Kalendarz liturgiczny

ROK LITURGICZNY 2021/2022

5 grudnia 2021 r.

Druga Niedziela Adwentu

06 grudnia, poniedziałek -  Wspomnienie św. Mikołaja
07 grudnia, wtorek -  Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
08 grudnia, środa -  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
09 grudnia, czwartek -  Dzień powszedni
10 grudnia, piątek -  Dzień powszedni
11 grudnia, sobota -  Dzień powszedni

...........................................................................*

Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Było to o w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat
był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą
Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów
Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza,
na pustyni.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia
dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:
«Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!
Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte
staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi!
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

.

28 listopada 2021 r.

Pierwsza Niedziela Adwentu


29 listopada, poniedziałek -  Dzień powszedni
30 listopada, wtorek -  Święto św. Andrzeja, apostoła
01grudnia, środa - Dzień powszedni
02 grudnia, czwartek -  Dzień powszedni
03 grudnia, piątek -  Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
04 grudnia, sobota -  Dzień powszedni

...........................................................................*

Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów
bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu
w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną
wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą
i wielką chwałą. Gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa,
pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka
jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć
tego wszystkiego,co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym»..