Kalendarz liturgiczny

ROK LITURGICZNY 2017/2018
11 listopada 2018 r.
Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła

*

12 listopada, poniedziałek. Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
13 listopada, wtorek. Wspomnienie Pierwszych Męczenników Polski
14 listopada, środa. Dzień powszedni
15 listopada, czwartek. Dzień powszedni
16 listopada, piątek. Dzień powszedni
17 listopada, sobota. Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

*

DOBRO JEST PODZIELNE

Ewangelia i jej zasady układają się w kształt krzyża.
Belka pionowa wskazuje na Boga, który w Jezusie Chrystusie objawił nam siebie
i swą bezgraniczną miłość. Belka pozioma uwypukla przykazanie miłości bliźniego
i zobowiązania, które z niego wynikają.
Dzisiejsze czytania mszalne podejmują i rozwijają oba te wymiary.
Ponad osiemset lat przed Chrystusem prorok Eliasz, odczuwając pragnienie,
prosi ubogą wdowę o wodę i chleb.
Ona, będąc na skraju nędzy, dzieli się z przybyszem resztkami mąki i oliwy.
Obecność proroka wyzwoliła w niej pełne zaufanie do Boga,
które sprawiło zbawienne skutki.
Wyświadczone dobro nie tylko nie pomniejszyło tego, co posiadała,
lecz zapewniło dostatek, jakiego się nie spodziewała.
Każde dobro, jak chleb, jest podzielne, zaś podzielonego nie ubywa.
Pamięć o wdowie z Sarepty, położonej w południowym Libanie,
została zachowana w księgach świętych,
a ona sama stała się wzorem dla ludu Bożego wybrania – Izraela i Kościoła.
Jej postępowanie stało się narzędziem miłosierdzia i łaskawości,
przez które – jak śpiewamy za psalmistą: „Bóg wiary dochowuje na wieki”.
Wychodząc naprzeciw biedzie i różnym troskom, Bóg zawsze potrzebuje ludzi,
którzy wspomagają Go w dziełach miłosierdzia.

...................................................................Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
4 listopada 2018 r.
Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła

*

..5 listopada, poniedziałek. Dzień powszedni
..6 listopada, wtorek. Dzień powszedni
..7 listopada, środa. Dzień powszedni
..8 listopada, czwartek. Dzień powszedni
..9 listopada, piątek. Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
10 listopada, sobota. Wspomnienie św. Leona Wielkiego, 
...................................papieża i doktora Kościoła

*

PIERWSZE PRZYKAZANIE

Które jest pierwsze przykazanie?
Sam miałem błędną odpowiedź przez długi czas.
Właściwa brzmi: „Szema – Słuchaj”. Czego słuchamy?
Tego, co Bóg chce nam powiedzieć? Mową Boga są wydarzenia.
Dzieło stworzenia, wszechświat, nasza historia, nasze życie.
Ale by móc właściwie odczytać historię naszych wydarzeń, trzeba mieć klucz.
Trzeba znać właściwy alfabet, mieć program jak w komputerze,
który rzuci światło na wydarzenia naszej historii.
Dlatego trzeba znać Biblię, Pismo Święte.
Historia biblijna jest narzędziem do rozpoznania i zinterpretowania faktów naszego życia.
W przeciwnym razie będziemy ulegać diabelskiej pokusie, aby oskarżać Boga za trudne
i bolesne wydarzenia naszego życia.

Powody są co najmniej dwa.
Pierwszy – nastał czas, kiedy Bóg przemówił ludzkim głosem, przez Jezusa Chrystusa.
Trzeba więc znać Jego Ewangelię.
Drugi to ten, że pierwsze przykazanie brzmi: „Słuchaj, Izraelu”.
Słowo Izrael jest nazwą własną narodu wybranego.
Ale tym narodem wybranym przez Boga dziś jesteśmy również my, obecni na Mszy św.
Przecież tych dzisiejszych czytań mszalnych słuchamy my, katolicy, a nie żydzi.

.....................................................................O.Stanisław Jarosz OSPPE
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
28 października 2018 r.
Trzydziesta Niedziela Zwykła

*

29 października, poniedziałek. Dzień powszedni
30 października, wtorek. Dzień powszedni
31 października, środa. Dzień powszedni
..1 listopada, czwartek. Uroczystość Wszystkich Świętych
..2 listopada, piątek. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
..3 listopada, sobota. Dzień powszedni

*

MIEJSCE WYBRANE

Pierwszym wymiarem Kościoła jest „miejsce”.
Człowiek poszukuje Boga na różnych drogach i na różne sposoby.
Zawsze jednak szuka pewnego odosobnienia,
aby móc przeżyć intymne spotkanie ze Stwórcą.
Tak więc kościół jako „miejsce wybrane” –
zarówno przez Boga, jak i przez człowieka –
jest z jednej strony postrzegany jako mniej lub bardziej wspaniała budowla,
a z drugiej – niewidzialny – jako „wewnętrzna, duchowa przestrzeń”.
Na to miejsce i w tę przestrzeń mają prawo wchodzić grzesznik i święty,
strapiony i radosny, człowiek przejęty lękiem i promieniujący wewnętrznym pokojem.

W tym duchu woła Salomon: „Zważ więc, Panie, Boże mój,
na modlitwę Twego sługi i jego błaganie,
i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę (...).
Jest to miejsce, które wybrałeś, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa.
Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu,
ilekroć modlić się będzie na tym miejscu”.

............................................ ................................Abp Wacław Depo
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
21 października 2018 r.
Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła

*

22 października, poniedziałek. Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
23 października, wtorek. Dzień powszedni
24 października, środa. Dzień powszedni
25 października, czwartek. Dzień powszedni
26 października, piątek. Dzień powszedni
27 października, sobota. Dzień powszedni

*

POSŁUSZEŃSTWO JEST SŁUŻBĄ

Ideał Sługi Jahwe, zrealizowany w Jezusie Chrystusie, wykazuje taki kontrast:
On cierpi bezinteresownie, nie za swoje, lecz za grzechy innych.
Podkreśla to drugi kontrast w postaci Chrystusa jako Wielkiego Arcykapłana:
współczujący naszym słabościom, bo doświadczony, a przy tym bezgrzeszny.
Trzeci kontrast polega na tym, że Syn Człowieczy mając pełne prawo do tego,
by Mu służono, woli sam służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
Nie był to akt prawny, lecz dowód Jego posłusznej miłości.

........................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
14 października 2018 r.
Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła

*

15 października, poniedziałek. Wspomnienie św. Teresy od Jezusa,
...................................................dziewicy i doktora Kościoła
16 października, wtorek. Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej
17 października, środa.  Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego,
.........................................biskupa i męczennika 
18 października, czwartek. Święto św. Łukasza, ewangelisty
19 października, piątek. Dzień powszedni
20 października, sobota. Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera

*

DOBRA MATERIALNE

W ewangelii na dzisiejszą niedzielę spotykamy dwie zasadnicze myśli,
ale składają się one razem na jedną argumentację w sprawie dóbr materialnych.
Tok rozumowania można tak przedstawić:
ponieważ słowo Boże, objawione na kartach Pisma Świętego
zawiera w sobie i udziela człowiekowi mądrości niezawodnej,
człowiek może się oprzeć na niej bezpiecznie i skutecznie.
Znaczy to, że potrafi przezwyciężyć pokusę bogacenia się bez końca.
Ale tylko dzięki usilnej i wytrwałej modlitwie o mądrość z góry
ten wielbłąd zdoła przejść przez ucho igielne,
ponieważ u Boga nie ma nic niemożliwego.
Co więcej – człowiek naśladując ubogiego Zbawiciela dobrze wyjdzie już w tym życiu,
oczywiście w stopniu dla siebie dostępnym.
Sekret tej zaskakującej zależności polega na tym, że jedne i drugie dobra –
doczesne i wieczne, pochodzą od jednego Ojca,
który udziela ich z miłości i miłość sobie okazaną
nagradza hojnie w swoim wiekuistym domu.

............................................................................Augustyn Jankowski OSB
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
7 października 2018 r.
Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła

*

..8 października, poniedziałek. Dzień powszedni
..9 paźziernika, wtorek. Dzień powszedni
10 października, środa. Dzień powszedni
11 października, czwartek. Dzień powszedni
12 października, piątek. Dzień powszedni
13 października, sobota. Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

*

MAŁŻEŃSTWO

Dzisiejsze zestawienie czytań akcentuje to, że zasada nierozerwalności małżeństwa
nie pochodzi dopiero od Kościoła. On bowiem broniąc jej niezłomnie nie głosi swojej teorii,
tylko interpretuje objawioną wolę Stwórcy uroczyście potwierdzoną przez Syna Bożego.
Przeciwstawi się więc ona rozpowszechnionym poglądom,
że małżeństwo jest sprawą zupełnie prywatną, opartą na sile popędu,
a zależną od doboru płciowego obojga małżonków,
dlatego o względnej trwałości w czasie.
Natomiast wykaże, że to Bóg sam pomyślał je inaczej.
Homilia podkreśli więc sakralny charakter tej instytucji.
Jest ona z natury swojej nierozerwalna.
Czasowa „dyspensa” z możliwością rozwodów w Torze Mojżeszowej,
tolerowana była tylko – według słów Jezusa – przez wzgląd na zatwardziałość serc.
Ale Syn Boży swoim autorytetem stanowczo ją odwołał.
Sam zaś z kolei obdarzył małżeństwo chrześcijańskie nową świętością,
której źródłem i rękojmią pomyślnego pokonania trudności w pożyciu
jest Jego ofiara krzyżowa wraz ze zmartwychwstaniem.
Odtąd małżeństwo wiernych odbija w sobie relację Chrystusa do Kościoła.

