Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zabytkowego Kościoła

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zabytkowego Kościoła
w Bobrownikach
ϫ

ZARZĄD

Marian Cieśla - Prezes
Zygmunt Kubanowski - Wiceprezes
Kazimiera Wymysło - Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA

Andrzej Plech
Krystyna Rabus - Bula
Teresa Zawiślak

CZŁONKOWIE

Krystyna Bożek, Marian Cieśla, Aleksandra Dyszy, Janusz Dziuk

Włodzimierz Koźmiński, ks. Jarosław Koczur, Zygmunt Kubanowski

Maria Lipa-Kuczyńska, Tadeusz Miara, Andrzej Plech

Teresa Płoszaj, Jadwiga Podleżyńska

Krystyna Rabus-Bula, Bożena Siuda, Adam Słania, Wojciech Słania

Janina Szpak, Kazimiera Wymysło, Karolina Zasadzień-Gajdzik

Teresa Zawiślak-Kucz, Zygmunt Żukowski, Żyrek Małgorzata

ϫϫϫ

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Katowicach
w dniu 1 sierpnia 2006 r., staraniem grupy założycielskiej,
która z inicjatywy Pani Wirginii Jeleśniańskiej zebrała się 31 marca tegoż roku.

Swoją działalność opiera na założeniach statutowych spełniających wymogi art. 20
Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Od września 2007 r. posiada status organizacji pożytku publicznego
o nr KRS 0000261300.

Od 2008 r. należy do Związku Stowarzyszeń Lokalnej Grupy Działania
"Brynica to nie granica".

Do 30.09.2011 r. Prezesem Stowarzyszenia była Wirginia Jeleśniańska,
od 2.12.2011 r. do 29.03.2016 r. Małgorzata Żyrek.

ϫ

Stowarzyszenia prowadzi działalność promującą zabytkowy kościół św. Wawrzyńca
i zgodnie z porozumieniem zawartym z Parafią w dniu 1 sierpnia 2008 r.
dofinansowuje przedsięwzięcia podejmowane przez Parafię na rzecz jego zabezpieczenia.

Mottem wspólnego działania mają być słowa pisarza Stanisława Jachowicza:
„Cudze chwalicie, swego nie znacie – sami nie wiecie, co posiadacie".
ϫ

Darowizny na realizacje w/w celów można składać w gotówce u skarnika

bądź przelewem na konto Nr 96 1750 0012 0000 0000 3987 4881

Raiffeisen Bank Polska S.A.

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16.

ϫ

W 2007 r. celem pozyskiwania przez Parafię dotacji samorządowych i państwowych
na remont zabytkowego kościoła, Stowarzyszenie  zleciło wykonanie ekspertyzy stanu
ścian i więźby dachowej kościoła oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
dokumentów koniecznych do uzyskania  pozwolenia
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na prace budowlane, remontowe i restauratorskie w tym zakresie.

W 2008 r. w ramach konkursu wyłoniło wykonawcę robót oraz pozyskało dla Parafii
dotacje na remont i konserwację wież i facjaty kościoła - z budżetów Gminy Bobrowniki,
Powiatu Będzińskiego i Funduszu Kościelnego, na kwotę 104 326 zł.
W 2009 r. pozyskało dotacje z budżetu Powiatu Będzińskiego
na remont dachu na kwotę 40 000 zł.
ϫ
Przekazane przez sympatyków zabytkowego kościoła
darowizny i 1% podatku dochodowego
oraz dochody z wydawnictw i organizowanych koncertów,
pozwoliły Stowarzyszeniu dofinansować wykonane prace kwotą 185 605 zł.

» w 2008 r. remont wież i facjaty kwotą 17 610 zł «
» w 2009 r. remont dachu i ścian kościoła kwotą 88 995 zł «
» w 2010 r. badania archeologiczne kwotą 1 000 zł «
» w 2011 r. instalację systemów sygnalizacji pożaru i włamania kwotą 8 362 zł «
» w 2012 r. restaurację cokołu wewnątrz kościoła kwotą 10 828 zł «
» w 2013 r. renowację zewnętrznej strony cokołu kwotą 6 500 zł «
» w 2014 r. konserwację dachu kwotą 10 151 zł «
» w 2015 r. modernizację ogrzewania i oświetlenia kościoła
oraz renowację witraży i montaż szyb zespolonych kwotą 15 283 zł «
» w 2016 r. konserwację elewacji kwotą 10 500 zł «
» w 2017 r. odsłonięcie polichromii stropu i ścian wyższej nawy kwotą 7 000 zł «
» w 2018 r. odsłonięcie polichromii ścian niższej nawy kwotą 2 300 zł «
» 2019 r. na odsłonięcie polchromii stropu niższej nawy, przegląd i knserwację
systemów sygnalizacji pożaru i włamania oraz opracowanie instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego kwotą 7086 zł «

