Ogłoszenia duszpasterskie

20 października 2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania wytrwałość w modlitwie
................................ ..Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła

1. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” –
to pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi.
Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję.
Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.

2. Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny pod hasłem „Ochrzczeni i posłani;
Kościół Chrystusa w misji na świecie”. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny
miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka
dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się  encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV.
Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego,
by dzielić się wiarą i Chrystusem.
To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne
w naszej modlitwie wspólnej i osobistej. Naszą modlitwą, oraz materialną ofiarą do puszki
możemy wspomóc tych, którzy angażują się w dzieło misyjne Kościoła –
misjonarki i misjonarzy świeckich i duchownych oraz ich działalność.

3. We wtorek patronuje nam św. Jan Paweł II, Polak, jeden z największych papieży naszych
czasów. W tym dniu nabożeństwo różańcowe będzie połączone z nabożeństwem
do św. Jana Pawła II i z ucałowaniem Jego świętych relikwii.

4. Zbliżamy się do Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznych.
Przed tymi uroczystościami zadbajmy o porządek na grobach naszych zmarłych.
Ofiarujmy za naszych zmarłych wielki dar Mszy świętej, komunii świętej i modlitwy
wypominkowej - pamiętając, że najpiękniejszym darem jaki możemy ofiarować naszym
zmarłym jest dar modlitwy.
Możemy już zgłaszać w zakrystii naszych zmarłych do modlitwy Kościoła w "wypominkach".
Przyjmujemy na wypominki roczne, czytane przed Mszą św. o godzinie 8.00 lub 10.00
oraz jednorazowe, jak również intencje mszalne na 2020 rok.

5. Wielkie podziękowanie za zrobienie porządków w kościele składam Pani Iwonie Nocuń
z córką Julią i Pani Grażynie Latosik. Bóg zapłać!
W nadchodzącym tygodniu o utrzymanie porządku w kościele proszę mieszkańców
z ul. Sienkiewicza - numery od 31 do 60. Sprzątanie odbywa się w sobotę od godziny 10.00.

6. W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym taca z przyszłej niedzieli przeznaczona
będzie na gaz do ogrzewania. Prosimy o hojniejszą ofiarę.

7. Tradycyjnie zachęcam do nabywania prasy katolickiej. Jest „Gość Niedzielny”
oraz „Niedziela”; dla młodszych czytelników nowy „Mały Gość Niedzielny”.
Mamy również kilka sztuk ilustrowanego kalendarza na roku 2020, który będzie rokiem
św. Jana Pawła II. Cena 10 zł.

............................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

13 października 2019 r.


................................ ..Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła

1. Dzisiaj obchodzimy 19. Dzień Papieski, a w środę 16 października będziemy wspominać
41. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Rozważajmy na nowo nauczanie
św. Jana Pawła II. Zachęcamy, abyśmy nadal budowali żywy pomnik papieża Polaka
w sercach młodych, zdolnych, ale naszych ubogich rodaków, których edukację możemy
wspierać za pośrednictwem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zgodnie z zapowiedzią
młodzi naszej parafii kwestują dziś przed kościołem na rzecz tej fundacji.

2. Jutro, w dniu Edukacji Narodowej nasze myśli kierujemy w stronę nauczycieli,
katechetów i wychowawców. Otoczmy ich naszymi modlitwami.

3. Dzisiejsza niedziela jest „Niedzielą Powołaniową”.
Ofiary złożone na tacę są przeznaczone na potrzeby Seminarium.

4. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny i rozpoczniemy
Tydzień Misyjny. W tym dniu naszą modlitwą, a także materialną ofiarą do puszki
będziemy chcieli wspomóc tych, którzy angażują się w dzieło misyjne Kościoła –
misjonarki i misjonarzy świeckich i duchownych oraz ich działalność.

5. W piątek 18 października przypada święto świętego Łukasza Ewangelisty. Wg tradycji
był lekarzem i malarzem. Tego dnia obchodzimy Dzień Modlitw za Pracowników Służby
Zdrowia. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

6. Zbliżamy się do Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia  Zadusznego.
Przed tymi uroczystościami zadbajmy o porządek na grobach naszych zmarłych.
Ofiarujmy za naszych zmarłych wielki dar Mszy świętej, komunii świętej, modlitwy
wypominkowej. Dar modlitwy jest  najpiękniejszym darem jaki możemy ofiarować naszym
zmarłym. Możemy już zgłaszać w zakrystii naszych zmarłych do modlitwy Kościoła
w tzw. wypominkach. Przyjmujemy na wypominki roczne czytane przed Mszą św.
o godzinie 8.00 lub 10.00 i na jednorazowe, jak również na intencje mszalne na 2020 rok.

7. W tym tygodniu patronują nam:
• w środę 16.X – św. Jadwiga Śląska, żona Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia,
która po jego śmierci wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła
z pobożności i czynów miłosierdzia; jest patronką pojednania narodów, szczególnie czczona
jest na Śląsku, zarówno przez Polaków, jak i Niemców; z wyjątkowym duchowym męstwem
znosiła liczne nieszczęścia, które na nią w życiu spadały
• w czwartek 17.X – św. Ignacy Antiocheński, sławny męczennik, drugi po św. Piotrze
biskup Antiochii Syryjskiej, autor kilku listów, w których wyłożył naukę o Chrystusie,
Kościele i życiu chrześcijańskim;
• w sobotę 19.X – bł. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik, którego biografia i działalność
duszpasterska jest wielu z nas dobrze znana, a której charakterystycznym rysem
było przypominanie i realizowanie myśli z Listu do Rzymian:
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”;

8. Serdecznie dziękuję za zrobienie porządków w kościele rodzinie Dudkiewiczów i Widerów,
p. Halinie,p.  Magdalenie i p. Markowi, p. Agnieszce z córkami Natalią i Olgą
oraz p.Rafałowi - z ul. Olimpijskiej, a także rodzinie Rogulów z ul. Piłkarskie, która złożyła
ofiarę na sprzątanie. Wielkie Bóg zapłać!
W nadchodzącym tygodniu o utrzymanie porządku w kościele proszę mieszkańców
z ul. Sienkiewicza, od numeru 1 do 30 . Sprzątanie będzie w sobotę od godziny 10.00.

9.  Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. Jest „Gość Niedzielny” oraz „Niedziela”,
a dla młodszych czytelników nowy „Mały Gość Niedzielny”.

..........................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

6 października 2019 r.


................................ ..Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła

1. W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary.
W październikowym czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa
i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę.
Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który otrzymaliśmy
na chrzcie św. Zapraszamy na nabożeństwa, które są celebrowane w naszym kościele
w zwykłe dni po Mszy św. o godzinie 17.00, a w niedziele po Mszy św. o godzinie 16.00.

2. W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodzić kolejny XIX Dzień Papieski
odbywający się w tym roku pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”.
Tego dnia przeprowadzimy zbiórkę ofiar na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Ofiary złożone do puszki zostaną przeznaczone na stypendia dla zdolnej młodzieży
z niezamożnych i ubogich rodzin polskich.

3. W niedzielę 13 października, w dzień upamiętniający ostatnie objawienie się Matki Bożej
w Fatimie, zapraszamy na ostatnie już w tym roku Nabożeństwo Fatimskie.
Nasze modlitewne spotkanie rozpoczniemy Mszą św. o godzinie 16.00.
Następnie odmówimy jedną część różańca, po której nastąpi uroczyste błogosławieństwo
fatimskie oraz procesja światła wokół kościoła. Na zakończenie zaśpiewamy Apel Jasnogórski.
Można składać w zakrystii intencje, które będziemy przedstawiali Panu Bogu
przez wstawiennictwo MB Fatimskiej w czasie nabożeństwa.
Prosimy zabrać ze sobą świece.

4. Również przyszła niedziela będzie „Niedzielą Powołaniową”.
Ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na potrzeby Seminarium.

5. Serdecznie dziękuję za zrobienie porządków w kościele panu Romanowi Dyszemu,
pani Magdalenie Tkacz, panu Piotrowi Dalidzie z córką Alicją oraz pani, która złożyła ofiarę
na sprzątanie (z ulicy Słowackiego numery nieparzyste). Wielkie Bóg zapłać!
W nadchodzącym tygodniu o utrzymanie porządku w kościele proszę mieszkańców
z ul. Polnej, Rekreacyjnej, Wypoczynkowej, Sportowej, Piłkarskiej i Olimpijskiej.
Sprzątanie odbywa się w sobotę od godziny 10.00.

6. W pierwszą niedzielę października zbieramy ofiary do puszek, które zostaną przeznaczone
na dzieła Caritas, m.in.: schroniska i noclegownie dla bezdomnych, Dom Matki i Dziecka,
Spiżarnie Caritas, rehabilitację i leczenie niepełnosprawnych,
opiekę nad dziećmi i osobami starszymi.
Za każde wsparcie, a szczególnie za złożone w dzisiejszą niedzielę,
w imieniu naszych podopiecznych z serca dziękujemy i zapewniamy o modlitwie.
...........................Ks. Tomasz Folga, dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej

7. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. Jest „Niedziela” oraz  „Gość Niedzielny"
Dla młodszych czytelników jest „Mały Gość Niedzielny” i „Tęcza”.

.........................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

29 września 2019 r.

Podobny obraz
................................ ..Dwudziesta Szósta Niedziela Zwykła

1. Pojutrze rozpoczyna się październik, miesiąc różańcowy. Maryja w objawieniach często
zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. Idąc za Jej wezwaniem,
zachęcamy do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych.
Zapraszamy na nabożeństwa, które są celebrowane w naszym kościele w zwykłe dni
po Mszy św. o godzinie 17.00, a w niedziele po Mszy św. o godzinie 16.00.

2. W środę 02.10 w liturgii wspominamy św. Aniołów Stróżów. To wspomnienie ma nam
przypominać, że każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, którego zadaniem jest obrona nas
przed niebezpieczeństwami duszy i ciała.
Jednak żeby to było możliwe, sami musimy być wyczuleni na jego natchnienia.
Pamiętajmy też, aby każdego dnia polecać się opiece tego Bożego wysłannika, choćby przez
dołączaną do porannego i wieczornego pacierza modlitwę: Aniele Boży, stróżu mój…

3. W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Pamiętajmy, że z daru Bożego miłosierdzia możemy korzystać zwłaszcza przez ręce
kapłanów. Dlatego w czwartek prosimy o liczne i święte powołania do kapłaństwa,
o wytrwanie dla tych, którzy zostali już powołani do pracy w Winnicy Pańskiej.
W pierwszy piątek miesiąca wprost doświadczajmy Miłosiernej Miłości,
płynącej z przebitego Jezusowego Serca, odnawiając naszą komunię z Bogiem i braćmi.
Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej w naszym kościele od godziny 16.30.
a odwiedziny chorych od godziny 8.00.
W pierwszą sobotę miesiąca uczcimy Niepokalane Serce Maryi.

4. Przypominamy, że od wtorku 1 października br. msza św. w dni powszednie
będzie odprawiana o godzinie 17.00.

5. W tym tygodniu patronują nam:
• 1.X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus, francuska karmelitanka, mistyczka,
...,,,,...,ogłoszona Doktorem Kościoła.
• 2.X – święci Aniołowie Stróżowie.
• 4.X – św. Franciszek z Asyżu, włoski rycerz, który po nawróceniu wybrał życie
...........ubogich i przyczynił się do odnowy Kościoła, patron ekologów.
• 5.X – św. Faustyna Kowalska, polska zakonnica, mistyczka,
...........apostołka miłosierdzia Bożego.

