Kalendarz liturgiczny

ROK LITURGICZNY 2018/2019
20 stycznia 2019 r.
Druga Niedziela zwykła

*

21 stycznia, poniedziałek. Wspomnienie św. Agnieszki,
.......................................................dziewicy i męczennicy
22 stycznia, wtorek. Dzień powszedni
23 stycznia, środa. Dzień powszedni
24 stycznia, czwartek. Wspomnienie św. Franciszka Salezego,
.................................................biskupa i doktora Kościoła
25 stycznia, piątek. Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
26 stycznia, sobota. Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

*

MESJAŃSKIE GODY

Mimo pewnej odległości czasowej od radosnych świąt Narodzenia
homilia z pożytkiem przypomni nieprzemijający powód do naszej radości.
Jak głosi hasło podane wyżej, wybiła już godzina godów mesjańskich,
na które wszyscy jesteśmy zaproszeni.
Tylko z pozoru świecki temat godów weselnych na tle biblijnym
nabiera niezwykle głębokiego znaczenia,
które należy wydobyć idąc po linii wszystkich trzech czytań.
Etap Starego Testamentu był zaledwie przygotowaniem godziny godów mesjańskich
ezusa Chrystusa, który już dzisiaj poi nas zostawionym na ostatek dziejów
doczesnych dobrym winem Ewangelii i Eucharystii. Zdążamy wszyscy co dnia na pełne
i wiekuiste gody Baranka pod przewodem Ducha Świętego wciąż czynnego w nauce,
sakramentach i charyzmatach Kościoła.
A zatem w naszych relacjach z Bogiem i z braćmi „w końcu tylko miłość się liczy”
Prośmy więc dziś Ducha Świętego o ten pierwszy i niezbędny z Jego „owoców”

.....................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.B

ROK LITURGICZNY 2018/2019
13 stycznia 2019 r.
Święto Chrztu Pańskiego

*

14 stycznia, poniedziałek. Dzień powszedni
15 stycznia, wtorek. Dzień powszedni
16 stycznia, środa. Dzień powszedni
17 stycznia, czwartek. Wspomnienie św. Antoniego, opata
18 stycznia, piątek. Dzień powszedni
19 stycznia, sobota. Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, b-pa

*

DAR CHRZTU ŚWIĘTEGO

W chrzcie świętym Jezus stał się moim Bratem.
Bóg Ojciec przez Ducha Świętego zjednoczył mnie z Nim i całym Jego życiem?
Co mogę powiedzieć o mojej osobistej więzi z Jezusem?
Jaki tytuł Jezusa jest najbliższy mojemu sercu: Brat? Przyjaciel? Pan?

„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”  .
Te słowa Ojciec kieruje do Jezusa, mojego Brata, i do mnie.
Co czuję, gdy Ojciec zwraca się do mnie w ten sposób?
Czy rzeczywiście czuję się umiłowanym dzieckiem Ojca?
Co blokuje lub osłabia we mnie to poczucie?
Spróbuję porozmawiać serdecznie z moim Ojcem.

.......................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
6 stycznia 2019 r.
Uroczystość Objawienia Pańskiego

*

..7 stycznia, poniedziałek. Dzień powszedni
..8 stycznia, wtorek. Dzień powszedni
..9 stycznia, środa. Dzień powszedni
10 stycznia, czwartek. Dzień powszedni
11 stycznia, piątek. Dzień powszedni
12 stycznia,  sobota. Dzień powszedni

*

SZUKANIE JEZUSA

Przyłączę się do Mędrców ze Wschodu,
którzy ryzykują trudną podróż w nieznane strony,
aby odnaleźć nowo narodzonego Króla.
Będę podziwiał ich pragnienie spotkania z Jezusem, którego jeszcze nie znają ...
Będę prosił Boga, aby ustrzegł mnie od „grzechu Heroda”,
od niepokoju serca i od lęku, który może zamykać mnie na Jezusa.
Jakie lęki i niepokoje chciałbym Mu najbardziej oddać?...
Stanę pośród Mędrców, którzy znaleźli Jezusa. Zwrócę uwagę na ich radość.
Będę podziwiał ich wiarę: w bezbronnym niemowlęciu odnalezionym w stajni
rozpoznają Zbawiciela świata ...

