Kalendarz liturgiczny

ROK LITURGICZNY 2021/2022

26 czerwca 2022 r.

Trzynasta  Niedziela Zwykła

Poniedziałek 27 czerwca - Dzień powszedni
Wtorek 28 czerwca - Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika
Środa 29 czerwca - Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła
Czwartek 30 czerwca - Wspomnienie świętych Pierwszych Męczenników
......................................Świętego Kościoła Rzymskiego
Piątek 1 lipca - Dzień powszedni
Sobota 2 lipca - Dzień powszedni

....................................................................*

Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata,
postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców.
Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka
samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt.
Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli:
«Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli:
Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?»
Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.
A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego:
«Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».

Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda,
lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».

Do innego rzekł: «Pójdź za Mną».
Ten zaś odpowiedział:
«Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca».
Odparł mu:
«Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».

Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą,
ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu».
Jezus mu odpowiedział:
«Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda,
nie nadaje się do królestwa Bożego».
..............................................................................................(Łk 9, 51-62)
.

ROK LITURGICZNY 2021/2022

19 czerwca 2022 r.

Dwunasta Niedziela Zwykła

Poniedziałek 20 czerwca - Dzień powszedni
Wtorek 21 czerwca - Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
Środa 22 czerwca - Dzień powszedni
Czwartek 23 czerwca - Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela
Piątek 24 czerwca - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Sobota 25 czerwca - Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP

....................................................................*

Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie,
zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza;
jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».

Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili.
I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć:
będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie;
zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Potem mówił do wszystkich:
«Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je,
a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa».
....................................................................................................(Łk 9, 18-24)
.

ROK LITURGICZNY 2021/2022

12 czerwca 2022 r.

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Poniedziałek 13 czerwca - Wspomnienie św. Antoniego z Padwy,
............................................prezbitera i doktora Kościoła
Wtorek 14 czerwca - Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
Środa 15 czerwca - Dzień powszedni
Czwartek 16 czerwca - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Piątek 17 czerwca - Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika
Sobota 18 czerwca - Dzień powszedn.

....................................................................*

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie.
Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.
Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy,
i oznajmi wam rzeczy przyszłe.
On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje.
Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

..................................................................................................(J 16, 12-15)

ROK LITURGICZNY 2021/2022

5 czerwca 2022 r.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Poniedziałek 6 czerwca -  Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
Wtorek 7 czerwca - Dzień powszedni
Środa 8 czerwca - Wspomnienie św. Jadwigi Królowej
Czwartek 9 czerwca - Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego
...................................i Wiecznego Kapłana
Piątek 10 czerwca - Dzień powszedni
Sobota 11 czerwca - Wspomnienie św. Barnaby, apostoła

.....................................................................*
Strumienie wody żywej

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów
Jezus wstał i zawołał donośnym głosem:

«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije!
Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza».

A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego;
Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.

..................................................................................(J 7, 37-39)
.

ROK LITURGICZNY 2021/2022

29 maja 2022 r.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Poniedziałek 30 maja - Dzień powszedni
Wtorek 31 maja - Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Środa  1 czerwca - Wspomnienie św. Justyna, męczennika
Czwartek 2 czerwca - Dzień powszedni
Piątek 3 czerwca - Wspomnienie świetych męczenników Karola Lwangi
...............................i Towarzyszy
Sobota 4 czerwca - Dzień powszedni

.....................................................................*
Jezus został uniesiony do nieba

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie;
w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście,
aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka».

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich.
A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem,
gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

.................................................................................................(Łk 24, 46-53)
.

ROK LITURGICZNY 2021/2022

22 maja 2022 r.

Szósta Niedziela Wielkanocna

Poniedziałek 23 maja - Dzień powszedni
Wtorek 24 maja - Dzień powszedni
Środa  25 maja - Dzień powszedni
Czwartek 26 maja - Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera
Piątek 27 maja - Dzień powszedni
Sobota 28 maja - Dzień powszedni

.....................................................................*
Duch Święty nauczy was wszystkiego

«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go
i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie,
ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja,
ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.

