Kalendarz liturgiczny

ROK LITURGICZNY 2020/2021.
24 października 2021 r.
Trzydziesta Niedziela zwykła

*

25 października, poniedziałek - Dzień powszedni
26 października, wtorek - Dzień powszedni
27 października, środa - Dzień powszedni
28 października, czwartek - Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
29 października, piątek - Dzień powszedni
30 października, sobota - Dzień powszedni

...........................................................................*

UZDROWIENIE NIEWIDOMEGO

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak,
Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu,
zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!»
Wielu nastawało na niego, żeby umilkł.
Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!»

Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go».
I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię».
On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa.
A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?»
Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał».
Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła».
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.
....................................................................Mk 10, 46b-52

.

ROK LITURGICZNY 2020/2021.
17 października 2021 r.
Dwudziesta Dziewiąta Niedziela zwykła

*

18 października, poniedziałek - Święto św. Łukasza, ewangelisty
19 października, wtorek - Dzień powszedni
20 października, środa - Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera
21 października, czwartek - Dzień powszedni
22 października, piątek -  Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
23 października, sobota - Dzień powszedni

...........................................................................*

PRZEŁOŻEŃSTWO JEST SŁUŻBĄ

.........Jezus, przywoławszy Dwunastu, powiedział do nich:
«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je,
a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami.
Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym.
A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich.
Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono,
lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».
.........................................................................................Mk 10, 42-45
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021.
10 października 2021 r.
Dwudziesta Ósma Niedziela zwykła

*

11 października, poniedziałek - Dzień powszedni
12 października, wtorek - Dzień powszedni
13 października, środa -  Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
14 października, czwartek - Dzień powszedni
15 października, piątek - Wspomnienie św. Teresy od Jezusa,
.........................................dziewicy i doktora Kościoła

16 października, sobota - Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

...........................................................................*

RADA DOBROWOLNEGO UBÓSTWA

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim
na kolana, zaczął Go pytać:
«Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»

Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.
Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie,
nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę».

On Mu odpowiedział:
«Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».

Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje.
Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie.
Potem przyjdź i chodź za Mną».
Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów:
«Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego».
Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł:
«Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają 
ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne,
niż bogatemu wejść do królestwa Bożego»

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?»
Jezus popatrzył na nich i rzekł:
«U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».
........................................................................................................Mk 10, 17-27

ROK LITURGICZNY 2020/2021.
2 października 2021 r.
Dwudziesta Siódma Niedziela zwykła

*

4 października, poniedziałek - Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
5 października, wtorek - Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
6 października, środa - Dzień powszedni
7 października, czwartek - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
8 października, piątek - Dzień powszedni
9 października, sobota - Dzień powszedni

...........................................................................*

CO BÓG ZŁĄCZYŁ

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go,
czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».

Wówczas Jezus rzekł do nich:
«Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie.
Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę:
dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną,
i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem.
Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im:
«Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo.
I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

....................................................................................Mk 10, 2-12)
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021.
26 września 2021 r.
Dwudziesta Szósta Niedziela zwykła

*

27 września, poniedziałek - Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera
28 września, wtorek - Wspomnienie św. Wacława, męczennika
29 września, środa - Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
30 września, czwartek - Wspomnienie św. Hieronima,
.......................................prezbitera i doktora Kościoła  
..1 października, piątek - Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
........................................ dziewicy, doktora Kościoła
..2 października, sobota - Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów


...........................................................................*
PRZESŁANIA EWANGELII NA 26 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Nie zazdrośćcie i nie dajcie zgorszenia! – to dwa przesłania z dzisiejszej Ewangelii.
Jezus bowiem chce, byśmy weszli do królestwa Bożego i dlatego pragnie nas nawrócić.
Każdego chce nawrócić. Przestrzega nas przed ocenianiem innych, a zachęca
do dostrzegania raczej dobra, także w tym człowieku, który nie chodzi z nami,
nie przyznaje się do Jezusa.
Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami – mówi Jezus.
Chodzi o to, byśmy nie podejrzewali innych od razu o zło, nie przypisywali tak łatwo
innym złych intencji. Może się bowiem okazać, że jesteśmy w błędzie.
Nie postępujmy nigdy zatem jako „pewni siebie”, a raczej prośmy jak psalmista:
Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych. Bo nie jest zawsze tak, jak my to widzimy...

Najważniejsze w wierze jest poznanie Jezusa,
by to On nas oczyszczał i kazał widzieć brata w drugim człowieku.
Nie możemy uważać się za lepszych od innych, wierzyć tylko na pokaz
i liczyć „pewnie" na nagrodę w niebie.
My także od innych mamy się uczyć. Mamy dostrzegać działanie Boga również w nich.
Przez każdego bowiem Bóg potrafi uczynić wiele dobra. Szczęściem jest to zauważyć.
Tego nie widzieli uczniowie Jezusa, dlatego zazdrościli: Widzieliśmy kogoś,
kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu...
Niech zatem znikają z nas takie niewłaściwe postawy.
Niech miejsce podejrzeń i zazdrości zajmuje chęć spotkania i miłej rozmowy.
Niekoniecznie musi być ona na tematy religijne.
Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Pozwólmy łasce Bożej działać wszędzie,
nawet tam, gdzie – jak nam się wydaje – jej nie ma.
Uczniom też się wydawało. I okazało się, że niewłaściwie postąpili.
Usłyszeli od Jezusa: Nie zabraniajcie mu...

Chciejmy w dzisiejszą niedzielę nie zazdrościć, nie unosić się pychą, nie pamiętać złego.
Niech dobro i miłosierdzie zwyciężają. Pamiętajmy również, że Jezus i Jego miłość
objawia się w drobnych rzeczach, w kubku podanej wody do picia.
Niech nas będzie stać na najprostsze gesty dobroci, na nieprzypisywanie nikomu
złej woli oraz na przeproszenie tych, dla których nie byliśmy przykładem i nie podaliśmy
im nigdy kubka świeżej wody do picia, lecz zawsze „szklankę” pretensji i żalu.
Wtedy o krok będziemy od królestwa niebieskiego i – jak zapewnia Jezus –
nie utracimy swojej nagrody. Powodzenia!
......................................................................o. Stanisław Janiga CSsR
,R

ROK LITURGICZNY 2020/2021.
19 września 2021 r.
Dwudziesta Piąta Niedziela zwykła

*

20 września, poniedziałek - Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim
......................................Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
21 września, wtorek - Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
22 września, środa -  Dzień powszedni
23 września, czwartek - Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
24 września, piątek - Dzień powszedni
25 września, sobota - Dzień powszedni

...........................................................................*

DRUGA ZAPOWIEDŹ MĘKI I WEZWANIE DO POKORY

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał,
żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im:
«Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.
Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie».

Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich:
«O czym to rozprawialiście w drodze?»
Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to,
kto z nich jest największy.

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich:
«Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich».
Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich:
«Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje;
a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».
.......................................................................................................Mk 9, 30-37
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021.
12 września 2021 r.
Dwudziesta Czwarta Niedziela zwykła

*

13 września, poniedziałek - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
14 września, wtorek - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
15 września, środa - Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
16 września, czwartek - Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza,
........................................papieża, i Cypriana, biskupa
17 września, piątek - Dzień powszedni
18 września, sobota - Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika

............................................................................*
ZA KOGO MNIE UWAŻACIE?

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową.
W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?»
Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza,
jeszcze inni za jednego z proroków».

On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz».
Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony
przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity,
ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać.
Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami:
«Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im:
«Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je;
a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».
...................................................................................................Mk 8, 27-35
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021.
5 września 2021 r.
Dwudziesta Trzecia Niedziela zwykła

*

..6 września, poniedziałek - Dzień powszedni
..7 września, wtorek - Dzień powszedni
..8 września, środa - Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
..9 września, czwartek - Dzień powszedni
10 września, piątek - Dzień powszedni
11 września, sobota - Dzień powszedni...................................

............................................................................*

UADROWIENIE GŁUCHONIEMEGO

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie,
przemierzając posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę.
On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka;
a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się.
Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.

Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej
to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili:
«Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(Mk 7, 31-37)

.

ROK LITURGICZNY 2020/2021.
29 sierpnia 2021 r.
Dwudziesta Druga Niedziela zwykła

*

30 sierpnia, poniedziałek - Dzień powszedni
31 sierpnia, wtorek - Dzień powszedni
..1 września, środa - Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
..2 września, czwartek - Dzień powszedni
..3 września, piątek - Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego,
.................................. papieża i doktora Kościoła
..4 września, sobota - Dzień powszedni...................................

............................................................................*

PRAWO BOŻE A ZWYCZAJE

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy.
I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi
rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą,
jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się
nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają,
jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie:
«Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych,
lecz jedzą nieczystymi rękami?»

