Categories: Ogolne
      Date: 2021-06-22 11:54
     Title: Ogłoszenie


Notka o książce pt.„Bobrowniki i Sączów (…)

Mamy przyjemność poinformować,
że nakładem Stowarzyszenia Brynica ukazała się publikacja o historii
Bobrownik i Sączowa, pióra Janusza Hetmańczyka, pod tytułem
„Bobrowniki i Sączów Inwentarze dóbr z XVII, XVIII i XIX w.
Przyczynek do historii wsi w dobrach rządowych”

Książka zawiera odnalezione przez autora i niepublikowane dotychczas
inwentarze tych wsi, przy czym najstarszy z nich pochodzi sprzed
ponad trzech i pół wieku. Znajdują się w nich m.in. imienne wykazy
ludności wiejskiej i ciążących na niej powinności.
Wykaz ludności w inwentarzu z 1654 r. jest najstarszym znanym zestawem
mian (nazwisk) mieszkańców Bobrownik i Sączowa. Zainteresują one zapewne
wielu Czytelników ze względów osobistych genealogii.
Druga część książki poświęcona jest historii obu wsi w dobrach rządowych.
Był to okres specyficzny, burzliwy politycznie i społecznie, z uwagi na fakt,
iż na przestrzeni niecałego ćwierćwiecza, pomiędzy rokiem 1790 a 1813,
wsie przynależały kolejno do pięciu różnych państw, to jest do:księstwa
siewierskiego, Rzeczypospolitej, Prus, Księstwa Warszawskiego, Rosji.
W części końcowej opracowania znajdują się m.in. wykazy mieszkańców
z okresu uwłaszczenia, tabela przynależności administracyjnej wsi
oraz słownik niektórych pojęć użytych w inwentarzach.

Treść publikacji autor oparł głównie na materiałach źródłowych,
głównie odnalezionych w archiwach. Książka o objętości ponad dwustu stron,
zawiera kilkanaście barwnych rycin, w tym karty tytułowe inwentarzy.

Książkę można kupić w punktach sprzedaży wydawnictw Muzeum Saturn
w Czeladzi i Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, w Księgarni
Akademickiej w Krakowie,także przez Internet (https://akademicka.com.pl/)
oraz wybranych sklepach w Bobrownikach, Dobieszowicach i Sączowie.
Instytucje mogą także składać zamówienia bezpośrednio u współwydawcy
(e-mail: dobieszowice@gmail.com).

Cena egzemplarza  35 zł.

========================================================

Publikacja wzbogaca wiedzę o dziejach Bobrownik i Sączowa.

Znajdują się w niej np. 4 opisy kościoła w Bobrownikach:

z 1619 r., 1762 r., 1766 r. i 1792 r.

Opracowane materiały pozyskane w archiwach krakowskiej kapituły

katedralnej będą szczególnie interesujące dla wielu Czytelników

ze względów osobistych genealogii.

Autorowi opracowania należy się wielkie uznanie i szacunek.

.....................................................................Halina Gajdzik