Dotacje

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Europa inwestująca w obszary wiejskie”
.
Operację pn. „Prace konserwatorskie na prospekcie organowym
wraz z organami i odsłonięcie polichromii stropu nad prospektem
zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Bobrownikach”
mającą na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego, zrealizowaną w 2019 r.
współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
.
Publiczne środki wspólnotowe:  84 966,41 zł
Publiczne środki krajowe wypłacane przez ARiMR: 48 565,59 zł
.
.
.
.
.
Zadanie
Odsłonięcie polichromii stropu niższej nawy i fragmentu stropu prezbiterium
zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Bobrownikach
zrealizowane w roku 2019.
dofinansowały:
.
GMINA BOBROWNIKI
.
Znalezione obrazy dla zapytania gmina bobrowniki herb..
kwotą 50 000 zł ..
.
POWIAT BĘDZIŃSKI
.
File:POL Będzin COA.svg
kwotą 10 000 zł
.
*************************************************************
.
Zadanie
Odsłonięcie polichromii ścian niższej nawy
zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Bobrownikach
zrealizowane w roku 2018
dofinansował Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach
kwotą 19 937 zł
.
Znalezione obrazy dla zapytania śląski konserwator zabytków
.
Zadanie
Konserwacja gontów na dachu zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca
w Bobrownikach
zrealizowane w roku 2018
sfinansowała Gminy Bobrowniki
kwotą 9 949, 22 zł
.
Znalezione obrazy dla zapytania gmina bobrowniki herb
.
**************************************************************
.
Zadanie
Odsłonięcie polichromii stropu i ścian nawy
zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Bobrownikach
zrealizowane w roku 2017
dofinansowały:
.
.Znalezione obrazy dla zapytania mkidn logo
kwotą 99 714,33 zł
..
.
Znalezione obrazy dla zapytania śląski konserwator zabytków
.kwotą 50 455,00 zł
.
.
GMINA BOBROWNIKI
.
Znalezione obrazy dla zapytania gmina bobrowniki herb
kwotą 22 000,00 zł
...
.
************************************************************
..
Zadanie
Prace konserwatorskie na elewacjach
zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Bobrownikach
zrealizowane w roku 2016
dofinansowała
GMINA BOBROWNIKI
.
Znalezione obrazy dla zapytania gmina bobrowniki herb
kwotą 20 000 zł
.kwotą 2.0 000 zł
****************************************************
.
Zadanie
Modernizacja systemu grzewczego i oświetleniowego
oraz termoizolacja okien wraz z renowacją witraży
zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Bobrownikach
zrealizowane w roku 2015
dofinansowały: 
.
GMINA BOBROWNIKI
.
Znalezione obrazy dla zapytania gmina bobrowniki herb
kwotą 20 000 zł
..
POWIAT BĘDZIŃSKI
.
File:POL Będzin COA.svg
kwotą 13 205 zł
.
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W KATOWICACH
.
Znalezione obrazy dla zapytania wfośigw
kwotą 8 750 zł
.
.
********************************************************
.
Zadanie
Prace konserwatorskie na dachu
zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca
zrealizowane w 2014 r. zostało dofinansowane
przez Gminę Bobrowniki, kwotą 25 000 zł.
..
Znalezione obrazy dla zapytania gmina bobrowniki herb
..
Zadanie
Prace konserwatorskie w zakrystii
zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca
zrealizowane w 2014 r. zostało dofinansowane
przez Powiat Będziński, kwotą 9 000 zł.
.
File:POL Będzin COA.svg
.
Zadanie
Modernizacja instalacji elektrycznych
w zabytkowym kościele św. Wawrzyńca
zrealizowane w 2014 r. zostało dofinansowane
przez Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Katowicach, kwotą 29 407 zł.
..
Znalezione obrazy dla zapytania śląski konserwator zabytków
.
.
*********************************************************************
.
