Pogrzeb katolicki

Pogrzeb katolicki

"Świętą i pobożną jest rzeczą modlić się za Zmarłych"
[por.2 Mch 12,44-45]

Katechizm Kościoła katolickiego podaje:

1683. Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina
podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi,
by oddać go "w ręce Ojca". Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego łaski
i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale.
Ofiarowanie to dokonuje się w pełni w czasie celebracji Ofiary eucharystycznej.
Błogosławieństwa, które ją poprzedzają i po niej następują, są sakramentaliami.

1684. Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła. Posługa Kościoła
powinna w tym przypadku jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym, a także
ożywiać uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach i głosić jej życie wieczne.

1685. Różne obrzędy pogrzebu wyrażają paschalny charakter śmierci
chrześcijańskiej oraz odpowiadają sytuacjom i tradycjom każdego regionu;
dotyczy to także koloru liturgicznego.

1686. Obrzędy pogrzebu (Ordo Exsequiarum) liturgii rzymskiej proponują trzy formy
pogrzebu, odpowiadające trzem miejscom ich sprawowania (dom, kościół i cmentarz).
Bierze się również pod uwagę, co dla rodziny ma szczególne znaczenie, jakie są
zwyczaje lokalne, czego wymaga kultura i pobożność ludowa. Przebieg celebracji jest
wspólny wszystkim tradycjom liturgicznym i zawiera cztery główne momenty:

1687. Pozdrowienie wspólnoty. Obrzęd pogrzebu rozpoczyna się pozdrowieniem
w duchu wiary. Do bliskich zmarłego kieruje się słowa "pocieszenia"
(w rozumieniu Nowego Testamentu jest to moc Ducha Świętego w nadziei).
Wspólnota zebrana na modlitwie oczekuje także "słów życia wiecznego".
Śmierć jednego z jej członków (lub jej rocznica, siódmy lub trzydziesty dzień po niej)
jest okazją, którą powinno się wykorzystać na zwrócenie uwagi na to,
co przekracza perspektywy "tego świata", i na doprowadzenie wiernych
do prawdziwych perspektyw wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego.

1688. Liturgia słowa. Liturgia słowa w czasie pogrzebu wymaga tym bardziej
szczególnego przygotowania, że w zebranej wspólnocie mogą znajdować się wierni,
którzy rzadko uczestniczą w liturgii, oraz przyjaciele zmarłego nie będący
chrześcijanami. Zwłaszcza homilia powinna "unikać rodzaju literackiego pochwalnej
mowy pogrzebowej" oraz ukazywać misterium śmierci chrześcijańskiej
w świetle Chrystusa Zmartwychwstałego.

1689. Ofiara eucharystyczna. Gdy  celebracja ma miejsce w kościele,
Eucharystia stanowi centrum paschalnej rzeczywistości śmierci chrześcijańskiej.
Wtedy właśnie Kościół wyraża swoją skuteczną jedność ze zmarłym,
ofiarując Ojcu, w Duchu Świętym, ofiarę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Prosi on wówczas, by jego dziecko zostało oczyszczone z grzechów oraz ich skutków
i zostało przyjęte do paschalnej pełni Uczty w Królestwie niebieskim.
Przez celebrację Eucharystii wspólnota wiernych, a szczególnie rodzina zmarłego
uczy się żyć w łączności z tym, który "zasnął w Panu" przyjmując Ciało Chrystusa,
którego zmarły nadal jest żywym członkiem.

1690. Pożegnanie zmarłego. Żegnając zmarłego, Kościół "poleca go Bogu".
Jest to "ostatnie pożegnanie, jakie wspólnota chrześcijańska oddaje swemu członkowi,
zanim jego ciało będzie wyniesione i pogrzebane".
Tradycja bizantyjska wyraża je przez pocałunek zmarłego.
W tym ostatnim pozdrowieniu "śpiewamy dla uczczenia jego odejścia z tego życia
i rozstania się z nami, ale także dlatego że nadal trwamy w komunii i w zjednoczeniu.
Śmierć nie oddziela nas od siebie, ponieważ wszyscy zdążamy tą samą drogą
i odnajdziemy się w tym samym miejscu.
Nie będziemy nigdy rozłączeni, ponieważ żyjemy dla Chrystusa
i teraz jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, idąc ku Niemu…
Wszyscy razem będziemy kiedyś w Chrystusie".

