Kalendarz liturgiczny

ROK LITURGICZNY 2018/2019
20 października 2019 r.
Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła

*

21 października, poniedziałek - Dzień powszedni
22 października, wtorek - Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
23 października, środa - Dzień powszedni
24 października, czwartek - Dzień powszedni
25 października, piątek - Dzień powszedni
26 października, sobota - Dzień powszedni

*

WYTRWAŁOŚĆ W MODLITWIE

Jezus, przygotowując uczniów do misji apostolskiej, zwraca im uwagę na potrzebę modlitwy.
Modlitwę uczniów Jezusa powinna cechować wierność i wytrwałość.

Co mogę powiedzieć o wierności i wytrwałości w mojej modlitwie?
Popatrzę na swój tryb życia i program codziennych zajęć.
Czy jest w nim miejsce na codzienną modlitwę?
Czy potrafi ę włączać w modlitwę moje przeżycia i osobiste doświadczenia?

Jezus za pomocą przypowieści przybliża mi prawdziwy obraz Boga,
do którego modlę się każdego dnia.
Bóg nie jest jak surowy sędzia, który niechętnie wysłuchuje moich zwierzeń.
Przeciwnie. Jest wrażliwy i dobry...
Bóg traktuje mnie jak swego wybranego i prędko bierze w obronę.
Dniem i nocą słucha moich modlitw i nigdy nie zwleka w moich sprawach.
Jakie odczucia budzą się w moim sercu, gdy słucham tych słów Jezusa?

Przywołam moje osobiste doświadczenia z modlitwy.
Jaki jest mój obraz Boga, do którego przychodzę z prośbami?
Czy wierzę, że Bóg jest o mnie zatroskany i przejmuje Go moja codzienność?
Czy nie pojawia się we mnie odczucie, że Bóg jest surowym sędzią,
który nie liczy się z ludźmi?
Opowiem Jezusowi o moich prawdziwych odczuciach.

Będę prosił Jezusa o dar głębokiej wiary w Boga bliskiego
i wrażliwego na moje codzienne sprawy.
Wracać będę do wyznania: „Ufam Ci, Boże, Ty zawsze jesteś ze mną”.

..........................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
13 października 2019 r.
Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła

*

14 października, poniedziałek - Dzień powszedni
15 października, wtorek - Wspomnienie św. Teresy od Jezusa,
..........................................dziewicy i doktora Kościoła
16 października, środa - Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej
17 października, czwartek - Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego,
..............................................biskupa i męczennika
18 października, piątek - Święto św. Łukasza, ewangelisty
19 października, sobota - Dzień powszedni

*

OBDAROWANIE I WDZIĘCZNOŚĆ

Dzisiejsza liturgia słowa w centrum naszej uwagi stawia postawę wdzięczności,
która słusznie jest najpierw uświadomieniem sobie i uznaniem daru otrzymanego od Boga,
a następnie osobistą odpowiedzią i zaangażowaniem, aby o nim świadczyć wobec innych.

Uzdrowiony z trądu Naaman – dowódca wojsk króla Aramu, nieprzyjaciela Izraela,
nie tylko doświadcza cudu oczyszczenia z trądu,
ale też staje się wprost wyznawcą wiary w Boga Izraela.
Mówi: „Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem!”.
Trzeba zaznaczyć, że za tym wyznaniem idzie również pewne działanie, połączone z prośbą,
aby mógł wziąć ze sobą trochę izraelskiej ziemi.
Pragnie bowiem po powrocie do swojej ojczyzny dać świadectwo,
że Bóg Izraela jest jedynym Bogiem, któremu chce dochować wierności...

Uzdrowiony z trądu Naaman – dowódca wojsk króla Aramu, nieprzyjaciela Izraela,
nie tylko doświadcza cudu oczyszczenia z trądu,
ale też staje się wprost wyznawcą wiary w Boga Izraela.
Mówi: „Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem!”.
Trzeba zaznaczyć, że za tym wyznaniem idzie również pewne działanie, połączone z prośbą,
aby mógł wziąć ze sobą trochę izraelskiej ziemi.
Pragnie bowiem po powrocie do swojej ojczyzny dać świadectwo,
że Bóg Izraela jest jedynym Bogiem, któremu chce dochować wierności...

Opowiadanie z Drugiej Księgi Królewskiej zapowiada wyraźnie tajemnicę chrztu świętego,
który nie tylko przywraca człowiekowi utraconą łaskę,
ale też wprost stawia nas na nowo w podobieństwie i obrazie Boga samego.
Poza Bogiem prawdziwym nie ma innego, którego można ukochać całym sercem,
umysłem, z całej duszy i ze wszystkich sił.

........................................................................Abp Wacław Depo
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
6 października 2019 r.
Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła

*

..7 października, poniedziałek - Wspomnienie NMP Różańcowej
.,8 października, wtorek - Dzień powszedni
.,9 października, środa - Dzień powszedni
10 października, czwartek - Dzień powszedni
11 października, piątek - Dzień powszedni
12 października, sobota - Dzień powszedni

*

WIARA WYMAGA ODWAGI

Kiedy Apostołowie usłyszeli słowa Jezusa, że zawsze mają przebaczać,
prosili: „Dodaj nam wiary”.
Jest to moje i twoje wołanie wobec naszych niemożności również w przebaczaniu.
Odpowiedź Jezusa jest nokautująca: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy...”.
Ja już wiem, że mam maleńką wiarę.
Gdybym miał większą, to nie martwiłbym się tak wieloma sprawami.
Miałbym ufność, że Bóg mnie kocha i jest najlepszym Ojcem.
Nie wściekałbym się na siebie i innych, ponieważ Jezus jest moim Zbawicielem
i moim Bratem, kocha mnie i ma dla mnie nieograniczone miłosierdzie.
Gdybym ufał Bogu całkowicie, miałbym w sercu pokój mimo faktu,
że się starzeję i będę umierał.

Powodem wielu nierozwiązanych problemów życiowych jest brak wiary.
Często spotykam ludzi, którzy mówią: Ja bardzo mocno wierzę, ufam Panu Bogu.
Wtedy chciałbym spytać: A ile masz dzieci? Tyle, ile Pan Bóg daje?
Jeżeli ufasz, to czy pozwalasz, aby Bóg decydował o Twoim życiu?

.............................................................................O. Stanisław Jarosz OSPPE
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
29 września 2019 r.
Dwudziesta Szósta Niedziela Zwykła

*

30 września, poniedziałek - Wspomnienie św. Hieronima,
..............................................prezbitera i doktora Kościoła
..1 października, wtorek -  Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
............................................dziewicy i doktora Kościoła
..2 października, środa - Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów
..3 października, czwartek - Dzień powszedni
..4 października, piątek - Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
..5 października, sobota - Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

*

SENS PRZYPOWIEŚCI O ŁAZARZU

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu nie jest jakąś pocztówką z pozaziemskich krain,
Nieba i Otchłani. Jezus w ten obrazowy sposób uczy nas jednak kilku prawd.
Po pierwsze – istnieje związek między naszymi czynami w życiu doczesnym a tym,
czego doświadczymy po śmierci.
Po drugie – choć słusznie Kościół wskazuje na miłosierdzie Boże, to pozostaje prawdą,
że Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
Po trzecie – wykorzystujmy zwyczajne okazje, by się nawracać,
a nie czekajmy na jakieś nadzwyczajne znaki, myśląc, że jeszcze mamy czas.
Benedykt XVI w encyklice „Spe salvi” napisał:
Obydwie – sprawiedliwość i łaska – muszą być widziane w ich właściwym związku.
Łaska nie jest gąbką, która wymazuje wszystko, tak że w końcu to,
co robiło się na ziemi, miałoby w efekcie zawsze tę samą wartość. (...)
Na uczcie wiekuistej złoczyńcy nie zasiądą ostatecznie przy stole obok ofiar,
tak jakby nie było między nimi żadnej różnicy.
Nie znaczy to, że wysyłamy kogoś do piekła. Wręcz przeciwnie!
Modlimy się za grzeszników, otworzyli się na miłosierdzie Tego, który ich sądzi.
Z drugiej jednak strony chrześcijanin nie może popadać w cynizm i zadufanie,
że jakoś to będzie, bo przecież Bóg nam wszystko przebaczy.
W pierwszym czytaniu prorok Amos przestrzega:
Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii.
Mamy żyć w bojaźni Bożej. Przy czym bojaźń to nie lęk, który nas paraliżuje,
ale postawa pokory wobec nieskończonego, świętego Boga.
Paweł Apostoł w Liście do Tymoteusza pisze o Bogu:
Jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących,
jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną,
którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć.
A jeśli Bóg zaprasza cię do wiecznej wspólnoty z sobą,
to możesz tylko wykrzyknąć jak psalmista: „Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego”.
Wszystko jest bezinteresowną łaską Boga, który nas ukochał.
Takiemu postawieniu sprawy zdaje się przeczyć inne zdanie z drugiego czytania:
Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne.
Tak jakbyśmy mieli własnymi wysiłkami pójść do nieba. Sprzeczność jest tylko pozorna.
Bo z jednej strony bez Bożej łaski nie możemy zostać zbawieni.
Z drugiej jednak – Bóg zbawia nas nie jakby obok nas, a tym bardziej nie wbrew nam.
Jesteśmy wezwani do współpracy z Bogiem, a ta współpraca oznacza m.in. „walkę o wiarę”.
Łaska nie przekreśla ludzkiej wolności, ale ją uwypukla i nadaje jej kierunek oraz sens.

......................................................................................Dariusz Kowalczyk SJ
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
22 września 2019 r.
Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła

*

23 września, poniedziałek - Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
24 września, wtorek - Dzień powszedni
25 września, środa -  Dzień powszedni
26 września, czwartek - Dzień powszedni
27 września, piątek - Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera
28 września, sobota - Wspomnienie św. Wacława, męczennika

*

BOGU NIE MAMONIE

Człowiek współczesny ulega iluzji, że to „pieniądz rządzi światem”, a gospodarka jest
najważniejsza. Taki stereotyp jest już dawno znanym schematem myślenia,
o czym poucza nas prorok Amos: „Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego,
.................................................a bezrolnego pozostawiacie bez pracy”.
Problem braku uczciwości w dzieleniu się dobrami i prawdziwej solidarności
między biednymi a bogatymi jest rzeczywistością stale obecną w świecie.
Zawsze kiedy człowiek – zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym –
odchodzi od Bożych przykazań, kiedy zapomina o miłości Boga i bliźniego –
wkrada się grzech nieuczciwości w relacjach między bogatym a biednym.
Ten problem był obecny również w czasach proroka Amosa,
który zdecydowanie wypomina nieuczciwym ludziom oszustwa wobec biednych:
...„Będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować.
....Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów
....i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać”.
Pan Bóg upomni się o krzywdę biedneg, On jest łaskawy i miłosierny i wzywa nas,
abyśmy w relacji z drugim człowiekiemkierowali się miłością.

Największym dobrem i szczęściem jest zbawienie, dlatego św. Paweł wzywa nas do wielkiej
modlitwy za wszystkich ludzi: „Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy,
wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi.
Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie,
by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy”.
Owa prawda to fakt, że jeden jest Bóg i jedyny Pośrednik między Bogiem a ludźmi –
Jezus Chrystus, który wydał samego siebie za nas w ofierze odkupieńczej.
Zatem – Syn Boży jest punktem odniesienia dla człowieka, dla jego pracy, modlitwy
i relacji do Boga i do każdego człowieka.