To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty,
którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.,

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.
Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka.
Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was.
Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się,
że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.

A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli,
gdy się to stanie».
........................................................................................................(J 14, 23-29)
.

ROK LITURGICZNY 2021/2022

15 maja 2022 r.

Piąta Niedziela Wielkanocna

Poniedziałek 16 maja - Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika
Wtorek 17 maja - Dzień powszedni  -
Środa  18 maja - Dzień powszedni
Czwartek 19 maja - Dzień powszedni
Piątek 21 maja - Dzień powszedni
Sobota 22 maja - Dzień powszedni

.....................................................................*
Przykazanie nowe daję wam

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział:
«Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą,
a w Nim Bóg został chwałą otoczony.
Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą,
to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam,
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem;
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają,
że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

...................................................................................(J 13, 31-33a. 34-35)
.

ROK LITURGICZNY 2021/2022

8 maja 2022 r.

Czwarta Niedziela Wielkanocna

Poniedziałek 9 maja - Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika
Wtorek 10 maja - Dzień powszedni  -
Środa  11 maja - Dzień powszedni
Czwartek 12 maja - Dzień powszedni
Piątek 13 maja - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
Sobota 14 maja - Święto św. Macieja, apostoła
.....................................................................*
Jezus daje swoim owcom życie wieczne

Jezus powiedział:
«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je.
Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne.
Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich.
I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy».
..........................................................................(J 10, 27-30)
.

ROK LITURGICZNY 2021/2022

1 maja 2022 r.

Trzecia Niedziela Wielkanocna

Wtorek 2 maja - Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
Środa 3 maja - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
Czwartek 4 maja - Wspomnienie św. Floriana, męczennika
Piątek 5 maja - Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba
Sobota 6 maja - Dzień powszedni
.......................................................................... *
Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom

Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim.
A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos,
Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni z Jego uczniów.
Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby».
Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą».
Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili.

A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu.
Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus.
A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?»
Odpowiedzieli Mu: «Nie».

On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie».
Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.

Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował:
«To jest Pan!»
Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie
wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora.
Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami.
Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci.

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę i chleb.
Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście».
Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb
w liczbie stu pięćdziesięciu trzech.
A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się.
Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!»
Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?»,
bo wiedzieli, że to jest Pan.
A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę.

To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

......................................................................................(J 21, 1-14)
.

ROK LITURGICZNY 2021/2022

24 kwietnia 2022 r.

Druga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

*

Poniedziałek 25 kwietnia - Święto św. Marka, ewangelisty
Wtorek 26 kwietnia - Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
...................................Głównego Patrona Polski
Środa 27 kwietnia - Dzień Powszedni  
Czwartek 28 kwietnia - Dzień Powszedni   
Piątek 29 kwietnia - Święto św. Katarzyny ze Sieny,
.................................dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy
Sobota 30 kwietnia - Dzień Powszedni
..................................
........................................ *

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie,
choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus,
stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!»
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.
Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich:
«Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam».
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
«Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi,
kiedy przyszedł Jezus.
Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ
i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ,
i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu
i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte,
stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza:
«Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce.
Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».

Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś?
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze,
uczynił Jezus wobec uczniów.
Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym,
i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

................................................................................................(J 20, 19-31)

ROK LITURGICZNY 2021/2022

17 kwietnia 2022 r.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

*

Poniedziałek 18 kwietnia - Poniedziałek w oktawie Wielkanocy
Wtorek 19 kwietnia - Wtorek w oktawie Wielkanocy
Środa 20 kwietnia - Środa w oktawie Wielkanocy
Czwartek 21 kwietnia - Czwartek w oktawie Wielkanocy
Piątek 22 kwietnia - Piątek w oktawie Wielkanocy
Sobota 23 kwietnia - Sobota w oktawie Wielkanocy

.......................................................................... *

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno,
Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia,
którego Jezus kochał,i rzekła do nich:

«Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem,
lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu
i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie,
leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy
wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu.
Ujrzał i uwierzył.
Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi,
że On ma powstać z martwych.
.............................................................................................(J 20, 1-9)
.

