Kalendarz liturgiczny

ROK LITURGICZNY 2019/2020
31 maja 2020 r.
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

*

1 czerwca, poniedziałek - Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
2 czerwca, wtorek - Dzień powszedni
3 czerwca, środa - Wspomnienie świetych męczenników
...............................Karola Lwangi i Towarzyszy

4 czerwca, czwartek - Święto Jezusa Chrystusa
....................................Najwyższego i Wiecznego Kapłana

5 czerwca, piątek - Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
6 czerwca, sobota - Dzień powszedni

*

DUCH ŚWIĘTY

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego zauważmy, że miłosierdzie Chrystusa
rozlewa się na całą ludzkość poprzez zesłanie Ducha Świętego.
rzeba mocno podkreślić, że niemożliwe jest przyjęcie Bożego Miłosierdzia
bez otwartości na Osobę i moc Ducha Świętego.
Kim zatem jest Duch Pocieszyciel i jak działa w naszym życiu?

To Osoba-Miłość w życiu Trójcy Przenajświętszej, która pragnie i robi wszystko,
by nas doprowadzić do nawrócenia i przyjęcia Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela.
Przemawia do nas przez głos sumienia, nauczanie Kościoła, znaki,
które towarzyszą głoszeniu Ewangelii, a także przez bolesne doświadczenia.

Duch Święty jest też sprawcą naszego uświęcenia. Odpuszczenie grzechów
i łaski wszystkich pozostałych sakramentów dokonują się mocą Ducha Świętego.
To dzięki Niemu Chrystus, który wstąpił do nieba, pozostaje z nami przez wszystkie dni
aż do skończenia świata w darze Eucharystii.

Przez dar chrztu Duch Święty nie tylko obdarza nas nadprzyrodzonym życiem
i czyni z nas dzieci Boże, ale dosłownie zamieszkuje w nas, czyniąc z naszych dusz
i ciał świątynię Boga, a z wszystkich wierzących – wspólnotę Kościoła.

Dlatego jeśli pragniemy pojednania i wewnętrznego pokoju,
doświadczenia braterskiej wspólnoty oraz owocnego głoszenia Ewangelii,
potrzeba wpierw prawdziwej otwartości na Ducha Świętego.
Podkreślił to w sposób zdecydowany św. Jan Paweł II:
„Trzeba, aby ludzkość pozwoliła się ogarnąć i przeniknąć Duchowi Świętemu,
którego daje jej zmartwychwstały Chrystus. To Duch leczy rany serca, obala mury
odgradzające nas od Boga i od siebie nawzajem, pozwala znów cieszyć się miłością Ojca
i zarazem braterską jednością”.

.....................................................................................Ks. Andrzej Kuliberda
.a

ROK LITURGICZNY 2019/2020
24 maja 2020 r.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

*

25 maja, poniedziałek -  Dzień powszedni
26 maja, wtorek - Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera
27 maja, środa - Dzień powszedni
28 maja, czwartek - Dzień powszedni
29 maja, piątek - Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
30 maja, sobota - Dzień powszedni

*

OBIETNICA JEZUSA

„Przyłączę się” do Jedenastu. Są w drodze do Galilei, jak polecił im Jezus.
Wracają do miejsca, gdzie Go poznali, gdzie razem mieszkali, gdzie przeżywali swoją
codzienność. Pomyślę o mojej Galilei, o mojej codzienności. To Jezus mi ją ofi arował...

Uczniowie ujrzeli Jezusa w Galilei. Jezus pozwala mi doświadczać Jego obecności
pośród codzienności: w rodzinie, wspólnocie, w ludziach, których spotykam,
w zwykłych zajęciach. Czy Go zauważam? Czy „oddaję Mu pokłon”?

„Niektórzy jednak wątpili”. Przypatrzę się twarzom uczniów, którzy nie potrafi
rozpoznać Jezusa, wątpią, czy to naprawdę On i czy pozostanie z Nimi na zawsze.
Czy jestem pewny obecności Jezusa, czy wierzę, że mnie nie opuszcza?

Wyobrażę sobie, że Jezus zbliża się do mnie i patrząc mi w oczy, mówi:
„Dana mi jest wszelka władza”. Czy wierzę, że Jezus ma władzę nad wszystkim,
co dzieje się w moim życiu? O co chciałbym Go prosić?

Wsłucham się w słowa Jezusa, który rozsyła uczniów. Wyobrażę sobie siebie pośród nich.
Jezus mówi i do mnie: „Idź na cały świat”.
Pomyślę o świecie, w którym codziennie się obracam. Czy potrafi ę być świadkiem Jezusa?

Jezus chce, abym zachowywał wszystko, co od Niego usłyszałem.
Co mogę powiedzieć o mojej wierności przykazaniom, Ewangelii?
Poświęcę więcej czasu na rozeznanie mojej wierności Jezusowi.

Jezus zostawia mi obietnicę, która może stać się dla mnie oparciem w najtrudniejszych
momentach życia. Będę powtarzał moje wyznanie wiary:
„Wierzę, że jesteś ze mną przez wszystkie dni!”.

........................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwatorianin

ROK LITURGICZNY 2019/2020
17 maja 2020 r.
Szósta Niedziela Wielkanocna

*

18 maja, poniedziałek -  Dzień powszedni
19 maja, wtorek - Dzień powszedni
20 maja, środa - Dzień powszedni
21 maja, czwartek - Dzień powszedni
22 maja, piątek - Dzień powszedni
23 maja, sobota - Dzień powszedni

*

OBIETNICA

Jezus żegna się z uczniami.
Chcę być razem z apostołami i wsłuchiwać się w Jego słowa, które tchną niezwykłą miłością.
Jezus zaprasza mnie do nawiązania z Nim głębokiej przyjaźni.
Najbardziej wiarygodną odpowiedzią, jaką mogę Mu dać,
jest kroczenie drogą Jego przykazań.

Jezus zapewnia mnie, że modli się za mnie do Ojca.
Spróbuję dłużej zatrzymać się nad słowami: „Ja zaś będę prosił Ojca...” .
Uświadomię sobie, że Jezus rozmawia z Ojcem o moim życiu.
Wyobrażę sobie, jak Ojciec słucha prośby Jezusa, który wstawia się za mną,
jak z czułością wysłuchuje Jezusa, spełnia Jego prośby
i posyła mi Ducha Prawdy i Pocieszyciela.
Uświadomię sobie, że każda chwila mojego życia jest darem Boga.
Uwielbię Go za czułą miłość.

Wsłucham się w tkliwe i czułe słowa Jezusa, który mówi do apostołów i do mnie:
„Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was” .
Przypomnę sobie moje doświadczenia samotności i bezradności,
gdy czułem się w życiu jak porzucone, niechciane dziecko.
Uświadomię sobie, że Jezus nigdy mnie nie opuszcza.
Poproszę Go o głębokie przeżycie tej prawdy...

W serdecznej rozmowie będę zwierzał się z przeżyć serca,
które rodzi we mnie usłyszana obietnica Jezusa.
Wyznam Mu: „Jesteś największą obietnicą mojego życia!”.

................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.

ROK LITURGICZNY 2019/2020
10 maja 2020 r.
Piata Niedziela Wielkanocna

*

11 maja, poniedziałek -  Dzień powszedni
12 maja, wtorek - Dzień powszedni
13 maja, środa - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
14 maja, czwartek - Święto św. Macieja, apostoła
15 maja, piątek - Dzień powszedni
16 maja, sobota - Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika

*

JA JESTEM DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM

Czytanie z Ewangelii według św. Jana potwierdza,
że nasza prawdziwa ojczyzna jest w niebie.
Jezus zapewnia: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele”.
Kościół stale wychodzi naprzeciw potrzebom i sprawom tego świata,
ale na tym nie poprzestaje.
Przeciwnie – każda jego działalność ma ukierunkowanie eschatologiczne,
bez którego byłby tylko jeszcze jedną instytucją dobroczynną w długim szeregu innych,
motywowanych litością i pragnieniem ulżenia niedoli biednych i uciskanych.
Kościół natomiast wyznaje, że obok głodu chleba i pragnienia wody,
których zaspokajanie zabezpiecza i podtrzymuje życie ludzi,
bardzo ważne jest także zaspokajanie – często nieświadomego – głodu Boga.
Rozdzielając żywność, spełniamy ważny obowiązek,
lecz posłannictwem chrześcijan jest również,
a nawet przede wszystkim, dzielenie się skarbem wiary w Boga, który objawił siebie
w Jezusie Chrystusie. Szukającemu życiowej drogi Tomaszowi Jezus powiedział:
„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Mnie”.
Jeżeli dobrze zrozumieliśmy te słowa i je przyjęliśmy,
nie możemy gasić ani ukrywać wiary, którą wyznajemy.
Nie wolno bowiem odmawiać innym tego, co sami uznajemy za skarb i dar,
na który nie zasłużyliśmy.

.......................................................................Ks. prof. Waldemar Chrostowski
.

ROK LITURGICZNY 2019/2020
3 maja 2020 r.
Czwarta Niedziela Wielkanocna

*

4 maja, poniedziałek - Wspomnienie św. Floriana, męczennika
5 maja, wtorek - Dzień powszedni
6 maja, środa - Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba
7 maja, czwartek - Dzień powszedni
8 maja, piątek - Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika,
..........................Głównego Patrona Polski
9 maja, sobota - Dzień powszedni

*

DOBRY PASTERZ

Integralnym składnikiem wiarygodności chrześcijańskiego świadectwa
jest umiejętność przyjmowania i przeżywania cierpienia.
Nie jesteśmy osamotnieni, mamy bowiem przewodnika – Jezusa Chrystusa,
który przebył drogę, do której i nas skutecznie uzdalnia.
„On sam w swoim ciele – słyszymy w czytaniu z Pierwszego Listu św. Piotra –
poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów,
a żyli dla sprawiedliwości – krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni”.
Okres wielkanocny kieruje nasz wzrok nie tylko ku ukazywaniu się Zmartwychwstałego
swoim uczniom, lecz także ku Krzyżowi, który stał się poręką naszego zbawienia
oraz wyzwolenia z mocy zła i śmierci.

Wobec mnóstwa rozmaitych, często sprzecznych ze sobą
i wzajemnie się wykluczających propozycji światopoglądowych i religijnych,
Jezus przynosi Dobrą Nowinę o zbawieniu, które raz na zawsze odmieniło losy ludzkości.
Tylko On jest jedynym i powszechnym Zbawicielem.
Porównując siebie do bramy wiodącej do owczarni, zapewnił, że prawdziwe duchowe korzyści
otrzymują ci, którzy podejmują drogę, którą On wytyczył i przebył.
Słowa Jezusa zapisane w Ewangelii według św. Jana nie zostawiają żadnych wątpliwości:
„Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko”.
Spełnia się i zyskuje nową jakość pełne ufności wyznanie starotestamentowego psalmisty,
powtarzane w psalmie responsoryjnym: „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego”.
Czwarta niedziela wielkanocna ukazuje wzór Jezusa Dobrego Pasterza,
który troszcząc się o swoich wyznawców,
stale dodaje nam sił do mężnego wyznawania wiary w Niego.
.
.....................................................................Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski
.

ROK LITURGICZNY 2019/2020
26 kwietnia 2020 r.
Trzecia Niedziela Wielkanocna

*

27 kwietnia, poniedziałek - Dzień powszedni
28 kwietnia, wtorek - Dzień powszedni
29 kwietnia , środa -  Święto św. Katarzyny ze Sieny,
...................................dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy
30 kwietnia, czwartek - Dzień powszedni
..1 maja, piątek -  Wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika
..2 maja, sobota - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

*

SŁOWO BOŻE

Słowo Boże wnosi w życie promień nadziei, gdyż ono zawsze jest Dobrą Nowiną.
Sięgnijmy więc do Pisma Świętego,
czytajmy je osobiście i we wspólnocie naszych rodzin...

IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego
nawiązuje do przeżywanej przez nas niedawno 1050 rocznicy Chrztu Polski
i proklamacji Ewangelii, która stała się kamieniem węgielnym
polskiego narodu i państwa oraz polskiej kultury
Jakże ważny był przekaz Ewangelii dla kształtowania tożsamości Polaków.
Słowo Boże ukształtowało tożsamość chrześcijańską i patriotyczną Polaków
i stanowiło światło w najtrudniejszych chwilach naszego narodowego życia...

Obecnie, w trudnych czasach pandemii, niesie ono siłę i otuchę.
Kiedy jako społeczeństwo zmagamy się z pandemią,
niesie ono siłę zmartwychwstałego Chrystusa i pociechę Ducha Świętego,
motywuje do ofiarnej służby i do poświęcenia...

..................................................................... bp Jan Piotrowski, biskup kielecki
.i

ROK LITURGICZNY 2019/2020
19 kwietnia 2020 r.
Druga Niedziela Wielkanocna, Niedziela Miłosierdzia Bożego

*

13 kwietnia, poniedziałek - Dzień powszedni
14 kwietnia, wtorek - Dzień powszedni
15 kwietnia , środa - Dzień powszedni
16 kwietnia, czwartek - Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
...................................... Głównego Patrona Polski

17 kwietnia, piątek - Dzień powszedni
18 kwietnia, sobota - Święto św. Marka, ewangelisty

*

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy,
zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
Święto to, choć jest jednym z najmłodszych w kalendarzu liturgicznym,
ukazuje jedną z najważniejszych prawd chrześcijaństwa.
Można powiedzieć, że zostało ustanowione na prośbę samego Jezusa,
przekazaną w objawieniach s. Faustynie Kowalskiej.

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadkowy –
na ten dzień przypada oktawa Zmartwychwstania Pańskiego,
która wieńczy obchody Misterium Paschalnego Chrystusa.
Ten okres w liturgii Kościoła ukazuje tajemnicę miłosierdzia Bożego,
która najpełniej została objawiona właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.
Inaczej mówiąc – nie byłoby dzieła odkupienia, gdyby nie było miłosierdzia Boga.

Przygotowaniem do obchodów święta jest nowenna,
polegająca na odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego przez 9 dni,
poczynając od Wielkiego Piątku. 
Święto Miłosierdzia zamyka Oktawę Wielkanocy oraz otwiera Tydzień Miłosierdzia.
W tym roku obchodzony jest on pod hasłem: „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”,
zaczerpniętym z nauczania prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Tydzień Miłosierdzia jest czasem, który wzywa do refleksji i bardziej uważnego
rozejrzenia się wokół, by lepiej dostrzec tych, którzy szczególnie potrzebują naszej pomocy.
Jest czasem budzenia „wyobraźni miłosierdzia”, o którą apelował Jan Paweł II,
po konsekracji świata Bożemu Miłosierdziu.
W tym roku apel ten nabiera wyjątkowego znaczenia
ze względu na panującą w Polsce i na świecie epidemię.

...............................................................................Marcin Przeciszewski, aw
.

ROK LITURGICZNY 2019/2020
12 kwietnia 2020 r.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

*

13 kwietnia, poniedziałek - Poniedziałek w oktawie Wielkanocy
14 kwietnia, wtorek - Wtorek w oktawie Wielkanocy
15 kwietnia , środa - Środa w oktawie Wielkanocy
16 kwietnia, czwartek - Czwartek w oktawie Wielkanocy
17 kwietnia, piątek - Piątek w oktawie Wielkanocy
18 kwietnia, sobota - Sobota w oktawie Wielkanocy

*

OBLICZE JEZUSA

Choć przeżywamy Wielkanoc, jakiej nie pamiętają najstarsi z nas, musimy ufać,
że On przychodzi „mimo drzwi zamkniętych”.
Przychodzi do naszych domów i mieszkań, w których od kilku tygodni jesteśmy zamknięci,
by ukoić niepokój i dać pewność w czasach niepewności...
To dobra okazja, by zastanowić się, jakie oblicze Jezusa nosimy w sercu,
jakie towarzyszy naszej codzienności, modlitwie, refleksji...
Kim Jezus jest dla każdego z nas?
Jak Go sobie wyobrażamy, jaką relację pragniemy z Nim mieć?
Czy jest bliskim przyjacielem czy odległym, nieco abstrakcyjnym Bogiem?
Chcemy z Nim dzielić codzienność –
a może wierzymy po prostu dlatego, że „tak nas wychowano”?

W okresie epidemii wraca stara prawda, że w czasach trudnych
potrzebujemy Boga inaczej niż zwykle, zdecydowanie mocniej, intensywniej.
Ten utrwalony w nas obraz Boga wymaga więc przemiany sposobu myślenia.
Uświadomienia sobie, że Bóg towarzyszy człowiekowi przez cały czas,
przychodzi zawsze, gdy Go potrzebujemy, że przenika każdą naszą myśl,
każde pragnienie, chce naszego dobra,
nawet jeśli my tego nie potrafimy do końca zrozumieć.

..................................................................................Ks. Jarosław Grabowski
.

ROK LITURGICZNY 2019/2020
5 kwietnia 2020 r.
Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

*

..5 kwietnia, poniedziałek - Poniedziałek Wielkiego Tygodnia
..6 kwietnia, wtorek - Wtorek Wielkiego Tygodnia
..7 kwietnia , środa - Środa Wielkiego Tygodnia
..8 kwietnia, czwartek - Wielki Czwartek
..9 kwietnia, piątek - Wielki Piątek Męki Pańskiej
10 kwietnia, sobota - Wigilia Paschalna

*

JEZUS CHRYSTUS PANEM

Kościół jak co roku powraca na próg Niedzieli Palmowej,
na którym nie tylko rozbrzmiewają głosy:
„Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie”,
ale też mocą zapowiadanej Tajemnicy Paschalnej możemy wyznawać,
że „Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga"...

Wszystkie wydarzenia od wjazdu do Jerozolimy
aż po Wniebowstąpienie Jezusa i Zesłanie Ducha Świętego
nie utraciły nic ze swego dramatycznego zmagania o człowieka...

Wraz z całym Kościołem wyruszamy dzisiaj drogami wiary
w stronę Wielkiego Tygodnia,
aby zgiąć kolana przed tajemnicą krzyża i pustego grobu
i z całą mocą wyznać, że „Jezus Chrystus jest Panem”...

Zakończmy więc modlitwą poety, ks. Wiesława Niewęgłowskiego:
.......Posłuchaj,
.......który słyszysz wszędzie.
.......niech serce moje nie stanie się nigdy
.......kamieniem przywalającym Twój grób.
.......Spraw, niech miłość moja będzie na tyle silna,
.......aby mogła przejść przez próg,
.......za którym wciąż czekasz.

........................................................................................Abp Wacław Depo
.

ROK LITURGICZNY 2019/2020
29 marca 2020 r.
Piąta Niedziela Wielkiego Postu

*

29 marca, poniedziałek - Dzień powszedni
30 marca, wtorek - Dzień powszedni
31 marca, środa - Dzień powszedni
..1 kwietnia, czwartek - Dzień powszedni
..2 kwietnia, piątek - Dzień powszedni
..3 kwietnia, sobota - Dzień powszedni

*

BÓG ZBAWICIELEM, PEŁNYM MIŁOSIERDZIA

Prorok Ezechiel, przebywając na wygnaniu babilońskim,
stanął wobec pytania o los tych Izraelitów, którzy zmarli z daleka od własnej ojczyzny.
Czyżby mieli na zawsze pozostać w grobach na obcej ziemi?
Zrozpaczonym rodakom opłakującym bliskich zmarłych prorok przekazuje słowo niezwykłej
nadziei i pociechy: wierni wyznawcy Boga zostaną wskrzeszeni do nowego życia!
Obraz wskrzeszenia umarłych, czemu towarzyszy otwarcie grobów, jest bardzo mocny,
ale nie o oddziaływanie na wyobraźnię tu chodzi, lecz o dobitne podkreślenie mocy Bożej.
„Poznacie, że Ja jestem Pan” – woła prorok w imieniu Boga, którego zbawcza moc jest
silniejsza niż więzy śmierci. To przesłanie nadało nowy impuls wierze starotestamentowego
Izraela, ukierunkowując ją nie na doczesność, lecz ku wieczności.
Pod koniec ery przedchrześcijańskiej nadzieja na zmartwychwstanie umarłych
przygotowała lud Bożego wybrania do radykalnie nowego etapu historii zbawienia.