6. Serdecznie dziękuję za zrobienie porządków w kościele Panu Zdzisławowi Świtale
oraz Pani Marii Witek. Wielkie Bóg zapłać!
W nadchodzącym tygodniu o utrzymanie porządku w kościele proszę mieszkańców
z ul. Słowackiego, numery nieparzyste. Sprzątanie odbywa się w sobotę od godziny 10.00.

7. Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej. Jest „Gość Niedzielny” oraz „Niedziela”.
Dla młodszych czytelników nowy „Mały Gość Niedzielny” i „Tęcza”.

.............................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

22 września 2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania bogu nie mamonie
................................ ..Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła

1. Odczytana dzisiaj Ewangelia zachęca nas do refleksji nad naszym stosunkiem do dóbr
doczesnych. Prawdziwa wolność serca, którą proponuje i ofiarowuje nam Chrystus,
pozwala nam bezpiecznie korzystać z ziemskich dóbr,
nie zatracając jednocześnie wrażliwości na drugiego człowieka i sprawy duchowe.

2. Od przyszłego wtorku w kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczniemy
nabożeństwa różańcowe. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki
prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata.
Zachęcamy do udziału w nabożeństwie w zwykłe dni po Mszy św. o godzinie 17.00,
a w niedziele po Mszy św. o godzinie 16.00.
Tych, którym trudniej dotrzeć na liturgię, prosimy o odmawianie różańca w domach.

3. Od wtorku 1 października br. Msza św. w dni powszednie będzie odprawiana
o godzinie 17.00.

4. W tym tygodniu patronuja nam:
• 23.IX – św. Pio z Pietrelciny, prezbiter, kapucyn, stygmatyk obdarzony zdolnością czytania
.. w ludzkich sercach i bilokacją,
• 27.IX – św. Wincenty à Paulo, prezbiter, który założył zgromadzenia księży  misjonarzy
.. i sióstr miłosierdzia, przyczyniając się tym samym do lepszej formacji duchowieństwa
...i opieki nad ubogimi,
• 28.IX – św. Wacław, męczennik i główny patron Czech, jako czeski król
..przykładem własnego życia utwierdzał wiarę chrześcijańską w swoim kraju;
..został zamordowany na polecenie swojego młodszego brata Bolesława.

5. Składam podziękowanie rodzinom i pojedynczym osobom, które w poprzednią niedzielę
złożyły  ofiarę na tacę z przeznaczeniem  na gaz do ogrzewania kościoła. Bóg zapłać!

6. Serdecznie dziękuję za zrobienie porządków w kościele Państwu Jadwidze i Piotrowi
Łojewskim, Panu Grzegorzowi Motyce z ulicy 1 maja oraz pani Marii Witek. Bóg zapłać!
W nadchodzącym tygodniu o utrzymanie porządku w kościele proszę mieszkańców
z ul. Słowackiego (numery parzyste). Sprzątanie odbywa się w sobotę od godziny 10.00.

7. Informujemy, że o 50% wzrosły koszty wywozu śmieci z cmentarza.

8. Tradycyjnie zachęcamy wszystkich do lektury prasy katolickiej.
Dziś polecamy „Gościa Niedzielnego” i „Niedzielę”, a dla młodszych czytelników
„Małego Gościa Niedzielnego” i „Tęczę”.
..................................... .. ...................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

15 września 2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania 24 niedziela zwykła rok c
................................ ..Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni
modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić
uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości.
W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września, czyli w środę, przypada święto
św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci jest on nadal
czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia.
Podczas Eucharystii przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki,
będziemy prosili Pana Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży,
bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła .

2. Kościół przeżywa dzisś również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu.
Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników
mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich.
Dziś polecamy „Gościa Niedzielnego” oraz „Niedzielę”,
a dla młodszych czytelników „Małego Gościa Niedzielnego” oraz „Tęczę”.

3. W sobotę 21 września, obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty.
Przez jego pośrednictwo będziemy się szczególnie modlić o to, abyśmy jak on,
zajęci sobą i własnymi sprawami, dotknięci spojrzeniem Chrystusa,
umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim.
Podczas tej Eucharystii będziemy dziękować Panu Bogu za dar naszego powołania
do wspólnoty Kościoła.

4. W tym tygodniu patronują nam:
• 16.IX – św. Korneliusz, papież i św. Cyprian, biskup,
• 18.IX – św. Stanisław Kostka, młody polski jezuita, patron polskiej młodzieży,
• 20.IX – święci Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze,
..............męczennicy Kościoła koreańskiego,
• 21.IX – św. Mateusz, Apostoł i Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii.

5. Serdecznie dziękuję trzem rodzinom z ul. 1 Maja (numery parzyste od 2 do 48), które
złożyły ofiarę na posprzątanie kościoła oraz pani Marii Witek za opiekę nad kwiatami.
Wielkie Bóg zapłać!
W nadchodzącym tygodniu prosimy o zapewnienie porządku w kościele mieszkańców
z ul. 1 Maja (numery parzyste od 50 do końca). Sprzątanie odbywa się w sobotę od 10.00..
..
.....................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

8 września 2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania  IŚĆ ZA JEZUSEM
................................ ..Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła

1. Sprawowana przez nas Eucharystia jest szczytem życia religijnego chrześcijan.
W Eucharystii prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i założyciel Kościoła
– Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do radykalnego
stawiania Bożych spraw na pierwszym miejscu.

2. W piątek 13 września zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej
na przedostatnie Nabożeństwo Fatimskie w tym roku.
Nasze modlitwy rozpoczniemy Mszą św. o godzinie 18.00, następnie odmówimy część
modlitwy różańcowej, po której nastąpi uroczyste błogosławieństwo fatimskie.
Po nim odbędzie się procesja światła wokół kościoła,
a na zakończenie Apel Jasnogórski.
Można składać w zakrystii intencje, które będziemy przedstawiali Panu Bogu
przez wstawiennictwo MB Fatimskiej w czasie nabożeństwa.
Prosimy zabrać ze sobą świece.

3. W sobotę 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem.
Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami.
Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże.
Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji tego święta .

4. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godzinie 10.00 odbędzie się pierwsze
spotkanie rodziców dzieci klasy trzeciej, które będą się przygotowywać
do przyjęcia Pierwszej Komunii świętej.

5. W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym, taca z przyszłej niedzieli
przeznaczona będzie na gaz do ogrzewania. Prosimy o hojniejszą ofiarę.

6. Bardzo dziękuję rodzinie z ul. 1 Maja, która złożyła ofiarę na posprzątanie
kościoła oraz pani Marii Witek za opiekę nad kwiatami. Wielkie Bóg zapłać!
W nadchodzącym tygodniu prosimy o zapewnienie porządku w kościele mieszkańców
z ul. 1 Maja numery od 2 do 48 parzyste.
Sprzątanie odbywa się w sobotę od godziny 10.00.

7. Pamiętajmy o lekturze prasy katolickiej. Dziś polecamy „Gościa Niedzielnego”
i „Niedzielę”, dla młodszych czytelników „Małego Gościa Niedzielnego” oraz „Tęczę”..

....................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

1 września 2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania kto się wywyższa będzie poniżony a kto się poniża będzie wywyższony
................................ ..Dwudziesta Druga Niedziela Zwykła

1. W pierwszych dniach września modlimy się o pokój i dobre wychowanie młodego
pokolenia. Kościół nie przestaje powtarzać: pokój jest obowiązkiem”.
Prośmy więc Chrystusa – Księcia Pokoju, aby dzieci wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa
i w harmonii, a nasza Ojczyzna cieszyła się wolnością i pokojem.

2. Jutro tj. w poniedziałek rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny.
Na Mszę św. we wtorek na godzinę 8.00 zapraszamy dzieci, młodzież, wszystkich rodziców,
nauczycieli i wychowawców w której upraszać będziemy Boże błogosławieństwo na czas
żmudnego zdobywania wiedzy. Rodzicom przypominamy, że edukacja szkolna i religijna
powinna być przedmiotem właśnie ich troski. Rodzina jest pierwszym miejscem,
w którym dzieci zdobywają wychowanie, w tym też religijne. Szkoła, katecheza i Kościół
stanowią w tym niezbędne uzupełnienie, ale nie zastąpią rodziców.
Poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych oraz błogosławieństwo dzieci klas pierwszych
odbędzie się we wtorek na Mszy św. o godz. 8.00.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, poświęcony czci Najświętszego
Sakramentu i modlitwie o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież do skorzystania
z sakramentu pojednania i przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa. Zachęcamy też do rozpoczęcia nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków.
Pan Jezus związał z tym nabożeństwem szczególne obietnice dla wiernych czcicieli Jego
Serca. Po Mszy św. nabożeństwo pierwszopiątkowe i zmiana tajemnic Żywego Różańca.
Do chorych udam się od godziny 8.00. W pierwszą sobotę miesiąca będziemy wynagradzać
za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu NMP

4. We wtorek w liturgii wspominać będziemy świętego Grzegorza Wielkiego, papieża,
wybitnego teologa i reformatora Kościoła.
Jest to dzień imienin Księdza Biskupa naszej diecezji Grzegorza Kaszaka.
Pamiętajmy w modlitwie, aby dobry Bóg darzył naszego Pasterza swoim błogosławieństwem,
a Święty Patron nieustannie wypraszał potrzebne łaski.

5. Zapraszamy wszystkich wiernych na kolejną już Diecezjalną Pielgrzymkę do Sanktuarium
Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej - w sobotę 14 września b.r.
Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza zostanie odprawiona
w Sanktuarium /albo przy ołtarzu polowym/ o godz. 9.00.
Następnie udamy się w dwóch grupach na Dróżki Pana Jezusa i Matki Bożej.
Zapisy do czwartku w zakrystii po Mszy św. Koszt pielgrzymki 40 zł.

6. Kościół nie został posprzątany. Z ul. 1 maja z wyznaczonych numerów nieparzystych
od 51 do 99 nikt nie przyszedł. Bardzo dziękuję pani Marii Witek za opiekę nad kwiatami.
W nadchodzącym tygodniu o porządek w kościele zadbają mieszkańcy z ul. 1 Maja
numery nieparzyste od 101 do końca oraz z ul. Podlipie.
Sprzątanie odbywa się w sobotę od godziny 10.00.

7. W pogłębieniu naszych wiadomości religijnych pomaga prasa katolicka.
Zachęcamy do jej nabywania. Dla starszych czytelników jest „Gość Niedzielny”
oraz „Niedziela”, dla młodszych nowy „Mały Gość Niedzielny” oraz „Tęcza”.

...............................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

25 sierpnia 2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania Ewangelia (Łk 13, 22-30)
................................ ..Dwudziesta Pierwsza Niedziela Zwykła

1. Ostania niedziela sierpnia, kończący się czas wakacji i urlopów przynaglają nas
do wdzięczności za wszelkie Boże dary, które stały się naszym udziałem w minionych
miesiącach. Pamiętajmy o uwielbieniu dobrego Boga w naszych osobistych modlitwach.

2. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apelujemy o dołożenie wszelkich starań,
aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku
pełne świadomego zaangażowania. Już dziś zapraszamy dzieci i młodzież, rodziców,
nauczycieli i wychowawców na specjalną Mszę św. w naszym kościele w dniu 2 września,
podczas której będziemy prosić o Boże błogosławieństwo na czas zdobywania wiedzy
i kształtowania charakterów, na czas umacniania wiary,
budowania naszej przyjaźni z Panem Bogiem i z bliźnimi.
Godzina Mszy św. będzie podana w przyszłą niedzielę.

3. Przy tej okazji przypominamy rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna
powinna być przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem,
w którym dzieci zdobywają wychowanie także religijne. Szkoła, katecheza
i Kościół nigdy nie zastąpią rodziców.
Podczas sakramentalnego ślubowania małżonkowie zobowiązywali się do katolickiego
wychowania potomstwa. W najbliższych dniach będziemy modlić się o to,
aby wszyscy rodzice temu podołali.

4. Jutro, 26 sierpnia, ponownie nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry,
aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Jest to bardzo polskie święto.
Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał św. Jan Paweł II, mówił:
„Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Bogaz wielowiekowym już depozytem
naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”.

5. W czwartek 29 sierpnia, w liturgii wspominamy męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela.
Za swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy,
a później Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę.

6. Pierwsza niedziela miesiąca przypada dokładnie 1 września,
będzie to również 80. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej.
Naszą powinnością jest pamięć o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945
na frontach i w obozach oraz o pomordowanych po wojnie więźniów politycznych.

7. W tym tygodniu patronują nam :
• 27 sierpnia – św. Monika, matka i orędowniczka nawrócenia św. Augustyna,
,,patronka matek i wdów,
• 28 sierpnia – św. Augustyn, syn św. Moniki, po nawróceniu został biskupem
..i wybitnym teologiem; w uznaniu dla jego ciągle aktualnych przemyśleń teologicznych
..obwołano go doktorem Kościoła.

8. Zapraszamy wszystkich wiernych na kolejną już Diecezjalną Pielgrzymkędo Sanktuarium
Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w sobotę 14 wrzesnia.
Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza zostanie odprawiona
w Sanktuarium /albo przy ołtarzu polowym/ o godz. 9.00. Następnie udamy się w dwóch
grupach na Dróżki Pana Jezusa i Matki Bożej. Zapisy w zakrystii po Mszy św.

9. W ubiegłym tygodniu do sprzątania kościoła z wyznaczonych numerów nieparzystych
od 1 do 49 z ul. 1 maja przyszły tylko dwie rodziny. Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie
kościoła Państwu Izabeli, Krzysztofowi i Wiktorii Kasperczakomom, Pani Annie Skutnik
z synem Krzysztofem oraz pani Marii za sprzątanie i dbanie o kwiaty.
W nadchodzącym tygodniu prosimy o zapewnienie porządku w kościele mieszkańców
z ul. 1 Maja numery od 51 do 99 nieparzyste.
Sprzątanie odbywa się w sobotę od godziny 10.00.

10. W pogłębieniu naszych wiadomości religijnych pomaga prasa katolicka.
Zachęcamy do jej nabywania. Dla starszych czytelników jest „Gość Niedzielny” i „Niedziela”.

..........................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

18 sierpnia 2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę żeby on już zapłonął
................................ ...............Dwudziesta Niedziela Zwykła

1. W sierpniu często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej.
W ubiegłym tygodniu celebrowaliśmy jedną z największych uroczystości w Kościele:
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W czwartek, 22 sierpnia, będziemy radowali
się Maryją – Królową. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi.
Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową.
Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy.
Tak uczynił właśnie król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej,
dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego.
Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku.
Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich,
gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

2. W piątek, w 80 rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, obchodzimy Dzień Pamięci
Ofiar Reżimów Totalitarnych. To dobra okazja, by modlić się o pokój na świecie oraz za tych,
którzy ucierpieli wskutek nazistowskiej i komunistycznej ideologii
oraz by ludzkość została zachowana od podobnych zagrożeń.

3. W sobotę będziemy obchodzić święto św. Bartłomieja Apostoła,
nazywanego także Natanaelem. Według tradycji głosił Ewangelię w Indiach
i tam ponieść śmierć męczeńską przez odarcie ze skóry.

4. W tym tygodniu patronują nam również:
• 20 sierpnia – św. Bernard, cysters i opat,
• 21 sierpnia  – św. Pius X, papież.

5. Składam podziękowanie za zrobienie porządków w kościele Państwu Jolancie
i Tomaszowi Wieczorkom z córką Judytą i synem Tymoteuszem, rodzinie Baczewskich,
Pani Wioletcie Siudak z Nadią oraz Pani Marii Witek. Wielkie Bóg zapłać!
W tym tygodniu o porządek w kościele zadbają mieszkańcy z ul. 1 Maja
numery 1 - 49 nieparzyste. Sprzątanie w sobotę od godziny 10.00.

6. Zachęcamy do zapoznania się z ciekawą treścią prasy katolickiej.

..........................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

11 sierpnia 2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania 19 niedziela zwykła rok c
................................ ...............Dziewiętnasta Niedziela Zwykła

1. Parafia nasza przeżywa dziś Uroczystość Odpustową.
Jestem wdzięczny Ks. Tomaszowi Foldze - Dyrektorowi Caritas Diecezji Sosnowieckiej
za przewodniczenie Liturgii i Słowo Boże skierowane do nas w tym uroczystym dniu.
Dzień dzisiejszy to szczególny czas, aby podziękować naszym dobrodziejom
i ofiarodawcom, którzy przyczyniają się do pogłębiania dobra duchowego i materialnego
naszej wspólnoty. Jestem wdzięczny za wszystkie przejawy odpowiedzialności
za to wspólne dobro jakim jest Parafia. Bóg zapłać!

2. We wtorek 13 sierpnia, tradycyjnie już zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej
na kolejne Nabożeństwo Fatimskie. Nasze modlitwy rozpoczniemy Mszą św. o godz. 18.00,
następnie odmówimy część modlitwy różańcowej, po której nastąpi uroczyste
błogosławieństwo fatimskie. Po nim odbędzie się procesja światła wokół kościoła,
a na zakończenie Apel Jasnogórski. Można składać w zakrystii intencje, które będziemy
przedstawiali Panu Bogu przez wstawiennictwo MB Fatimskiej w czasie nabożeństwa.

3. W czwartek 15 sierpnia będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia NMP.
Przypominamy, że jest to święto nakazane, w które jesteśmy zobowiązani
do uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte w tym dniu będą o 8.00 10.00 oraz 16.00.
Tradycyjnie podczas każdej Mszy Świętej pobłogosławimy wieńce z ziół i kwiatów,
symbolizujące duchowe piękno Maryi i bogactwo łask, którymi obdarzył Ją Bóg.

4. Także 15 sierpnia wspominamy rocznicę bitwy warszawskiej 1920 roku –
„cudu nad Wisłą” –i modlimy się za polskich żołnierzy w dniu ich święta.

5. Z wielu miast Polski wyruszyły pielgrzymki na Jasną Górę. W czwartek 23 sierpnia
wyruszy Pielgrzymka Zagłębiowska z Będzina.
Zechciejmy towarzyszyć wszystkim pątnikom naszą gorącą modlitwą w ich intencji.

6. W tym tygodniu patronują nam:
• w środę 14 sierpnia – św. Maksymilian Maria Kolbe, polski franciszkanin,
,,apostoł Niepokalanej, męczennik w Auschwitz.
• w sobotę 17 sierpnia – św. Jacek, jeden z pierwszych polskich dominikanów,
..misjonarz na Rusi.

7. Przypominamy, że z naszego dekanatu sączowskiego wyruszy grupa XI w pielgrzymce
zagłębiowskiej z Będzina, która będzie trwała w dniach od 23-25 sierpnia.
Prosimy o zapisywanie się w zakrystii na listę uczestników do 18 sierpnia br.

8. Za wkład w przygotowanie dzisiejszej uroczystości odpustowej serdecznie dziękuję
Paniom: Wioletcie Siudak, Jadwidze Kowalik, Grażynie Szewczyk, Marii Witek oraz Panom:
Zbigniewowi Latosikowi, Antoniemu Spiecznemu, Szymonowi i Krzysztofowi Kucharczykom.
Bardzo dziękuję za piękne kwiaty do ołtarzy tym rodzinom z ul. Krótkiej i Sienkiewicza,
które złożyły ofiarę na kwiaty do ołtarza na Boże Ciało. Wielkie Bóg zapłać!
W nadchodzącym tygodniu prosimy o zapewnienie porządku w kościele mieszkańców
z ul. Wyzwolenia i Koszarowej. Sprzątanie w sobotę od godziny 10.00.

9. Zwyczajem niedzielnym zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Interesujmy się życiem
Kościoła czytając tygodniki katolickie „Niedziela” oraz „Gość Niedzielny”.
dziś z bezpłatnym dodatkiem, płytą CD z najpiękniejszymi pieśniami maryjnymi
i patriotycznymi w wykonaniu Wojska Polskiego.
Prasę możemy nabyć po Mszy świętej, wychodząc z kościoła.

..............................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

4 sierpnia 2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania 18 NIEDZIELA ZWYKŁA
................................ ...............Osiemnasta Niedziela Zwykła

1. We wtorek 6 sierpnia obchodzić będziemy święto Przemienienia Pańskiego.
a w czwartek 8 sierpnia święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Sosnowcu,
w piątek 9 sierpnia przypada święto Świętej Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy,
a w sobotę 10 sierpnia Świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika.

2. W sobotę, 10 sierpnia – w przeddzień uroczystości odpustowej św. Wawrzyńca,
o godzinie 17.00 na cmentarzu zostanie odprawiona Msza św. z wypominkami za zmarłych.
Wypominki wraz z ofiarami można składać już od dziś w ciągu tygodnia
oraz na cmentarzu przed Mszą świętą.

3. Niedziela 11 sierpnia to uroczysty dzień odpustu w naszej parafii.
Pragniemy, za przykładem naszych przodków, uczcić Świętego Wawrzyńca diakona Kościoła
rzymskiego, męczennika. Przypuszcza się, że zginął za wiarę w Chrystusa razem
z papieżem Sykstusem II tego samego dnia. Zwłaszcza dzisiaj warto wpatrywać się
w jego życie, aby dostrzec, jak wiele dla Chrystusa i Kościoła można wycierpieć,
z czego później rodzą się błogosławione owoce.
Gdy dobrze przypatrzymy się dziejom Kościoła, wyraźnie widać, że ofiara, zwłaszcza krew
męczeńska tych, którzy poszli za Chrystusem, ich przykład rodzą następne pokolenia
wyznawców gotowych oddać wszystko za Ewangelię.
Tego dnia Msze święte będą odprawione o godz. 8.00, 10.00 i 12.00 - Suma Odpustowa.
Podczas Mszy świętych,  kazania będzie głosił i Sumę odprawi Ks. Tomasz Folga –
Dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
Na uroczystą Sumę zapraszamy wszystkich parafian; strażaków, górników, poczty
sztandarowe, Koło Gospodyń, grupy działające w parafii, panie do niesienia feretronu
i różańca oraz dziewczynki do sypania kwiatów w czasie procesji.

4. Dziś zbierana będzie składka do puszki na orkiestrę, która może uświetnić uroczystość
odpustową w naszej parafii w niedzielę 11 sierpnia. W poprzednią niedzielę zebrano 205 zł.
a koszt orkiestry 500 zł.

