Kalendarz liturgiczny

ROK LITURGICZNY 2018/2019
16 czerwca 2019 r.
Uroczystość Najświętszej Trójcy

*

17 czerwca, poniedziałek - Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego
18 czerwca, wtorek - Dzień powszedni
19 czerwca, środa - Dzień powszedni
20 czerwca, czwartek - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
21 czerwca, piątek - Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
22 czerwca, sobota - Dzień powszedni

*

TRÓJCA ŚWIĘTA

Są tacy, co uważają, że łatwiej byłoby wierzyć w jednoosobowego Boga,
tak jak to jest u muzułmanów lub żydów, niż w Jednego Boga w trzech Osobach.
No bo jak pojąć, że Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty
są trzema różnymi Osobami, ale jednym Bogiem.
Przyznam, że mnie trudniej byłoby wierzyć w Boga jednoosobowego. Dlaczego?
Ano dlatego, że taki Bóg byłby odwiecznym samotnikiem.
By powiedzieć do kogoś „Ty... kocham cię”,
potrzebowałby stworzenia, aniołów lub człowieka.
Ale czy taki Bóg byłby rzeczywiście Bogiem doskonałym?
Doktryna o Trójcy Świętej pokazuje nam tymczasem, że Bóg nie jest samotnikiem,
ale Odwieczną Wspólnotą Miłości.

Są w Bogu samym inność i wzajemność, różnica i jedność, cała gramatyka miłości:
ja, ty, on, my, wy. Różnie teolodzy tłumaczą te relacje.
Święty Augustyn stwierdził, że Bóg Ojciec jest kochającym, Syn Boży jest kochanym,
a Duch Święty to miłość w Osobie.
Ryszard od św. Wiktora zaproponował inny obraz,
w którym trzecia Osoba nie tyle jest uosobioną miłością,
co trzecim współkochanym przez pierwszą i drugą Osobę.
Tym rozważaniom o tajemnicy Boga powinna towarzyszyć refleksja na temat naszej relacji
do Boga. Niekiedy bowiem się modlimy, jakbyśmy nie byli chrześcijanami ochrzczonymi
w imię Ojca, Syna i Ducha. Modlimy się tak ogólnie, mówiąc: Boże...
A przecież – jak ukazuje w dzisiejszej Ewangelii apostoł Jan – mamy do czynienia
nie z jedną, abstrakcyjną Boską Osobą, ale z trzema konkretnymi Osobami.

....................................................................................O. Dariusz Kowalczyk SJ
..

ROK LITURGICZNY 2018/2019
9 czerwca 2019 r.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

*

10 czerwca, poniedziałek - Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
11 czerwca, wtorek - Wspomnienie św. Barnaby, apostoła
12 czerwca, środa - Dzień powszedni
13 czerwca, czwartek - Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego
......................................i Wiecznego Kapłana
14 czerwca, piątek - Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
15 czerwca, sobota - Dzień powszedni

*

FAŁSZYWA PRZYSIĘGA

Bóg brzydzi się fałszywym słowem, kłamstwem.
W Starym Testamencie wielokrotnie przestrzega przed fałszywą przysięgą.
Zapytam siebie o prawdomówność, uczciwość w moich rozmowach, zachowaniach.

„Dotrzymasz Panu swej przysięgi.” .
Zatrzymam się dłużej przy tych słowach.
Jakie przysięgi, śluby złożyłem przed Bogiem? Czy ich dotrzymuję?
Zobaczę moje dotychczasowe życie z perspektywy wierności Bogu.

„Wcale nie przysięgajcie...” .
Jezus przestrzega mnie przed pustym przysięganiem na świętości.
Mam polegać nie na pustych słowach, ale na samym Bogu.
On jest jedynym Słowem, w którym znajdę oparcie.

Bóg nie oczekuje ode mnie wielkich słów i uroczystych zapewnień.
Chce, aby moje słowa były proste i stanowcze – poparte życiem.
Mam być wierny wypowiedzianemu „tak” przed Bogiem i „nie” wobec Złego!

...........................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.r
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
2 czerwca 2019 r.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

*

3 czerwca, poniedziałek. Wspomnienie świetych męczenników
.........................................Karola Lwangi i Towarzyszy
4 czerwca, wtorek. Dzień powszedni
5 czerwca, środa. Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
6 czerwca, czwartek. Dzień powszedni
7 czerwca, piątek. Dzień powszedni 
8 czerwca, sobota. Wspomnienie św. Jadwigi Królowej

*

Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy

Czterdzieści dni, które upłynęły od Zmartwychwstania Jezusa do Jego Wniebowstąpienia,
miało przygotować grono wylęknionych uczniów do misji odważnych głosicieli Ewangelii.
Ukazując się w różnych sytuacjach, zmartwychwstały Pan utwierdzał ich w pewności, że żyje.
W taki sposób dokonywało się przejście od czasu Jezusa do czasu Kościoła...

Ewangelia według św. Łukasza opowiada, że Wniebowstąpieniu Jezusa
towarzyszyło udzielenie błogosławieństwa uczniom.
Samo Wniebowstąpienie nie było wydarzeniem postrzegalnym zmysłami,
aczkolwiek uczniowie dali wyraz temu, co naprawdę przeżyli i jak się wtedy zachowali.
Spełniły się zapowiedzi wywyższenia Jezusa Chrystusa,
które stanowi drugi biegun Jego uniżenia się przez Wcielenie.
Wniebowstąpienie wyznacza jednocześnie nowy początek.
Czas ziemskiej działalności i obecności Syna Bożego dobiegł końca,
a rozpoczął się czas dawania świadectwa o jedyności i powszechności zbawienia,
którego On dokonał.

...............................................................Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
26 maja 2019 r.
Szósta Niedziela Wielkanocna

*

27 maja, poniedziałek. Dzień powszedni
28 maja, wtorek. Dzień powszedni
29 maja, środa. Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
30 maja, czwartek. Dzień powszedni
31 maja, piątek. Święto Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
..1 czerwca, sobota. Wspomnienie św. Justyna, męczennika

*

JEDNOŚĆ PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO

Relacja Nowego Testamentu o Zesłaniu Ducha Świętego i Jego posłannictwie –
zdaniem kard. Josepha Ratzingera – sugeruje, że i dzisiaj „istotną cechą ludzkości
jest jej rozdarcie, które sprawia, że człowiek nie rozumie ani Boga, ani świata,
ani drugiego człowieka, ani samego siebie”.
Potwierdza to nasza codzienność: nikt z nas nie próbuje określać siebie
jako „zwartego monolitu” czy „doskonałej jedności”. Wszelka forma tej jedności
jest ciągle zniekształcana i „rozbijana” grzechem, i związanym z nim egoizmem.
Dlatego też bardzo pouczający pozostaje dla nas przykład Jezusowej modlitwy –
„jedność” występuje w niej jako „dar”,
który przez Ducha Świętego ma być dany uczniom.
To właśnie dzięki działaniu Ducha Świętego została stworzona wspólnota,
„w której jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli”.
Jedność uczniów i wyznawców Jezusa
była jednym z najbardziej wiarygodnych „znaków” wobec świata.