Będę w sercu powtarzał prostą modlitwę Jezusową:
„Jezu, naucz mnie dostrzegać Cię w prostej codzienności.

..........................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator

.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
30 grudnia 2018 r.
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

*

31 grudnia 2018 r., poniedziałek. Siódmy Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego
..1 stycznia 2019 r., wtorek. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
..2 stycznia 2019 r., środa. Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego 
................................i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła
..3 stycznia 2019 r., czwartek. Dzień powszedni
..4 stycznia 2019 r., piątek. Dzień powszedni
..5 stycznia 2019 r., sobota. Dzień powszedni

*

RADOŚĆ ODNAJDYWANIA JEZUS

Jak zachowuję się wówczas, gdy gubię Jezusa w moim życiu?
Czy teraz jestem blisko Niego czy daleko?
Czy jest we mnie „tęsknota aż do bólu” za Jezusem?

Będę kontemplował radość Maryi i Józefa, którzy odnajdują Jezusa.
Poproszę o takie usposobienie serca,
któremu będzie towarzyszyło stałe pragnienie szukania Jezusa
i radość odnajdywania Go każdego dnia.

.....................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
23 grudnia 2018 r.
IV Niedziela Adwentu

*

24 grudnia, poniedziałek.Dzień powszedni
25 grudnia, wtorek. Uroczystość Narodzenia Pańskiego
26 grudnia, środa. Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
27 grudnia, czwartek. Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty
28 grudnia, piątek. Święto świętych Młodzianków, męczenników
29 grudnia, sobota. Piąty dzień oktawy Narodzenia Pańskiego

*

ZNAK NADZIEI I POCIECHY

Adwent tegoroczny zbliża się do swego kresu,
jakim jest bliska już uroczystość Bożego Narodzenia,
trwała i dynamiczna pamiątka pierwszego przyjścia Chrystusa,
kiedy to On „narodził się z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”.
Cały więc adwent to czas szczególnie maryjny.
Dziś jednak Kościół skupia naszą uwagę na Bogarodzicy w sposób szczególny.
Mianowicie ukazuje w Niej nie tylko kres pierwszego dziejowego adwentu,
wypełnienie oczekiwania Mesjasza przez Lud Boży Starego Przymierza,
lecz coś więcej. Nie tylko wskrzesza wspomnienie o minionych faktach.
Drugi bowiem adwent – ten nasz w Kościele – trwa nadal,
zmierzając do Drugiego Przyjścia Chrystusa, do paruzji.
A w tym naszym wciąż aktualnym adwencie, w tej niepowtarzalnej szansie życiowej,
która wymaga od nas świadomej decyzji, postać Maryi jest szczególnie doniosła:
to – jak mówi Sobór – „znak pewnej nadziei i pociechy”.

.................................................................................Augustyn Jankowski OSPPE
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
16 grudnia 2018 r.
III Niedziela Adwentu

*

17 grudnia, poniedziałek. Dzień powszedni
18 grudnia, wtorek. Dzień powszedni
19 grudnia, środa. Dzień powszedni
20 grudnia, czwartek. Dzień powszedni
21 grudnia, piątek. Dzień powszedni  
22 grudnia, sobota. Dzień powszedni.