5. Bardzo dziękuję tym osobom z ul. Akacjowej z numerów nieparzystych,
które złożyły ofiarę na posprzątanie kościoła. Bóg zapłać!
Bardzo też dziękuję za utrzymywanie porządku i opiekę nad kwiatami Pani Mari Witek
oraz za kwiaty Państwu Bożenie i Michałowi Słaniom.
W tym tygodniu w piątek od godziny 17.00 przygotujemy kościół do uroczystości
odpustowej, dlatego proszę wszystkich chętnych – panie i panów z całej parafii do pomocy.

6. Zwyczajem niedzielnym zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Interesujmy się życiem
Kościoła czytając tygodniki katolickie  „Gość Niedzielny” i „Niedziela”.

........................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

28 lipca 2019 r.

Podobny obraz
................................ ...............Siedemnasta Niedziela Zwykła

1. Mija połowa wakacji. Wraz z początkiem obecnego tygodnia rozpoczniemy sierpień.
To miesiąc dla nas szczególny na płaszczyźnie tak religijnej, jak i historycznej.
W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski i Europy setki tysięcy pielgrzymów
zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia
na pątnicze szlaki. Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu.
Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego,
znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję.
Naszym orędownikiem w modlitwie o trzeźwość jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

2. W czwartek 1 sierpnia, przypada 75. rocznica wybuchu powstania warszawskiego.
W połowie miesiąca przedmiotem refleksji staną się sierpniowe dni narodowego
przebudzenia na przełomie lat osiemdziesiątych na polskim Wybrzeżu.
Wspomnijmy też „Cud nad Wisłą” z 1920 roku.
Niech to bogactwo sierpniowych rocznic i wielkich świąt utwierdzi naszą wiarę i ufność
w moc i potęgę Pana wieków.

3. W piątek 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, związany z postacią św. Franciszka
z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest wzbudzenie właściwej intencji, stan łaski uświęca-
jącej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz nawiedzenie parafialnego
kościoła. Odpust ten można uzyskać dokładnie w czasie od południa 1 sierpnia do północy
2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy
odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.

4. W tym tygodniu wypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W pierwszy czwartek naszą modlitwę ofiarujemy za powołanych do służby Bożej oraz o nowe
i święte powołania. W pierwszy piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak
miłości, za lekceważenie daru Bożego Miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia
dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą.
Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi świętej będzie przed Mszą św. od godziny 17.30.
Do chorych udam się od godziny 8.00.
Zmiana tajemnic Żywego Różańca będzie po Mszy świętej o godzinie 18.00.

5. Z naszego dekanatu sączowskiego wyruszy grupa XI w tzw. pielgrzymce zagłębiowskiej
z Będzina w dniach od 23-25 sierpnia.
Prosimy o zapisywanie się w zakrystii na listę uczestników do 18 sierpnia br.

6. W tym tygodniu patronują nam:
• 29 lipca – św. Marta, siostra Marii i Łazarza, patronka gospodyń domowych
• 31 lipca – św. Ignacy z Loyoli, prezbiter, wybitny teolog, dla którego najważniejszy
...był radykalizm chrześcijański, wielki założyciel zakonu jezuitów;
• 1 sierpnia – św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik,
misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich,
założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów.

7. Serdecznie dziękuję tym osobom z ul. Akacjowej z numerów parzystych,
które złożyły ofiarę na posprzątanie kościoła. Bóg zapłać!
Bardzo dziękuję za utrzymywanie porządku i opiekę nad kwiatami Pani Mari Witek
oraz za kwiaty Panu Michałowi Słania. W tym tygodniu o porządek w kościele zadbają
mieszkańcy z ul. Akacjowej numery nieparzyste. Sprzątanie będzie w sobotę od 10.00.

8. Dziś oraz w przyszłą niedzielę zbierana będzie składka do puszki na orkiestrę,
która może uświetnić uroczystość odpustową w naszej parafii w niedzielę 11 sierpnia.

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Tradycyjnie można nabyć tygodniki „Niedziela”
i „Gość Niedzielny”. Prasę możemy nabyć po Mszy świętej, wychodząc z kościoła.

......................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

21 lipca 2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania Jezus w gościnie u Marty i Marii
................................ ...............Szesnasta Niedziela Zwykła

1.  Trwa pełnia lata, wakacji, urlopów. Pamiętajmy o trudzie rolników podczas żniw;
pamiętajmy, że każda kromka chleba to pot i wiele godzin ludzkiej pracy.
Szanujmy to i nie przestawajmy im życzyć: szczęść Boże.

2. W najbliższy czwartek, 25 lipca, obchodzimy święto św. Jakuba Apostoła.
Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa ze swoim bratem Janem,
stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie
drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem.
Jego krótkie życie świadczy o tym, że tylko miłość i pokorna służba
są drogą do prawdziwej wielkości.

3. Dzisiaj, z racji wspomnienia św. Krzysztofa, które przypada w czwartek 25 lipca –
patrona kierowców i podróżnych, po Mszy św. na parkingu przykościelnym
będzie błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych.
Błogosławieństwo będzie również udzielane w czwartek po Mszy św.

4. „W mocy Ducha świętego”- to hasło XXVIII pielgrzymki z Diecezji Sosnowieckiej
na Jasną Górę. Z naszego dekanatu sączowskiego wyrusza grupa XI w tzw. pielgrzymce
zagłębiowskiej z Będzina i będzie trwała w dniach od 23 – 25 sierpnia.
Prosimy o zapisywanie się na listę uczestników do 18 sierpnia.
Koszt uczestnictwa to 50 zł. W tym pakiecie znajduje się: organizacja pielgrzymki,
ubezpieczenie, śpiewnik, identyfikator, chusta koloru grupy.
Wszystkich zapraszamy na pielgrzymi szlak.

5. W bieżącym tygodniu patronują nam:
• 22 lipca – św. Maria Magdalena, orędowniczka osób kuszonych;
Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów,
• 23 lipca – św. Brygida, szwedzka mistyczka, patronka Europy.
• 24 lipca – św. Kinga, polska księżna, a następnie klaryska w Starym Sączu.
• 25 lipca – św. Jakub Większy, pierwszy męczennik wśród Apostołów, patron Hiszpanii.
• 26 lipca – święci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny.

6. Składam podziękowanie Panu Wiesławowi Gierasowi i Panu Szymonowi za porządki
w kościele, Pani Marii Witek za opiekę nad kwiatami oraz Panu Michałowi Słani za kwiaty.
W tym tygodniu o porządek w kościele zadbają mieszkańcy z ul. Akacjowej -
numeryr parzyste. Sprzątanie w sobotę od godziny 10.00.

7. Zwyczajem niedzielnym zachęcam do lektury prasy katolickiej.
Jest tygodnik „Niedziela” oraz „Gość Niedzielny”.

.............................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

14 lipca 2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania miłosierny samarytanin obraz
................................ ...............Piętnasta Niedziela Zwykła

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji.
To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych.
Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu.
Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego
spotkania  Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni.
Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata.
Obliguje nas do tego sam Zbawiciel: „Idźcie i głoście”!

2. Czas urlopów, wakacji wykorzystajmy na pogłębienie naszej wiedzy religijnej
przez lekturę prasy katolickiej, dobrych książek wyjaśniających prawdy wiary
czy też oglądanie wartościowych programów telewizyjnych.
Skorzystajmy choćby z tego, co dostępne jest w naszej parafii.
Po Mszy św. można nabyć tygodnik katolicki „Niedziela” oraz „Gość Niedzielny”,
a dla młodszych proponujemy dwumiesięcznik „Tęcza”.
Interesujmy się tym, co dzieje się w życiu Kościoła i Ojczyzny.
Mądrze korzystajmy ze środków, jakie daje nam współczesna technika.

3. We wtorek wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z góry Karmel. Z tej okazji
zachęcamy wszystkich do świadomego noszenia przy sobie znaków przynależności
do Chrystusa. Jednym z tych znaków jest szkaplerz lub medalik zawieszony na szyi.
Przypominamy, że taki znak powinien być pobłogosławiony przez kapłana i noszony
w godny sposób. Pamiętajmy o słowach Chrystusa:
„kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, do tego Ja przyznam się przed Ojcem moim”.

4. W czwartek 25 lipca czcimy św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku,
patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach.
Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę,
aby szczęśliwie i cało powrócić do domu!
Z racji wspomnienia tego Świętego,  pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne
i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie.
Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku.
Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze.
Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii
odbędzie się w przyszłą niedzielę 21 lipca po każdej Mszy świętej
oraz w czwartek 25 lipca po Mszy świętej o godzinie 18.00.

5. Serdecznie dziękuję Pani Magdalenie Mice, Pani Wioletcie Siudak oraz Pani Marii Witek
za zrobienie porządków w kościele. Wielkie Bóg zapłać!
W najbliższym tygodniu o porządek w kościele zadbają mieszkańcy z ul. Topolowej.
Sprzątanie tradycyjnie w sobotę od godziny 10.00.

6. Z naszego dekanatu sączowskiego wyruszy grupa XI w XXVIII pieszej pielgrzymce
Diecezji Sosnowieckiej na Jasną Górę.
Pierwsza grupa wyrusza z Olkusza w dniach od 9-13 sierpnia;
druga z Będzina w dniach od 23-25 sierpnia, a trzecia z Jaworzna w dniach od 3-8 września.
Prosimy o zapisywanie się na listę uczestników.

.........................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

7 lipca 2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania pokój chrystusowy
................................ ...............Czternasta Niedziela Zwykła

1. Dziś kolejna lipcowa niedziela, 14. w tak zwanym okresie zwykłym roku liturgicznego.
W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu dnia Pańskiego.
Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń.
W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus.
Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą
i należną czcią dla Pana Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie.
Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.

2. W czwartek przypada święto Świętego Benedykta, opata i patrona Europy.
W tym dniu modlimy się za kontynent europejski, by Europejczycy nie odwracali się
od swoich chrześcijańskich korzeni i chcieli budować swoją przyszłość
na wartościach płynących z Ewangelii.

3. Administracja cmentarza przypomina o konieczności odnowy opłaty cmentarnej
po 20 latach. Zgodnie z prawem cywilnym miejsce mogiły po 20 latach
może być przekazane do ponownego pochówku.
Wszystkie sprawy związane z cmentarzem grzebalnym
załatwiamy u administratora cmentarza pana Rafała Rożka.

4. W sobotę, 13 czerwca zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej
na kolejne Nabożeństwo Fatimskie.
Nasze modlitwy rozpoczniemy Mszą św. o godzinie 18.00, następnie odmówimy modlitwę
różańcową, po której nastąpi uroczyste błogosławieństwo fatimskie.
Po nim odbędzie się procesja światła wokół kościoła a na zakończenie Apel Jasnogórski.

5. W tym tygodniu patronują nam także:
•  8 lipca – św. Jan z Dukli
• 12 lipca – św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu
• 13 lipca – święci Andrzej Świerad i Benedykt.

6. Serdecznie dziękuję Pani Magdalenie Mice, Pani Wioletcie Siudak,
Pani Joannie Kucharczyk oraz Pani Marii Witek za zrobienie porządków w kościele.
Wielkie Bóg zapłać !!!
W najbliższym tygodniu o porządek w kościele zadbają mieszkańcy z ul. Teligi
od numeru 51 do ostatniego. Sprzątanie tradycyjnie w sobotę od godziny 10.00.