Równocześnie doświadczamy, że „jedność” – będąc darem Bożym –
pozostaje wciąż wartością, o którą trzeba zmagać się każdego dnia.
Dar ten bowiem „przechowujemy w naczyniach glinianych,
aby z Boga była moc, a nie z nas”.
Dlatego też „dar jedności” zagrożony jest z dwóch stron:
wewnętrznie – przez samego człowieka, jego „ciało i krew”,
oraz zewnętrznie – przez realia otaczającego świata.
Potrzeba więc, abyśmy za przykładem Apostołów otwierali się przez modlitwę
na obecność Ducha Świętego i pozwolili obdarować się Jego łaską.
Ten proces modlitewnego oczekiwania na dary Ducha Świętego
to uprzedzająca wiarę łaska, wypływająca z tajemnicy Krzyża i Zmartwychwstania.
Mamy tego dowód w dzisiejszej Liturgii Słowa:
bez zrozumienia miłości Chrystusa i odpowiedzi przez wiarę w Niego
„Prawo i jego litera” nakaże dźwigać ciężary trudne do uniesienia,
a w sumie „niekonieczne”.
....................................................................................Abp Wacław Depo

ROK LITURGICZNY 2018/2019
19 maja 2019 r.
Piąta Niedziela Wielkanocna

*

20 maja, poniedziałek. Dzień powszedni
21 maja, wtorek. Dzień powszedni
22 maja, środa. Dzień powszedni
23 maja, czwartek. Dzień powszedni
24 maja, piątek. Wspomnienie NMP, Wspomożycielki Wiernych
25 maja, sobota. Dzień powszedni

*

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

..........Przykazanie nowe daję wam,
..........abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem;
..........żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie"

Jako uczniowie Chrystusa winniśmy być ludźmi „od zmartwychwstania”,
w które zostaliśmy wszczepieni w chwili naszego chrztu,
gdyśmy się stali nowym stworzeniem.
Wtedy wprawdzie zwlekliśmy dawnego człowieka,
ale coś z niego – ślady grzechu pierworodnego – pozostają jeszcze do usunięcia.
To w pełni nastąpi dopiero w życiu przyszłym,
ale dokonuje się w nas w teraźniejszości
drogą powolnej przemiany w stronę bezwzględnej nowości, ontycznej,
tzn. takiej, która tu zaczęta nie kończy się nigdy.
Naszym wkładem do rozwoju zapoczątkowanej w nas nowości
est życie nowym przykazaniem Chrystusowym.
Jest ono rzeczywiście nowe jako zależne w pełni od Nowego Człowieka,
Jezusa Chrystusa, który dawne przykazanie miłości bliźniego jak siebie samego
„poprawił” swoją ofiarą, stąd dodał: jak Ja was umiłowałem.

.....................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
12 maja 2019 r.
Czwarta Niedziela Wielkanocna

*

13 maja, poniedziałek. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
14 maja, wtorek. Święto św. Macieja, apostoła
15 maja, środa. Dzień powszedni
16 maja, czwartek. Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika
17 maja, piątek. Dzień powszedni
18 maja, sobota. Dzień powszedni

*

DOBRY PASTERZ

Jezus Chrystus – wczoraj i dziś, ten sam także na wieki
pozostaje ten sam również w swoim kształcie Dobrego Pasterza.
I tak wczoraj był nim, tzn. w przeszłości,
o której nam mówią zapisane w Ewangelii Jego słowa i czyny,
zakończone niegdyś realizacją pierwszej Jego zapowiedzi –
o dobrowolnym oddaniu życia za owce i odzyskaniu go przez zmartwychwstanie.
Do tego wczoraj należy także karta z Dziejów Apostolskich,
która jest wymowną ilustracją dwóch różnych postaw wobec orędzia Dobrego Pasterza.
Nasze dziś – to stale rozbrzmiewający głos Chrystusa Dobrego Pasterza,
który nas w liturgii nieustannie nawołuje, a łaską ożywia do wypełniania Jego słów.
Tu jest sprawdzian naszej obecnej konsekwencji.
W tym naszym dziś już jest ukryte to wszystko, co będzie z nami na wieki.
Gwarancją tego jest kształt apokaliptyczny Chrystusa-Baranka
i zarazem naszego Pasterza, kształt poręczony zbawczą wolą Boga Ojca.

......................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
5 maja 2019 r.
Trzecia Niedziela Wielkanocna

*

..6 maja, poniedziałek. Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba
..7 maja, wtorek. Dzień powszedni
..8 maja, środa. Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika,
.........................Głównego Patrona Polski
..9 maja, czwartek. Dzień powszedni
10 maja, piątek. Dzień powszedni
11 maja, sobota. Dzień powszedni

*

SKŁADANIE ŚWIADECTWA CHRYSTUSOWI

Główna myśl orędzia dzisiejszej niedzieli – to składanie świadectwa Chrystusowi.
Proces takiego świadectwa pozostaje w nas „pod prawem napięcia” .
Ta trafna przenośnia z zakresu fizyki mówi o twórczym przeciwieństwie,
jakie łączy ze sobą ludzką słabość i wszechmoc Boga.
To przecież sam Bóg usprawnia człowieka do trudnego zadania, jakie mu wyznaczył.
Rozstając się z nami Jezus Chrystus wyraźnie określił i zapewnił pomoc Ducha Świętego.
Ukazują się nam przy tym dwie racje, na których powinniśmy się oprzeć
spełniając to zadanie wbrew naturalnym naszym reakcjom lęku,
dyktowanym przez nasze życiowe doświadczenie.
Pierwsza – to zwycięska wszechmoc Jezusa Chrystusa, Baranka – Odkupiciela,
wyposażonego w boskie przymioty, rządzącego losami świata wraz z Bogiem Ojcem.
Druga – to zależna w pełni od Chrystusa władza pasterska
powierzona przez Niego Kościołowi z Piotrem i jego następcami na czele.
.
Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
28 kwietnia 2019 r.
Druga Niedziela Wielkanocna czyli Zmartwychwstania Pańskiego