Zabronione są uroczyste obrzędy pogrzebowe w czasie Triduum Paschalnego.
W czasie pogrzebu w te dni odczytuje się tylko psalmy i modlitwy liturgii, uczestnikom
pogrzebu nie udziela się Komunii świętej.
Od Wielkiego Czwartku wieczorem do Wielkiej Soboty włącznie, nie wprowadza się ciała
do kościoła, w którym odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu.

♦ Osoby załatwiające sprawy pogrzebowe zgłaszają się w kancelarii parafialnej
jak najrychlej po stwierdzeniu zgonu przez lekarza w celu omówienia terminu, miejsca
i formy pogrzebu.

♦ Aby dopełnić pozostałe warunki m.in. spisanie zgonu,
należy przedstawić kancelarii parafialnej następujące dokumenty:
- odpis aktu zgonu z USC,
- zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych.

Według Kodeksu prawa Kanonicznego:

§ 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty,
pogrzebu koscielnego powinni być pozbawieni:
1° notoryczni odszczepieńcyi, heretycy i schizmatycy;
2° osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów
przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
3° inni jawni grzesznicy, którym nie można pryznać pogrzebu
bez publicznego zgorszenia wiernych.

.

Znalezione obrazy dla zapytania pogrzeb katolicki

» NA WIECZNY ODPOCZYNEK ODESZLI «

AD 2011

+Elżbieta Feliszowska, +Bogdan Bonisławski, +Pelagia Cieśla, +Maria Wola
+Sabina Pańta, +Mieczysława Dyszy, +Mieczysław Michalak, +Ernest Wolski
+Henryka Rabsztyn, +Tadeusz Zawłocki, +Stefan Flak, +Wiesława Idzik
+Zdzisław Pańta, +Bolesław Walacik, +Zenobia Suchanek, +Wanda Górecka
+Apolinary Kubanowski, +Kazimierz Kadłubiec, +Ilona Rabsztyn
+Ryszard Kadłubiec, +Helena Duda, +Leonarda Kańtoch
+Roman Żabinski, +Jadwiga Cholewa, +Helena Wymysło, +Marek Pitas
+Filomena Kadłubiec, +Krystyna Belowska, +Andrzej Rabsztyn
+Zofia Kołando, +Leszek Balaklejewski, +Mieczysław Dyszy
+Zdzisława Kadłubiec, +Waleria Świeboda, +Sylwia Krysiak
+Władysława Głogowska, +Pelagia Piwowońska, +Wincenty Zwirn
+Marianna Kadłubiec, +Krzysztof Dyszy, +Stanisław Fikier

AD 2012

+Daniel Wymysło, +Zygmunt Kania, +Zbigniew Sokoła, +Henryk Piwowoński
+Wiesława Kocur Stando, +Helena Kopińska, +Henryka Durańczyk
+Bogusław Nowak, +Jadwiga Bacia, +Marianna Całka, +Piotr Mikołajczak
+Eufemia Bartusik, +Marianna Duda, +Henryk Glita, +Helena Jamroży
+Władysława Opara, +Kazimiera Stasiak, +Helena Sokoła-Chwistek
+Janina Rabsztyn, +Anna Cieśla, +Marek Stanisław Łukasik
+Mieczysława Wymysło, +Tadeusz Gajdzik, +Martyna Justyna Ferdyn
+Kazimiera Dyszy, +Wenancjusz Mańka, +Jan  Kostrzewa
+Władysława Klimczyk, +Kazimierz Polak, +Iwona Stankiewicz
+Zdzisław Durańczyk, +Wanda Siudak, +Bogusława Olszówka
+Jan Szewczyk, +Wanda Słania, +Krzysztof Marcinkowski