7. Jak w każdą niedzielę, szczególnie w czasie wakacyjnym, zachęcamy do nabycia prasy
katolickiej. Jest tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny”,
a dla młodszych czytelników najnowsza wakacyjna „Tęcza”.
Prasę możemy nabyć po Mszy świętej, wychodząc z kościoła. Zapraszamy do lektury.

.........................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

30 czerwca 2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania iść za jezusem
................................ ...............Trzynasta Niedziela Zwykła

l. Nowa jakość życia, do jakiej zaprasza nas Chrystus, jest nie tylko wyzwaniem,
ale nade wszystko obietnicą Mistrza. Udział w niedzielnej Eucharystii pozwala nam
z nowej perspektywy spojrzeć na własne życie i wydarzenia wokół nas.

2. Rozpoczęliśmy czas wakacji szkolnych i urlopów. Dobry wypoczynek, czas spędzony
z najbliższymi i poświęcony Bogu pomogą nam odkrywać nowy sens codziennych spraw.
Wszystkim wypoczywającym na urlopach życzymy bezpiecznych i ubogacających dni.

3. W środę 3 lipca przypada święto św. Tomasza Apostoła.
Mimo przysłowiowej niewiary miał on głosić Ewangelię aż w dalekich Indiach.
Jest także autorem najpiękniejszego chyba wyznania wiary: „Pan mój i Bóg mój”.
Papież św. Grzegorz I Wielki skonstatował Tomaszową postawę w następujący sposób:
„Więcej pomaga naszej wierze niewiara Tomasza niż wiara Apostołów”.
Święty Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, wielu miast, w tym Zamościa.
Przez jego wstawiennictwo prośmy o umocnienie i pogłębienie naszej wiary.

4.  W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, dzień wdzięczności
za dar Eucharystii oraz modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Pierwszy piątek to dzień Komunii św. wynagradzającej za grzechy osobiste
i całego świata. Okazja do spowiedzi będzie od godz. 17.30. Odwiedziny chorych
od godziny 8.00. Zmiana tajemnic Żywego Różańca będzie po Mszy świętej.
W sobotę po Mszy Świętej uwielbimy Niepokalane Serce Maryi.

5. W bieżącym tygodniu w sobotę patronuje nam bł. Maria Teresa Ledóchowska,
dziewica i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny
pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce.

6. Składam podziękowanie za porządki w kościele:
Państwu Halinie, Magdalenie i Markowi Dudkiewiczom,
Państwu Bożenie i Ryszardowi Rogulom, Pani Agnieszce Widerze i jej córkom Natali i Oldze
oraz Pani Marii Witek. Wielkie Bóg zapłać!.
W tym tygodniu o porządek w kościele zadbają mieszkańcy z ul. Teligi
od początku do numeru 50. Sprzątanie będzie w sobotę od godziny 10.00.

7. Msze święte popołudniowe w dni powszednie będą sprawowane o godzinie 18.00,
jeżeli będą intencje.

8. Szczególnie czas wakacyjny powinien sprzyjać lekturze prasy lub książki katolickiej.
Proponujemy tygodniki katolickie: „Niedziela” oraz „Gość Niedzielny”.
Prasę możemy nabyć po Mszy świętej, wychodząc z kościoła.

.........................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

23 czerwca 2019 r.


................................ ...............Dwunasta Niedziela Zwykła

1. Jak każdej niedzieli Pan Bóg obficie zastawia dla nas stół słowa i Eucharystii.
Pozostając w klimacie uroczystości Bożego Ciała, pragniemy jeszcze głębiej wnikać
w tajemnicę Boga, który pozostał z nami pod postaciami chleba i wina.
Niech umocnieniu naszej wiary posłuży udział w wieczornych Mszach Świętych
połączonych z procesją eucharystyczną wokół świątyni.

2. Trwa tak zwana oktawa Bożego Ciała.
Codziennie o godzinie 18.00 gromadzimy się w naszym kościele na Eucharystii,
a po niej celebrujemy czerwcowe nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
i podążamy w procesji za Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie.
Zachęcam wszystkich Parafian do udziału w tej naszej wspólnotowej modlitwie!
W czwartek 27 czerwca zakończymy oktawę Bożego Ciała.
Przynieśmy do błogosławieństwa wianki z kwiatów i ziół leczniczych.
Będziemy prosić, aby Bóg swoją opieką otaczał pola, łąki, lasy, strzegł je
przed zatruciem i zniszczeniem oraz pozwolił im wydać obfite owoce dla naszego dobra.
Słowa podziękowania kieruję do wszystkich, którzy trudzili się w przygotowaniu procesji
Bożego Ciała. Dziękuję rodzinom, które przygotowały piękne ołtarze i ozdobiły domy,
panu Adamowi Nocuniowi i fundacji „Zwiastun” za nagłośnienie,
pocztom sztandarowym Koła Gospodyń, Strażaków, Górników,
paniom i panom strażakom za niesienie baldachimu i za zabezpieczenie trasy procesji,
dziewczynkom sypiącym kwiaty, dzieciom pierwszokomunijnym, paniom niosącym feretron,
paniom z Koła Różańcowego, Służbie Liturgicznej i wszystkim pozostałym parafianom.
Bóg zapłać!

3. Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu
za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze,
dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie
oraz pociechę w codziennych troskach. Dziś wielu ludzi próbuje urządzać świat
i swoje życie bez Pana Boga albo wbrew Bogu. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe
jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość Pana Boga i bliźniego.

4. Bieżący tydzień obfituje w uroczystości liturgiczne.
W czwartek czcimy Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. Zwracamy się do Niej jak do naszej
Matki i Pośredniczki, przedkładając Bogu Ojcu podziękowania i prośby.
Niech Maryja, Matka Nieustannie Pomagająca, uczy nas tej samej pięknej postawy –
pomagania innym!
W piątek 28 czerwca przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Z inicjatywy św. Jana Pawła II jest to Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów.
W sobotę, 29 czerwca świętować będziemy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
To dwa filary, na których opiera się cała nasza kościelna wspólnota.
Swoimi modlitwami obejmijmy także obecnego papieża Franciszka – Piotra naszych czasów.
Zapraszamy na wspólną modlitwę na Mszy Świętej o godz.18.00.
Ofiara na tacę będzie przeznaczona na tzw. świętopietrze, czyli do dyspozycji papieża.

5. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Boga i Jego przykazań nie ma wakacji,
a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik i Pismo Święte.
Nie zapominajmy też, że każda niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze.
Bez tego drogowskazu łatwo się zagubić, a szatan nie odpoczywa…

6. Od jutra tj. poniedziałku 24 czerwca, Msze święte popołudniowe w dni powszednie
będą sprawowane o godzinie 18.00, jeżeli będą intencje.

7. Serdecznie dziękuję za porządki w kościele Państwu Katarzynie i Piotrowi Dalidom,
Państwu Barbarze i Romanowi Dyszym oraz Pani Marii Witek. Wielkie Bóg zapłać!
W nadchodzącym tygodniu prosimy o utrzymanie porządku w kościele mieszkańców
z ul. Polnej, Bażantów, Bocianów, Rekreacyjnej, Wypoczynkowej, Sportowej, Piłkarskiej
oraz Olimpijskiej. Sprzątanie będzie w sobotę od godziny 10.00.

8. Powracając do domów zaopatrzmy się w prasę katolicką.
Jest nowy numer „Gościa Niedzielnego” oraz  „Niedzieli”,
a młodszych wakacyjny numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

Dzisiaj w całej Polsce modlitwa wynagradzająca za profanacje.
Po Mszy Świętej zostanie odśpiewana suplikacja Święty Boże, Święty Mocny.
Decyzją biskupów, będzie to ekspiacja za świętokradztwa
i profanacje w naszej Ojczyźnie.

.............................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

16 czerwca 2019 r.

Podobny obraz
............................................Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

1. Uroczystość Trójcy Świętej wprowadza nas w niepojętą tajemnicę Boga.
Jej wielkość przerasta nasze umysły, ale jednocześnie budzi zaufanie.
Wszystko, co czynimy w życiu, czyńmy „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”,
powierzając w ten sposób każdy nasz szlachetny zamysł wszechmocy Pana Boga.

2. W poniedziałek 17 czerwca obchodzić będziemy uroczystość św. Alberta Chmielowskiego,
zakonnika, głównego patrona naszej diecezji.

3. W środę, dzieci i młodzież kończą rok szkolny i katechetyczny.
W związku z tym już we wtorek o godzinie 8.00 będzie sprawowana msza św. dziękczynna,
na którą zapraszamy dzieci, młodzież oraz nauczycieli, wychowawców oraz rodziców.

4. W najbliższy czwartek, 20 czerwca, w liturgii będziemy celebrować uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.
Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo
i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego Narodu.
Udział w procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas,
w naszym życiu zawsze obecny. Tego dnia nie możemy zaniedbać pobożnego uczestniczenia
w Najświętszej Ofierze, nie wystarczy jedynie uczestniczyć w procesji eucharystycznej.
W tym dniu Msze święte będą o godzinie 8.00 10.00 i 16.00.
Procesja wyruszy po Mszy świętej o godz.10.00 i przejdzie trasą, zatrzymując się
przy uprzednio przygotowanych ołtarzach.
Zwracamy się z gorącą prośbą do mieszkańców o udekorowanie okien i balkonów domów
oraz przygotowanie ołtarzy.
Do udziału w procesji serdecznie zapraszamy poczty sztandarowe,
Koło Gospodyń, Strażaków, Górników, grupy działające w parafii,
dziewczynki do sypania kwiatów, dzieci pierwszokomunijne, panie niosące feretrony,
panów do baldachimu oraz wszystkich pozostałych parafian.
Prosimy o zrobienie ołtarzy na ulicy Sienkiewicza – dwu na odcinku do ulicy Krótkiej
i dwu do kapliczki na ulicy 1 Maja.

5. Od uroczystości Bożego Ciała rozpoczynają się dni eucharystyczne w naszej parafii,
dawniej znane jako oktawa Bożego Ciała.
Codziennie będziemy oddawać chwałę i dziękować Jezusowi za Jego obecność wśród nas.
Msza Święta z procesją eucharystyczną o godz. 17.00.

6. Dziś wychodząc z kościoła prosimy o ofiarę do puszki na orkiestrę, aby mogła zagrać
w czasie procesji Bożego Ciała.

7. Bardzo dziękuję pani, która złożyła ofiarę na sprzątanie kościoła w ubiegłą sobotę.
Również  bardzo dziękuję pani Wioletcie Siudak, pani Monice Nowak, państwu Barbarze
i Zdzisławowi Świtałom oraz pani Marii Witek za posprzątanie kościoła na tę niedzielę.
Wielkie Bóg zapłać!
W bieżącym tygodniu prosimy o zapewnienie porządku w kościele mieszkańców
z ulicy Słowackiego numery  nie parzyste. Sprzątanie będzie w sobotę od godziny 10.00.

8. Polecamy jako lekturę nowe numery tygodników katolickich „Niedziela” i „Gość
Niedzielny”. Dla najmłodszych jest „Mały Gość Niedzielny” i „Tęcza”.

