Strona główna

2019-09-01 09:28

Apel w sprawie katechezy


Podobny obraz

Apel Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

Rozpoczynający się rok szkolny jest również nowym rokiem katechetycznym,
dlatego apelujemy do rodziców o czujność i roztropność.
Warto zainteresować się tym, co dzieje się w przedszkolach/szkołach,
jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.
.
Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br.
planuje się wprowadzenie i finansowanie edukacji seksualnej.
Są też takie miejsca,
w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna.
.
Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć
w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców
lub prawnych opiekunów.
.
W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach,
podczas których będą im przekazywane treści
iezgodne z wyznawanym systemem wartości
oraz wykraczające poza podstawę programową
obowiązującą na danym etapie kształcenia,
należy złożyć w przedszkolu/szkole specjalne oświadczenie.
Wzór takiego oświadczenie jest wystawiony na stoliku przy wyjściu z kościoła.
Proszę rodziców, by go zabrali, wypełnili, podpisali
i w najbliższych dniach złożyli w sekretariacie przedszkola/szkoły,
do której uczęszcza dziecko.
,.
Znalezione obrazy dla zapytania Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
Znalezione obrazy dla zapytania stop seksualizacji w szkole