Categories: Ogolne
      Date: 2021-08-08 19:09
     Title: ŚWIĘTY WAWRZYNIEC
Bohaterski diakon

Św. Wawrzyniec był ofiarą prześladowań podjętych w 258 r. przez cesarza
Waleriana, kiedy to miało zginąć wraz z papieżem Sykstusem II siedmiu
diakonów, w tym i on. Jako jeden ze wspomnianych diakonów wczesnego
Kościoła sprawował pieczę nad majątkiem, który po śmierci papieża rozdał
ubogim. Oprawcy wiedząc o jego funkcji kazali mu przed śmiercią zebrać
cały majątek Kościoła; Wawrzyniec zgromadził wszystkich ubogich, których
wspierała gmina chrześcijańska. „Oto są skarby Kościoła!” - rzekł do swoich
prześladowców, co ich niezwykle zezłościło,wówczas wydano go na męki.
Ciało męczennika pochowano w katakumbach św. Cyriaki przy Via Tiburtina.
.

.
..
Według legendy Wawrzyniec został wezwany przez papieża Sykstusa II,
aby został diakonem w Rzymie. Rozdał ubogim wszystkie dobra Kościoła,
których cesarz Walerian domagał się jako trybutu. Aresztowany w 258 roku
i torturowany na rozpalonym ruszcie, miał – według tradycji ludowej –
tuż przed śmiercią powiedzieć do cesarza: „Z tej strony jestem już 
upieczony, teraz przewróć mnie na drugą, a potem zjedz!”.
Przedstawia się go w dalmatyce, z księgą, a także z jałmużną, rusztem
i palmą.

Kult św. Wawrzyńca był bardzo popularny już w czwartym stuleciu, kiedy to
rzymski cesarz Konstantyn miał wybudować dedykowane męczennikowi
niewielkie oratorium, które dzisiaj znane jest jako Bazylika Większa
św. Wawrzyńca za Murami.
W średniowieczu Jego kult wzrósł po zwycięstwie cesarza Ottona I w 955 r.
nad Madziarami, był bardzo popularny także np. w państwie Zakonu
Krzyżackiego. Czczono go jako patrona ubogich i wszystkich tych, którzy
mogą doznać szkody ze strony ognia: piekarzy, kucharzy i... bibliotekarzy.
Uważano, że chroni od pożarów i pomaga w poparzeniach.
Najstarszym wizerunkiem św. Wawrzyńca w Polsce jest malowidło ścienne
z XIII w. z kościoła w Czerwińsku.

Święty Wawrzyniec był bardzo popularny na polskiej wsi. 10 sierpnia
rozniecano w domostwach nowy ogień polecając gospodarstwo opiece
Świętego przed pożarem; święcono masło, używane nie tylko jako dodatek
do chleba, ale również panaceum na różne dolegliwości; święcono także miód.
Niepiśmiennym ludziom mękę sierpniowego patrona przybliżały piękne
polichromie będące swoistą obrazkową historią Kościoła.

***********************************************
Z osobą św. Wawrzyńca związany jest tzw. graal. W średniowiecznej

katedrze w Walencji (Hiszpania) znajduje się do dzisiaj przepiękny puchar,
który rzekomo miał być kielichem, z którego pił Chrystus podczas Ostatniej
Wieczerzy. Kielich pojawił się w Rzymie ok. 250 r. i nikt dokładnie nie wie jak
tutaj trafił. Znalazł się w Wiecznym Mieście, gdy skończyła się dominacja
Kościoła Jerozolimskiego. Był używany do Mszy tylko przez papieży.
24. papież Sykstus II tuż przed swoją męczeńską śmiercią przekazał puchar
w r. 258 właśnie Wawrzyńcowi. On zaś przewiózł kielich do swojej rodzinnej
miejscowości Huesca w Aragonii. Razem z kielichem Wawrzyniec przewiózł
list, który dziś jest uważany za zaginiony i nie wiadomo nic o jego treści.
Kielich przechowywany był w rodzinnej posiadłości Wawrzyńca aż do 553 r.
- wtedy umieszczono go w katedrze w Huesco. Podczas najazdów
muzułmanów na półwysep Iberyjski w 712 r., kielich ukryto w Pirenejach.
W 1071 r. znalazł się w opactwie San Juan della Peria. W 1399 r. król Aragonii
Marcin Ludzki zmusił opata klasztoru, aby przekazał mu kielich.
Umieszcza go w Saragossie,a potem w Barcelonie. Dopiero w 1416 r. król
Alfons V wysłał kielich do Walencji. Ostatecznie w 1437 r. katedra w Walencji
odkupiła od królów Aragonii kielich i umieszczony został w specjalnej kaplicy.
W czasie jednej z uroczystych procesji w 1744 r. kielich upadł na ziemię
i roztrzaskał się na dwie połowy, ale lokalny jubiler skleił go.
W czasie badań na Uniwersytecie w Saragossie w latach 60. ubiegłego wieku
stwierdzono, że czara kielicha wykonana jest z agatu między II wiekiem p.n.e.
a I wiekiem n.e. w warsztacie w Jerozolimie lub Egipcie.
Złocone dodatki i ozdobne kamienie oraz podstawa pochodzą z czasów
późniejszych (XII-XIV wiek).
.. .
.
..
Kolejne relikwie związane ze Świętym to rzekoma krata,
na której miał być palony, którą przechowuje się w bazylice
św. Wawrzyńca in Lucina, a którą umieścił tutaj papież Paschalis II
(zm. 1118) oraz głowa Świętego ukazywana 10 sierpnia na Watykanie.

*********************************************
OPIEKUN: właścicieli smażalni, karczmarzy, kucharzy, bibliotekarzy,
księgarzy, cukierników, strażaków i szklarzy.
Jest przyzywany przeciw pożarom i lumbago.
IMIĘ: z łaciny, znaczy „pochodzący z miasta Laurentum”.
PATRON: przewodników sudeckich oraz ratowników GOPR.

****************************************************
................................................Źródło: Arkadiusz Bednarczyk
................................................Niedziela rzeszowska 32/2012