Pogrzeb katolicki

2019-04-14 09:00

Triduum Paschalne


Przebieg Świętego Triduum Paschalnego w Parafii Bobrowniki

WIELKI CZWARTEK - I dzień Świętego Triduum Paschalnego
Na Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej o godz.17.00. będziemy dziękować za dwa sakramenty:
Eucharystię i kapłaństwo. Po zakończonej liturgii przeniesiemy procesyjnie Najświętszy
Sakrament do przygotowanego ołtarza adoracji - dawniej nazywanego ciemnicą.
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.

WIELKI PIĄTEK - dzień przeżywania Męki i zbawczej śmierci Jezusa Chrystusa.
O godz. 16.30 przeżyjemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej, po czym rozpocznie się liturgia,
podczas której będziemy mogli przyjąć Komunię świętą.
Adoracja będzie trwała do godz. 21.00 - po przeniesieniu Pana Jezusa do ołtarza
wystawienia zwanego Grobem Pańskim.

WIELKA SOBOTA - dzień przeżywania tajemnicy przejścia Chrystusa ze śmierci
do życia oraz prawdy o naszym w niej uczestnictwie, począwszy od chrztu świętego.
Liturgia rozpocznie się o godz.18.00. Zabierzmy ze sobą świece, zwłaszcza zakupione
Paschaliki. Adoracja będzie trwała do godziny 21.00.
Liturgię dopełni radosna procesja rezurekcyjna w niedzielny poranek o godz. 6.00.
.

Podobny obraz
..

Obchody Triduum Paschalnego, choć trwają od Wielkiego Czwartku
do Niedzieli Wielkanocnej, wbrew pozorom nie trwają cztery, lecz trzy dni.
Jest to związane z żydowską rachubą czasu.
Każde święto rozpoczyna się bowiem poprzedniego dnia po zachodzie słońca.

Tak więc pierwszy dzień świętego Triduum Paschalnego
rozpoczyna się od Mszy Wieczerzy Pańskiej w czwartek,
a kończy Liturgią Męki Pańskiej w piątek jeszcze przed wieczorem.
Jest to zgodne z Ewangelią, która mówi,

że Ciało Jezusa spoczęło w Grobie jeszcze przed nastaniem szabatu.

Leonardo da Vinci, Ostatnia Weczerza

Peter Gertner, Ukrzyżowanie

Drugi dzień to czas liturgicznej ciszy i smutku,
rozpoczyna się w piątek złożeniem Jezusa do grobu i kończy wieczorem w sobotę.
Kościół w tym czasie nie sprawuje Mszy świętej,
a Komunię świętą mogą, w formie wiatyku, przyjmować jedynie umierający.

R.van de Veyden, Zdjęcie z krzyża

W sobotę po zachodzie słońca rozpoczyna się trzeci dzień, 
nastaje święta Noc Zmartwychwstania,
podczas której powstaje z martwych Chrystus Pan 
- Słońce, które nie zna zachodu.

Lucio Giordano, Rezurekcja

Rozpoczyna się liturgią światła Wigilii Paschalnej.
Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień,
od którego następnie zapala się Paschał - wielką woskową świecę,
która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa.
Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa:
Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez
symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę.
Następnie Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni,
a wierni zapalają od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło.
Niezwykle wymowny jest widok rozszerzającej się jasności,
która w końcu wypełnia cały kościół.
Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń Pochwała Paschału:
"Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga!
Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!..."

Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami.
przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej,
proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.
Celebrans dokonuje poświęcenia wody, która przez cały rok będzie
oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wigilia Paschalna kończy się procesją rezurekcyjną,
czasami odprawianą dopiero po Mszy porannej.
Procesja ta pierwotnie obchodziła cmentarz,
by oznajmić leżącym w grobach, że Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć.

Nieszpory w Pierwsza Niedzielę Wielkanocną kończą Wielką Noc.

********************************************************************
...................................................................................ADMIN wg KAI