.................................................................................Augustyn Jankowski OSB
.B

ROK LITURGICZNY 2017/2018
30 września 2018 r.
Dwudziesta Szósta Niedziela Zwykła

*

1 października, poniedziałek. Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus
2 października, wtorek.  Wspomnienie Świętych Aniołow Stróżów
3 października, środa. Dzień powszedni
4 października, czwartek. Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
5 października, piątek. Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej
6 października, sobota. Dzień powszedni

*

CO SIĘ LICZY

Znamienną cechą dzisiejszego zestawu czytań jest to, że łączy je dwojakie wspólne spoiwo.
Mianowicie w każdym z czytań obok zagrożenia moralnego zaznacza się również doniosłość
społeczna wszystkich wymienionych i tam napiętnowanych złych skłonności,
jakimi są zazdrość, nieumiarkowana żądza bogacenia się i słabość wobec pokus.
Ta zaś występuje zarówno u gorszonego, jak u gorszyciela.
Wspólną przyczynę wszystkich zagrożeń stanowi przemożna siła atrakcyjna pragnień
tylko doczesnych. Człowiek dlatego upada, że nie potrafi odpowiednio oceniać doczesności
na tle prawd o rzeczach ostatecznych, zwłaszcza o nieodwołalnym wyroku,
jaki zapadnie po sądzie Bożym u kresu.
Jaki jest na to przeciwśrodek, łatwo można wywnioskować.
Jest nim stałe liczenie się z ostatecznym rozliczeniem za to życie,
które upływa nieuchronnie, w przeciwieństwie do tego, które trwa wiecznie.
A w rozrachunku ostatecznym liczy się też wymiar społeczny czynów.

..................................................................................Augustyn Jankowski OS

ROK LITURGICZNY 2017/2018
23 września 2018 r.
Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła

*

24 września, poniedziałek. Dzień powszedni
25 września, wtorek. Dzień powszedni
26 września, środa. Dzień powszedni
27 września, czwartek. Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera
28 września, piątek. Wspomnienie św. Wacława, męczennika
29 września, sobota. Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

*

DOBRY ANIOŁ

Każdego dnia uświadamiam sobie prawdę, że Bóg nie zostawia mnie samego.
Wierzę, że obok mnie jest dobry Anioł, który mnie strzeże,
pomaga pokonać trudności, zło. Pomaga kiedy jest ciężko.
Są takie sytuacje, w których uświadamiamy sobie fakt,
że to Opatrzność Boża sprawiła, że Ktoś nam pomógł.
Miejmy wiarę w obecność Aniołów w naszym codziennym życiu.

.....................................................................................Ks. Mariusz Frukacz
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
16 września 2018 r.
Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła

*

17 września, poniedziałek. Dzień powszedni
18 września, wtorek. Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika
19 września, środa. Dzień powszedni
20 września, czwartek. Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim
......................................Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
21 września, piątek. Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
22 września, sobota. Dzień powszedni

*

ZA KOGO UWAŻASZ JEZUSA ?

W Ewangelii Jezus zadaje swoim uczniom podwójne pytanie:
Za kogo uważają Mnie ludzie? Za kogo wy Mnie uważacie?
Można by dziś powiedzieć, że pierwsze pytanie dotyczy ludzi spoza Kościoła,
a drugie odnosi się do wierzących w Chrystusa we wspólnocie Kościoła.
Ci pierwsi mówią o Jezusie różne rzeczy.
Są tacy, którzy podkreślają, że Chrystus był wspaniałym człowiekiem,
ale nie był Bogiem i nie jest naszym Zbawicielem.
Inni twierdzą, że nie wiadomo tak naprawdę, kim był,
bo nie można dawać wiary nowotestamentalnym świadectwom.
Jeszcze inni wydają się po prostu niezainteresowani sprawą Jezusa z Nazaretu.
A Ty ?

..................................................................................O. Dariusz Kowalczyk SJ
.J

ROK LITURGICZNY 2017/2018
10 września 2018 r.
Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła

*

10 września, poniedziałek. Dzień powszedni
11 września, wtorek. Dzień powszedni
12 września, środa. Dzień powszedni
13 września, czwartek. Wspomnienie św. Jana Chryzostoma,
......................................biskupa i doktora Kościoła
14 września, piątek. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
15 września, sobota. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

*

UZDROWIENIE CHOREGO

Będę się przyglądał ludziom, którzy przychodzą do Jezusa z głuchoniemym.
Zobaczę, jak wstawiają się za chorym. Chcą, aby położył na niego rękę.
Jezus bez słowa przystaje na ich prośbę. Będę podziwiał ich wiarę i zatroskanie.

I ja mogę przyprowadzić do Jezusa osoby drogie mojemu sercu. Jak często to robię?
Kogo najbardziej chciałbym Mu polecić? O co chciałbym poprosić?
Czy wierzę, że On wszystko może?

Stanę blisko Jezusa, aby przyglądać się, jak uzdrawia chorego.
Zwrócę uwagę na każdy gest Jezusa. Najpierw bierze go na bok.
Potem dotyka chorych miejsc, wzdycha w kierunku nieba,
aż wreszcie zwraca się do głuchoniemego: „Otwórz się”.
Zobaczę radość uzdrowionego.

Pomyślę, że to właśnie ja jestem owym chorym człowiekiem.
Jezus bierze mnie na bok i patrzy na mnie z uwagą.
Chce mi odsłonić najbardziej chore miejsca. Czy Mu na to pozwalam?

..............................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
2 września 2018 r.
Dwudziesta Druga Niedziela Zwykła

*

3 września, poniedziałek. Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego,
...........................................papieża i doktora Kościoła
4 września, wtorek. Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
5 września, środa. Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela
6 września, czwartek. Dzień powszedni
7 września, piątek. Dzień powszedni 
8 września, sobota. Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

*

Ten lud czci Mnie wargami,
lecz sercem swym daleko jest ode Mnie (Mk 7)

Mojżesz, zbliżając się do Ziemi Obiecanej, udziela ludowi najważniejszych napomnień
i wzywa do wierności w wypełnianiu przykazań. Dzięki ich znajomości i zachowywaniu
lud hebrajskich niewolników stawał się narodem Izraela. Był też przygotowywany,
by przejąć na własność kraj, za który podejmie odpowiedzialność przed Bogiem.
Mojżesz podkreśla: „Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję,
i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam”.
Uwydatnia dwa aspekty wierności przykazaniom,
ostrzegając z jednej strony przed ich szkodliwym pomnażaniem i rozbudowywaniem,
wskutek czego to, co najbardziej istotne, staje się niewidoczne i nieważne,
a z drugiej – przed redukowaniem i lekceważeniem tego,
co w przykazaniach jest naprawdę ważne.
Wierność przykazaniom w ich nieskażonej postaci czyni z Izraela prawdziwy lud Bożego
wybrania, odmienny od innych ludów i narodów Czytanie z Ewangelii według św. Marka
świadczy, że pokusa przekręcania przykazań oraz ich wypaczonej interpretacji
nie ominęła tych, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność za kształt życia religijnego
rodaków, czyli faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Mało tego, swoje podejście i spojrzenie
narzucali innym, wymagając od nich tego, o czym nie było mowy w przykazaniach.
Swoje zarzuty kierowali także przeciw uczniom Jezusa,
obwiniając ich o niewierność wobec „tradycji starszych”.
Odpowiedź Jezusa była stanowcza:
„Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”.

.......................................................................Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski

.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
26 sierpnia 2018 r.
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

*

27 sierpnia, poniedziałek. Wspomnienie św. Moniki
28 sierpnia, wtorek. Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
29 sierpnia, środa. Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela
30 sierpnia, czwartek. Dzień powszedni
31 sierpnia, piątek. Dzień powszedni
1 września, sobota. Dzień powszedni

*

CUD W W KANIE GALILEJSKIEJ

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". To program na całe życie.
Maryja zawsze prowadzi do Jezusa i nadaje właściwy kierunek naszemu życiu.
Dzisiaj uczymy się nie tylko obecności Maryi w naszym życiu,
ale także uczymy się od Niej jak zawierzyć nasze życie Bogu.

Dzisiejsza Ewangelia opisuje pierwszy cud,
jakiego dokonał Jezus w czasie swojej publicznej działalności.
Warto zauważyć, że cud ten dokonuje się wobec młodych ludzi
przeżywających radość swojej miłości i wesela.
To w Kanie Galilejskiej, jak pisze św. Jan Paweł II w liście apostolskim
„Rosarium Virginis Mariae”,
„Chrystus, przemieniając wodę w wino, dzięki interwencji Maryi,
pierwszej z wierzących, otwiera serca uczniów na wiarę”.

.........................................................................................Ks. Mariusz Frukacz
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
19 sierpnia 2018 r.
Dwudziesta Niedziela Zwykła

*

20 sierpnia, poniedziałek. Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
21 sierpnia, wtorek. Wspomnienie św. Piusa X, papieża
22 sierpnia, środa. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej
23 sierpnia, czwartek. Dzień powszedni
24 sierpnia, piątek. Święto św. Bartłomieja, apostoła
25 sierpnia, sobota. Dzień powszedni

*

ZJEDNOCZENIE Z CHRYSTUSEM

Stajemy się tym, co jemy. Nie tylko w sensie materii, która, spożyta,
staje się tworzywem naszego ciała, ale przede wszystkim w sensie słów, postaw, idei,
które kształtują naszego ducha, nasze serce i rozum.
Jezus w dzisiejszej Ewangelii stwierdza:
„Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”.
Tak! Jesteśmy zaproszeni do zjednoczenia z Bogiem. Ojcowie Kościoła mawiali:
Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem.
Nie chodzi tu o jakieś pomieszanie Boskości i człowieczeństwa,
ale właśnie o zjednoczenie. Tak głębokie, jak to tylko możliwe.
Tradycja wschodnia Kościoła mówi o przebóstwieniu...
Na tym polega niebo, a życia sam z siebie ani sam w sobie.
Nasze życie pochodzi od Boga i tylko w Nim może znaleźć swe spełnienie.
Dlatego świadome odwrócenie się od Boga oznacza śmierć wieczną, potępienie,
które właściwie jest samopotępieniem, gdyż Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka.
Spożywanie Ciała Pańskiego, czyli przystępowanie do Komunii św.,
nie jest jednak jakimś magicznym rytem, lecz konsekwencją dobrych życiowych wyborów,
a zarazem ich umocnieniem. Absurdem byłoby przyjmowanie Komunii św.
jako pokarmu na życie wieczne przy jednoczesnym prowadzeniu życia
sprzecznego z nauczaniem Jezusa w Ewangelii.