*

28 kwietnia, poniedziałek. Święto św. Katarzyny ze Sieny,
........................................dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy
29 kwietnia, wtorek. Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
................................Głównego Patrona Polski
1 maja, środa. Wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika
2 maja, czwartek. Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
3 maja, piątek. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
4 maja, sobota. Wspomnienie św. Floriana, męczennika

*

MIŁOSIERDZIE BOŻE

Kościół jest wielką duchową lecznicą będącą miejscem działania miłosiernego Pana.
To działanie jest niewidzialne, dostrzegalne tylko dla żywej wiary.
Dokonuje się bowiem w Duchu Świętym, i to raczej w naszych sercach,
niż w jawnych faktach zewnętrznych...
W orędziu słowa Bożego na gruga Niedzielę Wielkanocną ukazana nam została
zdumiewająca, jakże cierpliwa i wyrozumiała wobec naszych oporów,
pedagogia Chrystusowa.
Uczy nas ona zupełnego zawierzenia Miłosiernemu Odkupicielowi
nawet wbrew naszemu doświadczeniu, które rejestruje co dzień
braki życia chrześcijańskiego w naszym otoczeniu.
Stąd rodzi się sceptyczna rezerwa wobec takiego stanu.
Taka postawa bynajmniej sprawy Bożej naprzód nie posuwa,
a odwrotnie hamuje aktywność, uzasadniając rzekomo mądrym sądem:
„Nie warto, bo nic z tego nie będzie”.
A Duch Święty mówi właśnie coś przeciwnego...

.................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
21 kwietnia 2019 r.
Niedziela Wielkanocna czyli Zmartwychwstania Pańskiego

*

22 kwietnia, poniedziałek. Poniedziałek w oktawie Wielkanocy
23 kwietnia, wtorek. Wtorek w oktawie Wielkanocy
24 kwietnia, środa. Środa w oktawie Wielkanocy
25 kwietnia, czwartek. Czwartek w oktawie Wielkanocy
26 kwietnia, piątek. Piątek w oktawie Wielkanocy
27 kwietnia, sobota. Sobota w oktawie Wielkanocy

*

PRAWDA O ZMARTWYCHWSTANIU

Orędzie Niedzieli Zmartwychwstania skupia się dokoła  prawdy o Zmartwychwstaniu
Chrystusa. Ta prawda była pierwszym i głównym dogmatem pierwotnego Kościoła
i podstawową prawdą powinna być dla nas.
Zmartwychwstanie Chrystusa to nie tylko jeden z artykułów CREDO
lecz zasada całego naszego życia, jakie nam zostało dane,
oraz fundament nadziei na życie bez kresu razem ze Zmartwychwstałym Chrystusem.
Czytania nam wskazują na jedno i na drugie.
Najpierw u apostołów widzimy powolną i trudną drogę do uznania i przeżycia tej prawdy.
Dopiero w pełni o niej przekonani, głoszą nam jako orędzie płynący z niej wniosek:
wejść na drogę radykalnej przemiany naszych wszystkich ocen i dążeń życiowych,
drogę kończącą się w chwale...

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest to fakt nie tylko dziejowy,
ale także o tyle ponaddziejowy...
Ten fakt ma moc zapoczątkowania w wierzących życia całkiem nowego.
Jeszcze nie jesteśmy zdolni poznawać go wprost, doświadczalnie.
Niemniej powinniśmy wierzyć w tę niesłychanie nową rzeczywistość
jako niewątpliwie nam objawioną i już w nas od chrztu obecną.
Nowość życia tak darowanego nam w Chrystusie jest ontyczna,
tzn. sięga głębi naszej istoty, przemieniając ją całą radykalnie na wzór tego,
czego doznało ciało Chrystusa w tę Noc naprawdę Wielką.
Wtedy bowiem dokonało się nowe stworzenie, o tyle wspanialsze od pierwszego,
że dające początek nowemu niebu i nowej ziemi,
które już nie przeminą, gdy obecnie przemija postać tego świata.

............................................................................Augustyn Jankowski OSB
,

ROK LITURGICZNY 2018/2019
14 kwietnia 2019 r.
Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

*

15 kwietnia, poniedziałek. Poniedziałek Wielkiego Tygodnia
16 kwietnia, wtorek. Wtorek Wielkiego Tygodnia
17 kwietnia, środa. Środa Wielkiego Tygodnia
18 kwietnia, czwartek. Wielki Czwartek
19 kwietnia, piątek. Wielki Piątek Męki Pańskiej
21 kwietnia, sobota. Wigilia Paschalna

*

MĘKA NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA

Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa! Gdziekolwiek znajduje się twój znak,
Chrystus daje świadectwo swojej Paschy: owego „przejścia ze śmierci do życia”.
I daje świadectwo miłości, która jest mocą życia – miłości, która zwycięża śmierć.
Bądź pozdrowiony Krzyżu, gdziekolwiek się znajdujesz, w polach, przy drogach,
na miejscach, gdzie ludzie cierpią i konają… na miejscach, gdzie pracują,
kształcą się i tworzą… Na każdym miejscu, na piersi każdego człowieka, mężczyzny
czy kobiety, chłopca czy dziewczyny… i w każdym ludzkim sercu...
Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa. Ave Crux!

Dzisiaj uświadamiamy sobie prawdę o obecności krzyża w naszym życiu.
Krzyża człowiek nie zdejmie z serca, nie wyrwie go z sumienia.
Krzyż zawsze na nas czeka. Jest częścią naszego życia, naszej codzienności.
Dzisiaj adorując i całując krzyż pomyślmy o naszej grzeszności,
ale też pomyślmy o cierpieniu tak wielu ludzi.
Pomyślmy o prześladowanych chrześcijanach na całym świecie.
Nie bójmy się krzyża. Nie usuwajmy go z przestrzeni naszego życia,
z przestrzeni życia publicznego. Niech krzyż Chrystusa będzie punktem odniesienia
dla wielu naszych spraw, niech będzie drogowskazem jak mamy w życiu postępować.

...........................................................................Ks. Mariusz Frukacz
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
7 kwietnia 2019 r.
Piąta Niedziela Wielkiego Postu

*

..8 kwietnia, poniedziałek. Dzień powszedni
..9 kwietnia, wtorek. Dzień powszedni
10 kwietnia, środa. Dzień powszedni
11 kwietnia, czwartek. Dzień powszedni
12 kwietnia, piątek. Dzień powszedni
13 kwietnia, sobota. Dzień powszedni

*

WŁAŚCIWA DROGA

Wielki Post – to głębsza refleksja nad tym, jak przebiega nasze życie.
Każdy z nas ma za sobą jakąś przeszłość,
mniej lub bardziej obciążającą, przykro lub miło wspominaną.
Ale też każdy oczekuje z nadzieją jakiejś lepszej przyszłości,
bliższej i dalszej, doczesnej lub wiecznej.