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus uczy nas właściwego wykorzystania posiadanych dóbr.
Bogactwo tego świata nie jest celem, ale środkiem do osiągnięcia celu,do zbawienia.
Człowiek jest stworzony do szczęścia z Bogiem.
Nie może więc na tym świecie przed perspektywą Bożej miłości umieścić jakąś marność:
„Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!” – mówi Pan.

.........................................................................................Ks. Jan Koclęga
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
15 września 2019 r.
Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła

*

16 września, poniedziałek - Wspomnienie świętych męczenników
.............................................Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa
17 września, wtorek - Dzień powszedni
18 września, środa - Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika
19 września, czwartek - Dzień powszedni
20 września, piątek - Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim
......... ........................Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
21 września, sobota - Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

*

IMIĘ BOGA - MIŁOSIERDZIE

Wsłuchawszy się w przypowieści Jezusa o zagubionej owcy, drachmie
i miłosiernym ojcu, możemy stwierdzić, że są one „Ewangelią Ewangelii”.

Albowiem w sposób niedościgły dla rozumu ludzkiego ukazują prawdę o Bogu,
który jest zawsze bliski człowiekowi, niezależnie od stopnia jego grzeszności
czy oddalenia: „zostawia dziewięćdziesiąt dziewięć owiec
i idzie za zaginioną, aż ją znajdzie”;
„cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, która mi zginęła”;
„trzeba się radować i cieszyć z tego, że brat twój był umarły, a znów ożył,
zaginął, a odnalazł się”.

Ktoś może postawić zasadnicze pytanie: Czy jest to obraz tego samego Boga,
który w Starym Przymierzu jest Bogiem ukrytym, Sprawiedliwym Sędzią,
karzącym zło i odstępstwa?
To pytanie wciąż rozbrzmiewa na kartach Biblii Starego i Nowego Testamentu,
jak również we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa podejmowano próby,
aby wymazać obraz Boga mściciela ze Starego Testamentu,
a zastąpić go obrazem Boga Ojca.
Za przykładem Chrystusa wyznajemy z wiarą, że „Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba”
jest tym samym Bogiem, który objawia się
jako Ojciec Jednorodzonego Syna w Duchu Świętym.
Tylko na płaszczyźnie wiary i dzięki łasce Boga uznajemy,
że Jezus Chrystus objawia nam tajemnice Jedynego Boga obydwu Testamentów...

Trudna dla każdego pokolenia wierzących w Boga Izraela –
pozostaje sprawa Jezusa z Nazaretu,
który objawia tajemnice Boga obydwu Przymierzy i Testamentów.
Synowie Izraela wciąż zatrzymują się nie na księgach Starego Przymierza,
które mówią o Chrystusie, ale na dramatach historii...
Te ostatnie, zwłaszcza Holokaust, ukazują, że ludzie na płaszczyźnie
podarowanej wolności wciąż wybierają innych bogów,
a nieraz wprost siebie samych czynią bogami.
W Jezusie Chrystusie Bóg objawił się w sposób ostateczny, jako Pierwszy i Ostatni,
jako Stwórca i Zbawiciel, jako Ojciec bogaty w miłosierdzie.

...............................................................................Z homilii abp Wacław Depo
.o

ROK LITURGICZNY 2018/2019
8 września 2019 r.
Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła

*

..9 września, poniedziałek - Dzień powszedni
10 września, wtorek - Dzień powszedni
11 września, środa - Dzień powszedni
12 września, czwartek - Dzień powszedni
13 września, piątek - Wspomnienie św. Jana Chryzostoma,
...................................biskupa i doktora Kościoła
14 września, sobota - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

*

PÓJŚĆ ZA JEZUSEM

Pierwsze czytanie jest zaproszeniem do uznania naszych ograniczeń w poznaniu świata
i w poznaniu Boga. Bóg jest tajemnicą, ale po dziełach stworzenia należy uznać wielkość
i nieskończoność Stwórcy. On sam daje się poznać przez Objawienie.

Przez chrzest staliśmy się uczniami Jezusa. Rolą ucznia jest słuchać Jezusa,
iść za Nim, pełnić Jego wolę. Jeżeli coś w tym przeszkadza,
to trzeba radykalnie z tym zerwać i się tego wyrzec.
Ewangelia mówi o nienawiści do grzechu, a nie do grzesznika.
Zwrot „mieć w nienawiści” jest użyty po to, by pokazać, że bycie uczniem,
pójście za Jezusem ma bezwzględne pierwszeństwo, a wszystko inne jest drugorzędne.
Nawet relacje do najbliższych są na drugim miejscu.
Mamy uciąć to wszystko, co otrzymaliśmy od rodziców,
a co przeszkadza nam być prawdziwymi uczniami Jezusa,
np. tzw. dobre rady, pragnienia rodziców, którzy umyślili,
jak nasze życie ma wyglądać: sukcesy, pieniądze, wygoda.
Należy mieć w nienawiści to wszystko, co może prowadzić do grzechu.

Drugim warunkiem pójścia za Jezusem jest wzięcie krzyża codziennego życia.
Co jest moim krzyżem? Co mam brać i nieść, idąc śladami Jezusa?
Co nas krzyżuje, tj. powoduje cierpienie, męczy, nie pozwala spać?
Krzyżem na pewno nie jest grzech. Uciekając od krzyża, często popadamy w grzechy
takie jak alkoholizm, nieopanowanie w sferze seksualnej czy inne uzależnienia.
Jezus mówi: „Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”

.................................................................................O. Stanisław Jarosz OSPPE
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
1 września 2019 r.
Dwudziesta Druga Niedziela Zwykła

*

2 września, poniedziałek - Dzień powszedni
3 września, wtorek -  Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego,
...................................papieża i doktora Kościoła
4 września, środa - Dzień powszedni
5 września, czwartek - Dzień powszedni
6 września, piątek - Dzień powszedni
7 września, sobota - Dzień powszedni

*

POKORA

Pokora to jeden z najpiękniejszych przymiotów Boga.
Ta prawda wielokrotnie znalazła wyraz już w Starym Testamencie,
co potwierdza czytanie wyjęte z Mądrości Syracha,
które zawiera znamienne pouczenie:
„Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana”.
Takie zalecenie idzie na przekór rzeczywistości, w której żyjemy,
naznaczonej pogonią za zaszczytami, dominacją i władzą,
aczkolwiek nasze czasy nie są pod tym względem żadnym wyjątkiem.
Starotestamentowy mędrzec wskazał także na niezwykły paradoks:
„Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony”.
Bóg otrzymuje uwielbienie przede wszystkim od tych, którzy są pokorni.
Ludzie ogarnięci pychą i zasklepieni w sobie pozostają nieczuli na Jego majestat i potęgę.

Mądrość Syracha została podjęta i potwierdzona przez Jezusa.
Jego nauczanie często wyrastało z konkretnych sytuacji – takie również powinno być
duszpasterskie nauczanie Kościoła. Okazję do przypowieści stanowił wstęp do uczty
wydanej w domu pewnego przywódcy faryzeuszów.
Zanim się rozpoczęła, wielu biesiadników wybierało sobie pierwsze miejsca.
Nie trzeba długo szukać, żeby podobne zabiegi i zachowania zobaczyć
i w naszych środowiskach, także kościelnych.
Ich groteskowość jest tym większa, że od dwóch tysięcy lat znamy nauczanie Jezusa.
Jeżeli chcemy Go naprawdę naśladować, właśnie w tej dziedzinie wydaje się
to bodaj najłatwiejsze, a zarazem najbardziej wychowawcze.

.............................................................................Ks. prof. Waldemar Chrostowski
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
25 sierpnia 2019 r.
Dwudziesta Pierwsza Niedziela Zwykła

*

26 sierpnia, poniedziałek - Uroczystość NMP Częstochowskiej
27 sierpnia, wtorek - Wspomnienie św. Moniki
28 sierpnia, środa - Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
29 sierpnia, czwartek - Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela
30 sierpnia, piątek - Dzień powszedni
31 sierpnia, sobota - Dzień powszedni

*

ZBAWCZA ROLA BOGA

Mimo trudności życiowych doznawanych obecnie szansa wyjścia z nich obronną ręką
pozostaje otwarta dla nas jako dla dzieci wychowywanych przez ojcowską dobroć Boga.
Słowo dzieci trzeba jednak właściwie rozumieć,
gdyż nie zwalnia ono nas z odpowiedzialności,
wprost przeciwnie domaga się rozstrzygnięcia z naszej strony
już teraz za synowskim trwaniem w karności.
Na serio mamy wziąć obraz ewangeliczny ciasnych drzwi:
Kościół jest dla nas nośnikiem królestwa Bożego, a nie magiczną rękojmią wejścia do nieba.
To zaś wejście ma gwarancję, ale innego rodzaju – zbawczą wolę Boga,
który inicjuje, pomaga i wyczekuje naszej odpowiedzi.

...........................................................................Augustyn Jankowski OSB
.B

ROK LITURGICZNY 2018/2019
18 sierpnia 2019 r.
Dwudziesta Niedziela Zwykła

*

19 sierpnia, poniedziałek - Dzień powszedni
20 sierpnia, wtorek - Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
21 sierpnia, środa - Wspomnienie św. Piusa X, papieża
22 sierpnia, czwartek - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej
23 sierpnia, piątek - Dzień powszedni
24 sierpnia, sobota - Święto św. Bartłomieja, apostoła

*

NASZE MĘSTWO

Niewierzący niekiedy zarzucają nam wygodną religijność,
coś jak polisę ubezpieczeniową na życie, zwłaszcza wieczne.
Marksiści znów za Leninem powtarzają: „religia jest opium dla ludu”.
Płytkie te oceny płyną bądź z obserwacji życia niektórych ludzi
o niewłaściwej pobożności, bądź z założeń ideologicznych,
które liczą się tylko z życiem doczesnym.
Tymczasem inna jest prawda życia uczniów Chrystusa.
Z dzisiejszych czytań okaże się, że ono wcale nie jest przebywaniem
„jak u Pana Boga za piecem”, lecz mężną walką.
W niej, inaczej niż w bojach ludzkich, zwycięstwo nie jest jakimś wyczynem.
Wzorem bohaterstwa jest dobrowolna ofiara Chrystusa,
który dla nas przecierpiał krzyż.
Twierdzenie, że nasze męstwo w konfliktach ma za wzór ofiarę Chrystusa
otrzymuje dziś dowód biblijny złożony z trzech części,
stanowiących: zapowiedź, wzór i zachętę...

Człowiek przed wiekami wybrany i powołany przez Boga w Chrystusie
ma tu i teraz dzielić życie ze swym Odkupicielem. Stąd konsekwentny chrześcijanin
musi mieć nieuniknione konflikty ze swym otoczeniem na tle różnic drogi życiowej,
bo Jezus Chrystus był i na zawsze pozostanie „znakiem sprzeciwu”
jako absolutna prawda o Bogu i o człowieku.
Konkretny sprzeciw może mieć różne tło i odmienne motywacje wrogich działań,
ale ostateczna racja jest właśnie ta.
W znoszeniu tego sprzeciwu niezbędnym dla nas wzorem...
pozostanie na zawsze dobrowolnie przyjęta przez Jezusa ofiara krzyżowa,
której pragnął On ożywiony miłością. To ona ma z kolei rozpalać tych,
którzy się do Niego solidarnie przyznają.
A to pociąga za sobą z konieczności stałe odrywanie się od samych siebie.
Ofiara Chrystusa nie jest tylko wzorem dla nas, ale i mocą zwycięską.