«

DARCZYŃCY

Lata 2008-2017

CAGRO Cieśla • ENION Będzin • Z.U-P "Wsak"Kołando

Bank Spółdzielczy w Będzinie • ks. Wacław Chmielarski

Jacek Mościński • Ewa i Krzysztof Bartusikowie • Wirginia Jeleśniańska

Fundacja "Zwiastun" • Pracownicy Wydziału Oświaty Gminy Bobrowniki

Kancelaria VERUS Ilona Wójtowicz  • Komitet Wydania Monografii Bobrownik

Eryk Blachliński • Nik-Pol • ks. Henryk Opolka • Z.M. Paruzel

Barbara Stacha • Maria Kołodziejczyk • Zofia i Jerzy Zasadzieniowie

Jadwiga i Jerzy Droś • poseł Ewa Malik • RECYKLING Wojkowice

Andrzej Plech • Urszula i Piotr Baciowie • poseł Grzegorz Dolniak

FLAK INSBET • KODAN Kosycarz • Andrzej Mendrak

senator Zbigniew Meres • Jerzy Stankiewicz • Stanisław Zasada

Karolina Zasadzień-Gajdzik • Małgorzata i Marek Żyrkowie

Katarzyna i Krzysztof Adamscy • Małgorzata Błaszczyk

Krystyna i Jerzy Bulowie • Maria Cieśla z ul. Sienkiewicza 42 • Henryk Głogowski

Zofia Muc • Stanisława Panek • Danuta Rabsztyn • Janusz Słania

Jan Szpak • Julia Twardokęs • Jolanta i Henryk Wadowscy

Teresa Zawiślak • Wanda Jaszczur • Michał Kowalik

Zofia i Tadeusz Krzykawscy z Siemoni • Anna Panek

Mateusz Krzeszowiak • Tadeusz Miara

Janina i Janusz Bartusikowie • Czesława Woźniak • Antoni Spieczny

.
Szczodrych darczyńców upamiętnimy tabliczkami w kościele, na wieczne czasy.

ϫ

Rok 2018

CAGRO Cieśla • Małgorzata Kosmala • Zofia Muc • Agnieszka Słowik

Jacek Mościński • Daniela i Witold Chmielewscy • Alina Dyszy • Stanisława Panek

(Razem 1300 zł)

Rok 2019

Helena i Henryk Baciowie

Maria Kołodziejczyk • Małgorzata Błaszczyk • Agnieszka Błaszczyk z Bytomia

Krystyna i Jerzy Bulowie • Maria Cieśla z d. Potępka

Aleksandra Dyszy-Seralis • Barbara i Władysław Gawlikowie • Zofia i Roman Soińscy

Jacek Mościński • Zofia i Jerzy Zasadzieniowie • Teresa Zawiślak Kucz

Teodozja Buba • Jolanta i Jacek Dmowscy • Henryk Głogowski

Jadwiga i Michał Kowalikowie • Lesława i Henryk Mączkowie

(Razem 1850 zł)

Rok 2020

Jacek Mościński • Teresa Michalik • Halina Węgrzyn

Zofia i Jerzy Zasadzieniowie • Małgorzata Żyrek

(Razem 550 zł)

Rok 2021

Urszula i Piotr Baciowie

Małgorzata Błaszczyk • Maria Cieśla z d. Potępka • Jacek Mościński

Henryka Panek • Jerzy Zasadzień

Tedodozja Buba • Henryka Cieśla

(Razem 1 040 zł)

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA

W BOBROWNIKACH

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2023R.

WYNIK FINANSOWY ZA 2022 ROK                                                  + 10399,20 zł

SKŁADKI ZA 2023 ROK                                                                              1440,00 zł

DAROWIZNY ZA 2023 ROK                                                                     5058,90 zł

- 1,5 %                                                          -   4358,90 zł

- p.Jacek Mościński                                    -     100,00 zł

- p.T.Zawiślak-Kucz                                    -     200,00 zł

-p.H.Węgrzyn                                              -     100,00 zł

-p.p.J.H.Wadowscy                                    -     200,00 zł

-p.p.T.T.Michalikowie                                -     100,00 zł

RAZEM PRZYCHODY ZA 2023 ROK                                                      16898,10 zł

WYDATKI ZA 2023 ROK                                                                            3104,46 zł

-f-ra PROFI-POŻ.                                           -  2201,70 zł

- f-ra PLIK (foldery)                                       -    373,92 zł

-kwiaty dla proboszcza i wikarego            -    140,00 zł

- obsługa konta bankowego -    135,00 zł

- opłata skarbowa za pełnomocnictwa     -      99,00 zł

- f-ra ORANGE                                               -      60,64 zł

- f-ra PLIK (papier firmowy)                        -      49,20 zł

STAN NA KONCIE BANKOWYM                                                           12854,30 zł

STAN GOTÓWKI W KASIE                                                                          939,34 zł

STAN NA DZIEŃ 31.12.2023R.                                                               13793,64 zł

Sporządził:Skarbnik K.Wymysło