Zadanie
Renowacja cokołu kościoła św. Wawrzyńca
zrealizowane w 2013 r. zostało dofinansowane
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Gminę Bobrowniki
..

Znalezione obrazy dla zapytania gmina bobrowniki herb.
..
Zadanie
Restauracja i zabezpieczenie cokołu
w zabytkowym kościele św. Wawrzyńca
zrealizowane w 2012 r. zostało dofinansowane
przez Gminę Bobrowniki i Powiat Będziński
..
Znalezione obrazy dla zapytania gmina bobrowniki herb File:POL Będzin COA.svg
..
Zadanie
Instalacja systemów sygnalizacji i włamania
w zabytkowym kościele św. Wawrzyńca
zrealizowane w 2011 r. zostało dofinansowane
przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
.
Znalezione obrazy dla zapytania śląski konserwator zabytków
/*********
.
*********************************************************
.*
Ogólny koszt prac wykonanych na zabytkowym kościele
w latach 2008-2019 to ~1 283 000 zł.
.
W 2008 r. naprawiono oraz zakonserwowano konstrukcje dwu wież i ściany zachodniej;
wymieniono ich oszalowanie; wykonano nowe hełmy z blachy miedzianej i daszek
nad głównym wejściem do kościoła
(kosztem 121 200 zł).
W 2009 r. naprawiono konstrukcję więźby dachowej;
wymieniono pokrycie dachu z zużytej blachy ocynkowanej na pokrycie gontem;
wykonano nową miedzianą blacharkę dachową;
naprawiono oraz zakonserwowano konstrukcję pozostałych ścian zewnętrznych
i wymieniono ich odeskowanie; wykonano daszki nad pozostałymi drzwiami;
wymieniono rynny, ruryrury spustowe i instalację odgromową
(kosztem 396 880 zł).
W 2010 r. wykonano nowe drzwi i odrzwia, nowe okna, ościeżnice i parapety; naprawiono
fundamenty i cokół; wykonano izolację przeciwwilgociową
(kosztem 85 780 zł).
W 2011 r. zainstalowano systemy sygnalizacji pożaru i włamania
(kosztem 18 360 zł).
W 2012 r. naprawiono i otynkowano kamienny cokół od strony wewnętrznej kościoła,
wymieniono pokrywające go płyty laminowane na deski drewniane
i odtworzono zmurszały gzyms wieńczacy cokół
(kosztem 34 360 zł).
W 2013 r. odrestaurowano i zabezpieczono okapem cokół po zewnętrznej stronie   
(kosztem 24 860 zł).
W 2014 r. zakonserwowano dach, odrestaurowano zakrystię, 
wykonano modernizację instalacji elektrycznej
(kosztem  74 770 zł).
W 2015 r. dokonano montażu promienników ciepła
i wymiany starej instalacji w elementach oświetlenia na ledową,
wraz z renowacją tych elementów
oraz termoizolacji okien wraz z konserwacją witraży.
(kosztem 57 740 zł).
W 2016 r. dokonano konserwacji elewacji kościoła
(kosztem 38 500 zł).
W 2017 r. dokonano odsłonięcia polichromii stropu i ścian nawy kościoła 
(kosztem 181 315 zł).
W 2018 r. dokonano powtórnej konserwacji dachu
(kosztem 9 949 zł).
oraz odsłonięto polichromię ścian niższej nawy kościoła
(kosztem 40 124 zł).
W 2019 r. dsłonięto polichromię stropu niższej nawy kościoła 
(kosztem 65 733  zł).
oraz dokonano reestauracji prospektu organowego wraz z naprawą organów
(kosztem 133 532 zł).
.
Realizacja tych prac była możliwa dzięki wsparciu samorządów lokalnych, instytucji
państwowych, osób prawnych i fizycznych, które przekazały kwoty pieniężne na konto
Parafii i Stowarzyszenia. Bez przekazanych przez wymienione podmioty środków,
wykonanie wymienionych prac byłoby niemożliwe.