Nasza refleksja wielkopostna winna dotrzeć do tego,
co najistotniejsze – do tej ostatecznej przyszłości szczęśliwej,
której jednak osiągnięcie zależy od naszego teraźniejszego dążenia.

Do naszej dyspozycji jest tylko chwila bieżąca, która biegnie naprzód nieustannie,
a stanowi płynną granicę między tym, co było, a tym, co będzie.
Niczego z naszej przeszłości już nie zdołamy zmienić:
taką, jaką była, pozostanie wobec Wiekuistego Sędziego bez zmiany.
Przyszłość jeszcze nie nastała –
określenie jej tylko w małym stopniu możemy przewidzieć.
Pozostaje nam jedno: na tej granicy przeszłości
z przyszłością ukazanej w czytaniach właściwie wybierać drogę.

.....................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.B

ROK LITURGICZNY 2018/2019
31 marca 2019 r.
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

*

1 kwietnia, poniedziałek. Dzień powszedni
2 kwietnia, wtorek. Dzień powszedni
3 kwietnia, środa. Dzień powszedni
4 kwietnia, czwartek. Dzień powszedni
5 kwietnia, piątek. Dzień powszedni
6 kwietnia, sobota. Dzień powszedni

*

JAK SYN MARNOTRAWNY

Czy, wyznając moje grzechy dostrzegam „twarz” Ojca i Jego cierpienie?
ak często myślę o Jego odczuciach, gdy patrzę na mój grzech?

Będę śledził historię dziecka, które odeszło od ojca.
Zobaczę, jak grzech rodzi grzech i pogłębia nędzę dziecka.
Spróbuję uświadomić sobie te sytuacje w moim życiu,
w których dopuszczałem do nagromadzenia się grzechów.

Będę kontemplował głębokie wzruszenie ojca,
który tuli w swoich ramionach powracające dziecko.
Uklęknę przed Bogiem Ojcem, powiem mu szczerze o grzechach,
które gnębią moje serce.
Poproszę o łaskę przebaczenia i odczucia Jego ojcowskiej miłości
i o to, bym mógł się poczuć dzieckiem w Jego ramionach.

Zwrócę uwagę na reakcję starszego syna, który nie chce wejść do domu.
Nie potrafi przyjąć zachowania ojca wobec jego brata.
Jest przekonany, że nie zasłużył na miłość.
Jakie odczucia budzą się we mnie, kiedy obserwuję zachowanie starszego syna?

Pomyślę, że słowa ojca, skierowane do starszego syna, dotyczą mnie samego.
Wszystko, co posiada Ojciec, należy także do mnie.
Wszystko mam od Niego za darmo. Nie muszę zarabiać na Jego miłość.
On chce tylko, abym pozwolił się kochać.
Zakończę modlitwą uwielbienia skierowaną do Boga Ojca.

.........................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
rr

ROK LITURGICZNY 2018/2019
24 marca 2019 r.
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

*

25 marca, poniedziałek. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
26 marca, wtorek. Dzień powszedni
27 marca, środa. Dzień powszedni
28 marca, czwartek. Dzień powszedni
29 marca, piątek. Dzień powszedni
30 marca, sobota. Dzień powszedni

*

KU STAŁEJ ODNOWIE

Odnowa ta ma u nas niejednakowy start i przebieg.
Gdy nas przyciskają trudności życiowe jak ongiś Izraelitów,
warto wspomnieć, że Boski Kontrahent Przymierza wciąż wychodził z inicjatywą
na przeciw brakom ludzkiego kontrahenta.
Najbardziej drastyczne jest orędzie Ewangelii wobec sytuacji tych,
którzy nie postrzegają, że bezowocnie marnują życie.
Oby ich nie spotkał los bezpłodnego figowca –
wycięcie po bezskutecznych z ich winy zabiegach Boskiego Ogrodnika.
Tymczasem Jego zabiegi nieustannie trwają.
W obecnym etapie zbawczego planu Miłosierny Arcykapłan Jezus Chrystus
umożliwia raz na zawsze, i to każdemu, nieustanne korzystanie z owoców swego Odkupienia
przez sakramenty: pojednania i Eucharystię.
Niechże ta Jego oferta skłania nas do tego, by chętnie i regularnie z nich korzystać,
jak tego wymaga oczekiwany przez Boga proces naszej stałej odnowy.

Augustyn Jankowski OSB
. .

ROK LITURGICZNY 2018/2019
17 marca 2019 r.
Druga Niedziela Wielkiego Postu

*

18 marca, poniedziałek. Dzień powszedni
19 marca, wtorek. Uroczystość św. Józefa,
.............................Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
20 marca, środa. Dzień powszedni
21 marca, czwartek. Dzień powszedni
22 marca, piątek. Dzień powszedni
23 marca, sobota.

*

KU PRZEMIANIE

Łaska Boża na tym polega, że to Bóg pierwszy występuje z niewiarygodną wprost inicjatywą,
by z człowiekiem grzesznym zawrzeć przymierze, które go przekształci do głębi.
Bóg zstępuje do takiego poziomu, w jakim znalazł się człowiek z własnej winy.
Bóg odsłania mu swój zbawczy zamiar.
Pamiętajmy, że ten zamiar trwa ciągle
i czeka na naszą wielkoduszną odpowiedź, aby podjąć nowe wysiłki,
by się przemieniać stale na wzór Chrystusa, który dokonał już dla nas swego przejścia
ku chwale przyjąwszy wprzód naszą naturę.
Dokonane Odkupienie – to jest dla nas rękojmia motywująca wysiłki.
Solidarni z Chrystusem mamy wbrew pokusom zanurzenia się w przyziemnych dążeniach
zmierzać wytrwale do niebieskiej ojczyzny śladami Jego nauki,
tak jak do tego wzywa nas dziś ponownie Bóg Ojciec.

......................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.B

ROK LITURGICZNY 2018/2019
10 marca 2019 r.
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

*

11 marca, poniedziałek. Dzień powszedni
12 marca, wtorek. Dzień powszedni
13 marca, środa. Dzień powszedni
14 marca, czwartek. Dzień powszedni
15 marca, piątek. Dzień powszedni
16 marca, sobota.

