Kalendarz liturgiczny

ROK LITURGICZNY 2020/2021
9 maja 2021 r.
Szósta Niedziela Wielkanocna

*

10 maja, poniedziałek - Dzień powszedni
11 maja, wtorek - Dzień powszedni
12 maja, środa - Dzień powszedni
13 maja, czwartek - Dzień powszedni
14 maja, piątek -  Święto św. Macieja, apostoła
15 maja, sobota - Dzień powszedni

............................................................................*

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej!
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej,
tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko,
o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali."

....................................................................................(J 15, 9-17)

.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
2 maja 2021 r.
Piąta Niedziela Wielkanocna

*

3 maja, poniedziałek - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
4 maja, wtorek - Wspomnienie św. Floriana, męczennika
5 maja, środa - Dzień powszedni
6 maja, czwartek - Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba
7 maja, piątek - Dzień powszedni
8 maja, sobota - Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika,
..........................Głównego Patrona Polski

............................................................................*

KTO TRWA WE MNIE PRZYNOSI OWOC OBFITY

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia.
Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina,
a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.
Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić
owocu sama z siebie — jeśli nie trwa w winnym krzewie — tak samo i wy,
jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy — latoroślami. Kto trwa we Mnie,
a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.
Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie.
I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie,
a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie
i staniecie się moimi uczniami".
,...................................................................................Jan 15,1-8
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
25 kwietnia 2021 r.
Czwarta Niedziela Wielkanocna

...*

26 kwietnia, poniedziałek - Dzień powszedni
27 kwietnia, wtorek - Dzień powszedni
28 kwietnia, środa - Dzień powszedni
29 kwietnia, czwartek - Święto św. Katarzyny ze Sieny,
......................................dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy

30 kwietnia, piątek - Dzień powszedni
31 kwietnia, sobota - Dzień powszedni

............................................................................*

POWOŁANIE

IV Niedziela Wielkanocna obchodzona jest jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
Być może frazesem będzie tu przypomnienie, że o nowe i święte powołania kapłańskie,
zakonne, do życia konsekrowanego powinniśmy się wszyscy modlić.
Dziś młodym ludziom, którzy w sercach słyszą subtelne albo też bardzo mocne i wyraźne
powołanie do kapłaństwa, na pewno nie jest łatwo. Muszą iść pod prąd tego,
co o pasterzach dziś się mówi i czyta, tego, co jest prawdą i fałszem, pod prąd obaw,
lęków i niepewności.
Dziś takim młodym potrzeba odwagi, ale też wsparcia – wskazania, że są jeszcze
dobrzy pasterze, i wcale ich niemało.
Ale jeszcze bardziej potrzeba im aktywnej obecności całej owczarni.
Bo ona zawsze będzie wskazywać na obecność Dobrego Pasterza.

........................................................................................Ks. Piotr Bączek
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
18 kwietnia 2021 r.
Trzecia Niedziela Wielkanocna

............................................................................*

19 kwietnia, poniedziałek - Dzień powszedni
20 kwietnia, wtorek - Dzień powszedni
21 kwietnia, środa - Dzień powszedni
22 kwietnia, czwartek - Dzień powszedni
23 kwietnia, piątek - Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
..................................Głównego Patrona Polski
24 kwietnia, sobota - Dzień powszedni

............................................................................*

ZBAWIENIE

Zbawienie nie dokonuje się automatycznie. Potrzeba wolnej decyzji człowieka,
by przyjąć zbawienie. Stąd wezwanie: Pokutujcie i nawróćcie się.
Nawrócenie się oznacza m.in. zachowywanie – mocą Bożej łaski – nauki Chrystusa,
Jego przykazań. Przypomina nam o tym w II czytaniu apostoł Jan.
Mistrz z Nazaretu zaś w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, tłumacząc uczniom Pisma,
podkreśla, że „w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom”. To jest nadal główna misja Kościoła.
Każdy z ochrzczonych ma tutaj jakieś zadanie do spełnienia.

Zwróćmy uwagę, że głoszenie nawrócenia dokonuje się najpierw w relacji rodzice –
dzieci. Jezus przekonuje swych uczniów o realności zmartwychwstania ciał.
Z jednej strony ciało uwielbione jest inne niż ciało ziemskie, z drugiej jednak –
nie jest jedynie duchem udającym ciało. Człowiek nie jest jedynie duszą
czy też jedynie ciałem, ale jest istotą duchowo-cielesną.
Bóg przemienia ku zbawieniu całego człowieka, a nie tylko jego duchową część.

W Ewangelii wspomniani są uczniowie, którzy w Emaus rozpoznali Jezusa przy łamaniu
chleba. Moglibyśmy żałować, że nie mamy sposobności, by namacalnie spotkać
Zbawiciela, ale przecież możemy Go dotknąć, przyjąć, spożyć w Eucharystii,
którą pierwsi chrześcijanie nazywali właśnie łamaniem chleba.
Prośmy więc Ducha Świętego, by nasze serca pałały, kiedy słuchamy słowa Bożego,
kiedy przystępujemy do Eucharystii.
.....................................................................O. Dariusz Kowalczyk SJ
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
11 kwietnia 2021 r.
Druga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

............................................................................*
12 kwietnia, poniedziałek - Dzień powszedni
13 kwietnia, wtorek - Dzień powszedni
14 kwietnia, środa - Dzień powszedni
15 kwietnia, czwartek - Dzień powszedni
16 kwietnia, piątek - Dzień powszedni
17 kwietnia, sobota - Dzień powszedni

............................................................................*

DZIĘKUJCIE PANU, BO JEST MIŁOSIERNY

Ukazanie się Zmartwychwstałego to kolejny, bodaj najważniejszy, przejaw Jego
miłosierdzia. Znamienne, że znalazło wyraz w darze udzielania przebaczenia:
„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
Ukazując się swoim uczniom, Jezus przebacza im wszystko, czego się dopuścili
podczas Jego męki i śmierci. Otrzymawszy przebaczenie, przechodzą od sytuacji
zalęknionych uczniów do mężnych wyznawców. Jeden z nich, Tomasz, nieobecny tego
dnia, też nie został pozostawiony samemu sobie. Wyraziwszy szczerze swoje zwątpienie,
po ośmiu dniach także on doznał miłosierdzia, które przywiodło go do wyznania wiary:
„Pan mój i Bóg mój!”.
To proste wyznanie wiary jest szczególnie cenne w ustach chrześcijan,
którzy – inaczej niż Tomasz – nie widzieli, a uwierzyli.