Odpowiedział im:
«Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane:
„Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”.
Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji».

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego:
«Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie!
Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym;
lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym.
z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa,
chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota.
Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».
...........................................................................(Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23)
.)

ROK LITURGICZNY 2020/2021.
22 sierpnia 2021 r.
Dwudziesta Pierwsza Niedziela zwykła

*

23 sierpnia, poniedziałek - Dzień powszedni
24 sierpnia, wtorek - Święto św. Bartłomieja, apostoła
25 sierpnia, środa - Dzień powszedni
26 sierpnia, czwartek - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
27 sierpnia, piątek - Wspomnienie św. Moniki
28 sierpnia, sobota - Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

............................................................................*
DO KOGO PÓJDZIEMY?

W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział:
«Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem».
A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło:
«Trudnjest ta mowa. Któż jej może słuchać?»

Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich:
«To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam,
gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda.
Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.
Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».

Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać.
Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem:
Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca».
Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło.
Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?»

Odpowiedział Mu Szymon Piotr:
«Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.
A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym».
............................................................................................(J 6, 55. 60-69)
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021.
15 sierpnia 2021 r.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

*

16 sierpnia, poniedziałek - Dzień powszedni
17 sierpnia, wtorek - Wspomnienie św. Jacka, prezbitera
18 sierpnia, środa - Dzień powszedni
19 sierpnia, czwartek - Dzień powszedni
20 sierpnia, piątek - Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
21 sierpnia, sobota - Wspomnienie św. Piusa X, papieża

............................................................................*

BŁOGOSŁAWIONE ŁONO, KTÓRE CIĘ NOSIŁO

Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego:
«Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».

Lecz On rzekł:
«Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je».
..................................................................................(Łk 11, 27-28)

.

ROK LITURGICZNY 2020/20211
8 sierpnia 2021 r.
Osiemnasta Niedziela zwykła

*

..9 sierpnia, poniedziałek - Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża,
...........................................dziewicy i męczennicy, patronki Europy

10 sierpnia, wtorek - Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
11 sierpnia, środa - Wspomnienie św. Klary, dziewicy
12 sierpnia, czwartek - Dzień powszedni
13 sierpnia, piątek - Dzień powszedni
14 sierpnia, sobota - Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego,
..................................prezbitera i męczennika

............................................................................*

CHLEB ŻYWY, KTÓRY ZSTĄPIŁ Z NIEBA

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział:
«Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił».
I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy?
Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem».

Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą!
Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał;
Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym.
napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”.
Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie.
Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.

Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli.
To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze.
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb,
będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata». .

...............................................................................................(J 6,41-51)

ROK LITURGICZNY 2020/2021
1 sierpnia 2021 r.
Osiemnasta Niedziela zwykła

*

2 sierpnia, poniedziałek - Dzień powszedni
3 sierpnia, wtorek - Dzień powszedni
4 sierpnia, środa - Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera
5 sierpnia, czwartek - Dzień powszedni
6 sierpnia, piątek - Święto Przemienienia Pańskiego
7 sierpnia, sobota - Dzień powszedni

............................................................................*

KTO PRZYCHODZI DO CHRYSTUSA,TO NIE BĘDZIE ŁAKNĄŁ

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów,
wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go
na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»

W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta.
Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne,
a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».

Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?»
Jezus, odpowiadając, rzekł do nich:
«Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał».
Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli?
Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano:
„Dał im do jedzenia chleb z nieba”».

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb
z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba.
Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».

Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!».
Odpowiedział im Jezus:
«Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął;
a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

.................................................................................................(J 6, 24-35)
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
25 lipca 2021 r.
Siedemnasta Niedziela zwykła

*

26 lipca, poniedziałek - Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP
27 lipca, wtorek - Dzień powszedni
28 lipca, środa - Dzień powszedni
29 lipca, czwartek - Wspomnienie św. Marty, Marii i Łazarza
30 lipca, piątek - Dzień powszedni
31 lipca, sobota - Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

............................................................................*

ROZMNOŻENIE CHLEBA

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego.
Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali.

Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami.
A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.

Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego,
rzekł do Filipa: «Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?»
A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić.

Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba,
aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać».

Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego:
«Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby,
lecz cóż to jest dla tak wielu?»

Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy.
Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.

Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym;
podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał.
A gdy się nasycili, rzekł do uczniów:
«Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło».
Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych,
pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów.

A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili:
«Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat».
Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem,
sam usunął się znów na górę.
...........................................................................(J 6, 1-15)
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
18 lipca 2021 r.
Szesnasta Niedziela zwykła

*

19 lipca, poniedziałek - Dzień powszedni
20 lipca, wtorek - Dzień powszedni
21 lipca, środa - Dzień powszedni
22 lipca, czwartek - Święto św. Marii Magdaleny
23 lipca, piątek - Święto św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy
24 lipca, sobota - Wspomnienie św. Kingi, dziewicy

............................................................................*

JEZUS LITUJE SIĘ NAD TŁUMEM

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko,
co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich:
«Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco».
Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.

Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających.
Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum.
Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza.
I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

.................................................................................................(Mk 6, 30-34)
.)

ROK LITURGICZNY 2020/2021
11 lipca 2021 r.
Piętnasta Niedziela zwykła

*

12 lipca, poniedziałek - Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu,
.......................................biskupa i męczennika
13 lipca, wtorek - Wspomnienie świętych pustelników,
.............................Andrzeja Świerada i Benedykta
14 lipca, środa - Dzień powszedni
15 lipca, czwartek - Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
16 lipca, piątek - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
17 lipca, sobota - Dzień powszedniw Andrzeja Świerada i Benedykta


............................................................................*
ROZESŁANIE DWUNASTU

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch.
Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali
na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie.
«Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien».
I mówił do nich:
«Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie.
Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać,
wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich».
Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się.
Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

............................................................................................(Mk 6, 7-13)
.)

ROK LITURGICZNY 2020/2021
4 lipca 2021 r.
Czternasta Niedziela zwykła

*

..5 lipca, poniedziałek - Dzień powszedni
..6 lipca, wtorek - Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
..7 lipca, środa - Dzień powszedni
..8 lipca, czwartek - Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera
..9 lipca, piątek - Dzień powszedni
10 lipca, sobota - Dzień powszedni

............................................................................*

JEZUS LEKCEWAŻONY W NAZARECIE

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie.
Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się,
pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana?
I takie cuda dzieją się przez Jego ręce!
Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona?
Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.

A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu
może być prorok tak lekceważony».

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce
i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu.
Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.
.................................................................... (Mk 6, 1-6)

,

ROK LITURGICZNY 2020/2021
27 czerwca 2021 r.
Trzynasta Niedziela zwykła

*

28 czerwca, poniedziałek - Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika
29 czerwca, wtorek - Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła
30 czerwca, środa - Wspomnienie Świętych Pierwszych Męczenników
.................................Kościoła Rzymskiego
..1 lipca, czwartek - Dzień powszedni
..2 lipca, piątek - Dzień powszedni
..3 lipca, sobota - Święto św. Tomasza, apostoła

............................................................................*

WSKRZESZENIE CÓRKI JAIRA

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum
wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych
synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie:
«Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła».
Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał.

Wtedy przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli:
«Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?»
Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi:
«Nie bój się, wierz tylko!»
I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego.

Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących
i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: «Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie?
Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go.

Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych,
którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało.
Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum»,
to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!»
Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat.
I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem,
żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

......................................................................................(Mk 5, 21-43)
.)

ROK LITURGICZNY 2020/2021
20 czerwca 2021 r.
Dwunasta Niedziela zwykła

*

21 czerwca, poniedziałek - Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
22 czerwca, wtorek - Dzień powszedni
23 czerwca, środa - Dzień powszedni
24 czerwca, czwartek - Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela
25 czerwca, piątek - Dzień powszedni
26 czerwca, sobota - Dzień powszedni

............................................................................*
JEZUS UCISZA BURZĘ

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów:
«Przeprawmy się na drugą stronę».
Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi.
Także inne łodzie płynęły z Nim.
A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą.
On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego:
«Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?»
On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!»
Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!»
Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą:
«Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?

...........................................................................................(Mk 4, 35-41)
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
13 czerwca 2021 r.
Jedenasta Niedziela zwykła

*

14 czerwca, poniedziałek - Wspomnienie bł. Michała Kozala,
.............................................biskupa i męczennika
15 czerwca, wtorek - Dzień powszedni
16 czerwca, środa - Dzień powszedni
17 czerwca, czwartek - Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego,
.......................................zakonnika
18 czerwca, piątek - Dzień powszedni
19 czerwca, sobota - Dzień powszedni

............................................................................*
ROZWÓJ KRÓLESTWA BOŻEGO

Jezus mówił do tłumów:

«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię.
Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak.
Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno
w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».