...................................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

9 czerwca 2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania zesłanie ducha świętego
................................Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1. Obietnica zmartwychwstałego Chrystusa wypełniła się.
Zebrani w Wieczerniku Apostołowie otrzymują Ducha Świętego,
który po wniebowstąpieniu Chrystusa będzie strzegł Kościoła
i będzie go prowadził na spotkanie z Mistrzem na końcu dziejów.
Od dnia Pięćdziesiątnicy Kościół odkrywa swoje misyjne posłannictwo
i głosi Dobrą Nowinę aż po krańce ziemi.
Dzisiejsza uroczystość kończy okres Wielkanocy.

2. Zachęcamy także, aby radosny obchód dzisiejszej uroczystości rozszerzyć na jutro.
Dnia 10 czerwca czcimy Maryję jako Matkę Kościoła.

3. W przyszłą niedzielę, 16 czerwca, będziemy przeżywać uroczystość Najświętszej Trójcy.

4. W czwartek 13 czerwca przypada święto Jezusa Chrystusa Najwyższego
i Wiecznego Kapłana.

5. W ten czwartek przypada także 102. rocznica pierwszego objawienia fatimskiego
i kolejna rocznica zamachu na Świętego Jana Pawła II.
To dzień wspomnienia NMP Fatimskiej.
Tego dnia   zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej na pierwsze w tym roku
Nabożeństwo Fatimskie. Nasze modlitwy rozpoczniemy Mszą św. o godzinie 18.00,
następnie odmówimy część Różańca świętego, po którym nastąpi uroczyste
błogosławieństwo fatimskie. Na zakończenie odbędzie się procesja światła wokół kościoła
oraz apel Jasnogórski. Prosimy zabrać ze sobą świece.
Można składać w zakrystii intencje, które będziemy przedstawiali Panu Bogu
przez wstawiennictwo MB Fatimskiej w czasie tego niezwykłego nabożeństwa.

6. Procesja Bożego Ciała odbędzie się ulicą Sienkiewicza,
do dwu ołtarzy na odcinku do ul. Krótkiej i dwu do kapliczki na ul. 1 Maja.
Bardzo prosimy o przygotowanie czterech ołtarzy.

7. Dziękuję pani, która złożyła ofiarę na sprzątanie kościoła.
Dzięki temu kościół został posprzątany.
Z ul. 1 Maja z numerów od 90 do końca nikt nie przyszedł do sprzątania.
W bieżącym tygodniu prosimy o zapewnienie porządku w kościele mieszkańców
z ul. Podlipie oraz z ul. Słowackiego, numery parzyste.
Sprzątanie będzie w sobotę od godziny 10.00.

.....................................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

2 czerwca 2019 r.

Podobny obraz
................................Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która kończy 40-dniowy okres ukazywania się
Zmartwychwstałego i umacniania w wierze Apostołów, pomaga nam lepiej zrozumieć
zapewnienie Jezusa: idę do Ojca przygotować wam miejsce.
Żyjemy wciąż nadzieją, że zasłużymy sobie na przebywanie na wieki w niebie,
razem z naszym Zbawicielem, w domu Ojca.

2. W tym tygodniu, razem z Apostołami zgromadzonymi w Wieczerniku, chcemy trwać
w oczekiwaniu na spełnienie się Jezusowej obietnicy zesłania Ducha Świętego. Codziennie
odprawiamy nowennę do Ducha Świętego, na zakończenie nabożeństwa czerwcowego.

3. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

4. Czerwiec to tradycyjnie miesiąc szczególnego kultu Najświętszego Serca  Pana Jezusa.
Cześć Bożemu Sercu będziemy oddawali podczas nabożeństw czerwcowych,
w tygodniu po Mszy św.  o godzinie 17.00 oraz w niedziele o godz. 16.00.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.
W pierwszy czwartek miesiąca modlimy się w intencji nowych powołań do kapłaństwa
i życia zakonnego. W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do uczczenia Najświętszego
Serca Pana Jezusa, szczególnie w tym miesiącu Mu poświęconym.
Okazja do spowiedzi będzie od godz. 16.30. Do chorych udam się od godziny 8.00.
Zmiana tajemnic Żywego Różańca będzie po Mszy świętej podczas nabożeństwa.

6. W tym tygodniu patronują nam:
• 3 czerwca – św. Karol Lwanga i Towarzysze, męczennicy z Ugandy,
• 5 czerwca – św. Bonifacy, pierwszy biskup misyjny ludów germańskich, męczennik.
• 8 czerwca – św. Jadwiga, królowa Polski, fundatorka kościołów, opiekunka studentów,
...założycielka fakultetu teologicznego w Akademii Krakowskiej.

7. Bardzo dziękuję rodzicom i młodzieży bierzmowanej oraz Pani Marii Witek
za przygotowanie kościoła na dzisiejszą uroczystość. Wielkie Bóg zapłać !!!
W nadchodzącym tygodniu o porządek w kościele zadbają mieszkańcy z ul. 1 Maja,
numery od 91 do ostatniego. Sprzątanie będzie w sobotę od godziny 10.00.

8. Zwyczajem niedzielnym zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
Interesujmy się życiem Kościoła czytając nowe numery tygodników katolickich
„Niedziela” i „Gość Niedzielny”, a najmłodszym proponujemy „Tęczę”
i „Małego Gościa Niedzielnego”.

..........................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

26 maja 2019 r.

Podobny obraz
............................................Szósta Niedziela Wielkanocna

1. W kolejną niedzielę Wielkanocy usłyszeliśmy obietnicę posłania uczniom Ducha Świętego.
Trzecia Osoba Trójcy Świętej prowadzi Kościół do pełnego zjednoczenia z Chrystusem
i na spotkanie z Bogiem Ojcem.
Przygotujmy się na przyjęcie darów Ducha Świętego poprzez odprawienie nowenny
przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, którą rozpoczniemy w najbliższy piątek.

2. W dzisiejszej modlitwie szczególnie pamiętamy o naszych matkach z okazji ich święta.
Niech Najświętsza Maryja Panna, wzór macierzyńskiego serca,
nieustannie wyprasza im potrzebne dary, a zmarłym radość wieczną.

3. Zapraszamy do udziału w ostatnich już w tym roku nabożeństwach majowych.
Od poniedziałku do środy będziemy modlili się o urodzaje i za kraje głodujące.

4. W piątek, na zakończenie maryjnego majowego miesiąca, oddamy cześć Matce Bożej,
obchodząc święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

5. Od piątku będziemy przyzywać Ducha Świętego jako przygotowanie do uroczystości
Zielonych Świąt. Modlitwy nowenny odmawiamy na zakończenie nabożeństwa majowego.

6. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca poświęcona Niepokalanemu Sercu
Maryi, a w przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

7. Pierwszego czerwca, przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. Pragniemy w tym dniu
otoczyć naszą modlitwą wszystkie dzieci, do czego zachęcamy też wszystkich parafian.

8. W przyszłą niedzielę, tj. 2 czerwca, na Mszy św. o godz.16.00 młodzież z klasy siódmej
i ósmej przyjmie Sakrament Bierzmowania, z rąk Księdza Biskupa Piotra Skuchy.

9. W sobotę rozpoczniemy czerwiec, miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Potrzebę tej czci przekazał sam Jezus francuskiej zakonnicy świętej Małgorzacie
Marii Alacoque. Przyjmijmy to zaproszenie Jezusa i włączmy się we wspólne uwielbienie
Bożego Serca przez codzienne odmawianie Litanii do Serca Pana Jezusa.
W zwykłe dni nabożeństwo będzie odprawiane po Mszy świętej o godz.17.00,
a w niedziele i święta po Mszy świętej o godzinie 16.00.

10. Kościół nie jest posprzątany. Z ulicy 1 maja z numerów 61 – 90 nikt nie przyszedł !!!
Prosimy rodziców młodzieży przystępującej do Bierzmowania o przygotowanie kościoła
do uroczystości. Sprzątanie będzie w sobotę od godziny 10.00.

11. Polecamy jako lekturę nowe numery tygodników katolickich Niedziela
i Gość Niedzielny, a dla najmłodszych Tęczę i Małego Gości Niedzielnego

..........................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

19 maja 2019 r.

Podobny obraz
............................................Piąta Niedziela Wielkanocna

1. Przykazanie miłości pozostawione przez Chrystusa swoim uczniom po wszystkie wieki
będzie ożywiało wspólnotę Kościoła.
Współczesnemu światu potrzeba wyraźnego świadectwa i nowej inspiracji,
jaką ludzie wiary odnajdują nieustannie w słowach Mistrza.

2. Trwają nabożeństwa majowe. Zapraszamy do modlitwy:
w dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00 , w niedziele po Mszy św. o godz. 16.00

3. W piątek przypada wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych.
Papież Benedykt XVI ustanowił to wspomnienie dniem modlitwy za Kościół w Chinach.
Odpowiedzmy na ten apel papieża. W tej intencji odprawimy nabożeństwo majowe.

4. W środę 22 maja po Mszy św. będzie nabożeństwo majowe w połączeniu
z  nabożeństwem do św. Jana Pawła II z ucałowaniem Jego relikwii.

5. Dnia 2 czerwca na Mszy św. o godz.16.00 młodzież z klasy siódmej i ósmej
przyjmie Sakrament Bierzmowania z rąk Księdza Biskupa Piotra Skuchy.

6. Składam podziękowanie rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za dar ołtarza.
Jest nim bezprzewodowy zestaw mikrofonów do nagłośnienia. Wielkie Bóg zapłać!

7. Serdecznie dziękuję p. Dorocie Kwaśniewskiej, p. Annie Skutnik z synem Krzysztofem,
p. Annie Połeć, p. Joannie Kurkiewicz, p. Martynie Zielińskiej oraz p. Marii Witek
za posprzątanie kościoła. Bóg zapłać!
W bieżącym tygodniu prosimy o zapewnienie porządku w kościele mieszkańców
z ul. 1 Maja  - numery od 61 do 90. Sprzątanie będzie w sobotę od godziny 10.00.

8. Zwyczajem niedzielnym zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
Interesujmy się życiem Kościoła czytając tygodnik katolicki „Niedziela” i „Gość Niedzielny”.
Dla młodszych czytelników polecamy majowy numer „Małego Gościa Niedzielnego” i „Tęczę”.

...........................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

12 maja 2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania dobry pasterz
............................................Czwarta Niedziela Wielkanocna

1. Niedziela Dobrego Pasterza ukazuje nam Chrystusa zatroskanego o zbawienie
wszystkich, których powierza Mu Bóg Ojciec. Szczególnym znakiem tej pasterskiej
miłości są sakramenty św., których sprawowanie Chrystus pozostawia swoim uczniom
i ich następcom. Dzisiejsza niedziela jest szczególną okazją do modlitwy o dobrych
pasterzy – gorliwych i świętych kapłanów oraz o powołania do życia konsekrowanego.

2. Jutro tj. 13 maja przypada 102. rocznica pierwszego objawienia fatimskiego
i kolejna rocznica zamachu na Świętego Jana Pawła II.
To dzień wspomnienia NMP Fatimskiej. Tego dnia zapraszamy wszystkich czcicieli
Matki Bożej na pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie.
Nasze modlitwy rozpoczniemy Mszą św. o godzinie 18.00,
następnie odmówimy część Różańca świętego,
po którym nastąpi uroczyste błogosławieństwo fatimskie.
Na zakończenie odbędzie się procesja światła wokół kościoła oraz apel Jasnogórski.
Prosimy zabrać ze sobą świece.
Można składać w zakrystii intencje, które będziemy przedstawiali Panu Bogu
przez wstawiennictwo MB Fatimskiej w czasie tego niezwykłego nabożeństwa.