..................................................................Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
4 kwietnia 2021 r.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

............................................................................*
29 marca, poniedziałek - Poniedziałek w oktawie Wielkanocy
30 marca, wtorek - Wtorek w oktawie Wielkanocy
31 marca, środa - Środa w oktawie Wielkanocy
..1 kwietnia, czwartek - Czwartek w oktawie Wielkanocy
..2 kwietnia, piątek - Piatek w oktawie Wielkanocy
..3 kwietnia, sobota - Sobota w oktawie Wielkanocy

............................................................................*

POKONAŁ ŚMIERĆ
Dowodami na zmartwychwstanie Jezusa są pusty grób i świadectwa tych,
którzy widzieli zmartwychwstałego Pana. Ile warte są takie świadectwa?
Oni na szali prawdy postawili własne życie.
Życie tak wielu męczenników jest świadectwem zmartwychwstania.
Jeżeli prawdziwe jest nauczanie Jezusa i spełnia się ono w realiach naszego życia,
to również spełni się nauczanie o zmartwychwstaniu. Wystarczy zastosować to,
co mówi Jezus, zrobić doświadczenie.
Jeżeli w naszym życiu słowa Jezusa zaczną się sprawdzać, to On zmartwychwstał.
Problem jest w tym, że trzeba dobrze poznać to, co mówi Jezus, przyjąć i zastosować.
Nie może to być jakaś inna wersja chrześcijaństwa, tylko radykalna, jak naucza Jezus.
Wielu jest bowiem „poprawiaczy” chrześcijaństwa. Jeżeli pozmieniam receptę od lekarza,
to mi takie lekarstwo nie pomoże, a nawet może zaszkodzić.
Jeżeli więc sprawdzą się słowa Jezusa w moim życiu, doświadczę zmartwychwstania.
Drugi warunek; tylko ja sam na sobie mogę to sprawdzić, inaczej się nie da.
Będzie to doświadczenie przeżycia, a nie spekulacji.

.....................................................................O. Stanisław Jarosz OSPPEE
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021

28 marca 2021 r.
Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

............................................................................*
29 marca, poniedziałek - Poniedziałek Wielkiego Tygodnia
30 marca, wtorek - Wtorek Wielkiego Tygodnia
31 marca, środa - Środa Wielkiego Tygodnia
..1 kwietnia, czwartek - Wielki Czwartek
..2 kwietnia, piątek - Wielki Piątek Męki Pańskiej
..3 kwietnia, sobota - Wigilia Paschalna

............................................................................*

ZAPROSZENI PRZEZ JEZUSA

Wieczernik, bliskość Pana.
Zanim pochylimy się nad tajemnicą Eucharystii podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej,
jesteśmy zaproszeni do przeżycia bliskości Pana obecnego w każdej,
także tej codziennej Mszy św. Wydaje się to truizmem, ale jakże często zapominamy o tym,
koncentrując się bardziej na aktywnościach każdego dnia...

Konanie i śmierć Jezusa. Służba i ofiara. Mówi nam Bóg w Księdze Przysłów:
„Gdy z możnym do stołu zasiądziesz, pilnie uważaj, co masz przed sobą”.
Oto zasiedliśmy zaproszeni przez Jezusa, który siebie samego i całego nam daje.
Z Eucharystii płynie dla nas wezwanie, abyśmy i w tym naśladowali Mistrza.
Na drogę zostajemy wyposażeni w wiarę, nadzieję i miłość.
Jeżeli będziemy trwać w tych cnotach i pielęgnować je, jak niewiasty stojące pod krzyżem
i wypatrujące „gdzie Go złożono”, spotkamy Pana w Dniu Zmartwychwstania.

...........................................................................................Ks. Janusz Bodzoń
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
21 marca 2021 r.
Piata Niedziela Wielkiego Postu

*

22 marca, poniedziałek - Dzień powszedni
23 marca, wtorek - Dzień powszedni
24 marca, środa - Dzień powszedni
25 marca, czwartek - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
26 marca, piątek - Dzień powszedni
27 marca, sobota - Dzień powszedni

............................................................................*

NOWE ŻYCIE

Nieocenioną usługą Jezusa jest jasne i łagodne oswajanie nas, ludzi – śmiertelnych
i doznających lęków – z powszechnym i nieuchronnym procesem obumierania i śmierci.
On wie na pewno, że za progiem śmierci wybuchnie nowe życie – w Bogu –
inne, wspaniałe, chwalebne.
Los ziarna wrzucanego w rolę znakomicie obrazuje to, co przez całe życie dzieje się
z nami. „Biedne” i zda się na niechybną śmierć skazane ziarno mogłoby się wzdrygać
i opierać. A jednak i rolnik, i Jezus wiedzą więcej – o ziarnie i człowieku!
Stąd ta łagodna perswazja: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy,
wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi
plon obfity”. Tak, można ciężko wzdychać i zanosić gorące prośby i błagania do Tego,
który może wybawić od śmierci, ale i tak strumień czasu unosi Jezusa i nas, codziennie
i w każdej chwili, do krytycznego momentu, którym jest śmierć! Wszyscy o tym niby
dobrze wiemy, jednak na ogół przez kilka dekad życia (za) rzadko o tym myślimy.

Zdani na samych siebie unikamy myśli o śmierci, pewnie głównie dlatego, że widzimy
w niej nie tyle fascynującą „godzinę uwielbienia”, ile raczej bolesne ogołocenie,
dezintegrację osoby i początek rozkładu ciała. To jasne, my tak tę rzeczywistość
postrzegamy i przeżywamy. Ale blisko, pośród nas i z nami, jest Bóg Człowiek.
On sam, stając na progu śmierci i wytęsknionego uwielbienia, odsłania nam to,
co jest dla nas ukryte. Mówi jasno, że za porażającymi procesami obumierania wzbiera
życie, nowe i przemienione, wieczne. „W domu Ojca jest mieszkań wiele”.