Wskrzeszenie Łazarza stanowi ostatni znak Jezusa.
Ewangelista Jan szczegółowo relacjonuje wydarzenie potwierdzające moc Jezusa
nad śmiercią, a tym samym również Jego mesjańską i Boską tożsamość.
Istnieje zasadnicza różnica między wskrzeszeniem, które stało się udziałem Łazarza,
a zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa.
Na kilka dni przed swoją męką Jezus, zapłakawszy po śmierci przywrócił mu życie,
czym potwierdził, że stanowi ono ogromną wartość.
Jak starożytni świadkowie tego znaku w Betanii i my stajemy na progu przeżycia
czegoś absolutnie nowego, a mianowicie zmartwychwstania Pana.
Otworzyło ono nowe perspektywy zbawienia, dzięki którym śmierć nie jest końcem,
lecz bramą, przez którą przechodzimy do wieczności.

Zmartwychwstanie Jezusa i nadzieja na nasze zmartwychwstanie sprawiają,
że nie poprzestajemy na wyczekiwaniu tego, co będzie po śmierci.
Już teraz powinniśmy żyć według Ducha, bo – jak podkreśla św. Paweł w Liście do Rzymian:
„Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą”.
„Życie według ciała” poprzestaje na tym, co doczesne, a więc przejściowe i ułomne,
i ginie wraz z ciałem. „Życie według Ducha” oznacza udział w życiu Bożym.
Apostoł Narodów daje wyraz niezłomnej wierze, która wyrosła z jego osobistego spotkania
ze Zmartwychwstałym i wewnętrznej przemiany, którą przeżył pod Damaszkiem.
Zapewnienie, skierowane niegdyś do Rzymian, pozostaje aktualne:
„A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten,
co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała.
Wraz z biblijnym psalmistą, którego wołanie wciąż trwa, ufnie wyznajemy,
że naprawdę „Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia” jest.

..................................................................Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski
.

ROK LITURGICZNY 2019/2020
22 marca 2020 r.
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

*

23 marca, poniedziałek - Dzień powszedni
24 marca, wtorek - Dzień powszedni
25 marca, środa - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
26 marca, czwartek - Dzień powszedni
27 marca, piątek - Dzień powszedni
28 marca, sobota - Dzień powszedni

*

PRZEJRZENIE

Słowa klucze dzisiejszej Liturgii Słowa to: światłość i ciemność, ślepota i przejrzenie
Możemy sobie zrobić ćwiczenie. Zamknijmy oczy.
Pomyślmy, że tak już pozostanie na zawsze. Może wówczas odczujemy mimowolny lęk.
Ale także pragnienie, by jak najszybciej otworzyć
oczy i znowu zacząć widzieć. Nie otwierajmy ich jednak od razu, ale módlmy się do Boga,
który jest światłością, aby to ćwiczenie pomogło nam odczuć, że choć fizycznie
nie jesteśmy niewidomi, to duchowo możemy być ślepi.
Co więcej – przyzwyczailiśmy się do tej ślepoty i nie widzimy problemu.

Zauważmy, że niewidomy z Ewangelii nie prosi Jezusa o uzdrowienie.
Nie widzi od urodzenia. Nie wie, co znaczy widzieć.
W pewnym sensie uważa taki stan za normalny.
Jezus kładzie mu na oczy błoto i mówi, aby się obmył.
Ten gest nałożenia błota jest wskazaniem na nasz grzech, duchowe nieszczęście.
Nie czujemy potrzeby obmycia się, ale kiedy mamy na oczach błoto,
to szukamy czystej wody, by się umyć.
Bóg pokazuje nam naszą biedę. Nie po to, by nas potępić, ale by nas zbawić,
by przywrócić nam zdolność widzenia spraw takimi, jakimi one są.
Nieszczęściem jest grzech, ale jeszcze większym nieszczęściem jest
niedostrzeganie własnego grzechu albo – co gorsza – strojenie go w szatki cnoty.

Faryzeusze nie tylko uważają się za dobrze widzących, czyli mądrych,
ale mają pretensje do uzdrowionego i do Tego, który go uzdrowił.
Niby widzą oczywisty fakt uzdrowienia,
ale tak naprawdę go nie widzą, nie chcą zobaczyć.
Wszystko interpretują przewrotnie. Miotają oskarżenie. Tym bardziej są wściekli,
im bardziej rzeczywistość nie pasuje do ich zaślepionego myślenia.
Wobec tego rodzaju zatwardziałości sam Bóg jest jakby bezsilny.
Dlatego Jezus mówi faryzeuszom twardo:
„Ponieważ mówicie: «Widzimy», grzech wasz trwa nadal”.

Boże światło nie tylko pozwala nam dostrzec grzech i wyzwolić się z niego,
ale prowadzi nas od dobra ku jeszcze większemu dobru:
„Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda”.
„Badajcie, co jest miłe Panu” – wzywa nas św. Paweł.

..................................................................................O. Dariusz Kowalczyk SJ
.

ROK LITURGICZNY 2019/2020
15 marca 2020 r.
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

*

16 marca, poniedziałek - Dzień powszedni
17 marca, wtorek - Dzień powszedni
18 marca, środa - Dzień powszedni
19 marca, czwartek - Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
20 marca, piątek - Dzień powszedni
21 marca, sobota - Dzień powszedni

*

BOSKA MIŁOŚĆ

Zdaniem św. Ojca Pio, „wszystko jest grą miłości”.
Tak, Bogu zawsze chodzi o miłość – by ją zaofiarować i pobudzić nas do wzajemności.
Skoro „Bóg jest miłością” to oczywiste, że gorąco pragnie
zaofiarować nam swoją nieskończoną miłość; równie gorąco pragnie
doczekać się naszej wzajemności. Obyśmy w kilku dekadach życia zdążyli
poznać miłość Trójjedynego Boga i na nią odpowiedzieć żarliwą, zażyłą miłością.
Tą, która „z góry zstępuje” i zostaje rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego.

Boska miłość pewnego dnia wkroczyła w skomplikowane i trudne życie Samarytanki –
i nie był to przypadek, ale precyzja Opatrzności Bożej.
Pan Jezus zechciał czekać na nią w samo południe.
„Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny.
Nadeszła[tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej:
«Daj Mi pić!»”. Kobieta była zaskoczona i daleka od spełnienia prośby.
Potrzebna była dłuższa rozmowa, zanim się otwarła i przeżyła olśnienie
oraz radość ze spotkania Jezusa.
Mistrz ze swej strony nie dał się zbić z tropu ani na moment.
Jego gorącym pragnieniem było i jest, dotrzeć do każdego człowieka
i pomóc zrozumieć trawiącą go tęsknotę, jego duchowe pragnienie.
Nie dając się zniechęcić, zwrócił się do Samarytanki:
„O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: «Daj Mi się napić»
– prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej”.
„Prosiłabyś”. Prosiłabyś usilnie, i to co prędzej!
Jezus podpowiada Samarytance, co ma czynić: ma prosić o „wodę żywą”,
a jest nią Boska miłość. Ta sama, która jednoczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.

.............................................................................O. Krzysztof Osuch, jezuita

ROK LITURGICZNY 2019/2020
8 marca 2020 r.
Druga Niedziela Wielkiego Postu

*

..9 marca, poniedziałek - Dzień powszedni
10 marca, wtorek - Dzień powszedni
11 marca, środa - Dzień powszedni
12 marca, czwartek - Dzień powszedni
13 marca, piątek - Dzień powszedni
14 marca, sobota - Dzień powszedni

*

ŚWIATŁO TABORU

Nie sposób nie zauważyć, że są ludzie,
którzy idą przez życie jedynie z tym celem, aby je przeżyć.
Ale są też ludzie, którzy szukają światła ukazującego kierunek
i cel człowieczego losu poza sobą.
W przeżywaną dziś drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół w źródłach biblijnych
wskazuje nam osobę Abrahama, który w Bogu znalazł ostateczny cel swojej drogi.
Zaufał obietnicom Bożym, mając świadomość,
że tutaj, na ziemi, jesteśmy tylko pielgrzymami.
Dlatego Boże błogosławieństwo uczyniło go „pierwszym z wierzących”,
a zarazem „ojcem”: wspólnoty żydów, chrześcijan i muzułmanów.
Z historii życia Abrahama wiemy, że jego zgoda na wyjście z ziemi rodzinnej
była zapowiedzią jeszcze głębszego aktu posłuszeństwa w wierze
przez decyzję ofiary z życia Izaaka.

W duchu tej samej wiary prowadzi nas psalmista Psalmu 33, który woła:

Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Bo słowo Twoje jest prawe,
a każde Twoje dzieło godne zaufania...
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei pokładanej w Tobie.

Bóg bowiem, doświadczając człowieka, spełnia wszystkie swoje obietnice.
A kształt odpowiedzi wiary zależy od każdego z nas.

.................................................................................Abp Wacław Depo

,

ROK LITURGICZNY 2019/2020
1 marca 2020 r.
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

*

2 marca, poniedziałek - Dzień powszedni
3 marca, wtorek - Dzień powszedni
4 marca, środa - Święto św. Kazimierza, królewicza
5 marca, czwartek - Dzień powszedni
6 marca, piątek - Dzień powszedni
7 marca, sobota - Dzień powszedni

*

POWRÓT DO RAJU

Pierwsze czytanie, z Księgi Rodzaju, mówi o stanie szczęścia w ogrodzie Eden
zanim Adam i Ewa okazali Bogu nieposłuszeństwo.
W I Niedzielę Wielkiego Postu wraz z Chrystusem wychodzimy na pustynię,
aby walczyć z diabłem.
Koniec końców jednak okazuje się, że pustynia jest miejscem,
gdzie ze szczególną siłą doznajemy mocy Boga żywego.

Na początek – jest to moc Jego słowa, Pisma świętego.
Chrystus w Biblii widzi ratunek przed pokusą; w niej są słowa życia,
nie w zwodniczych stwierdzeniach złego ducha,
który próbuje kusić do szaleństwa grzechu.

Po drugie, jest to moc wolności.
Święty Paweł mówi, że wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.
Jezus, poszcząc, mówi nam: „Nie jesteś niewolnikiem, możesz wybrać dobro”.
Człowiek, który podejmuje dzieło pokuty, trud Wielkiego Postu,
jest człowiekiem wolnym.

Trzeci element to moc wstawiennictwa świętych i aniołów.
Aniołowie przystąpili i usługiwali Mu – tak kończy św. Mateusz swoje opowiadanie.
Nie jesteśmy sami z naszymi słabościami,
z naszym trudnym Wielkim Postem, pokutą za nasze winy.
Wspierają nas święci i aniołowie z nieba.

Porzucając nasz grzech, podejmując się wyrzeczeń wielkopostnych, wychodząc na pustynię,
tak naprawdę wracamy do raju – do bliskości z Bogiem
i głębokiej więzi z drugim człowiekiem.
Czy jest coś na tym świecie, co miałoby równą temu wartość?

.........................................  ..............................Szymon Hiżycki OSB
.

ROK LITURGICZNY 2019/2020
23 lutego 2020 r.
Siódma Niedziela Zwykła

*

24 lutego, poniedziałek - Dzień powszedni
25 lutego, wtorek - Dzień powszedni
26 lutego, środa - Środa Popielcowa
27 lutego, czwartek - Czwartek po Popielcu
28 lutego, piątek - Piątek po Popielcu
29 lutego, sobota - Sobota po Popielcu

*

WEZWANIE DO MIŁOŚCI NIEPRZYJACIÓŁ

Współczesny świat chyba jak nigdy dotąd pragnie miłości,
poszukuje jej i wiele o niej mówi.
Niemal w każdym filmie padają słowa: kocham cię, pragnę, miłuję... itd.,
zaś listy przebojów są pełne piosenek o miłości.
Paradoks współczesności polega na tym, że im bardziej świat woła o miłość,
tym mniej jest miłości w świecie. Pełne domy dziecka, pełne domy starszych –
ludzi często porzuconych przez bliskich.
Zamiast przebaczenia i zgody są nienawiść i rozprawy sądowe;
zamiast pokoju i współpracy – wojny handlowe i militarne;
zamiast prawdy i dobroci – kłamstwo i pusty PR...
A człowiek jest wezwany do miłości i bez niej duchowo dziczeje.
To duchowe zdziczenie z kolei prowadzi do deformacji obyczajów
i szeroko rozumianego życia społecznego...

Bóg jest miłością i On wzywa nas do miłości,
która przemienia człowieka i świat zgodnie z Jego wolą.
Wzywa nas do doskonałości: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”.
Pan Jezus mówi do nas w Ewangelii: „Bądźcie więc wy doskonali,
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.
Boże wezwanie do świętości jest wezwaniem tu i teraz do doskonałości w miłości.
Księga Kapłańska poucza nas, jak tę miłość praktykować:
„Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata.
Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu.
Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu,
ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego”.

Życie na wzór Jezusa w miłości Bożej jest naszym powołaniem.
Brak owej miłości jest duchową ruiną człowieka.
Wezwanie do doskonałości jest zatem trwaniem w nauce Syna Bożego,
bo kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

................................................................................................Ks. Jan Koclęga
.

ROK LITURGICZNY 2019/2020
16 lutego 2020 r.
Szósta Niedziela Zwykła

*

17 lutego, poniedziałek - Dzień powszedni
18 lutego, wtorek - Dzień powszedni
19 lutego, środa - Dzień powszedni
20 lutego, czwartek - Dzień powszedni
21 lutego, piątek - Dzień powszedni
22 lutego, sobota - Święto katedry św. Piotra Apostoła

*

TEN WYBÓT JEST OCZYWISTY

Pobożność i bezbożność – za tymi słowami ukrywają się fundamentalny wybór
i przepastnie różne postrzeganie rzeczywistości.
Człowiek pobożny łatwo znajduje Boga we wszystkim i Jemu chce służyć,
bezbożny zaś z pasją szuka głównie samorealizacji...
Pobożny szerokim łukiem omija wszystko, co uchybia ufnej i serdecznej relacji z Bogiem.
Bezbożni zaś – „wyzwoleni” od więzi z Bogiem – siebie czynią miarą wszystkich rzeczy,
butnie stanowią prawa, które urągają Dekalogowi – Prawu Bożemu.
A może to na jedno wychodzi?
Tylko do czasu można wszystko relatywizować,
a zepsucie moralne stawiać na równi z wiernością sumieniu.
Po Auschwitz przychodzi czas Norymbergi...

..............................................................................O. Krzysztof Osuch, jezuita
..

ROK LITURGICZNY 2019/2020
9 lutego 2020 r.
Piąta Niedziela Zwykła

*

10 lutego, poniedziałek - Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy 
11 lutego, wtorek - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
12 lutego, środa - Dzień powszedni
13 lutego, czwartek - Dzień powszedni
14 lutego, piątek - Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa -
.................... .........patronów Europy, i wspomnienie św. Walentego
15 lutego, sobota - Dzień powszedni

*

WTEDY ZAWOŁASZ, A PAN ODPOWIE

W nauczaniu proroków Starego Testamentu wiele miejsca zajmują wezwania
do zaprowadzania sprawiedliwości społecznej. Prorok Izajasz woła:
Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy,
nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków.
Rozpoznajemy uczynki miłosierdzia względem ciała,
których praktykowanie w naszych czasach pozostaje tak samo ważne jak w starożytności.
Wezwania proroka są motywowane nagrodą od Boga.
Uczynki miłosierdzia budują nie tylko solidarność między ludźmi, lecz również nasze więzi
z Bogiem. Mają wartość zasługującą i sprawiają, że życie dobroczyńcy nabiera prawdziwego
blasku, gdyż staje się światłem, które „wzejdzie jak zorza”.
Gdy on sam znajdzie się w ciężkiej potrzebie, której ludzie nie są w stanie sprostać,
wtedy przekona się o pomocnej obecności Boga: „Oto jestem!”. Psalmista zapewnia,
że sprawiedliwy „nie przelęknie się złej nowiny, bo jego mocne serce zaufało Panu”.
W czytaniu z Pierwszego Listu do Koryntian św. Paweł podkreśla swą bezinteresowność
w głoszeniu Ewangelii. Działalność społeczna, okazywanie i niesienie braterskiej pomocy
są bardzo potrzebne i ważne, lecz priorytetem wyznawcy Jezusa Chrystusa
powinno być dawanie świadectwa o Bożym dziele zbawienia. Polega ono nie na elokwencji,
która poprzestaje na ludzkiej mądrości, ale na pełnym zawierzeniu Panu,
w czym znajduje wyraz moc Boża. Apostoł Paweł wielokrotnie spieszył z pomocą materialną
wiernym i wspólnotom – tym, którzy jej potrzebowali.
Jednak za największe swoje zadanie uznawał powinność ewangelizacji.
Dopiero w jej kontekście pomoc materialna nabiera pełnego znaczenia,
zaspokajając nie tylko głód chleba, lecz i – co często ważniejsze – głód Boga.

.........................................................................Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski
.

ROK LITURGICZNY 2019/2020
2 lutego 2020 r.
Święto Ofiarowania Pańskiego

*

3 lutego, poniedziałek - Dzień powszedni
4 lutego, wtorek - Dzień powszedni
5 lutego, środa - Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
6 lutego, czwartek - Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników
7 lutego, piątek - Dzień powszedni
8 lutego, sobota - Dzień powszedni

*

CHRYSTUS NASZYM ŚWIATŁEM

W tym Świetle toczy się nasze życie, nasza codzienność.
Potrzebujemy światła Chrystusa, aby przez życie nie kroczyć w ciemności grzechów.
Bóg pragnie być naszym Światłem. Tylko my musimy na to światło otworzyć nasze serca.
„Jezus wnoszony do świątyni jerozolimskiej staje się światłością świata,
a przez to także znakiem sprzeciwu wobec każdej ciemności, zła i mocy szatana.
W znakach światła i sprzeciwu nie można nie dostrzec istotnych cech chrześcijanina,
osoby życia konsekrowanego czy biskupa.
Każdy z nas poprzez łaskę wiary musi być człowiekiem zdumienia i niespokojnego serca,
otwartego ku Bogu i drugiemu człowiekowi. Musi być człowiekiem głosu sumienia
pobudzającego go do coraz głębszego poznania i zbliżenia się do Boga,
aby móc Go poznać coraz bardziej i ukochać (...)
Nasza odważna wiara w Boga, okazuje się być potrzebna, jak nigdy dotąd,
aby Chrystus mógł się ukazać poprzez nas samych jako dar zbawienia dla świata” –
mówił w homilii abp Wacław Depo, 2 lutego 2012 r.

.....................................................................................Ks. Mariusz Frukacz
.

ROK LITURGICZNY 2019/2020
26 stycznia 2020 r.
Trzecia Niedziela zwykła

*

27 stycznia, poniedziałek - Dzień powszedni
28 stycznia, wtorek -  Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu,
....................................prezbitera i doktora Kościoła
29 stycznia, środa - Dzień powszedni
30 stycznia, czwartek - Dzień powszedni
31 stycznia, piątek -  Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera
01 lutego, sobota - Dzień powszedni.

*

NAWRACAJCIE SIĘ

Człowiek został stworzony przez Boga doszczęścia, które jest komunią ze Stwórcą i całym
stworzeniem. Niestety, grzech pierworodny zniszczył tę harmonię jedności człowieka
z Bogiem, między ludźmi i ze światem.
Oddalenie od światłości Pana i atak złych duchów pchnęły ludzi do wojen w ciemności
fałszywych ideologii i prądów myślowych wymierzonych w Boże przykazania,
w ciemności błądzenia bez Boga.
Człowiek sam z siebie nie byłby w stanie powrócić do Boga i osiągnąć z Nim komunii,
trzeba było, aby Bóg, który jest Miłością, okazał jej pełnię w swoim Synu –
Mesjaszu i Zbawicielu, dlatego przez proroka Izajasza zapowiedział:
„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju
mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele”.

