Categories: Ogolne
      Date: 2021-08-07 17:18
     Title: PodziękowaniaPanu Zbigniewowi Latosikowi za wykoszenie trawy na placu cmentarnym

przy zabytkowym kościele oraz Paniom: Aleksandra Dyszy, Halina Gajdzik,

Stanisława Panek i Elżbieta Korzeniewska z Podlasia

za porządek na tym placu oraz na chodniku za ogrodzeniem.

......7 sierpnia 2021 r.

Panu Zbigniewowi Latosikowiza wykoszenie trawy na placu cmentarnym

przy zabytkowym kościele oraz trzem Paniom ze Stowarzyszenia na rzecz

ochrony zabytkowego kościoła za posprzątanie po koszeniu.

......24 czerwca 2021 r.

..................................................................Bóg zapłać !

....................................................