Grupy parafialne

RADA PARAFIALNA

ZARZĄD

Jerzy Rygoł ◊ przewodniczący

Władysław Gawlik ◊ zastępca przewodniczącego

Henryka Balcerowska ◊ sekretarz i skarbnik

Henryka Cieśla ◊ członek zarządu

CZŁONKOWIE

Czesław Gnacik ◊ Jan Iwanicki

Wacława Kajdas ◊ Teresa Olszówka ◊ Daniel Potępka

Czesław Rapota ◊ Stanisław Skóra ◊ Stanisław Suchanek

Stanisław Szczurek ◊ Piotr Szewczyk


Poprzednia Rada Parafialna zawiązała się w listopadzie 1991 r.,

z inicjatywy parafian:

Jana Muca, Józefa Pawełczyka, Tadeusza Sikory i Józefa Wymysło.

Rada ta stanowiła Komitet Budowy Nowego Kościoła

Zarząd Komitetu

ks. Ryszard Migocki ◊ przewodniczący

Edward Mańka ◊ zastępca przewodniczącego

Joanna Tobolik ◊ sekretarz

Pelagia Olszówka ◊ skarbnik

Julian Mendrak, Zygmunt Klimczyk, Czesław Rapota ◊ członkowie.

Członkowie

Stanisław Bacia, Henryka Boroń, Jerzy Cieśla, Mieczysław Cieśla,

Alojzy Dyszy, Edward Dyszy, Władysław Gawlik, Stanisław Głogowski,

Czesław Gnacik, Jan Iwanicki, Jerzy Kadłubiec, Henryk Knapik,

Eugeniusz Krzykawski, Tadeusz Kukulak, Marian Kulczak,

Tadeusz Miara, Jan Muc, Bronisław Nowak, Tadeusz Panek,

Józef Pawełczyk, Władysław Rabus, Tadeusz Sikora, Stanisław Skóra,

Stefan Słania, Tadeusz Stasiak, Kazimierz Uciński, Antoni Wyderka,

Kazimierz Wymysło, Józef Wymysło, Jan Zaporowski, Eugeniusz Zasadzień.

W latach następnych do komitetu dołączyli:

Henryka Balcerowska, Henryka Cieśla, Stefan Flak, Henryk Gieras,

Wacława Kajdas, Teresa Olszówka, Daniel Potępka, Jerzy Rygoł,

Zygmunt Skrzypiec, Stanisław Suchanek, Stanisław Szczurek,

Piotr Szewczyk, Czesław Wadowski.

Po przeniesieniu ks. Ryszarda Migockiego do innej parafii,

od sierpnia 2005 r. do września 2010 r.

przewodniczącym komitetu był Zygmunt Klimczyk.

We wrześniu 2011 r. Rada Parafialna została rozwiązana.

wrzesień 2011 r.

.

Źródło: Dokumentacja Rady Parafialnej w Bobrownikach