..............................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
11 sierpnia 2019 r.
Dziewiętnasta Niedziela Zwykła

*

12 sierpnia, poniedziałek - Dzień powszedni
13 sierpnia, wtorek - Dzień powszedni
14 sierpnia, środa - Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego,
................................prezbitera i męczennika
15 sierpnia, czwartek - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
16 sierpnia, piątek - Dzień powszedni
17 sierpnia, sobota - Wspomnienie św. Jacka, prezbitera

*

NASZA ZIEMIA OBIECANA

Żyjemy w czasie zamętu, niepokoju i pomieszania pojęć.
Trwa ciągły atak na rodzinę, na wiarę i cywilizację chrześcijańską.
Księga Mądrości mówi: „Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom,
by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przysięgom zawierzyli”.

Noc wyzwolenia jest nocą paschalną, nocą wyjścia z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej.
Naszą niewolą jest grzech, naszym faraonem jest
naszym Mojżeszem jest Jezus Chrystus,
a Morzem Czerwonym jest chrzest, gdzie ginie potęga faraona.
Naszą ziemią obiecaną jest Niebo, życie wieczne.
Jezus powiedział do uczniów:
„Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo”.
Dlatego Ewangelia wzywa nas do czuwania,
do oczekiwania na powtórne przyjście naszego Pana w chwale.

.........................................................................O. Stanisław Jarosz OSPPE
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
4 sierpnia 2019 r.
Osiemnasta Niedziela Zwykła

*

..5 sierpnia, poniedziałek - Wspomnienie św. Marty
..6 sierpnia, wtorek - Święto Przemienienia Pańskiego
..7 sierpnia, środa - Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
..8 sierpnia, czwartek - Wspomnienie św. Dominika, prezbitera
..9 sierpnia, piątek - Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża,
.................................dziewicy i męczennicy, patronki Europy
10 sierpnia, sobota - Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

*

JAK ŻYĆ

Pierwsze czytanie mszalne nie przystaje do aktualnych trendów myślowych i kulturowych,
którym ulega wielu wierzących w Boga. Kohelet wypowiada się o marności,
to jest znikomości, wszystkiego, co nas otacza, i tego, co wytwarzamy.
W naszych czasach jego dosadnie brzmiące słowa rozlegają się na przekór reklamom,
które łudzą ludzi szczęściem, które ma pochodzić z nieopanowanego posiadania i używania.
Przypominają, że nie powinniśmy poprzestawać na tym,
co niesie codzienność z jej nieodłącznym pytaniem: „Jak przeżyć?”,
ponieważ mądrość nakazuje, by pójść znacznie dalej i z jeszcze większą energią
szukać odpowiedzi na pytanie: „Jak żyć?”.
A gdy to, co doczesne, nie wystarcza i nasila się poczucie bezsensu,
wtedy ratunkiem jest wołanie psalmisty: „Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką”.

W nauczaniu Jezusa powtarza się strzeżenie przed złudnym poleganiem na sobie.
Przypowieść o marności dóbr doczesnych
to odpowiedź na prośbę o pomoc w uzyskaniu spadku.
Jezus nie pozwolił, by Jego rola została zredukowana do załatwiania rodzinnych
i sąsiedzkich kłótni i sporów. Wykorzystał tę sytuację do napiętnowania chciwości,
która odbiera człowiekowi rozum i niszczy sumienie.
Ci, którym się wydaje, że przez poleganie na zgromadzonych przez siebie bogactwach
skutecznie zabezpieczyli swoją przyszłość, słyszą twarde słowa:
„Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie,
komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?”.
Trudne zadanie Kościoła polega na tym, by ukazywał potrzebę wartości nieprzemijających
oraz wzmacniał nadzieję na życie wieczne.

....................................................................Ks. prof. Waldemar Chrostowski
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
28 lipca 2019 r.
Siedemnasta Niedziela Zwykła

*

29 lipca, poniedziałek - Wspomnienie św. Marty
30 lipca, wtorek - Dzień powszedni
31 lipca, środa - Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
..1 sierpnia, czwartek - Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego,
......................................biskupa i doktora Kościoła
..2 sierpnia, piątek - Dzień powszedni
..3 sierpnia, sobota - Dzień powszedni

*

OJCZE NASZ

Dzisiaj w Ewangelii jeden z uczniów prosi Chrystusa: Panie, naucz nas się modlić.
Pan Jezus spełnia tę prośbę i wskazuje na Boga jako Ojca.
Jeżeli mówimy do Boga: Ojcze, to stawiamy siebie w kondycji dziecka Bożego,
a więc nasza modlitwa ma być piękną relacją dziecięcej miłości do ukochanego Ojca.
..........................................................................Ks. Jan Koclęga
.
Trudności na modlitwie nie omijają nikogo.
Nawet tych, którzy z powołania żyją bardzo blisko Jezusa.
Ważne jest przekraczanie oporów i pielęgnowanie w sobie pragnienia modlitwy.
Poziom naszej modlitwy zależy w dużej mierze od głębi naszych pragnień.
Czy jest we mnie silne pragnienie modlitwy?
Jak często proszę o dar modlitwy dla siebie?
..............................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator

.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
21 lipca 2019 r.
Szesnasta Niedziela Zwykła

*

22 lipca, poniedziałek - Wspomnienie św. Marii Magdaleny
23 lipca, wtorek - Wspomnienie św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy
24 lipca, środa - Wspomnienie św. Kingi, dziewicy 
25 lipca, czwartek - Święto św. Jakuba, apostoła
26 lipca, piątek - Wspomnienie św. Joachima i Anny,
............................rodziców Najświętszej Maryi Panny
27 lipca, sobota - Dzień powszedni

*

BÓG ZAWSZE JEST WIĘKSZY

Ważne są prawidłowe założenia dobrego wyboru dróg,
na których na co dzień spotkamy Boga,
wzorem tych bohaterów wiary, których ukazują dzisiejsze czytania.
Wierny Bogu jest stale Abraham,
gotów przyjąć wiarą Boże obietnice właściwie wbrew ludzkiej nadziei;
wierna myśli Jezusa jest Maria, przez Niego samego przeciwstawiona Marcie;
wierny powołaniu jest Apostoł Paweł, choć uwięziony,
przecież wzbogacający nadal sprawę Kościoła-Chrystusa.
Wszystkie te trzy przykłady są paradoksalne,
gdyż wykraczają poza zwykłe ludzkie rachuby i doświadczenie.
Dla tych trojga Bóg jest zawsze pierwszy, ważniejszy niż ich własne nawet szlachetne plany,
zawsze zarazem wspomagający swoją wszechmocą,
ponieważ poddają się Jego inicjatywie i prowadzeniu przez godną odpowiedź.

Tą godną odpowiedzią w nas będzie wiara bez sprzeciwów,
posłuch życzeniom Pana i umiejętność wykorzystania dla sprawy Bożej cierpienia.
Wszystkie trzy okazje należą do całkiem codziennych.

......................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
14 lipca 2019 r.
Piętnasta Niedziela Zwykła

*

15 lipca, poniedziałek - Wspomnienie św. Bonawentury,
........................................biskupa i doktora Kościoła
16 lipca, wtorek - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
17 lipca, środa - Dzień powszedni
18 lipca, czwartek - Dzień powszedni
19 lipca, piątek - Dzień powszedni
20 lipca, sobota - Dzień powszedni

*

MIŁOSIERNY JAK SAMARYTANIN

Spróbuję sięgnąć pamięcią do najważniejszych wydarzeń mojego życia,
w których musiałem udzielić pomocy potrzebującemu.
Kto był tym potrzebującym?
Przypomnę sobie jego twarz, jego biedę, cierpienie i prośbę o pomoc.
Jaką postawę najczęściej zajmowałem: kapłana, lewity, Samarytanina?

Szczerze wyznam przed Jezusem moje największe zaniedbania w miłości wobec bliskich.
Zastanowię się, co najczęściej oziębia moją wrażliwość serca
(gniew, nienawiść, lenistwo, obojętność, skupianie uwagi na sobie, lęk...)?
Kogo najczęściej omijam w moim życiu, kogo lekceważę lub nawet odrzucam?
Zawierzę tę osobę Bogu.

Będę śledził uważnie zachowanie Samarytanina.
Co z jego postawy pobudza moje pozytywne uczucia?
Wypiszę sobie te cechy, które imponują mi w postawie Samarytanina.

Gorąco poproszę Jezusa o dar serca wrażliwego na ludzką biedę
i o odwagę okazywania dobroci za wszelką cenę. B
ędę się modlił: „Naucz mnie, Jezu, płakać z płaczącymi!”.

...........................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator

"Idź i ty czyń podobnie!"
Ten nakaz Pański wbrew przeróżnym oporom teoretycznym i praktycznym
(„czy to warto być dobrym, skoro ludzie są tak niewdzięczni?”)
jest zachęcający i skuteczny.
Opisane w przypowieści zachowanie się miłosiernego Samarytanina
jest wzorem postawy naprawdę ludzkiej...

Naśladowanie postawy miłosiernego Samarytanina
naprawdę nie przekracza naszych możliwości,
jeśli się zważy na pomoc, jaką otrzymujemy do takiego działania w Eucharystii
uobecniającej dzieło Odkupienia, dokonane przez Krew Chrystusa...

............................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
7 lipca 2019 r.
Czternasta Niedziela Zwykła

*

..8 lipca, poniedziałek - Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera
..9 lipca, wtorek - Dzień powszedni
10 lipca, środa - Dzień powszedni
11 lipca, czwartek - Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
12 lipca, piątek - Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu,
.............................................................................biskupa i męczennika
13 lipca, sobota - Wspomnienie świętych pustelników,
....................................Andrzeja Świerada i Benedykta

*

POKÓJ - DAR BOGA

Główna myśl dotyczy powtarzanego dziś wielokrotnie w czytaniach
biblijnego pojęcia pokoju, różnego od potocznego.
Biblijny pokój, dawny hebrajski szalom, potem Chrystusowy,
pochodzi od Boga jako Jego dar, jako owoc dokonanego Odkupienia.
Dar ten jako łaska jest nam dany, ale zarazem zadany.
Wymaga on czynnej z naszej strony współpracy.
Do niej wszyscy jesteśmy wezwani, choć w różny sposób może ona wyglądać.
U wszystkich jednak polega ona na modlitwie za siebie
oraz na wstawienniczej o powoływanie innych współpracowników.
Dalej polega ona na wysiłku, aby pokój wbrew niepokojom i zniechęceniom
utrzymywać i udzielać go innym, zwłaszcza wprowadzać go między powaśnionych.
Utrzymuje się go nie ufając sobie, lecz zbawczej woli Boga,
Dobrej Nowinie o Królestwie.
Ono realnie się zbliża wbrew wszelkim demonicznym przeszkodom,
widocznym coraz wyraźniej w naszych „apokaliptycznych czasach”.