*

SYNOWSKA POSTAWA

Ani pokusa ani pokuta głęboko zrozumiane nie powinny nas zniechęcać,
gdyż obie służą naszemu zbawieniu.
Przeciwwagą ujemnych ocen winna być nasza ufność w Bożej inicjatywie zbawczej.
Poręką dla niej ostateczną jest Jezus Chrystus,
który jako jedyny Nauczyciel prawdy objawionej, niczego nie wymaga,
czego by sam wpierw nie pokazał.
Jezus jest wzorem postawy synowskiej.
W czym zawiódł historyczny Izrael, nie stanąwszy na wysokości zadań
jako zbiorowy syn pierworodny wobec różnych pokus doczesności,
to naprawił Pierworodny między wielu braćmi i Jednorodzony Bóg,
zwyciężając szatana kuszącego na pustyni,
i po raz drugi, gdy tamten odstąpiwszy do czasu,
usiłował Go zniszczyć podczas Jego męki.
Wykazał tym samym bezgraniczną ufność w program nakreślony Mu przez Ojca.

.....................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
3 marca 2019 r.
Ósma Niedziela zwykła

*

4 marca, poniedziałek. Święto św. Kazimierza, królewicza
5 marca, wtorek. Dzień powszedni
6 marca, środa. Środa Popielcowa
7 marca, czwartek. Czwartek po Popielcu
8 marca, piątek. Piątek po Popielcu
9 marca, sobota. Sobota po Popielcu

*

OCENA A SĄD

Kontrola korzystania z daru mowy, różniącego nas od zwierząt, jest równie trudna,
jak i opłacalna już tu w doczesności, zwłaszcza w rozliczeniu ostatecznym na sądzie Bożym.
Trudność takiej samokontroli bierze początek z pychy, która rości sobie pretensje
do wartościowania moralnego bliźnich. Owładnięci tym rodzajem pychy łatwo popadają
w tragikomiczną sytuację ślepych przewodników innych ślepców.
Natomiast doczesnym skutkiem samokontroli naszych sądów, określanej w tradycyjnej
ascetyce mianem custodia oris, jest pozytywna ocena naszych wypowiedzi przez otoczenie.
Samokontrola nie polega na samym tylko powściąganiu łatwych ocen, lecz na tym,
by napełniać głębię serca nową postawą wobec bliźnich –
Chrystusową wyrozumiałością i miłosierdziem.
Ta postawa zaowocuje w sądach i w czynach, dokonanych w Panu,
jedynym naszym ostatecznym Nauczycielu, który kiedyś będzie nas sądził...

Otrzymawszy od Boga rozum i objawione zasady moralne ma człowiek prawo obowiązek
i oceniać fakty wraz z ich odchyleniem od norm moralnych.
Będą to sądy w rodzaju: „Tak a tak nie powinno się postępować”.
Natomiast częste oceny już człowieka w rodzaju: „To skończony łotr!”
Mocny przykład trudnej dla nas, a obowiązującej,
więc możliwej do naśladowania postawy – to reakcja Jezusa na pytanie,
czy schwytaną na cudzołóstwie kobietę należy ukamienować zgodnie z Torą.

...............................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
24 lutego 2019 r.
Siódma Niedziela zwykła

*

25 lutego, poniedziałek. Dzień powszedni
26 lutego, wtorek. Dzień powszedni
27 lutego, środa. Dzień powszedni
28 lutego, czwartek. Dzień powszedni
..1 marca, piątek. Dzień powszedni
..2 marca, sobota. Dzień powszedni

*

AGAPE

W tę niedzielę silniej niż w ostatnią zaznacza się wątek przygotowania do Wielkiego Postu.
Dziś powraca temat nowego przykazania wraz z jego największą trudnością.
Ewangelia „podnosi wyżej poprzeczkę”.
Miłość nieprzyjaciół głoszona  przez misjonarzy chrześcijańskich
spotyka się do dzisiaj ze zdecydowanym sprzeciwem w świecie muzułmańskim.
Ale my tu u siebie, na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa,
postrzegamy podobne zjawiska społeczne w postaci utrzymujących się dyskryminacji.
A między rodzinami i jednostkami trwają niekiedy zastarzałe niechęci i brak przebaczenia.
Istotą trudności jest to, że usiłując wypełniać nowe przykazanie odczuwamy mniejsze
lub większe uzależnienie od negatywnych emocji. Od dziecka przywykliśmy do wyłącznie
uczuciowego rozumienia miłości chrześcijańskiej, tak Boga, jak bliźniego.
Natomiast autentyczna agape ma siedlisko w woli, jest miłością życzliwą,
a płynie z góry jako rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego...

Chrystus Pan dlatego mógł „podnieść poprzeczkę” wymagań dla nas,
że już przez Odkupienie połączył nas ze sobą samym w sposób całkiem nowy.
Proces przekształcania nas w obraz nowego, Drugiego Adama jest powolny, ale realny.
Przykładem może być Jurand z „Krzyżaków” Sienkiewicza, który pod wpływem afektu
za doznaną krzywdę mści się na wrogach, ale potem, już przez nich oślepiony,
przebacza komturowi, który z kolei sam sobie nie może darować winy...

Nasze zwycięstwa doczesne utrwalą się dopiero wtedy,
gdy nam podobną miarą odmierzą.

.....................................................................Augustyn Jankowski OSB
..

ROK LITURGICZNY 2018/2019
17 lutego 2019 r.
Szósta Niedziela zwykła

*

18 lutego, poniedziałek. Dzień powszedni
19 lutego, wtorek. Dzień powszedni
20 lutego, środa. Dzień powszedni
21 lutego, czwartek. Dzień powszedni
22 lutego, piątek. Święto katedry św. Piotra Apostoła
23 lutego, sobota. Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika

*

WOLNY NASZ WYBÓR

W czytaniach dzisiejszej niedzieli
dochodzi do głosu przygotowanie wielkopostnej tematyki, apelującej do naszej woli.
Trzeba będzie zacząć Wielki Post jako rekolekcje całego Kościoła od przypomnienia,
że człowiek dysponuje wolną wolą, od której zależy jego wieczność...

Główna myśl czytań dotyczy odpowiedzialności naszej wolnej woli
za ostateczny, decydujący o wieczności bilans życia,
które upływa wśród nieuniknionych kontrastów.
Bilans ten będzie konsekwentnym wynikiem dokonywanych przez nas wyborów,
zawsze w końcu między dwiema wykluczającymi się wzajemnie możliwościami.
Zasadą dokonywanego wyboru, jeśli ma być on błogosławiony,
jest stawianie na skalę wartości przez Boga objawioną, która nie wydaje się oczywistą,
zwłaszcza że doczesność potrafi fascynować i usidlać.
opieranie się wówczas na Bogu – to właśnie nadzieja.
Jest ona bezpieczną ścieżką wiodącą nas wśród nieuniknionych kontrastów życia.
„Martwą nadzieją” (A. Duval) jest każda nadzieja tylko doczesna...

