Kalendarz liturgiczny

ROK LITURGICZNY 2021/2022

16 stycznia 2022 r.

Druga Niedziela Zwykła

*

Poniedzialek 17 stycznia - Wspomnienie św. Antoniego, opata
Wtorek 18 stycznia - Dzień powszedni
Środa 19 stycznia - Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
Czwartek 20 stycznia - Dzień powszedni
Piątek 21 stycznia - Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
Sobota 22 stycznia - Dzień powszedni

*

Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina,
Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina».
Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?
Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?»

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń,
z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.
Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi.
Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu».
Ci więc zanieśli.

Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział,
skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli –
przywołał pana młodego i powiedział do niego:
«Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze.
Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.
Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

....................................................................................................(J 2, 1-11)
.

ROK LITURGICZNY 2021/2022

9 stycznia 2022 r.

Święto Chrztu Pańskiego

*

Poniedzialek 10 stycznia - Dzień powszedni
Wtorek 11 stycznia - Dzień powszedni
Środa 12 stycznia - Dzień powszedni
Czwartek 13 stycznia - Dzień powszedni
Piatek 14 stycznia - Dzień powszedni
Sobota 15 stycznia - Dzień powszedni

*

Chrzest Jezusa

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach
co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich:
Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie,
któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów.
On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem».

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest.
A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego,
w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos:
«Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

....................................................................................(Łk 3, 15-16.21-22).

.

2 stycznia 2022 r.

Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim

*

Poniedzialek 3 stycznia - Dzień powszedni
Wtorek 4 stycznia - Dzień powszedni
Środa 5 stycznia - Dzień powszedni
Czwartek 6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli
Piatek 7 stycznia - Dzień powszedni
Sobota 8 stycznia - Dzień powszedni

*

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała,
ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę,
jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
....................................................................................................(J 1, 1-5. 9-14.)
.

25 grudnia 2021 r.

Oktawa Bożego Narodzenia

Święto Swiętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

*

Poniedziałek 27 grudnia - Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty
Wtorek 28 grudnia - Święto świętych Młodzianków, męczenników
Środa 29 grudnia - Piąty dzień oktawy Narodzenia Pańskiego -
Czwartek 30 grudnia - Szósty dzień oktawy Narodzenia Pańskiego
Piatek 31 grudnia -  Siódmy dzień oktawy Narodzenia
Sobota 1 stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

*

Rodzice znajdują Jezusa w świątyni

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy.
Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym.
Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus
w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice.
Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między
krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go.

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między
nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś,
którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego:
«Synu, czemu nam to uczyniłeś?
Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».
Lecz on im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście?
Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?»
Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.
A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu.
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

................................................. ................................... (Łk 2, 41-52)
.

ROK LITURGICZNY 2021/2022

19 grudnia 2021 r.

Czwarta Niedziela Adwentu

*

20 grudnia, poniedziałek - Dzień powszedni
21 grudnia, wtorek - Dzień powszedni
22 grudnia, środa - Dzień powszedni
23 grudnia, czwartek - Dzień powszedni
24 grudnia, piątek - Wigilia Bożego Narodzenia
25 grudnia, sobota - Uroczystość Bożego Narodzenia

............................................................................................*

Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego
miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie,
a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego
łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?
Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach,
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest,
która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».

.

12 grudnia 2021 r.

Trzecia Niedziela Adwentu

*

12 grudnia, poniedziałek - Dzień powszedni
13 grudnia, wtorek - Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy
14 grudnia, środa - Wspomnienie św. Jana od Krzyża,
................................prezbitera i doktora Kościoła
15 grudnia, czwartek - Dzień powszedni
16 grudnia, piątek - Dzień powszedni
17 grudnia, sobota - Dzień powszedni

...........................................................................*

Zapowiedź nowego chrztu
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?»
On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma;
a kto ma żywność, niech tak samo czyni».

Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego:
«Nauczycielu, co mamy czynić?»
On im powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono».

Pytali go też i żołnierze: «a my co mamy czynić?»
On im odpowiedział: «Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie
i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie».

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach
co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich:
«Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie,
któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów.
On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem.
Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu:
pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».

Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
.

5 grudnia 2021 r.

Druga Niedziela Adwentu

06 grudnia, poniedziałek - Wspomnienie św. Mikołaja
07 grudnia, wtorek - Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
08 grudnia, środa - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
09 grudnia, czwartek - Dzień powszedni
10 grudnia, piątek - Dzień powszedni
11 grudnia, sobota - Dzień powszedni

...........................................................................*

Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Było to o w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat
był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą
Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów
Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza,
na pustyni.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia
dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:
«Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!
Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte
staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi!
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

.

28 listopada 2021 r.

Pierwsza Niedziela Adwentu


29 listopada, poniedziałek -  Dzień powszedni
30 listopada, wtorek -  Święto św. Andrzeja, apostoła
01grudnia, środa - Dzień powszedni
02 grudnia, czwartek -  Dzień powszedni
03 grudnia, piątek -  Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
04 grudnia, sobota -  Dzień powszedni

...........................................................................*

Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów
bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu
w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną
wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą
i wielką chwałą. Gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa,
pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka
jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć
tego wszystkiego,co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym»..