Sycić się Chrystusowym chlebem oznacza otworzyć się na mądrość,
o której mowa w I czytaniu. Mądrość jest czymś innym niż inteligencja.
Wszak diabeł jest inteligentny, ale nie jest mądry.
W Księdze Przysłów mądrość woła: „Prostaczek niech tutaj przyjdzie!”.
Bo często właśnie ludzie prości są mądrzejsi niż ci wykształceni,
zaliczający samych siebie do elity. Mądrość jest bogobojna, służy dobru wspólnemu,
a nie jakimś pokrętnym interesom. Paweł Apostoł też wzywa do bycia mądrymi,
co oznacza m.in. rozsądne postępowanie.
Najważniejszym jednak elementem mądrości jest zrozumienie, co jest wolą Pana.
Rozeznawanie woli Bożej dokonuje się indywidualnie,
ale jednocześnie potrzebuje wspólnoty, która się modli, wysławiając Pana,
dziękując Mu za wszystko i prosząc o dary Ducha Świętego.

..................................................................................O. Dariusz Kowalczyk SJ

.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
12 sierpnia 2018 r.
Dziewiętnasta Niedziela Zwykła

*

13 sierpnia, poniedziałek. Dzień powszedni
14 sierpnia, wtorek. Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego,
........................................................prezbitera i męczennika
15 sierpnia, środa. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
16 sierpnia, czwartek. Dzień powszedni
17 sierpnia, piątek. Wspomnienie św. Jacka, prezbitera
18 sierpnia, sobota. Dzień powszedni

*

JAK PAN JEST DOBRY

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej świadczy, że nawet prorok tak wierny Bogu
jak Eliasz odczuwa zmęczenie i potrzebuje umocnienia.
Otrzymuje je na dwa sposoby: przez chleb i wodę, które wzmacniają jego siły fizyczne,
oraz słowo Boże, które wyznacza mu nowe posłannictwo i daje moc do jego wykonania.
Jedno i drugie wsparcie pochodzi od Boga, a przywracając Eliaszowi siły,
Bóg uzdalnia go do czterdziestodniowej drogi do świętej góry Horeb.
Tradycja biblijna upatruje w niej górę Synaj,
tę samą, na której Mojżesz otrzymał Dziesięć Bożych przykazań.
Psalm responsoryjny, w którym znajduje wyraz radość i wdzięczność za niezliczone dary,
wielbi Boga za Jego dobroć, z którą wysłuchuje On tych, którzy szukają u Niego pomocy.
Zmęczony Eliasz prosił o śmierć,
zaś w odpowiedzi na swoją prośbę otrzymał zadanie,
które nadało jego życiu nowy, nieoczekiwany impuls.

............................................................Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
5 sierpnia 2018 r.
Osiemnasta Niedziela Zwykła

*

..6 sierpnia, poniedziałek. Święto Przemienienia Pańskiego
..7 sierpnia, wtorek. Dzień powszedni
..8 sierpnia, środa. Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej
...............................w Sosnowcu
..9 sierpnia, czwartek. Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża,
....................................dziewicy i męczennicy, patronki Europy
10 sierpnia, piątek. Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
11 sierpnia, sobota. Wspomnienie św. Klary, dziewicy

*

ZNAK CHLEBA

Żeby żyć, trzeba jeść. To oczywiste.
Ale czy życie bierze się z tego, co się zje?
Życie daje Bóg, nie rodzice.
Rodzice to życie przekażą lub tego nie zrobią.
Bóg jest życiem – mieć Dawcę życia w sobie, trwać w jedności z Bogiem,
to żyć pełnią życia niezależnie od tego, co i ile się zje.
Dowodem jest Marta Robin, która przez 51 lat nie jadła i nie piła,
a jedynym jej pokarmem była konsekrowana Hostia.
O takim pokarmie danym od Boga mówi pierwsze czytanie.
Prawdziwe są również słowa: „Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”.

............................................................................O. Stanisław Jarosz OSPPE
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
29 lipca 2018 r.
Siedemnasta Niedziela Zwykła

*

30 lipca, poniedziałek. Dzień powszedni
31 lipca, wtorek. Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
..1 sierpnia, środa. Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego,
...............................biskupa i doktora Kościoła
..2 sierpnia, czwartek. Dzień powszedni
..3 sierpnia, piątek. Dzień powszedni
..4 sierpnia, sobota. Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

*

ZNAK CHLEBA

Wejdę w tłum ludzi, który idzie za Jezusem.
Lgną do Niego, bo widzieli, jak uzdrowił chorych.
Jezus daje im doświadczyć swojej bliskości i boskości również poprzez znaki, które czyni.

Powrócę do przeszłości i przypomnę sobie wydarzenia,
sytuacje, w których w sposób szczególny doświadczyłem bliskości i mocy Jezusa.
Podziękuję Mu zwłaszcza za te momenty,
w których otrzymałem łaskę wewnętrznego uzdrowienia.

Jezus widzi schodzące się do Niego tłumy.
Martwi się o chleb dla nich, zanim pomyśleli o tym inni.
Przewiduje ludzką biedę. Wiedział, co miał im uczynić.
Uświadomię sobie, że Jezus martwi się o każdy mój dzień.
Czy wierzę w Jezusa zatroskanego o moją codzienność?

............................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.r

ROK LITURGICZNY 2017/2018
22 lipca 2018 r.
Szesnasta Niedziela Zwykła

*

23 lipca, poniedziałek. Święto św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy
24 lipca, wtorek. Wspomnienie św. Kingi, dziewicy
25 lipca, środa. Święto św. Jakuba, apostoła
26 lipca, czwartek. Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP
27 lipca, piątek. Dzień powszedni
28 lipca, sobota. Dzień powszedni

*

MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ

Jedną z najważniejszych prawd jest sprawa jedności Boga, człowieka i świata.
Trzeba o niej przypominać zwłaszcza obecnie, kiedy rzeczywistość
i „mozaika” wakacyjnych spotkań często są oderwane od prawd religijnych
i nie ukazują relacji człowieka z Bogiem.
Wtedy zupełnie niezrozumiale brzmią słowa Jezusa,
który pochłonięty wraz z Apostołami „sprawami Królestwa Bożego” mówi:
„Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco”.

..................................................................................Abp Wacław Depo
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
15 lipca 2018 r.
Piętnasta Niedziela Zwykła

*

16 lipca, poniedziałek. Wspomnienie Matki Boskiej Szkaplerznej
17 lipca, wtorek. Dzień powszedni
18 lipca, środa. Dzień powszedni
19 lipca, czwartek. Dzień powszedni
20 lipca, piątek. Wspomnienie bł. Czesława, prezbitera
21 lipca, sobota. Dzień powszedni

*

BOGU CZEŚĆ I CHWAŁA

Prorok miał stanąć przed ludem i rzucić im w twarz:
W świątyni grzeszycie, wasze ofiary nie są nic warte, macie swoich bogów,
którzy z Bogiem prawdziwym nie mają nic wspólnego!

Czy cała ta sytuacja nie pasuje do naszych czasów?
Wydawać się może: tyle lat upłynęło, a człowiek wciąż tak samo głupi,
wciąż szuka swoich własnych ścieżek
zamiast kroczyć tymi ukazanymi przez Stwórcę i Zbawcę.

Coś zostało z dawnego rytu, ale umknęła treść, istota sprawy –
i wtedy pojawiają się pokusy, by prawdziwe bycie z Bogiem zastąpić jakąś namiastką,
byciem w jakiejś „królewskiej świątyni”- świątyni jakichś biznesmenów,
grup ludzi mających władzę i pieniądze oraz moc i środki przekazu,
by innych zachęcić, przekonać, że nie ma sensu chodzić do kościoła...

Tymczasem św. Paweł powiada, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Musimy zatem stawiać sobie te pytania bardzo ważne – mimo że wakacje, że letni czas.
Czy to, co czynimy, jest rzeczywiście oddawaniem Bogu czci i chwały,
czy może odeszliśmy już zbyt daleko?
Czy przypadkiem nie wznosimy jakiejś swojej świątyni?
Czy nie dajemy się wciągnąć w liturgię, która z Bogiem nie ma nic wspólnego?

...........................................................................o. Marian Krakowski CSsR.
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
8 lipca 2018 r.
Czternasta Niedziela Zwykła

*

..9 lipca, poniedziałek. Wspomnienie NMP z Góry Karmel
10 lipca, wtorek. Dzień powszedni
11 lipca, środa. Dzień powszedni
12 lipca, czwartek. Dzień powszedni
13 lipca, piątek. Wspomnienie bł. Czesława, prezbitera
14 lipca, sobota. Dzień powszedni

*

POSŁANIE PROROKA

Słowo nam dziś odczytane, zwłaszcza pierwsze czytanie,
prowokuje do myślenia bardzo poważnego.
Musimy stanąć w prawdzie i spojrzeć na siebie,
czy gotowi jesteśmy przyjąć to słowo jako „własne”.
A może będziemy próbować podążać ścieżką dawnego Izraela,
który wolał iść swoimi własnymi drogami,
niż przejmować się Bogiem Jahwe oraz Jego słowem głoszonym przez proroków?
Łatwiej im było iść z duchem czasu i okoliczności,
niż stawać w obronie swojej wiary, czci Boga oraz Jego praw...

