Darowizny na rzecz zabytkowego kościoła

NA REMONT I RESTAURACJĘ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA
.
OSOBY PRAWNE (2008-2019)
..
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zabytkowego Kościoła w Bobrownikach 185 624 zł
..
Budimex SA Warszawa, Oddział BK Południe w Krakowie 10 000 zł
..
RECO Konserwacja Zabytków Sp. z o.o. Katowice 14 000 zl
.
ARKADA Sp. z o.o. Jerzy Nawara Katowice 1650 zł
..
Bank Spółdzielczy w Będzinie 1300 zł
...
Wytwórnia Chemiczna CAGRO Maria Cieśla 1000 zł
..
Usługi Pogrzebowe EDEN Leszek Dyszy 500 zł
..
Ferma Drobiu Jerzy Droś 500 zł
..
PBHU "INTERPROMEX" Będzin 300 zł
.
Usługi wykonane nieodpłatnie
.
PPHU BARBARA, Ruda Śląska - wycenione na 5000 zł
.
Zakład Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z o.o., Radzionków - wycenione na 3 500 zł
.
Zakład Instalacji Elektrycznych Jacek Dyszy, Bobrowniki - wycenione na 1 000 zł
,.
OSOBY FIZYCZNE (2008-2017)
.,
Barbara i Józef Skubaczowie • Zofia Muc • Halina Gajdzik 
..
Małgorzata Kosmala • Agnieszka Wieczorek • Tomasz Karaś 
.
Marek Kucharzewski • Jarosław Słota • Danuta i Tadeusz Wieczorkowie
.
Jacek Dyszy • Stanisław Ligocki • Grzegorz Ernt
.
Andrzej Nowak • Agnieszka Słowik • Halina Węgrzyn 
.
Tomasz Zawiślak • Urszula i Piotr Baciowie • Jarosław Cieśla
.
Marian Cieśla • Sylwia Kaftan • Stanisława Panek
.
Grażyna Pawłowska • Pelagia Dyszy • Edward Korfanty 
.
Maria Maczuga • Tadeusz Mitas • Rodzina z ul. Sienkiewicza
.
Beata Sikorska i Piotr Jendryka • Janusz Stawarz • Marek Siuda
.
Sabina Kałużna  • Justyna i Marek Pacukiewiczowie • Adam Piskor
..
ROK 2018
.
Barbara i Józef Skubaczowie
.
Wanda i Jarosław Słotowie • Tomasz Zarychta • Wojciech Woźniak
.
Zdzisława Felińska z d. Bartusik • Lidia i Artur Palaczowie
.
Janina Kozłowska • Wiesława Zarychta    
..
Łukasz, Marek i Włodzimierz Swobodowie • Henryk Flak
.
Maria Maczuga • Halina Węgrzyn
..
Teresa i Tadeusz Michalikowie • Katarzyna Witek
.
(Razem 4 234 zł)
.
ROK 2019
.
Barbara i Józef Skubaczowie • Lidia i Artur Palaczowie • Janina Kozłowska
..
Barbara i Tomasz Zarychtowie • Halina i Włodzimierz Swobodowie
.
Małgorzata Kosmala • Grzegorz Motyka • Zofia Muc
...
Agnieszka Słowik • Janusz Antoni Stawarz • Rodzina z ul. Sienkiewicza
.
Teresa i Tadeusz Michalikowie • Alina Niedziałakowska Duda • Marek Duda
.
Halina Gajdzik • Parafianka z ul. Sienkiewicza • Barbara i Roman Dyszy
....
Wacława i Ryszard Kajdasowie • Tadeusz Koźmiński • Władysława Muc
..
Maria Maczuga • Stanisława Panek • Aleksandra i Wiesław Sokołowie
..
Halina i Włodzimierz Swobodowie •  Henryk Wadowski • Halina Węgrzyn
.,.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Parafii św. Wojciecha w Radzionkowie
..
Ewa Całka • Jadwiga Komorowska
.
( Razem 5 140 zł )
.