AD 2013

+Bronisława Hajduk, +Franciszek Błaszczyk, +Zofia Minior, +Jan Węgrzyn
+Zbigniew Przebolewski, +Agnieszka Rozkosz, +Maria Walacik
+Wanda Wyderka, +Czesław Gnacik, +Stanisław Mańka, +Lila Anna Karch
+Józefa Soska, +Witold Rabus, +Józef Julian Dyszy, +Krzysztof Gajdzik
+Aurelia Franciszka Panek, +Mieczysław Józef Pudło, +Stefan Zaporowski
+Bogusław Przybylak, +Aniela Karch, +Genowefa Olszówka
+Wirginia Jeleśniańska, +Alfreda Waleria Polak
+Wiesław Dwornikowski, +Tadeusz Szajko vel Masterczuk, +Emilia Olszówka
+Aniela Boczar, +Maria Franciszka Król, +Róża Irena Knapik
+Mieczysława Zasada, +Sebastian Cichy, +Józef Puchacz
+Mieczysław Piotr Duda, +Barbara Zięba, +Alojzy Kadłubiec
+Janusz Słania, +Czesława Kołando, +Wiesław Waniel, +Izabela Zięba
+Ewa Lidia Nocuń, +Donata Bronisława Kubańska, +Zuzanna Olszówka
+Włodzimierz Piotr Woźniak, +Eugeniusz Dyszy, +Józef Siudak

AD 2014

+Piotr Stacha, +Jerzy Kadłubiec, +Edward Jerzy Kadłubiec
+Zdzisława Balbina Sokoła, +Liliana Sokoła, +Renata Obara, +Euzebia Cieśla
+Genowefa Karch, +Andrzej Kołando, +Stefania Leszka Sokoła
+Ryszard Kaszuba, +Zenon Ozdoba, +Lidia Rabsztyn,+Józef Ciszewski
+Mieczysław Bacia, +Anna Cieśla, +Marianna Fierka
+Zygmunt Kadela, +Olek Szymkiewicz, +Franciszek Rudolf Kempa
+Helena Cieśla, +Bogusław Tadeusz Pamuła, +Genowefa Julianne Świonć
+Renart Wieczorek, +Małgorzata Maćkowiak, +Bernard Seget
+Wenancjusz Dyszy, +Marianna Dyszy

AD 2015

+Jadwiga Franielczyk, +Wanda Rabsztyn, +Anna Bacia, +Franciszek Karmański
+Kazimierz Stanisław Wilczyński, +Zdzisława Elżbieta Nowak
+Stefania Honorata Karch, +Weronika Szlęk, +Tadeusz Węgrzyn
+Tadeusz Marian Żuwalski, +Czesław Warmuz, +Emilia Gasz, +Janina Ziętek
+Julian Mendrak, +Stanisław Józef Niziołek, +Wiesława Zubek
+Czesław Przewoźny, +Halina Stanisława Rabus
+Waldemar Konstanty Dróżdż, +Helena Regina Gajdzińska
+Mieczysław Nowak, +Pelagia Olszówka, +Jan Spiżewski, +Barbara Nowak
+Bogdan Lewandowski, +Henryk Bacia, +Paweł Józef Mastalerz
+Bernadeta Wyderka, +Wanda Józefa Kranc, +Wanda Michalak
+Stefania Wyderka, +Helena Magdalena Kaim
+Danuta Ewa Kosycarz, +Zdzisław Panek