Nadzieja osiągnięcia zbawienia jest zakotwiczona przede wszystkim w Bogu,
a więc w Jego zbawczym planie, obejmującym najważniejszy fakt paschalny –
zmartwychwstanie Chrystusa jako źródło łaski.
Jest ona również zawarta w obiecanym szczęściu wiecznym, którego zadatki już posiadamy.
Nadzieja wiernych jest żywa, gdy z wszystkim tym się oni liczą,
i kierują odpowiednio właściwym wyborem dokonywanym
wśród przeciwieństw wykluczających się wzajemnie.
W języku biblijnym wyrażają to dziś powtarzające się określenia:
albo błogosławieni, albo przeklęci.

........................................................................................Augustyn Jankowski OSB
,B

ROK LITURGICZNY 2018/2019
10 lutego 2019 r.
Piąta Niedziela zwykła

*

11 lutego, poniedziałek. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
12 lutego, wtorek. Dzień powszedni
13 lutego, środa. Dzień powszedni
14 lutego, czwartek. Święto świętych Cyryla, mnicha,
.................................i Metodego, biskupa - patronów Europy

15 lutego, piątek. Dzień powszedni
16 lutego, sobota. Dzień powszedni

*

POKORA POWOŁANYCH

Konkretne wskazania dzisiejszych czytań uczą raczej postawy niż konkretnych czynów,
ale ta postawa, jaką jest pokora, występuje jaskrawo na podanych przykładach,
bardzo kontrastowych wobec zwykłego biegu naszego życia,
dlatego trudnych do dokładnego odwzorowania...

Wspólny mianownik teologiczny dzisiejszych czytań łatwo da się odczytać.
Jest nim prawda o doniosłym dla nas życiowo kontraście, który mimo że jest paradoksalny,
winien być źródłem głębokiego a uzasadnionego optymizmu w działaniu.
Wbrew niegodności powołanego człowieka jego posłannictwo dopnie swego celu,
ponieważ to Bóg tak chce i swoją mocą wspiera człowieka.
We wszystkich ukazanych dziś przykładach z dziejów zbawienia
Bóg jest zawsze pierwszy i zawsze większy, niż by to sugerowały ludzkie kalkulacje.
To On powołuje, On podtrzymuje, On cudownie dopełnia dzieła,
jakie ma wykonać człowiek przez Niego powołany.
Dlatego konsekwentną postawą człowieka powołanego
winna być lapidarna odpowiedź Proroka: Oto ja, poślij mnie!
Postawa ta zasługuje na nazwę konsekwentnej,
gdyż słusznie stawia wyżej moc Powołującego
nad równie prawdziwe poczucie własnej słabości.
Pokora musi bezgranicznie ufać w Bożą wszechmoc, inaczej wyrodzi się w małoduszność.

..................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
3 lutego 2019 r.
Czwarta Niedziela zwykła

*

4 lutego, poniedziałek. Dzień powszedni   ,
5 lutego, wtorek. Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
6 lutego, środa. Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników
7 lutego, czwartek. Dzień powszedni
8 lutego, piątek. Dzień powszedni
9 lutego, sobota. Dzień powszedni

*

GŁOS PROROKA

Nikt nie czyni się prorokiem na własne życzenie.
Powołanie Jeremiasza jest znakiem wybrania.
Bóg ukształtował go już w łonie matki, poznał, pokochał i posłał.
aden prorok nie jest mile widziany w ojczyźnie – zostaje odrzucony, bo słowo proroka
jest ostrzem, które rani, jak myśl rzeźbiarza, która kruszy powierzchowność skały.
Boleć będzie wszędzie.

Jak pogodzić uniwersalizm zbawienia z ograniczonością przestrzeni serca,
zaściankiem zbudowanym ze wspólnych kompleksów?
Wtedy nie darowali mu wdowy z Sarepty i Syryjczyka Naamana,
dziś też mu nie darują, rodziny, tradycji, sumienia.

Co mają zrobić ludzie o zagubionych korzeniach?
Pamięć rozbita w pył, jak po nalotach wojsk niemieckich,
Jak po spaleniu przez bandy UPA na Wschodzie...
Dziś szukamy z Jezusem powrotnej drogi do naszych korzeni
w mrokach trudnej przeszłości i chmurnego jutra.
Głos proroka prowadzi nas do domu Słowa.
Nazaret jest jak ojczyzna, co najpierw znaczy rodzina.
Tu probierzem jest miłość, która przebacza, cierpliwa i łaskawa.
Świątynią słowa jest dom, który łączy, pełen wspomnień,
gdzie buduje się wciąż mimo zniszczeń, ran i zniechęceń.

Trzeba, by Ojczyzna znów stała się domem gościnnym dla Słowa.
Wspólnota stanowi dla nas zlepek ludzkich nici – jakże różnych! –
które splecione są w kilimie historii.

................................................................................Ks. Jarosław Krzewicki

ROK LITURGICZNY 2018/2019
27 stycznia 2019 r.
Trzecia Niedziela zwykła

*

28 stycznia, poniedziałek. Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu,
...........................................prezbitera i doktora Kościoła
29 stycznia, wtorek. Dzień powszedni
30 stycznia, środa. Dzień powszedni
31 stycznia, czwartek. Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera
..1 lutego, piątek. Dzień powszedni
..2 lutego, sobota.  Święto ofiarowania Pańskiego

*

SŁOWO BOGA

Gromadzimy się w świątyniach, by najpierw słuchać Słowa,
a potem spożywać Słowo Wcielone w sakramentalnych znakach chleba i wina.
Dzięki głoszonemu i spożywanemu Słowu zgromadzenie nie jest jedynie jakimś tłumem,
który zebrał się na określony czas, ale staje się wspólnotą.
Słowo „Kościół” oznacza właśnie „zwołanie”.
Nie jest to jednak zwołanie z ludzkiej inicjatywy na wzór jakiegoś wiecu,
ale zwołanie przez Bożą Dobrą Nowinę.
Pierwszą odpowiedzią, jakiej człowiek może udzielić na to zwoływanie,
jest wiara w Chrystusa Zbawiciela i chrzest.
W ten sposób stajemy się członkami widzialnej wspólnoty Kościoła.
W tym roku obchodzimy 1050-lecie Chrztu Polski.
To okazja, by rozważać znaczenie chrztu w dziejach naszego narodu
i w osobistej historii każdego i każdej z nas.
Jesteśmy przez Boga nieustannie zwoływani jako chrześcijanie i jako Polacy.
Odpowiedź na Boże wołanie jest indywidualna, a jednocześnie wspólnotowa.