Mówił jeszcze:
«Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy?
Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze
ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn;
wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu»

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć.
A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno objaśniał wszystko swoim uczniom.

..................................................................................(Mk 4, 26-34)
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
6 czerwca 2021 r.
Dziesiąta Niedziela zwykła

*

..7 czerwca, poniedziałek - Dzień powszedni
..8 czerwca, wtorek - Wspomnienie św. Jadwigi Królowej
..9 czerwca, środa - Dzień powszedni
10 czerwca, czwartek - Dzień powszedni
11 czerwca, piątek - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
12 czerwca, sobota - Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP

............................................................................*

SZATAN ZOSTAŁ POKONANY

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał,
tak że nawet posilić się nie mogli.
Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać.
Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».
A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili:
«Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach:
«Jak może Szatan wyrzucać Szatana?
Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać.
I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać.
Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać,
lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić,
jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi.

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie
dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu,
nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego».
Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego,
aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli:
«Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie».

Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?»
I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia.
Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

.....................................................(Mk 3, 20-35)

.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
30 maja 2021 r.
Uroczystość Najświętszej Trójcy

*

31 maja, poniedziałek -  Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
..1 czerwca, wtorek - Wspomnienie św. Justyna, męczennika
..2 czerwca, środa - Dzień powszedni 
..3 czerwca, czwartek - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
..4 czerwca, piątek - Święto Jezusa Chrystusa
.................................Najwyższego i Wiecznego Kapłana - Boże Ciało
..5 czerwca, sobota - Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika

............................................................................*

DANA MI JEST WSZELKA WŁADZA W NIEBIE I NA ZIEMI

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił.
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon.
Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

................................................................................................(Mt 28, 16-20)

 

ROK LITURGICZNY 2020/2021
23 maja 2021 r.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

*

24 maja, poniedziałek -  Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
25 maja, wtorek - Dzień powszedni
26 maja, środa - Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera
27 maja, czwartek - Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
28 maja, piątek - Dzień powszedni
29 maja, sobota - Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

............................................................................*

STRUMIEŃ WODY ŻYWEJ
W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów
Jezus wstał i zawołał donośnym głosem:

..........«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie –
..........niech przyjdzie do Mnie i pije!
..........Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza».

A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego;
Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.

...................................................................................(J 7, 37-39)
..

ROK LITURGICZNY 2020/2021

16 maja 2021 r.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

*

17 maja, poniedziałek - Dzień powszedni
18 maja, wtorek - Dzień powszedni
19 maja, środa - Dzień powszedni
20 maja, czwartek - Dzień powszedni
21 maja, piątek - Dzień powszedni
22 maja, sobota - Dzień powszedni

............................................................................*

JEZUS ZOSTAŁ WZIĘTY DO NIEBA I ZASIADŁ PO PRAWICY BOGA

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą:
w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą;
węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili,
nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie,
a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

..............................................................................(Mk 16, 15-20)

.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
9 maja 2021 r.
Szósta Niedziela Wielkanocna

*

10 maja, poniedziałek - Dzień powszedni
11 maja, wtorek - Dzień powszedni
12 maja, środa - Dzień powszedni
13 maja, czwartek - Dzień powszedni
14 maja, piątek -  Święto św. Macieja, apostoła
15 maja, sobota - Dzień powszedni

............................................................................*

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej!
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej,
tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko,
o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali."

....................................................................................(J 15, 9-17)

.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
2 maja 2021 r.
Piąta Niedziela Wielkanocna

*

3 maja, poniedziałek - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
4 maja, wtorek - Wspomnienie św. Floriana, męczennika
5 maja, środa - Dzień powszedni
6 maja, czwartek - Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba
7 maja, piątek - Dzień powszedni
8 maja, sobota - Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika,
..........................Głównego Patrona Polski

............................................................................*

KTO TRWA WE MNIE PRZYNOSI OWOC OBFITY

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia.
Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina,
a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.
Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić
owocu sama z siebie — jeśli nie trwa w winnym krzewie — tak samo i wy,
jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy — latoroślami. Kto trwa we Mnie,
a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.
Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie.
I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie,
a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie
i staniecie się moimi uczniami".
,...................................................................................Jan 15,1-8
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
25 kwietnia 2021 r.
Czwarta Niedziela Wielkanocna

...*

26 kwietnia, poniedziałek - Dzień powszedni
27 kwietnia, wtorek - Dzień powszedni
28 kwietnia, środa - Dzień powszedni
29 kwietnia, czwartek - Święto św. Katarzyny ze Sieny,
......................................dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy

30 kwietnia, piątek - Dzień powszedni
31 kwietnia, sobota - Dzień powszedni

............................................................................*

POWOŁANIE

IV Niedziela Wielkanocna obchodzona jest jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
Być może frazesem będzie tu przypomnienie, że o nowe i święte powołania kapłańskie,
zakonne, do życia konsekrowanego powinniśmy się wszyscy modlić.
Dziś młodym ludziom, którzy w sercach słyszą subtelne albo też bardzo mocne i wyraźne
powołanie do kapłaństwa, na pewno nie jest łatwo. Muszą iść pod prąd tego,
co o pasterzach dziś się mówi i czyta, tego, co jest prawdą i fałszem, pod prąd obaw,
lęków i niepewności.
Dziś takim młodym potrzeba odwagi, ale też wsparcia – wskazania, że są jeszcze
dobrzy pasterze, i wcale ich niemało.
Ale jeszcze bardziej potrzeba im aktywnej obecności całej owczarni.
Bo ona zawsze będzie wskazywać na obecność Dobrego Pasterza.

........................................................................................Ks. Piotr Bączek
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
18 kwietnia 2021 r.
Trzecia Niedziela Wielkanocna

............................................................................*

19 kwietnia, poniedziałek - Dzień powszedni
20 kwietnia, wtorek - Dzień powszedni
21 kwietnia, środa - Dzień powszedni
22 kwietnia, czwartek - Dzień powszedni
23 kwietnia, piątek - Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
..................................Głównego Patrona Polski
24 kwietnia, sobota - Dzień powszedni

............................................................................*

ZBAWIENIE

Zbawienie nie dokonuje się automatycznie. Potrzeba wolnej decyzji człowieka,
by przyjąć zbawienie. Stąd wezwanie: Pokutujcie i nawróćcie się.
Nawrócenie się oznacza m.in. zachowywanie – mocą Bożej łaski – nauki Chrystusa,
Jego przykazań. Przypomina nam o tym w II czytaniu apostoł Jan.
Mistrz z Nazaretu zaś w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, tłumacząc uczniom Pisma,
podkreśla, że „w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom”. To jest nadal główna misja Kościoła.
Każdy z ochrzczonych ma tutaj jakieś zadanie do spełnienia.

Zwróćmy uwagę, że głoszenie nawrócenia dokonuje się najpierw w relacji rodzice –
dzieci. Jezus przekonuje swych uczniów o realności zmartwychwstania ciał.
Z jednej strony ciało uwielbione jest inne niż ciało ziemskie, z drugiej jednak –
nie jest jedynie duchem udającym ciało. Człowiek nie jest jedynie duszą
czy też jedynie ciałem, ale jest istotą duchowo-cielesną.
Bóg przemienia ku zbawieniu całego człowieka, a nie tylko jego duchową część.

W Ewangelii wspomniani są uczniowie, którzy w Emaus rozpoznali Jezusa przy łamaniu
chleba. Moglibyśmy żałować, że nie mamy sposobności, by namacalnie spotkać
Zbawiciela, ale przecież możemy Go dotknąć, przyjąć, spożyć w Eucharystii,
którą pierwsi chrześcijanie nazywali właśnie łamaniem chleba.
Prośmy więc Ducha Świętego, by nasze serca pałały, kiedy słuchamy słowa Bożego,
kiedy przystępujemy do Eucharystii.
.....................................................................O. Dariusz Kowalczyk SJ
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
11 kwietnia 2021 r.
Druga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

............................................................................*
12 kwietnia, poniedziałek - Dzień powszedni
13 kwietnia, wtorek - Dzień powszedni
14 kwietnia, środa - Dzień powszedni
15 kwietnia, czwartek - Dzień powszedni
16 kwietnia, piątek - Dzień powszedni
17 kwietnia, sobota - Dzień powszedni

............................................................................*

DZIĘKUJCIE PANU, BO JEST MIŁOSIERNY

Ukazanie się Zmartwychwstałego to kolejny, bodaj najważniejszy, przejaw Jego
miłosierdzia. Znamienne, że znalazło wyraz w darze udzielania przebaczenia:
„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
Ukazując się swoim uczniom, Jezus przebacza im wszystko, czego się dopuścili
podczas Jego męki i śmierci. Otrzymawszy przebaczenie, przechodzą od sytuacji
zalęknionych uczniów do mężnych wyznawców. Jeden z nich, Tomasz, nieobecny tego
dnia, też nie został pozostawiony samemu sobie. Wyraziwszy szczerze swoje zwątpienie,
po ośmiu dniach także on doznał miłosierdzia, które przywiodło go do wyznania wiary:
„Pan mój i Bóg mój!”.
To proste wyznanie wiary jest szczególnie cenne w ustach chrześcijan,
którzy – inaczej niż Tomasz – nie widzieli, a uwierzyli.