I dziś nie brak takich, którzy mienią się wierzącymi,
składają deklaracje, ale życiem daleko są od Bożych dróg.
Bóg dla wielu stał się – w ich rozumieniu – przeszkodą w drodze do szczęścia...

....................................................................................o. Marian Krakowski CSsR
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
1 lipca 2018 r.
Trzynasta Niedziela Zwykła

*

2 lipca, poniedziałek. Dzień powszedni
3 lipca, wtorek. Święto św. Tomasza, apostoła
4 lipca, środa. Dzień powszedni
5 lipca,czwartek. Dzień powszedni
6 lipca, piątek. Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
7 lipca, sobota. Dzień powszedni

*

OBECNOŚĆ ŚMIERCI

Pod koniec czasów Starego Testamentu autor Księgi Mądrości podejmuje sprawę
tajemniczej obecności śmierci w świecie stworzonym przez Boga.
Śmierć zaprzecza porządkowi, który Bóg w swej dobroci ustalił.
Wszystko, co istnieje, zostało podporządkowane darowi życia,
natomiast śmierć stanowi wyłom, który nie jest miły Bogu.
Mędrzec, obdarzony charyzmatem natchnienia, napisał:
„A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą”.
Czy więc są tacy, którzy – nie należąc do diabła – nie doświadczają śmierci?
Tak, bo aczkolwiek śmierć fizyczna kładzie kres życiu sprawiedliwych w doczesności,
to nie niweczy daru życia, lecz otwiera je na nieśmiertelność.
Księga Mądrości niesie przesłanie najprawdziwszej nadziei:
„Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka –
uczynił go obrazem swej własnej wieczności”.
Wdzięczni Bogu powtarzamy za psalmistą: „Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś”.

To, co Stary Testament zaledwie przeczuwał, urzeczywistniło się w śmierci
i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł tłumaczy Koryntianom:
„będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić”.
Nadzieja na życie wieczne stanowi najsilniejszą motywację do naśladowania Syna Bożego,
co znajduje wyraz w okazywaniu miłosierdzia i sprawiedliwym podziale dóbr materialnych.
Oczekując na życie wieczne, nie możemy zaniedbać naszych powinności wobec bliźnich.
Ideałem jest równość, której ramy wyznacza zasada:
„Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele”.

........................................................................Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski
,

ROK LITURGICZNY 2017/2018
24 czerwca 2018 r.
Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

*

25 czerwca, poniedziałek. Dzień powszedni
26 czerwca, wtorek. Dzień powszedni
27 czerwca, środa. Dzień powszedni
28 czerwca, czwartek. Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika
29 czerwca, piątek. Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła
30 czerwca, sobota. Wspomnienie Świętych Pierwszych Męczenników
.................................św. Kościoła Rzymskiego

*

NADZIEJA LUDZKIM SERCOM

Św. Jan Chrzciciel jest dla nas katechezą.
Przypomina nam, że powinniśmy prostować drogi dla Jezusa do naszego serca
i do serc innych ludzi. Powinniśmy to czynić przez dobry uczynek, miłość, cierpliwość.
Dzisiaj ludziom brakuje nadziei.
Za św. Janem Chrzcicielem nieśmy tę nadzieję ludzkim sercom.

....................................................................................Ks. Mariusz Frukacz

.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
17 czerwca 2018 r.
Jedenasta Niedziela Zwykła

*

18 czerwca, poniedziałek. Dzień powszedni
19 czerwca, wtorek. Dzień powszedni
13 czerwca, środa. Dzień powszedni
20 czerwca, czwartek. Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
21 czerwca, piątek. Dzień powszedni
23 czerwca, sobota. Dzień powszedni

*

DOJRZEWANIE DO DOBRA

Usiądę u stóp Jezusa, aby słuchać Jego przypowieści o królestwie Bożym.
Jest to Jego ulubiony temat. Chętnie i często go porusza w Ewangelii.
Dotyczy mojej wieczności. Królestwo Boże już tętni życiem.
Jest jednak mało widoczne – jak nasienie w ziemi. Rozwija się ciche i pokorne.
Jezus chce mi przypomnieć, że w świecie jest wiele dobra,
które dojrzewa we dnie i w nocy.

Popatrzę na moją rodzinę i wspólnotę.
Poproszę Jezusa, aby pomógł mi dostrzec kiełkujące w nich dobro.
Co dobrego dostrzegam u osób bliskich? W kim jest mi najtrudniej zobaczyć dobro?
Co łatwiej przychodzi mi zobaczyć: dobre czy złe strony?

Zawierzę Jezusowi całe moje życie, najmniejsze ziarno dobra, które w sobie odnalazłem.
Będę modlił się prostym westchnieniem: „Jezu, jesteś moim największym dobrem”.

.........................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
10 czerwca 2018 r.
Dziesiąta Niedziela Zwykła

*

11 czerwca, poniedziałek. Wspomnienie św. Barnaby, apostoła
12 czerwca, wtorek. Dzień powszedni
13 czerwca, środa. Wspomnienie św. Antoniego z Padwy,
...............................prezbitera i doktora Kościoła

14 czerwca, czwartek. Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
15 czerwca, piątek. Dzień powszedni
16 czerwca, sobota. Dzień powszedni

*

GDZIE JESTEŚ?

Dzieje pierwszych ludzi oraz całej ludzkości
zostały naznaczone piętnem nieposłuszeństwa wobec Boga.
Określane jako grzech pierworodny spowodowało trwałe skutki,
których znakiem były ucieczka, szukanie kryjówki i lęk.

Bóg, zraniony nieposłuszeństwem, nie opuścił człowieka
ani nie pozostawił go samemu sobie.
Pytanie: „Gdzie jesteś?”, to wezwanie do nawrócenia i powrotu.
Ponawia się ono nieustannie w sumieniach tych, którzy łamią przykazania dające życie.
Adam nie skorzystał z danej mu szansy, co więcej zrzucił całą odpowiedzialność na Ewę,
która przecież była darem dla niego, a także na Boga:
„Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem”.

....................................................................Ksiądz Profesor Waldemar Chrostowski
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
3 czerwca 2018 r.
Dziewiąta Niedziela Zwykła

*

..4 czerwca, poniedziałek. Dzień powszedni
..5 czerwca, wtorek. Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
..6 czerwca, środa. Dzień powszedni
..7 czerwca, czwartek. Dzień powszedni 
..8 czerwca, piątek. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
..9 czerwca, sobota. Dzień powszedni

*

PRAWO MIŁOŚCI

Zapatrzeni w prawo tracą sprzed oczu człowieka.
Czy wobec innych nie jestem sztywnym egzekutorem prawa?
Zobaczę siebie w różnych sytuacjach,
w których upominałem czy wymagałem od innych.
Ile było we mnie miłości i zwykłej troski o innych?

Będę prosił Jezusa, aby nauczył mnie patrzeć na siebie i innych „Jego oczami”.
Będę kontemplował wrażliwość Jezusa.
Przypomina mi, że sercem religii jest miłość...
Świątynia zbudowana z miłości do Boga przestaje być Jego świątynią,
gdy brakuje w niej miłości do drugiego człowieka...
Potrzebujący są w samym sercu Kościoła.
Powinni być w samym sercu mojej rodziny, wspólnoty, mojego czasu.
W serdecznej rozmowie z Jezusem będę Go prosił,
abym nigdy nie utracił wrażliwości na potrzebujących
i abym w swoim życiu kierował się zawsze prawem miłości.

........................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
27 maja 2018 r.
Uroczystość Najświętszej Trójcy

*

28 maja, poniedziałek. Dzień powszedni
29 maja, wtorek. Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
30 maja, środa. Dzień powszedni
31 maja, czwartek. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
..1 czerwca, piątek. Wspomnienie św. Justyna, męczennika
..2 czerwca, sobota. Dzień powszedni

*

TAJEMNICA JEDNOŚCI

Bóg mówi przez istnienie wszechświata – kosmosu,
który podtrzymuje aktem stwórczej woli.
Mówi przez sens ludzkiej historii, w której wszystko zmierza ku swej pełni,
ku objawieniu swej największej tajemnicy jedności Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Bóg mówi do nas przez Ducha Świętego, który jest Trzecią Osobą Bożą,
w której „spotykają się i miłują” Ojciec i Syn.
Duch Boży jest dla całego stworzenia źródłem harmonii i ładu, wolności i miłości.
To On daje człowiekowi możliwość poznawania Boga, prowadzenia życia religijnego,
wiążąc nasze życie z Jezusem.
Jak mocno zaznaczył św. Paweł w Liście do Rzymian:
„Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni,
ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze! ”.

Ten sam Duch Święty buduje wspólnotę Kościoła Chrystusa,
jest jego Duszą ożywiającą, od początku zaistnienia aż do końca historii ziemskiej,
przygotowuje go do pełni królestwa Bożego.
Wiara w tę najtrudniejszą tajemnicę, a zarazem w prawdę objawioną –
jest dogmatem najwyższej radości dla nas.
To Bóg Trójjedyny sprawia, że nikt z nas już dzisiaj nie może się czuć samotny,
że jesteśmy ukierunkowani ku przyszłości i wspólnocie z Nim samym.
Wiara w Boga stanowi dla nas wezwanie do odnowienia i zadzierzgnięcia więzi społecznych:
Bóg jest Wspólnotą Osób w Miłości, Wspólnotą tętniącą życiem.
Dlatego pozostaje dla człowieka wierzącego niedościgłym wzorem społecznego
zaangażowania się i odpowiedzialności za siebie i za drugiego człowieka.

