Categories: Ogolne
      Date: 2022-12-02 14:09
     Title: Apel o darowizny


Apel  o darowizny w roku 2022

Na internetowej stronie parafii Bobrowniki

zostaną podane informacje o 1 % podatku za rok 2021.

Wszystkim, którzy dali w ten sposób wyraz odpowiedzialności za spadek

po wielu pokoleniach bobrowniczan, składamy serdeczne podziękowania.

Bóg Zapłać!

Grudzień to ostatni już czas na przekazanie  w tym roku tych darowizn za rok

bieżący, które zostaną odliczone od podatku dochodowego za ten rok.

Darowizny wpłacane na konto tego zabytku lub do jego kasy

i kasy Stowarzyszenia na rzecz ochrony naszego zabytkowego kościoła

mają znaczącą rolę w realizacji prac konserwatorskich w tym wyjątkowym

bezcennym  obiekcie sakralnym.

Listy darczyńców są każdego roku podawane na stronie parafialnej.

Zapewne są jeszcze osob i rodziny, które noszą się z zamiarem dołączenia

do grona osób, których nazwiska są tam podane - zarówno wśród tych,

którzy mieszkają tu od urodzenia, jak i tych, którzy wybrali Bobrowniki

na miejsce dla siebiei dla swoich dzieci. Serdecznie zapraszamy.

=====================

Konto zabytkowego kościoła, PKO BP SA.

NR 53 1020 2498 0000 8202 0470 3387

=============================================

Konto Stowarzyszenia Ochrony Zabytkowego Kościoła

Raiffeisen Bank Polska S.A.

NR 96 1750 0012 0000 0000 3987 4881