...........................................................................O. Krzysztof Osuch, jezuita

ROK LITURGICZNY 2020/2021
14 marca 2021 r.
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

*

15 marca, poniedziałek - Dzień powszedni
16 marca, wtorek - Dzień powszedni
17 marca, środa - Dzień powszedni
18 marca, czwartek - Dzień powszedni
19 marca, piątek - Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
20 marca, sobota - Dzień powszedni

............................................................................*

KRZYŻ PRZYPOMNIENIEM

Kiedy jesteś w stanie duchowego upadku, Bóg pobudza ludzi, którzy są gotowi
pomóc ci w odbudowie świątyni, którą przecież jest każdy z nas.
Elementem naszego nawrócenia jest nasza wiara. Dla nas spojrzenie na krzyż jest
przypomnieniem: to On cierpiał za mnie. Jego śmierć jest karą za moje grzechy.
Spoglądam na krzyż i widzę miłość Boga, który za cenę życia własnego Syna chce mi dać
nie tylko przebaczenie, ale i życie wieczne. Z takim obrazem Boga muszę się zmierzyć,
by w Nim zobaczyć siebie samego, zniszczonego przez grzech.
Skonfrontować się i uwierzyć bądź odrzucić zbawienie.
Zostać usprawiedliwionym przez wiarę bądź potępionym przez swą niewiarę.
Obyśmy umieli stanąć w świetle, obyśmy je umiłowali i z perfekcją pani domu
sprzątającej mieszkanie zajrzeli w każdy zakamarek naszego serca. Obyśmy umiłowali
światło, którym jest zmartwychwstały Chrystus, jaśniejący jako znak paschalnej świecy.
Ujawnijmy przed Bogiem nasze grzechy przez sakrament pojednania i pokuty, wpuśćmy
światło w te obszary naszego życia, których może się wstydzimy, które może nawet
umiłowaliśmy jako ową ciemność.
Święty Paweł przypomina nam o Bogu bogatym w miłosierdzie. Dziś chce, byś ujrzał
w Nim miłosiernego Ojca. Miłość daje nam poczucie bezpieczeństwa, pewność, że
nie zostaniemy odrzuceni – miłość kojarzy się przecież z wybaczeniem,
a nie z odrzuceniem. W tym czasie Wielkiego Postu uwierz, że Bóg jest, że czeka,
że przebacza, że kocha, że wciąż na nowo przygarnia – tak po prostu, bo cię kocha.

..................................................................O. Waldemar Pastusiak, paulin

.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
7 marca 2021 r.
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

*

..8 marca, poniedziałek - Dzień powszedni
..9 marca, wtorek - Dzień powszedni
10 marca, środa - Dzień powszedni
11 marca, czwartek - Dzień powszedni
12 marca, piątek - Dzień powszedni
13 marca, sobota - Dzień powszedni

............................................................................*

POSPRZĄTAJMY SWOJE ŻYCIE

Dzięki śmierci, zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego przez chrzest
nasze człowieczeństwo, nasze życie, nasze ciało jest świątynią, miejscem kultu,
miejscem chwały Boga, sposobem na zbawienie świata.
Na takie rozumienie wskazuje drugie czytanie mówiące o głoszeniu krzyża Chrystusowego
- krzyża, który objawia i realizuje się również w nas, w naszym życiu
i może być dla nas „mocą Bożą i mądrością Bożą”.
Jezus chce oczyścić świątynię naszego ciała, nasze życie z tego, co nie jest czyste,
co jest starym kwasem, co nie jest przaśne, czyli nie jest gotowe na uczestnictwo
w ofierze zbawczej Jezusa Chrystusa żyjącego w nas.

Jezus oczyści nasze życie z tego, co jest relacją do Boga na zasadzie handlu,
mentalności ofiarniczej, z tego, co nie jest życiem z daru Łaski Uświęcającej.
św. Paweł Apostoł mówi: „Tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą,
[który miał prowadzić] ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie”.
Po to, aby objawiło się życie według woli Bożej, ale nie pod presją przykazań,
lecz jako odpowiedź na przebaczenie i miłość objawioną w Chrystusie.

Może zatem nie czekajmy, aż Jezus „posprząta nasze życie”. Zróbmy to sami.
Oczyśćmy się przez sakrament pojednania, naładujmy „akumulatory wiary”
przez udział w rekolekcjach wielkopostnych, wyłączajmy natomiast to wszystko,
co nasze życie zaśmieca i prowadzi do grzechu.

..................................................................................O. Stanisław Jarosz OSPPE
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
28 lutego 2021 r.
Druga Niedziela Wielkiego Postu

*

1 marca, poniedziałek - Dzień powszedni
2 marca, wtorek - Dzień powszedni
3 marca, środa - Dzień powszedni
4 marca, czwartek - Święto św. Kazimierza, królewicza
5 marca, piątek - Dzień powszedni
6 marca, sobota - Dzień powszedni
............................................................................*

NIE LĘKAJCIE SIĘ!

W drugą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus wzywa nas na górę Tabor,
gdzie zabrał Piotra, Jakuba i Jana. Tam ukazał im blask swojego Bóstwa:
„Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło”...

My również potrzebujemy góry Tabor, miejsca, gdzie „dobrze nam być”. Ze szczytu góry
bliżej do Nieba, a codzienne problemy stają się mniejsze. Ufać we wszystkim Bogu,
słuchać Jego głosu, dawać świadectwo prawdzie – to niełatwe zadania.
Bóg mimo to wzywa nas, abyśmy jak Abraham wyszli z „naszej ziemi”, byśmy porzucili
lęki, zwątpienia i odważnie podążali do kraju, który On nam wskaże.

Naszą górą przemienienia jest parafialny wieczernik, gdzie codziennie Chrystus
przemienia chleb i wino w swoje Ciało i Krew. Czeka na nas tutaj zwłaszcza w każdą
niedzielę i święto. Stąd po każdej Mszy św. mamy wracać przemienieni, aby brać udział
w „trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii”.

Naszą górą przemienienia jest każdy konfesjonał i płynące z jego wnętrza pełne miłości
słowa Chrystusa: „I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz”.
Rok temu spowiedź wielkanocna była bardzo utrudniona. Może w tym Wielkim Poście
trzeba mocniej docenić i przeżyć sakramentalną przemianę u kratek konfesjonału...