..................................................................Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
4 kwietnia 2021 r.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

............................................................................*
29 marca, poniedziałek - Poniedziałek w oktawie Wielkanocy
30 marca, wtorek - Wtorek w oktawie Wielkanocy
31 marca, środa - Środa w oktawie Wielkanocy
..1 kwietnia, czwartek - Czwartek w oktawie Wielkanocy
..2 kwietnia, piątek - Piatek w oktawie Wielkanocy
..3 kwietnia, sobota - Sobota w oktawie Wielkanocy

............................................................................*

POKONAŁ ŚMIERĆ
Dowodami na zmartwychwstanie Jezusa są pusty grób i świadectwa tych,
którzy widzieli zmartwychwstałego Pana. Ile warte są takie świadectwa?
Oni na szali prawdy postawili własne życie.
Życie tak wielu męczenników jest świadectwem zmartwychwstania.
Jeżeli prawdziwe jest nauczanie Jezusa i spełnia się ono w realiach naszego życia,
to również spełni się nauczanie o zmartwychwstaniu. Wystarczy zastosować to,
co mówi Jezus, zrobić doświadczenie.
Jeżeli w naszym życiu słowa Jezusa zaczną się sprawdzać, to On zmartwychwstał.
Problem jest w tym, że trzeba dobrze poznać to, co mówi Jezus, przyjąć i zastosować.
Nie może to być jakaś inna wersja chrześcijaństwa, tylko radykalna, jak naucza Jezus.
Wielu jest bowiem „poprawiaczy” chrześcijaństwa. Jeżeli pozmieniam receptę od lekarza,
to mi takie lekarstwo nie pomoże, a nawet może zaszkodzić.
Jeżeli więc sprawdzą się słowa Jezusa w moim życiu, doświadczę zmartwychwstania.
Drugi warunek; tylko ja sam na sobie mogę to sprawdzić, inaczej się nie da.
Będzie to doświadczenie przeżycia, a nie spekulacji.

.....................................................................O. Stanisław Jarosz OSPPEE
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021

28 marca 2021 r.
Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

............................................................................*
29 marca, poniedziałek - Poniedziałek Wielkiego Tygodnia
30 marca, wtorek - Wtorek Wielkiego Tygodnia
31 marca, środa - Środa Wielkiego Tygodnia
..1 kwietnia, czwartek - Wielki Czwartek
..2 kwietnia, piątek - Wielki Piątek Męki Pańskiej
..3 kwietnia, sobota - Wigilia Paschalna

............................................................................*

ZAPROSZENI PRZEZ JEZUSA

Wieczernik, bliskość Pana.
Zanim pochylimy się nad tajemnicą Eucharystii podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej,
jesteśmy zaproszeni do przeżycia bliskości Pana obecnego w każdej,
także tej codziennej Mszy św. Wydaje się to truizmem, ale jakże często zapominamy o tym,
koncentrując się bardziej na aktywnościach każdego dnia...

Konanie i śmierć Jezusa. Służba i ofiara. Mówi nam Bóg w Księdze Przysłów:
„Gdy z możnym do stołu zasiądziesz, pilnie uważaj, co masz przed sobą”.
Oto zasiedliśmy zaproszeni przez Jezusa, który siebie samego i całego nam daje.
Z Eucharystii płynie dla nas wezwanie, abyśmy i w tym naśladowali Mistrza.
Na drogę zostajemy wyposażeni w wiarę, nadzieję i miłość.
Jeżeli będziemy trwać w tych cnotach i pielęgnować je, jak niewiasty stojące pod krzyżem
i wypatrujące „gdzie Go złożono”, spotkamy Pana w Dniu Zmartwychwstania.

...........................................................................................Ks. Janusz Bodzoń
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
21 marca 2021 r.
Piata Niedziela Wielkiego Postu

*

22 marca, poniedziałek - Dzień powszedni
23 marca, wtorek - Dzień powszedni
24 marca, środa - Dzień powszedni
25 marca, czwartek - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
26 marca, piątek - Dzień powszedni
27 marca, sobota - Dzień powszedni

............................................................................*

NOWE ŻYCIE

Nieocenioną usługą Jezusa jest jasne i łagodne oswajanie nas, ludzi – śmiertelnych
i doznających lęków – z powszechnym i nieuchronnym procesem obumierania i śmierci.
On wie na pewno, że za progiem śmierci wybuchnie nowe życie – w Bogu –
inne, wspaniałe, chwalebne.
Los ziarna wrzucanego w rolę znakomicie obrazuje to, co przez całe życie dzieje się
z nami. „Biedne” i zda się na niechybną śmierć skazane ziarno mogłoby się wzdrygać
i opierać. A jednak i rolnik, i Jezus wiedzą więcej – o ziarnie i człowieku!
Stąd ta łagodna perswazja: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy,
wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi
plon obfity”. Tak, można ciężko wzdychać i zanosić gorące prośby i błagania do Tego,
który może wybawić od śmierci, ale i tak strumień czasu unosi Jezusa i nas, codziennie
i w każdej chwili, do krytycznego momentu, którym jest śmierć! Wszyscy o tym niby
dobrze wiemy, jednak na ogół przez kilka dekad życia (za) rzadko o tym myślimy.

Zdani na samych siebie unikamy myśli o śmierci, pewnie głównie dlatego, że widzimy
w niej nie tyle fascynującą „godzinę uwielbienia”, ile raczej bolesne ogołocenie,
dezintegrację osoby i początek rozkładu ciała. To jasne, my tak tę rzeczywistość
postrzegamy i przeżywamy. Ale blisko, pośród nas i z nami, jest Bóg Człowiek.
On sam, stając na progu śmierci i wytęsknionego uwielbienia, odsłania nam to,
co jest dla nas ukryte. Mówi jasno, że za porażającymi procesami obumierania wzbiera
życie, nowe i przemienione, wieczne. „W domu Ojca jest mieszkań wiele”.

...........................................................................O. Krzysztof Osuch, jezuita

ROK LITURGICZNY 2020/2021
14 marca 2021 r.
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

*

15 marca, poniedziałek - Dzień powszedni
16 marca, wtorek - Dzień powszedni
17 marca, środa - Dzień powszedni
18 marca, czwartek - Dzień powszedni
19 marca, piątek - Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
20 marca, sobota - Dzień powszedni

............................................................................*

KRZYŻ PRZYPOMNIENIEM

Kiedy jesteś w stanie duchowego upadku, Bóg pobudza ludzi, którzy są gotowi
pomóc ci w odbudowie świątyni, którą przecież jest każdy z nas.
Elementem naszego nawrócenia jest nasza wiara. Dla nas spojrzenie na krzyż jest
przypomnieniem: to On cierpiał za mnie. Jego śmierć jest karą za moje grzechy.
Spoglądam na krzyż i widzę miłość Boga, który za cenę życia własnego Syna chce mi dać
nie tylko przebaczenie, ale i życie wieczne. Z takim obrazem Boga muszę się zmierzyć,
by w Nim zobaczyć siebie samego, zniszczonego przez grzech.
Skonfrontować się i uwierzyć bądź odrzucić zbawienie.
Zostać usprawiedliwionym przez wiarę bądź potępionym przez swą niewiarę.
Obyśmy umieli stanąć w świetle, obyśmy je umiłowali i z perfekcją pani domu
sprzątającej mieszkanie zajrzeli w każdy zakamarek naszego serca. Obyśmy umiłowali
światło, którym jest zmartwychwstały Chrystus, jaśniejący jako znak paschalnej świecy.
Ujawnijmy przed Bogiem nasze grzechy przez sakrament pojednania i pokuty, wpuśćmy
światło w te obszary naszego życia, których może się wstydzimy, które może nawet
umiłowaliśmy jako ową ciemność.
Święty Paweł przypomina nam o Bogu bogatym w miłosierdzie. Dziś chce, byś ujrzał
w Nim miłosiernego Ojca. Miłość daje nam poczucie bezpieczeństwa, pewność, że
nie zostaniemy odrzuceni – miłość kojarzy się przecież z wybaczeniem,
a nie z odrzuceniem. W tym czasie Wielkiego Postu uwierz, że Bóg jest, że czeka,
że przebacza, że kocha, że wciąż na nowo przygarnia – tak po prostu, bo cię kocha.

