Kapłani

2021-04-01 06:00

Triduum Paschalne


Zakończył się Wielki Post, rozpoczęło Triduum Paschalne.
Czas, w którym w sposób szczególny wspominamy mękę i śmierć
naszego Pana Jezusa Chrystusa,
aby następnie radośnie świętować Jego Zmartwychwstanie.

Podobny obraz

Obchody Triduum Paschalnego, choć trwają od Wielkiego Czwartku
do Niedzieli Wielkanocnej, wbrew pozorom nie trwają cztery, lecz trzy dni.
Jest to związane z żydowską rachubą czasu.
Każde święto rozpoczyna się bowiem poprzedniego dnia po zachodzie słońca.

Tak więc pierwszy dzień świętego Triduum Paschalnego
rozpoczyna się od Mszy Wieczerzy Pańskiej w czwartek,
a kończy Liturgią Męki Pańskiej w piątek jeszcze przed wieczorem.
Jest to zgodne z Ewangelią, która mówi,

że Ciało Jezusa spoczęło w Grobie jeszcze przed nastaniem szabatu.

Leonardo da Vinci, Ostatnia Weczerza

Peter Gertner, Ukrzyżowanie

Drugi dzień to czas liturgicznej ciszy i smutku,
rozpoczyna się w piątek złożeniem Jezusa do grobu i kończy wieczorem
w sobotę. Kościół w tym czasie nie sprawuje Mszy świętej,
a Komunię świętą mogą, w formie wiatyku, przyjmować jedynie umierający.

R.van de Veyden, Zdjęcie z krzyża

W sobotę po zachodzie słońca rozpoczyna się trzeci dzień, 
nastaje święta Noc Zmartwychwstania,
podczas której powstaje z martwych Chrystus Pan 
- Słońce, które nie zna zachodu.

Lucio Giordano, Rezurekcja

Rozpoczyna się liturgią światła Wigilii Paschalnej.
Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień,
od którego następnie zapala się Paschał - wielką woskową świecę,
która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa.
Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa:
Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez
symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę.
Następnie Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni,
a wierni zapalają od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło.
Niezwykle wymowny jest widok rozszerzającej się jasności,
która w końcu wypełnia cały kościół.
Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń Pochwała Paschału:
"Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga!
Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!..."

Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami.
przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej,
proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.
Celebrans dokonuje poświęcenia wody, która przez cały rok będzie
oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wigilia Paschalna kończy się procesją rezurekcyjną,
czasami odprawianą dopiero po Mszy porannej.
Procesja ta pierwotnie obchodziła cmentarz,
by oznajmić leżącym w grobach, że Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć.

Nieszpory w Pierwsza Niedzielę Wielkanocną kończą Wielką Noc.

********************************************************************
...................................................................................ADMIN wg KAI