Prorok wyjaśnił, co jest powodem tej radości:
„Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy”.
Grzech pierworodny był poddaniem się pod władzę diabła i to, co człowiek zniszczył
grzechem, tylko Bóg Człowiek mógł naprawić, dlatego Jezus naucza i mówi:
„Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie"
Mateusz nawiązuje w Ewangelii do proroka Izajasza: „Lud, który siedział w ciemności,
ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”.
Misja odkupieńcza Chrystusa jest dla każdego człowieka,
On przyszedł głosić dobrą nowinę o zbawieniu,
On przynosi światło pełnego objawienia miłosiernego Boga Ojca w słowach, czynach,
a zwłaszcza w Paschalnej Ofierze odkupienia.
Dlatego dzisiaj trzeba z odwagą wołać słowami Psalmu 27:
„Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę?”.
Te słowa muszą być inspiracją do wiary odważnej, do świadectwa o Jezusie Chrystusie –
Zbawicielu człowieka i świata, o czym mówi św. Paweł:
„Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni
i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli”

.......................................................................................Ks. Jan Koclęga
.

ROK LITURGICZNY 2019/2020
19 stycznia 2020 r.
Druga Niedziela zwykła

*

20 stycznia, poniedziałek - Dzień powszedni
21 stycznia, wtorek - Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
22 stycznia, środa - Dzień powszedni
23 stycznia, czwartek - Dzień powszedni
24 stycznia, piątek - Wspomnienie św. Franciszka Salezego,
..................................biskupa i doktora Kościoła
25 stycznia, sobota - Dzień powszedni.

*

JEZUSA POZNAWAĆ I O NIM ŚWIADCZYĆ

Poznać Jezusa i odkryć, kim On jest – to największa przygoda życia takich osób,
jak... Miriam z Nazaretu i Józef. Najważniejsze wydarzenie życia Elżbiety,
matki Jana Chrzciciela, to poznanie Jezusa i Jego Matki.
Również pasterze owiec, przy których „stanął anioł Pański”
i zwiastował im radość wielką z powodu narodzin Zbawiciela,
nie zaznali wspanialszego przeżycia niż to, gdy udali się do Betlejem
i zobaczyli, „co się tam zdarzyło”.
To wymowne, że właśnie oni jako pierwsi „opowiedzieli, co im zostało objawione
o tym Dziecięciu”. Krąg osób poznających Jezusa już wtedy szybko się poszerzał.
Na Jego trop zostali naprowadzeni także Mędrcy przybywający z daleka.
O „nowo narodzonym królu żydowskim” dowiedział się też Herod (z całą Jerozolimą)
i uczynił fatalny użytek z wiedzy pozyskanej od Mędrców i uczonych w Piśmie.

Wyjątkowo znaczącą historię poznawania Jezusa widać w osobie Jana Chrzciciela.
Jako jedyny doświadczył on intymnej relacji z Jezusem, gdy obaj (wielcy maleńcy)
byli jeszcze w łonach swych matek. Już wtedy Jan „poruszył się z radości”...
Zanim odszedł z rodzinnego domu, zapewne nieraz słyszał fascynujące opowieści rodziców
o okolicznościach Jego poczęcia. I o tym, co Duch Święty pozwolił obu wyjątkowym matkom
powiedzieć, ba, z emfazą wykrzyczeć, jakich to tajemnic zbawienia stały się uczestniczkami.
Ale nie te rodzinne opowieści miały decydujące znaczenie dla Janowego świadectwa.

Rozstrzygające objawienie i poznanie Jezusa otrzymał Jan Chrzciciel, gdy zawiesiwszy swój
sąd, zgodził się ochrzcić Jezusa, czyli potraktować Go, jakby był jednym z... grzeszników.
Widok Jezusa, Bożego Baranka, gotowego obarczyć się grzechami wszystkich ludzi,
wywołał „falę” miłosnych wyznań.
„A gdy Jezus został ochrzczony (...) otworzyły się nad Nim niebiosa
i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego.
A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie»”.
Dopiero to (nadprzyrodzone) objawienie, dokonane przez Ojca i Ducha Świętego
wobec Jezusa, pozwoliło Janowi zyskać pewność i złożyć świadectwo wszem i wobec:
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem:
«Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie»”.

.......................................................................................O. Krzysztof Osuch SJ
.

ROK LITURGICZNY 2019/2020
12 stycznia 2020 r.
Święto Chrztu Pańskiego

*

13 stycznia, poniedziałek - Dzień powszedni
14 stycznia, wtorek - Dzień powszedni
15 stycznia, środa - Dzień powszedni
16 stycznia, czwartek - Dzień powszedni
17 stycznia, piątek - Wspomnienie św. Antoniego, opata
18 stycznia, sobota - Dzień powszedni.

*

POCZĄTEK ŻYCIA W BOGU

Opowieść o tym, że Jezus z Nazaretu pozwolił się ochrzcić św. Janowi w Jordanie,
jest znana wszystkim czterem Ewangelistom.
Trzeba wyraźnie podkreślić, że choć Pan Jezus sam był bez grzechu,
to jednak chciał być solidarny z grzesznymi ludźmi
i poddał się rytowi obmycia z rąk Chrzciciela.
Ten symboliczny akt zapoczątkował Jego publiczną działalność, Jego zbawczą misję.
Została ona potwierdzona przez „głos z nieba”, czyli przez samego Pana Boga.

Cóż więc mówi nam to wydarzenie?
Jest to epifania, czyli objawienie się Trójcy Świętej – Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha.
Można powiedzieć, że nasz sakrament chrztu świętego
to również pojawienie się w człowieku Pana Boga.
To wejście w Kościół, we wspólnotę ludzi wierzących.
Warto w tym miejscu przytoczyć jedno z wczesnochrześcijańskich świadectw,
które odnosi się do tego rytu. Pochodzi ono z Didache (Nauka dwunastu Apostołów)
– dzieła z  przełomu I i II stulecia. Właśnie tam czytamy:
„Co do chrztu, to udzielajcie go w taki oto sposób:
Powtórzywszy najpierw wszystko powyższe,
chrzcijcie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego w wodzie żywej (tj. płynącej).
Jeśli nie masz wody żywej, chrzcij w innej, jeśli nie możesz w zimnej,
chrzcij w ciepłej. Jeśli brak ci jednej i drugiej, polej głowę trzy razy wodą
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Przed chrztem powinni pościć i chrzczony, i udzielający chrztu, a także inni, jeśli mogą.
Temu zaś, kto ma być chrzczony, przykaż, by pościł przez dzień lub dwa dni przedtem”.

Ks. Antoni Tatara
.a

ROK LITURGICZNY 2019/2020
5 stycznia 2020 r.
Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim

*

..6 stycznia, poniedziałek - Uroczystość Objawienia Pańskiego
..7 stycznia, wtorek - Dzień powszedni
..8 stycznia, środa - Dzień powszedni
..9 stycznia, czwartek - Dzień powszedni
10 stycznia, piątek - Dzień powszedni
11 stycznia, sobota - Dzień powszedni.

*

SŁOWO ZAMIESZKAŁO MIĘDZY NAMI

Okres Bożego Narodzenia to uprzywilejowany czas kontemplacji tajemnicy Słowa Wcielonego.
Czytanie z Księgi Syracydesa wychwala przymiot Bożej Mądrości, która znalazła wyraz
w dziele stworzenia oraz wybraniu i powołaniu Izraela jako świadka Jedynego Boga.
Lud Bożego wybrania podjął odpowiedzialność karmioną wiarą i pobożnością,
których centrum stanowiła świątynia jerozolimska. Przez wieki stanowiła mieszkanie Boga,
w którym odbierał On cześć oraz udzielał przebaczenia grzechów.
„Zapuściwszy korzenie w sławnym dziedzictwie”, Mądrość kierowała nadzieje Izraela
ku przyszłości, gdy zamieszkanie Boga z ludźmi przybierze nowy kształt
i stanie się jeszcze głębsze.

Słowa Psalmu 147 są przeplatane wyznaniem: „Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało”.
To, czego dokonał Bóg, przewyższyło wszystkie nadzieje i oczekiwania biblijnego Izraela.
Absolutnie wyjątkowym mieszkaniem Boga stało się ciało Najświętszej Maryi Panny,
która wydała na świat Syna Bożego.
Narodziny Jezusa to nie tylko wydarzenie historyczne, które należy wspominać,
lecz także doniosłe zobowiązanie do wdzięczności Bogu i odwzajemniania Jego miłości.
Jerozolima, miasto święte, zyskała nowy tytuł do chwały.
Skoro Bóg nas napełnił „wszelkim błogosławieństwem duchowym”, powinniśmy być –
jak napisał św. Paweł – „święci i nieskalani przed Jego obliczem”.
By tak się stało, trzeba otworzyć się na Mądrość, która pozwoli rozpoznać i przyjąć,
kim naprawdę jesteśmy, a także pełniej poznać Boga,
którego miłość jest ostatecznym powodem wcielenia Chrystusa.

.......................................................................Ks. prof. Waldemar Chrostowski
.

ROK LITURGICZNY 2019/2020
29 grudnia 2019 r.
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

*

30 grudnia, poniedziałek - Szósty dzień oktawy Narodzenia Pańskiego
31 grudnia, wtorek - Siódmy dzień oktawy Narodzenia Pańskiego
..1 stycznia, środa - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
..2 stycznia, czwartek - Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego
......................................i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła
..3 stycznia, piątek - Dzień powszedni
..4 stycznia, sobota - Dzień powszedni

*

W ZAMYŚLE BOGA

W Częstochowie spośród wielu kościołów na szczególną uwagę zasługuje bazylika
archikatedralna, a zarazem sanktuarium Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa.
We wnętrzu tej monumentalnej, neogotyckiej świątyni swoją wielkością i pięknem
zachwyca ołtarz główny poświęcony Świętej Rodzinie z Nazaretu.
Znajdują się w nim postaci Jezusa, Maryi i Józefa,
a na skrzydłach ołtarzowych przedstawionych jest sześć obrazów z życia Świętej Rodziny.
Tym, co wiąże całe przesłanie ołtarza, jest stojąca pośrodku postać Jezusa,
który trzyma Biblię i ze stanowczością patrzy przed siebie.
Ten wymowny wizerunek przypomina nam o konieczności głoszenia zamysłu Bożego
co do człowieka, małżeństwa i rodziny, a także naśladowania cnót Świętej Rodziny.

Dlatego z całą stanowczością przypomnijmy dziś prawdę,
że Pan Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę.
Obdarzeni przez Stwórcę darami rozumu, wolnej woli i nieśmiertelnej duszy,
a następnie odkupieni przez Chrystusa mężczyzna i kobieta równi są co do godności
dzieci Bożych, ale różni i komplementarni w swej płciowości i związanych z nią zadaniach.
Człowiek stworzony przez Boga jako mężczyzna powołany jest do ojcostwa,
a jako kobieta – do tego, by zostać matką.
Połączeni ze sobą nierozerwalnym węzłem małżeńskim,
który Pan Jezus podniósł do rangi sakramentu, dają początek życiu rodzinnemu

...........................................................................................Ks. Andrzej Kuliberda

.
.ROK LITURURGICZNY 2019/2020

22 grudnia 2019 r.
Czwarta Niedziela Adwentu

*

23 grudnia, poniedziałek - Dzień powszedni
24 grudnia, wtorek -  Wigilia Bożego Narodzenia
25 grudnia, środa - Uroczystość Narodzenia Pańskiego
26 grudnia, czwartek - Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
27 grudnia, piątek - Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty
28 grudnia, sobota - Święto świętych Młodzianków, męczenników

*

W MILCZENIU

„Pan sam da nam znak”. Tylko czy my chcemy ten znak zauważyć, zobaczyć?
Czy umiemy zrozumieć naprawdę, jak ważne jest Twoje Narodzenie, na które czekamy?
Czy doceniamy otwarte serce Maryi i Jej zgodę na wypełnienie się woli Boga w Jej życiu?
Znów pytania, na które w czasie oczekiwania szukamy odpowiedzi.
Przychodzimy do Ciebie po pomoc i wołamy: Zmiłuj się nad nami, Panie…

Zamykam oczy i pragnę „zobaczyć” dzisiejszą perykopę ewangeliczną.
„Widzę” anioła, który przychodzi do Józefa i rozmawia z nim. Józef, człowiek sprawiedliwy
i bardzo kochający Maryję. Uczestniczył w tajemnicy Twojego Narodzenia, nie do końca
rozumiejąc, co tak naprawdę się dzieje. Dopiero rozmowa z aniołem rozjaśnia trochę
sytuację, ale i gmatwa ją jeszcze bardziej. Józef w jednej chwili staje się opiekunem Boga;
Twoim opiekunem. Cichy i sprawiedliwy człowiek. Czy ja bym tak potrafił?
Józef niewiele mówił. Gdy wysłuchał anioła, zrobił dokładnie tak, jak powiedział wysłannik
z nieba. Przyjął w cichości serca rolę, jaką Mu przeznaczyłeś.
Przypatruję się osobie Józefa. Skupionej, młodej twarzy i oczom – czystym i prostym.
Oczom, w których mieszka Bóg; w których Ty mieszkasz.
Chcę zasłuchać się w milczenie Józefa; nauczyć się spełniać wolę Twoją;
pokochać milczenie, w którym najpełniej przemawiasz. Milczenie otwiera źródła duszy;
milczenie sprawia, że nasz duch pracuje bardziej niż w czasie lektury;
angażuje do działania całe nasze wnętrze i rozświetla duszę i ciało.
Godziny milczenia są w dużej mierze modlitwą – modlitwą, która daje tym godzinom
i całemu życiu wielką siłę moralną i całą ich płodność.
Milczenie sprawia, że owocuje tyle nasion naszego ducha.
Sprawia, że tyle prawd błyszczy w naszej duszy – w miłym blasku i żywej jedności.
"O szczęśliwa samotności, o jedyna szczęśliwości. Ile spokoju, ile życia,
ile Boga w tym spokoju, w tym milczeniu, w błogosławionej samotności!
Milczenie działa” – pisał w swoich listach św. Alojzy Orione.
Czy myślał o św. Józefie? Pewnie tak. Możesz przemówić do mnie tylko w ciszy, Panie.
Tylko wtedy moje skołatane od kłopotów serce może Ciebie usłyszeć.
Dziś pragnę Cię prosić o wiarę św. Józefa i zgodę na pełnienie Twojej woli
w cichości serca. Pragnę od Twojego opiekuna uczyć się, jak kochać w milczeniu.

Ty sam dałeś nam znak. Maryja poczęła Syna. Emmanuela – Boga z nami.
Przez Twoją łaskę zostałem powołany, by o Tobie świadczyć. I dziś pokazujesz mi,
jak ważne jest, bym umiał od Ciebie czerpać siłę. W ciszy i na kolanach.
By moje serce stawało się ciche i pokorne jak Twoje. Powtórzę za bł. Janem Pawłem II:
„Oszczędźmy słów. Niech pozostanie tylko wielkie milczenie". I w tym milczeniu zostanę.
Pozwolę, byś narodził się w moim sercu jak w Betlejem.
I zabiorę Ciebie do siebie jak św. Józef – Twoją Matkę i Ciebie schowanego pod Jej sercem.

............................................................................Ks. Dr Marek Chrzanowski
.

ROK LITURGICZNY 2019/2020
15 grudnia 2019 r.
Trzecia Niedziela Adwentu

*

16 grudnia, poniedziałek - Dzień powszedni
17 grudnia, wtorek - Dzień powszedni
18 grudnia, środa - Dzień powszedni
19 grudnia, czwartek - Dzień powszedni
20 grudnia, piątek - Dzień powszedni
21 grudnia, sobota - Dzień powszedni

*

KOGO OCZEKUJĘ

Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?
– pytamy dzisiaj za Janem. Trudno nam w codzienności zobaczyć Twoje cuda.
Szukamy spektakularnych znaków, a nie umiemy się zachwycić tym najmniejszym:
porannym słońcem, kolejnym dniem czy uśmiechem przyjaznego nam człowieka.
Brak nam cierpliwości w czekaniu na Ciebie – może stąd pytania w nas pełne niepewności.
Przychodzimy dziś przed Twój majestat, prosząc o przymnożenie wiary i łaskę przebaczenia.
Wołamy: Ulituj się nad nami, Panie...

Kogo oczekuję w tym Adwencie? Oczekuję czy raczej znów nie mam czasu?
Czy koncentruję się tylko na zewnętrznej otoczce Twojego Narodzenia,
czy próbuję również przygotować swoje serce? Jak to ze mną jest?
Czy w tym szaleńczo pędzącym świecie potrafię jeszcze na coś czekać, czegoś oczekiwać?
Czytam dzisiaj w Twoim Słowie: „Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe.
...............................................Odwagi – nie bójcie się”.
Jak ważne jest, żebym tego Adwentu – oczekiwania nie przespał.
Przecież „Jezus nie objawił się śpiącym, ale ludziom, którzy czuwali i oczekiwali Go z wiarą
i w prostocie serca. Dla pokornych więc, ale czystych i prostych sercem,
dla tych, co czuwają, Pan zachowuje swoje pociechy...
Święty Ambroży napisał:
«Nie należy szukać Chrystusa leniwie, ale z zapałem, z gorliwością»”
Nie wolno mi przespać Adwentu, bo nie objawiłeś się śpiącym, ale tym, którzy czuwali.
Czuwać i nawracać się – to powinny być dwie myśli przewodnie mojego życia na czas
czekania na Twoje Narodzenie. Trzeba szukać Ciebie z zapałem i z gorliwością –
inaczej serce nie będzie pałało w nas i nie odkryje Twojej Miłości.
Stawać się czystym, prostym i pokornym jak Twoja Matka –
Ta, która najpiękniej czekała na Ciebie...
Daj mi, Panie, łaskę stawania się na wzór Maryi i szukania Twojej gwiazdy.
Wśród wielu gwiazd na niebie muszę odnaleźć Twoją, iść za nią
i dojść do żłóbka mojego Nieba...

.............................................................................Ks. dr Marek Chrzanowski.
.

ROK LITURGICZNY 2019/2020
8 grudnia 2019 r.
Druga Niedziela Adwentu
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

*

..9  grudnia, poniedziałek - Dzień powszedni
10  grudnia, wtorek - Dzień powszedni
11  grudnia, środa - Dzień powszedni
12  grudnia, czwartek - Dzień powszedni
13  grudnia, piątek - Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy
14  grudnia, sobota - Wspomnienie św. Jana od Krzyża,
..................................prezbitera i doktora Kościoła

*

SZKOŁA MARYJNA

Jak bardzo dużo uczy mnie spotkanie Maryi z aniołem Gabrielem.
Widzę też jak bardzo brakuje mi pokory Maryi.
Jak bardzo brakuje mi Jej czystości serca.
Dlatego każdego dnia w wypowiadanym „Zdrowaś Maryjo”
wchodzę to tej maryjnej szkoły pokory i czystości.

...........................................................................Ks. Mariusz Frukacz
.

**************************************************************

ROK LITURGICZNY 2019/2020
1 grudnia 2019 r.
Pierwsza Niedziela Adwentu

*

2  grudnia, poniedziałek - Dzień powszedni
3  grudnia, wtorek - Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
4  grudnia, środa - Wspomnienie św. Barbary, dziewicy, męczennicy
5  grudnia, czwartek - Dzień powszedni
6  grudnia, piątek - Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa
7  grudnia, sobota - Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

*

ADWENT

Wchodzimy w kolejny rok liturgiczny.
Rozpoczynamy następny Adwent w naszym życiu.
To wyjątkowy czas, który skłania nas do czuwania i bardziej intensywnej refleksji
przede wszystkim na temat własnego życia.
Oczekujemy na radosne święta Bożego Narodzenia.
Wyglądamy też z pełną optymizmu chrześcijańską nadzieją na ponowne przyjście
Chrystusa Pana na końcu czasów, podczas chwalebnego dnia Jego Paruzji.

Dziś właśnie, w pierwszą niedzielę grudnia, wczytujemy się w przesłanie Bożego słowa.
Dominuje w nim tematyka oczekiwanego Zbawcy, który jak mówi nam prorok Izajasz
w pierwszym czytaniu – „będzie rozjemcą pomiędzy ludami”, a po Jego pojawieniu się
„naród przeciw narodowi nie podniesie miecza”.
Dlatego mamy prosić o „pokój dla Jeruzalem”, czyli dla „miasta Bożego pokoju”
o czym pisze psalmista w Psalmie 122.
Nabiera ono uniwersalnego znaczenia w teologii chrześcijańskiej
jako swoiste miejsce objawienia się Bożej chwały,
której pełnia nastanie wraz z powtórnym przyjściem Syna Bożego na ziemię.