..................................................................O. Waldemar Pastusiak, paulin

.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
7 marca 2021 r.
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

*

..8 marca, poniedziałek - Dzień powszedni
..9 marca, wtorek - Dzień powszedni
10 marca, środa - Dzień powszedni
11 marca, czwartek - Dzień powszedni
12 marca, piątek - Dzień powszedni
13 marca, sobota - Dzień powszedni

............................................................................*

POSPRZĄTAJMY SWOJE ŻYCIE

Dzięki śmierci, zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego przez chrzest
nasze człowieczeństwo, nasze życie, nasze ciało jest świątynią, miejscem kultu,
miejscem chwały Boga, sposobem na zbawienie świata.
Na takie rozumienie wskazuje drugie czytanie mówiące o głoszeniu krzyża Chrystusowego
- krzyża, który objawia i realizuje się również w nas, w naszym życiu
i może być dla nas „mocą Bożą i mądrością Bożą”.
Jezus chce oczyścić świątynię naszego ciała, nasze życie z tego, co nie jest czyste,
co jest starym kwasem, co nie jest przaśne, czyli nie jest gotowe na uczestnictwo
w ofierze zbawczej Jezusa Chrystusa żyjącego w nas.

Jezus oczyści nasze życie z tego, co jest relacją do Boga na zasadzie handlu,
mentalności ofiarniczej, z tego, co nie jest życiem z daru Łaski Uświęcającej.
św. Paweł Apostoł mówi: „Tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą,
[który miał prowadzić] ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie”.
Po to, aby objawiło się życie według woli Bożej, ale nie pod presją przykazań,
lecz jako odpowiedź na przebaczenie i miłość objawioną w Chrystusie.

Może zatem nie czekajmy, aż Jezus „posprząta nasze życie”. Zróbmy to sami.
Oczyśćmy się przez sakrament pojednania, naładujmy „akumulatory wiary”
przez udział w rekolekcjach wielkopostnych, wyłączajmy natomiast to wszystko,
co nasze życie zaśmieca i prowadzi do grzechu.

..................................................................................O. Stanisław Jarosz OSPPE
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
28 lutego 2021 r.
Druga Niedziela Wielkiego Postu

*

1 marca, poniedziałek - Dzień powszedni
2 marca, wtorek - Dzień powszedni
3 marca, środa - Dzień powszedni
4 marca, czwartek - Święto św. Kazimierza, królewicza
5 marca, piątek - Dzień powszedni
6 marca, sobota - Dzień powszedni
............................................................................*

NIE LĘKAJCIE SIĘ!

W drugą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus wzywa nas na górę Tabor,
gdzie zabrał Piotra, Jakuba i Jana. Tam ukazał im blask swojego Bóstwa:
„Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło”...

My również potrzebujemy góry Tabor, miejsca, gdzie „dobrze nam być”. Ze szczytu góry
bliżej do Nieba, a codzienne problemy stają się mniejsze. Ufać we wszystkim Bogu,
słuchać Jego głosu, dawać świadectwo prawdzie – to niełatwe zadania.
Bóg mimo to wzywa nas, abyśmy jak Abraham wyszli z „naszej ziemi”, byśmy porzucili
lęki, zwątpienia i odważnie podążali do kraju, który On nam wskaże.

Naszą górą przemienienia jest parafialny wieczernik, gdzie codziennie Chrystus
przemienia chleb i wino w swoje Ciało i Krew. Czeka na nas tutaj zwłaszcza w każdą
niedzielę i święto. Stąd po każdej Mszy św. mamy wracać przemienieni, aby brać udział
w „trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii”.

Naszą górą przemienienia jest każdy konfesjonał i płynące z jego wnętrza pełne miłości
słowa Chrystusa: „I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz”.
Rok temu spowiedź wielkanocna była bardzo utrudniona. Może w tym Wielkim Poście
trzeba mocniej docenić i przeżyć sakramentalną przemianę u kratek konfesjonału...

Naszą górą przemienienia jest miejsce w domu, gdzie codziennie klękamy do pacierza
i wieczornego rachunku sumienia.

........................................................................................Ks. Józef Kula
.a

ROK LITURGICZNY 2020/2021
21 lutego 2021 r.
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

*

22 lutego, poniedziałek - Święto katedry św. Piotra Apostoła
23 lutego, wtorek - Dzień powszedni
24 lutego, środa - Dzień powszedni
25 lutego, czwartek - Dzień powszedni
26 lutego, piątek - Dzień powszedni
27 lutego, sobota - Dzień powszedni
............................................................................*

WYJDŹMY NA PUSTYNIĘ

Biblia to historia przymierzy Boga z ludźmi. W tej historii Bóg szuka człowieka,
by objawić mu swą miłość, człowiek zaś niekiedy odpowiada na miłość miłością,
a niekiedy ucieka, chowa się, odwraca. Bóg jest wierny, człowiek nie zawsze, czasem
zdradza „Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność” – głosi psalm. Historia Noego z I czytania
jest pierwszym tekstem biblijnym, w którym Bóg zawiera przymierze z człowiekiem.
Jego znakiem jest tęcza: „Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między
Mną a ziemią”. Katechizm podkreśla: „Przymierze z Noem pozostaje w mocy, dopóki trwa
czas narodów, aż do powszechnego głoszenia Ewangelii”. Zdanie to przywodzi na myśl
tajemniczą wypowiedź Jezusa: „A Jeruzalem będzie deptane przez pogan,
aż czasy pogan się wypełnią”. Wszystkie przymierza osiągają swą pełnię w osobie Jezusa
Chrystusa. „Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem”, nie wahali się mówić
Ojcowie Kościoła. To znaczy: Bóg się wcielił, aby człowiek mógł zostać przebóstwiony
i żyć wiecznie. Wcielony Bóg umarł na krzyżu i zmartwychwstał,
abyśmy my – zjednoczeni z Nim – mogli zmartwychwstać.

W II czytaniu widzimy zestawienie uniwersalnego zbawienia w Chrystusie z arką Noego,
w której „niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę”.
To uratowanie przez wodę za czasów Noego stanowi znak sakramentu chrztu:
„teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona [woda] we chrzcie...”.
Chrzest jest zanurzeniem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i jako taki stanowi
nieodwołalne przymierze z Bogiem. Chrztu nie można wymazać. Pozostawia on niezatarte 
znamię. Niezatarte, tak jak nieodwołalna jest wierność Boga. Człowiek ochrzczony może
jednak wybrać zaprzaństwo, odwrócenie się od Boga plecami. By tak się jednak z nami 
nie stało, trzeba czasem wyjść na pustynię, to znaczy podjąć walkę – mocą Ducha – 
z szatańskim kuszeniem w nas i wokół nas.

Dzisiejsza Ewangelia mówi, że „Duch wyprowadził Jezusa na pustynię”.
Pozwólmy i my w okresie Wielkiego Postu wyprowadzać się na pustynię,
gdzie poznając własną kruchość, możemy bardziej poznać miłość Boga i poczuć się
wspomaganymi przez Jego aniołów. Co konkretnie znaczyłoby wyjście na pustynię?
To m.in. podjęcie klasycznych uczynków: modlitwy, postu i modlitwy.
Pewien znajomy w każdy piątek nie spożywał obiadu, ale w tym czasie modlił się.
Zaoszczędzone pieniądze wkładał do puszki na biednych.
Pomyślmy, jak konkretnie wychodzić na naszą pustynię.myśl tajemniczą wypowiedź

Jezusa: „A Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż czasy pogan się wypełnią”.
Wszystkie przymierza osiągają swą pełnię w osobie Jezusa Chrystusa. „Bóg stał się ,
człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem” – nie wahali się mówić Ojcowie Kościoła.
To znaczy: Bóg się wcielił, aby człowiek mógł zostać przebóstwiony i żyć wiecznie.
Wcielony Bóg umarł na krzyżu i zmartwychwstał, abyśmy my – zjednoczeni z Nim –
mogli zmartwychwstać.
..............................................................................O. Dariusz Kowalczyk SJ
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
14 lutego 2021 r.
Szósta Niedziela zwykła

*

15 lutego, poniedziałek - Dzień powszedni
16 lutego, wtorek - Dzień powszedni
17 lutego, środa - Środa Popielcowa
18 lutego, czwartek - Czwartek po Popielcu
19 lutego, piątek - Piątek po Popielcu
20 lutego, sobota - Sobota po Popielcu
...........................................................................*

SEDNO UZDROWIENIA

Fragment Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego nie powinien zatrzymać nas jedynie
na kwestii medycznej. Choć Jezus pokazuje nam siebie jako lekarza naszych ciał,
to jednak zawsze sedno uzdrowienia leży w naszej duszy i naszym sercu.
Chore ciało nie znaczy nic wobec choroby, która toczy nasze sumienia i myślenie...