......................................................................................Abp Wacław Depo
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
20 maja 2018 r.
Niedziela Zesłania Ducha Świetego

*

21 maja, poniedziałek. Święto NMP Matki Kościoła
22 maja, wtorek. Dzień powszedni
23 maja, środa. Dzień powszedni
24 maja, czwartek. Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego, Wiecznego Kapłana
25 maja, piątek. Dzień powszedni
26 maja, sobota. Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera

*

MOC DUCHA ŚWIĘTEGO

Lęk i zamknięcie apostołów uzmysławia mi, czym jest moje życie bez Jezusa i Jego Ducha.
Jestem zdolny otworzyć się na życie i na świat na tyle,
na ile żyje we mnie moc Ducha Świętego. W nim żyję, poruszam się i jestem.

Jezus każdego dnia staje pośrodku moich przeżyć i doświadczeń i mówi do mnie:
„Pokój tobie”! Chce mnie nawiedzać swoim pokojem i dawać mi swego Ducha radości,
zwłaszcza gdy opanowują mnie lęki i duszą różne obawy.

Nie będę w stanie usłyszeć Jego głosu i przyjąć Jego Ducha,
jeśli nie będzie we mnie doświadczenia przebywania z Jezusem.
Od głębi mojej modlitwy Słowem zależeć będzie moja wrażliwość
na Jego natchnienia w chwilach zmagań.

Duch Wszechmocny nie stanie się dla mnie mocą, jeśli Go nie przyjmę.
Zdaje się na moją decyzję, nawet w tym, co dotyczy odpuszczenia grzechów.
Czy nie zaniedbuję Jego natchnień?
Co mogę powiedzieć o mojej modlitwie osobistej, o moim życiu sakramentalnym?

................................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
13 maja 2018 r.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

*

14 maja, poniedziałek. Święto św. Macieja, apostoła
15 maja, wtorek. Dzień powszedni
16 maja, środa. Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika
17 maja, czwartek. Dzień powszedni
18 maja, piątek. Dzień powszedni
19 maja, sobota. Dzień powszedni

*

WYWYŻSZENIE DO CHWAŁY BOŻEJ

Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa nastąpiło czterdzieści dni po Jego zmartwychwstaniu,
podczas których wiara uczniów dojrzała tak bardzo, że stali się wyznawcami Ukrzyżowanego.
Posługując się motywami znanymi ze Starego Testamentu, św. Łukasz podkreśla,
że wskrzeszenie Jezusa z martwych zapoczątkowało wywyższenie Go do chwały Bożej,
czyli zapowiadaną przez proroków intronizację Mesjasza jako Syna Bożego.
Wniebowstąpienie było wydarzeniem rzeczywistym,
ale nie mieściło się w kategoriach tego świata.
Jego tajemniczy charakter wyraził się przede wszystkim w obłoku ukrywającym obecność
chwały Bożej. Uczniowie otrzymali wyraźne polecenie, aby zamiast wpatrywać się w niebo
rozpocząć odważne świadczenie o Jezusie, poczynając od Jerozolimy,
w której przebywali, „aż po krańce ziemi”, to znaczy: wszędzie.

.........................................................................Ksiądz Profesor Waldemar Chrostowski
.i
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
6 maja 2018 r.
Szósta Niedziela Wielkanocna

*

07 maja, poniedziałek. Święto św. Macieja, apostoła
08 maja, wtorek. Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika,
............................Głównego Patrona Polski
09 maja, środa. Dzień powszedni
10 maja, czwartek. Dzień powszedni
11 maja, piątek. Dzień powszedni
12 maja, sobota. Wspomnienie św. Pankracego, męczennika

*

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

Jezus zdradza mi swój sekret przyjaźni:
umiłował mnie miłością, jakiej doświadcza od Ojca.
Miłość, jaką żywi do mnie, jest po ludzku niewyobrażalna.
Nie jestem w stanie jej zgłębić. On sam będzie mi ją codziennie odkrywał,
jeśli trwać będę w Jego miłości.

Jezus oczekuje ode mnie odpowiedzi na Jego miłość.
Pragnie, abym żył Jego przykazaniami. Wtedy potwierdzam Mu moją przyjaźń.
W których przykazaniach najczęściej ranię przyjaźń Jezusa?
Za co chciałbym Go przeprosić?

Zostałem wybrany przez Jezusa!
To znaczy, że mnie kocha, ufa mi i liczy na moje dobre życie –
że będzie przynosiło trwałe owoce.
Jak głęboko żyje we mnie to przekonanie?
Czy czuję się potrzebny Jezusowi?
Czy wierzę, że moje życie ma wartość w Jego oczach?

Jezus zapewnia mnie, że o cokolwiek poproszę Ojca w Jego imię,
wszystko otrzymam. Jaka jest najgłębsza potrzeba mojego serca?
Powiem o tym Jezusowi i razem z Nim będę prosił Ojca:
„Wysłuchaj mnie Ojcze, Tatusiu!”.

.........................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwatorianin
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
29 kwietnia 2018 r.
Piąta Niedziela Wielkanocna

*

30 kwietnia, poniedziałek. Dzień powszedni
01 maja, wtorek. Wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika
02 maja, środa. Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
03 maja, czwartek. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
04 maja, piątek. Wspomnienie św. Floriana, męczennika
05 maja, sobota. Dzień powszedni

*

JAK ŻYĆ

Mam do wyboru tylko dwie drogi: albo owocowanie, albo zniszczenie.
Każda inna droga jest życiem pozornym,
które prędzej czy później zda się jedynie na „wyrzucenie i spalenie”.

......................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwatorianin

Życie nasze jest wojowaniem, jest zmaganiem się z przeciwnościami.
W domu walczymy z bałaganem i brudem, w ogrodzie i w polu walczymy z chwastami,
w życiu duchowym walczymy z pokusami i grzechem. Chcemy dobrze, a nie wychodzi.
Jesteśmy skażeni grzechem. Często w tej walce popełniamy błędy.
Podstawowym jest przekonanie, że ze złem, z grzechem mogę zwyciężyć własnymi siłami.

Jezus w ewangelii daje nam jednoznaczną odpowiedź.
„Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity,
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”.
Co znaczy trwać w Jezusie Chrystusie?
Przede wszystkim trzeba wciąż wracać do faktu,
że zostaliśmy wszczepieni w Jezusa przez sakrament chrztu św.

Szczepienie róż, drzew owocowych i krzewów polega na tym,
że nacina się gałązkę w odpowiedni sposób
i w to nacięcie wstawia się fragment gałązki innej odmiany.
Miejsce to bandażuje się odpowiednio, by gałązki się zrosły.
W Chrystusowe rany zostaliśmy wszczepieni
i z Jezusa czerpiemy życiodajne soki żywotne,
by móc wzrastać i wydawać szlachetne owoce.
Język katechizmu nazywa to trwaniem w łasce uświęcającej.

............................................................................O. Stanisław Jarosz OSPPE
..

ROK LITURGICZNY 2017/2018
22 kwietnia 2018 r.
Czwarta Niedziela Wielkanocna

*

23 kwietnia, poniedziałek. Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
...........................................Głównego Patrona Polski
24 kwietnia, wtorek. Wspomnienie św. Jerzego, męczennika
25 kwietnia, środa. Święto św. Marka, ewangelisty
26 kwietnia, czwartek. Dzień powszedni
27 kwietnia, piątek. Dzień powszedni
28 kwietnia, sobota. Dzień powszedni

*

ZWYCIĘSKA MIŁOŚĆ PASTERZA

Wszystkie teksty biblijne dzisiejszej Liturgii domagają się od nas –
z pomocą Ducha Świętego – „głębokiego zanurzenia w życie Jezusa”.
Wiara opiera się na usłyszanym słowie Bożym, ale trzeba byłoby mieć zamknięte uszy,
żeby nie słyszeć wyjątkowych roszczeń Jezusa.
On jest Jedynym Dobrym Pasterzem, który życie swoje oddaje za owce.
Dlatego miał prawo powiedzieć: „Nikt Mi go [życia] nie zabiera,
lecz Ja sam z siebie je oddaję.
Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać” (J 10, 18).

Tę niepodzielność prawdy i miłości Bożej wobec człowieka Jezus potwierdził samym sobą.
To On sprawił, że ludzkość nie została pozbawiona Pasterza
i Przewodnika na swoich drogach.
I chociaż niejednokrotnie przechodzimy przez ciemność zła, z powodu –
jak podkreśla św. Jan Apostoł – „nieznajomości Chrystusa”,
to nie możemy się lękać, bo On zwycięża świat swoją śmiercią i zmartwychwstaniem.
Dla Niego nie jesteśmy bezimiennym tłumem. Jego miłość jest konkretna, zaadresowana
do każdego, bez wyjątku, człowieka. Jezus ma prawo być wobec nas wymagający.
Trzeba Go uznać i przyjąć, bo jak zaznaczy św. Piotr napełniony Duchem Świętym:
„Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia,
przez które moglibyśmy być zbawieni.”

..............................................................................Abp Wacław Depo
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
15 kwietnia 2018 r.
Trzecia Niedziela Wielkanocna

*

16 kwietnia, poniedziałek. Dzień powszedni
17 kwietnia, wtorek. Dzień powszedni
18 kwietnia, środa. Dzień powszedni
19 kwietnia, czwartek. Dzień powszedni
20 kwietnia, piątek. Dzień powszedni
21 kwietnia, sobota. Dzień powszedni

*

JEZUS ŻYJE.
JUŻ GO DALEJ GRÓB NIE KRYJE.

