Pogrzeb katolicki

2018-09-30 15:16

SPROSTOWANIE


Znalezione obrazy dla zapytania pieniądze

W Polsce gwarancje ochrony dziedzictwa kulturowego
zostały zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
a problematyka ochrony i opieki nad zabytkami znajduje szerokie uregulowanie 
w Ustawie z lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Gmina Bobrowniki nałożone tą ustawą obowiązki
wobec naszego zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca spełnia systematycznie,
poprzez udzielanie dotacji na prace konserwatorskie.

Realizując Gminny Program Opieki nad Zabytkami w latach 2014-2018
wsparła nasze działania dotacjami na sumę łączną 96 949 zł,
nie 165 000 zł, jak podaje się w rozprowadzanym sprawozdaniu przedwyborczym
opracowanym przez p. Stanisława Przybylaka.

Halina Gajdzik