Strona główna

2020-11-20 14:09

Podziękuwania za 1%


Na apel Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zabytkowego Kościoła

w Bobrownikach o przekazanie 1% podatku dochodowego

odpowiedziało 150 podatników, którzy w ten sposób wsparli działania

na rzecz dziedzictwa kulturowego naszej małej Ojczyzny.

W ich gronie są osoby wymienione na zamieszczonej poniżej liście

oraz osoby, które na podanie swych nazwisk nie wyraziły zgody.

Wszystkim im serdecznie dziękujemy.


Suma przekazanych przez podatników cząstek obowiązkowej daniny

obywatelskiej to 5 785,10 zł.

Kwota ta będzie wkładem w realizację zadania

pn. Odsłonięcie malowideł na ścianach i stropie prezbiterium kościoła.

******************************************************

1% podatku dochodowego przekazali m.in.:

Bacia Piotr, Cieśla Maria z.d. Potępka, Czarnecka Bożena, Czarnecki Janusz,
Dyszy Alina, Dyszy Aleksandra, Fajkis-Bacia Urszula, Flak Grażyna,
Gajdzik Halina, Halińska Barbara,Haliński Adam, Jaszczur Jan, Jaszczur Wanda,
Kadłubiec-Kudela Joanna, Kadłubiec Sabina, Komorowski Mirosław,
Komorowska Jadwiga, Kowalik Jadwiga, Kowalik Michał, KozłowskaJanina,
Kozłowska Maria, Krawiec Sławomir, Krawiec Zenona, Krzywicki Stefan,
Kucz Jerzy, Kudela Jerzy, Kudela Łukasz, Kukulak Bogumiła, Latosik Grażyna,
Latosik Zbigniew, Ledwoch Zofia, Lesiński Paweł, Malinowska Anna,
Malinowski Rafał, Mendrak Piotr, Miara Tadeusz, Niziołek Maria, Nowak Barbara,
Nowak Łukasz, Nowak Rafał, Nowak Tadeusz, Olszówka Barbara,
Olszówka Bożena, Olszówka Janina, Olszówka Kazimierz, Olszówka Krzysztof,
Olszówka Paulina, Olszówka Ryszard, Olszówka Teresa, Ożóg Jolanta,
Pamuła Mirosława, Panek Adam, Panek Stanisław, Pawłowska Grażyna,
Pitas Aniela, Pitas Bogusław, Podleżyńska Jadwiga, Potępka Irena,
Potępka Daniel, Rabsztyn Danuta, Rabsztyn Maciej, Rabsztyn Mirosław,
Rapota Czesław, Rapota Halina, Rapota Jacek, Sadowska Anna,
Seralis Magdalena, Skrzypiec Tadeusz, Skóra Mieczysława, Skóra Stanisław,
Słota Jarosław, Słota Wanda, Sokoła Wiesław, Stawarz Bożena, Stawarz Janusz,
Szczurek Stanisław, Pudo Ryszard, Pudo Tamara, Targosz Zdzisław,
Tkacz Izabela, Tkacz Roman, Wardulińska Elżbieta, Węgrzyn Jadwiga,
Wójcik Monika, Wyderka Józefa, Wyderka Zbigniew, Wylężek Henryk,
Wymysło Kazimiera, Zabieglińska-Mendrak Anna, Zabiegała Zdzisław,
Zawiślak-Kucz Teresa  – mieszkańcy Bobrownik;

Bacia Wiesława z Wejherowa, Dyszy Grażyna i Dyszy Stanisław z Rogożnika,
Gajdzik Natalia i Gajdzik Sebastian z Przeźmierowa, Henryk Preg i Irena Preg
z Tarnowskich Gór, Sowała Tadeusz z Wojkowic, Waler Janusz i Waler Joanna
z Siemoni.

............................................ WSZYSTKIM SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ !


.............................................................