ROK LITURGICZNY 2021/2022

10 kwietnia 2022 r.

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

*

Poniedziałek 11 kwietnia - Poniedziałek Wielkiego Tygodnia
Wtorek 12 kwietnia -  Wtorek Wielkiego Tygodnia
Środa 13 kwietnia -  Środa Wielkiego Tygodnia
Czwartek 14 kwietnia -  Wielki Czwartek
Piątek 15 kwietnia -  Wielki Piątek Męki Pańskiej
Sobota 16 kwietnia -  Wigilia Paschalna

.......................................................................... *

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy.
Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch
spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc
do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden człowiek.
Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał:
„Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”».

Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali
oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?»
Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje».

I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze,
wsadzili na nie Jezusa.

Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej,
kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda,
które widzieli. I mówili głosem donośnym:
«Błogosławiony Król,
który przychodzi w imię Pańskie.
Pokój w niebie
i chwała na wysokościach».

Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego:
«Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!»

Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą».

......................................................................................................(Łk 19, 28-40)

Czytanie lub śpiewanie opisu Męki Pańskiej odbywa się bez świeczników
i okadzania księgi. Czytający nie pozdrawia ludu i nie robi znaków krzyża
na księdze i na sobie. Mękę Pańską mogą wykonać diakoni lub kapłani,
ewentualnie na przemian z chórem.
Jeżeli zachodzi potrzeba, celebrans wykonuje słowa Chrystusa.
Mękę Pańską może także czytać jeden diakon na przemian z celebransem
wykonującym słowa Chrystusa. Mogą ją wykonać także lektorzy świeccy,
przy czym celebrans, o ile to możliwe, wykonuje słowa Chrystusa.
Liczba lektorów zależy od możliwości kościoła.
.

ROK LITURGICZNY 2021/2022

3 kwietnia 2022 r.

Piąta Niedziela Wielkiego Postu

*

Poniedziałek 4 kwietnia - Dzień powszedni
Wtorek 5 kwietnia - Dzień powszedni
Środa 6 kwietnia - Dzień powszedni
Czwartek 7 kwietnia - Dzień powszedni
Piątek 8 kwietnia - Dzień powszedni
Sobota 9 kwietnia - Dzień powszedni

*

Od tej chwili już nie grzesz

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni.
Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich.

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę,
którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku,
powiedzieli do Niego:
«Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie.
W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?»
Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.

Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi.
A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich:
«Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem».
I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi.

Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych,
aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku.

Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej:
«Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!»
Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzes
z.

.......................................................................................................(J 8, 1-11)
.

ROK LITURGICZNY 2021/2022

27 marca 2022 r.

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

*

Poniedziałek 28 marca - Dzień powszedni
Wtorek 29 marca - Dzień powszedni
Środa 30 marca - Dzień powszedni
Czwartek 31 marca - Dzień powszedni
Piątek 1 kwietnia - Dzień powszedni
Sobota 2 kwietnia - Dzień powszedni

*

Przypowieść o synu marnotrawnym

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy,
aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc:
«Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca:
„Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”.
Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność,
żyjąc rozrzutnie.

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął
cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej
krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić
swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.

Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod
dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego
ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie;
już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym
z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca.

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko;
wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.
A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie,
już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”.

Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę
i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi!
Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się,
ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.
I zaczęli się weselić.

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu,
usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć.
Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę,
ponieważ odzyskał go zdrowego”.

Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł
i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie
przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia,
żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój,
który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego
utuczone cielę”.Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie

przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia,
żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój,
który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego
utuczone cielę”.

Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko,
co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego,
że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”».
...............................................................................................(Łk 15, 1-3.11-32)
.

:ROK LITURGICZNY 2021/2022

20 marca 2022 r.