Naszą górą przemienienia jest miejsce w domu, gdzie codziennie klękamy do pacierza
i wieczornego rachunku sumienia.

........................................................................................Ks. Józef Kula
.a

ROK LITURGICZNY 2020/2021
21 lutego 2021 r.
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

*

22 lutego, poniedziałek - Święto katedry św. Piotra Apostoła
23 lutego, wtorek - Dzień powszedni
24 lutego, środa - Dzień powszedni
25 lutego, czwartek - Dzień powszedni
26 lutego, piątek - Dzień powszedni
27 lutego, sobota - Dzień powszedni
............................................................................*

WYJDŹMY NA PUSTYNIĘ

Biblia to historia przymierzy Boga z ludźmi. W tej historii Bóg szuka człowieka,
by objawić mu swą miłość, człowiek zaś niekiedy odpowiada na miłość miłością,
a niekiedy ucieka, chowa się, odwraca. Bóg jest wierny, człowiek nie zawsze, czasem
zdradza „Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność” – głosi psalm. Historia Noego z I czytania
jest pierwszym tekstem biblijnym, w którym Bóg zawiera przymierze z człowiekiem.
Jego znakiem jest tęcza: „Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między
Mną a ziemią”. Katechizm podkreśla: „Przymierze z Noem pozostaje w mocy, dopóki trwa
czas narodów, aż do powszechnego głoszenia Ewangelii”. Zdanie to przywodzi na myśl
tajemniczą wypowiedź Jezusa: „A Jeruzalem będzie deptane przez pogan,
aż czasy pogan się wypełnią”. Wszystkie przymierza osiągają swą pełnię w osobie Jezusa
Chrystusa. „Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem”, nie wahali się mówić
Ojcowie Kościoła. To znaczy: Bóg się wcielił, aby człowiek mógł zostać przebóstwiony
i żyć wiecznie. Wcielony Bóg umarł na krzyżu i zmartwychwstał,
abyśmy my – zjednoczeni z Nim – mogli zmartwychwstać.

W II czytaniu widzimy zestawienie uniwersalnego zbawienia w Chrystusie z arką Noego,
w której „niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę”.
To uratowanie przez wodę za czasów Noego stanowi znak sakramentu chrztu:
„teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona [woda] we chrzcie...”.
Chrzest jest zanurzeniem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i jako taki stanowi
nieodwołalne przymierze z Bogiem. Chrztu nie można wymazać. Pozostawia on niezatarte 
znamię. Niezatarte, tak jak nieodwołalna jest wierność Boga. Człowiek ochrzczony może
jednak wybrać zaprzaństwo, odwrócenie się od Boga plecami. By tak się jednak z nami 
nie stało, trzeba czasem wyjść na pustynię, to znaczy podjąć walkę – mocą Ducha – 
z szatańskim kuszeniem w nas i wokół nas.

Dzisiejsza Ewangelia mówi, że „Duch wyprowadził Jezusa na pustynię”.
Pozwólmy i my w okresie Wielkiego Postu wyprowadzać się na pustynię,
gdzie poznając własną kruchość, możemy bardziej poznać miłość Boga i poczuć się
wspomaganymi przez Jego aniołów. Co konkretnie znaczyłoby wyjście na pustynię?
To m.in. podjęcie klasycznych uczynków: modlitwy, postu i modlitwy.
Pewien znajomy w każdy piątek nie spożywał obiadu, ale w tym czasie modlił się.
Zaoszczędzone pieniądze wkładał do puszki na biednych.
Pomyślmy, jak konkretnie wychodzić na naszą pustynię.myśl tajemniczą wypowiedź

Jezusa: „A Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż czasy pogan się wypełnią”.
Wszystkie przymierza osiągają swą pełnię w osobie Jezusa Chrystusa. „Bóg stał się ,
człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem” – nie wahali się mówić Ojcowie Kościoła.
To znaczy: Bóg się wcielił, aby człowiek mógł zostać przebóstwiony i żyć wiecznie.
Wcielony Bóg umarł na krzyżu i zmartwychwstał, abyśmy my – zjednoczeni z Nim –
mogli zmartwychwstać.
..............................................................................O. Dariusz Kowalczyk SJ
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
14 lutego 2021 r.
Szósta Niedziela zwykła

*

15 lutego, poniedziałek - Dzień powszedni
16 lutego, wtorek - Dzień powszedni
17 lutego, środa - Środa Popielcowa
18 lutego, czwartek - Czwartek po Popielcu
19 lutego, piątek - Piątek po Popielcu
20 lutego, sobota - Sobota po Popielcu
...........................................................................*

SEDNO UZDROWIENIA

Fragment Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego nie powinien zatrzymać nas jedynie
na kwestii medycznej. Choć Jezus pokazuje nam siebie jako lekarza naszych ciał,
to jednak zawsze sedno uzdrowienia leży w naszej duszy i naszym sercu.
Chore ciało nie znaczy nic wobec choroby, która toczy nasze sumienia i myślenie...

Pod pojęciem trądu może się kryć wiele spraw, które doskwierają nie tyle naszemu ciału,
co duszy. Dziś może ono oznaczać także wiele ideologii docierających do naszej,
duchowości mentalności, do patrzenia na Boga i na Kościół.
Świat ogarnia duch frywolnego podchodzenia do życia, moralności, ale i samej wizji Boga.
Być może udało nam się wyjść z „niewoli egipskiej”, ale już chodzimy i zbieramy „złoto”,
by ulać własnego cielca, który stanie się naszym bogiem, takim, jakiego chcemy
i jakiemu pragniemy oddawać chwałę. Nieraz w rozmowach „między nami katolikami”
zastanawiamy się, czy aby na pewno jesteśmy w jednym Kościele i czytamy tę samą.
Ewangelię. Duch buntu i nieposłuszeństwa rozlewa się tak szerokim strumieniem,
że aż zapiera dech w piersi. Łatwo zejść na manowce i karmić się niezdrową nauką...