W międzyczasie zaś, jak poucza nas św. Paweł Apostoł w Liście do Rzymian,
mamy właściwie pojmować i wykorzystać „chwilę obecną”. Apostoł Narodów dodaje:
„Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli”.
Innymi słowy, obecnie jest nasz czas, czas utwierdzenia się w wierze.
Jeśli zaś gdzieś pogubiliśmy się w zabieganiu codzienności,
to jak najszybciej odnajdźmy właściwą ścieżkę ku Panu Bogu.
Adwent temu sprzyja.
Pomocne w tym może być uczestnictwo w parafialnych rekolekcjach,
czy też uczęszczanie na przypisane temu okresowi roku liturgicznego Msze święte roratnie.
Niejako naturalną adwentową postawą jest postawa czuwania.
Stąd też dramatyczne wręcz Jezusowe wezwanie zapisane w Ewangelii wg św. Mateusza:
„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”.

Papież Benedykt XVI podczas rozważania „Anioł Pański” 27 listopada 2011 r.
wypowiedział na temat Adwentu znamienne słowa:
Czas Adwentu nadchodzi co roku, aby nam to przypominać,
aby nasze życie odnalazło swoje prawidłowe ukierunkowanie ku obliczu Boga.
Obliczu nie „pana", ale Ojca i Przyjaciela. Wraz z Maryją Panną,
która prowadzi nas drogą Adwentu, utożsamiajmy się ze słowami proroka:
„A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem.
My jesteśmy gliną, a Ty naszym twórcą”.

..................................................................................Ks. Jacek Molka
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
24 listopada 2019 r.
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

*

25 listopada, poniedziałek - Dzień powszedni
26 listopada, wtorek - Dzień powszedni
27 listopada, środa - Dzień powszedni
28 listopada, czwartek - Dzień powszedni
29 listopada, piątek - Dzień powszedni
30 listopada, sobota - Święto św. Andrzeja, apostoła

*

TRZYKROĆ DZIWNY KROL

Najgłębszą rację dziś ukazanego w czytaniach paradoksu,
jakim jest nasz trzykroć dziwny Król – streściła Tradycja Ojców
w lapidarnym zdaniu o Jezusie Chrystusie:
„Aeternus in sinu Patris, aeternus in sinu Matris, aeternus in sinu Ecclesiae!"
(Wiekuisty w łonie Ojca, wiekuisty w łonie Matki, wiekuisty w łonie Kościoła).
To zdanie najpierw tłumaczy fatalny wybór ze strony niegdyś odrzucających Żydów,
a dziś ze strony niewierzących.
Polega on na tym, iż nie zostaje rozpoznany wiekuisty Bóg w Jezusie,
który jest Synem tak Ojca niebieskiego, jak Maryi.
My nadto mamy szczęście uznawać Go za wiekuistego w łonie Kościoła,
a dlatego czerpać z bijących w nim nieustannie źródeł Odkupienia.
Nasza wiara uzasadnia każdorazowy ponowny wybór Jego woli w pokusach
i konfliktach sumienia zgodnie z pedagogią eschatologiczną Jezusa,
który wciąż przypominał o czekającej nas wieczności.
Do niej nie ma innej drogi niż przez doczesność.

Każdy ponowny prawidłowy wybór Chrystusa jako Króla w naszym życiu
opierać się winien na wdzięczności za to, do czego nas uzdolnił Ojciec niebieski.
Dlatego wybór powinien ponownie się dokonywać, bo jak trafnie to ujął poeta:
„uczyniwszy wybór na wieki, każdej chwili wybierać muszę” (Jerzy Liebert)
po prostu z racji nacierających stale pokus do nieposłuszeństwa.
Nie własnymi tylko siłami dokonuje się ten niekiedy trudny wybór.
Wiekuisty w łonie Kościoła czuwa nad tym, by nam pomagać.
To nam przypomina Radio Watykańskie,
gdy gra jako sygnał prostą melodię do słów:
„Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat"
(Chrystus zwycięża, Chrystus króluje, Chrystus rozkazuje).

................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
17 listopada 2019 r.
Trzydziesta Trzecia Niedziela Zwykła

*

18 listopada, poniedziałek - Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny,
............................................. dziewicy i męczennicy
19 listopada, wtorek - Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy
20 listopada, środa - Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
21 listopada, czwartek - Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
22 listopada, piątek - Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
23 listopada, sobota - Dzień powszedni

*

SENS ŻYCIA

Jezus przestrzega „wierzących w Boga” przed postawą triumfalizmu,
szukaniem zewnętrznej chwały i potwierdzeniami swojej wartości
w ludzkich zabezpieczeniach i sukcesach.
Nie zewnętrzne oznaki wiary są miarą jej wielkości,
ale przylgnięcie z miłością do Jezusa,
zwłaszcza wtedy gdy zabraknie sukcesów...

On pierwszy jest moim niezawodnym obrońcą.
Pragnie, abym Mu bezgranicznie zaufał.
Wytrwałość w wiernym przylgnięciu do Jezusa ocali moje życie...

Będę prosił usilnie Jezusa, aby ustrzegł mnie od zwątpienia i zdrady.
Polecę Jego miłosiernej opiece wszystkie chwile mego życia,
w których zostanę poddany próbie wierności Jezusowi.
Dokonam aktu całkowitego zawierzenia siebie, mojej rodziny
i wspólnoty Najświętszemu Sercu Jezusa.

..........................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
10 listopada 2019 r.
Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła

*

11 listopada, poniedziałek -  Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
12 listopada, wtorek - Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
13 listopada, środa -  Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza,
...................................Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski
14 listopada, czwartek - Dzień powszedni
15 listopada, piątek -  Dzień powszedni
16 listopada, sobota -  Dzień powszedni

*

SENS ŻYCIA

Każda pora życia ma swój sens, swoje odniesienie do Pana czasu i historii,
do którego wszystko zmierza. Święty Paweł zachęca nas, abyśmy trwali w mocnej wierze,
a przykładem życia pociągali innych do Boga. Przypomina o nadziei, którą mamy w Bogu:
„Sam Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował
i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei,
niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie”.
Ową nadzieję czerpiemy z faktu, że Bóg jest miłosierny i łaskawy
i to On w Jezusie Chrystusie daje nam nadzieję zmartwychwstania i życie na wieki.

Druga Księga Machabejska poucza nas, ku czemu kierować całe nasze życie.
Ukazuje bohaterskie męczeństwo za wiarę w zmartwychwstanie matki
i siedmiu jej synów, które zwłaszcza dzisiaj jest doskonałym drogowskazem
dla każdego człowieka, gdzie są cel i sens naszego życia.
Wybrzmiewa to zwłaszcza w słowach braci męczenników:
„Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa,
wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”.

........................................Ks. Jan Koclęga
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
3 listopada 2019 r.
Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła

*

4 listopada, poniedziałek -  Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
5 listopada, wtorek - Dzień powszedni
6 listopada, środa - Dzień powszedni
7 listopada, czwartek - Dzień powszedni
8 listopada, piątek -  Dzień powszedni
9 listopada, sobota -  Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

*

JEZUS CZEKA NA CIEBIE

Ojciec Święty Franciszek pragnie, abyśmy w tym roku na nowo przemyśleli
uczynki miłosierdzia względem duszy i względem ciała.
Dzisiejsza Ewangelia jest dla nas kolejną okazją do takiej refleksji.
W jej świetle postawmy pytanie:
dlaczego jedni tak chętnie angażują się w dzieła miłosierdzia, a inni nie?

Św. Łukasz ukazuje nam człowieka, który nie odchodzi od Jezusa zasmucony
jak bogaty młodzieniec, ale przyjmuje Go rozradowany, naprawia popełnione krzywdy
i rozdaje ubogim pół swojego majątku.
Zacheusz to zwierzchnik celników, uważanych za grzeszników
i kolaborantów rzymskiego okupanta.
Pomimo swojego bogactwa prawdopodobnie nie był szczęśliwy,
nieraz czuł na sobie wzrok odrzucenia, nienawiści i pogardy.

Wszystko się zmieniło tamtego dnia, kiedy do jego miasta przyszedł Jezus,
o którym tak wiele słyszał. Chciał Go zobaczyć, a ponieważ był niskiego wzrostu,
wspiął się na drzewo. Wtedy Jezus go zauważył, a Zacheusz zrozumiał,
że drogi jest w oczach Pana, bo Bóg nad wszystkim ma litość,
zamyka oczy na grzechy ludzi, by się nawrócili, niczym się nie brzydzi.
Dotknięty i rozradowany obecnością i miłością Boga Zacheusz chce o tej miłości
mówić innym. Miłosierdzie słów popiera miłosierdziem czynów.

...............................................................................Ks. Andrzej Kuliberda
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
27 października 2019 r.
Trzydziesta Niedziela Zwykła

*

28 października, poniedziałek - Święto świętych Apostołów
..................................................Szymona i Judy Tadeusza

29 października, wtorek - Dzień powszedni
30 października, środa - Dzień powszedni
31 października, czwartek - Dzień powszedni
..1 listopada, piątek - Uroczystość Wszystkich Świętych
..2 listopada, sobota - Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

*

SKUTECZNOŚĆ MODLITWY

Przypowieść dzisiejsza zalicza się na ogół do tematu nowych ocen,
które obowiązują w królestwie Bożym...

W swojej treści modlitwa faryzeusza, będąc dziękczynną,
z pozoru jest doskonalsza od błagalnej.
Lecz to jego dziękczynienie jest naprawdę tylko autoreklamą z racji uczynków dobrych
i to nadobowiązkowych. Jednocześnie modlitwa jego łączy się z pogardą
dla wszystkich innych ludzi jako dla grzeszników.
Prawda życia faryzeusza jest w sumie mizerna, bo egocentryczna.
Jego modlitwa źle się rozpoczyna.
Natomiast modlitwa skruszonego celnika ma prawidłowe nastawienie:
staje on w pełnej prawdzie swego życia jako grzesznik.
Świadomy swego dystansu moralnego od Boga, błaga Go o litość i zostaje wysłuchany.
W oczach sprawiedliwego Sędziego zostaje usprawiedliwiony grzesznik,
ponieważ jest skruszony.

Główna myśl czytań koncentruje się dziś na skuteczności modlitwy zanoszonej do Boga
przez ludzi w jakiś sposób biednych.
Takimi są oni bądź jako pokrzywdzeni pod względem materialnym
na skutek niesprawiedliwości społecznej, bądź duchowo na skutek własnego grzechu.
Wbrew pozorom mają oni wszyscy otwarty przystęp do Boga.
Dialog z Nim jako z Sędzią sprawiedliwym jest możliwy
i dla nich korzystny pod warunkiem, że staną na modlitwie w prawdzie swego życia.
To nie jest łatwe.
Wielu ludziom krótkowzrocznym duchowo a zarozumiałym,
Bóg w ogóle nie jest potrzebny.
Takim ludziom brak w ogóle pozycji wyjściowej do modlitwy, co jest stanem tragicznym.
Ale wielu też w swoim mniemaniu religijnych w praktyce naśladuje faryzeusza.
Ich postawę ilustruje porzekadło, które można niekiedy słyszeć:
„Żeby wszyscy byli jak ja, to było by lepiej na świecie...”
Usprawiedliwienie we własnych oczach nie wystarczy, by bilans życia był dodatni.

..................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
20 października 2019 r.
Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła

*

21 października, poniedziałek - Dzień powszedni
22 października, wtorek - Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
23 października, środa - Dzień powszedni
24 października, czwartek - Dzień powszedni
25 października, piątek - Dzień powszedni
26 października, sobota - Dzień powszedni

*

WYTRWAŁOŚĆ W MODLITWIE

Jezus, przygotowując uczniów do misji apostolskiej, zwraca im uwagę na potrzebę modlitwy.
Modlitwę uczniów Jezusa powinna cechować wierność i wytrwałość.

Co mogę powiedzieć o wierności i wytrwałości w mojej modlitwie?
Popatrzę na swój tryb życia i program codziennych zajęć.
Czy jest w nim miejsce na codzienną modlitwę?
Czy potrafi ę włączać w modlitwę moje przeżycia i osobiste doświadczenia?

Jezus za pomocą przypowieści przybliża mi prawdziwy obraz Boga,
do którego modlę się każdego dnia.
Bóg nie jest jak surowy sędzia, który niechętnie wysłuchuje moich zwierzeń.
Przeciwnie. Jest wrażliwy i dobry...
Bóg traktuje mnie jak swego wybranego i prędko bierze w obronę.
Dniem i nocą słucha moich modlitw i nigdy nie zwleka w moich sprawach.
Jakie odczucia budzą się w moim sercu, gdy słucham tych słów Jezusa?

Przywołam moje osobiste doświadczenia z modlitwy.
Jaki jest mój obraz Boga, do którego przychodzę z prośbami?
Czy wierzę, że Bóg jest o mnie zatroskany i przejmuje Go moja codzienność?
Czy nie pojawia się we mnie odczucie, że Bóg jest surowym sędzią,
który nie liczy się z ludźmi?
Opowiem Jezusowi o moich prawdziwych odczuciach.

Będę prosił Jezusa o dar głębokiej wiary w Boga bliskiego
i wrażliwego na moje codzienne sprawy.
Wracać będę do wyznania: „Ufam Ci, Boże, Ty zawsze jesteś ze mną”.

..........................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
13 października 2019 r.
Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła

*

14 października, poniedziałek - Dzień powszedni
15 października, wtorek - Wspomnienie św. Teresy od Jezusa,
..........................................dziewicy i doktora Kościoła
16 października, środa - Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej
17 października, czwartek - Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego,
..............................................biskupa i męczennika
18 października, piątek - Święto św. Łukasza, ewangelisty
19 października, sobota - Dzień powszedni

*

OBDAROWANIE I WDZIĘCZNOŚĆ

Dzisiejsza liturgia słowa w centrum naszej uwagi stawia postawę wdzięczności,
która słusznie jest najpierw uświadomieniem sobie i uznaniem daru otrzymanego od Boga,
a następnie osobistą odpowiedzią i zaangażowaniem, aby o nim świadczyć wobec innych.

Uzdrowiony z trądu Naaman – dowódca wojsk króla Aramu, nieprzyjaciela Izraela,
nie tylko doświadcza cudu oczyszczenia z trądu,
ale też staje się wprost wyznawcą wiary w Boga Izraela.
Mówi: „Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem!”.
Trzeba zaznaczyć, że za tym wyznaniem idzie również pewne działanie, połączone z prośbą,
aby mógł wziąć ze sobą trochę izraelskiej ziemi.
Pragnie bowiem po powrocie do swojej ojczyzny dać świadectwo,
że Bóg Izraela jest jedynym Bogiem, któremu chce dochować wierności...

Uzdrowiony z trądu Naaman – dowódca wojsk króla Aramu, nieprzyjaciela Izraela,
nie tylko doświadcza cudu oczyszczenia z trądu,
ale też staje się wprost wyznawcą wiary w Boga Izraela.
Mówi: „Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem!”.
Trzeba zaznaczyć, że za tym wyznaniem idzie również pewne działanie, połączone z prośbą,
aby mógł wziąć ze sobą trochę izraelskiej ziemi.
Pragnie bowiem po powrocie do swojej ojczyzny dać świadectwo,
że Bóg Izraela jest jedynym Bogiem, któremu chce dochować wierności...

Opowiadanie z Drugiej Księgi Królewskiej zapowiada wyraźnie tajemnicę chrztu świętego,
który nie tylko przywraca człowiekowi utraconą łaskę,
ale też wprost stawia nas na nowo w podobieństwie i obrazie Boga samego.
Poza Bogiem prawdziwym nie ma innego, którego można ukochać całym sercem,
umysłem, z całej duszy i ze wszystkich sił.

........................................................................Abp Wacław Depo
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
6 października 2019 r.
Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła

*

..7 października, poniedziałek - Wspomnienie NMP Różańcowej
.,8 października, wtorek - Dzień powszedni
.,9 października, środa - Dzień powszedni
10 października, czwartek - Dzień powszedni
11 października, piątek - Dzień powszedni
12 października, sobota - Dzień powszedni

*

WIARA WYMAGA ODWAGI

Kiedy Apostołowie usłyszeli słowa Jezusa, że zawsze mają przebaczać,
prosili: „Dodaj nam wiary”.
Jest to moje i twoje wołanie wobec naszych niemożności również w przebaczaniu.
Odpowiedź Jezusa jest nokautująca: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy...”.
Ja już wiem, że mam maleńką wiarę.
Gdybym miał większą, to nie martwiłbym się tak wieloma sprawami.
Miałbym ufność, że Bóg mnie kocha i jest najlepszym Ojcem.
Nie wściekałbym się na siebie i innych, ponieważ Jezus jest moim Zbawicielem
i moim Bratem, kocha mnie i ma dla mnie nieograniczone miłosierdzie.
Gdybym ufał Bogu całkowicie, miałbym w sercu pokój mimo faktu,
że się starzeję i będę umierał.

Powodem wielu nierozwiązanych problemów życiowych jest brak wiary.
Często spotykam ludzi, którzy mówią: Ja bardzo mocno wierzę, ufam Panu Bogu.
Wtedy chciałbym spytać: A ile masz dzieci? Tyle, ile Pan Bóg daje?
Jeżeli ufasz, to czy pozwalasz, aby Bóg decydował o Twoim życiu?

.............................................................................O. Stanisław Jarosz OSPPE
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
29 września 2019 r.
Dwudziesta Szósta Niedziela Zwykła

*

30 września, poniedziałek - Wspomnienie św. Hieronima,
..............................................prezbitera i doktora Kościoła
..1 października, wtorek -  Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
............................................dziewicy i doktora Kościoła
..2 października, środa - Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów
..3 października, czwartek - Dzień powszedni
..4 października, piątek - Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
..5 października, sobota - Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

*

SENS PRZYPOWIEŚCI O ŁAZARZU

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu nie jest jakąś pocztówką z pozaziemskich krain,
Nieba i Otchłani. Jezus w ten obrazowy sposób uczy nas jednak kilku prawd.
Po pierwsze – istnieje związek między naszymi czynami w życiu doczesnym a tym,
czego doświadczymy po śmierci.
Po drugie – choć słusznie Kościół wskazuje na miłosierdzie Boże, to pozostaje prawdą,
że Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
Po trzecie – wykorzystujmy zwyczajne okazje, by się nawracać,
a nie czekajmy na jakieś nadzwyczajne znaki, myśląc, że jeszcze mamy czas.
Benedykt XVI w encyklice „Spe salvi” napisał:
Obydwie – sprawiedliwość i łaska – muszą być widziane w ich właściwym związku.
Łaska nie jest gąbką, która wymazuje wszystko, tak że w końcu to,
co robiło się na ziemi, miałoby w efekcie zawsze tę samą wartość. (...)
Na uczcie wiekuistej złoczyńcy nie zasiądą ostatecznie przy stole obok ofiar,
tak jakby nie było między nimi żadnej różnicy.
Nie znaczy to, że wysyłamy kogoś do piekła. Wręcz przeciwnie!
Modlimy się za grzeszników, otworzyli się na miłosierdzie Tego, który ich sądzi.
Z drugiej jednak strony chrześcijanin nie może popadać w cynizm i zadufanie,
że jakoś to będzie, bo przecież Bóg nam wszystko przebaczy.
W pierwszym czytaniu prorok Amos przestrzega:
Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii.
Mamy żyć w bojaźni Bożej. Przy czym bojaźń to nie lęk, który nas paraliżuje,
ale postawa pokory wobec nieskończonego, świętego Boga.
Paweł Apostoł w Liście do Tymoteusza pisze o Bogu:
Jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących,
jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną,
którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć.
A jeśli Bóg zaprasza cię do wiecznej wspólnoty z sobą,
to możesz tylko wykrzyknąć jak psalmista: „Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego”.
Wszystko jest bezinteresowną łaską Boga, który nas ukochał.
Takiemu postawieniu sprawy zdaje się przeczyć inne zdanie z drugiego czytania:
Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne.
Tak jakbyśmy mieli własnymi wysiłkami pójść do nieba. Sprzeczność jest tylko pozorna.
Bo z jednej strony bez Bożej łaski nie możemy zostać zbawieni.
Z drugiej jednak – Bóg zbawia nas nie jakby obok nas, a tym bardziej nie wbrew nam.
Jesteśmy wezwani do współpracy z Bogiem, a ta współpraca oznacza m.in. „walkę o wiarę”.
Łaska nie przekreśla ludzkiej wolności, ale ją uwypukla i nadaje jej kierunek oraz sens.