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

*

Poniedziałek 21 marca - Dzień powszedni
Wtorek 22 marca - Dzień powszedni
Środa 23 marca - Dzień powszedni
Czwartek 24 marca - Dzień powszedni
Piątek 25 marca - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Sobota 26 marca - Dzień powszedni

*

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach,
których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział:
«Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami
niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam;
lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam
i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem?
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie,
wszyscy tak samo zginiecie»

I opowiedział im następującą przypowieść:
«Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec;
przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika:
„Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu,.
a nie znajduję.Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?”
Lecz on mu odpowiedział:
„Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem;
i może wyda owoc.A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».
..................................................................................................(Łk 13, 1-9)

.

ROK LITURGICZNY 2021/2022

13 marca 2022 r.

Druga Niedziela Wielkiego Postu

*

Poniedziałek 14 marca - Dzień powszedni
Wtorek 15 marca - Dzień powszedni
Środa 16 marca - Dzień powszedni
Czwartek 17 marca - Dzień powszedni
Piątek 18 marca - Dzień powszedni
Sobota 19 marca -  Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

*

To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić.
Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się
lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz.
Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić
w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni.
Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim.

Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa:
«Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy.Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie,
jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».
Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok
i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.

A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!»
W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam.

A oni zachowali milczenie
i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

................................................................................................(Łk 9, 28b-36)


ROK LITURGICZNY 2021/2022

6 marca 2022 r.

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

*

Poniedziałek 7 marca - Dzień powszedni
Wtorek 8 marca - Dzień powszedni
Środa 9 marca - Dzień powszedni
Czwartek 10 marca - Dzień powszedni
Piątek 11 marca - Dzień powszedni
Sobota 12 marca -  Dzień powszedni

*

Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony
był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła.
Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód.
Rzekł Mu wtedy diabeł:
«Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem».

Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”».

Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie
królestwa świata i rzekł do Niego:
«Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego,
bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę.
Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje».

Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał
pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».

Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni
i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół.
Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli,
i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».

Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano:
„Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».

Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

...................................................................................................(Łk 4, 1-13)
.)

ROK LITURGICZNY 2021/2022

27 lutego 2022 r.

Ósma Niedziela Zwykła

*

Poniedziałek 28 lutego - Dzień powszedni
Wtorek 1 marca - Dzień powszedni
Środa 2 marca - Środa Popielcowa
Czwartek 3 marca - Święto św. Kazimierza, królewicza
Piątek 4 marca - Piątek po Popielcu
Sobota 5 marca - Sobota po Popielcu

*

Jezus opowiedział uczniom przypowieść:

«Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?
Uczeń nie przewyższa nauczyciela.
Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata,
a nie dostrzegasz belki we własnym oku?
Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę,
która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz?
Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz,
ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.

Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc,
ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało.
Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig
z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron.
Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro,
a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło.
Bo z obfitości serca mówią jego usta».

.....................................................................................(Łk 6, 39-45)?

 

ROK LITURGICZNY 2021/2022


20 lutego 2022 r.

Siódma Niedziela Zwykła

*

Poniedziałek 21 lutego - Dzień powszedni
Wtorek 22 lutego - Święto katedry św. Piotra Apostoła
Środa 23 lutego - Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika
Czwartek 24 lutego - Dzień powszedni
Piątek 25 lutego -  Dzień powszedni
Sobota 26 lutego - Dzień powszedni

*

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół;
dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą;
błogosławcie tym, którzy was przeklinają,
i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.
Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi.
Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty.
Dawaj każdemu, kto cię prosi, a
nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje.
Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.

Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują,
jakaż za to należy się wam wdzięczność?
Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują.
I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią,
jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią.
Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu,
jakaż za to należy się wam wdzięczność?
I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie,
niczego się za to nie spodziewając.
A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego;
ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych.
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie,
a nie będziecie potępieni;
odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną
i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze.
Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

...............................................................................................(Łk 6, 27-38)
.

ROK LITURGICZNY 2021/2022

13 lutego 2022 r.

Szósta Niedziela Zwykła

*


Poniedziałek 14 lutego - Dzień powszedni
Wtorek 15 lutego - Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa -
.............................. patronów Europy
Środa 16 lutego - Dzień powszedni
Czwartek 17 lutego - Dzień powszedni
Piątek 18 lutego -  Dzień powszedni
Sobota 19 lutego - Dzień powszedni

*

Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie;
był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei
i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu.