3. Codziennie w maju gromadzimy się, aby uczcić Maryję śpiewając litanię loretańską.
Nabożeństwo w kościele w dni powszednie po mszy św.  o godz. 17.00,
a w niedzielę po mszy św. o godz. 16.00.

4. W środę 14 maja, będziemy obchodzić święto św. Macieja, apostoła,
a  w czwartek 16 maja  święto św. Andrzeja Boboli, męczennika, patrona Polski.

5. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godziny 10.00 dzieci z klasy czwartej
będą obchodzić rocznicę I Komunii św.

6. Serdecznie dziękuję paniom z rodziny Kudela oraz pani Marii Witek za posprzątanie
kościoła. Z ulicy 1 maja z wyznaczonych numerów 1 – 30 nie przyszedł nikt.
W bieżącym tygodniu prosimy o zapewnienie porządku w kościele mieszkańców
z ul. 1 Maja numery od 31 do 60. Sprzątanie będzie w sobotę od godziny 10.00.

7. Polecamy jako lekturę nowe numery tygodników katolickich „Niedziela”
i „Gość Niedzielny”. Dla młodych czytelników jest nowa „Tęcza”.

................................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

5 maja 2019 r.

Podobny obraz
............................................Trzecia Niedziela Wielkanocna

1. Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa staje się naszym udziałem dzięki świadectwom
przekazanym nam na kartach Nowego Testamentu.
Rozpoczynający się dzisiaj XI Tydzień Biblijny jest dla nas zachętą do częstszego sięgania
po Pismo Święte, które jest niewyczerpanym źródłem mądrości i przewodnikiem
na drogach wiary. W tym roku przedmiotem lektury będzie Ewangelia według św. Jana.
a hasłem Tygodnia Biblijnego są słowa „Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego”.
Znajdźmy w tym tygodniu czas na spotykanie się z Panem w Jego słowie.
Zachęcamy do indywidualnej lektury i medytacji słowa Bożego.

2. Za tydzień, w Niedzielę Dobrego Pasterza, będziemy modlić się o nowe powołania
do służby w Kościele: kapłańskie, zakonne i misyjne.

3. W tak zwanym „Białym Tygodniu” dzieci, które dziś pierwszy raz w sposób pełny
uczestniczą w Eucharystii, zbierają się na wspólną modlitwę o godzinie 17.00.
Czwartek będzie dniem poświęconym Misjom Świętym.
Dzieci obok modlitwy w intencji Misji złożą ofiary na potrzeby Ewangelizacyjne.
We wtorek dzieci wyjadą na pielgrzymkę do Częstochowy na Jasną Górę,
aby podziękować Matce Najświętszej za dar Komunii Świętej.

4. W środę przypada uroczystość patrona Polski, św. Stanisława, biskupa i męczennika.

5. Codziennie w maju gromadzimy się, aby uczcić Maryję, śpiewając litanię loretańską.
Nabożeństwo w kościele w dni powszednie po mszy św.  o godz. 17.00,
a w niedzielę po mszy św. o godz. 16.00

6. Serdecznie dziękuję rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za przygotowanie kościoła
do dzisiejszej uroczystości. Wielkie Bóg zapłać!
Prosimy, aby w tym tygodniu o porządek w kościele zadbali mieszkańcy z ul. 1 Maja
z numerów od 1 do 30. Sprzątanie odbywa się w sobotę od godziny 10.00.

7. Polecamy jako lekturę nowe numery tygodników katolickich „Niedziela”
i „Gość Niedzielny”.
................................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

28 kwietnia 2019 r.

Podobny obraz
...............Druga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

1. Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte
z „Dzienniczka” św. Faustyny: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy
była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego,
wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego.
W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski.
Dziś obchodzimy patronalne święto Caritas. Modlitwą i darem materialnym wspieramy
potrzebujących. Dlatego ofiary na tacę z dzisiejszej niedzieli przeznaczone są na Caritas,
czyli dzieła miłosierdzia Kościoła.

2. Dziś o 15.00 zapraszamy na nabożeństwo eucharystyczne, podczas którego wspólnie
odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Świat bardzo potrzebuje Bożego miłosierdzia,
dlatego wykorzystajmy ten dzień również na modlitwę za nas samych i naszych bliskich.
Dziś za odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego możemy także uzyskać odpust zupełny
na zwykłych warunkach. Są nimi: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do grzechu
choćby powszedniego, przystąpienie do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub też za kogoś ze zmarłych.

3. W poniedziałek 29 kwietnia obchodzimy uroczystość św. Wojciecha,
biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.

4. W środę 1 maja rozpocznie się miesiąc w szczególny sposób poświęcony Maryi.
Przez te majowe dni trwajmy na modlitwie podczas nabożeństwa majowego.
W zwykłe dni nabożeństwa będą odprawiane po Mszy świętej o godz.17.00,
a w niedziele i święta po Mszy świętej o godzinie 16.00.
Serdecznie zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach.
Zadbajmy o wizerunki Maryi w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach.
Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii Loretańskiej i pieśni maryjnych.

5. Dnia 2 maja obchodzimy w Polsce Dzień Polonii i Dzień Flagi Narodowej,
a nazajutrz wspominamy 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Niech te dni staną się dla nas okazją do okazania uczuć patriotycznych,
eksponowania barw narodowych i łączności duchowej z naszymi rodakami na emigracji.

6. 3 maja będziemy obchodzić uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski.
Na Msze Święte zapraszamy o godz. 8.00 i 16.00.

7. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W pierwszy czwartek miesiąca będziemy modlić się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
W tym dniu od godziny 8.00 odwiedzimy chorych.
W piątek od godz. 15.30 będzie okazja do spowiedzi świętej. Po Mszy Św. o godzinie 16.00
odmówimy litanię do NSPJ, będzie nabożeństwo majowe oraz zmiana tajemnic Żywego
Różańca. W sobotę po Mszy Świętej uwielbimy Niepokalane Serce Maryi.

8. W sobotę 4 maja w liturgii uczcimy św. Floriana, rzymskiego żołnierza i męczennika,
patrona i orędownika strażaków oraz hutników.

9. W przyszłą niedzielę, 5 maja dzieci klasy trzeciej wraz z całą parafią, przeżywać będą
na Mszy św. o godzinie 12.00 uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
Spowiedź święta dla dzieci i rodziców będzie w piątek o godzinie 15.00.
Rodziców proszę o przygotowanie kościoła i terenu wokół kościołów do uroczystości,
robiąc generalny porządek.

10. Serdecznie dziękuję Państwu Jolancie i Tomaszowi Wieczorkom z dziećmi Judytą
i Tymoteuszem, Państwu Teresie i Edwardowi Łasochom  oraz pani Marii Witek
za posprzątanie kościoła. Bóg zapłać!

11. Pamiętajmy o lekturze prasy katolickiej. Tradycyjnie jest „Gość Niedzielny”
i „Niedziela”, a dla młodszych czytelników „Mały Gość Niedzielny” oraz „Tęcza”.

...............................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

21 kwietnia 2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania zmartwychwstanie pańskie obrazy
...............Niedziela  Wielkanocna czyli Zmartwychwstania Pańskiego

1. Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem.
Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych
i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym.
Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową
nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych,
przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą,
wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem.

2. Jutro Poniedziałek w oktawie Wielkanocy.
Msze Święte będą odprawione o godzinie 8.00, 10.00 oraz 11.30.
Ofiary zbierane podczas Eucharystii w drugi dzień świąt będą przeznaczone
na utrzymanie katolickich uczelni i wydziałów teologicznych w naszym kraju.
Chociaż tylko jutro jest dzień wolny od pracy, postarajmy się w naszych domach
i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej paschalnej oktawy –
do przyszłej niedzieli włącznie. Przywróćmy w naszych rodzinach wielkanocne
pozdrowienie Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!
i w dniach oktawy się nim pozdrawiajmy.
Postarajmy się w kolejnych dniach uczestniczyć w Eucharystii.
Z racji oktawy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych. W czasie wolnym warto także zwiedzić kościoły i obejrzeć wystrój grobów
Pańskich. Jednocześnie nie powinniśmy zapominać o tych, którzy od nas odeszli;
odwiedźmy ich groby na cmentarzach.

3. W radosnym święcie Paschalnym wyrażam serdeczne podziękowanie i wdzięczność
wszystkim osobom , które włączyły się w przygotowanie i przeżycie Świętych Dni
Paschalnych. Dziękuję Służbie Liturgicznej i ks. Pawłowi, Ochotniczej Straży Pożarnej
za trzymanie warty przy Grobie Pańskim, orkiestrze, pani organistce, pocztom
sztandarowym oraz paniom niosącym feretron.
Serdecznie dziękuję Paniom: Joanna Kucharczyk, Bożena Rogula, Krystyna Woźniak,
Maria Dyguła, Wioletta Siudak, Magdalena Mika z córką Weroniką i Pani Marii Witek
oraz Panu Zbigniewowi Sarwie i Panu Szymonowi za wszelką pomoc w kościele.
Bardzo dziękuję tym osobom z ulicy Akacjowej, które przed Niedzielą Palmową złożyły
ofiarę na sprzątanie kościoła. Dzięki temu kościół został posprzątany.  Dziękuję
wszystkim, którzy czuwali i adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Wdzięczny jestem za kwiaty i ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i ołtarza.
Wszystkim Wielkie Bóg zapłać !
W tym tygodniu – w sobotę o godz. 10.00 proszę o posprzątanie kościoła mieszkańców
z ulicy Wyzwolenia i Koszarowej.

5. Przyszła niedziela kończy oktawę Wielkanocy. To tak zwana niedziela przewodnia
lub biała, a z ustanowienia Kościoła Niedziela Miłosierdzia Bożego. Jej sercem,
oprócz Eucharystii, będzie nabożeństwo do miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. Dobrym
przygotowaniem do tej niedzieli niech będzie codzienne, indywidualne odmawianie
Koronki do Miłosierdzia Bożego. Przypomnijmy, że nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
nierozerwalnie łączy się z osobą Świętej Faustyny Kowalskiej. Święty Jan Paweł II
powiedział o niej: „Ta prosta zakonnica przybliżyła Polsce i światu paschalne orędzie
Jezusa Miłosiernego. W tej godzinie dziejów wołamy o miłosierdzie Boże”.
Ofiary zbierane w czasie Mszy świętej oraz ze skarbonek, które zabraliśmy na początku
Wielkiego Postu do naszych rodzin przeznaczone są na Caritas.

6. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, przechadzki czy przejażdżki,
pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych,
którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział
w Jego zmartwychwstaniu.

7. Wychodząc z kościoła zaopatrzmy się w prasę katolicką. Jest świąteczny numer
„Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”, a dla młodszych czytelników świąteczny
“Mały Gość Niedzielny” oraz „Tęcza”.

............................... ....................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

14 kwietnia 2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania niedziela palmowa
....................................Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

1. Niedzielą Palmową  rozpoczynamy Wielki Tydzień,  doroczny obchód misterium
paschalnego Chrystusa. Niech udział w dzisiejszej liturgii pozwoli nam wejść głęboko
we wszystkie wydarzenia rozpoczętego Wielkiego Tygodnia.
Bóg zapłać Pani Marii Karch za piękną palmę.

2. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku.
Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami
zagłębiania się w Misterium Paschalne poprzez czynny udział w bogatej liturgii.
Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się
Mszą Wieczerzy Pańskiej, ma swój szczyt w Wigilii Paschalnej i kończy się drugimi
Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.

3. Święte Triduum Paschalne rozpocznie się w WIELKI CZWARTEK o godz. 17.00
Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej.
Będziemy dziękować za dwa sakramenty: Eucharystię i kapłaństwo.
Po zakończonej liturgii przeniesiemy procesyjnie Najświętszy Sakrament
do przygotowanego ołtarza adoracji - dawniej nazywanego „ciemnicą”.
Adoracja potrwa do godz. 20.30

WIELKI  PIĄTEK to dzień przeżywania Męki i zbawczej śmierci Jezusa Chrystusa.
O godz.16.30 przeżyjemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej, po czym rozpocznie się
liturgia, podczas której będziemy mogli przyjąć Komunię świętą.
Adoracja będzie trwała do godz. 21.00 - po przeniesieniu Pana Jezusa do ołtarza
wystawienia zwanego Grobem Pańskim.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły wszystkich od 18 do 60 roku życia.
Polega on na powstrzymaniu się od spożywania potraw mięsnych i przyjmowaniu pokarmów
trzy razy dziennie, w tym raz do syta. Nie ma żadnej dyspensy.
Ofiary składane podczas adoracji krzyża przeznaczone są na utrzymanie bazyliki Grobu
Bożego w Jerozolimie. Niech dzień śmierci Pana Jezusa będzie dla nas dniem świętym.
Świętujmy go w naszych rodzinach.

W WIELKĄ SOBOTĘ, przynosząc do pobłogosławienia pokarmy na stół wielkanocny,
pamiętajmy, aby choć na chwilę zatrzymać się i w duchu podziękować Panu Jezusowi
złożonemu do grobu za dzieło odkupienia.
Błogosławieństwo pokarmów o godz. 9.00, 10.00, 11.00 oraz 15.30 i 16.00.

Uroczystości Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 18.00 od poświęcenia ognia
i zapalenia świecy paschalnej przed kościołem.
Prosimy o zabranie zakupionych paschalików. Podczas liturgii odnowimy przyrzeczenia
chrzcielne i z radością ogłosimy zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Liturgię dopełni w niedzielny poranek o godz. 6.00 radosna procesja rezurekcyjna.
Adoracja w tym dniu będzie trwała do godziny 21.00.

W wielkanocny poranek NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO o godz. 6.00
uroczystą procesją rezurekcyjną, biciem dzwonów i radosnym śpiewem
ogłosimy wszystkim, że Pan zmartwychwstał i jest z nami.
Po procesji celebrować będziemy uroczystą Eucharystię.
Do udziału w Rezurekcji zapraszamy wszystkich parafian. O szczególny udział prosimy
poczty sztandarowe oraz wszystkie grupy działające w parafii.
Następne Msze św. o godz.10.00 oraz 16.00.

W dniu Triduum Paschalnego można uzyskać odpust zupełny
wypełniając warunki określone przez Kościół:
- W Wielki Czwartek uczestnicząc w Mszy Wieczerzy Pańskiej i uroczyście odmawiając
"Przed tak Wielkim Sakramentem".
- W Wielki Piątek uczestnicząc w adoracji krzyża
i całując go w czasie liturgii Męki Pańskiej.
- W Wielką Sobotę uczestnicząc w Liturgii Wigilii Paschalnej
i odnawiając przyrzeczenia Chrztu świętego.

4. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. będą o godzinie 8.00, 10.00 oraz 11.30.

5. Do koszyczka przy krzyżu adoracyjnym w dalszym ciągu można składać ofiarę
na kwiaty do Grobu Bożego.

6. W Wielkim Tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna tylko w środę po Mszy św.

7. Zgodnie z zapowiedzią wychodząc z kościoła, można zakupić Chlebek Miłości,
który w ramach gestu solidarności z ubogimi, będziemy mogli włożyć do koszyczka
ze święconką.  Chlebek ten, jako swego rodzaju symbol, powinien się znaleźć również
na Wielkanocnym stole. Jeszcze tylko dziś można nabyć w cenie 5 zł. mały i 15 zł
duży Paschalik, czyli specjalną świecę Caritas, którą zapalimy w Wielką Sobotę
w czasie Wigilii Paschalnej, a później w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego
na świątecznych stołach.

8. Bardzo dziękuję tym osobom z ulicy Akacjowej, które złożyły ofiarę na sprzątanie
kościoła. Dzięki temu kościół został posprzątany. Wielkie Bóg zapłać!
W tym tygodniu w środę po Mszy św. przygotujemy kościół do Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego, dlatego proszę wszystkich chętnych – panie i panów z całej parafii do pomocy.

9. Dziś wychodząc z kościoła złóżmy ofiarę do puszki na orkiestrę jeśli chcemy,
aby zagrała w Niedzielę Zmartwychwstania na Rezurekcji.

10. Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej. Tradycyjnie jest tygodnik „Niedziela”
i „Gość Niedzielny”, a dla młodszych czytelników świąteczny “Mały Gość Niedzielny”
z nową płytą „Arki Noego” na Wielkanoc oraz „Tęcza”.

................................ ....................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

7 kwietnia 2019 r.

 V Niedziela Wielkiego Postu

1. Dziś V Niedziela Wielkiego Postu, nazywana Niedzielą Czarną,
od zwyczaju zasłaniania krzyży od dziś aż do Wielkiego Piątku włącznie, 
na znak naszego smutku z powodu śmierci Zbawiciela.

Do tej pory w liturgii kładliśmy nacisk na charakter chrzcielny i pokutny Wielkiego Postu,
a w ostatnich dwóch tygodniach tego okresu położymy mocniejszy akcent na jego charakter
pasyjny. Przypominamy zatem i o zwyczaju dekorowania krzyży i kapliczek przydrożnych
na święta. Skupimy się na rozważaniu Męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta
do udziału w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Apel ten kierujemy zwłaszcza do tych,
którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych nabożeństwach.

2. Przyszła niedziela jest już Niedzielą Męki Pańskiej, Niedzielą Palmową.
Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej
dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam przeżywanie w pogłębiony sposób tajemnicy Męki
i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Na każdej Mszy świętej będzie poświęcenie palm,
a przed Mszą świętą o godzinie 10.00 zgromadzimy się przy krzyżu misyjnym,
gdzie zostaną poświęcone palmy z żywych gałązek, krzewów i drzew.
Podczas Najświętszej Ofiary rozważać będziemy Mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa.

3. Zostały zamówione kwiaty do Grobu Bożego. Bardzo prosimy o ofiary,
które można składać do koszyczka przy krzyżu adoracyjnym.

4. W Niedzielę Palmową chcemy zaproponować Wam najdroższy chleb, jaki mozna kupić.
Ten mały chlebek kosztuje 5 zł. Jednak, kupując ten chleb, dajecie jeszcze dwa chleby
dla najbardziej potrzebujących, którymi opiekuje się nasza diecezjalna Caritas.
Warto więc zabrać ze sobą ten mały chlebek - Chlebek Miłości!
W Wielką Sobotę można przynieść go w koszyczku ze święconką, a w Wielkanocny Poranek
podzielić się nim z bliskimi. W ten sposób uczynicie piękny gest solidarności.

5. Bardzo dziękuję za posprzątanie kościoła Państwu Annie, Jarosławowi, Kacprowi i Nikoli
Wieczorkom, Panu Wiesławowi Gierasowi oraz Pani Marii Witek. Wielkie Bóg zapłać!
W bieżącym tygodniu prosimy o zapewnienie porządku w kościele mieszkańców
z ul. Akacjowej. Sprzątanie będzie w sobotę od godziny 10.00.

6. Pamiętajmy o lekturze prasy katolickiej, która może być wypełnieniem jednego z wielu
postanowień wielkopostnych. Jest „Niedziela”, „Gość Niedzielny” z bezpłatnym dodatkiem -
filmem na dvd „Ignacy Loyola”. Jest to wspaniale opowiedziana historia dramatycznych
i przełomowych momentów z życia świętego Jezuity.
Da młodszych czytelników jest „Mały Gość Niedzielny” oraz „Tęcza”.

..........................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz

31 marca 2019 r.

Podobny obraz
..................................... .....IV Niedziela Wielkiego Postu

1. Czwarta Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare, znaczy Cieszcie się.
Zbliżają się bowiem święte dni paschalne, podczas których Bóg okaże swoje miłosierdzie.
Największym znakiem tej miłości będzie Ofiara złożona przez Chrystusa na drzewie krzyża,
która stanie się źródłem zbawienia dla całej ludzkości.

2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W pierwszy czwartek miesiąca modlimy się w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia
zakonnego. Pierwszy piątek przypomina nam tajemnicę konania Pana Jezusa na krzyżu
i Jego otwarte Serce. Po Mszy św. będzie nabożeństwo i zmiana tajemnic Żywego Różańca.
W pierwszą sobotę miesiąca wpatrujemy się w Serce Maryi przebite mieczem boleści.

3. W dalszym ciągu można nabywać w cenie 5 zł mały i 15 zł duży Paschalik - świecę Caritas,
którą zapalimy w Wielką Sobotę w czasie Wigilii Paschalnej,
a później w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego na świątecznych stołach.

4. Święty czas Wielkiego Postu wykorzystajmy jak najowocniej dla naszego zbawienia.
Uczestnicząc w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalach, pod zwykłymi warunkami,
możemy zyskać odpust zupełny. W tym duchu pragniemy przeżyć nasze rekolekcje
wielkopostne, które odbędą się od piątku do przyszłej niedzieli.
Plan rekolekcji jest podany w Aktualnościach na parafialnej stronie internetowej

Do chorych i ludzi starszych , którzy nie mogą przyjść do kościoła udamy się w piątek
od godziny 8.00. Prosimy zgłaszać te osoby w zakrystii.

Ofiara złożona na tacę w te dni będzie wyrazem naszej wdzięczności
Księdzu Rekolekcjoniście za podjęty trud. Rekolekcje poprowadzi Ksiądz Ryszard Gęgotek.

5. Serdecznie prosimy o ofiarę na kwiaty do Grobu Bożego.
Można ją składać do koszyczka przy krzyżu adoracyjnym.

6. Serdecznie dziękuję za posprzątanie kościoła Paniom: Magdalena Mika, Wioletta Siudak
i Maria Witek. Bóg zapłać!
Prosimy, aby w tym tygodniu o porządek w kościele zadbali mieszkańcy z ul. Topolowej.
Sprzątanie odbywa się w sobotę od godziny 10.00.

7. Osoby, które zapisały się na wyjazd do Cieszyna na Mękę Pańską
prosimy o uzupełnienie danych tj. Numer PESEL oraz wpłatę 55 zł.
Są jeszcze 3 wolne miejsca. Wyjazd sprzed kościoła o godzinie 14.30.

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są nowe numery Niedzieli, Gościa Niedzielnego,
oraz Małego Gościa Niedzielnego i Tęczy dla młodszych czytelników.

.........................................................................Proboszcz ks. Leszek Łuszcz