Przychodzimy do ołtarza naszego Mistrza i Pana, tak jak uczniowie idący do Emaus;
z opuszczonymi głowami i z brakiem perspektyw na przyszłość.
Nasze życie wiele razy wydaje nam się, że straciło sens,
marzenia rozsypały się jak domek z kart.
Przypominamy uczniów, którzy wiedzą, że nic nie może zmienić ich sytuacji ...
a myśmy się spodziewali, a wyszło inaczej ...

Nasze życie wiele razy jest drogą, która prowadzi donikąd.
Na naszej drodze życia wiele razy nie widzimy nic, co by mogło nas zachwycić,
co by mogło nas zainspirować do dalszego pójścia nią, do dalszego działania.
Wiele razy, tak jak uczniowie jesteśmy rozczarowani
i zrezygnowani sensem ludzkiej egzystencji.

Jednak ta beznadziejność i bezsens, nie jest beznadziejnością i bezsensem,
bo Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, On naprawdę żyje – umarł za wszystkich,
zmartwychwstał dla wszystkich, abyśmy wszyscy żyli.

Przepraszajmy Go teraz razem z uczniami, za to że bardzo często
nie rozpoznajemy zmartwychwstałego Jezusa na drodze naszego życia.

...........................................................................................ks. Tomasz Fischer
.

 

ROK LITURGICZNY 2017/2018
8 kwietnia 2018 r.
Druga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

*

..9 kwietnia, poniedziałek. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
10 kwietnia, wtorek. Dzień powszedni
11 kwietnia, środa. Dzień powszedni
12 kwietnia, czwartek. Dzień powszedni
13 kwietnia, piątek. Wspomnienie św. Marcina I, papieża i męczennika
14 kwietnia, sobota. Dzień powszedni

*

DZIĘKUJCIE PANU, BO JEST  MIŁOSIERNY

Pierwsze czytanie mszalne, które pochodzi z Dziejów Apostolskich,
ukazuje życie pierwszej jerozolimskiej wspólnoty chrześcijańskiej.
Pełnione w niej dzieła miłosierdzia opierały się na dwóch filarach.
Pierwszy – to wrażliwa solidarność jako owoc tego,
że jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wyznawców.
Drugi – to niezłomne świadczenie o zmartwychwstaniu Jezusa,
które stanowiąc korzeń dobroczynności, nadawało jej właściwy kierunek i sens.
To potwierdza, że istnieją dwa zasadnicze wymiary chrześcijańskiego miłosierdzia:
horyzontalny, czyli poziomy, który kieruje nasz wzrok ku bliźnim
i wychodzi naprzeciw ich potrzebom,
oraz wertykalny, czyli pionowy, w którym znajduje wyraz naśladowanie miłosiernego Boga.
Miłosierdzie układa się więc w kształt Krzyża,
w którym objawiło się najpełniej dla dobra całej ludzkości i każdego człowieka.
Okazywaniu miłosierdzia i przyjmowaniu go powinny towarzyszyć słowa psalmisty:
„Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny”.

...................................................................Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
1 kwietnia 2018 r.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

*

2 kwietnia, poniedziałek. Poniedziałek w oktawie Wielkanocy 
3 kwietnia, wtorek. Wtorek w oktawie Wielkanocy
4 kwietnia, środa. Środa w oktawie Wielkanocy
5 kwietnia, czwartek. Czwartek w oktawie Wielkanocy
6 kwietnia, piątek. Piątek w oktawie Wielkanocy
7 kwietnia, sobota. Sobota w oktawie Wielkanocy

*

BRAK WIARY

„Wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym,
którzy widzieli Go zmartwychwstałego”.
To zdanie z dzisiejszej Ewangelii jest duchowo wstrząsające.
Brak wiary i upór u uczniów Jezusa.
Boję się o to, bym sam nigdy nie utracił wiary.
Modlę się o to, bym sam był wiernym świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego.
Nie chciałbym usłyszeć od Jezusa kiedyś, że brakowało mi wiary.
Bo bez wiary bardzo trudno jest właściwie wypełnić nakaz misyjny Jezusa:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu».
Módlmy się za siebie nawzajem, byśmy nigdy nie utracili wiary.

...............................................................................................Ks. Mariusz Frukacz

 

 

ROK LITURGICZNY 2017/2018
25 marca 2018 r.
Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

*

26 marca, poniedziałek. Poniedziałek Wielkiego Tygodnia
27  marca, wtorek. Wtorek Wielkiego Tygodnia
28 marca, środa. Środa Wielkiego Tygodnia
29 marca, czwartek. Wielki Czwartek
30 marca, piątek. Wielki Piątek Męki Pańskiej
31 marca, sobota. Wigilia Paschalna

*

GEST MIŁOŚCI

Gest Marii jest gestem miłości miłosiernej. To odruch serca ku Jezusowi.
Jaki ja okazuję gest mojej miłości ku Jezusowi?
Ewangelia uczy mnie, że liczy się człowiek biedny i gest miłości wobec słabych i grzesznych.
Modlę się o to, by w moim życiu i w postawie dzisiejszych uczniów Jezusa
nie było postawy Judasza Iskarioty.

........................................................................................Ks. Mariusz Frukacz
.z

ROK LITURGICZNY 2017/2018
18 marca 2018 r.
Piąta Niedziela Wielkiego Postu

*

19 marca, poniedziałek. Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
20  marca, wtorek. Dzień powszedni
21 marca, środa. Dzień powszedni
22 marca, czwartek. Dzień powszedni
23 marca, piątek. Dzień powszedni
24 marca, sobota. Dzień powszedni

*

GDZIE JA JESTEM?

Jezus przygotowuje uczniów do swojej męki.
Wsłucham się uważnie w słowa Jezusa o obumieraniu ziarna i o traceniu życia.
Jakie odczucia budzą w moim sercu?
Czego boję się w moim życiu utracić?
Jakie przywiązania jeszcze we mnie nie obumarły?

„Gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa”  .
Czy mogę dzisiaj powiedzieć, że poszedłbym za Jezusem wszędzie?
W jakich sytuacjach jestem Mu najbardziej wierny, a w jakich niewierny?
Przejdę z Jezusem wszystkie miejsca i sytuacje mojej wierności i niewierności.
Oddam Mu siebie na nowo.

Zauważę, że Jezus – zapowiadając swoją mękę – przyznaje się do lęku.
Nie chce jednak uciekać od godziny, którą przeznaczył Mu Ojciec.
Wejdę z Jezusem w moje osobiste lęki.
Będę Go prosił o wewnętrzną wolność od wszelkich lęków,
które kuszą mnie do ucieczki.

............................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator

 

ROK LITURGICZNY 2017/2018
11 marca 2018 r.
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

*

12 marca, poniedziałek. Dzień powszedni
13  marca. Dzień powszedni
14 marca, środa. Dzień powszedni
15 marca, czwartek. Dzień powszedni
16 marca, piątek. Dzień powszedni
17 marca, sobota. Dzień powszedni

*

MOJA GRZESZNOŚĆ

Jezus pragnie poruszyć serca tych, którzy są przekonani
o własnej niewinności i gardzą innymi.
Przez przypowieść wzywa ich do zmiany postawy życia.

Stając przed Jezusem, spojrzę na siebie i zapytam,
czy nie ma we mnie przejawów zarozumiałości i zakłamania?
Popatrzę na moje relacje z innymi, zwłaszcza z najbliższymi.
Czy nie odkrywam w sobie potrzeby podkreślania własnej „sprawiedliwości”,
lekceważenia drugich? Jeśli tak, nazwę moje wady przed Jezusem.
Uznam przed Jezusem i oddam Mu słabości, które najbardziej mnie zawstydzają.
Będę gorąco prosił Jezusa o postawę szczerej pokory i prostoty
w przeżywaniu mojej grzeszności.

..............................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.r

ROK LITURGICZNY 2017/2018
4 marca 2018 r.
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

*

..5 marca, poniedziałek. Dzień powszedni
..6 marca. Dzień powszedni
..7 marca, środa. Dzień powszedni
..8 marca, czwartek. Dzień powszedni
..9 marca, piątek. Dzień powszedni
10 marca, sobota. Dzień powszedni

*

ŚWIĄTYNIA DUCHA

Świątynie z cegły przypominają mi o świątyni ducha.
Ilekroć wchodzę do miejsca świętego, tylekroć Bóg przypomina mi,
że On sam chce przebywać we mnie.
Uświadomię sobie, że Jezus codziennie przychodzi do mnie
i pyta o stan świątyni mojego ciała. Wie, co się kryje w moim sercu.

Jakie spojrzenie Jezusa jawi się w mojej wyobraźni, gdy myślę,
że patrzy teraz w moje wnętrze: radosne czy smutne?
Co mogę powiedzieć o moim duchowym samopoczuciu?
Co dominuje w moim wnętrzu: klimat pokoju i modlitwy czy zgiełku i targowiska?

Jezus ma moc odbudować świątynię mego serca,
nawet gdyby była zrujnowana przez grzech.
Może ożywić najbardziej martwe i zdrętwiałe wnętrze.
Zaproszę Jezusa do siebie słowami: „Daj mi serce nowe!”.

..............................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.r.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
25 lutego 2018 r.
Druga Niedziela Wielkiego Postu

*

26 lutego, poniedziałek. Dzień powszedni
27 lutego wtorek. Dzień powszedni
28 lutego, środa. Dzień powszedni
..1 marca, czwartek. Dzień powszedni
..2 marca, piątek. Dzień powszedni
..3 marca, sobota. Dzień powszedni

*

DROGA DO PRZEMIANY

Tęsknimy za czarodziejską różdżką, która w jednej chwili cudownie odmieniłaby nasze życie.
Marzymy, aby natychmiast było jak w bajce. Pragniemy od razu dotknąć szczęścia.
A jednocześnie czujemy, że w jednej sekundzie jest to niemożliwe...

