Categories: Ogolne
      Date: 2021-09-19 09:31
     Title: O KSIĄŻCE O KS. IGNACYM RABSZTYNIE


Fragmenty recenzji ksiażki pt:
.....................Doświadczony łaską Bożą, mocny wiarą,
nadzieją i miłością.

Biografie poświęcone duchownym są nie tylko okazją do uhonorowania ich życia
i wyrazami podziękowania za pracę na rzecz wiernych, ale przede wszystkim pozwalają
zachować dziedzictwo historyczne dla następnych pokoleń. Z pewnością taki cel
przyświeca od wielu lat mieszkańcom parafii p.w. św. Wawrzyńca w Bobrownikach,
którzy zaangażowali się w powołanie Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zabytkowego
Kościoła w Bobrownikach i podjęli wolontariat mający na celu opiekę nad tym najstarszym
drewnianym obiektem sakralnym w Zagłębiu Dąbrowskim...

Autorka publikacji – Halina Gajdzik pełni funkcje kustosza tej świątyni i przewodnika
po nim, angażuje się w działania mające na celu pozyskanie środków na jej konserwację,
ale także popularyzuje miejscowość i parafię Bobrowniki poprzez wydawanie publikacji.
Owocem tej działalności jest książka poświęcona ks. prałatowi Ignacemu Rabsztynowi,
który urodził się, wychował i pobierał pierwsze nauki w Bobrownikach...

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że środki ze sprzedaży pracy zostały przeznaczone
na rzecz zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca i w ten sposób także przyczyniają się
do ochrony wielowiekowego dziedzictwa bobrowniczan...

Przedstawienie życia i działalności ks. Ignacego Rabsztyna (1903-1992)
zostało ukazane po przeprowadzeniu kwerendy w 8 archiwach kościelnych i państwowych:
Archiwum Arolsena (w Niemczech), Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie,
Archiwum IIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Sosnowcu,
Archiwum Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej,
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie
oraz archiwach parafii w Bobrownikach i Siemoni.

Z pewnością ogromną wartość ma bogata dokumentacja fotograficzna, która koreluje
z omawianymi wydarzeniami. Dzięki konstrukcji pracy oraz wykorzystaniu wielu źródeł
i opracowań powstało obszerne dzieło. Pod wpływem jego lektury osoba ks. Rabsztyna
może być nadal poznawana przez następne pokolenia,
a także inspirować do podejmowania trudu duszpasterskiego przez kolejnych kapłanów.

...................................................................
Starokrzepice, 8 września 2021 r.                    .........................................................
...................................................................................ks. dr Michał Widera

Cała recenzja książki ukaże się w 21. tomie „Rocznika Wieluńskiego”.

========================================================

Książka bądąca przedmiotem przedstawionej recenzji zwiększyła konto

zabytkowego kościoła o kwotę 5 616,66 zł.