......................................................................................Dariusz Kowalczyk SJ
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
22 września 2019 r.
Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła

*

23 września, poniedziałek - Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
24 września, wtorek - Dzień powszedni
25 września, środa -  Dzień powszedni
26 września, czwartek - Dzień powszedni
27 września, piątek - Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera
28 września, sobota - Wspomnienie św. Wacława, męczennika

*

BOGU NIE MAMONIE

Człowiek współczesny ulega iluzji, że to „pieniądz rządzi światem”, a gospodarka jest
najważniejsza. Taki stereotyp jest już dawno znanym schematem myślenia,
o czym poucza nas prorok Amos: „Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego,
.................................................a bezrolnego pozostawiacie bez pracy”.
Problem braku uczciwości w dzieleniu się dobrami i prawdziwej solidarności
między biednymi a bogatymi jest rzeczywistością stale obecną w świecie.
Zawsze kiedy człowiek – zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym –
odchodzi od Bożych przykazań, kiedy zapomina o miłości Boga i bliźniego –
wkrada się grzech nieuczciwości w relacjach między bogatym a biednym.
Ten problem był obecny również w czasach proroka Amosa,
który zdecydowanie wypomina nieuczciwym ludziom oszustwa wobec biednych:
...„Będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować.
....Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów
....i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać”.
Pan Bóg upomni się o krzywdę biedneg, On jest łaskawy i miłosierny i wzywa nas,
abyśmy w relacji z drugim człowiekiemkierowali się miłością.

Największym dobrem i szczęściem jest zbawienie, dlatego św. Paweł wzywa nas do wielkiej
modlitwy za wszystkich ludzi: „Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy,
wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi.
Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie,
by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy”.
Owa prawda to fakt, że jeden jest Bóg i jedyny Pośrednik między Bogiem a ludźmi –
Jezus Chrystus, który wydał samego siebie za nas w ofierze odkupieńczej.
Zatem – Syn Boży jest punktem odniesienia dla człowieka, dla jego pracy, modlitwy
i relacji do Boga i do każdego człowieka.

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus uczy nas właściwego wykorzystania posiadanych dóbr.
Bogactwo tego świata nie jest celem, ale środkiem do osiągnięcia celu,do zbawienia.
Człowiek jest stworzony do szczęścia z Bogiem.
Nie może więc na tym świecie przed perspektywą Bożej miłości umieścić jakąś marność:
„Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!” – mówi Pan.

.........................................................................................Ks. Jan Koclęga
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
15 września 2019 r.
Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła

*

16 września, poniedziałek - Wspomnienie świętych męczenników
.............................................Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa
17 września, wtorek - Dzień powszedni
18 września, środa - Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika
19 września, czwartek - Dzień powszedni
20 września, piątek - Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim
......... ........................Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
21 września, sobota - Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

*

IMIĘ BOGA - MIŁOSIERDZIE

Wsłuchawszy się w przypowieści Jezusa o zagubionej owcy, drachmie
i miłosiernym ojcu, możemy stwierdzić, że są one „Ewangelią Ewangelii”.

Albowiem w sposób niedościgły dla rozumu ludzkiego ukazują prawdę o Bogu,
który jest zawsze bliski człowiekowi, niezależnie od stopnia jego grzeszności
czy oddalenia: „zostawia dziewięćdziesiąt dziewięć owiec
i idzie za zaginioną, aż ją znajdzie”;
„cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, która mi zginęła”;
„trzeba się radować i cieszyć z tego, że brat twój był umarły, a znów ożył,
zaginął, a odnalazł się”.

Ktoś może postawić zasadnicze pytanie: Czy jest to obraz tego samego Boga,
który w Starym Przymierzu jest Bogiem ukrytym, Sprawiedliwym Sędzią,
karzącym zło i odstępstwa?
To pytanie wciąż rozbrzmiewa na kartach Biblii Starego i Nowego Testamentu,
jak również we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa podejmowano próby,
aby wymazać obraz Boga mściciela ze Starego Testamentu,
a zastąpić go obrazem Boga Ojca.
Za przykładem Chrystusa wyznajemy z wiarą, że „Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba”
jest tym samym Bogiem, który objawia się
jako Ojciec Jednorodzonego Syna w Duchu Świętym.
Tylko na płaszczyźnie wiary i dzięki łasce Boga uznajemy,
że Jezus Chrystus objawia nam tajemnice Jedynego Boga obydwu Testamentów...

Trudna dla każdego pokolenia wierzących w Boga Izraela –
pozostaje sprawa Jezusa z Nazaretu,
który objawia tajemnice Boga obydwu Przymierzy i Testamentów.
Synowie Izraela wciąż zatrzymują się nie na księgach Starego Przymierza,
które mówią o Chrystusie, ale na dramatach historii...
Te ostatnie, zwłaszcza Holokaust, ukazują, że ludzie na płaszczyźnie
podarowanej wolności wciąż wybierają innych bogów,
a nieraz wprost siebie samych czynią bogami.
W Jezusie Chrystusie Bóg objawił się w sposób ostateczny, jako Pierwszy i Ostatni,
jako Stwórca i Zbawiciel, jako Ojciec bogaty w miłosierdzie.

...............................................................................Z homilii abp Wacław Depo
.o

ROK LITURGICZNY 2018/2019
8 września 2019 r.
Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła

*

..9 września, poniedziałek - Dzień powszedni
10 września, wtorek - Dzień powszedni
11 września, środa - Dzień powszedni
12 września, czwartek - Dzień powszedni
13 września, piątek - Wspomnienie św. Jana Chryzostoma,
...................................biskupa i doktora Kościoła
14 września, sobota - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

*

PÓJŚĆ ZA JEZUSEM

Pierwsze czytanie jest zaproszeniem do uznania naszych ograniczeń w poznaniu świata
i w poznaniu Boga. Bóg jest tajemnicą, ale po dziełach stworzenia należy uznać wielkość
i nieskończoność Stwórcy. On sam daje się poznać przez Objawienie.

Przez chrzest staliśmy się uczniami Jezusa. Rolą ucznia jest słuchać Jezusa,
iść za Nim, pełnić Jego wolę. Jeżeli coś w tym przeszkadza,
to trzeba radykalnie z tym zerwać i się tego wyrzec.
Ewangelia mówi o nienawiści do grzechu, a nie do grzesznika.
Zwrot „mieć w nienawiści” jest użyty po to, by pokazać, że bycie uczniem,
pójście za Jezusem ma bezwzględne pierwszeństwo, a wszystko inne jest drugorzędne.
Nawet relacje do najbliższych są na drugim miejscu.
Mamy uciąć to wszystko, co otrzymaliśmy od rodziców,
a co przeszkadza nam być prawdziwymi uczniami Jezusa,
np. tzw. dobre rady, pragnienia rodziców, którzy umyślili,
jak nasze życie ma wyglądać: sukcesy, pieniądze, wygoda.
Należy mieć w nienawiści to wszystko, co może prowadzić do grzechu.

Drugim warunkiem pójścia za Jezusem jest wzięcie krzyża codziennego życia.
Co jest moim krzyżem? Co mam brać i nieść, idąc śladami Jezusa?
Co nas krzyżuje, tj. powoduje cierpienie, męczy, nie pozwala spać?
Krzyżem na pewno nie jest grzech. Uciekając od krzyża, często popadamy w grzechy
takie jak alkoholizm, nieopanowanie w sferze seksualnej czy inne uzależnienia.
Jezus mówi: „Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”

.................................................................................O. Stanisław Jarosz OSPPE
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
1 września 2019 r.
Dwudziesta Druga Niedziela Zwykła

*

2 września, poniedziałek - Dzień powszedni
3 września, wtorek -  Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego,
...................................papieża i doktora Kościoła
4 września, środa - Dzień powszedni
5 września, czwartek - Dzień powszedni
6 września, piątek - Dzień powszedni
7 września, sobota - Dzień powszedni

*

POKORA

Pokora to jeden z najpiękniejszych przymiotów Boga.
Ta prawda wielokrotnie znalazła wyraz już w Starym Testamencie,
co potwierdza czytanie wyjęte z Mądrości Syracha,
które zawiera znamienne pouczenie:
„Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana”.
Takie zalecenie idzie na przekór rzeczywistości, w której żyjemy,
naznaczonej pogonią za zaszczytami, dominacją i władzą,
aczkolwiek nasze czasy nie są pod tym względem żadnym wyjątkiem.
Starotestamentowy mędrzec wskazał także na niezwykły paradoks:
„Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony”.
Bóg otrzymuje uwielbienie przede wszystkim od tych, którzy są pokorni.
Ludzie ogarnięci pychą i zasklepieni w sobie pozostają nieczuli na Jego majestat i potęgę.

Mądrość Syracha została podjęta i potwierdzona przez Jezusa.
Jego nauczanie często wyrastało z konkretnych sytuacji – takie również powinno być
duszpasterskie nauczanie Kościoła. Okazję do przypowieści stanowił wstęp do uczty
wydanej w domu pewnego przywódcy faryzeuszów.
Zanim się rozpoczęła, wielu biesiadników wybierało sobie pierwsze miejsca.
Nie trzeba długo szukać, żeby podobne zabiegi i zachowania zobaczyć
i w naszych środowiskach, także kościelnych.
Ich groteskowość jest tym większa, że od dwóch tysięcy lat znamy nauczanie Jezusa.
Jeżeli chcemy Go naprawdę naśladować, właśnie w tej dziedzinie wydaje się
to bodaj najłatwiejsze, a zarazem najbardziej wychowawcze.

.............................................................................Ks. prof. Waldemar Chrostowski
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
25 sierpnia 2019 r.
Dwudziesta Pierwsza Niedziela Zwykła

*

26 sierpnia, poniedziałek - Uroczystość NMP Częstochowskiej
27 sierpnia, wtorek - Wspomnienie św. Moniki
28 sierpnia, środa - Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
29 sierpnia, czwartek - Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela
30 sierpnia, piątek - Dzień powszedni
31 sierpnia, sobota - Dzień powszedni

*

ZBAWCZA ROLA BOGA

Mimo trudności życiowych doznawanych obecnie szansa wyjścia z nich obronną ręką
pozostaje otwarta dla nas jako dla dzieci wychowywanych przez ojcowską dobroć Boga.
Słowo dzieci trzeba jednak właściwie rozumieć,
gdyż nie zwalnia ono nas z odpowiedzialności,
wprost przeciwnie domaga się rozstrzygnięcia z naszej strony
już teraz za synowskim trwaniem w karności.
Na serio mamy wziąć obraz ewangeliczny ciasnych drzwi:
Kościół jest dla nas nośnikiem królestwa Bożego, a nie magiczną rękojmią wejścia do nieba.
To zaś wejście ma gwarancję, ale innego rodzaju – zbawczą wolę Boga,
który inicjuje, pomaga i wyczekuje naszej odpowiedzi.

...........................................................................Augustyn Jankowski OSB
.B

ROK LITURGICZNY 2018/2019
18 sierpnia 2019 r.
Dwudziesta Niedziela Zwykła

*

19 sierpnia, poniedziałek - Dzień powszedni
20 sierpnia, wtorek - Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
21 sierpnia, środa - Wspomnienie św. Piusa X, papieża
22 sierpnia, czwartek - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej
23 sierpnia, piątek - Dzień powszedni
24 sierpnia, sobota - Święto św. Bartłomieja, apostoła

*

NASZE MĘSTWO

Niewierzący niekiedy zarzucają nam wygodną religijność,
coś jak polisę ubezpieczeniową na życie, zwłaszcza wieczne.
Marksiści znów za Leninem powtarzają: „religia jest opium dla ludu”.
Płytkie te oceny płyną bądź z obserwacji życia niektórych ludzi
o niewłaściwej pobożności, bądź z założeń ideologicznych,
które liczą się tylko z życiem doczesnym.
Tymczasem inna jest prawda życia uczniów Chrystusa.
Z dzisiejszych czytań okaże się, że ono wcale nie jest przebywaniem
„jak u Pana Boga za piecem”, lecz mężną walką.
W niej, inaczej niż w bojach ludzkich, zwycięstwo nie jest jakimś wyczynem.
Wzorem bohaterstwa jest dobrowolna ofiara Chrystusa,
który dla nas przecierpiał krzyż.
Twierdzenie, że nasze męstwo w konfliktach ma za wzór ofiarę Chrystusa
otrzymuje dziś dowód biblijny złożony z trzech części,
stanowiących: zapowiedź, wzór i zachętę...

Człowiek przed wiekami wybrany i powołany przez Boga w Chrystusie
ma tu i teraz dzielić życie ze swym Odkupicielem. Stąd konsekwentny chrześcijanin
musi mieć nieuniknione konflikty ze swym otoczeniem na tle różnic drogi życiowej,
bo Jezus Chrystus był i na zawsze pozostanie „znakiem sprzeciwu”
jako absolutna prawda o Bogu i o człowieku.
Konkretny sprzeciw może mieć różne tło i odmienne motywacje wrogich działań,
ale ostateczna racja jest właśnie ta.
W znoszeniu tego sprzeciwu niezbędnym dla nas wzorem...
pozostanie na zawsze dobrowolnie przyjęta przez Jezusa ofiara krzyżowa,
której pragnął On ożywiony miłością. To ona ma z kolei rozpalać tych,
którzy się do Niego solidarnie przyznają.
A to pociąga za sobą z konieczności stałe odrywanie się od samych siebie.
Ofiara Chrystusa nie jest tylko wzorem dla nas, ale i mocą zwycięską.

..............................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
11 sierpnia 2019 r.
Dziewiętnasta Niedziela Zwykła

*

12 sierpnia, poniedziałek - Dzień powszedni
13 sierpnia, wtorek - Dzień powszedni
14 sierpnia, środa - Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego,
................................prezbitera i męczennika
15 sierpnia, czwartek - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
16 sierpnia, piątek - Dzień powszedni
17 sierpnia, sobota - Wspomnienie św. Jacka, prezbitera

*

NASZA ZIEMIA OBIECANA

Żyjemy w czasie zamętu, niepokoju i pomieszania pojęć.
Trwa ciągły atak na rodzinę, na wiarę i cywilizację chrześcijańską.
Księga Mądrości mówi: „Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom,
by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przysięgom zawierzyli”.

Noc wyzwolenia jest nocą paschalną, nocą wyjścia z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej.
Naszą niewolą jest grzech, naszym faraonem jest
naszym Mojżeszem jest Jezus Chrystus,
a Morzem Czerwonym jest chrzest, gdzie ginie potęga faraona.
Naszą ziemią obiecaną jest Niebo, życie wieczne.
Jezus powiedział do uczniów:
„Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo”.
Dlatego Ewangelia wzywa nas do czuwania,
do oczekiwania na powtórne przyjście naszego Pana w chwale.

.........................................................................O. Stanisław Jarosz OSPPE
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
4 sierpnia 2019 r.
Osiemnasta Niedziela Zwykła

*

..5 sierpnia, poniedziałek - Wspomnienie św. Marty
..6 sierpnia, wtorek - Święto Przemienienia Pańskiego
..7 sierpnia, środa - Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
..8 sierpnia, czwartek - Wspomnienie św. Dominika, prezbitera
..9 sierpnia, piątek - Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża,
.................................dziewicy i męczennicy, patronki Europy
10 sierpnia, sobota - Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

*

JAK ŻYĆ

Pierwsze czytanie mszalne nie przystaje do aktualnych trendów myślowych i kulturowych,
którym ulega wielu wierzących w Boga. Kohelet wypowiada się o marności,
to jest znikomości, wszystkiego, co nas otacza, i tego, co wytwarzamy.
W naszych czasach jego dosadnie brzmiące słowa rozlegają się na przekór reklamom,
które łudzą ludzi szczęściem, które ma pochodzić z nieopanowanego posiadania i używania.
Przypominają, że nie powinniśmy poprzestawać na tym,
co niesie codzienność z jej nieodłącznym pytaniem: „Jak przeżyć?”,
ponieważ mądrość nakazuje, by pójść znacznie dalej i z jeszcze większą energią
szukać odpowiedzi na pytanie: „Jak żyć?”.
A gdy to, co doczesne, nie wystarcza i nasila się poczucie bezsensu,
wtedy ratunkiem jest wołanie psalmisty: „Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką”.

W nauczaniu Jezusa powtarza się strzeżenie przed złudnym poleganiem na sobie.
Przypowieść o marności dóbr doczesnych
to odpowiedź na prośbę o pomoc w uzyskaniu spadku.
Jezus nie pozwolił, by Jego rola została zredukowana do załatwiania rodzinnych
i sąsiedzkich kłótni i sporów. Wykorzystał tę sytuację do napiętnowania chciwości,
która odbiera człowiekowi rozum i niszczy sumienie.
Ci, którym się wydaje, że przez poleganie na zgromadzonych przez siebie bogactwach
skutecznie zabezpieczyli swoją przyszłość, słyszą twarde słowa:
„Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie,
komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?”.
Trudne zadanie Kościoła polega na tym, by ukazywał potrzebę wartości nieprzemijających
oraz wzmacniał nadzieję na życie wieczne.

....................................................................Ks. prof. Waldemar Chrostowski
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
28 lipca 2019 r.
Siedemnasta Niedziela Zwykła

*

29 lipca, poniedziałek - Wspomnienie św. Marty
30 lipca, wtorek - Dzień powszedni
31 lipca, środa - Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
..1 sierpnia, czwartek - Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego,
......................................biskupa i doktora Kościoła
..2 sierpnia, piątek - Dzień powszedni
..3 sierpnia, sobota - Dzień powszedni

*

OJCZE NASZ

Dzisiaj w Ewangelii jeden z uczniów prosi Chrystusa: Panie, naucz nas się modlić.
Pan Jezus spełnia tę prośbę i wskazuje na Boga jako Ojca.
Jeżeli mówimy do Boga: Ojcze, to stawiamy siebie w kondycji dziecka Bożego,
a więc nasza modlitwa ma być piękną relacją dziecięcej miłości do ukochanego Ojca.
..........................................................................Ks. Jan Koclęga
.
Trudności na modlitwie nie omijają nikogo.
Nawet tych, którzy z powołania żyją bardzo blisko Jezusa.
Ważne jest przekraczanie oporów i pielęgnowanie w sobie pragnienia modlitwy.
Poziom naszej modlitwy zależy w dużej mierze od głębi naszych pragnień.
Czy jest we mnie silne pragnienie modlitwy?
Jak często proszę o dar modlitwy dla siebie?
..............................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator

.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
21 lipca 2019 r.
Szesnasta Niedziela Zwykła

*

22 lipca, poniedziałek - Wspomnienie św. Marii Magdaleny
23 lipca, wtorek - Wspomnienie św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy
24 lipca, środa - Wspomnienie św. Kingi, dziewicy 
25 lipca, czwartek - Święto św. Jakuba, apostoła
26 lipca, piątek - Wspomnienie św. Joachima i Anny,
............................rodziców Najświętszej Maryi Panny
27 lipca, sobota - Dzień powszedni

*

BÓG ZAWSZE JEST WIĘKSZY

Ważne są prawidłowe założenia dobrego wyboru dróg,
na których na co dzień spotkamy Boga,
wzorem tych bohaterów wiary, których ukazują dzisiejsze czytania.
Wierny Bogu jest stale Abraham,
gotów przyjąć wiarą Boże obietnice właściwie wbrew ludzkiej nadziei;
wierna myśli Jezusa jest Maria, przez Niego samego przeciwstawiona Marcie;
wierny powołaniu jest Apostoł Paweł, choć uwięziony,
przecież wzbogacający nadal sprawę Kościoła-Chrystusa.
Wszystkie te trzy przykłady są paradoksalne,
gdyż wykraczają poza zwykłe ludzkie rachuby i doświadczenie.
Dla tych trojga Bóg jest zawsze pierwszy, ważniejszy niż ich własne nawet szlachetne plany,
zawsze zarazem wspomagający swoją wszechmocą,
ponieważ poddają się Jego inicjatywie i prowadzeniu przez godną odpowiedź.