.....................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
30 czerwca 2019 r.
Trzynasta Niedziela Zwykła

*

24 czerwca, poniedziałek - Dzień powszedni
25 czerwca, wtorek - Dzień powszedni
26 czerwca, środa - Święto św. Tomasza, apostoła
27 czerwca, czwartek - Dzień powszedni
28 czerwca, piątek - Dzień powszedni
29 czerwca, sobota - Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

*

IŚĆ ZA JEZUSEM

Pójście za Jezusem – to temat przewodni czytań tej niedzieli.
Chodzi o to, aby człowiek szedł za Jezusem, by realizował Jego plan.
Tymczasem niekiedy zachowujemy się tak, jakby to Jezus miał iść za nami
i pomagać nam w naszych zamierzeniach.
Oczywiście, możemy i powinniśmy prosić Boga, aby błogosławił nam na naszej drodze,
trzeba się jednak pytać, czy rzeczywiście szukam woli Bożej, by ją pełnić,
czy też próbuję ją naginać do własnych wyobrażeń. To Bóg ma być w centrum, a nie my.

Pójście za Jezusem kojarzy się dziś z kapłaństwem lub życiem zakonnym.
Niewątpliwie są to szczególne powołania w Kościele,
ale przecież Chrystus jest jedynym Zbawicielem wszystkich ludzi,
a zatem zaprasza wszystkich, aby za Nim szli.
Ewangelizacja nie polega w gruncie rzeczy na niczym innym niż na przekonywaniu,
że Jezus Chrystus jest drogą do Boga Ojca, do życia wiecznego.
Refren Psalmu: „Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem”
odnosi się do wszystkich ludzi.
Chrzest św. można by nazwać sakramentem „pójścia za Jezusem”.
Małe dziecko uczy się stawiać pierwsze kroki, ale dzięki wierzącym rodzicom,
wspólnocie parafialnej uczy się też chodzić za Chrystusem,
robi niezdarnie pierwszy znak krzyża, odmawia pierwsze modlitwy.

Dzisiejsze czytania wskazują na potrzebę radykalizmu, który przejawia się
m.in. w tym, że zostawiamy bez wahania rzeczy, którymi zajmowaliśmy się do tej pory,
by pójść nową drogą. Historie świętych pokazują tego rodzaju radykalne wybory.
Wielu pozostawiło dom, dobra materialne, najbliższych,
aby zająć się głoszeniem Ewangelii, działaniami na rzecz ubogich.
Ale nawet jeśli nasze powołanie jest inne, to warto się rozejrzeć,
czy nie powinniśmy czegoś zdecydowanie porzucić,
by móc być np. lepszym małżonkiem, ojcem, matką, nauczycielem, lekarzem,
Radykalizm ewangeliczny przejawia się nie tylko w spektakularnych czynach
może powinien być elementem zwyczajnego, codziennego życia.
Na radykalne pójście za Jezusem składa się trud każdego dnia, wierność w małych rzeczach.
Św. Paweł w Liście do Galatów stwierdza: „Zostaliście powołani do wolności”.
To bardzo ważne, gdyż pójście za Jezusem może się błędnie kojarzyć
ze swoistym zniewoleniem, wypełnianiem wielu przykazań i przepisów.
Tymczasem uczeń Jezusa doświadcza prawdziwej wolności,
która polega na postępowaniu według ducha, a nie na zaspokajaniu pożądań ciała.
Nie jest targany żądzami, które go zniewalają, ale ożywiony miłością potrafi służyć innym.
Droga Jezusa to droga wolności.

.................................................................................O. Dariusz Kowalczyk SJ
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
23 czerwca 2019 r.
Dwunasta Niedziela Zwykła

*

24 czerwca, poniedziałek - Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela
25 czerwca, wtorek - Dzień powszedni
26 czerwca, środa - Dzień powszedni
27 czerwca, czwartek - Dzień powszedni
28 czerwca, piątek - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
29 czerwca, sobota - Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

*

PYTANIE JEZUSA

Pan Jezus postawił pytanie: „Za kogo uważają Mnie tłumy?”.
Apostołowie odpowiedzieli, że za Jana Chrzciciela,
za Eliasza albo za jednego z dawnych proroków.
Wtedy Chrystus zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.
Piotr odparł: „Za Mesjasza Bożego”.
Dopiero ta odpowiedź była właściwa i Pan Jezus wyjaśnił sens swojej misji:
„Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych,
arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

Człowiek jest ciągle spragniony nowości, a apetyt ciała i ambicje intelektu
zagłuszają skutecznie tęsknotę ludzkiej duszy, która pragnie Boga żywego.
Dlatego pytanie Jezusa jest pytaniem o mnie samego –
kim ja jestem i jaki jest sens mojego życia?
Odpowiedź jest właśnie w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, który jest Odkupicielem.
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

......................................................................................Ks. Jan Koclęga
.a

ROK LITURGICZNY 2018/2019
16 czerwca 2019 r.
Uroczystość Najświętszej Trójcy

*

17 czerwca, poniedziałek - Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego
18 czerwca, wtorek - Dzień powszedni
19 czerwca, środa - Dzień powszedni
20 czerwca, czwartek - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
21 czerwca, piątek - Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
22 czerwca, sobota - Dzień powszedni

*

TRÓJCA ŚWIĘTA

Są tacy, co uważają, że łatwiej byłoby wierzyć w jednoosobowego Boga,
tak jak to jest u muzułmanów lub żydów, niż w Jednego Boga w trzech Osobach.
No bo jak pojąć, że Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty
są trzema różnymi Osobami, ale jednym Bogiem.
Przyznam, że mnie trudniej byłoby wierzyć w Boga jednoosobowego. Dlaczego?
Ano dlatego, że taki Bóg byłby odwiecznym samotnikiem.
By powiedzieć do kogoś „Ty... kocham cię”,
potrzebowałby stworzenia, aniołów lub człowieka.
Ale czy taki Bóg byłby rzeczywiście Bogiem doskonałym?
Doktryna o Trójcy Świętej pokazuje nam tymczasem, że Bóg nie jest samotnikiem,
ale Odwieczną Wspólnotą Miłości.

Są w Bogu samym inność i wzajemność, różnica i jedność, cała gramatyka miłości:
ja, ty, on, my, wy. Różnie teolodzy tłumaczą te relacje.
Święty Augustyn stwierdził, że Bóg Ojciec jest kochającym, Syn Boży jest kochanym,
a Duch Święty to miłość w Osobie.
Ryszard od św. Wiktora zaproponował inny obraz,
w którym trzecia Osoba nie tyle jest uosobioną miłością,
co trzecim współkochanym przez pierwszą i drugą Osobę.
Tym rozważaniom o tajemnicy Boga powinna towarzyszyć refleksja na temat naszej relacji
do Boga. Niekiedy bowiem się modlimy, jakbyśmy nie byli chrześcijanami ochrzczonymi
w imię Ojca, Syna i Ducha. Modlimy się tak ogólnie, mówiąc: Boże...
A przecież – jak ukazuje w dzisiejszej Ewangelii apostoł Jan – mamy do czynienia
nie z jedną, abstrakcyjną Boską Osobą, ale z trzema konkretnymi Osobami.

....................................................................................O. Dariusz Kowalczyk SJ
..

ROK LITURGICZNY 2018/2019
9 czerwca 2019 r.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

*

10 czerwca, poniedziałek - Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
11 czerwca, wtorek - Wspomnienie św. Barnaby, apostoła
12 czerwca, środa - Dzień powszedni
13 czerwca, czwartek - Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego
......................................i Wiecznego Kapłana
14 czerwca, piątek - Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
15 czerwca, sobota - Dzień powszedni

*

FAŁSZYWA PRZYSIĘGA

Bóg brzydzi się fałszywym słowem, kłamstwem.
W Starym Testamencie wielokrotnie przestrzega przed fałszywą przysięgą.
Zapytam siebie o prawdomówność, uczciwość w moich rozmowach, zachowaniach.

„Dotrzymasz Panu swej przysięgi.” .
Zatrzymam się dłużej przy tych słowach.
Jakie przysięgi, śluby złożyłem przed Bogiem? Czy ich dotrzymuję?
Zobaczę moje dotychczasowe życie z perspektywy wierności Bogu.

„Wcale nie przysięgajcie...” .
Jezus przestrzega mnie przed pustym przysięganiem na świętości.
Mam polegać nie na pustych słowach, ale na samym Bogu.
On jest jedynym Słowem, w którym znajdę oparcie.

Bóg nie oczekuje ode mnie wielkich słów i uroczystych zapewnień.
Chce, aby moje słowa były proste i stanowcze – poparte życiem.
Mam być wierny wypowiedzianemu „tak” przed Bogiem i „nie” wobec Złego!

...........................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.r
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
2 czerwca 2019 r.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

*

3 czerwca, poniedziałek. Wspomnienie świetych męczenników
.........................................Karola Lwangi i Towarzyszy
4 czerwca, wtorek. Dzień powszedni
5 czerwca, środa. Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
6 czerwca, czwartek. Dzień powszedni
7 czerwca, piątek. Dzień powszedni 
8 czerwca, sobota. Wspomnienie św. Jadwigi Królowej

*

Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy

Czterdzieści dni, które upłynęły od Zmartwychwstania Jezusa do Jego Wniebowstąpienia,
miało przygotować grono wylęknionych uczniów do misji odważnych głosicieli Ewangelii.
Ukazując się w różnych sytuacjach, zmartwychwstały Pan utwierdzał ich w pewności, że żyje.
W taki sposób dokonywało się przejście od czasu Jezusa do czasu Kościoła...

Ewangelia według św. Łukasza opowiada, że Wniebowstąpieniu Jezusa
towarzyszyło udzielenie błogosławieństwa uczniom.
Samo Wniebowstąpienie nie było wydarzeniem postrzegalnym zmysłami,
aczkolwiek uczniowie dali wyraz temu, co naprawdę przeżyli i jak się wtedy zachowali.
Spełniły się zapowiedzi wywyższenia Jezusa Chrystusa,
które stanowi drugi biegun Jego uniżenia się przez Wcielenie.
Wniebowstąpienie wyznacza jednocześnie nowy początek.
Czas ziemskiej działalności i obecności Syna Bożego dobiegł końca,
a rozpoczął się czas dawania świadectwa o jedyności i powszechności zbawienia,
którego On dokonał.

...............................................................Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
26 maja 2019 r.
Szósta Niedziela Wielkanocna

*

27 maja, poniedziałek. Dzień powszedni
28 maja, wtorek. Dzień powszedni
29 maja, środa. Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
30 maja, czwartek. Dzień powszedni
31 maja, piątek. Święto Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
..1 czerwca, sobota. Wspomnienie św. Justyna, męczennika

*

JEDNOŚĆ PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO

Relacja Nowego Testamentu o Zesłaniu Ducha Świętego i Jego posłannictwie –
zdaniem kard. Josepha Ratzingera – sugeruje, że i dzisiaj „istotną cechą ludzkości
jest jej rozdarcie, które sprawia, że człowiek nie rozumie ani Boga, ani świata,
ani drugiego człowieka, ani samego siebie”.
Potwierdza to nasza codzienność: nikt z nas nie próbuje określać siebie
jako „zwartego monolitu” czy „doskonałej jedności”. Wszelka forma tej jedności
jest ciągle zniekształcana i „rozbijana” grzechem, i związanym z nim egoizmem.
Dlatego też bardzo pouczający pozostaje dla nas przykład Jezusowej modlitwy –
„jedność” występuje w niej jako „dar”,
który przez Ducha Świętego ma być dany uczniom.
To właśnie dzięki działaniu Ducha Świętego została stworzona wspólnota,
„w której jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli”.
Jedność uczniów i wyznawców Jezusa
była jednym z najbardziej wiarygodnych „znaków” wobec świata.