On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą
spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą
jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu,
bo wielka jest wasza nagroda w niebie.
Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.

Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą.
Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom».

..............................................................................................(Łk 6, 17.20-26)
.

ROK LITURGICZNY 2021/2022

6 lutego 2022 r.

PiątaNiedziela Zwykła

*

Poniedziałek 7 lutego - Dzień powszedni
Wtorek 8 lutego - Dzień powszedni
Środa  9 lutego - Dzień powszedni
Czwartek 10 lutego - Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
Piątek 11 lutego -  Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
Sobota 12 lutego - Dzień powszedni

*

Cudowny połów ryb i powołanie apostołów

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego,
a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu;
rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci.
Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco
odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona:
«Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!»
A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy.
Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci».
Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać.
Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą.
Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.

Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł:
«Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym».
I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb,
jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza,
którzy byli wspólnikami Szymona.

A Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił».
I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.

......................................................................................................(Łk 5, 1-11)
.)

ROK LITURGICZNY 2021/2022

30 stycznia 2022 r.

Czwarta Niedziela Zwykła

*

Poniedziałek 31 stycznia - Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera
Wtorek 1 lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego
Środa  2 lutego - Dzień powszedni
Czwartek 3 lutego  - Dzień powszedni
Piątek 4 lutego -  Dzień powszedni
Sobota 5 lutego - Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy

*

Jezus odrzucony w Nazarecie

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze:
«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».
A wszyscy przyświadczali Mui dziwili się pełnym łaski słowom,
które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?»

Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie:
Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie,
tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum».
I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam:
Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza,
kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy,
tak że wielki głód panował w całym kraju;
a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany,
tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej.
I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza,
a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem.
Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili
aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić.
On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,......(Łk 4, 21-30)
.Jego.

ROK LITURGICZNY 2021/2022

23 stycznia 2022 r.

Trzecia Niedziela Zwykła

*

Poniedzialek 24 stycznia - Wspomnienie św. Franciszka Salezego,
...........................................biskupa i doktora Kościoła, patrona dziennikarzy

Wtorek 25 stycznia - Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
Środa 26 stycznia - Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa
Czwartek 27 stycznia - Dzień powszedni
Piątek 28 stycznia - Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu,
.................................prezbitera i doktora Kościoła

Sobota 29 stycznia - Dzień powszedni

*

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały
pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi
świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko
od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu,
abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.

W owym czasie:

Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej
okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował.
W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Podano Mu księgę proroka Izajasza.

Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane:
«Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
abym obwoływał rok łaski Pana».

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze
były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich:
«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».
......................................................................................(Łk 1, 1-4; 4, 14-21).

.

ROK LITURGICZNY 2021/2022

16 stycznia 2022 r.

Druga Niedziela Zwykła

*

Poniedzialek 17 stycznia - Wspomnienie św. Antoniego, opata
Wtorek 18 stycznia - Dzień powszedni
Środa 19 stycznia - Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
Czwartek 20 stycznia - Dzień powszedni
Piątek 21 stycznia - Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
Sobota 22 stycznia - Dzień powszedni

*

Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina,
Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina».
Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?
Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?»

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń,
z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.
Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi.
Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu».
Ci więc zanieśli.

Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział,
skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli –
przywołał pana młodego i powiedział do niego:
«Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze.
Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.
Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

....................................................................................................(J 2, 1-11)
.

ROK LITURGICZNY 2021/2022

9 stycznia 2022 r.

Święto Chrztu Pańskiego

*

Poniedzialek 10 stycznia - Dzień powszedni
Wtorek 11 stycznia - Dzień powszedni
Środa 12 stycznia - Dzień powszedni
Czwartek 13 stycznia - Dzień powszedni
Piatek 14 stycznia - Dzień powszedni
Sobota 15 stycznia - Dzień powszedni

*

Chrzest Jezusa

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach
co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich:
Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie,
któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów.
On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem».

