Strona główna

2021-02-27 10:40

Nekrolog


Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 25 lutego 2021 r.
zmarła przeżywszy 90 lat nasza parafianka
.
.............................Józefa Teresa Kubańska
.
Msza żałobna opdprawiona zostanie 2 marca 2021 r. o godzinie 14.00
w kościele św. Wawrzyńca w Bobrownikach,
skąd nastąpi odprowadzenie zmarłej na cmentarz parafialny.
.
.................................Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie,
.................................a światłość wiekuista niechaj Jej świeci.
.................................Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen!

.............................................
*********************************************************
.
Rodzinie zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy.
.
......................................Można odejść na zawsze
......................................by stale być blisko
.............................................................ks. Jan Twardowski
..
Znalezione obrazy dla zapytania kartki na kondolencje