Pod pojęciem trądu może się kryć wiele spraw, które doskwierają nie tyle naszemu ciału,
co duszy. Dziś może ono oznaczać także wiele ideologii docierających do naszej,
duchowości mentalności, do patrzenia na Boga i na Kościół.
Świat ogarnia duch frywolnego podchodzenia do życia, moralności, ale i samej wizji Boga.
Być może udało nam się wyjść z „niewoli egipskiej”, ale już chodzimy i zbieramy „złoto”,
by ulać własnego cielca, który stanie się naszym bogiem, takim, jakiego chcemy
i jakiemu pragniemy oddawać chwałę. Nieraz w rozmowach „między nami katolikami”
zastanawiamy się, czy aby na pewno jesteśmy w jednym Kościele i czytamy tę samą.
Ewangelię. Duch buntu i nieposłuszeństwa rozlewa się tak szerokim strumieniem,
że aż zapiera dech w piersi. Łatwo zejść na manowce i karmić się niezdrową nauką...

Dziś zastanawiam się, ile we mnie jest „trądu” – tego, co egoistyczne, samolubne
i wygodne w spojrzeniu na Boga. Na ile jest On prawdziwy, a na ile „ulany” z tego,
co dla mnie wygodne.
Panie, chcę, żebyś mnie oczyścił z tego wszystkiego, co zakłamuje mi Twój obraz.
Upadam na kolana, prosząc, by usłyszeć Twe słowa: „Chcę, bądź oczyszczony”.

.............................................................................O. Waldemar Pastusiak, paulin
.n

ROK LITURGICZNY 2020/2021
7 lutego 2021 r.
Piąta Niedziela zwykła

*

..8 lutego, poniedziałek - Dzień powszedni
..9 lutego, wtorek - Dzień powszedni
10 lutego, środa - Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
11 lutego, czwartek - Wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes
12 lutego, piątek - Dzień powszedni
13 lutego, sobota - Dzień powszedni

...........................................................................*
WIARA ŚWIATŁEM REFLEKTORÓW

Myślenie wielu współczesnych ludzi jest przeniknięte przekonaniem, że w życiu nie
będzie problemów, nie będzie cierpienia, kłopotów i trudu. Świat reklam pokazuje,
jak wiele jest rzeczy, które mogłyby nas uszczęśliwić. Zaczynamy gonić
za coraz wyższym standardem życia, szukamy przyjemności i wygody, przekonani,
że będzie coraz lepiej. To jest, niestety, wielka fikcja. Będzie gorzej.
Starzejemy się, będziemy chorować i będziemy umierać.
Każdy – czy chce, czy nie – będzie miał taki czas, o którym mówi pierwsze czytanie.

Zaczynamy gonić za coraz wyższym standardem życia, szukamy przyjemności i wygody,
Każdy – czy chce, czy nie – będzie miał taki czas, o którym mówi pierwsze czytanie.

Ewangelia ukazuje Jezusa, który wyrzuca złe duchy, uzdrawia teściową Piotra,
wielu chorych uzdrawia, ale nie wszystkich. Nie ma wątpliwości, że uzdrowieni powtórnie
zachorowali, nawet wskrzeszony Łazarz umarł....

Nie o to więc chodzi w chrześcijaństwie, by życie było bezproblemowe.
Życie jest jak podróż przez bezdroża – pełne przeszkód, pułapek. W dodatku
poruszamy się jak w ciemności, nie wiedząc, co będzie za następnym zakrętem.
Wiara jest jak światła reflektorów w naszym pojeździe. Dopóki świecą reflektory,
damy radę – pomimo trudności i przeszkód. Jeżeli jednak światła zgasną,
dalsze poruszanie się jest prawie niemożliwe i będzie bardzo ryzykowne.

i będzie bardzo ryzykowne...

.....................................................................................O. Stanisław Jarosz OSPPE.
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
31 stycznia 2021 r.
Czwarta Niedziela zwykła

*

1 lutego, poniedziałek - Dzień powszedni
2 lutego, wtorek - Święto ofiarowania Pańskiego
3 lutego, środa - Dzień powszedni
4 lutego, czwartek - Dzień powszedni
5 lutego, piątek - Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
6 lutego, sobota - Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników

..........................................................................*
SŁYSZĄC GŁOS PANA

Na niedzielną Mszę św. przychodzimy ze świata naznaczonego głębokim kryzysem,
który dotyka także nas i nasze rodziny.
Jest on spowodowany w głównej mierze pandemią COVID-19 i jej skutkami,
które próbuje się złagodzić i przezwyciężyć.
Nie pomniejszając i nie odrzucając wysiłków ludzkich, jako wierzący chcemy dziś
powtórzyć za św. Janem Pawłem II: „Nie ulegamy bynajmniej naiwnemu przekonaniu,
że można znaleźć jakąś magiczną formułę, która pozwoli rozwiązać wielkie problemy
naszej epoki. Nie, nie zbawi nas żadna formuła, ale konkretna Osoba oraz pewność,
jaką Ona nas napełnia. Tą Osobą jest Jezus Chrystus – zmartwychwstały Pan,
który pozostaje z nami w Najświętszym Sakramencie"...

Dlatego dziś, słysząc głos Boga, nie zatwardzajmy serc naszych, ale przez wiarę
i gotowość nawrócenia przyjmijmy uwalniającą i uzdrawiającą moc słowa Bożego.

..........................................................................................Ks. Andrzej Kuliberda
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
24 stycznia 2021 r.
Trzecia Niedziela zwykła

*

25 stycznia, poniedziałek - Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
26 stycznia, wtorek - Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa
27 stycznia, środa - Dzień powszedni
28 stycznia, czwartek - Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu,
......................................prezbitera i doktora Kościoła
29 stycznia, piątek - Dzień powszedni
20 stycznia, sobota - Dzień powszedni

*

CZAS NAWRÓCENIA

Dzisiejsze czytania wskazują na „kairos”, na czas nawrócenia ...
Naszą odpowiedzią na obietnicę Boga ma być nawrócenie.
Człowiek ma jednak skłonność łudzenia się, że na nawrócenie się jest jeszcze czas.
Mówimy sobie: Może jeszcze nie dziś, bo muszę się skoncentrować na innych rzeczach,
ale w przyszłości jak najbardziej.
Ale uwaga! Z nawróceniem nie jest tak, że kiedy nam się zachce, to się nawrócimy.
Nawrócenie jest możliwe jako odpowiedź na łaskę Boga, która zostaje nam dana
w określonym „kairos”. A nie zawsze jest „kairos”.

Czym więc jest nawrócenie? To odwrócenie się od zgnuśnienia i grzechu i zwrócenie się
ku osobowemu Bogu i Jego przykazaniom. Każdy musi rozeznać, co to konkretnie
oznacza w jego życiu.

Bóg nie tylko oczekuje od nas nawrócenia, ale też chce nas posyłać,
byśmy stawali się „rybakami ludzi”, byśmy pomagali innym chodzić ścieżkami Pana.
Szczególnie ważne jest przekazywanie wiary w naszych rodzinach.
Nie chodzi tu o ciągłe moralizowanie i pouczanie, ale o świadczenie przez własne
nawracanie się. Relatywizacja doczesności, w tym życia rodzinnego, do której wzywa nas
św. Paweł w II czytaniu, nie oznacza życia pozornego, jakiejś alienacji, ucieczki
od świata, ale wskazuje na właściwą hierarchię wartości. Ważne jest bowiem, by dzieci
były dobrze wykształcone, ale jeszcze ważniejsze jest, by miały Boga w sercu.

......................................................................................O. Dariusz Kowalczyk SJ
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
17 stycznia 2021 r.
Druga Niedziela zwykła

*

18 stycznia, poniedziałek - Dzień powszedni
19 stycznia, wtorek - Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
20 stycznia, środa - Dzień powszedni
21 stycznia czwartek - Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
22 stycznia, piątek - Dzień powszedni
23 stycznia, sobota - Dzień powszedni

*

JAK SŁUCHAMY PANA

Pan zwracał się do młodego Samuela (tylko czy aż?) 3 razy. Z pomocą Helego
młodzieniec dość szybko, bo w ciągu jednej nocy, zrozumiał, kto go woła...

Jak my dzisiaj przeżywamy obecność i bliskość naszego Stwórcy i Pana?
Jak Go słuchamy?Ile razy Bóg się do nas zwracał, pragnąc uwagi i przyjęcia Go
jako kogoś Najważniejszego?...