Nikt nie jest samotną wyspą. Bóg zbawia nas we wspólnocie.
Trzeba więc, byśmy sobie nawzajem pomagali,
według darów, które każdy otrzymał dla dobra wspólnego.
Cieszmy się z talentów innych i służmy innym naszymi talentami.
Troszczmy się szczególnie o najsłabszych członków Kościoła i społeczeństwa.
Wszak sam Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, że został posłany,
„aby ubogim nieść dobrą nowinę, (...) aby uciśnionych odsyłać wolnymi,
aby obwoływać rok łaski od Pana”.

Papież Franciszek ogłosił Rok Święty Miłosierdzia,
w którym Kościół chce zaprosić każdego do otwarcia się na Boże Miłosierdzie.
Sięgnijmy po „Dzienniczek” Siostry Faustyny Kowalskiej
albo po encyklikę Jana Pawła II „Dives in misericordia”,
aby kontemplować tajemnicę Miłosierdzia.
Przygotujmy się do dobrej, bardziej pogłębionej spowiedzi.
Prośmy o przebaczenie i przebaczajmy innym, a także samym sobie.
Rozejrzyjmy się wokół, by okazać czułość i wsparcie najbardziej potrzebującym.

.....................................................................................Ks. Dariusz Kowalczyk SJ

ROK LITURGICZNY 2018/2019
20 stycznia 2019 r.
Druga Niedziela zwykła

*

21 stycznia, poniedziałek. Wspomnienie św. Agnieszki,
.......................................... dziewicy i męczennicy
22 stycznia, wtorek. Dzień powszedni
23 stycznia, środa. Dzień powszedni
24 stycznia, czwartek. Wspomnienie św. Franciszka Salezego,
.....................................biskupa i doktora Kościoła
25 stycznia, piątek. Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
26 stycznia, sobota. Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

*

MESJAŃSKIE GODY

Mimo pewnej odległości czasowej od radosnych świąt Narodzenia
homilia z pożytkiem przypomni nieprzemijający powód do naszej radości.
Jak głosi hasło podane wyżej, wybiła już godzina godów mesjańskich,
na które wszyscy jesteśmy zaproszeni.
Tylko z pozoru świecki temat godów weselnych na tle biblijnym
nabiera niezwykle głębokiego znaczenia,
które należy wydobyć idąc po linii wszystkich trzech czytań.
Etap Starego Testamentu był zaledwie przygotowaniem godziny godów mesjańskich
ezusa Chrystusa, który już dzisiaj poi nas zostawionym na ostatek dziejów
doczesnych dobrym winem Ewangelii i Eucharystii. Zdążamy wszyscy co dnia na pełne
i wiekuiste gody Baranka pod przewodem Ducha Świętego wciąż czynnego w nauce,
sakramentach i charyzmatach Kościoła.
A zatem w naszych relacjach z Bogiem i z braćmi „w końcu tylko miłość się liczy”
Prośmy więc dziś Ducha Świętego o ten pierwszy i niezbędny z Jego „owoców”

.....................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.B

ROK LITURGICZNY 2018/2019
13 stycznia 2019 r.
Święto Chrztu Pańskiego

*

14 stycznia, poniedziałek. Dzień powszedni
15 stycznia, wtorek. Dzień powszedni
16 stycznia, środa. Dzień powszedni
17 stycznia, czwartek. Wspomnienie św. Antoniego, opata
18 stycznia, piątek. Dzień powszedni
19 stycznia, sobota. Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, b-pa

*

DAR CHRZTU ŚWIĘTEGO

W chrzcie świętym Jezus stał się moim Bratem.
Bóg Ojciec przez Ducha Świętego zjednoczył mnie z Nim i całym Jego życiem?
Co mogę powiedzieć o mojej osobistej więzi z Jezusem?
Jaki tytuł Jezusa jest najbliższy mojemu sercu: Brat? Przyjaciel? Pan?

„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”  .
Te słowa Ojciec kieruje do Jezusa, mojego Brata, i do mnie.
Co czuję, gdy Ojciec zwraca się do mnie w ten sposób?
Czy rzeczywiście czuję się umiłowanym dzieckiem Ojca?
Co blokuje lub osłabia we mnie to poczucie?
Spróbuję porozmawiać serdecznie z moim Ojcem.

.......................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
6 stycznia 2019 r.
Uroczystość Objawienia Pańskiego

*

..7 stycznia, poniedziałek. Dzień powszedni
..8 stycznia, wtorek. Dzień powszedni
..9 stycznia, środa. Dzień powszedni
10 stycznia, czwartek. Dzień powszedni
11 stycznia, piątek. Dzień powszedni
12 stycznia,  sobota. Dzień powszedni

*

SZUKANIE JEZUSA

Przyłączę się do Mędrców ze Wschodu,
którzy ryzykują trudną podróż w nieznane strony,
aby odnaleźć nowo narodzonego Króla.
Będę podziwiał ich pragnienie spotkania z Jezusem, którego jeszcze nie znają ...
Będę prosił Boga, aby ustrzegł mnie od „grzechu Heroda”,
od niepokoju serca i od lęku, który może zamykać mnie na Jezusa.
Jakie lęki i niepokoje chciałbym Mu najbardziej oddać?...
Stanę pośród Mędrców, którzy znaleźli Jezusa. Zwrócę uwagę na ich radość.
Będę podziwiał ich wiarę: w bezbronnym niemowlęciu odnalezionym w stajni
rozpoznają Zbawiciela świata ...

Będę w sercu powtarzał prostą modlitwę Jezusową:
„Jezu, naucz mnie dostrzegać Cię w prostej codzienności.

..........................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator

.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
30 grudnia 2018 r.
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

*

31 grudnia 2018 r., poniedziałek. Siódmy Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego
..1 stycznia 2019 r., wtorek. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
..2 stycznia 2019 r., środa. Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego 
................................i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła
..3 stycznia 2019 r., czwartek. Dzień powszedni
..4 stycznia 2019 r., piątek. Dzień powszedni
..5 stycznia 2019 r., sobota. Dzień powszedni

*

RADOŚĆ ODNAJDYWANIA JEZUS

Jak zachowuję się wówczas, gdy gubię Jezusa w moim życiu?
Czy teraz jestem blisko Niego czy daleko?
Czy jest we mnie „tęsknota aż do bólu” za Jezusem?

Będę kontemplował radość Maryi i Józefa, którzy odnajdują Jezusa.
Poproszę o takie usposobienie serca,
któremu będzie towarzyszyło stałe pragnienie szukania Jezusa
i radość odnajdywania Go każdego dnia.

