Grupy parafialne

Znalezione obrazy dla zapytania krąg biblijny
.
"Wiara rodzi się ze słuchania.
Tym zaś co się słyszy jest Słowo Boże"
Św. Paweł (por. Rz 10,17)
.
Dzisiejszemu człowiekowi słuchanie sprawia wiele trudności.
Każdego dnia dociera do nas mnóstwo informacji.
Człowiek czuje się nimi przesycony. Czasem wręcz uodparnia się na nowe treści.
W tym potoku słów jest także Słowo Boże.
Co zrobić, aby to Słowo usłyszeć a potem nim żyć?
Trzeba nauczyć się otwartości na to Słowo, bo jest Nim sam Chrystus.
Dobrą ku temu okazją są spotkania tzw. Kręgu Biblijnego.
Odbywają się one w każdy czwartek po ostatniej Mszy Świętej.
.
Z pokora pochylamy się nad poszczególnymi fragmentami Pisma Świętego
i staramy się usłyszeć co Pan Bóg ma nam do powiedzenia.
Serdecznie zapraszamy wszystkich spragnionych Bożego Słowa,
bo przecież" nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych" (Mt 4,4)
.
Zechciejmy zatem odnaleźć w naszej domowej biblioteczce Biblię.
Sięgajmy po nią codziennie, a w każdy czwartek niech ta Święta Księga
jednoczy nas we wspólnej modlitwie w naszym kościele parafialnym.
Niech zachętą i jednocześnie przestrogą będą dla nas słowa świętego Hieronima:
„nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Jezusa Chrystusa”.