Tą godną odpowiedzią w nas będzie wiara bez sprzeciwów,
posłuch życzeniom Pana i umiejętność wykorzystania dla sprawy Bożej cierpienia.
Wszystkie trzy okazje należą do całkiem codziennych.

......................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
14 lipca 2019 r.
Piętnasta Niedziela Zwykła

*

15 lipca, poniedziałek - Wspomnienie św. Bonawentury,
........................................biskupa i doktora Kościoła
16 lipca, wtorek - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
17 lipca, środa - Dzień powszedni
18 lipca, czwartek - Dzień powszedni
19 lipca, piątek - Dzień powszedni
20 lipca, sobota - Dzień powszedni

*

MIŁOSIERNY JAK SAMARYTANIN

Spróbuję sięgnąć pamięcią do najważniejszych wydarzeń mojego życia,
w których musiałem udzielić pomocy potrzebującemu.
Kto był tym potrzebującym?
Przypomnę sobie jego twarz, jego biedę, cierpienie i prośbę o pomoc.
Jaką postawę najczęściej zajmowałem: kapłana, lewity, Samarytanina?

Szczerze wyznam przed Jezusem moje największe zaniedbania w miłości wobec bliskich.
Zastanowię się, co najczęściej oziębia moją wrażliwość serca
(gniew, nienawiść, lenistwo, obojętność, skupianie uwagi na sobie, lęk...)?
Kogo najczęściej omijam w moim życiu, kogo lekceważę lub nawet odrzucam?
Zawierzę tę osobę Bogu.

Będę śledził uważnie zachowanie Samarytanina.
Co z jego postawy pobudza moje pozytywne uczucia?
Wypiszę sobie te cechy, które imponują mi w postawie Samarytanina.

Gorąco poproszę Jezusa o dar serca wrażliwego na ludzką biedę
i o odwagę okazywania dobroci za wszelką cenę. B
ędę się modlił: „Naucz mnie, Jezu, płakać z płaczącymi!”.

...........................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator

"Idź i ty czyń podobnie!"
Ten nakaz Pański wbrew przeróżnym oporom teoretycznym i praktycznym
(„czy to warto być dobrym, skoro ludzie są tak niewdzięczni?”)
jest zachęcający i skuteczny.
Opisane w przypowieści zachowanie się miłosiernego Samarytanina
jest wzorem postawy naprawdę ludzkiej...

Naśladowanie postawy miłosiernego Samarytanina
naprawdę nie przekracza naszych możliwości,
jeśli się zważy na pomoc, jaką otrzymujemy do takiego działania w Eucharystii
uobecniającej dzieło Odkupienia, dokonane przez Krew Chrystusa...

............................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
7 lipca 2019 r.
Czternasta Niedziela Zwykła

*

..8 lipca, poniedziałek - Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera
..9 lipca, wtorek - Dzień powszedni
10 lipca, środa - Dzień powszedni
11 lipca, czwartek - Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
12 lipca, piątek - Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu,
.............................................................................biskupa i męczennika
13 lipca, sobota - Wspomnienie świętych pustelników,
....................................Andrzeja Świerada i Benedykta

*

POKÓJ - DAR BOGA

Główna myśl dotyczy powtarzanego dziś wielokrotnie w czytaniach
biblijnego pojęcia pokoju, różnego od potocznego.
Biblijny pokój, dawny hebrajski szalom, potem Chrystusowy,
pochodzi od Boga jako Jego dar, jako owoc dokonanego Odkupienia.
Dar ten jako łaska jest nam dany, ale zarazem zadany.
Wymaga on czynnej z naszej strony współpracy.
Do niej wszyscy jesteśmy wezwani, choć w różny sposób może ona wyglądać.
U wszystkich jednak polega ona na modlitwie za siebie
oraz na wstawienniczej o powoływanie innych współpracowników.
Dalej polega ona na wysiłku, aby pokój wbrew niepokojom i zniechęceniom
utrzymywać i udzielać go innym, zwłaszcza wprowadzać go między powaśnionych.
Utrzymuje się go nie ufając sobie, lecz zbawczej woli Boga,
Dobrej Nowinie o Królestwie.
Ono realnie się zbliża wbrew wszelkim demonicznym przeszkodom,
widocznym coraz wyraźniej w naszych „apokaliptycznych czasach”.

.....................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
30 czerwca 2019 r.
Trzynasta Niedziela Zwykła

*

24 czerwca, poniedziałek - Dzień powszedni
25 czerwca, wtorek - Dzień powszedni
26 czerwca, środa - Święto św. Tomasza, apostoła
27 czerwca, czwartek - Dzień powszedni
28 czerwca, piątek - Dzień powszedni
29 czerwca, sobota - Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

*

IŚĆ ZA JEZUSEM

Pójście za Jezusem – to temat przewodni czytań tej niedzieli.
Chodzi o to, aby człowiek szedł za Jezusem, by realizował Jego plan.
Tymczasem niekiedy zachowujemy się tak, jakby to Jezus miał iść za nami
i pomagać nam w naszych zamierzeniach.
Oczywiście, możemy i powinniśmy prosić Boga, aby błogosławił nam na naszej drodze,
trzeba się jednak pytać, czy rzeczywiście szukam woli Bożej, by ją pełnić,
czy też próbuję ją naginać do własnych wyobrażeń. To Bóg ma być w centrum, a nie my.

Pójście za Jezusem kojarzy się dziś z kapłaństwem lub życiem zakonnym.
Niewątpliwie są to szczególne powołania w Kościele,
ale przecież Chrystus jest jedynym Zbawicielem wszystkich ludzi,
a zatem zaprasza wszystkich, aby za Nim szli.
Ewangelizacja nie polega w gruncie rzeczy na niczym innym niż na przekonywaniu,
że Jezus Chrystus jest drogą do Boga Ojca, do życia wiecznego.
Refren Psalmu: „Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem”
odnosi się do wszystkich ludzi.
Chrzest św. można by nazwać sakramentem „pójścia za Jezusem”.
Małe dziecko uczy się stawiać pierwsze kroki, ale dzięki wierzącym rodzicom,
wspólnocie parafialnej uczy się też chodzić za Chrystusem,
robi niezdarnie pierwszy znak krzyża, odmawia pierwsze modlitwy.

Dzisiejsze czytania wskazują na potrzebę radykalizmu, który przejawia się
m.in. w tym, że zostawiamy bez wahania rzeczy, którymi zajmowaliśmy się do tej pory,
by pójść nową drogą. Historie świętych pokazują tego rodzaju radykalne wybory.
Wielu pozostawiło dom, dobra materialne, najbliższych,
aby zająć się głoszeniem Ewangelii, działaniami na rzecz ubogich.
Ale nawet jeśli nasze powołanie jest inne, to warto się rozejrzeć,
czy nie powinniśmy czegoś zdecydowanie porzucić,
by móc być np. lepszym małżonkiem, ojcem, matką, nauczycielem, lekarzem,
Radykalizm ewangeliczny przejawia się nie tylko w spektakularnych czynach
może powinien być elementem zwyczajnego, codziennego życia.
Na radykalne pójście za Jezusem składa się trud każdego dnia, wierność w małych rzeczach.
Św. Paweł w Liście do Galatów stwierdza: „Zostaliście powołani do wolności”.
To bardzo ważne, gdyż pójście za Jezusem może się błędnie kojarzyć
ze swoistym zniewoleniem, wypełnianiem wielu przykazań i przepisów.
Tymczasem uczeń Jezusa doświadcza prawdziwej wolności,
która polega na postępowaniu według ducha, a nie na zaspokajaniu pożądań ciała.
Nie jest targany żądzami, które go zniewalają, ale ożywiony miłością potrafi służyć innym.
Droga Jezusa to droga wolności.

.................................................................................O. Dariusz Kowalczyk SJ
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
23 czerwca 2019 r.
Dwunasta Niedziela Zwykła

*

24 czerwca, poniedziałek - Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela
25 czerwca, wtorek - Dzień powszedni
26 czerwca, środa - Dzień powszedni
27 czerwca, czwartek - Dzień powszedni
28 czerwca, piątek - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
29 czerwca, sobota - Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

*

PYTANIE JEZUSA

Pan Jezus postawił pytanie: „Za kogo uważają Mnie tłumy?”.
Apostołowie odpowiedzieli, że za Jana Chrzciciela,
za Eliasza albo za jednego z dawnych proroków.
Wtedy Chrystus zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.
Piotr odparł: „Za Mesjasza Bożego”.
Dopiero ta odpowiedź była właściwa i Pan Jezus wyjaśnił sens swojej misji:
„Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych,
arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

Człowiek jest ciągle spragniony nowości, a apetyt ciała i ambicje intelektu
zagłuszają skutecznie tęsknotę ludzkiej duszy, która pragnie Boga żywego.
Dlatego pytanie Jezusa jest pytaniem o mnie samego –
kim ja jestem i jaki jest sens mojego życia?
Odpowiedź jest właśnie w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, który jest Odkupicielem.
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

......................................................................................Ks. Jan Koclęga
.a

ROK LITURGICZNY 2018/2019
16 czerwca 2019 r.
Uroczystość Najświętszej Trójcy

*

17 czerwca, poniedziałek - Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego
18 czerwca, wtorek - Dzień powszedni
19 czerwca, środa - Dzień powszedni
20 czerwca, czwartek - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
21 czerwca, piątek - Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
22 czerwca, sobota - Dzień powszedni

*

TRÓJCA ŚWIĘTA

Są tacy, co uważają, że łatwiej byłoby wierzyć w jednoosobowego Boga,
tak jak to jest u muzułmanów lub żydów, niż w Jednego Boga w trzech Osobach.
No bo jak pojąć, że Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty
są trzema różnymi Osobami, ale jednym Bogiem.
Przyznam, że mnie trudniej byłoby wierzyć w Boga jednoosobowego. Dlaczego?
Ano dlatego, że taki Bóg byłby odwiecznym samotnikiem.
By powiedzieć do kogoś „Ty... kocham cię”,
potrzebowałby stworzenia, aniołów lub człowieka.
Ale czy taki Bóg byłby rzeczywiście Bogiem doskonałym?
Doktryna o Trójcy Świętej pokazuje nam tymczasem, że Bóg nie jest samotnikiem,
ale Odwieczną Wspólnotą Miłości.

Są w Bogu samym inność i wzajemność, różnica i jedność, cała gramatyka miłości:
ja, ty, on, my, wy. Różnie teolodzy tłumaczą te relacje.
Święty Augustyn stwierdził, że Bóg Ojciec jest kochającym, Syn Boży jest kochanym,
a Duch Święty to miłość w Osobie.
Ryszard od św. Wiktora zaproponował inny obraz,
w którym trzecia Osoba nie tyle jest uosobioną miłością,
co trzecim współkochanym przez pierwszą i drugą Osobę.
Tym rozważaniom o tajemnicy Boga powinna towarzyszyć refleksja na temat naszej relacji
do Boga. Niekiedy bowiem się modlimy, jakbyśmy nie byli chrześcijanami ochrzczonymi
w imię Ojca, Syna i Ducha. Modlimy się tak ogólnie, mówiąc: Boże...
A przecież – jak ukazuje w dzisiejszej Ewangelii apostoł Jan – mamy do czynienia
nie z jedną, abstrakcyjną Boską Osobą, ale z trzema konkretnymi Osobami.

....................................................................................O. Dariusz Kowalczyk SJ
..

ROK LITURGICZNY 2018/2019
9 czerwca 2019 r.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

*

10 czerwca, poniedziałek - Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
11 czerwca, wtorek - Wspomnienie św. Barnaby, apostoła
12 czerwca, środa - Dzień powszedni
13 czerwca, czwartek - Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego
......................................i Wiecznego Kapłana
14 czerwca, piątek - Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
15 czerwca, sobota - Dzień powszedni

*

FAŁSZYWA PRZYSIĘGA

Bóg brzydzi się fałszywym słowem, kłamstwem.
W Starym Testamencie wielokrotnie przestrzega przed fałszywą przysięgą.
Zapytam siebie o prawdomówność, uczciwość w moich rozmowach, zachowaniach.

„Dotrzymasz Panu swej przysięgi.” .
Zatrzymam się dłużej przy tych słowach.
Jakie przysięgi, śluby złożyłem przed Bogiem? Czy ich dotrzymuję?
Zobaczę moje dotychczasowe życie z perspektywy wierności Bogu.

„Wcale nie przysięgajcie...” .
Jezus przestrzega mnie przed pustym przysięganiem na świętości.
Mam polegać nie na pustych słowach, ale na samym Bogu.
On jest jedynym Słowem, w którym znajdę oparcie.

Bóg nie oczekuje ode mnie wielkich słów i uroczystych zapewnień.
Chce, aby moje słowa były proste i stanowcze – poparte życiem.
Mam być wierny wypowiedzianemu „tak” przed Bogiem i „nie” wobec Złego!

...........................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.r
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
2 czerwca 2019 r.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

*

3 czerwca, poniedziałek. Wspomnienie świetych męczenników
.........................................Karola Lwangi i Towarzyszy
4 czerwca, wtorek. Dzień powszedni
5 czerwca, środa. Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
6 czerwca, czwartek. Dzień powszedni
7 czerwca, piątek. Dzień powszedni 
8 czerwca, sobota. Wspomnienie św. Jadwigi Królowej

*

Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy

Czterdzieści dni, które upłynęły od Zmartwychwstania Jezusa do Jego Wniebowstąpienia,
miało przygotować grono wylęknionych uczniów do misji odważnych głosicieli Ewangelii.
Ukazując się w różnych sytuacjach, zmartwychwstały Pan utwierdzał ich w pewności, że żyje.
W taki sposób dokonywało się przejście od czasu Jezusa do czasu Kościoła...

Ewangelia według św. Łukasza opowiada, że Wniebowstąpieniu Jezusa
towarzyszyło udzielenie błogosławieństwa uczniom.
Samo Wniebowstąpienie nie było wydarzeniem postrzegalnym zmysłami,
aczkolwiek uczniowie dali wyraz temu, co naprawdę przeżyli i jak się wtedy zachowali.
Spełniły się zapowiedzi wywyższenia Jezusa Chrystusa,
które stanowi drugi biegun Jego uniżenia się przez Wcielenie.
Wniebowstąpienie wyznacza jednocześnie nowy początek.
Czas ziemskiej działalności i obecności Syna Bożego dobiegł końca,
a rozpoczął się czas dawania świadectwa o jedyności i powszechności zbawienia,
którego On dokonał.

...............................................................Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
26 maja 2019 r.
Szósta Niedziela Wielkanocna

*

27 maja, poniedziałek. Dzień powszedni
28 maja, wtorek. Dzień powszedni
29 maja, środa. Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
30 maja, czwartek. Dzień powszedni
31 maja, piątek. Święto Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
..1 czerwca, sobota. Wspomnienie św. Justyna, męczennika

*

JEDNOŚĆ PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO

Relacja Nowego Testamentu o Zesłaniu Ducha Świętego i Jego posłannictwie –
zdaniem kard. Josepha Ratzingera – sugeruje, że i dzisiaj „istotną cechą ludzkości
jest jej rozdarcie, które sprawia, że człowiek nie rozumie ani Boga, ani świata,
ani drugiego człowieka, ani samego siebie”.
Potwierdza to nasza codzienność: nikt z nas nie próbuje określać siebie
jako „zwartego monolitu” czy „doskonałej jedności”. Wszelka forma tej jedności
jest ciągle zniekształcana i „rozbijana” grzechem, i związanym z nim egoizmem.
Dlatego też bardzo pouczający pozostaje dla nas przykład Jezusowej modlitwy –
„jedność” występuje w niej jako „dar”,
który przez Ducha Świętego ma być dany uczniom.
To właśnie dzięki działaniu Ducha Świętego została stworzona wspólnota,
„w której jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli”.
Jedność uczniów i wyznawców Jezusa
była jednym z najbardziej wiarygodnych „znaków” wobec świata.

Równocześnie doświadczamy, że „jedność” – będąc darem Bożym –
pozostaje wciąż wartością, o którą trzeba zmagać się każdego dnia.
Dar ten bowiem „przechowujemy w naczyniach glinianych,
aby z Boga była moc, a nie z nas”.
Dlatego też „dar jedności” zagrożony jest z dwóch stron:
wewnętrznie – przez samego człowieka, jego „ciało i krew”,
oraz zewnętrznie – przez realia otaczającego świata.
Potrzeba więc, abyśmy za przykładem Apostołów otwierali się przez modlitwę
na obecność Ducha Świętego i pozwolili obdarować się Jego łaską.
Ten proces modlitewnego oczekiwania na dary Ducha Świętego
to uprzedzająca wiarę łaska, wypływająca z tajemnicy Krzyża i Zmartwychwstania.
Mamy tego dowód w dzisiejszej Liturgii Słowa:
bez zrozumienia miłości Chrystusa i odpowiedzi przez wiarę w Niego
„Prawo i jego litera” nakaże dźwigać ciężary trudne do uniesienia,
a w sumie „niekonieczne”.
....................................................................................Abp Wacław Depo

ROK LITURGICZNY 2018/2019
19 maja 2019 r.
Piąta Niedziela Wielkanocna

*

20 maja, poniedziałek. Dzień powszedni
21 maja, wtorek. Dzień powszedni
22 maja, środa. Dzień powszedni
23 maja, czwartek. Dzień powszedni
24 maja, piątek. Wspomnienie NMP, Wspomożycielki Wiernych
25 maja, sobota. Dzień powszedni

*

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

..........Przykazanie nowe daję wam,
..........abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem;
..........żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie"

Jako uczniowie Chrystusa winniśmy być ludźmi „od zmartwychwstania”,
w które zostaliśmy wszczepieni w chwili naszego chrztu,
gdyśmy się stali nowym stworzeniem.
Wtedy wprawdzie zwlekliśmy dawnego człowieka,
ale coś z niego – ślady grzechu pierworodnego – pozostają jeszcze do usunięcia.
To w pełni nastąpi dopiero w życiu przyszłym,
ale dokonuje się w nas w teraźniejszości
drogą powolnej przemiany w stronę bezwzględnej nowości, ontycznej,
tzn. takiej, która tu zaczęta nie kończy się nigdy.
Naszym wkładem do rozwoju zapoczątkowanej w nas nowości
est życie nowym przykazaniem Chrystusowym.
Jest ono rzeczywiście nowe jako zależne w pełni od Nowego Człowieka,
Jezusa Chrystusa, który dawne przykazanie miłości bliźniego jak siebie samego
„poprawił” swoją ofiarą, stąd dodał: jak Ja was umiłowałem.

.....................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
12 maja 2019 r.
Czwarta Niedziela Wielkanocna

*

13 maja, poniedziałek. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
14 maja, wtorek. Święto św. Macieja, apostoła
15 maja, środa. Dzień powszedni
16 maja, czwartek. Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika
17 maja, piątek. Dzień powszedni
18 maja, sobota. Dzień powszedni

*

DOBRY PASTERZ

Jezus Chrystus – wczoraj i dziś, ten sam także na wieki
pozostaje ten sam również w swoim kształcie Dobrego Pasterza.
I tak wczoraj był nim, tzn. w przeszłości,
o której nam mówią zapisane w Ewangelii Jego słowa i czyny,
zakończone niegdyś realizacją pierwszej Jego zapowiedzi –
o dobrowolnym oddaniu życia za owce i odzyskaniu go przez zmartwychwstanie.
Do tego wczoraj należy także karta z Dziejów Apostolskich,
która jest wymowną ilustracją dwóch różnych postaw wobec orędzia Dobrego Pasterza.
Nasze dziś – to stale rozbrzmiewający głos Chrystusa Dobrego Pasterza,
który nas w liturgii nieustannie nawołuje, a łaską ożywia do wypełniania Jego słów.
Tu jest sprawdzian naszej obecnej konsekwencji.
W tym naszym dziś już jest ukryte to wszystko, co będzie z nami na wieki.
Gwarancją tego jest kształt apokaliptyczny Chrystusa-Baranka
i zarazem naszego Pasterza, kształt poręczony zbawczą wolą Boga Ojca.