Równocześnie doświadczamy, że „jedność” – będąc darem Bożym –
pozostaje wciąż wartością, o którą trzeba zmagać się każdego dnia.
Dar ten bowiem „przechowujemy w naczyniach glinianych,
aby z Boga była moc, a nie z nas”.
Dlatego też „dar jedności” zagrożony jest z dwóch stron:
wewnętrznie – przez samego człowieka, jego „ciało i krew”,
oraz zewnętrznie – przez realia otaczającego świata.
Potrzeba więc, abyśmy za przykładem Apostołów otwierali się przez modlitwę
na obecność Ducha Świętego i pozwolili obdarować się Jego łaską.
Ten proces modlitewnego oczekiwania na dary Ducha Świętego
to uprzedzająca wiarę łaska, wypływająca z tajemnicy Krzyża i Zmartwychwstania.
Mamy tego dowód w dzisiejszej Liturgii Słowa:
bez zrozumienia miłości Chrystusa i odpowiedzi przez wiarę w Niego
„Prawo i jego litera” nakaże dźwigać ciężary trudne do uniesienia,
a w sumie „niekonieczne”.
....................................................................................Abp Wacław Depo

ROK LITURGICZNY 2018/2019
19 maja 2019 r.
Piąta Niedziela Wielkanocna

*

20 maja, poniedziałek. Dzień powszedni
21 maja, wtorek. Dzień powszedni
22 maja, środa. Dzień powszedni
23 maja, czwartek. Dzień powszedni
24 maja, piątek. Wspomnienie NMP, Wspomożycielki Wiernych
25 maja, sobota. Dzień powszedni

*

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

..........Przykazanie nowe daję wam,
..........abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem;
..........żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie"

Jako uczniowie Chrystusa winniśmy być ludźmi „od zmartwychwstania”,
w które zostaliśmy wszczepieni w chwili naszego chrztu,
gdyśmy się stali nowym stworzeniem.
Wtedy wprawdzie zwlekliśmy dawnego człowieka,
ale coś z niego – ślady grzechu pierworodnego – pozostają jeszcze do usunięcia.
To w pełni nastąpi dopiero w życiu przyszłym,
ale dokonuje się w nas w teraźniejszości
drogą powolnej przemiany w stronę bezwzględnej nowości, ontycznej,
tzn. takiej, która tu zaczęta nie kończy się nigdy.
Naszym wkładem do rozwoju zapoczątkowanej w nas nowości
est życie nowym przykazaniem Chrystusowym.
Jest ono rzeczywiście nowe jako zależne w pełni od Nowego Człowieka,
Jezusa Chrystusa, który dawne przykazanie miłości bliźniego jak siebie samego
„poprawił” swoją ofiarą, stąd dodał: jak Ja was umiłowałem.

.....................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
12 maja 2019 r.
Czwarta Niedziela Wielkanocna

*

13 maja, poniedziałek. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
14 maja, wtorek. Święto św. Macieja, apostoła
15 maja, środa. Dzień powszedni
16 maja, czwartek. Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika
17 maja, piątek. Dzień powszedni
18 maja, sobota. Dzień powszedni

*

DOBRY PASTERZ

Jezus Chrystus – wczoraj i dziś, ten sam także na wieki
pozostaje ten sam również w swoim kształcie Dobrego Pasterza.
I tak wczoraj był nim, tzn. w przeszłości,
o której nam mówią zapisane w Ewangelii Jego słowa i czyny,
zakończone niegdyś realizacją pierwszej Jego zapowiedzi –
o dobrowolnym oddaniu życia za owce i odzyskaniu go przez zmartwychwstanie.
Do tego wczoraj należy także karta z Dziejów Apostolskich,
która jest wymowną ilustracją dwóch różnych postaw wobec orędzia Dobrego Pasterza.
Nasze dziś – to stale rozbrzmiewający głos Chrystusa Dobrego Pasterza,
który nas w liturgii nieustannie nawołuje, a łaską ożywia do wypełniania Jego słów.
Tu jest sprawdzian naszej obecnej konsekwencji.
W tym naszym dziś już jest ukryte to wszystko, co będzie z nami na wieki.
Gwarancją tego jest kształt apokaliptyczny Chrystusa-Baranka
i zarazem naszego Pasterza, kształt poręczony zbawczą wolą Boga Ojca.

......................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
5 maja 2019 r.
Trzecia Niedziela Wielkanocna

*

..6 maja, poniedziałek. Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba
..7 maja, wtorek. Dzień powszedni
..8 maja, środa. Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika,
.........................Głównego Patrona Polski
..9 maja, czwartek. Dzień powszedni
10 maja, piątek. Dzień powszedni
11 maja, sobota. Dzień powszedni

*

SKŁADANIE ŚWIADECTWA CHRYSTUSOWI

Główna myśl orędzia dzisiejszej niedzieli – to składanie świadectwa Chrystusowi.
Proces takiego świadectwa pozostaje w nas „pod prawem napięcia” .
Ta trafna przenośnia z zakresu fizyki mówi o twórczym przeciwieństwie,
jakie łączy ze sobą ludzką słabość i wszechmoc Boga.
To przecież sam Bóg usprawnia człowieka do trudnego zadania, jakie mu wyznaczył.
Rozstając się z nami Jezus Chrystus wyraźnie określił i zapewnił pomoc Ducha Świętego.
Ukazują się nam przy tym dwie racje, na których powinniśmy się oprzeć
spełniając to zadanie wbrew naturalnym naszym reakcjom lęku,
dyktowanym przez nasze życiowe doświadczenie.
Pierwsza – to zwycięska wszechmoc Jezusa Chrystusa, Baranka – Odkupiciela,
wyposażonego w boskie przymioty, rządzącego losami świata wraz z Bogiem Ojcem.
Druga – to zależna w pełni od Chrystusa władza pasterska
powierzona przez Niego Kościołowi z Piotrem i jego następcami na czele.
.
Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
28 kwietnia 2019 r.
Druga Niedziela Wielkanocna czyli Zmartwychwstania Pańskiego

*

28 kwietnia, poniedziałek. Święto św. Katarzyny ze Sieny,
........................................dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy
29 kwietnia, wtorek. Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
................................Głównego Patrona Polski
1 maja, środa. Wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika
2 maja, czwartek. Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
3 maja, piątek. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
4 maja, sobota. Wspomnienie św. Floriana, męczennika

*

MIŁOSIERDZIE BOŻE

Kościół jest wielką duchową lecznicą będącą miejscem działania miłosiernego Pana.
To działanie jest niewidzialne, dostrzegalne tylko dla żywej wiary.
Dokonuje się bowiem w Duchu Świętym, i to raczej w naszych sercach,
niż w jawnych faktach zewnętrznych...
W orędziu słowa Bożego na gruga Niedzielę Wielkanocną ukazana nam została
zdumiewająca, jakże cierpliwa i wyrozumiała wobec naszych oporów,
pedagogia Chrystusowa.
Uczy nas ona zupełnego zawierzenia Miłosiernemu Odkupicielowi
nawet wbrew naszemu doświadczeniu, które rejestruje co dzień
braki życia chrześcijańskiego w naszym otoczeniu.
Stąd rodzi się sceptyczna rezerwa wobec takiego stanu.
Taka postawa bynajmniej sprawy Bożej naprzód nie posuwa,
a odwrotnie hamuje aktywność, uzasadniając rzekomo mądrym sądem:
„Nie warto, bo nic z tego nie będzie”.
A Duch Święty mówi właśnie coś przeciwnego...

.................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
21 kwietnia 2019 r.
Niedziela Wielkanocna czyli Zmartwychwstania Pańskiego

*

22 kwietnia, poniedziałek. Poniedziałek w oktawie Wielkanocy
23 kwietnia, wtorek. Wtorek w oktawie Wielkanocy
24 kwietnia, środa. Środa w oktawie Wielkanocy
25 kwietnia, czwartek. Czwartek w oktawie Wielkanocy
26 kwietnia, piątek. Piątek w oktawie Wielkanocy
27 kwietnia, sobota. Sobota w oktawie Wielkanocy

*

PRAWDA O ZMARTWYCHWSTANIU

Orędzie Niedzieli Zmartwychwstania skupia się dokoła  prawdy o Zmartwychwstaniu
Chrystusa. Ta prawda była pierwszym i głównym dogmatem pierwotnego Kościoła
i podstawową prawdą powinna być dla nas.
Zmartwychwstanie Chrystusa to nie tylko jeden z artykułów CREDO
lecz zasada całego naszego życia, jakie nam zostało dane,
oraz fundament nadziei na życie bez kresu razem ze Zmartwychwstałym Chrystusem.
Czytania nam wskazują na jedno i na drugie.
Najpierw u apostołów widzimy powolną i trudną drogę do uznania i przeżycia tej prawdy.
Dopiero w pełni o niej przekonani, głoszą nam jako orędzie płynący z niej wniosek:
wejść na drogę radykalnej przemiany naszych wszystkich ocen i dążeń życiowych,
drogę kończącą się w chwale...

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest to fakt nie tylko dziejowy,
ale także o tyle ponaddziejowy...
Ten fakt ma moc zapoczątkowania w wierzących życia całkiem nowego.
Jeszcze nie jesteśmy zdolni poznawać go wprost, doświadczalnie.
Niemniej powinniśmy wierzyć w tę niesłychanie nową rzeczywistość
jako niewątpliwie nam objawioną i już w nas od chrztu obecną.
Nowość życia tak darowanego nam w Chrystusie jest ontyczna,
tzn. sięga głębi naszej istoty, przemieniając ją całą radykalnie na wzór tego,
czego doznało ciało Chrystusa w tę Noc naprawdę Wielką.
Wtedy bowiem dokonało się nowe stworzenie, o tyle wspanialsze od pierwszego,
że dające początek nowemu niebu i nowej ziemi,
które już nie przeminą, gdy obecnie przemija postać tego świata.

............................................................................Augustyn Jankowski OSB
,

ROK LITURGICZNY 2018/2019
14 kwietnia 2019 r.
Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

*

15 kwietnia, poniedziałek. Poniedziałek Wielkiego Tygodnia
16 kwietnia, wtorek. Wtorek Wielkiego Tygodnia
17 kwietnia, środa. Środa Wielkiego Tygodnia
18 kwietnia, czwartek. Wielki Czwartek
19 kwietnia, piątek. Wielki Piątek Męki Pańskiej
21 kwietnia, sobota. Wigilia Paschalna

*

MĘKA NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA

Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa! Gdziekolwiek znajduje się twój znak,
Chrystus daje świadectwo swojej Paschy: owego „przejścia ze śmierci do życia”.
I daje świadectwo miłości, która jest mocą życia – miłości, która zwycięża śmierć.
Bądź pozdrowiony Krzyżu, gdziekolwiek się znajdujesz, w polach, przy drogach,
na miejscach, gdzie ludzie cierpią i konają… na miejscach, gdzie pracują,
kształcą się i tworzą… Na każdym miejscu, na piersi każdego człowieka, mężczyzny
czy kobiety, chłopca czy dziewczyny… i w każdym ludzkim sercu...
Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa. Ave Crux!