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest.
A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego,
w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos:
«Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

....................................................................................(Łk 3, 15-16.21-22).

.

2 stycznia 2022 r.

Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim

*

Poniedzialek 3 stycznia - Dzień powszedni
Wtorek 4 stycznia - Dzień powszedni
Środa 5 stycznia - Dzień powszedni
Czwartek 6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli
Piatek 7 stycznia - Dzień powszedni
Sobota 8 stycznia - Dzień powszedni

*

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała,
ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę,
jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
....................................................................................................(J 1, 1-5. 9-14.)
.

25 grudnia 2021 r.

Oktawa Bożego Narodzenia

Święto Swiętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

*

Poniedziałek 27 grudnia - Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty
Wtorek 28 grudnia - Święto świętych Młodzianków, męczenników
Środa 29 grudnia - Piąty dzień oktawy Narodzenia Pańskiego -
Czwartek 30 grudnia - Szósty dzień oktawy Narodzenia Pańskiego
Piatek 31 grudnia -  Siódmy dzień oktawy Narodzenia
Sobota 1 stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

*

Rodzice znajdują Jezusa w świątyni

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy.
Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym.
Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus
w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice.
Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między
krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go.

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między
nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś,
którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego:
«Synu, czemu nam to uczyniłeś?
Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».
Lecz on im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście?
Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?»
Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.
A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu.
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

................................................. ................................... (Łk 2, 41-52)
.

ROK LITURGICZNY 2021/2022

19 grudnia 2021 r.

Czwarta Niedziela Adwentu

*

20 grudnia, poniedziałek - Dzień powszedni
21 grudnia, wtorek - Dzień powszedni
22 grudnia, środa - Dzień powszedni
23 grudnia, czwartek - Dzień powszedni
24 grudnia, piątek - Wigilia Bożego Narodzenia
25 grudnia, sobota - Uroczystość Bożego Narodzenia

............................................................................................*

Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego
miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie,
a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego
łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?
Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach,
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest,
która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».

.

12 grudnia 2021 r.

Trzecia Niedziela Adwentu

*

12 grudnia, poniedziałek - Dzień powszedni
13 grudnia, wtorek - Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy
14 grudnia, środa - Wspomnienie św. Jana od Krzyża,
................................prezbitera i doktora Kościoła
15 grudnia, czwartek - Dzień powszedni
16 grudnia, piątek - Dzień powszedni
17 grudnia, sobota - Dzień powszedni

...........................................................................*

Zapowiedź nowego chrztu
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?»
On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma;
a kto ma żywność, niech tak samo czyni».

Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego:
«Nauczycielu, co mamy czynić?»
On im powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono».

Pytali go też i żołnierze: «a my co mamy czynić?»
On im odpowiedział: «Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie
i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie».

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach
co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich:
«Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie,
któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów.
On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem.
Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu:
pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».

Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
.

5 grudnia 2021 r.

Druga Niedziela Adwentu

06 grudnia, poniedziałek - Wspomnienie św. Mikołaja
07 grudnia, wtorek - Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
08 grudnia, środa - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
09 grudnia, czwartek - Dzień powszedni
10 grudnia, piątek - Dzień powszedni
11 grudnia, sobota - Dzień powszedni

...........................................................................*

Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Było to o w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat
był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą
Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów
Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza,
na pustyni.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia
dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:
«Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!
Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte
staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi!
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

.

28 listopada 2021 r.

Pierwsza Niedziela Adwentu


29 listopada, poniedziałek -  Dzień powszedni
30 listopada, wtorek -  Święto św. Andrzeja, apostoła
01grudnia, środa - Dzień powszedni
02 grudnia, czwartek -  Dzień powszedni
03 grudnia, piątek -  Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
04 grudnia, sobota -  Dzień powszedni

...........................................................................*

Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów
bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu
w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną
wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą
i wielką chwałą. Gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa,
pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka
jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć
tego wszystkiego,co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym»..