Dziś zastanawiam się, ile we mnie jest „trądu” – tego, co egoistyczne, samolubne
i wygodne w spojrzeniu na Boga. Na ile jest On prawdziwy, a na ile „ulany” z tego,
co dla mnie wygodne.
Panie, chcę, żebyś mnie oczyścił z tego wszystkiego, co zakłamuje mi Twój obraz.
Upadam na kolana, prosząc, by usłyszeć Twe słowa: „Chcę, bądź oczyszczony”.

.............................................................................O. Waldemar Pastusiak, paulin
.n

ROK LITURGICZNY 2020/2021
7 lutego 2021 r.
Piąta Niedziela zwykła

*

..8 lutego, poniedziałek - Dzień powszedni
..9 lutego, wtorek - Dzień powszedni
10 lutego, środa - Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
11 lutego, czwartek - Wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes
12 lutego, piątek - Dzień powszedni
13 lutego, sobota - Dzień powszedni

...........................................................................*
WIARA ŚWIATŁEM REFLEKTORÓW

Myślenie wielu współczesnych ludzi jest przeniknięte przekonaniem, że w życiu nie
będzie problemów, nie będzie cierpienia, kłopotów i trudu. Świat reklam pokazuje,
jak wiele jest rzeczy, które mogłyby nas uszczęśliwić. Zaczynamy gonić
za coraz wyższym standardem życia, szukamy przyjemności i wygody, przekonani,
że będzie coraz lepiej. To jest, niestety, wielka fikcja. Będzie gorzej.
Starzejemy się, będziemy chorować i będziemy umierać.
Każdy – czy chce, czy nie – będzie miał taki czas, o którym mówi pierwsze czytanie.

Zaczynamy gonić za coraz wyższym standardem życia, szukamy przyjemności i wygody,
Każdy – czy chce, czy nie – będzie miał taki czas, o którym mówi pierwsze czytanie.

Ewangelia ukazuje Jezusa, który wyrzuca złe duchy, uzdrawia teściową Piotra,
wielu chorych uzdrawia, ale nie wszystkich. Nie ma wątpliwości, że uzdrowieni powtórnie
zachorowali, nawet wskrzeszony Łazarz umarł....

Nie o to więc chodzi w chrześcijaństwie, by życie było bezproblemowe.
Życie jest jak podróż przez bezdroża – pełne przeszkód, pułapek. W dodatku
poruszamy się jak w ciemności, nie wiedząc, co będzie za następnym zakrętem.
Wiara jest jak światła reflektorów w naszym pojeździe. Dopóki świecą reflektory,
damy radę – pomimo trudności i przeszkód. Jeżeli jednak światła zgasną,
dalsze poruszanie się jest prawie niemożliwe i będzie bardzo ryzykowne.

i będzie bardzo ryzykowne...

.....................................................................................O. Stanisław Jarosz OSPPE.
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
31 stycznia 2021 r.
Czwarta Niedziela zwykła

*

1 lutego, poniedziałek - Dzień powszedni
2 lutego, wtorek - Święto ofiarowania Pańskiego
3 lutego, środa - Dzień powszedni
4 lutego, czwartek - Dzień powszedni
5 lutego, piątek - Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
6 lutego, sobota - Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników

..........................................................................*
SŁYSZĄC GŁOS PANA

Na niedzielną Mszę św. przychodzimy ze świata naznaczonego głębokim kryzysem,
który dotyka także nas i nasze rodziny.
Jest on spowodowany w głównej mierze pandemią COVID-19 i jej skutkami,
które próbuje się złagodzić i przezwyciężyć.
Nie pomniejszając i nie odrzucając wysiłków ludzkich, jako wierzący chcemy dziś
powtórzyć za św. Janem Pawłem II: „Nie ulegamy bynajmniej naiwnemu przekonaniu,
że można znaleźć jakąś magiczną formułę, która pozwoli rozwiązać wielkie problemy
naszej epoki. Nie, nie zbawi nas żadna formuła, ale konkretna Osoba oraz pewność,
jaką Ona nas napełnia. Tą Osobą jest Jezus Chrystus – zmartwychwstały Pan,
który pozostaje z nami w Najświętszym Sakramencie"...

Dlatego dziś, słysząc głos Boga, nie zatwardzajmy serc naszych, ale przez wiarę
i gotowość nawrócenia przyjmijmy uwalniającą i uzdrawiającą moc słowa Bożego.

..........................................................................................Ks. Andrzej Kuliberda
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
24 stycznia 2021 r.
Trzecia Niedziela zwykła

*

25 stycznia, poniedziałek - Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
26 stycznia, wtorek - Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa
27 stycznia, środa - Dzień powszedni
28 stycznia, czwartek - Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu,
......................................prezbitera i doktora Kościoła
29 stycznia, piątek - Dzień powszedni
20 stycznia, sobota - Dzień powszedni

*

CZAS NAWRÓCENIA

Dzisiejsze czytania wskazują na „kairos”, na czas nawrócenia ...
Naszą odpowiedzią na obietnicę Boga ma być nawrócenie.
Człowiek ma jednak skłonność łudzenia się, że na nawrócenie się jest jeszcze czas.
Mówimy sobie: Może jeszcze nie dziś, bo muszę się skoncentrować na innych rzeczach,
ale w przyszłości jak najbardziej.
Ale uwaga! Z nawróceniem nie jest tak, że kiedy nam się zachce, to się nawrócimy.
Nawrócenie jest możliwe jako odpowiedź na łaskę Boga, która zostaje nam dana
w określonym „kairos”. A nie zawsze jest „kairos”.

Czym więc jest nawrócenie? To odwrócenie się od zgnuśnienia i grzechu i zwrócenie się
ku osobowemu Bogu i Jego przykazaniom. Każdy musi rozeznać, co to konkretnie
oznacza w jego życiu.

Bóg nie tylko oczekuje od nas nawrócenia, ale też chce nas posyłać,
byśmy stawali się „rybakami ludzi”, byśmy pomagali innym chodzić ścieżkami Pana.
Szczególnie ważne jest przekazywanie wiary w naszych rodzinach.
Nie chodzi tu o ciągłe moralizowanie i pouczanie, ale o świadczenie przez własne
nawracanie się. Relatywizacja doczesności, w tym życia rodzinnego, do której wzywa nas
św. Paweł w II czytaniu, nie oznacza życia pozornego, jakiejś alienacji, ucieczki
od świata, ale wskazuje na właściwą hierarchię wartości. Ważne jest bowiem, by dzieci
były dobrze wykształcone, ale jeszcze ważniejsze jest, by miały Boga w sercu.