ROK 2020
.
Rodzina Barbary i Józefa Skubaczów  
.
Janina Kozłowska • Halina Gajdzik • Zofia Muc • Henryk Wadowski
.
Małgorzata Kosmala • Waldemar Berez • Stanisława Panek • Halina Węgrzyn
.
Henryk Bacia • Magdalena Mika • Władysława Muc • Teresa Olszówka
.
Jadwiga Skórka • Anna i Antoni Skupieniowie • Halina i Włodzimierz Swobodowie
.
Łukasz Berger • Bożena Czarnecka
.
( Razem 3 814 zł )
.
ROK 2021
.
Józef Skubacz • U.P. EDEN Leszek Dyszy
.
Aldona i Lucjan Antończakowie
.
Agnieszka Słowik • Rodzina Cz.M. Radeckich i M.W. Kasperczyków • Zofia Muc
.
Henryk Malina • Maria Kołodziejczyk • Jolanta i Henryk Wadowscy   
.
Waldemar Berez • Roman Dyszy • Stefan Krzywicki
.
Teresa i Tadeusz Michalikowie • Krystyna Nocuń 
.
Renata Panek • Bożena Rogula • Jadwiga Skrzypiec-Skowronek
.
Anna i Franciszek Skupieniowie • Halina i Włodzimierz Swobodowie
.
Grażyna Szewczyk • Halina Węgrzyn • Jolanta i Tomasz Wieczorkowie
.
Adam P. Fisior z Jaworzna • Teresa Zawiślak • Andrzej Urbański
.
Piotr Dalida • Wanda Jaszczur • Henryka Kadłubiec • Janina Kozłowska
.
Władysława Muc • Aniela Pitas • Tadeusz Saternus z Zabrza
.
Aleksandra i Wiesław Sokołowie • Tymoteusz Wieczorek • Beata Sikorska
.
.( Razem 9 290 zł )
.
.
ROK 2022
.
Aldona i Lucjan Antończakowie • Halina Węgrzyn • Anna Duda-Skupień
.
Franciszek Skupień • Henryk Wadowski • Teresa i Tadeusz Michalikowie
Stanisław Panek • Turyści z Torunia i Rybnika
( Razem 1882,50 zł )
...
.
.
Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania.
.
Tym szlachetnym gestem dali wyraz odpowiedzialności
.
za spadek po wielu pokoleniach bobrowniczan.
.
Bóg Zapłać !
.
Bardzo cieszy rosnące zrozumieniu przez naszą społeczność parafialną
.
wartości i roli sakralnego dziedzictwa kulturowego naszej małej Ojczyzny.
.
Zapewne są jeszcze osoby i rodziny,
.
które noszą się z zamiarem dołączenia do grona darczyńców
.
- zarówno wśród tych, którzy mieszkają tu od urodzenia
.
- jak i wśród tych, którzy wybrali Bobrowniki na miejsce dla siebie
.
i dla swoich dzieci.
.

Gdyby każda rodzina przekazywała na rok choć symboliczną kwotę,
.
restauracja naszego zabytku byłaby spokojnie i efektywnie realizowana.
.
Ɣ
.
W w/w wykazach podano nazwy i nazwiska osób, które dokonały wpłat potwierdzonych
parafialnymi kwitami KP lub na specjalnie wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy
..............................PKO BP S.A. o 1 w Sosnowcu, Kilińskiego 20
..............................Nr 53 1020 2498 0000 8202 0470 3387
..............................Nr  53 1020 2498 0000 8202 0470 3387
Dane posiadacza rachunku:
..............................Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca
..............................ul. Sienkiewicza 244
..............................42-583 Bobrowniki
z dopiskiem: Na restaurację zabytkowego kościoła.
.
.
Nazwiska osób wpłacających na konto lub do kasy Stowarzyszenia są podane
.
w zakładce Stowarzyszenie na rzecz ochrony zabytkowego kościoła w Bobrownikach.
.
