Categories: Ogolne
      Date: 2014-12-15 15:53
     Title: Prace w zabytkowym kościele w 2014 r.


18 czerwca 2014 r. zakończone zostały prace realizowane w zakresie zadań:

1. Prace konserwatorskie na dachu zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca;
dofinansowane przez Gminę Bobrowniki kwotą 25 000 zł.

2. Prace konserwatorskie w zakrystii zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca;
dofinansowane przez Powiat Będziński kwotą 9 000 zł
i przez Stowarzyszenie na rzecz ochrony zabytkowego kościoła
w Bobrownikach kwotą 7 850 zł.

Wykonawcą była firma z Katowic: KONIOR Firma Projektowo-Budowlana.
Dozór inwestorski pełnił inż. Zbigniew Kusior z Chorzowa.

Koszt ogólny zrealizowanych zadań wyniósł ~43 000 zł.

....

....................................Mycie i impregnacja połaci dachu

....

....

......................Cokół i odeskowanie ścian zakrystii przed i po renowacji

******************************************************************

9 października 2014 r. zakończone zostały prace w zakresie zadania p.n.
Modernizacja instalacji elektrycznej zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca,
kosztem ~30 500 zł, sfinansowane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków kwotą 29 407 zł.

Wykonawcą był Zakład Instalacji Elektrycznych CAGRO z Radzionkowa.
Prace wykonano pod kierownictwem inż. Karola Cieśli.
Nadzór nad pracami pełnił inż. Józef Skubacz, nieodpłatnie.
Prace zrealizowano wg projektu sfinansowanego przez pp. Barbarę i Józefa
Skubaczów, którym przy tej okazji składamy serdeczne podziękowanie.

....

Modernizacja objęła instalację oświetleniową i grzewczą.
Jest podstawą planowanej na rok 2015 wymiany instalacji w żyrandolach
i kinkietach na nową dostosowaną do lamp LED
oraz montażu energooszczędnych promienników kwarcowych
w miejsce nieekonomicznych pieców akumulacyjnymi.

**************************************************************

Wszystkim, którzy wsparli w/w zadania poprzez datki i wpłaty na konto
zabytkowego kościoła lub przekazanie 1% swojego podatku dochodowego
na konto Stowarzyszenia, serdeczne Bóg Zapłać.
Niech św. Wawrzyniec, któremu restaurowany kościół jest poświęcony,
wstawia się za nimi w niebie.

********************************************************

Pamiętając, że :

"Wszystko co jest dzisiaj dla nas pamiątką, jutro może być zasypane pyłem
zapomnienia i przepaść w wieczności bez pozostawienia śladów dla przyszłych
pokoleń. Obowiązkiem żyjących jest zebrać te ułamki i okruchy przeszłości
i w pamięci przyszłych pokoleń je zapisać". - Marian Kantor Mirski

W zakrystii będą przechowywane zachowane stare okrycia ołtarzowe, szaty
i naczynia liturgiczne. Będzie tam także archiwum, w którym znajdą miejsce
dawne księgi, pisma i fotografie dokumentujące historię parafii  i Bobrownik -
te już zgromadzone i te, które zapewne zostaną jeszcze przez mieszkańców
przekazane - by nie zostały zapomniane.

Być może jest w Bobrownikach rodzina, która pomoże w organizowaniu
archiwum przekazując kościołowi starą szafę pamiętającą czasy przodków,
odpowiednią do zabytkowego wnętrza zakrystii.

************************************************

Halina Gajdzik - organizatorka prac w zabytkowym kościele
telefon: 505 793 190
e-mail: halinagajdzik@gmail.com