......................................................................................O. Dariusz Kowalczyk SJ
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
17 stycznia 2021 r.
Druga Niedziela zwykła

*

18 stycznia, poniedziałek - Dzień powszedni
19 stycznia, wtorek - Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
20 stycznia, środa - Dzień powszedni
21 stycznia czwartek - Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
22 stycznia, piątek - Dzień powszedni
23 stycznia, sobota - Dzień powszedni

*

JAK SŁUCHAMY PANA

Pan zwracał się do młodego Samuela (tylko czy aż?) 3 razy. Z pomocą Helego
młodzieniec dość szybko, bo w ciągu jednej nocy, zrozumiał, kto go woła...

Jak my dzisiaj przeżywamy obecność i bliskość naszego Stwórcy i Pana?
Jak Go słuchamy?Ile razy Bóg się do nas zwracał, pragnąc uwagi i przyjęcia Go
jako kogoś Najważniejszego?...

Prawdopodobnie mieliśmy (chociaż raz) przekonanie i postanawialiśmy,
że przestaniemy tłumić w sobie prawdziwe życie. I co?
Niestety, przekonanie to niepostrzeżenie słabło, a postanowienie (pewnie mało konkretne
i niezawierzone Jezusowi) przestało wpływać na codzienność, kształt dnia.
Styl życia stawał się znów... pogański, zlaicyzowany, a duch niedożywiony!
Tyle razy... Dlaczego?...

Powodów jest wiele. Od roku pandemia oddala nas od sakramentalnych spotkań
z Jezusem. Są i inne, bardziej prozaiczne powody, które lawinowo generuje cywilizacja,
a które – za naszym przyzwoleniem, mniej lub bardziej świadomym – pozbawiają nas
wewnętrznej gotowości, by szukać i znajdować Boga. „Coś” odbiera nam zdolność
milczenia i konieczny czas do słuchania oraz wypowiadania siebie wobec Zbawiciela.
Co? Choćby aplikacje w smartfonie, filmy, seriale, widowiska (i te z uśmiechem liczone
piki „wkręconych” w często puste atrakcje). To wszystko „woła” nas mocniej i zdaje się,
że więcej obiecuje. Czego? Przeżyć, emocji, rozrywki, adrenaliny, dopaminy...
i co najgorsze – ten zaplanowany, biznesowo skalkulowany, ciągły atak potężnych
(przynajmniej finansowo) ośrodków na ład moralny, czystość serc i ciał!
Efekty? Niedawne bunty, wstrząsy społeczne, erupcja prymitywizmu i wulgarności...
Tymczasem za wielką cenę zostaliśmy nabyci przez Chrystusa!
Nie bądźmy głusi, ślepi i... głupi!

.................................//////////////.O. Krzysztof Osuch, jezuita
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
10 stycznia 2021 r.
Święto Chrztu Pańskiego

*

11 stycznia, poniedziałek - Dzień powszedni
12 stycznia, wtorek - Dzień powszedni
13 stycznia, środa - Wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła
14 stycznia czwartek - Dzień powszedni
15 stycznia, piątek - Dzień powszedni
16 stycznia, sobota - Dzień powszedni

...........................................................................*

CHRZEST

Jezus chrztu nie potrzebował, ale przyjął go ze względu na nas. Mówi bowiem św. Paweł:
„To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia”.
Przez ten ewangeliczny opis możemy lepiej zrozumieć,
co się dzieje w czasie udzielania sakramentu chrztu św.
Niebo się otwiera, Duch Święty zstępuje, a Bóg mówi:
„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
Dawniej nie myślałem o moim chrzcie, że było to niesamowite wydarzenie,
do którego wciąż mam się odnosić i do niego powracać...

Przez chrzest zanurzony zostałem w Jezusa, w życie Jezusa, w misję Jezusa,
w Jego śmierć i zmartwychwstanie. Zanurzony w Jego chwałę.
Jest to niezwykła tajemnica naszej wiary i naszego życia.
Moje życie w Jezusie – życie Jezusa we mnie. W moim cierpieniu,
przed którym przecież nie ucieknę, jest Jego zbawcze cierpienie.
W śmierci, której się boję, będzie Jego umieranie.
Tam spotkam Jezusa, gdzie są krzyż, cierpienie i śmierć.
On przeszedł ze śmierci do życia i mnie przeprowadzi,
będzie to moje przejście, moja pascha...

To chrzest daje nam prawo zwracać się do wszechmogącego Boga: Abba, Ojcze.
Dlatego Jezus jest naszym Bratem, a my jesteśmy dla siebie rodzeństwem,
jesteśmy dla siebie krewnymi we Krwi i w Ciele Jezusa, które przyjmujemy w Eucharystii.
To jest powód do wzajemnej miłości i jedności, by stanowić lud Boży,
Ciało Chrystusowe dla zbawienia świata.
W tym kluczu wszystkie wydarzenia naszego życia mają sens:
żyjemy i umieramy dla Pana. Można to realizować przez życie z wiary,
ponieważ zostaliśmy zanurzeni w Ducha Świętego:
„On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.
Moc i świętość tego Ducha niech nas przemieniają na wzór Maryi,
w której najpełniej spełniła się wola Pana.

......................................................................O. Stanisław Jarosz OSPPE
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
3 stycznia 2021 r.
Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim

*

4 stycznia, poniedziałek - Dzień powszedni
5 stycznia, wtorek - Dzień powszedni
6 stycznia, środa - Uroczystość Objawienia Pańskiego
7 stycznia czwartek - Dzień powszedni
8 stycznia, piątek - Dzień powszedni
9 stycznia, sobota - Dzień powszedni