Nazwiska wszystkich przekazujących darowizny wraz z podaniem przekazanych kwot
.
są zapisywane w Pamiatkowej Księdze Darczyńców i Dobroczyńców
.
wystawionej do wglądu w zabytkowym kościele.
..
..
Szczodrzy darczyńcy zostaną w przyszłości upamiętnieni "na wieczne czasy"
.
tabliczkami umieszczonymi w kościele.
.
Uwaga: Darowizny na cele sakralne przekazane przelewem
.
............są odliczane od dochodu podatnika.
.
=========================================================
.
Ogólny koszt prac wykonanych na zabytkowym kościele
w latach 2008-2019 to ~1 283 000 zł.
.
W 2008 r. naprawiono oraz zakonserwowano konstrukcje dwu wież i ściany zachodniej;
wymieniono ich oszalowanie; wykonano nowe hełmy z blachy miedzianej i daszek
nad głównym wejściem do kościoła
(kosztem 121 200 zł).
W 2009 r. naprawiono konstrukcję więźby dachowej;
wymieniono pokrycie dachu z zużytej blachy ocynkowanej na pokrycie gontem;
wykonano nową miedzianą blacharkę dachową;
naprawiono oraz zakonserwowano konstrukcję pozostałych ścian zewnętrznych
i wymieniono ich odeskowanie; wykonano daszki nad pozostałymi drzwiami;
wymieniono rynny, ruryrury spustowe i instalację odgromową
(kosztem 396 880 zł).
W 2010 r. wykonano nowe drzwi i odrzwia, nowe okna, ościeżnice i parapety; 
naprawiono fundamenty i cokół; wykonano izolację przeciwwilgociową
(kosztem 85 780 zł).
W 2011 r. zainstalowano systemy sygnalizacji pożaru i włamania
(kosztem 18 360 zł).
W 2012 r. naprawiono i otynkowano kamienny cokół od strony wewnętrznej kościoła,
wymieniono pokrywające go płyty laminowane na deski drewniane
i odtworzono zmurszały gzyms wieńczacy cokół
(kosztem 34 360 zł).
W 2013 r. odrestaurowano i zabezpieczono okapem cokół po zewnętrznej stronie   
(kosztem 24 860 zł).
W 2014 r. zakonserwowano dach, odrestaurowano zakrystię, 
wykonano modernizację instalacji elektrycznej
(kosztem  74 770 zł).
W 2015 r. dokonano montażu promienników ciepła
i wymiany starej instalacji w elementach oświetlenia na ledową,
wraz z renowacją tych elementów
oraz termoizolacji okien wraz z konserwacją witraży.
(kosztem 57 740 zł).
W 2016 r. dokonano konserwacji elewacji kościoła
(kosztem 38 500 zł).
W 2017 r. dokonano odsłonięcia polichromii stropu i ścian nawy kościoła 
(kosztem 181 315 zł).
W 2018 r. dokonano powtórnej konserwacji dachu
(kosztem 9 949 zł).
oraz odsłonięto polichromię ścian niższej nawy kościoła
(kosztem 40 124 zł).
W 2019 r. odsłonięto polichromię stropu niższej nawy kościoła 
(kosztem 65 733  zł).
oraz dokonano restauracji prospektu organowego wraz z naprawą organów
(kosztem 133 532 zł).
W 2021 r. dokonano odsłonięcia polichromii stropu i dwu ścian prezbiterium
(kosztem 165 147 zł).
.
Realizacja tych prac była możliwa dzięki wsparciu samorządów lokalnych, instytucji
państwowych, osób prawnych i fizycznych, które przekazały kwoty pieniężne na konto
Parafii i Stowarzyszenia. Bez przekazanych przez wymienione podmioty środków,
wykonanie wymienionych prac byłoby niemożliwe.
Za tak cenną pomoc, będącą rzeczywistym wyrazem wsparcia dzieła
ratowania zabytkowego kościoła dla następnych pokoleń,
składamy wymienionym serdeczne chrześcijańskie Bóg zapłać.