Archiwum

2021-04-03 18:44

ŻYCZENIA


.
Drodzy parafianie i goście!

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów,
lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim.
Po misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu
i śmierci nastaje nowy czas nadziei.
Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej.
Nauczmy się tak na nie patrzeć.
Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy!
Niechaj ta nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju,
niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego dnia stawali się
niezwykłymi świadkami zmartwychwstania.
Jezus żyje!
Dzielmy się tą radością z najbliższymi i ze wszystkimi, których Pan z nami spotka.
Pokoju serca, radości rozpromieniającej każdy dzień, nadziei,
która nigdy nie gaśnie – z całego serca Wam życzymy.

Proboszcz ks. Leszek Łuszcz
Wikary ks. Paweł Majewski
Palma wielkanocna potrzebna od zaraz! | Florastycznie
Palma wielkanocna potrzebna od zaraz! | Florastycznie
.
.... Halina Gajdzik
Palma wielkanocna potrzebna od zaraz! | Florastycznie