Droga do przemiany przypomina wchodzenie na wysoką górę,
bo człowieka nierzadko ogarnia zmęczenie, lenistwo.
Siłą do wędrowania przez życie z Bogiem niech będzie uważne wsłuchiwanie się
w głos Boga: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

Słuchanie Chrystusa, Ewangelii, nauczania Kościoła, głosu sumienia
prowadzi do prawdziwej przemiany...

Idźmy przez życie z Jezusem, a On poprowadzi nas do cudownej przemiany.

.................................................................................o. Mariusz Więckiewicz CSsR
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
18 lutego 2018 r.
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

*

19 lutego, poniedziałek. Dzień powszedni
20 lutego wtorek. Dzień powszedni
21 lutego, środa. Dzień powszedni
22 lutego, czwartek. Święto katedry św. Piotra Apostoła
23 lutego, piątek. Dzień powszedni
24 lutego, sobota. Dzień powszedni

*

MÓJ WIELKI POST

Czterdzieści dni to symbol czasu, jaki jest mi potrzebny do nawrócenia i przylgnięcia
do Jezusa. W tym znaczeniu całe moje życie jest czasem nawrócenia.
Wielki Post przypomina mi, że szukanie woli Boga jest programem na całe życie.
Ściśle łączy się z postawą modlitwy, pokuty i walki ze złem.
Czy chcę iść taką drogą? O co chciałbym prosić Jezusa?

W serdecznej modlitwie będę prosił Jezusa, aby posyłał mi swojego Ducha modlitwy i pokuty,
abym dał się prowadzić Jego natchnieniom. abym dobrze przeżył ten święty czas!.
Będę Mu powierzać mój Wielki Post

.................................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.r

ROK LITURGICZNY 2017/2018
11 lutego 2018 r.
Szósta Niedziela Zwykła

*

12 lutego, poniedziałek. Dzień powszedni
13 lutego wtorek. Dzień powszedni
14 lutego, środa. Środa Popielcowa
15 lutego, czwartek. Czwartek po Popielcu
16 lutego, piątek. Piątek po Popielcu
17 lutego, sobota. Sobota po Popielcu

*

O CO POPROSZĘ JEZUSA

Przywołam na pamięć sytuacje z mojego życia, w których czułem się napiętnowany
i odrzucany jak trędowaty. Jak wyglądała wtedy moja codzienność? Kto mi pomógł?
Czy rozmawiałem o tym z Jezusem?...

Będę wpatrywał się w zachowanie trędowatego, który pada na kolana przed Jezusem
i prosi o uzdrowienie (w. 40). Przypomnę sobie chwile w moim życiu,
w których jedyną pociechą i ukojeniem był dla mnie Jezus.
Jak wyglądały wtedy moje modlitwy? Czy czułem się przyjęty przez Jezusa?...

„Natychmiast trąd go opuścił” (w. 42). Uświadomię sobie, z jak wielką mocą potrafi
działać Jezus. Przywołam najbardziej drogą chwilę życia, w której doświadczyłem
Jego leczącego dotyku. O co chciałbym prosić Jezusa w tej chwili?...

W serdecznej rozmowie z Jezusem upadnę przed Nim na kolana jak trędowaty z Ewangelii
i zawierzę Mu moje życie. Będę Go prosił o głęboką wiarę w dobro Jego woli,
powtarzając: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić...”.

...........................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
4 lutego 2018 r.
Piąta Niedziela Zwykła

*

..5 lutego, poniedziałek. Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
..6 lutego wtorek. Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników
..7 lutego, środa. Dzień powszedni 
..8 lutego, czwartek. Dzień powszedni
..9 lutego, piątek. Dzień powszedni
10 lutego, sobota. Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy

*

JEZUS UZDRAWIA

Czy wierzę, że Jezus jest czuły na wszystko, co dzieje się w moim domu?...

Podobnie jak chora w domu Szymona, tak i ja mogę doświadczać codziennie
Jego uzdrawiającej bliskości. Jezus chce, abym Go o to prosił...

Przypomnę sobie chwile z mojego życia, w których wyraźnie doświadczyłem,
jak Jezus przenikał mnie swoją czułą dobrocią:
zbliżał się do mnie, ujmował za rękę, podnosił...

W ciszy będę adorował dobroć Jezusa, jakiej doświadczyłem w moim życiu...

Zbliżę się do Jezusa, który rozmawia ze swoim Ojcem.
Poproszę Go, aby uczył mnie głębokiej i czułej więzi ze swoim Ojcem.
Przyprowadzę do Niego wszystkich, którzy – dotknięci rozmaitymi chorobami –
prosili mnie o modlitwę. Odmówię z miłością „Ojcze nasz”.

....................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
..

ROK LITURGICZNY 2017/2018
28 stycznia 2018 r.
Czwarta Niedziela Zwykła

*

29 stycznia, poniedziałek. Dzień powszedni
30 stycznia, wtorek. Dzień powszedni
31 stycznia, środa. Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera
..1 lutego, czwartek. Dzień powszedni
..2 lutego, piątek. Święto Ofiarowania Pańskiego
..3 lutego, sobota. Dzień powszedni

*

DAR PROROCTWA

Tematem wszystkich trzech tekstów dzisiejszej niedzieli jest dar proroctwa.
I już na początku naszych rozważań trzeba mocno zaznaczyć, że prorokiem jest ten,
kogo Bóg wybiera i posyła i kto przemawia do ludzi w imieniu Pana Boga...

Scena, o której czytamy w Ewangelii według św. Marka, jest pierwszym aktem działalności
Syna Bożego. W synagodze w Kafarnaum wszyscy byli zaskoczeni i zdumieni nauczaniem
Jezusa, albowiem Chrystus przemawiał jak Ten, który ma władzę i moc, a nie jak uczeni
w Piśmie. Tak może przemawiać tylko Ktoś, kto przemawia w imieniu Boga.
Zaś Jego nauka, potwierdzona znakami,
domaga się radykalnego posłuszeństwa Bogu, który objawia się w czynach Jezusa.
Chrystus nie oczekuje od człowieka ucieczki od świata,
ale wiary wymagającej zgodności życia z Bożymi przykazaniami.
A wszystkie przykazania streszczają się w miłowaniu Boga nade wszystko,
a bliźniego swego jak siebie samego.

.........................................................................................Abp Wacław Depo
.o

ROK LITURGICZNY 2017/2018
21 stycznia 2018 r.
Trzecia Niedziela Zwykła

*

22 stycznia, poniedziałek. Dzień powszedni
23 stycznia, wtorek. Dzień powszedni
24 stycznia, środa. Wspomnienie św. Franciszka Salezego,
................................biskupa i doktora Kościoła
25 stycznia, czwartek. Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
26  stycznia, piątek. Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa
27 stycznia, sobota. Dzień powszedni

*

JEZUS MÓWI DO MNIE

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże” (w. 15).
Pomyślę, że Jezus kieruje te słowa wprost do mnie.
Jezus przyszedł dla mnie. Mój najważniejszy czas już się wypełnił.
Dla mnie cierpiał, umierał na krzyżu i zmartwychwstał.
Ze swej strony uczynił wszystko, co mógł.

Królestwo łaski jest tak blisko mnie jak tylko jest to możliwe.
Ode mnie zależy moje wieczne szczęście.
Czas mojego życia jest czymś bardzo względnym wobec czasu wiecznego królestwa.

Poproszę Jezusa, aby Jego słowa „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
przeniknęły mnie i głęboko przejęły (w. 15).
Jakie odczucia wywołuje we mnie wezwanie do nawrócenia?
Jaki powinien być mój pierwszy krok w stronę nawrócenia?

Będę szczerze rozmawiał z Jezusem o mojej wierności i niewierności.
Zaproszę Go na nowo w moje życie. Będę prosił, aby rozbudził we mnie silne pragnienie
nawrócenia i zerwania z nieuporządkowanymi przywiązaniami.
Będę częściej wyznawał: „Chcę być wolny dla Ciebie!”.

.................................................................................Krzysztof Wons SDS/Salwator
ror

ROK LITURGICZNY 2017/2018
14 stycznia 2018 r.
Druga Niedziela Zwykła

*

15 stycznia, poniedziałek. Dzień powszedni
16 stycznia, wtorek. Dzień powszedni
17 stycznia, środa. Wspomnienie św. Antoniego, opata
18 stycznia, czwartek. Dzień powszedni
19  stycznia, piątek. Wspomnienie  św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
20 stycznia, sobota. Dzień powszedni

*

MÓW PANIE, BO SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Na różne sposoby Bóg powołuje tych, od których oczekuje, że będą Mu wiernie służyli.
Są tacy, od których chce, by poświęcili Mu całe swoje życie. Jednym z nich był Samuel,
który przyszedł na świat jako upragnione dziecko starzejącej się Anny,
przeznaczone od dzieciństwa do służby Bogu. Jako dziecko doświadczył przeżycia,
którego nie rozumiał, i potrzebował wyjaśnienia. Udzielił mu go kapłan Heli,
a sprowadzało się do rady, by okazał pełne posłuszeństwo Bogu:
„Mów, bo sługa Twój słucha”.
W takiej postawie wyraża się gotowość wszystkich powołanych,
którzy bez reszty zawierzają Bogu, a przyjmując Jego wolę, chcą ją z oddaniem pełnić...

Odpowiedź udzielona Bogu obejmuje całego człowieka.
Daleko bardziej dotyczy to chrześcijan, którzy wyznając Jezusa Chrystusa, są członkami
Jego Ciała, czyli Kościoła. Ta absolutnie wyjątkowa przynależność wymaga szczególnego
sposobu życia, widocznego na zewnątrz...
Gdy chrześcijanie ulegają zepsuciu tego świata, a to się zdarza,
trzeba przypominać im godność, która pochodzi z przynależności do Chrystusa:
„Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest,
a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?”.
Jest to pytanie retoryczne, które ma budzić sumienia i utwierdzać nas
w wiarygodnym świadczeniu o Bogu, który jest Ojcem i Synem, i Duchem Świętym.