Dzisiaj uświadamiamy sobie prawdę o obecności krzyża w naszym życiu.
Krzyża człowiek nie zdejmie z serca, nie wyrwie go z sumienia.
Krzyż zawsze na nas czeka. Jest częścią naszego życia, naszej codzienności.
Dzisiaj adorując i całując krzyż pomyślmy o naszej grzeszności,
ale też pomyślmy o cierpieniu tak wielu ludzi.
Pomyślmy o prześladowanych chrześcijanach na całym świecie.
Nie bójmy się krzyża. Nie usuwajmy go z przestrzeni naszego życia,
z przestrzeni życia publicznego. Niech krzyż Chrystusa będzie punktem odniesienia
dla wielu naszych spraw, niech będzie drogowskazem jak mamy w życiu postępować.

...........................................................................Ks. Mariusz Frukacz
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
7 kwietnia 2019 r.
Piąta Niedziela Wielkiego Postu

*

..8 kwietnia, poniedziałek. Dzień powszedni
..9 kwietnia, wtorek. Dzień powszedni
10 kwietnia, środa. Dzień powszedni
11 kwietnia, czwartek. Dzień powszedni
12 kwietnia, piątek. Dzień powszedni
13 kwietnia, sobota. Dzień powszedni

*

WŁAŚCIWA DROGA

Wielki Post – to głębsza refleksja nad tym, jak przebiega nasze życie.
Każdy z nas ma za sobą jakąś przeszłość,
mniej lub bardziej obciążającą, przykro lub miło wspominaną.
Ale też każdy oczekuje z nadzieją jakiejś lepszej przyszłości,
bliższej i dalszej, doczesnej lub wiecznej.

Nasza refleksja wielkopostna winna dotrzeć do tego,
co najistotniejsze – do tej ostatecznej przyszłości szczęśliwej,
której jednak osiągnięcie zależy od naszego teraźniejszego dążenia.

Do naszej dyspozycji jest tylko chwila bieżąca, która biegnie naprzód nieustannie,
a stanowi płynną granicę między tym, co było, a tym, co będzie.
Niczego z naszej przeszłości już nie zdołamy zmienić:
taką, jaką była, pozostanie wobec Wiekuistego Sędziego bez zmiany.
Przyszłość jeszcze nie nastała –
określenie jej tylko w małym stopniu możemy przewidzieć.
Pozostaje nam jedno: na tej granicy przeszłości
z przyszłością ukazanej w czytaniach właściwie wybierać drogę.

.....................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.B

ROK LITURGICZNY 2018/2019
31 marca 2019 r.
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

*

1 kwietnia, poniedziałek. Dzień powszedni
2 kwietnia, wtorek. Dzień powszedni
3 kwietnia, środa. Dzień powszedni
4 kwietnia, czwartek. Dzień powszedni
5 kwietnia, piątek. Dzień powszedni
6 kwietnia, sobota. Dzień powszedni

*

JAK SYN MARNOTRAWNY

Czy, wyznając moje grzechy dostrzegam „twarz” Ojca i Jego cierpienie?
ak często myślę o Jego odczuciach, gdy patrzę na mój grzech?

Będę śledził historię dziecka, które odeszło od ojca.
Zobaczę, jak grzech rodzi grzech i pogłębia nędzę dziecka.
Spróbuję uświadomić sobie te sytuacje w moim życiu,
w których dopuszczałem do nagromadzenia się grzechów.

Będę kontemplował głębokie wzruszenie ojca,
który tuli w swoich ramionach powracające dziecko.
Uklęknę przed Bogiem Ojcem, powiem mu szczerze o grzechach,
które gnębią moje serce.
Poproszę o łaskę przebaczenia i odczucia Jego ojcowskiej miłości
i o to, bym mógł się poczuć dzieckiem w Jego ramionach.

Zwrócę uwagę na reakcję starszego syna, który nie chce wejść do domu.
Nie potrafi przyjąć zachowania ojca wobec jego brata.
Jest przekonany, że nie zasłużył na miłość.
Jakie odczucia budzą się we mnie, kiedy obserwuję zachowanie starszego syna?

Pomyślę, że słowa ojca, skierowane do starszego syna, dotyczą mnie samego.
Wszystko, co posiada Ojciec, należy także do mnie.
Wszystko mam od Niego za darmo. Nie muszę zarabiać na Jego miłość.
On chce tylko, abym pozwolił się kochać.
Zakończę modlitwą uwielbienia skierowaną do Boga Ojca.

.........................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
rr

ROK LITURGICZNY 2018/2019
24 marca 2019 r.
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

*

25 marca, poniedziałek. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
26 marca, wtorek. Dzień powszedni
27 marca, środa. Dzień powszedni
28 marca, czwartek. Dzień powszedni
29 marca, piątek. Dzień powszedni
30 marca, sobota. Dzień powszedni

*

KU STAŁEJ ODNOWIE

Odnowa ta ma u nas niejednakowy start i przebieg.
Gdy nas przyciskają trudności życiowe jak ongiś Izraelitów,
warto wspomnieć, że Boski Kontrahent Przymierza wciąż wychodził z inicjatywą
na przeciw brakom ludzkiego kontrahenta.
Najbardziej drastyczne jest orędzie Ewangelii wobec sytuacji tych,
którzy nie postrzegają, że bezowocnie marnują życie.
Oby ich nie spotkał los bezpłodnego figowca –
wycięcie po bezskutecznych z ich winy zabiegach Boskiego Ogrodnika.
Tymczasem Jego zabiegi nieustannie trwają.
W obecnym etapie zbawczego planu Miłosierny Arcykapłan Jezus Chrystus
umożliwia raz na zawsze, i to każdemu, nieustanne korzystanie z owoców swego Odkupienia
przez sakramenty: pojednania i Eucharystię.
Niechże ta Jego oferta skłania nas do tego, by chętnie i regularnie z nich korzystać,
jak tego wymaga oczekiwany przez Boga proces naszej stałej odnowy.

Augustyn Jankowski OSB
. .

ROK LITURGICZNY 2018/2019
17 marca 2019 r.
Druga Niedziela Wielkiego Postu

*

18 marca, poniedziałek. Dzień powszedni
19 marca, wtorek. Uroczystość św. Józefa,
.............................Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
20 marca, środa. Dzień powszedni
21 marca, czwartek. Dzień powszedni
22 marca, piątek. Dzień powszedni
23 marca, sobota.

*

KU PRZEMIANIE

Łaska Boża na tym polega, że to Bóg pierwszy występuje z niewiarygodną wprost inicjatywą,
by z człowiekiem grzesznym zawrzeć przymierze, które go przekształci do głębi.
Bóg zstępuje do takiego poziomu, w jakim znalazł się człowiek z własnej winy.
Bóg odsłania mu swój zbawczy zamiar.
Pamiętajmy, że ten zamiar trwa ciągle
i czeka na naszą wielkoduszną odpowiedź, aby podjąć nowe wysiłki,
by się przemieniać stale na wzór Chrystusa, który dokonał już dla nas swego przejścia
ku chwale przyjąwszy wprzód naszą naturę.
Dokonane Odkupienie – to jest dla nas rękojmia motywująca wysiłki.
Solidarni z Chrystusem mamy wbrew pokusom zanurzenia się w przyziemnych dążeniach
zmierzać wytrwale do niebieskiej ojczyzny śladami Jego nauki,
tak jak do tego wzywa nas dziś ponownie Bóg Ojciec.

......................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.B

ROK LITURGICZNY 2018/2019
10 marca 2019 r.
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

*

11 marca, poniedziałek. Dzień powszedni
12 marca, wtorek. Dzień powszedni
13 marca, środa. Dzień powszedni
14 marca, czwartek. Dzień powszedni
15 marca, piątek. Dzień powszedni
16 marca, sobota.

*

SYNOWSKA POSTAWA

Ani pokusa ani pokuta głęboko zrozumiane nie powinny nas zniechęcać,
gdyż obie służą naszemu zbawieniu.
Przeciwwagą ujemnych ocen winna być nasza ufność w Bożej inicjatywie zbawczej.
Poręką dla niej ostateczną jest Jezus Chrystus,
który jako jedyny Nauczyciel prawdy objawionej, niczego nie wymaga,
czego by sam wpierw nie pokazał.
Jezus jest wzorem postawy synowskiej.
W czym zawiódł historyczny Izrael, nie stanąwszy na wysokości zadań
jako zbiorowy syn pierworodny wobec różnych pokus doczesności,
to naprawił Pierworodny między wielu braćmi i Jednorodzony Bóg,
zwyciężając szatana kuszącego na pustyni,
i po raz drugi, gdy tamten odstąpiwszy do czasu,
usiłował Go zniszczyć podczas Jego męki.
Wykazał tym samym bezgraniczną ufność w program nakreślony Mu przez Ojca.

.....................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
3 marca 2019 r.
Ósma Niedziela Zwykła

*

4 marca, poniedziałek. Święto św. Kazimierza, królewicza
5 marca, wtorek. Dzień powszedni
6 marca, środa. Środa Popielcowa
7 marca, czwartek. Czwartek po Popielcu
8 marca, piątek. Piątek po Popielcu
9 marca, sobota. Sobota po Popielcu

*

OCENA A SĄD

Kontrola korzystania z daru mowy, różniącego nas od zwierząt, jest równie trudna,
jak i opłacalna już tu w doczesności, zwłaszcza w rozliczeniu ostatecznym na sądzie Bożym.
Trudność takiej samokontroli bierze początek z pychy, która rości sobie pretensje
do wartościowania moralnego bliźnich. Owładnięci tym rodzajem pychy łatwo popadają
w tragikomiczną sytuację ślepych przewodników innych ślepców.
Natomiast doczesnym skutkiem samokontroli naszych sądów, określanej w tradycyjnej
ascetyce mianem custodia oris, jest pozytywna ocena naszych wypowiedzi przez otoczenie.
Samokontrola nie polega na samym tylko powściąganiu łatwych ocen, lecz na tym,
by napełniać głębię serca nową postawą wobec bliźnich –
Chrystusową wyrozumiałością i miłosierdziem.
Ta postawa zaowocuje w sądach i w czynach, dokonanych w Panu,
jedynym naszym ostatecznym Nauczycielu, który kiedyś będzie nas sądził...

Otrzymawszy od Boga rozum i objawione zasady moralne ma człowiek prawo obowiązek
i oceniać fakty wraz z ich odchyleniem od norm moralnych.
Będą to sądy w rodzaju: „Tak a tak nie powinno się postępować”.
Natomiast częste oceny już człowieka w rodzaju: „To skończony łotr!”
Mocny przykład trudnej dla nas, a obowiązującej,
więc możliwej do naśladowania postawy – to reakcja Jezusa na pytanie,
czy schwytaną na cudzołóstwie kobietę należy ukamienować zgodnie z Torą.