*

BLISKOŚĆ PANA

Tytuł obchodu tej niedzieli można ująć w formę tryptyku:
potrzeba, warunki i owoce radosnej bliskości Pana.
Potrzebę uzasadnia apel Proroka.
W nim szczególny akcent spoczywa na tęsknocie za odwieczną, oblubieńczą miłością
Boga do swego ludu. Ta miłość, niczym nie zrażona,
tym razem jest już obecna w pełni ery mesjańskiej, dzięki inicjatywie Boga,
który sam pragnie żyć pośrodku swego ludu tyle razy dotąd niewiernego.
Warunkiem wstępnym odczuwania radosnej bliskości Pana jest umożliwione przez Niego
ponowne „zanurzenie się w Duchu Świętym i ogniu” przez pokutę,
trafnie określaną jako „pracowity chrzest”.
Zanim jednak nastąpi ostateczna i wiekuista nasza radość jako Bożej pszenicy
w wiekuistym spichlerzu, już teraz winniśmy promieniować radością
i niewysłowionym Bożym pokojem, bo Pan jest blisko.
Wiara w tę bliskość nadaje naszej modlitwie, ufnej i pełnej wdzięczności,
moc uwalniającą nas od zbędnej troski o siebie.

.............................................................................Augustyn Jankowski OSPPE
.B.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
9 grudnia 2018 r.
II Niedziela Adwentu

*

10 grudnia, poniedziałek. Dzień powszedni 
11 grudnia, wtorek. Dzień powszedni
12 grudnia, środa. Dzień powszedni
13 grudnia, czwartek. Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy 
14 grudnia, piątek. Wspomnienie św. Jana od Krzyża,
................................prezbitera i doktora Kościoła 
15 grudnia, sobota. Dzień powszedni.

*

NA PUSTYNI

Czas Adwentu jest zaproszeniem do myślenia o powtórnym przyjściu Jezusa,
a czytania mszalne są pełne otuchy.
Każdy z nas ma jakąś pustynię w sobie, w swoim życiu.
Może pustynię niemocy, bezradności, bezsilności?
Pustynię zmarnowanego i przegranego życia? Może pustynię samotności, cierpienia?
Może wreszcie pustynię upadku i grzechu?
Na pustyni nie pomogą pieniądze, godności, układy, wykształcenie.

Św. Jan ogłasza chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów.
Wzywa mnie do nawrócenia, do zmiany myślenia.
Na pustyni jestem wezwany, bym poszedł do źródła – do źródła miłosierdzia,
którym jest sakrament pokuty. Chcę się nawrócić, chcę przyjąć Boże przebaczenie,
chcę się przyodziać w sprawiedliwość pochodzącą od Boga.
Chcę prostować ścieżki mojego życia, ponieważ są one często pokręcone,
ponieważ często osądzam, oskarżam i jestem egoistą.

....................................................................O. Stanisław Jarosz OSPPE
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
2 grudnia 2018 r.
I Niedziela Adwentu

*

3 grudnia, poniedziałek. Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
4  grudnia, wtorek. Dzień powszedni
5  grudnia, środa. Dzień powszedni
6  grudnia, czwartek. Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa
7  grudnia, piątek. Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
8 grudnia, sobota.Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

*

CZUWAJCIE!

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach,
a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy.
Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi.
albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.
A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa,
pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask.
Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić,
i stanąć przed Synem Człowieczym».
.......................................................................(Ł 21)

Hasło umieszczone w tytule dotyczące przyszłości mamy realizować w życiu
jako naszym dziejowym adwencie.
„Zbliża się odkupienie”, bo taki jest Boży plan zbawienia.
Ale nie godzi się na ów ostateczny finał czekać z założonymi rękoma.
Taka postawa mogłaby nas łatwo pogrążyć bez reszty w sprawach doczesnych:
tak w przyjemnościach, jak w troskach. „Zbliża się odkupienie” dla nas
przez udział w Eucharystii, którą sprawujemy, aż Pan przyjdzie.
Jak z jednej strony Eucharystia, będąc przeistoczeniem materii kosmicznej,
przybliża także wewnętrzną przemianę wszechświata, tak z drugiej strony –
jako sakrament Miłości rozdającej się – winna nas nieustannie pobudzać
do coraz gorliwszego świadczenia czynnej miłości bliźniego. Wówczas nie zachodzi obawa,
by przyjście Syna Człowieczego na sąd mogło spaść na nas znienacka.

.........................................................................Augustyn Jankowski OSB.
.