......................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
5 maja 2019 r.
Trzecia Niedziela Wielkanocna

*

..6 maja, poniedziałek. Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba
..7 maja, wtorek. Dzień powszedni
..8 maja, środa. Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika,
.........................Głównego Patrona Polski
..9 maja, czwartek. Dzień powszedni
10 maja, piątek. Dzień powszedni
11 maja, sobota. Dzień powszedni

*

SKŁADANIE ŚWIADECTWA CHRYSTUSOWI

Główna myśl orędzia dzisiejszej niedzieli – to składanie świadectwa Chrystusowi.
Proces takiego świadectwa pozostaje w nas „pod prawem napięcia” .
Ta trafna przenośnia z zakresu fizyki mówi o twórczym przeciwieństwie,
jakie łączy ze sobą ludzką słabość i wszechmoc Boga.
To przecież sam Bóg usprawnia człowieka do trudnego zadania, jakie mu wyznaczył.
Rozstając się z nami Jezus Chrystus wyraźnie określił i zapewnił pomoc Ducha Świętego.
Ukazują się nam przy tym dwie racje, na których powinniśmy się oprzeć
spełniając to zadanie wbrew naturalnym naszym reakcjom lęku,
dyktowanym przez nasze życiowe doświadczenie.
Pierwsza – to zwycięska wszechmoc Jezusa Chrystusa, Baranka – Odkupiciela,
wyposażonego w boskie przymioty, rządzącego losami świata wraz z Bogiem Ojcem.
Druga – to zależna w pełni od Chrystusa władza pasterska
powierzona przez Niego Kościołowi z Piotrem i jego następcami na czele.
.
Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
28 kwietnia 2019 r.
Druga Niedziela Wielkanocna czyli Zmartwychwstania Pańskiego

*

28 kwietnia, poniedziałek. Święto św. Katarzyny ze Sieny,
........................................dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy
29 kwietnia, wtorek. Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
................................Głównego Patrona Polski
1 maja, środa. Wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika
2 maja, czwartek. Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
3 maja, piątek. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
4 maja, sobota. Wspomnienie św. Floriana, męczennika

*

MIŁOSIERDZIE BOŻE

Kościół jest wielką duchową lecznicą będącą miejscem działania miłosiernego Pana.
To działanie jest niewidzialne, dostrzegalne tylko dla żywej wiary.
Dokonuje się bowiem w Duchu Świętym, i to raczej w naszych sercach,
niż w jawnych faktach zewnętrznych...
W orędziu słowa Bożego na gruga Niedzielę Wielkanocną ukazana nam została
zdumiewająca, jakże cierpliwa i wyrozumiała wobec naszych oporów,
pedagogia Chrystusowa.
Uczy nas ona zupełnego zawierzenia Miłosiernemu Odkupicielowi
nawet wbrew naszemu doświadczeniu, które rejestruje co dzień
braki życia chrześcijańskiego w naszym otoczeniu.
Stąd rodzi się sceptyczna rezerwa wobec takiego stanu.
Taka postawa bynajmniej sprawy Bożej naprzód nie posuwa,
a odwrotnie hamuje aktywność, uzasadniając rzekomo mądrym sądem:
„Nie warto, bo nic z tego nie będzie”.
A Duch Święty mówi właśnie coś przeciwnego...

.................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
21 kwietnia 2019 r.
Niedziela Wielkanocna czyli Zmartwychwstania Pańskiego

*

22 kwietnia, poniedziałek. Poniedziałek w oktawie Wielkanocy
23 kwietnia, wtorek. Wtorek w oktawie Wielkanocy
24 kwietnia, środa. Środa w oktawie Wielkanocy
25 kwietnia, czwartek. Czwartek w oktawie Wielkanocy
26 kwietnia, piątek. Piątek w oktawie Wielkanocy
27 kwietnia, sobota. Sobota w oktawie Wielkanocy

*

PRAWDA O ZMARTWYCHWSTANIU

Orędzie Niedzieli Zmartwychwstania skupia się dokoła  prawdy o Zmartwychwstaniu
Chrystusa. Ta prawda była pierwszym i głównym dogmatem pierwotnego Kościoła
i podstawową prawdą powinna być dla nas.
Zmartwychwstanie Chrystusa to nie tylko jeden z artykułów CREDO
lecz zasada całego naszego życia, jakie nam zostało dane,
oraz fundament nadziei na życie bez kresu razem ze Zmartwychwstałym Chrystusem.
Czytania nam wskazują na jedno i na drugie.
Najpierw u apostołów widzimy powolną i trudną drogę do uznania i przeżycia tej prawdy.
Dopiero w pełni o niej przekonani, głoszą nam jako orędzie płynący z niej wniosek:
wejść na drogę radykalnej przemiany naszych wszystkich ocen i dążeń życiowych,
drogę kończącą się w chwale...

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest to fakt nie tylko dziejowy,
ale także o tyle ponaddziejowy...
Ten fakt ma moc zapoczątkowania w wierzących życia całkiem nowego.
Jeszcze nie jesteśmy zdolni poznawać go wprost, doświadczalnie.
Niemniej powinniśmy wierzyć w tę niesłychanie nową rzeczywistość
jako niewątpliwie nam objawioną i już w nas od chrztu obecną.
Nowość życia tak darowanego nam w Chrystusie jest ontyczna,
tzn. sięga głębi naszej istoty, przemieniając ją całą radykalnie na wzór tego,
czego doznało ciało Chrystusa w tę Noc naprawdę Wielką.
Wtedy bowiem dokonało się nowe stworzenie, o tyle wspanialsze od pierwszego,
że dające początek nowemu niebu i nowej ziemi,
które już nie przeminą, gdy obecnie przemija postać tego świata.

............................................................................Augustyn Jankowski OSB
,

ROK LITURGICZNY 2018/2019
14 kwietnia 2019 r.
Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

*

15 kwietnia, poniedziałek. Poniedziałek Wielkiego Tygodnia
16 kwietnia, wtorek. Wtorek Wielkiego Tygodnia
17 kwietnia, środa. Środa Wielkiego Tygodnia
18 kwietnia, czwartek. Wielki Czwartek
19 kwietnia, piątek. Wielki Piątek Męki Pańskiej
21 kwietnia, sobota. Wigilia Paschalna

*

MĘKA NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA

Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa! Gdziekolwiek znajduje się twój znak,
Chrystus daje świadectwo swojej Paschy: owego „przejścia ze śmierci do życia”.
I daje świadectwo miłości, która jest mocą życia – miłości, która zwycięża śmierć.
Bądź pozdrowiony Krzyżu, gdziekolwiek się znajdujesz, w polach, przy drogach,
na miejscach, gdzie ludzie cierpią i konają… na miejscach, gdzie pracują,
kształcą się i tworzą… Na każdym miejscu, na piersi każdego człowieka, mężczyzny
czy kobiety, chłopca czy dziewczyny… i w każdym ludzkim sercu...
Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa. Ave Crux!

Dzisiaj uświadamiamy sobie prawdę o obecności krzyża w naszym życiu.
Krzyża człowiek nie zdejmie z serca, nie wyrwie go z sumienia.
Krzyż zawsze na nas czeka. Jest częścią naszego życia, naszej codzienności.
Dzisiaj adorując i całując krzyż pomyślmy o naszej grzeszności,
ale też pomyślmy o cierpieniu tak wielu ludzi.
Pomyślmy o prześladowanych chrześcijanach na całym świecie.
Nie bójmy się krzyża. Nie usuwajmy go z przestrzeni naszego życia,
z przestrzeni życia publicznego. Niech krzyż Chrystusa będzie punktem odniesienia
dla wielu naszych spraw, niech będzie drogowskazem jak mamy w życiu postępować.

...........................................................................Ks. Mariusz Frukacz
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
7 kwietnia 2019 r.
Piąta Niedziela Wielkiego Postu

*

..8 kwietnia, poniedziałek. Dzień powszedni
..9 kwietnia, wtorek. Dzień powszedni
10 kwietnia, środa. Dzień powszedni
11 kwietnia, czwartek. Dzień powszedni
12 kwietnia, piątek. Dzień powszedni
13 kwietnia, sobota. Dzień powszedni

*

WŁAŚCIWA DROGA

Wielki Post – to głębsza refleksja nad tym, jak przebiega nasze życie.
Każdy z nas ma za sobą jakąś przeszłość,
mniej lub bardziej obciążającą, przykro lub miło wspominaną.
Ale też każdy oczekuje z nadzieją jakiejś lepszej przyszłości,
bliższej i dalszej, doczesnej lub wiecznej.

Nasza refleksja wielkopostna winna dotrzeć do tego,
co najistotniejsze – do tej ostatecznej przyszłości szczęśliwej,
której jednak osiągnięcie zależy od naszego teraźniejszego dążenia.

Do naszej dyspozycji jest tylko chwila bieżąca, która biegnie naprzód nieustannie,
a stanowi płynną granicę między tym, co było, a tym, co będzie.
Niczego z naszej przeszłości już nie zdołamy zmienić:
taką, jaką była, pozostanie wobec Wiekuistego Sędziego bez zmiany.
Przyszłość jeszcze nie nastała –
określenie jej tylko w małym stopniu możemy przewidzieć.
Pozostaje nam jedno: na tej granicy przeszłości
z przyszłością ukazanej w czytaniach właściwie wybierać drogę.

.....................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.B

ROK LITURGICZNY 2018/2019
31 marca 2019 r.
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

*

1 kwietnia, poniedziałek. Dzień powszedni
2 kwietnia, wtorek. Dzień powszedni
3 kwietnia, środa. Dzień powszedni
4 kwietnia, czwartek. Dzień powszedni
5 kwietnia, piątek. Dzień powszedni
6 kwietnia, sobota. Dzień powszedni

*

JAK SYN MARNOTRAWNY

Czy, wyznając moje grzechy dostrzegam „twarz” Ojca i Jego cierpienie?
ak często myślę o Jego odczuciach, gdy patrzę na mój grzech?

Będę śledził historię dziecka, które odeszło od ojca.
Zobaczę, jak grzech rodzi grzech i pogłębia nędzę dziecka.
Spróbuję uświadomić sobie te sytuacje w moim życiu,
w których dopuszczałem do nagromadzenia się grzechów.

Będę kontemplował głębokie wzruszenie ojca,
który tuli w swoich ramionach powracające dziecko.
Uklęknę przed Bogiem Ojcem, powiem mu szczerze o grzechach,
które gnębią moje serce.
Poproszę o łaskę przebaczenia i odczucia Jego ojcowskiej miłości
i o to, bym mógł się poczuć dzieckiem w Jego ramionach.

Zwrócę uwagę na reakcję starszego syna, który nie chce wejść do domu.
Nie potrafi przyjąć zachowania ojca wobec jego brata.
Jest przekonany, że nie zasłużył na miłość.
Jakie odczucia budzą się we mnie, kiedy obserwuję zachowanie starszego syna?

Pomyślę, że słowa ojca, skierowane do starszego syna, dotyczą mnie samego.
Wszystko, co posiada Ojciec, należy także do mnie.
Wszystko mam od Niego za darmo. Nie muszę zarabiać na Jego miłość.
On chce tylko, abym pozwolił się kochać.
Zakończę modlitwą uwielbienia skierowaną do Boga Ojca.

.........................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
rr

ROK LITURGICZNY 2018/2019
24 marca 2019 r.
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

*

25 marca, poniedziałek. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
26 marca, wtorek. Dzień powszedni
27 marca, środa. Dzień powszedni
28 marca, czwartek. Dzień powszedni
29 marca, piątek. Dzień powszedni
30 marca, sobota. Dzień powszedni

*

KU STAŁEJ ODNOWIE

Odnowa ta ma u nas niejednakowy start i przebieg.
Gdy nas przyciskają trudności życiowe jak ongiś Izraelitów,
warto wspomnieć, że Boski Kontrahent Przymierza wciąż wychodził z inicjatywą
na przeciw brakom ludzkiego kontrahenta.
Najbardziej drastyczne jest orędzie Ewangelii wobec sytuacji tych,
którzy nie postrzegają, że bezowocnie marnują życie.
Oby ich nie spotkał los bezpłodnego figowca –
wycięcie po bezskutecznych z ich winy zabiegach Boskiego Ogrodnika.
Tymczasem Jego zabiegi nieustannie trwają.
W obecnym etapie zbawczego planu Miłosierny Arcykapłan Jezus Chrystus
umożliwia raz na zawsze, i to każdemu, nieustanne korzystanie z owoców swego Odkupienia
przez sakramenty: pojednania i Eucharystię.
Niechże ta Jego oferta skłania nas do tego, by chętnie i regularnie z nich korzystać,
jak tego wymaga oczekiwany przez Boga proces naszej stałej odnowy.

Augustyn Jankowski OSB
. .

ROK LITURGICZNY 2018/2019
17 marca 2019 r.
Druga Niedziela Wielkiego Postu

*

18 marca, poniedziałek. Dzień powszedni
19 marca, wtorek. Uroczystość św. Józefa,
.............................Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
20 marca, środa. Dzień powszedni
21 marca, czwartek. Dzień powszedni
22 marca, piątek. Dzień powszedni
23 marca, sobota.

*

KU PRZEMIANIE

Łaska Boża na tym polega, że to Bóg pierwszy występuje z niewiarygodną wprost inicjatywą,
by z człowiekiem grzesznym zawrzeć przymierze, które go przekształci do głębi.
Bóg zstępuje do takiego poziomu, w jakim znalazł się człowiek z własnej winy.
Bóg odsłania mu swój zbawczy zamiar.
Pamiętajmy, że ten zamiar trwa ciągle
i czeka na naszą wielkoduszną odpowiedź, aby podjąć nowe wysiłki,
by się przemieniać stale na wzór Chrystusa, który dokonał już dla nas swego przejścia
ku chwale przyjąwszy wprzód naszą naturę.
Dokonane Odkupienie – to jest dla nas rękojmia motywująca wysiłki.
Solidarni z Chrystusem mamy wbrew pokusom zanurzenia się w przyziemnych dążeniach
zmierzać wytrwale do niebieskiej ojczyzny śladami Jego nauki,
tak jak do tego wzywa nas dziś ponownie Bóg Ojciec.

......................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.B

ROK LITURGICZNY 2018/2019
10 marca 2019 r.
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

*

11 marca, poniedziałek. Dzień powszedni
12 marca, wtorek. Dzień powszedni
13 marca, środa. Dzień powszedni
14 marca, czwartek. Dzień powszedni
15 marca, piątek. Dzień powszedni
16 marca, sobota.

*

SYNOWSKA POSTAWA

Ani pokusa ani pokuta głęboko zrozumiane nie powinny nas zniechęcać,
gdyż obie służą naszemu zbawieniu.
Przeciwwagą ujemnych ocen winna być nasza ufność w Bożej inicjatywie zbawczej.
Poręką dla niej ostateczną jest Jezus Chrystus,
który jako jedyny Nauczyciel prawdy objawionej, niczego nie wymaga,
czego by sam wpierw nie pokazał.
Jezus jest wzorem postawy synowskiej.
W czym zawiódł historyczny Izrael, nie stanąwszy na wysokości zadań
jako zbiorowy syn pierworodny wobec różnych pokus doczesności,
to naprawił Pierworodny między wielu braćmi i Jednorodzony Bóg,
zwyciężając szatana kuszącego na pustyni,
i po raz drugi, gdy tamten odstąpiwszy do czasu,
usiłował Go zniszczyć podczas Jego męki.
Wykazał tym samym bezgraniczną ufność w program nakreślony Mu przez Ojca.

.....................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
3 marca 2019 r.
Ósma Niedziela Zwykła

*

4 marca, poniedziałek. Święto św. Kazimierza, królewicza
5 marca, wtorek. Dzień powszedni
6 marca, środa. Środa Popielcowa
7 marca, czwartek. Czwartek po Popielcu
8 marca, piątek. Piątek po Popielcu
9 marca, sobota. Sobota po Popielcu

*

OCENA A SĄD

Kontrola korzystania z daru mowy, różniącego nas od zwierząt, jest równie trudna,
jak i opłacalna już tu w doczesności, zwłaszcza w rozliczeniu ostatecznym na sądzie Bożym.
Trudność takiej samokontroli bierze początek z pychy, która rości sobie pretensje
do wartościowania moralnego bliźnich. Owładnięci tym rodzajem pychy łatwo popadają
w tragikomiczną sytuację ślepych przewodników innych ślepców.
Natomiast doczesnym skutkiem samokontroli naszych sądów, określanej w tradycyjnej
ascetyce mianem custodia oris, jest pozytywna ocena naszych wypowiedzi przez otoczenie.
Samokontrola nie polega na samym tylko powściąganiu łatwych ocen, lecz na tym,
by napełniać głębię serca nową postawą wobec bliźnich –
Chrystusową wyrozumiałością i miłosierdziem.
Ta postawa zaowocuje w sądach i w czynach, dokonanych w Panu,
jedynym naszym ostatecznym Nauczycielu, który kiedyś będzie nas sądził...

Otrzymawszy od Boga rozum i objawione zasady moralne ma człowiek prawo obowiązek
i oceniać fakty wraz z ich odchyleniem od norm moralnych.
Będą to sądy w rodzaju: „Tak a tak nie powinno się postępować”.
Natomiast częste oceny już człowieka w rodzaju: „To skończony łotr!”
Mocny przykład trudnej dla nas, a obowiązującej,
więc możliwej do naśladowania postawy – to reakcja Jezusa na pytanie,
czy schwytaną na cudzołóstwie kobietę należy ukamienować zgodnie z Torą.

...............................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
24 lutego 2019 r.
Siódma Niedziela Zwykła

*

25 lutego, poniedziałek. Dzień powszedni
26 lutego, wtorek. Dzień powszedni
27 lutego, środa. Dzień powszedni
28 lutego, czwartek. Dzień powszedni
..1 marca, piątek. Dzień powszedni
..2 marca, sobota. Dzień powszedni

*

AGAPE

W tę niedzielę silniej niż w ostatnią zaznacza się wątek przygotowania do Wielkiego Postu.
Dziś powraca temat nowego przykazania wraz z jego największą trudnością.
Ewangelia „podnosi wyżej poprzeczkę”.
Miłość nieprzyjaciół głoszona  przez misjonarzy chrześcijańskich
spotyka się do dzisiaj ze zdecydowanym sprzeciwem w świecie muzułmańskim.
Ale my tu u siebie, na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa,
postrzegamy podobne zjawiska społeczne w postaci utrzymujących się dyskryminacji.
A między rodzinami i jednostkami trwają niekiedy zastarzałe niechęci i brak przebaczenia.
Istotą trudności jest to, że usiłując wypełniać nowe przykazanie odczuwamy mniejsze
lub większe uzależnienie od negatywnych emocji. Od dziecka przywykliśmy do wyłącznie
uczuciowego rozumienia miłości chrześcijańskiej, tak Boga, jak bliźniego.
Natomiast autentyczna agape ma siedlisko w woli, jest miłością życzliwą,
a płynie z góry jako rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego...

Chrystus Pan dlatego mógł „podnieść poprzeczkę” wymagań dla nas,
że już przez Odkupienie połączył nas ze sobą samym w sposób całkiem nowy.
Proces przekształcania nas w obraz nowego, Drugiego Adama jest powolny, ale realny.
Przykładem może być Jurand z „Krzyżaków” Sienkiewicza, który pod wpływem afektu
za doznaną krzywdę mści się na wrogach, ale potem, już przez nich oślepiony,
przebacza komturowi, który z kolei sam sobie nie może darować winy...

Nasze zwycięstwa doczesne utrwalą się dopiero wtedy,
gdy nam podobną miarą odmierzą.

.....................................................................Augustyn Jankowski OSB
..

ROK LITURGICZNY 2018/2019
17 lutego 2019 r.
Szósta Niedziela Zwykła

*

18 lutego, poniedziałek. Dzień powszedni
19 lutego, wtorek. Dzień powszedni
20 lutego, środa. Dzień powszedni
21 lutego, czwartek. Dzień powszedni
22 lutego, piątek. Święto katedry św. Piotra Apostoła
23 lutego, sobota. Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika

*

WOLNY NASZ WYBÓR

W czytaniach dzisiejszej niedzieli
dochodzi do głosu przygotowanie wielkopostnej tematyki, apelującej do naszej woli.
Trzeba będzie zacząć Wielki Post jako rekolekcje całego Kościoła od przypomnienia,
że człowiek dysponuje wolną wolą, od której zależy jego wieczność...