...............................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
24 lutego 2019 r.
Siódma Niedziela Zwykła

*

25 lutego, poniedziałek. Dzień powszedni
26 lutego, wtorek. Dzień powszedni
27 lutego, środa. Dzień powszedni
28 lutego, czwartek. Dzień powszedni
..1 marca, piątek. Dzień powszedni
..2 marca, sobota. Dzień powszedni

*

AGAPE

W tę niedzielę silniej niż w ostatnią zaznacza się wątek przygotowania do Wielkiego Postu.
Dziś powraca temat nowego przykazania wraz z jego największą trudnością.
Ewangelia „podnosi wyżej poprzeczkę”.
Miłość nieprzyjaciół głoszona  przez misjonarzy chrześcijańskich
spotyka się do dzisiaj ze zdecydowanym sprzeciwem w świecie muzułmańskim.
Ale my tu u siebie, na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa,
postrzegamy podobne zjawiska społeczne w postaci utrzymujących się dyskryminacji.
A między rodzinami i jednostkami trwają niekiedy zastarzałe niechęci i brak przebaczenia.
Istotą trudności jest to, że usiłując wypełniać nowe przykazanie odczuwamy mniejsze
lub większe uzależnienie od negatywnych emocji. Od dziecka przywykliśmy do wyłącznie
uczuciowego rozumienia miłości chrześcijańskiej, tak Boga, jak bliźniego.
Natomiast autentyczna agape ma siedlisko w woli, jest miłością życzliwą,
a płynie z góry jako rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego...

Chrystus Pan dlatego mógł „podnieść poprzeczkę” wymagań dla nas,
że już przez Odkupienie połączył nas ze sobą samym w sposób całkiem nowy.
Proces przekształcania nas w obraz nowego, Drugiego Adama jest powolny, ale realny.
Przykładem może być Jurand z „Krzyżaków” Sienkiewicza, który pod wpływem afektu
za doznaną krzywdę mści się na wrogach, ale potem, już przez nich oślepiony,
przebacza komturowi, który z kolei sam sobie nie może darować winy...

Nasze zwycięstwa doczesne utrwalą się dopiero wtedy,
gdy nam podobną miarą odmierzą.

.....................................................................Augustyn Jankowski OSB
..

ROK LITURGICZNY 2018/2019
17 lutego 2019 r.
Szósta Niedziela Zwykła

*

18 lutego, poniedziałek. Dzień powszedni
19 lutego, wtorek. Dzień powszedni
20 lutego, środa. Dzień powszedni
21 lutego, czwartek. Dzień powszedni
22 lutego, piątek. Święto katedry św. Piotra Apostoła
23 lutego, sobota. Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika

*

WOLNY NASZ WYBÓR

W czytaniach dzisiejszej niedzieli
dochodzi do głosu przygotowanie wielkopostnej tematyki, apelującej do naszej woli.
Trzeba będzie zacząć Wielki Post jako rekolekcje całego Kościoła od przypomnienia,
że człowiek dysponuje wolną wolą, od której zależy jego wieczność...

Główna myśl czytań dotyczy odpowiedzialności naszej wolnej woli
za ostateczny, decydujący o wieczności bilans życia,
które upływa wśród nieuniknionych kontrastów.
Bilans ten będzie konsekwentnym wynikiem dokonywanych przez nas wyborów,
zawsze w końcu między dwiema wykluczającymi się wzajemnie możliwościami.
Zasadą dokonywanego wyboru, jeśli ma być on błogosławiony,
jest stawianie na skalę wartości przez Boga objawioną, która nie wydaje się oczywistą,
zwłaszcza że doczesność potrafi fascynować i usidlać.
opieranie się wówczas na Bogu – to właśnie nadzieja.
Jest ona bezpieczną ścieżką wiodącą nas wśród nieuniknionych kontrastów życia.
„Martwą nadzieją” (A. Duval) jest każda nadzieja tylko doczesna...

Nadzieja osiągnięcia zbawienia jest zakotwiczona przede wszystkim w Bogu,
a więc w Jego zbawczym planie, obejmującym najważniejszy fakt paschalny –
zmartwychwstanie Chrystusa jako źródło łaski.
Jest ona również zawarta w obiecanym szczęściu wiecznym, którego zadatki już posiadamy.
Nadzieja wiernych jest żywa, gdy z wszystkim tym się oni liczą,
i kierują odpowiednio właściwym wyborem dokonywanym
wśród przeciwieństw wykluczających się wzajemnie.
W języku biblijnym wyrażają to dziś powtarzające się określenia:
albo błogosławieni, albo przeklęci.

........................................................................................Augustyn Jankowski OSB
,B

ROK LITURGICZNY 2018/2019
10 lutego 2019 r.
Piąta Niedziela Zwykła

*

11 lutego, poniedziałek. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
12 lutego, wtorek. Dzień powszedni
13 lutego, środa. Dzień powszedni
14 lutego, czwartek. Święto świętych Cyryla, mnicha,
.................................i Metodego, biskupa - patronów Europy

15 lutego, piątek. Dzień powszedni
16 lutego, sobota. Dzień powszedni

*

POKORA POWOŁANYCH

Konkretne wskazania dzisiejszych czytań uczą raczej postawy niż konkretnych czynów,
ale ta postawa, jaką jest pokora, występuje jaskrawo na podanych przykładach,
bardzo kontrastowych wobec zwykłego biegu naszego życia,
dlatego trudnych do dokładnego odwzorowania...

Wspólny mianownik teologiczny dzisiejszych czytań łatwo da się odczytać.
Jest nim prawda o doniosłym dla nas życiowo kontraście, który mimo że jest paradoksalny,
winien być źródłem głębokiego a uzasadnionego optymizmu w działaniu.
Wbrew niegodności powołanego człowieka jego posłannictwo dopnie swego celu,
ponieważ to Bóg tak chce i swoją mocą wspiera człowieka.
We wszystkich ukazanych dziś przykładach z dziejów zbawienia
Bóg jest zawsze pierwszy i zawsze większy, niż by to sugerowały ludzkie kalkulacje.
To On powołuje, On podtrzymuje, On cudownie dopełnia dzieła,
jakie ma wykonać człowiek przez Niego powołany.
Dlatego konsekwentną postawą człowieka powołanego
winna być lapidarna odpowiedź Proroka: Oto ja, poślij mnie!
Postawa ta zasługuje na nazwę konsekwentnej,
gdyż słusznie stawia wyżej moc Powołującego
nad równie prawdziwe poczucie własnej słabości.
Pokora musi bezgranicznie ufać w Bożą wszechmoc, inaczej wyrodzi się w małoduszność.

..................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
3 lutego 2019 r.
Czwarta Niedziela Zwykła

*

4 lutego, poniedziałek. Dzień powszedni   ,
5 lutego, wtorek. Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
6 lutego, środa. Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników
7 lutego, czwartek. Dzień powszedni
8 lutego, piątek. Dzień powszedni
9 lutego, sobota. Dzień powszedni

*

GŁOS PROROKA

Nikt nie czyni się prorokiem na własne życzenie.
Powołanie Jeremiasza jest znakiem wybrania.
Bóg ukształtował go już w łonie matki, poznał, pokochał i posłał.
aden prorok nie jest mile widziany w ojczyźnie – zostaje odrzucony, bo słowo proroka
jest ostrzem, które rani, jak myśl rzeźbiarza, która kruszy powierzchowność skały.
Boleć będzie wszędzie.

Jak pogodzić uniwersalizm zbawienia z ograniczonością przestrzeni serca,
zaściankiem zbudowanym ze wspólnych kompleksów?
Wtedy nie darowali mu wdowy z Sarepty i Syryjczyka Naamana,
dziś też mu nie darują, rodziny, tradycji, sumienia.

Co mają zrobić ludzie o zagubionych korzeniach?
Pamięć rozbita w pył, jak po nalotach wojsk niemieckich,
Jak po spaleniu przez bandy UPA na Wschodzie...
Dziś szukamy z Jezusem powrotnej drogi do naszych korzeni
w mrokach trudnej przeszłości i chmurnego jutra.
Głos proroka prowadzi nas do domu Słowa.
Nazaret jest jak ojczyzna, co najpierw znaczy rodzina.
Tu probierzem jest miłość, która przebacza, cierpliwa i łaskawa.
Świątynią słowa jest dom, który łączy, pełen wspomnień,
gdzie buduje się wciąż mimo zniszczeń, ran i zniechęceń.

Trzeba, by Ojczyzna znów stała się domem gościnnym dla Słowa.
Wspólnota stanowi dla nas zlepek ludzkich nici – jakże różnych! –
które splecione są w kilimie historii.

................................................................................Ks. Jarosław Krzewicki

ROK LITURGICZNY 2018/2019
27 stycznia 2019 r.
Trzecia Niedziela Zwykła

*

28 stycznia, poniedziałek. Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu,
...........................................prezbitera i doktora Kościoła
29 stycznia, wtorek. Dzień powszedni
30 stycznia, środa. Dzień powszedni
31 stycznia, czwartek. Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera
..1 lutego, piątek. Dzień powszedni
..2 lutego, sobota.  Święto ofiarowania Pańskiego

*

SŁOWO BOGA

Gromadzimy się w świątyniach, by najpierw słuchać Słowa,
a potem spożywać Słowo Wcielone w sakramentalnych znakach chleba i wina.
Dzięki głoszonemu i spożywanemu Słowu zgromadzenie nie jest jedynie jakimś tłumem,
który zebrał się na określony czas, ale staje się wspólnotą.
Słowo „Kościół” oznacza właśnie „zwołanie”.
Nie jest to jednak zwołanie z ludzkiej inicjatywy na wzór jakiegoś wiecu,
ale zwołanie przez Bożą Dobrą Nowinę.
Pierwszą odpowiedzią, jakiej człowiek może udzielić na to zwoływanie,
jest wiara w Chrystusa Zbawiciela i chrzest.
W ten sposób stajemy się członkami widzialnej wspólnoty Kościoła.
W tym roku obchodzimy 1050-lecie Chrztu Polski.
To okazja, by rozważać znaczenie chrztu w dziejach naszego narodu
i w osobistej historii każdego i każdej z nas.
Jesteśmy przez Boga nieustannie zwoływani jako chrześcijanie i jako Polacy.
Odpowiedź na Boże wołanie jest indywidualna, a jednocześnie wspólnotowa.

Nikt nie jest samotną wyspą. Bóg zbawia nas we wspólnocie.
Trzeba więc, byśmy sobie nawzajem pomagali,
według darów, które każdy otrzymał dla dobra wspólnego.
Cieszmy się z talentów innych i służmy innym naszymi talentami.
Troszczmy się szczególnie o najsłabszych członków Kościoła i społeczeństwa.
Wszak sam Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, że został posłany,
„aby ubogim nieść dobrą nowinę, (...) aby uciśnionych odsyłać wolnymi,
aby obwoływać rok łaski od Pana”.

Papież Franciszek ogłosił Rok Święty Miłosierdzia,
w którym Kościół chce zaprosić każdego do otwarcia się na Boże Miłosierdzie.
Sięgnijmy po „Dzienniczek” Siostry Faustyny Kowalskiej
albo po encyklikę Jana Pawła II „Dives in misericordia”,
aby kontemplować tajemnicę Miłosierdzia.
Przygotujmy się do dobrej, bardziej pogłębionej spowiedzi.
Prośmy o przebaczenie i przebaczajmy innym, a także samym sobie.
Rozejrzyjmy się wokół, by okazać czułość i wsparcie najbardziej potrzebującym.

