Categories: Ogolne
      Date: 2015-06-05 14:40
     Title: Boże Ciało 2015Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nazywana Bożym Ciałem,
jest świętem ruchomym - wypada zawsze sześćdziesiąt dni po Wielkanocy.
Upamiętnia Ostatnią Wieczerzę i przeistoczenie chleba w Ciało,
a wina w Krew Jezusa Chrystusa.
To czas, kiedy zatrzymujemy się nad tajemnicą Kościoła,
którą jest obecność Boga w Eucharystii pod postacią chleba i wina.
Boże Ciało przypomina nam, że mamy naśladować miłość Jezusa,
który daje Siebie wszystkim.

**********************************************************************

Uroczystości w Bobrownikach przewodniczył Kanclerz Kurii Diecezjalnej
w Sosnowcu Ksiądz dr Mariusz Karaś.

Procesja eucharystyczna przeszła ulicami Słowackiego i Sienkiewicza,
po Mszy św. odprawionej w intencji Pana Prezydenta Elekta dr Andrzeja Dudy.

Uczestnictwo w procesji było publicznym wyznaniem wiary w to,
że Jezus jest w naszym życiu obecny.

********************************************

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
Foto Wiesław Urbańczyk

************************************************************

Admin