Categories: Ogolne
      Date: 2021-05-31 13:03
     Title: Podziękowania


Minionej niedzieli na budowany wkład własny Parafii

na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele zebrano 1790 zł.

W tym 800 zł za ksiażki, 390 zł za cegiełki, 600 zł tytułem darowizn.

Darowizny na ten cel wpłynęły również na konto kościoła, na sumę 750 zł.

.......................................

.......................................................................................

 

Wszystkim, którzy tym sposobem wsparli możliwość otrzymania określonych

w promesach dotacji MKDNiS i Gminy Bobrowniki serdecznie dziekuję.

Bóg Zapłać !

Mam wiarę i nadzieję, że w naszej społeczności jest jeszcze wiele osób,

które doceniają wartości i roli sakralnego dziedzictwa kulturowego

naszej małej Ojczyzny, jakim jest stary kościół św. Wawrzyńca.

Zapewne są jeszcze osoby i rodziny, które dołączą do grona darczyńców
.
- zarówno wśród tych, którzy mieszkają tu od urodzenia
.
- jak i wśród tych, którzy wybrali Bobrowniki na miejsce dla siebie
.
...i dla swoich dzieci.

 

.................................................................................Opiekunka kościoła

.....................................................................................Halina Gajdzik