Prawdopodobnie mieliśmy (chociaż raz) przekonanie i postanawialiśmy,
że przestaniemy tłumić w sobie prawdziwe życie. I co?
Niestety, przekonanie to niepostrzeżenie słabło, a postanowienie (pewnie mało konkretne
i niezawierzone Jezusowi) przestało wpływać na codzienność, kształt dnia.
Styl życia stawał się znów... pogański, zlaicyzowany, a duch niedożywiony!
Tyle razy... Dlaczego?...

Powodów jest wiele. Od roku pandemia oddala nas od sakramentalnych spotkań
z Jezusem. Są i inne, bardziej prozaiczne powody, które lawinowo generuje cywilizacja,
a które – za naszym przyzwoleniem, mniej lub bardziej świadomym – pozbawiają nas
wewnętrznej gotowości, by szukać i znajdować Boga. „Coś” odbiera nam zdolność
milczenia i konieczny czas do słuchania oraz wypowiadania siebie wobec Zbawiciela.
Co? Choćby aplikacje w smartfonie, filmy, seriale, widowiska (i te z uśmiechem liczone
piki „wkręconych” w często puste atrakcje). To wszystko „woła” nas mocniej i zdaje się,
że więcej obiecuje. Czego? Przeżyć, emocji, rozrywki, adrenaliny, dopaminy...
i co najgorsze – ten zaplanowany, biznesowo skalkulowany, ciągły atak potężnych
(przynajmniej finansowo) ośrodków na ład moralny, czystość serc i ciał!
Efekty? Niedawne bunty, wstrząsy społeczne, erupcja prymitywizmu i wulgarności...
Tymczasem za wielką cenę zostaliśmy nabyci przez Chrystusa!
Nie bądźmy głusi, ślepi i... głupi!

.................................//////////////.O. Krzysztof Osuch, jezuita
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
10 stycznia 2021 r.
Święto Chrztu Pańskiego

*

11 stycznia, poniedziałek - Dzień powszedni
12 stycznia, wtorek - Dzień powszedni
13 stycznia, środa - Wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła
14 stycznia czwartek - Dzień powszedni
15 stycznia, piątek - Dzień powszedni
16 stycznia, sobota - Dzień powszedni

...........................................................................*

CHRZEST

Jezus chrztu nie potrzebował, ale przyjął go ze względu na nas. Mówi bowiem św. Paweł:
„To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia”.
Przez ten ewangeliczny opis możemy lepiej zrozumieć,
co się dzieje w czasie udzielania sakramentu chrztu św.
Niebo się otwiera, Duch Święty zstępuje, a Bóg mówi:
„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
Dawniej nie myślałem o moim chrzcie, że było to niesamowite wydarzenie,
do którego wciąż mam się odnosić i do niego powracać...

Przez chrzest zanurzony zostałem w Jezusa, w życie Jezusa, w misję Jezusa,
w Jego śmierć i zmartwychwstanie. Zanurzony w Jego chwałę.
Jest to niezwykła tajemnica naszej wiary i naszego życia.
Moje życie w Jezusie – życie Jezusa we mnie. W moim cierpieniu,
przed którym przecież nie ucieknę, jest Jego zbawcze cierpienie.
W śmierci, której się boję, będzie Jego umieranie.
Tam spotkam Jezusa, gdzie są krzyż, cierpienie i śmierć.
On przeszedł ze śmierci do życia i mnie przeprowadzi,
będzie to moje przejście, moja pascha...

To chrzest daje nam prawo zwracać się do wszechmogącego Boga: Abba, Ojcze.
Dlatego Jezus jest naszym Bratem, a my jesteśmy dla siebie rodzeństwem,
jesteśmy dla siebie krewnymi we Krwi i w Ciele Jezusa, które przyjmujemy w Eucharystii.
To jest powód do wzajemnej miłości i jedności, by stanowić lud Boży,
Ciało Chrystusowe dla zbawienia świata.
W tym kluczu wszystkie wydarzenia naszego życia mają sens:
żyjemy i umieramy dla Pana. Można to realizować przez życie z wiary,
ponieważ zostaliśmy zanurzeni w Ducha Świętego:
„On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.
Moc i świętość tego Ducha niech nas przemieniają na wzór Maryi,
w której najpełniej spełniła się wola Pana.

......................................................................O. Stanisław Jarosz OSPPE
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
3 stycznia 2021 r.
Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim

*

4 stycznia, poniedziałek - Dzień powszedni
5 stycznia, wtorek - Dzień powszedni
6 stycznia, środa - Uroczystość Objawienia Pańskiego
7 stycznia czwartek - Dzień powszedni
8 stycznia, piątek - Dzień powszedni
9 stycznia, sobota - Dzień powszedni

........................................................................... *

SŁOWO WCIELONE WŚRÓD NAS ZAMIESZKAŁO

Podniosłe słowa Prologu Ewangelii według św. Jana stanowią nowotestamentowy
odpowiednik hymnu ku czci Boga Stwórcy z początku Księgi Rodzaju.
Poetycko wysławia on dzieło stworzenia świata i człowieka,
zaś hymn otwierający czwartą Ewangelię kanoniczną wysławia dzieło zbawienia
urzeczywistnione przez wcielenie Syna Bożego.
W czasach Starego Testamentu Bóg wybrał zamieszkiwanie w Namiocie Spotkania
podczas wędrówki Izraelitów do ziemi obiecanej,
a następnie uczynił swoim domem świątynię jerozolimską.
Gdy nastała rzeczywistość Nowego Testamentu, obecność Boga wśród ludzi stała się
znacznie bardziej widoczna, bo Syn Boży stał się jednym z nas.
Jednak od samego początku obok radości i akceptacji pojawiły się zwątpienie,
sprzeciw i odrzucenie. Wyrażają to pełne bólu słowa:
„Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”.
Z powodu tego rozdarcia tym większe znaczenie ma przyjęcie z wiarą Boga,
który stał się człowiekiem, ponawiane przez każde pokolenie chrześcijan.
Jest wspomagane przez Mądrość – tę samą, która od początku świata odgrywa rolę
przewodnika ludzkości w drodze do Boga i doświadczenia radości ze spotkania z Nim.

........................................................................Ks. prof. Waldemar Chrostowski
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
27 grudnia 2020 r.
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

*

28 grudnia, poniedziałek - Święto świętych Młodzianków, męczenników
29 grudnia, wtorek - Piąty dzień oktawy Narodzenia Pańskiego
30 grudnia, środa - Szósty dzień oktawy Narodzenia Pańskiego
31 grudnia, czwartek - Siódmy dzień oktawy Narodzenia Pańskiego
..1 stycznia 2021 r., piątek - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
..2 stycznia 2021 r., sobota - Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego
..............................i Grzegorza Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

............................................................................*

ŻYĆ WZOREM RODZINY Z NAZARETU

Często zastanawiamy się, co sprawia, że dana rodzina jest szczęśliwa.
Sami chcielibyśmy znaleźć środek, dzięki któremu uniknęlibyśmy wielu kłótni
i nieporozumień z najbliższymi. Dręczy nas pytanie: gdzie jest ukryty „klucz”,
który pozwoli nam zdobyć kochającą rodzinę?...

Nie mamy prawie żadnych informacji, jak wyglądało życie Świętej Rodziny.
To milczenie, ten brak informacji jest właśnie pierwszą wskazówką.
Jezus w swojej mądrości zdecydował się żyć przez ok. 30 lat w ukryciu.
Prowadził życie zwyczajne i pozbawione rozgłosu.
Druga wskazówka: Święta Rodzina może być dla nas również wzorem pracy,
która jest jednym z podstawowych zadań danych ludziom przez Boga.
I trzecia wskazówka – Rodzina z Nazaretu daje nam cenną lekcję życia rodzinnego,
ugruntowanego na miłości, które jest przepełnione „surowym i prostym pięknem”
oraz „świętym i nierozerwalnym charakterem”.

Tak głębokie życie nazaretańskiej rodziny nie byłoby możliwe, gdyby nie wspólnie
wyznawana wiara. Ponadto Maryja i Józef nieustannie musieli konfrontować swoją wiarę
z tym, że dziecko, które dorastało w ich domu, było jednocześnie ich Bogiem.
Każdy chrześcijanin ma być naśladowcą Jezusa, dlatego również w naszych rodzinach
naśladujmy życie Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa.
.............................................................................Ks. Mirosław Benedyk
,

ROK LITURGICZNY 2020/2021
20 grudnia 2020 r.
Czwarta Niedziela Adwentu

*

21 grudnia, poniedziałek - Dzień powszedni
22 grudnia, wtorek - Dzień powszedni
23 grudnia, środa - Dzień powszedni
24 grudnia, czwartek - Dzień powszedni
25 grudnia, piątek - Uroczystość Narodzenia Pańskiego
26 grudnia, sobota - Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

*

TAJEMNICA ZWIASTOWANIA

W tym roku IV niedziela Adwentu jest wyjątkowo krótka –
wszak już w niedzielny wieczór zasiądziemy przy wigilijnym stole.
Ale warto podjąć wysiłek duchowy, aby jej całkiem nie stracić.
Tym bardziej że Ewangelia, w której naszą uwagę przykuwa najczęściej zwiastowanie,
czyli dialog anioła z Maryją, ukazuje nam w gruncie rzeczy moment wcielenia się Boga.
Boże Narodzenie, ja nazwa wskazuje, odnosi się do narodzin Jezusa, Boga wcielonego,
ale druga Osoba Trójcy Świętej stała się człowiekiem w momencie, kiedy Maryja
odpowiedziała aniołowi: „Niech mi się stanie według słowa twego”...

