Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zabytkowego Kościoła

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zabytkowego Kościoła
w Bobrownikach
ϫ

ZARZĄD

Marian Cieśla - Prezes
Zygmunt  Kubanowski - Wiceprezes
Kazimiera Wymysło - Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA

Andrzej Plech
Krystyna Rabus - Bula
Teresa Zawiślak

CZŁONKOWIE

Henryk Bacia, Krystyna Bożek, Aleksandra Dyszy, Janusz Dziuk,
ks. Jarosław Koczur, Włodzimierz Koźmiński, Maria Lipa-Kuczyńska,
Tadeusz Miara, Gabriela Mitas, Teresa Płoszaj-Binko, Jadwiga Podleżyńska,
Stanisław Przybylak, Bożena Siuda, Adam Słania, Wojciech Słania,
Grażyna Szewczyk, Piotr Szewczyk, Janina Szpak,
Czesława Woźniak, Karolina Zasadzień-Gajdzik, Małgorzata Żyrek

ϫϫϫ

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Katowicach
w dniu 1 sierpnia 2006 r., staraniem grupy założycielskiej,
która z inicjatywy Pani Wirginii Jeleśniańskiej zebrała się 31 marca tegoż roku.

Swoją działalność opiera na założeniach statutowych spełniających wymogi art. 20
Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Od września 2007 r. posiada status organizacji pożytku publicznego
o nr KRS 0000261300.

Od 2008 r. należy do Związku Stowarzyszeń Lokalnej Grupy Działania
"Brynica to nie granica".

Do 30.09.2011 r. Prezesem Stowarzyszenia była Wirginia Jeleśniańska,
od 2.12.2011 r. do 29.03.2016 r. Małgorzata Żyrek.

ϫ

Stowarzyszenia prowadzi działalność promującą zabytkowy kościół św. Wawrzyńca
i zgodnie z porozumieniem zawartym z Parafią w dniu 1 sierpnia 2008 r.
dofinansowuje przedsięwzięcia podejmowane przez Parafię na rzecz jego zabezpieczenia.

Mottem wspólnego działania mają być słowa pisarza Stanisława Jachowicza:
„Cudze chwalicie, swego nie znacie – sami nie wiecie, co posiadacie".
ϫ

Darowizny na realizacje w/w celów można składać w gotówce u skarnika

bądź przelewem na konto Nr 96 1750 0012 0000 0000 3987 4881

Raiffeisen Bank Polska S.A.

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16.

ϫ

W 2007 r. celem pozyskiwania przez Parafię dotacji samorządowych i państwowych
na remont zabytkowego kościoła, Stowarzyszenie  zleciło wykonanie ekspertyzy stanu
ścian i więźby dachowej kościoła oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
dokumentów koniecznych do uzyskania  pozwolenia
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na prace budowlane, remontowe i restauratorskie w tym zakresie.

W 2008 r. w ramach konkursu wyłoniło wykonawcę robót oraz pozyskało dla Parafii
dotacje na remont i konserwację wież i facjaty kościoła - z budżetów Gminy Bobrowniki,
Powiatu Będzińskiego i Funduszu Kościelnego, na kwotę 104 326 zł.
W 2009 r. pozyskało dotacje z budżetu Powiatu Będzińskiego
na remont dachu na kwotę 40 000 zł.
ϫ
Przekazane przez sympatyków zabytkowego kościoła
darowizny i 1% podatku dochodowego
oraz dochody z wydawnictw i organizowanych koncertów,
pozwoliły Stowarzyszeniu dofinansować wykonane prace kwotą 176 229 zł.

» w 2008 r. remont wież i facjaty kwotą 17 610 zł «
» w 2009 r. remont dachu i ścian kościoła kwotą 88 995 zł «
» w 2010 r. badania archeologiczne kwotą 1 000 zł «
» w 2011 r. instalację systemów sygnalizacji pożaru i włamania kwotą 8 362 zł «
» w 2012 r. restaurację cokołu wewnątrz kościoła kwotą 10 828 zł «
» w 2013 r. renowację zewnętrznej strony cokołu kwotą 6 500 zł «
» w 2014 r. konserwację dachu kwotą 10 151 zł «
» w 2015 r. modernizację ogrzewania i oświetlenia kościoła
oraz renowację witraży i montaż szyb zespolonych kwotą 15 283 zł «
» w 2016 r. konserwację elewacji kwotą 10 500 zł «
» w 2017 r. odsłonięcie polichromii stropu i ścian nawy kwotą 7 000 zł «

.

DARCZYŃCY

Lata 2008-2017

CAGRO Cieśla 2700 zł • ENION Będzin 2500 zł • Z.U-P "Wsak"Kołando 1200 zł

Bank Spółdzielczy w Będzinie 1000 zł • ks. Wacław Chmielarski 1000 zł

Jacek Mościński 840 zł • Ewa i Krzysztof Bartusikowie 800 zł • Wirginia Jeleśniańska 700 zł

Fundacja "Zwiastun" 670 zł zł • Pracownicy Wydziału Oświaty Gminy Bobrowniki 629 zł

Kancelaria VERUS Ilona Wójtowicz 600 zł • Komitet Wydania Monografii Bobrownik 570 zł

Eryk Blachliński 500 zł • Nik-Pol 500 zł • ks. Henryk Opolka 500 zł • Z.M. Paruzel 500zł

Barbara Stacha 500 zł • Maria Kołodziejczyk 400 zł • Zofia i Jerzy Zasadzieniowie 400 zł

Jadwiga i Jerzy Droś 300 zł • poseł Ewa Malik 300 zł • RECYKLING Wojkowice 300 zł

Andrzej Plech 260 zł • Urszula i Piotr Baciowie 200 zł • poseł Grzegorz Dolniak 200 zł

FLAK INSBET 200 zł • KODAN Kosycarz 200  zł • Andrzej Mendrak 200 zł

senator Zbigniew Meres 200 zł • Jerzy Stankiewicz 200 zł • Stanisław Zasada 200 zł

Karolina Zasadzień-Gajdzik 200 zł • Małgorzata i Marek Żyrkowie 150 zł

Katarzyna i Krzysztof Adamscy 100 zł • Małgorzata Błaszczyk 100 zł

Krystyna i Jerzy Bulowie 100 zł • Maria Cieśla 100 zł • Henryk Głogowski 100 zł

Zofia Muc 100 zł • Stanisława Panek 100 zł • Danuta Rabsztyn 100 zł • Janusz Słania 100 zł

Jan Szpak 100 zł • Julia Twardokęs 100 zł • Jolanta i Henryk Wadowscy 100 zł

Teresa Zawiślak 100 zł • Wanda Jaszczur 50 zł • Michał Kowalik 50 zł

Zofia i Tadeusz Krzykawscy z Siemoni 50 zł • Anna Panek 50 zł

Mateusz Krzeszowiak 40 zł • Tadeusz Miara 40 zł

Janina i Janusz Bartusikowie 30 zł • Czesława Woźniak 25 zł • Antoni Spieczny 20 zł

.
Szczodrych darczyńców upamiętnimy tabliczkami w kościele, na wieczne czasy.

ϫ

Rok 2018

CAGRO Cieśla 300 zł • Jacek Mościński 100 zł • Daniela i Witold Chmielewscy 100 zl

Alina Dyszy 100 zł • Stanisława Panek 100 zł

 

 

 

 » 15.12.2017 «