.....................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
23 grudnia 2018 r.
IV Niedziela Adwentu

*

24 grudnia, poniedziałek.Dzień powszedni
25 grudnia, wtorek. Uroczystość Narodzenia Pańskiego
26 grudnia, środa. Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
27 grudnia, czwartek. Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty
28 grudnia, piątek. Święto świętych Młodzianków, męczenników
29 grudnia, sobota. Piąty dzień oktawy Narodzenia Pańskiego

*

ZNAK NADZIEI I POCIECHY

Adwent tegoroczny zbliża się do swego kresu,
jakim jest bliska już uroczystość Bożego Narodzenia,
trwała i dynamiczna pamiątka pierwszego przyjścia Chrystusa,
kiedy to On „narodził się z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”.
Cały więc adwent to czas szczególnie maryjny.
Dziś jednak Kościół skupia naszą uwagę na Bogarodzicy w sposób szczególny.
Mianowicie ukazuje w Niej nie tylko kres pierwszego dziejowego adwentu,
wypełnienie oczekiwania Mesjasza przez Lud Boży Starego Przymierza,
lecz coś więcej. Nie tylko wskrzesza wspomnienie o minionych faktach.
Drugi bowiem adwent – ten nasz w Kościele – trwa nadal,
zmierzając do Drugiego Przyjścia Chrystusa, do paruzji.
A w tym naszym wciąż aktualnym adwencie, w tej niepowtarzalnej szansie życiowej,
która wymaga od nas świadomej decyzji, postać Maryi jest szczególnie doniosła:
to – jak mówi Sobór – „znak pewnej nadziei i pociechy”.

.................................................................................Augustyn Jankowski OSPPE
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
16 grudnia 2018 r.
III Niedziela Adwentu

*

17 grudnia, poniedziałek. Dzień powszedni
18 grudnia, wtorek. Dzień powszedni
19 grudnia, środa. Dzień powszedni
20 grudnia, czwartek. Dzień powszedni
21 grudnia, piątek. Dzień powszedni  
22 grudnia, sobota. Dzień powszedni.

*

BLISKOŚĆ PANA

Tytuł obchodu tej niedzieli można ująć w formę tryptyku:
potrzeba, warunki i owoce radosnej bliskości Pana.
Potrzebę uzasadnia apel Proroka.
W nim szczególny akcent spoczywa na tęsknocie za odwieczną, oblubieńczą miłością
Boga do swego ludu. Ta miłość, niczym nie zrażona,
tym razem jest już obecna w pełni ery mesjańskiej, dzięki inicjatywie Boga,
który sam pragnie żyć pośrodku swego ludu tyle razy dotąd niewiernego.
Warunkiem wstępnym odczuwania radosnej bliskości Pana jest umożliwione przez Niego
ponowne „zanurzenie się w Duchu Świętym i ogniu” przez pokutę,
trafnie określaną jako „pracowity chrzest”.
Zanim jednak nastąpi ostateczna i wiekuista nasza radość jako Bożej pszenicy
w wiekuistym spichlerzu, już teraz winniśmy promieniować radością
i niewysłowionym Bożym pokojem, bo Pan jest blisko.
Wiara w tę bliskość nadaje naszej modlitwie, ufnej i pełnej wdzięczności,
moc uwalniającą nas od zbędnej troski o siebie.

.............................................................................Augustyn Jankowski OSPPE
.B.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
9 grudnia 2018 r.
II Niedziela Adwentu

*

10 grudnia, poniedziałek. Dzień powszedni 
11 grudnia, wtorek. Dzień powszedni
12 grudnia, środa. Dzień powszedni
13 grudnia, czwartek. Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy 
14 grudnia, piątek. Wspomnienie św. Jana od Krzyża,
................................prezbitera i doktora Kościoła 
15 grudnia, sobota. Dzień powszedni.

*

NA PUSTYNI

Czas Adwentu jest zaproszeniem do myślenia o powtórnym przyjściu Jezusa,
a czytania mszalne są pełne otuchy.
Każdy z nas ma jakąś pustynię w sobie, w swoim życiu.
Może pustynię niemocy, bezradności, bezsilności?
Pustynię zmarnowanego i przegranego życia? Może pustynię samotności, cierpienia?
Może wreszcie pustynię upadku i grzechu?
Na pustyni nie pomogą pieniądze, godności, układy, wykształcenie.

Św. Jan ogłasza chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów.
Wzywa mnie do nawrócenia, do zmiany myślenia.
Na pustyni jestem wezwany, bym poszedł do źródła – do źródła miłosierdzia,
którym jest sakrament pokuty. Chcę się nawrócić, chcę przyjąć Boże przebaczenie,
chcę się przyodziać w sprawiedliwość pochodzącą od Boga.
Chcę prostować ścieżki mojego życia, ponieważ są one często pokręcone,
ponieważ często osądzam, oskarżam i jestem egoistą.

....................................................................O. Stanisław Jarosz OSPPE
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
2 grudnia 2018 r.
I Niedziela Adwentu

*

3 grudnia, poniedziałek. Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
4  grudnia, wtorek. Dzień powszedni
5  grudnia, środa. Dzień powszedni
6  grudnia, czwartek. Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa
7  grudnia, piątek. Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
8 grudnia, sobota.Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

*

CZUWAJCIE!

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach,
a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy.
Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi.
albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.
A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa,
pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask.
Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić,
i stanąć przed Synem Człowieczym».
.......................................................................(Ł 21)

Hasło umieszczone w tytule dotyczące przyszłości mamy realizować w życiu
jako naszym dziejowym adwencie.
„Zbliża się odkupienie”, bo taki jest Boży plan zbawienia.
Ale nie godzi się na ów ostateczny finał czekać z założonymi rękoma.
Taka postawa mogłaby nas łatwo pogrążyć bez reszty w sprawach doczesnych:
tak w przyjemnościach, jak w troskach. „Zbliża się odkupienie” dla nas
przez udział w Eucharystii, którą sprawujemy, aż Pan przyjdzie.
Jak z jednej strony Eucharystia, będąc przeistoczeniem materii kosmicznej,
przybliża także wewnętrzną przemianę wszechświata, tak z drugiej strony –
jako sakrament Miłości rozdającej się – winna nas nieustannie pobudzać
do coraz gorliwszego świadczenia czynnej miłości bliźniego. Wówczas nie zachodzi obawa,
by przyjście Syna Człowieczego na sąd mogło spaść na nas znienacka.

.........................................................................Augustyn Jankowski OSB.
.