.....................................................................Ksiądz Profesor Waldemar Chrostowski
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
7 stycznia 2018 r.
Święto Chrztu Pańskiego

*

..8 stycznia, poniedziałek. Dzień powszedni
..9 stycznia, wtorek. Dzień powszedni
10 stycznia, środa. Dzień powszedni
11 stycznia, czwartek. Dzień powszedni
12  stycznia, piątek. Dzień powszedni
13 stycznia, sobota. Wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła

*

NIEBO SIĘ OTWIERA, DUCH ŚWIĘTY ZSTĘPUJE

Jezus chrztu nie potrzebował, ale przyjął go ze względu na nas. Mówi bowiem św. Paweł:
„To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia”.
Przez ten ewangeliczny opis możemy lepiej zrozumieć, co się dzieje w czasie udzielania
sakramentu chrztu św. Niebo się otwiera, Duch Święty zstępuje, a Bóg mówi:
„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
Dawniej nie myślałem w ten sposób o moim chrzcie, że było to tak niesamowite wydarzenie,
do którego wciąż mam się odnosić i do niego powracać...

Przez chrzest zanurzony zostałem w Jezusa, w życie Jezusa, w misję Jezusa,
w Jego śmierć i zmartwychwstanie. Zanurzony w Jego chwałę.
Jest to niezwykła tajemnica naszej wiary i naszego życia.
Moje życie w Jezusie – życie Jezusa we mnie. W moim cierpieniu,
przed którym przecież nie ucieknę, jest Jego zbawcze cierpienie.
W śmierci, której się boję, będzie Jego umieranie.
Tam spotkam Jezusa, gdzie są krzyż, cierpienie i śmierć.
On przeszedł ze śmierci do życia i mnie przeprowadzi, będzie to moje przejście.

......................................................................................O. Stanisław Jarosz OSPPE
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
31 grudnia 2017 r.
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

*

Rok 2018

1 stycznia, poniedziałek. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
2 stycznia, wtorek. Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego
...............................i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła
3 stycznia, środa. Wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa
4 stycznia, czwartek. Dzień powszedni
5  stycznia, piątek. Dzień powszedni
6 stycznia, sobota. Uroczystość Objawienia Pańskiego

*

O CO PROSZĘ?

O miłość wierną i zdolną do największych poświęceń.
Będę kontemplował Maryję „Matkę pięknej miłości”, która potrafi poświęcić Bogu
najdroższą dla Niej osobę. Nie zatrzymuje dziecka przy sobie.
Czy potrafię kochać osoby bez zniewalania ich sobą, bez zatrzymywania ich przy sobie?
Czy nie manipuLuję miłością drugiego człowieka?
Czy jestem wolny od nieuporządkowanych przywiązań od osób i rzeczy?...

Powierzę siebie, całą moją rodzinę i wspólnotę Świętej Rodzinie,
abyśmy wzrastali w mocy, i mądrości, aby łaska Boża zawsze spoczywała nad nami.

......................................................  .....................Krzysztof Wons SDS/Salwator
.r

ROK LITURGICZNY 2017/2018
24 grudnia 2017 r.
Czwarta Niedziela Adwentu

*

25 grudnia, poniedziałek. Uroczystość Narodzenia Pańskiego
26 grudnia, wtorek. Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
27 grudnia, środa. Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty
28 grudnia, czwartek. Święto świętych Młodzianków, męczenników
29 grudnia, piątek. Piąty dzień oktawy Narodzenia Pańskiego
30 grudnia, sobota. Szósty dzień oktawy Narodzenia Pańskiego

*

W tym roku IV niedziela Adwentu jest wyjątkowo krótka – wszak już w niedzielny wieczór
zasiądziemy przy wigilijnym stole. Ale warto podjąć wysiłek duchowy, by jej nie stracić.
Tym bardziej że Ewangelia, w której naszą uwagę przykuwa najczęściej zwiastowanie,
czyli dialog anioła z Maryją ukazuje nam w gruncie rzeczy moment wcielenia się Boga.
Boże Narodzenie, jak sama nazwa wskazuje, odnosi się do narodzin Jezusa, Boga wcielonego,
Ale druga Osoba Trójcy Świętej stała się człowiekiem 9 miesięcy wcześniej, czyli 25 marca,
kiedy Maryja odpowiedziała aniołowi: „Niech mi się stanie według słowa twego"....

Kiedy mówimy Bogu „tak”, „niech się tak stanie”,
to On poczyna się w nas, zaczyna zamieszkiwać w naszym sercu.
To „tak”, jeśli jest trwałe, sprawia potem, że jesteśmy w stanie nieść światu Boga.
Jesteśmy w stanie głosić innym tajemnicę „dla dawnych wieków ukrytą, teraz ujawnioną”
O tej tajemnicy Ojcowie Kościoła nie wahali się mówić, że oto Bóg stał się człowiekiem,
aby człowiek stał się Bogiem, to znaczy został przebóstwiony,
zjednoczony na wieki ze swym Stwórcą i Zbawicielem.
Bo ostatecznie to nie my budujemy Bogu dom, choć wznosimy liczne świątynie,
ale to Bóg buduje nam dom, co w I czytaniu wyjaśnia prorok Natan Dawidowi...

.................................................................................O. Dariusz Kowalczyk SJ
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
17 grudnia 2017 r.
Trzecia Niedziela Adwentu

*

11 grudnia, poniedziałek. Dzień powszedni
12 grudnia, wtorek. Dzień powszedni
13 grudnia, środa. Dzień powszedni
14 grudnia, czwartek. Dzień powszedni
15 grudnia, piątek. Dzień powszedni
16 grudnia, sobota. Dzień powszedni

*

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia są zachętą i okazją do przebaczenia, pojednania
i wyciągnięcia ręki do zgody w naszych rodzinach, wspólnotach, w naszym życiu publicznym.

Przygotowanie na przyjście Boga domaga się prostowania dróg -
do Pana Boga, jak i do drugiego człowieka.
Święty Jan ujął to bardzo trafnie:
"Nie możemy kochać kogoś, kogo się nie widzimy,
nie kochając wpierw tego, którego widzimy"...

święta Bożego Narodzenia, tak bardzo rodzinne i pełne pokoju,
święta odsłaniające przed nami tajemnicę miłości Boga do człowieka,
są po raz kolejny zachętą i okazją do przebaczenia, pojednania i wyciągnięcia ręki do zgody.
Potrzeba tego w naszych rodzinach, wspólnotach, w naszym życiu publicznym...

.......................................................................................Abp Wojciech Polak
.k

ROK LITURGICZNY 2017/2018
10 grudnia 2017 r.
Druga Niedziela Adwentu

*

11 grudnia, poniedziałek. Dzień powszedni
12 grudnia, wtorek. Dzień powszedni
13 grudnia, środa. Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy
14 grudnia, czwartek. Wspomnienie św. Jana od Krzyża,
....................................prezbitera i doktora Kościoła
15 grudnia, piątek. Dzień powszedni
16 grudnia, sobota. Dzień powszedni

*

DROGĘ PANU PRZYGOTUJCIE

Nowy rok liturgiczny rozpoczął się ewangelicznym wołaniem o czujność,
gdyż czas przyjścia Pana nie jest nam znany.
Obecna zaś druga niedziela Adwentu wzywa nas już do konkretnych działań,
a jest nimi prostowanie ścieżek i dróg, którymi Bóg przychodzi.

Prorok Izajasz w imieniu Boga głosi dobrą nowinę: „Pocieszcie mój lud! ...
Przemawiajcie do serca Jeruzalem ..., że nieprawość jego została odpokutowana ...
Drogę Panu przygotujcie ...”.
W tym prorockim orędziu słyszymy o zadaniu wyprostowania tego wszystkiego,
co zostało zdeformowane, każde bowiem odejście od Boga, chodzenie „krętymi ścieżkami”
– w historii narodu wybranego czy w poplątanej historii świata – prowadzi do zniewolenia.
Ale w tych dziejach jest też obecna historia zbawienia, po której zawsze kroczy Bóg.
I ostatecznie to On jest zwycięskim Pasterzem, który gromadzi swoją trzodę.
Nosi ją na swej piersi, a wraz z Nim przychodzą nagroda i zapłata.
.....................................................................................Abp Wacław Depo
.

ROK LITURGICZNY 2017/2018
3 grudnia 2017 r.
Pierwsza Niedziela Adwentu

*

4 grudnia, poniedziałek. Wspomnienie św. Barbary, patronki górników
5 grudnia, wtorek. Dzień powszedni
6 grudnia, środa. Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa
7 grudnia, czwartek. Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
8 grudnia, piątek. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
9 grudnia, sobota. Dzień powszedni

*

NA PROGU ADWENTU

Okres Adwentu, który rozpoczyna nowy rok liturgiczny, ma trzy zasadnicze wymiary.
Po pierwsze – upamiętnia oczekiwanie starotestamentowego Izraela na zbawczą interwencję
Bożą, które doczekało się spełnienia w życiu i działalności Mesjasza,
którym jest Jezus z Nazaretu.
Po drugie – ma ukierunkowanie eschatologiczne i wskazuje na powtórne przyjście
uwielbionego Jezusa Chrystusa, które nastąpi na końcu czasów.
Po trzecie – przygotowuje wiernych na radosne przeżywanie uroczystości Bożego Narodzenia.
Na progu Adwentu z ufnością powtarzamy modlitwę starotestamentowego psalmisty:
„Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie”.

..............................................................Ksiądz Profesor Waldemar Chrostowski
..