........................................................................... *

SŁOWO WCIELONE WŚRÓD NAS ZAMIESZKAŁO

Podniosłe słowa Prologu Ewangelii według św. Jana stanowią nowotestamentowy
odpowiednik hymnu ku czci Boga Stwórcy z początku Księgi Rodzaju.
Poetycko wysławia on dzieło stworzenia świata i człowieka,
zaś hymn otwierający czwartą Ewangelię kanoniczną wysławia dzieło zbawienia
urzeczywistnione przez wcielenie Syna Bożego.
W czasach Starego Testamentu Bóg wybrał zamieszkiwanie w Namiocie Spotkania
podczas wędrówki Izraelitów do ziemi obiecanej,
a następnie uczynił swoim domem świątynię jerozolimską.
Gdy nastała rzeczywistość Nowego Testamentu, obecność Boga wśród ludzi stała się
znacznie bardziej widoczna, bo Syn Boży stał się jednym z nas.
Jednak od samego początku obok radości i akceptacji pojawiły się zwątpienie,
sprzeciw i odrzucenie. Wyrażają to pełne bólu słowa:
„Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”.
Z powodu tego rozdarcia tym większe znaczenie ma przyjęcie z wiarą Boga,
który stał się człowiekiem, ponawiane przez każde pokolenie chrześcijan.
Jest wspomagane przez Mądrość – tę samą, która od początku świata odgrywa rolę
przewodnika ludzkości w drodze do Boga i doświadczenia radości ze spotkania z Nim.

........................................................................Ks. prof. Waldemar Chrostowski
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
27 grudnia 2020 r.
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

*

28 grudnia, poniedziałek - Święto świętych Młodzianków, męczenników
29 grudnia, wtorek - Piąty dzień oktawy Narodzenia Pańskiego
30 grudnia, środa - Szósty dzień oktawy Narodzenia Pańskiego
31 grudnia, czwartek - Siódmy dzień oktawy Narodzenia Pańskiego
..1 stycznia 2021 r., piątek - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
..2 stycznia 2021 r., sobota - Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego
..............................i Grzegorza Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

............................................................................*

ŻYĆ WZOREM RODZINY Z NAZARETU

Często zastanawiamy się, co sprawia, że dana rodzina jest szczęśliwa.
Sami chcielibyśmy znaleźć środek, dzięki któremu uniknęlibyśmy wielu kłótni
i nieporozumień z najbliższymi. Dręczy nas pytanie: gdzie jest ukryty „klucz”,
który pozwoli nam zdobyć kochającą rodzinę?...

Nie mamy prawie żadnych informacji, jak wyglądało życie Świętej Rodziny.
To milczenie, ten brak informacji jest właśnie pierwszą wskazówką.
Jezus w swojej mądrości zdecydował się żyć przez ok. 30 lat w ukryciu.
Prowadził życie zwyczajne i pozbawione rozgłosu.
Druga wskazówka: Święta Rodzina może być dla nas również wzorem pracy,
która jest jednym z podstawowych zadań danych ludziom przez Boga.
I trzecia wskazówka – Rodzina z Nazaretu daje nam cenną lekcję życia rodzinnego,
ugruntowanego na miłości, które jest przepełnione „surowym i prostym pięknem”
oraz „świętym i nierozerwalnym charakterem”.

Tak głębokie życie nazaretańskiej rodziny nie byłoby możliwe, gdyby nie wspólnie
wyznawana wiara. Ponadto Maryja i Józef nieustannie musieli konfrontować swoją wiarę
z tym, że dziecko, które dorastało w ich domu, było jednocześnie ich Bogiem.
Każdy chrześcijanin ma być naśladowcą Jezusa, dlatego również w naszych rodzinach
naśladujmy życie Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa.
.............................................................................Ks. Mirosław Benedyk
,

ROK LITURGICZNY 2020/2021
20 grudnia 2020 r.
Czwarta Niedziela Adwentu

*

21 grudnia, poniedziałek - Dzień powszedni
22 grudnia, wtorek - Dzień powszedni
23 grudnia, środa - Dzień powszedni
24 grudnia, czwartek - Dzień powszedni
25 grudnia, piątek - Uroczystość Narodzenia Pańskiego
26 grudnia, sobota - Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

*

TAJEMNICA ZWIASTOWANIA

W tym roku IV niedziela Adwentu jest wyjątkowo krótka –
wszak już w niedzielny wieczór zasiądziemy przy wigilijnym stole.
Ale warto podjąć wysiłek duchowy, aby jej całkiem nie stracić.
Tym bardziej że Ewangelia, w której naszą uwagę przykuwa najczęściej zwiastowanie,
czyli dialog anioła z Maryją, ukazuje nam w gruncie rzeczy moment wcielenia się Boga.
Boże Narodzenie, ja nazwa wskazuje, odnosi się do narodzin Jezusa, Boga wcielonego,
ale druga Osoba Trójcy Świętej stała się człowiekiem w momencie, kiedy Maryja
odpowiedziała aniołowi: „Niech mi się stanie według słowa twego”...

Skoro Bóg wybrał na swoje mieszkanie łono kobiety, z którego się narodził
i w ten sposób stał się jednym z nas, to jest możliwy ruch odwrotny, a mianowicie taki,
że my narodzimy się do nowego życia w łonie Boga.
Ewangelia o Zwiastowaniu pokazuje nam wyraźnie działanie Trzech:
Najwyższego, czyli Boga Ojca, od którego wszystko się zaczyna,
Ducha Świętego, który zstępuje na Maryję i czyni możliwym dziewicze poczęcie,
oraz Syna Bożego, który staje się człowiekiem.
We Wcieleniu trzeba nam zatem widzieć nie tylko Jezusa, tym bardziej nie jakiegoś Boga
abstrakcyjnego, ale Ojca, Syna i Ducha. Jan Paweł II napisał w „Mulieris dignitatem”,
że w nazaretańskim Zwiastowaniu zawiera się „niezgłębiona jedność Trójcy”.
A Sobór Watykański II nazywa Maryję Rodzicielką Syna Bożego, umiłowaną córą Ojca
i przybytkiem Ducha Świętego. Katarzyna ze Sieny natomiast stwierdziła:
„Kiedy patrzę na Ciebie, Maryjo, widzę rękę Ducha Świętego, który napisał w Tobie Trójcę”.
Kontemplujmy więc zwiastowanie, moment poczęcia się Boga Człowieka,
by za chwilę radośnie śpiewać: „Bóg się rodzi...”.

