Categories: Ogolne
      Date: 2015-05-22 21:59
     Title: Drodzy Parafianie


Drodzy Parafianie!

Mamy nadzieję, że swoją obecnością dacie wyraz uszanowania dyrygenta i członków 
chóru Ars Sarmatia Bendzinensis, którzy zechcieli poświęcić swój wolny poranny czas,
by koncertem charytatywnym wesprzeć kosztowne dzieło restauracji naszego
zabytkowego kościoła - koncertem w niedzielę, kiedy śpiewamy Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. 

Datki złożone po koncercie zostaną przeznaczone na dofinansowanie
tegorocznych prac, których koszt to ponad 58 tysięcy złotych.
Liczymy na to, że rozumiejąc restaurację naszego zabytkowego kościoła jako obowiązek 
zachowania dla przyszłości tej cennej po wielu pokoleniach naszych przodków pamiątki,
zechcecie do tego dzieła dołożyć swoją cegiełkę.
Z góry Wam za to serdecznie dziękujemy.

..................................................................................Organizatorzy   
 
W maju zakończono renowację mosiężnych żyrandoli i kinkietów wraz z wymianą
ich starej instalacji elektrycznej na nową ledową; zakupiono i w miejsce starych pieców 
akumulacyjnych zamontowano podest grzejny oraz promienniki ciepła.
W kwietniu przystapiono do prac szklarskich (wymiana szyb zwykłych na zespolone
w czterech oknach nawy wraz z renowacją ich metalowych ram oraz wstawieniem szyb
zespolonych w sześciu oknach prezbiterium, do tej pory w ogóle nieoszklonych).
Podjęto także restaurację witraży.

Uzyskano na te zadania dofinansowanie Gminy Bobrowniki kwotą 20 tys. zł
i Powiatu Będzińskiego kwotą 17 tys. zł. 
Zakładane jest jeszcze dofinansowanie WFOŚiGW kwotą 7 - 8 tys. zł.

Zatem Wasze wsparcie finansowe jest bardzo, bardzo potrzebne.