Główna myśl czytań dotyczy odpowiedzialności naszej wolnej woli
za ostateczny, decydujący o wieczności bilans życia,
które upływa wśród nieuniknionych kontrastów.
Bilans ten będzie konsekwentnym wynikiem dokonywanych przez nas wyborów,
zawsze w końcu między dwiema wykluczającymi się wzajemnie możliwościami.
Zasadą dokonywanego wyboru, jeśli ma być on błogosławiony,
jest stawianie na skalę wartości przez Boga objawioną, która nie wydaje się oczywistą,
zwłaszcza że doczesność potrafi fascynować i usidlać.
opieranie się wówczas na Bogu – to właśnie nadzieja.
Jest ona bezpieczną ścieżką wiodącą nas wśród nieuniknionych kontrastów życia.
„Martwą nadzieją” (A. Duval) jest każda nadzieja tylko doczesna...

Nadzieja osiągnięcia zbawienia jest zakotwiczona przede wszystkim w Bogu,
a więc w Jego zbawczym planie, obejmującym najważniejszy fakt paschalny –
zmartwychwstanie Chrystusa jako źródło łaski.
Jest ona również zawarta w obiecanym szczęściu wiecznym, którego zadatki już posiadamy.
Nadzieja wiernych jest żywa, gdy z wszystkim tym się oni liczą,
i kierują odpowiednio właściwym wyborem dokonywanym
wśród przeciwieństw wykluczających się wzajemnie.
W języku biblijnym wyrażają to dziś powtarzające się określenia:
albo błogosławieni, albo przeklęci.

........................................................................................Augustyn Jankowski OSB
,B

ROK LITURGICZNY 2018/2019
10 lutego 2019 r.
Piąta Niedziela Zwykła

*

11 lutego, poniedziałek. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
12 lutego, wtorek. Dzień powszedni
13 lutego, środa. Dzień powszedni
14 lutego, czwartek. Święto świętych Cyryla, mnicha,
.................................i Metodego, biskupa - patronów Europy

15 lutego, piątek. Dzień powszedni
16 lutego, sobota. Dzień powszedni

*

POKORA POWOŁANYCH

Konkretne wskazania dzisiejszych czytań uczą raczej postawy niż konkretnych czynów,
ale ta postawa, jaką jest pokora, występuje jaskrawo na podanych przykładach,
bardzo kontrastowych wobec zwykłego biegu naszego życia,
dlatego trudnych do dokładnego odwzorowania...

Wspólny mianownik teologiczny dzisiejszych czytań łatwo da się odczytać.
Jest nim prawda o doniosłym dla nas życiowo kontraście, który mimo że jest paradoksalny,
winien być źródłem głębokiego a uzasadnionego optymizmu w działaniu.
Wbrew niegodności powołanego człowieka jego posłannictwo dopnie swego celu,
ponieważ to Bóg tak chce i swoją mocą wspiera człowieka.
We wszystkich ukazanych dziś przykładach z dziejów zbawienia
Bóg jest zawsze pierwszy i zawsze większy, niż by to sugerowały ludzkie kalkulacje.
To On powołuje, On podtrzymuje, On cudownie dopełnia dzieła,
jakie ma wykonać człowiek przez Niego powołany.
Dlatego konsekwentną postawą człowieka powołanego
winna być lapidarna odpowiedź Proroka: Oto ja, poślij mnie!
Postawa ta zasługuje na nazwę konsekwentnej,
gdyż słusznie stawia wyżej moc Powołującego
nad równie prawdziwe poczucie własnej słabości.
Pokora musi bezgranicznie ufać w Bożą wszechmoc, inaczej wyrodzi się w małoduszność.

..................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
3 lutego 2019 r.
Czwarta Niedziela Zwykła

*

4 lutego, poniedziałek. Dzień powszedni   ,
5 lutego, wtorek. Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
6 lutego, środa. Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników
7 lutego, czwartek. Dzień powszedni
8 lutego, piątek. Dzień powszedni
9 lutego, sobota. Dzień powszedni

*

GŁOS PROROKA

Nikt nie czyni się prorokiem na własne życzenie.
Powołanie Jeremiasza jest znakiem wybrania.
Bóg ukształtował go już w łonie matki, poznał, pokochał i posłał.
aden prorok nie jest mile widziany w ojczyźnie – zostaje odrzucony, bo słowo proroka
jest ostrzem, które rani, jak myśl rzeźbiarza, która kruszy powierzchowność skały.
Boleć będzie wszędzie.

Jak pogodzić uniwersalizm zbawienia z ograniczonością przestrzeni serca,
zaściankiem zbudowanym ze wspólnych kompleksów?
Wtedy nie darowali mu wdowy z Sarepty i Syryjczyka Naamana,
dziś też mu nie darują, rodziny, tradycji, sumienia.

Co mają zrobić ludzie o zagubionych korzeniach?
Pamięć rozbita w pył, jak po nalotach wojsk niemieckich,
Jak po spaleniu przez bandy UPA na Wschodzie...
Dziś szukamy z Jezusem powrotnej drogi do naszych korzeni
w mrokach trudnej przeszłości i chmurnego jutra.
Głos proroka prowadzi nas do domu Słowa.
Nazaret jest jak ojczyzna, co najpierw znaczy rodzina.
Tu probierzem jest miłość, która przebacza, cierpliwa i łaskawa.
Świątynią słowa jest dom, który łączy, pełen wspomnień,
gdzie buduje się wciąż mimo zniszczeń, ran i zniechęceń.

Trzeba, by Ojczyzna znów stała się domem gościnnym dla Słowa.
Wspólnota stanowi dla nas zlepek ludzkich nici – jakże różnych! –
które splecione są w kilimie historii.

................................................................................Ks. Jarosław Krzewicki

ROK LITURGICZNY 2018/2019
27 stycznia 2019 r.
Trzecia Niedziela Zwykła

*

28 stycznia, poniedziałek. Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu,
...........................................prezbitera i doktora Kościoła
29 stycznia, wtorek. Dzień powszedni
30 stycznia, środa. Dzień powszedni
31 stycznia, czwartek. Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera
..1 lutego, piątek. Dzień powszedni
..2 lutego, sobota.  Święto ofiarowania Pańskiego

*

SŁOWO BOGA

Gromadzimy się w świątyniach, by najpierw słuchać Słowa,
a potem spożywać Słowo Wcielone w sakramentalnych znakach chleba i wina.
Dzięki głoszonemu i spożywanemu Słowu zgromadzenie nie jest jedynie jakimś tłumem,
który zebrał się na określony czas, ale staje się wspólnotą.
Słowo „Kościół” oznacza właśnie „zwołanie”.
Nie jest to jednak zwołanie z ludzkiej inicjatywy na wzór jakiegoś wiecu,
ale zwołanie przez Bożą Dobrą Nowinę.
Pierwszą odpowiedzią, jakiej człowiek może udzielić na to zwoływanie,
jest wiara w Chrystusa Zbawiciela i chrzest.
W ten sposób stajemy się członkami widzialnej wspólnoty Kościoła.
W tym roku obchodzimy 1050-lecie Chrztu Polski.
To okazja, by rozważać znaczenie chrztu w dziejach naszego narodu
i w osobistej historii każdego i każdej z nas.
Jesteśmy przez Boga nieustannie zwoływani jako chrześcijanie i jako Polacy.
Odpowiedź na Boże wołanie jest indywidualna, a jednocześnie wspólnotowa.

Nikt nie jest samotną wyspą. Bóg zbawia nas we wspólnocie.
Trzeba więc, byśmy sobie nawzajem pomagali,
według darów, które każdy otrzymał dla dobra wspólnego.
Cieszmy się z talentów innych i służmy innym naszymi talentami.
Troszczmy się szczególnie o najsłabszych członków Kościoła i społeczeństwa.
Wszak sam Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, że został posłany,
„aby ubogim nieść dobrą nowinę, (...) aby uciśnionych odsyłać wolnymi,
aby obwoływać rok łaski od Pana”.

Papież Franciszek ogłosił Rok Święty Miłosierdzia,
w którym Kościół chce zaprosić każdego do otwarcia się na Boże Miłosierdzie.
Sięgnijmy po „Dzienniczek” Siostry Faustyny Kowalskiej
albo po encyklikę Jana Pawła II „Dives in misericordia”,
aby kontemplować tajemnicę Miłosierdzia.
Przygotujmy się do dobrej, bardziej pogłębionej spowiedzi.
Prośmy o przebaczenie i przebaczajmy innym, a także samym sobie.
Rozejrzyjmy się wokół, by okazać czułość i wsparcie najbardziej potrzebującym.

.....................................................................................Ks. Dariusz Kowalczyk SJ

ROK LITURGICZNY 2018/2019
20 stycznia 2019 r.
Druga Niedziela Zwykła

*

21 stycznia, poniedziałek. Wspomnienie św. Agnieszki,
.......................................... dziewicy i męczennicy
22 stycznia, wtorek. Dzień powszedni
23 stycznia, środa. Dzień powszedni
24 stycznia, czwartek. Wspomnienie św. Franciszka Salezego,
.....................................biskupa i doktora Kościoła
25 stycznia, piątek. Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
26 stycznia, sobota. Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

*

MESJAŃSKIE GODY

Mimo pewnej odległości czasowej od radosnych świąt Narodzenia
homilia z pożytkiem przypomni nieprzemijający powód do naszej radości.
Jak głosi hasło podane wyżej, wybiła już godzina godów mesjańskich,
na które wszyscy jesteśmy zaproszeni.
Tylko z pozoru świecki temat godów weselnych na tle biblijnym
nabiera niezwykle głębokiego znaczenia,
które należy wydobyć idąc po linii wszystkich trzech czytań.
Etap Starego Testamentu był zaledwie przygotowaniem godziny godów mesjańskich
ezusa Chrystusa, który już dzisiaj poi nas zostawionym na ostatek dziejów
doczesnych dobrym winem Ewangelii i Eucharystii. Zdążamy wszyscy co dnia na pełne
i wiekuiste gody Baranka pod przewodem Ducha Świętego wciąż czynnego w nauce,
sakramentach i charyzmatach Kościoła.
A zatem w naszych relacjach z Bogiem i z braćmi „w końcu tylko miłość się liczy”
Prośmy więc dziś Ducha Świętego o ten pierwszy i niezbędny z Jego „owoców”

.....................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.B

ROK LITURGICZNY 2018/2019
13 stycznia 2019 r.
Święto Chrztu Pańskiego

*

14 stycznia, poniedziałek. Dzień powszedni
15 stycznia, wtorek. Dzień powszedni
16 stycznia, środa. Dzień powszedni
17 stycznia, czwartek. Wspomnienie św. Antoniego, opata
18 stycznia, piątek. Dzień powszedni
19 stycznia, sobota. Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, b-pa

*

DAR CHRZTU ŚWIĘTEGO

W chrzcie świętym Jezus stał się moim Bratem.
Bóg Ojciec przez Ducha Świętego zjednoczył mnie z Nim i całym Jego życiem?
Co mogę powiedzieć o mojej osobistej więzi z Jezusem?
Jaki tytuł Jezusa jest najbliższy mojemu sercu: Brat? Przyjaciel? Pan?

„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”  .
Te słowa Ojciec kieruje do Jezusa, mojego Brata, i do mnie.
Co czuję, gdy Ojciec zwraca się do mnie w ten sposób?
Czy rzeczywiście czuję się umiłowanym dzieckiem Ojca?
Co blokuje lub osłabia we mnie to poczucie?
Spróbuję porozmawiać serdecznie z moim Ojcem.

.......................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
6 stycznia 2019 r.
Uroczystość Objawienia Pańskiego

*

..7 stycznia, poniedziałek. Dzień powszedni
..8 stycznia, wtorek. Dzień powszedni
..9 stycznia, środa. Dzień powszedni
10 stycznia, czwartek. Dzień powszedni
11 stycznia, piątek. Dzień powszedni
12 stycznia,  sobota. Dzień powszedni

*

SZUKANIE JEZUSA

Przyłączę się do Mędrców ze Wschodu,
którzy ryzykują trudną podróż w nieznane strony,
aby odnaleźć nowo narodzonego Króla.
Będę podziwiał ich pragnienie spotkania z Jezusem, którego jeszcze nie znają ...
Będę prosił Boga, aby ustrzegł mnie od „grzechu Heroda”,
od niepokoju serca i od lęku, który może zamykać mnie na Jezusa.
Jakie lęki i niepokoje chciałbym Mu najbardziej oddać?...
Stanę pośród Mędrców, którzy znaleźli Jezusa. Zwrócę uwagę na ich radość.
Będę podziwiał ich wiarę: w bezbronnym niemowlęciu odnalezionym w stajni
rozpoznają Zbawiciela świata ...

Będę w sercu powtarzał prostą modlitwę Jezusową:
„Jezu, naucz mnie dostrzegać Cię w prostej codzienności.

..........................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator

.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
30 grudnia 2018 r.
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

*

31 grudnia 2018 r., poniedziałek. Siódmy Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego
..1 stycznia 2019 r., wtorek. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
..2 stycznia 2019 r., środa. Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego 
................................i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła
..3 stycznia 2019 r., czwartek. Dzień powszedni
..4 stycznia 2019 r., piątek. Dzień powszedni
..5 stycznia 2019 r., sobota. Dzień powszedni

*

RADOŚĆ ODNAJDYWANIA JEZUS

Jak zachowuję się wówczas, gdy gubię Jezusa w moim życiu?
Czy teraz jestem blisko Niego czy daleko?
Czy jest we mnie „tęsknota aż do bólu” za Jezusem?

Będę kontemplował radość Maryi i Józefa, którzy odnajdują Jezusa.
Poproszę o takie usposobienie serca,
któremu będzie towarzyszyło stałe pragnienie szukania Jezusa
i radość odnajdywania Go każdego dnia.

.....................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
23 grudnia 2018 r.
IV Niedziela Adwentu

*

24 grudnia, poniedziałek.Dzień powszedni
25 grudnia, wtorek. Uroczystość Narodzenia Pańskiego
26 grudnia, środa. Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
27 grudnia, czwartek. Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty
28 grudnia, piątek. Święto świętych Młodzianków, męczenników
29 grudnia, sobota. Piąty dzień oktawy Narodzenia Pańskiego

*

ZNAK NADZIEI I POCIECHY

Adwent tegoroczny zbliża się do swego kresu,
jakim jest bliska już uroczystość Bożego Narodzenia,
trwała i dynamiczna pamiątka pierwszego przyjścia Chrystusa,
kiedy to On „narodził się z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”.
Cały więc adwent to czas szczególnie maryjny.
Dziś jednak Kościół skupia naszą uwagę na Bogarodzicy w sposób szczególny.
Mianowicie ukazuje w Niej nie tylko kres pierwszego dziejowego adwentu,
wypełnienie oczekiwania Mesjasza przez Lud Boży Starego Przymierza,
lecz coś więcej. Nie tylko wskrzesza wspomnienie o minionych faktach.
Drugi bowiem adwent – ten nasz w Kościele – trwa nadal,
zmierzając do Drugiego Przyjścia Chrystusa, do paruzji.
A w tym naszym wciąż aktualnym adwencie, w tej niepowtarzalnej szansie życiowej,
która wymaga od nas świadomej decyzji, postać Maryi jest szczególnie doniosła:
to – jak mówi Sobór – „znak pewnej nadziei i pociechy”.

.................................................................................Augustyn Jankowski OSPPE
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
16 grudnia 2018 r.
III Niedziela Adwentu

*

17 grudnia, poniedziałek. Dzień powszedni
18 grudnia, wtorek. Dzień powszedni
19 grudnia, środa. Dzień powszedni
20 grudnia, czwartek. Dzień powszedni
21 grudnia, piątek. Dzień powszedni  
22 grudnia, sobota. Dzień powszedni.

*

BLISKOŚĆ PANA

Tytuł obchodu tej niedzieli można ująć w formę tryptyku:
potrzeba, warunki i owoce radosnej bliskości Pana.
Potrzebę uzasadnia apel Proroka.
W nim szczególny akcent spoczywa na tęsknocie za odwieczną, oblubieńczą miłością
Boga do swego ludu. Ta miłość, niczym nie zrażona,
tym razem jest już obecna w pełni ery mesjańskiej, dzięki inicjatywie Boga,
który sam pragnie żyć pośrodku swego ludu tyle razy dotąd niewiernego.
Warunkiem wstępnym odczuwania radosnej bliskości Pana jest umożliwione przez Niego
ponowne „zanurzenie się w Duchu Świętym i ogniu” przez pokutę,
trafnie określaną jako „pracowity chrzest”.
Zanim jednak nastąpi ostateczna i wiekuista nasza radość jako Bożej pszenicy
w wiekuistym spichlerzu, już teraz winniśmy promieniować radością
i niewysłowionym Bożym pokojem, bo Pan jest blisko.
Wiara w tę bliskość nadaje naszej modlitwie, ufnej i pełnej wdzięczności,
moc uwalniającą nas od zbędnej troski o siebie.

.............................................................................Augustyn Jankowski OSPPE
.B.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
9 grudnia 2018 r.
II Niedziela Adwentu

*

10 grudnia, poniedziałek. Dzień powszedni 
11 grudnia, wtorek. Dzień powszedni
12 grudnia, środa. Dzień powszedni
13 grudnia, czwartek. Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy 
14 grudnia, piątek. Wspomnienie św. Jana od Krzyża,
................................prezbitera i doktora Kościoła 
15 grudnia, sobota. Dzień powszedni.

*

NA PUSTYNI

Czas Adwentu jest zaproszeniem do myślenia o powtórnym przyjściu Jezusa,
a czytania mszalne są pełne otuchy.
Każdy z nas ma jakąś pustynię w sobie, w swoim życiu.
Może pustynię niemocy, bezradności, bezsilności?
Pustynię zmarnowanego i przegranego życia? Może pustynię samotności, cierpienia?
Może wreszcie pustynię upadku i grzechu?
Na pustyni nie pomogą pieniądze, godności, układy, wykształcenie.

Św. Jan ogłasza chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów.
Wzywa mnie do nawrócenia, do zmiany myślenia.
Na pustyni jestem wezwany, bym poszedł do źródła – do źródła miłosierdzia,
którym jest sakrament pokuty. Chcę się nawrócić, chcę przyjąć Boże przebaczenie,
chcę się przyodziać w sprawiedliwość pochodzącą od Boga.
Chcę prostować ścieżki mojego życia, ponieważ są one często pokręcone,
ponieważ często osądzam, oskarżam i jestem egoistą.

....................................................................O. Stanisław Jarosz OSPPE
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
2 grudnia 2018 r.
I Niedziela Adwentu

*

3 grudnia, poniedziałek. Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
4  grudnia, wtorek. Dzień powszedni
5  grudnia, środa. Dzień powszedni
6  grudnia, czwartek. Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa
7  grudnia, piątek. Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
8 grudnia, sobota.Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

*

CZUWAJCIE!

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach,
a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy.
Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi.
albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.
A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa,
pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask.
Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić,
i stanąć przed Synem Człowieczym».
.......................................................................(Ł 21)

Hasło umieszczone w tytule dotyczące przyszłości mamy realizować w życiu
jako naszym dziejowym adwencie.
„Zbliża się odkupienie”, bo taki jest Boży plan zbawienia.
Ale nie godzi się na ów ostateczny finał czekać z założonymi rękoma.
Taka postawa mogłaby nas łatwo pogrążyć bez reszty w sprawach doczesnych:
tak w przyjemnościach, jak w troskach. „Zbliża się odkupienie” dla nas
przez udział w Eucharystii, którą sprawujemy, aż Pan przyjdzie.
Jak z jednej strony Eucharystia, będąc przeistoczeniem materii kosmicznej,
przybliża także wewnętrzną przemianę wszechświata, tak z drugiej strony –
jako sakrament Miłości rozdającej się – winna nas nieustannie pobudzać
do coraz gorliwszego świadczenia czynnej miłości bliźniego. Wówczas nie zachodzi obawa,
by przyjście Syna Człowieczego na sąd mogło spaść na nas znienacka.

.........................................................................Augustyn Jankowski OSB.
.