AD 2016

+Helena Seget, +Jadwiga Cieśla, +Jerzy Franciszek Fierka, +Wacław Przybylak
+Anna Jadwiga Targosz, +Regina Stefania Haładus
+Janina Krystyna Nowak, +Maja Dudkiewicz, +Teresa Maria Łuczyk
+Horst Paweł Wostal, +Wiktor Ozdoba, +Arkadiusz Caban, +Irena Helena Karch
+Maria Gajdzik, +Julianna Katarzyna Cieśla, +Tadeusz Kozieł
+Bogusław Ludwik Książek, +Bolesława Pawełczyk, +Krzysztof Józef Idzik
+Zofia Maria Wymysło, +Piotr Józef Gajdzik, +Jerzy Kozieł
+Krzysztof Antoni Zięba, +Alicja Kolenda, +Agnieszka Targońska
+Urszula Maria Dudek, +Kazimierz Polikarp Maćkowiak, +Franciszek Nowak
+Stanisław Antoni Ściebura, +Wanda Cieśla, +Henryk Stanisław Mańka
+Wenancjusz Stanisław Panek, +Stanisław Kozłowski, Jan Jerzy Nawrot
+Stefania Brol, +Józef Filip Grabiec, +Kazimiere Cecylia Berez
+Stanisław Zabiegliński, +Jan Jerzy Kudela, +Zofia Ledwoch
+Janina Stefania Bacia, +Kryspina Ozdoba, +Maria Feliksa Dyszy

AD 2017

+Grzegorz Dominik Mitas, +Jerzy Warduliński, +Honorata Wieczorek
+Zofia Haładus, +Marianna Kowalik, +Marek Żyrek
+Ewa Władysława Wyderka, +Marian Bernard Kadela, +Wanda Żyłowska
+Anna Jadwiga Panek, +Jerzy Wola, +Antoni Szkutnik, + Janina Pawełczyk
+Henryka Bartusik, +Zdzisława Maria Olszówka, +Stefan Gasz
+Zygmunt Czapla, +Anna Szewczyk,+Maria Inga Wypych
+Henryk Jan Duda, +Janina Zabiegała, +Elżbieta Marian Bartusik,
+Józefa Karch, +Mariusz Stanecki, +Łukasz Maciej Kończak
+Bolesława Grzelewska, +Teresa Szczurek, +Wiktor Marek Bąkowski
+Waldemar Marian Muc, +Paweł Moryl, +Janina Spieczny, +Marek Gieras
+Janina Jankowska, +Maria Rabsztyn, +Zbigniew Sebastian Bacia
+Antonina Rozlach, +Henryk Józef Zarychta, +Małgorzata Mucha

AD 2018

+Leon Ożóg, +Jadwiga Węgrzyn, +Antoni Olszówka, +Józef Jan Krawiec
+Ryszard Świeboda, +Ryszard Cieśla, +Józef Wiesław Lisik
+Kazimierz Marian Ważny, +Krzysztof Marian Poroszewski, +Maria Mościńska
+Honorata Głogowska,+Mirosław Karch, +Teresa Władysława Krzywicka
+Sabina Czerska, +Józef Jan Urbański, +Jan Marian Olszowski
+Henryka Górecka, +Joanna Cichy, +Janusz Jerzy Sokoła, +Janina Kluk-Boczar
+Grażyna Stankiewicz, Władysław Walenty Stawarz
+Grażyna Zofia Cichoń, +Marta Sowińska, +Zdzisława Irena Kadłubiec
+Włodzimierz Stanisław Zięba, +Mieczysław Mańka
+Mirosława Latos, +Danuta Michalak, +Teresa Bogumiła Michalak

AD 2019

+Antoni Wawrzyniec Maroń, +Henryka Panek, +Barbara Katarzyna Pitas
+Waldemar Wola,+Bożena Stanisława Trzcińska,+Eugeniusz Panek
+Kazimierz Józef Bartusik, +Henryka Świerszczyk, +Józef Cieśla
+Władysław Boczar, +Łukasz Jerzy Wodarczyk, +Pelagia Dyszy
+Joanna Bronisława Dyszy, +Zuzanna Łucja Giza, +Tadeusz Mitas
+Henryk Książek, +Barbara Bednarz, +Andrzej Mieczysław Buba
+Zdzisław Wojciech Ujec, +Katarzyna Stanecka,
+Czesław Karch
+Barbara Bożena Gajdzik, +Henryk Józef Klimaj 
+Krzysztof Całka,+Henryk Głogowski