.....................................................................................Ks. Dariusz Kowalczyk SJ

ROK LITURGICZNY 2018/2019
20 stycznia 2019 r.
Druga Niedziela Zwykła

*

21 stycznia, poniedziałek. Wspomnienie św. Agnieszki,
.......................................... dziewicy i męczennicy
22 stycznia, wtorek. Dzień powszedni
23 stycznia, środa. Dzień powszedni
24 stycznia, czwartek. Wspomnienie św. Franciszka Salezego,
.....................................biskupa i doktora Kościoła
25 stycznia, piątek. Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
26 stycznia, sobota. Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

*

MESJAŃSKIE GODY

Mimo pewnej odległości czasowej od radosnych świąt Narodzenia
homilia z pożytkiem przypomni nieprzemijający powód do naszej radości.
Jak głosi hasło podane wyżej, wybiła już godzina godów mesjańskich,
na które wszyscy jesteśmy zaproszeni.
Tylko z pozoru świecki temat godów weselnych na tle biblijnym
nabiera niezwykle głębokiego znaczenia,
które należy wydobyć idąc po linii wszystkich trzech czytań.
Etap Starego Testamentu był zaledwie przygotowaniem godziny godów mesjańskich
ezusa Chrystusa, który już dzisiaj poi nas zostawionym na ostatek dziejów
doczesnych dobrym winem Ewangelii i Eucharystii. Zdążamy wszyscy co dnia na pełne
i wiekuiste gody Baranka pod przewodem Ducha Świętego wciąż czynnego w nauce,
sakramentach i charyzmatach Kościoła.
A zatem w naszych relacjach z Bogiem i z braćmi „w końcu tylko miłość się liczy”
Prośmy więc dziś Ducha Świętego o ten pierwszy i niezbędny z Jego „owoców”

.....................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.B

ROK LITURGICZNY 2018/2019
13 stycznia 2019 r.
Święto Chrztu Pańskiego

*

14 stycznia, poniedziałek. Dzień powszedni
15 stycznia, wtorek. Dzień powszedni
16 stycznia, środa. Dzień powszedni
17 stycznia, czwartek. Wspomnienie św. Antoniego, opata
18 stycznia, piątek. Dzień powszedni
19 stycznia, sobota. Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, b-pa

*

DAR CHRZTU ŚWIĘTEGO

W chrzcie świętym Jezus stał się moim Bratem.
Bóg Ojciec przez Ducha Świętego zjednoczył mnie z Nim i całym Jego życiem?
Co mogę powiedzieć o mojej osobistej więzi z Jezusem?
Jaki tytuł Jezusa jest najbliższy mojemu sercu: Brat? Przyjaciel? Pan?

„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”  .
Te słowa Ojciec kieruje do Jezusa, mojego Brata, i do mnie.
Co czuję, gdy Ojciec zwraca się do mnie w ten sposób?
Czy rzeczywiście czuję się umiłowanym dzieckiem Ojca?
Co blokuje lub osłabia we mnie to poczucie?
Spróbuję porozmawiać serdecznie z moim Ojcem.

.......................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
6 stycznia 2019 r.
Uroczystość Objawienia Pańskiego

*

..7 stycznia, poniedziałek. Dzień powszedni
..8 stycznia, wtorek. Dzień powszedni
..9 stycznia, środa. Dzień powszedni
10 stycznia, czwartek. Dzień powszedni
11 stycznia, piątek. Dzień powszedni
12 stycznia,  sobota. Dzień powszedni

*

SZUKANIE JEZUSA

Przyłączę się do Mędrców ze Wschodu,
którzy ryzykują trudną podróż w nieznane strony,
aby odnaleźć nowo narodzonego Króla.
Będę podziwiał ich pragnienie spotkania z Jezusem, którego jeszcze nie znają ...
Będę prosił Boga, aby ustrzegł mnie od „grzechu Heroda”,
od niepokoju serca i od lęku, który może zamykać mnie na Jezusa.
Jakie lęki i niepokoje chciałbym Mu najbardziej oddać?...
Stanę pośród Mędrców, którzy znaleźli Jezusa. Zwrócę uwagę na ich radość.
Będę podziwiał ich wiarę: w bezbronnym niemowlęciu odnalezionym w stajni
rozpoznają Zbawiciela świata ...

Będę w sercu powtarzał prostą modlitwę Jezusową:
„Jezu, naucz mnie dostrzegać Cię w prostej codzienności.

..........................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator

.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
30 grudnia 2018 r.
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

*

31 grudnia 2018 r., poniedziałek. Siódmy Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego
..1 stycznia 2019 r., wtorek. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
..2 stycznia 2019 r., środa. Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego 
................................i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła
..3 stycznia 2019 r., czwartek. Dzień powszedni
..4 stycznia 2019 r., piątek. Dzień powszedni
..5 stycznia 2019 r., sobota. Dzień powszedni

*

RADOŚĆ ODNAJDYWANIA JEZUS

Jak zachowuję się wówczas, gdy gubię Jezusa w moim życiu?
Czy teraz jestem blisko Niego czy daleko?
Czy jest we mnie „tęsknota aż do bólu” za Jezusem?

Będę kontemplował radość Maryi i Józefa, którzy odnajdują Jezusa.
Poproszę o takie usposobienie serca,
któremu będzie towarzyszyło stałe pragnienie szukania Jezusa
i radość odnajdywania Go każdego dnia.

.....................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
23 grudnia 2018 r.
IV Niedziela Adwentu

*

24 grudnia, poniedziałek.Dzień powszedni
25 grudnia, wtorek. Uroczystość Narodzenia Pańskiego
26 grudnia, środa. Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
27 grudnia, czwartek. Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty
28 grudnia, piątek. Święto świętych Młodzianków, męczenników
29 grudnia, sobota. Piąty dzień oktawy Narodzenia Pańskiego

*

ZNAK NADZIEI I POCIECHY

Adwent tegoroczny zbliża się do swego kresu,
jakim jest bliska już uroczystość Bożego Narodzenia,
trwała i dynamiczna pamiątka pierwszego przyjścia Chrystusa,
kiedy to On „narodził się z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”.
Cały więc adwent to czas szczególnie maryjny.
Dziś jednak Kościół skupia naszą uwagę na Bogarodzicy w sposób szczególny.
Mianowicie ukazuje w Niej nie tylko kres pierwszego dziejowego adwentu,
wypełnienie oczekiwania Mesjasza przez Lud Boży Starego Przymierza,
lecz coś więcej. Nie tylko wskrzesza wspomnienie o minionych faktach.
Drugi bowiem adwent – ten nasz w Kościele – trwa nadal,
zmierzając do Drugiego Przyjścia Chrystusa, do paruzji.
A w tym naszym wciąż aktualnym adwencie, w tej niepowtarzalnej szansie życiowej,
która wymaga od nas świadomej decyzji, postać Maryi jest szczególnie doniosła:
to – jak mówi Sobór – „znak pewnej nadziei i pociechy”.

.................................................................................Augustyn Jankowski OSPPE
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
16 grudnia 2018 r.
III Niedziela Adwentu

*

17 grudnia, poniedziałek. Dzień powszedni
18 grudnia, wtorek. Dzień powszedni
19 grudnia, środa. Dzień powszedni
20 grudnia, czwartek. Dzień powszedni
21 grudnia, piątek. Dzień powszedni  
22 grudnia, sobota. Dzień powszedni.

*

BLISKOŚĆ PANA

Tytuł obchodu tej niedzieli można ująć w formę tryptyku:
potrzeba, warunki i owoce radosnej bliskości Pana.
Potrzebę uzasadnia apel Proroka.
W nim szczególny akcent spoczywa na tęsknocie za odwieczną, oblubieńczą miłością
Boga do swego ludu. Ta miłość, niczym nie zrażona,
tym razem jest już obecna w pełni ery mesjańskiej, dzięki inicjatywie Boga,
który sam pragnie żyć pośrodku swego ludu tyle razy dotąd niewiernego.
Warunkiem wstępnym odczuwania radosnej bliskości Pana jest umożliwione przez Niego
ponowne „zanurzenie się w Duchu Świętym i ogniu” przez pokutę,
trafnie określaną jako „pracowity chrzest”.
Zanim jednak nastąpi ostateczna i wiekuista nasza radość jako Bożej pszenicy
w wiekuistym spichlerzu, już teraz winniśmy promieniować radością
i niewysłowionym Bożym pokojem, bo Pan jest blisko.
Wiara w tę bliskość nadaje naszej modlitwie, ufnej i pełnej wdzięczności,
moc uwalniającą nas od zbędnej troski o siebie.

.............................................................................Augustyn Jankowski OSPPE
.B.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
9 grudnia 2018 r.
II Niedziela Adwentu

*

10 grudnia, poniedziałek. Dzień powszedni 
11 grudnia, wtorek. Dzień powszedni
12 grudnia, środa. Dzień powszedni
13 grudnia, czwartek. Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy 
14 grudnia, piątek. Wspomnienie św. Jana od Krzyża,
................................prezbitera i doktora Kościoła 
15 grudnia, sobota. Dzień powszedni.

*

NA PUSTYNI

Czas Adwentu jest zaproszeniem do myślenia o powtórnym przyjściu Jezusa,
a czytania mszalne są pełne otuchy.
Każdy z nas ma jakąś pustynię w sobie, w swoim życiu.
Może pustynię niemocy, bezradności, bezsilności?
Pustynię zmarnowanego i przegranego życia? Może pustynię samotności, cierpienia?
Może wreszcie pustynię upadku i grzechu?
Na pustyni nie pomogą pieniądze, godności, układy, wykształcenie.

Św. Jan ogłasza chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów.
Wzywa mnie do nawrócenia, do zmiany myślenia.
Na pustyni jestem wezwany, bym poszedł do źródła – do źródła miłosierdzia,
którym jest sakrament pokuty. Chcę się nawrócić, chcę przyjąć Boże przebaczenie,
chcę się przyodziać w sprawiedliwość pochodzącą od Boga.
Chcę prostować ścieżki mojego życia, ponieważ są one często pokręcone,
ponieważ często osądzam, oskarżam i jestem egoistą.

....................................................................O. Stanisław Jarosz OSPPE
.

ROK LITURGICZNY 2018/2019
2 grudnia 2018 r.
I Niedziela Adwentu

*

3 grudnia, poniedziałek. Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
4  grudnia, wtorek. Dzień powszedni
5  grudnia, środa. Dzień powszedni
6  grudnia, czwartek. Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa
7  grudnia, piątek. Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
8 grudnia, sobota.Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

*

CZUWAJCIE!

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach,
a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy.
Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi.
albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.
A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa,
pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask.
Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić,
i stanąć przed Synem Człowieczym».
.......................................................................(Ł 21)

Hasło umieszczone w tytule dotyczące przyszłości mamy realizować w życiu
jako naszym dziejowym adwencie.
„Zbliża się odkupienie”, bo taki jest Boży plan zbawienia.
Ale nie godzi się na ów ostateczny finał czekać z założonymi rękoma.
Taka postawa mogłaby nas łatwo pogrążyć bez reszty w sprawach doczesnych:
tak w przyjemnościach, jak w troskach. „Zbliża się odkupienie” dla nas
przez udział w Eucharystii, którą sprawujemy, aż Pan przyjdzie.
Jak z jednej strony Eucharystia, będąc przeistoczeniem materii kosmicznej,
przybliża także wewnętrzną przemianę wszechświata, tak z drugiej strony –
jako sakrament Miłości rozdającej się – winna nas nieustannie pobudzać
do coraz gorliwszego świadczenia czynnej miłości bliźniego. Wówczas nie zachodzi obawa,
by przyjście Syna Człowieczego na sąd mogło spaść na nas znienacka.

.........................................................................Augustyn Jankowski OSB.
.