Skoro Bóg wybrał na swoje mieszkanie łono kobiety, z którego się narodził
i w ten sposób stał się jednym z nas, to jest możliwy ruch odwrotny, a mianowicie taki,
że my narodzimy się do nowego życia w łonie Boga.
Ewangelia o Zwiastowaniu pokazuje nam wyraźnie działanie Trzech:
Najwyższego, czyli Boga Ojca, od którego wszystko się zaczyna,
Ducha Świętego, który zstępuje na Maryję i czyni możliwym dziewicze poczęcie,
oraz Syna Bożego, który staje się człowiekiem.
We Wcieleniu trzeba nam zatem widzieć nie tylko Jezusa, tym bardziej nie jakiegoś Boga
abstrakcyjnego, ale Ojca, Syna i Ducha. Jan Paweł II napisał w „Mulieris dignitatem”,
że w nazaretańskim Zwiastowaniu zawiera się „niezgłębiona jedność Trójcy”.
A Sobór Watykański II nazywa Maryję Rodzicielką Syna Bożego, umiłowaną córą Ojca
i przybytkiem Ducha Świętego. Katarzyna ze Sieny natomiast stwierdziła:
„Kiedy patrzę na Ciebie, Maryjo, widzę rękę Ducha Świętego, który napisał w Tobie Trójcę”.
Kontemplujmy więc zwiastowanie, moment poczęcia się Boga Człowieka,
by za chwilę radośnie śpiewać: „Bóg się rodzi...”.

............................................................................O. Dariusz Kowalczyk SJ
,

ROK LITURGICZNY 2020/2021
13 grudnia 2020 r.
Trzecia Niedziela Adwentu

*

14 grudnia, poniedziałek - Wspomnienie św. Jana od Krzyża,
.......................................... prezbitera i doktora Kościoła
15 grudnia, wtorek - Dzień powszedni
16 grudnia, środa - Dzień powszedni
17 grudnia, czwartek - Dzień powszedni
18 grudnia, piątek - Dzień powszedni
19 grudnia, sobota - Dzień powszedni

*

OCZEKIWANIE PRZYJŚCIA MESJASZA

W naszych czasach Bóg też potrzebuje wyznawców, którzy wiernie świadczą
o potrzebie prostowania pogmatwanych dróg ludzkiego życia...

Obecna sytuacja niszczycielskiej pandemii uświadomiła nam, jak kruche jest życie
człowieka i jak zawodne są nasze plany i decyzje. W dramatycznych okolicznościach,
które przeżywamy, wręcz paradoksalnie brzmi wołanie św. Pawła:
...............„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie,
.................taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.
Niezwykle ważne są trzy słowa: „zawsze”, „nieustannie” i „w każdym położeniu”.
Nie ma takiego czasu ani takich przeciwności, w których Bóg nas opuszcza i skazuje
na samotność. Ale warunkiem Jego bliskości i pomocy jest unikanie wszelkiego rodzaju
zła, bo ono zaciemnia umysły i uniemożliwia łaskę uświęcenia.
Jednym z najważniejszych przymiotów Boga jest wierność, po hebrajsku emunah.
Tę prawdę wyznajemy zawsze wtedy, kiedy swoje modlitwy kończymy pełnym ufności
słowem „Amen”.

.............................................................Ks. prof. Waldemar Chrostowski
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
6 grudnia 2020 r.
Druga Niedziela Adwentu

*

..7 grudnia, poniedziałek - Wspomnienie św. Ambrożego,
...........................................biskupa i doktora Kościoła

..8 grudnia, wtorek - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
..9 grudnia, środa - Dzień powszedni
10 grudnia, czwartek - Dzień powszedni
11 grudnia, piątek - Dzień powszedni
12 grudnia, sobota - Dzień powszedni

*

CZAS ADWENTU

Czas Adwentu, jak słyszymy, ma być czasem przygotowania gościńca dla naszego Boga,
ale Izajasz zauważa, że gościniec ten ma powstać na pustkowiu.
Zatem – zanim przyjmiesz Boga w gościnę, trzeba posprzątać.
Na pewno czas Adwentu wielu mobilizuje do domowych porządków,
ale tu chodzi o zupełnie inne sprzątanie i porządkowanie – o spowiedź.
Sytuacja pandemii i ograniczeń może paradoksalnie zmobilizować do samodzielnych
rekolekcji w kontekście uporządkowania „bałaganu” w naszym sumieniu.
Zarówno gościniec, jak i droga szykowana dla Pana mają być na pustyni,
miejscu, gdzie nic nie przeszkodzi ci w spotkaniu z Panem.
Może warto dziś zastanowić się nad tym, co zrobiłeś, aby uniknąć pustyni we własnym
życiu, jak się zabezpieczyłeś, by nie usłyszeć Pana. Może wyniosłeś się ponad pagórki
albo zniżyłeś się, by się ukryć, żeby Bóg cię „nie zobaczył”?
Bóg chce, byś stanął przed Nim w prawdzie, stanął twarzą w twarz jak Mojżesz,
w świadomości swoich wad, słabości i grzechów.
Pozbawiony wszystkiego, zdany na los Pana.

Czas pandemii, izolacji, kwarantanny wymusza na nas zderzenie się z samym sobą
i tymi,z którymi jesteśmy na co dzień. Pustynia ogołaca nas z naszych zabezpieczeń,
pokazuje naszą bezradność i odsłania naszą słabość,
ale jest miejscem, do którego przychodzi Pan.
Jan, zanim wzywał do nawrócenia, Jezus zanim rozpoczął publiczną działalność,
także wielu proroków Starego Przymierza wychodzili na pustynię,
by się zmagać z samym sobą i demonem, by w końcu spotkać Boga.

.............................................................................O. Waldemar Pastusiak, paulin
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
29 listopada 2020 r.
Pierwsza Niedziela Adwentu

*

30 listopada, poniedziałek - Święto św. Andrzeja, apostoła
..1 grudnia, wtorek - Dzień powszedni
..2 grudnia, środa - Dzień powszedni
..3 grudnia, czwartek - Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
..4 grudnia, piątek - Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy
..5 grudnia, sobota - Dzień powszedni

*

CZUWAJCIE!

Życie chrześcijan, naznaczone oczekiwaniem na objawienie się Pana,
jest przez Niego stale podtrzymywane i umacniane.
Już cieszymy się współuczestnictwem z Synem Bożym,
a zarazem wyczekujemy trwałego zjednoczenia z Nim w wieczności...

Życie chrześcijan ma więc dwa bieguny: „już tak” oraz „jeszcze nie”.
Wzgląd na to wzmacnia naszą nadzieję, że w tym, co dotyczy sensu i ostatecznego
przeznaczenia życia, nigdy nie jesteśmy sami ani zdani wyłącznie na siebie.
W słowach, które Jezus skierował do swoich uczniów, dar życia został porównany
do domu powierzonego naszej opiece i trosce. Dawcą i Panem życia jest Bóg,
który w swoim czasie odbierze swoją własność. Nie wiemy, kiedy to nastąpi
i dlatego zawsze trzeba być przygotowanym na spotkanie z Bogiem.
Wezwanie do czujności brzmi szczególnie donośnie w okresie Adwentu.
Czas, którego rytm wyznaczają cztery kolejne niedziele, to dobra sposobność
do odnowienia życia i jeszcze mocniejszego związania go z Bogiem.
Wezwanie do czujności skierowane jest do wszystkich, a więc do każdego.
Przeciwieństwo czujności stanowi obraz snu, kiedy nie jesteśmy podatni na to,
co do nas przychodzi.
Czujność to cnota, która otwierając nas na bezmiar Bożego Miłosierdzia,
sprzyja odrzuceniu grzechów, które nas gnębią i upokarzają.
Podczas Adwentu szczególnie doniośle brzmi wołanie Jezusa:
„Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!”.

.......................................................................Ks. prof. Waldemar Chrostowski

.