Categories: Ogolne
      Date: 2015-04-14 13:19
     Title: Tydzień Miłosierdzia 
Znalezione obrazy dla zapytania miłosierdzie boże

Znalezione obrazy dla zapytania miłosierdzie boże.

Druga Niedziela Wielkanocna jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
Wraz z całym Kościołem w Polsce rozpoczynamy 71. Tydzień Miłosierdzia.
Jest to czas odkrywania znaczenie hasła Caritas dla rodziny.
Rodzina jako Kościół Domowy jest najlepszą szkołą
w realizacji uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała.
W rodzinie uczymy się postawy miłości miłosiernej.
W myśł przysłowia "słowa pouczają, a przykłady porywają",
postawa ojca i matki jest wzorcem postępowania dla dorastających dzieci.
W rodzinie uczymy się szacunku dla osób starszych, chorych i potrzebujących. 

Miłość bliźniego nierozdzielnie związaną z miłością Boga wyrażają:

Uczynki miłosierdzia względem ciała
Głodnych nakarmić,
Spragnionych napoić,
Nagich przyodziać,
Podróżnych w dom przyjąć,
Więźniów pocieszać,
Chorych nawiedzać,
Umarłych pogrzebać.

Uczynki miłosierdzia względem duszy
Grzeszących upominać,
Nieumiejętnych pouczać,
Wątpiącym dobrze radzić,
Strapionych pocieszać,
Krzywdy cierpliwie znosić,
Urazy chętnie darować,
Modlić się za żywych i umarłych.

"Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi,
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali"  (J 13, 35).

******************************************************

 

Admin