............................................................................O. Dariusz Kowalczyk SJ
,

ROK LITURGICZNY 2020/2021
13 grudnia 2020 r.
Trzecia Niedziela Adwentu

*

14 grudnia, poniedziałek - Wspomnienie św. Jana od Krzyża,
.......................................... prezbitera i doktora Kościoła
15 grudnia, wtorek - Dzień powszedni
16 grudnia, środa - Dzień powszedni
17 grudnia, czwartek - Dzień powszedni
18 grudnia, piątek - Dzień powszedni
19 grudnia, sobota - Dzień powszedni

*

OCZEKIWANIE PRZYJŚCIA MESJASZA

W naszych czasach Bóg też potrzebuje wyznawców, którzy wiernie świadczą
o potrzebie prostowania pogmatwanych dróg ludzkiego życia...

Obecna sytuacja niszczycielskiej pandemii uświadomiła nam, jak kruche jest życie
człowieka i jak zawodne są nasze plany i decyzje. W dramatycznych okolicznościach,
które przeżywamy, wręcz paradoksalnie brzmi wołanie św. Pawła:
...............„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie,
.................taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.
Niezwykle ważne są trzy słowa: „zawsze”, „nieustannie” i „w każdym położeniu”.
Nie ma takiego czasu ani takich przeciwności, w których Bóg nas opuszcza i skazuje
na samotność. Ale warunkiem Jego bliskości i pomocy jest unikanie wszelkiego rodzaju
zła, bo ono zaciemnia umysły i uniemożliwia łaskę uświęcenia.
Jednym z najważniejszych przymiotów Boga jest wierność, po hebrajsku emunah.
Tę prawdę wyznajemy zawsze wtedy, kiedy swoje modlitwy kończymy pełnym ufności
słowem „Amen”.

.............................................................Ks. prof. Waldemar Chrostowski
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
6 grudnia 2020 r.
Druga Niedziela Adwentu

*

..7 grudnia, poniedziałek - Wspomnienie św. Ambrożego,
...........................................biskupa i doktora Kościoła

..8 grudnia, wtorek - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
..9 grudnia, środa - Dzień powszedni
10 grudnia, czwartek - Dzień powszedni
11 grudnia, piątek - Dzień powszedni
12 grudnia, sobota - Dzień powszedni

*

CZAS ADWENTU

Czas Adwentu, jak słyszymy, ma być czasem przygotowania gościńca dla naszego Boga,
ale Izajasz zauważa, że gościniec ten ma powstać na pustkowiu.
Zatem – zanim przyjmiesz Boga w gościnę, trzeba posprzątać.
Na pewno czas Adwentu wielu mobilizuje do domowych porządków,
ale tu chodzi o zupełnie inne sprzątanie i porządkowanie – o spowiedź.
Sytuacja pandemii i ograniczeń może paradoksalnie zmobilizować do samodzielnych
rekolekcji w kontekście uporządkowania „bałaganu” w naszym sumieniu.
Zarówno gościniec, jak i droga szykowana dla Pana mają być na pustyni,
miejscu, gdzie nic nie przeszkodzi ci w spotkaniu z Panem.
Może warto dziś zastanowić się nad tym, co zrobiłeś, aby uniknąć pustyni we własnym
życiu, jak się zabezpieczyłeś, by nie usłyszeć Pana. Może wyniosłeś się ponad pagórki
albo zniżyłeś się, by się ukryć, żeby Bóg cię „nie zobaczył”?
Bóg chce, byś stanął przed Nim w prawdzie, stanął twarzą w twarz jak Mojżesz,
w świadomości swoich wad, słabości i grzechów.
Pozbawiony wszystkiego, zdany na los Pana.

Czas pandemii, izolacji, kwarantanny wymusza na nas zderzenie się z samym sobą
i tymi,z którymi jesteśmy na co dzień. Pustynia ogołaca nas z naszych zabezpieczeń,
pokazuje naszą bezradność i odsłania naszą słabość,
ale jest miejscem, do którego przychodzi Pan.
Jan, zanim wzywał do nawrócenia, Jezus zanim rozpoczął publiczną działalność,
także wielu proroków Starego Przymierza wychodzili na pustynię,
by się zmagać z samym sobą i demonem, by w końcu spotkać Boga.

.............................................................................O. Waldemar Pastusiak, paulin
.

ROK LITURGICZNY 2020/2021
29 listopada 2020 r.
Pierwsza Niedziela Adwentu

*

30 listopada, poniedziałek - Święto św. Andrzeja, apostoła
..1 grudnia, wtorek - Dzień powszedni
..2 grudnia, środa - Dzień powszedni
..3 grudnia, czwartek - Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
..4 grudnia, piątek - Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy
..5 grudnia, sobota - Dzień powszedni

*

CZUWAJCIE!

Życie chrześcijan, naznaczone oczekiwaniem na objawienie się Pana,
jest przez Niego stale podtrzymywane i umacniane.
Już cieszymy się współuczestnictwem z Synem Bożym,
a zarazem wyczekujemy trwałego zjednoczenia z Nim w wieczności...

Życie chrześcijan ma więc dwa bieguny: „już tak” oraz „jeszcze nie”.
Wzgląd na to wzmacnia naszą nadzieję, że w tym, co dotyczy sensu i ostatecznego
przeznaczenia życia, nigdy nie jesteśmy sami ani zdani wyłącznie na siebie.
W słowach, które Jezus skierował do swoich uczniów, dar życia został porównany
do domu powierzonego naszej opiece i trosce. Dawcą i Panem życia jest Bóg,
który w swoim czasie odbierze swoją własność. Nie wiemy, kiedy to nastąpi
i dlatego zawsze trzeba być przygotowanym na spotkanie z Bogiem.
Wezwanie do czujności brzmi szczególnie donośnie w okresie Adwentu.
Czas, którego rytm wyznaczają cztery kolejne niedziele, to dobra sposobność
do odnowienia życia i jeszcze mocniejszego związania go z Bogiem.
Wezwanie do czujności skierowane jest do wszystkich, a więc do każdego.
Przeciwieństwo czujności stanowi obraz snu, kiedy nie jesteśmy podatni na to,
co do nas przychodzi.
Czujność to cnota, która otwierając nas na bezmiar Bożego Miłosierdzia,
sprzyja odrzuceniu grzechów, które nas gnębią i upokarzają.
Podczas Adwentu szczególnie doniośle brzmi wołanie Jezusa:
„Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!”.

.......................................................................Ks. prof. Waldemar Chrostowski

.