AD 2020

+Lucyna Agnieszka Skrzypiec, +Teresa Stanisława Gajdzik
+Olimpia Kazimiera Zych, +Teresa Piątek, +Felicja Faryś
+Dominika Kudala, +Halina Cieśla, +Zenon Dyszy, +Barbara Irena Gajdzik
+Zygmunt Górecki, +Edward Jan Dyszy, +Teresa Bem, +Cecylia Anna Olszówka
+Bogumiła Irena Romaldowska, +Adam Miara, +Piotr Stanisław Targosz
+Jerzy Stanisław Czarnecki, +Kazimierz Stefan Zubek, +Józef Cieśla
+Anna Elżbieta Dyszy, +Dariusz Kosycarz, +Alina Elżbieta Kraińska
+Krzysztof Franciszek Rabsztyn, +Stanisław Sokoła, +Barbara Maria Konieczny
+Gerda Zofia Sokoła, +Helena Zasadzień, +Anna Chwistek
+Henryka Sokoła, +Czesława Woźniak, +Marek Harasimowicz
+Paulina Kruk, +Jerzy Grzegorz Kudela, +Bogusław Pitas

AD 2021

+Gabriela Aniela Mitas,+Helena Zofia Przybylak,+Helena Dyszy
+Stanisław Ludwik Zasada,+Filomena Kaszuba,+Henryk Bacia,+Helena Ziajor
+Janina Julianna Kozłowska,+Janina Skutnik,+Józefa Teresa Kubańska
+Agnieszka Aniela Cieśla,+Jerzy Stanisław Jędrzejec
+Włodzimierz Czesław Mańka,+Jerzy Kranc,+Jerzy Józef Bula,+Jerzy Gajdzik
+Maria Jadwiga Dąbrowicz,+Krystyna Danuta Marcinkowska
+Stanisław Marian Piwowoński,+Teresa Mosur,+Dorota Henryka Polak
+Stanisław Bartusik,+Janina Szuter,+Wenancjusz Gocyła,+Krystyna Kordula
+Tadeusz Bronisław Skrzypiec,+Grażyna Warmuz,+Henryk Piotr Olszówka
+Justyna Mieczysława Bacia,+Roman Henryk Mańka,+Lidia Maria Gajdzik
+Zygmunt Franciszek Janoszka,+Helena Madejska,+Marian Józef Więcko
+Joachim Maksymilian Gajda,+Zygmunt Leśko,+Zygmunt Józef Woźniak
+Iwona Lucyna Proszowska,+Henryka Lucyna Boroń,+Zofia Dyszy
+Łukasz Bogdanowicz,+Zyta Kubiak,+Rafał Stefan Skrzypiec
+Bożena Stanisława Dyszy,+Zofia Anna Trefon,+Tadeusz Stefan Twardokęs
+Stanisław Marian Bacia,+Jadwiga Joanna Kadłubiec
+Jan Iwanicki,+Wenancjusz Sokoła

AD 2022

+Jarosław Edward Karch,+Krytyna Weronika Czernikarz,+Henryka Panek
+Krystyna Gubała,+Józef Rabsztyn,+Robert Jarzębski,+Edward Bednorz
+Patrycja Fisior,+Helena Karch,+Zdzisława Ferdyn,+Kazimierz Nawrot
+Antoni Zbigniew Olszówka,+Zygmunt Karch,+Henryk Józef Kozieł,+Józef Zapart
+Janusz Woźniak,+Józef Węgrzyn,+Krzysztof Jan Miara,+Zygmunt Andrzej Szpak
+Janina Węgrzyn,+Krystyna Rozalia Nikiel Kubasik,+Wanda Maria Głogowska
+Jadwiga Dyszy,+Henryk Piotr Cieśla,+Tomasz Antoni Sobota
+Bożena Danuta Młodożeniec,+Halina Rokita,+Halina Danuta Solarska Plech
+Helena Hajduk,+Helena Janina Olszówka Szymkiewicz
+Barbara Wanda Kozakowska,+Aniela Bronisława Bacia,+Adam Wyderka
+Honorata Swoboda,+Genowefa Skrzypiec,+Mirosława Pamuła,+Adam Haliński
 

Rodzinom zmarłych składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia.
Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu i modlitwie Parafian.
» Niech odpoczywają w pokoju «

x