Za tak cenną pomoc, będącą rzeczywistym wyrazem wsparcia dzieła
ratowania zabytkowego kościoła dla następnych pokoleń,
składamy wymienionym serdeczne chrześcijańskie Bóg zapłać.
.
.
ƔƔƔ
.
INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE I PAŃSTWOWE
DOTUJĄCE REMONT, RENOWACJĘ I KONSERWACJĘ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA
.
.
.Znalezione obrazy dla zapytania gmina bobrowniki herb
.
Gmina Bobrowniki
W latach 2008-2018 przekazała 156 949 zł.
.
.
File:POL Będzin COA.svg
.
Starostwo Powiatu Będzińskiego
W latach 2008-2015 przekazało 149 431 zł.
.
.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
W latach 2009-2013 przekazał 240 765 zł.
.
.
Plik:POL województwo śląskie COA.svg
.
Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
W latach 2010-2018 przekazał 141 794 zł.
.
.
Znalezione obrazy dla zapytania wfośigw
.
WFOŚiGW w Katowicach
W roku 2015 przekazał 8 750 zł
.
.
..
Znalezione obrazy dla zapytania mkidn logo
.
Depatrament Ochrony Zabytków MKiDN
W roku 2017 przekazał  99 714 zł
..
.
.
Departament wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
MSWiA
W roku 2008 przekazał 60 000 zł.
.
.
DARCZYŃCY
...
OSOBY PRAWNE (2008-2018)
..
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zabytkowego Kościoła w Bobrownikach 178 538 zł
.
Budimex SA Warszawa
Oddział Budownictwa Komunikacyjnego Południe w Krakowie 10 000 zł
.
RECO Konserwacja Zabytków Sp. z o.o. Katowice 9 000 zl
.
PPRUH BARBARA Ruda Śląska 5500 zł
.
ARKADA Sp. z o.o. Jerzy Nawara Katowice 1800 zł
.
Bank Spółdzielczy w Będzinie 1300 zł
.
Wytwórnia Chemiczna CAGRO Maria Cieśla 1000 zł
.
Usługi Pogrzebowe EDEN Leszek Dyszy 500 zł
.
Ferma Drobiu Jerzy Droś 500 zł
.
PBHU "INTERPROMEX" Będzin 300 zł
....
..
OSOBY FIZYCZNE (2008-2017)
.
Barbara i Józef Skubaczowie • Zofia Muc • Halina Gajdzik 
..
Małgorzata Kosmala • Agnieszka Wieczorek • Tomasz Karaś 
.
Marek Kucharzewski • Jarosław Słota • Danuta i Tadeusz Wieczorkowie
.
Jacek Dyszy • Stanisław Ligocki • Grzegorz Ernt
.
Andrzej Nowak • Agnieszka Słowik • Halina Węgrzyn 
.
Tomasz Zawiślak • Urszula i Piotr Baciowie • Jarosław Cieśla
.
Marian Cieśla • Sylwia Kaftan • Stanisława Panek
.
Grażyna Pawłowska • Pelagia Dyszy • Edward Korfanty 
.
Maria Maczuga • Tadeusz Mitas • Rodzina z ul. Sienkiewicza
.
Beata Sikorska i Piotr Jendryka • Janusz Stawarz • Marek Siuda
.
Sabina Kałużna  • Justyna i Marek Pacukiewiczowie • Adam Piskor
..
ROK 2018
.
Barbara i Józef Skubaczowie
.
Wanda i Jarosław Słotowie • Tomasz Zarychta • Wojciech Woźniak
.
Zdzisława Felińska z d. Bartusik • Lidia i Artur Palaczowie
.
Janina Kozłowska • Wiesława Zarychta    
..
Łukasz, Marek i Włodzimierz Swobodowie • Henryk Flak
.
Maria Maczuga • Halina Węgrzyn
..
Teresa i Tadeusz Michalikowie • Katarzyna Witek
.
(Razem 4 234 zł)
.
ROK 2019
.
Lidia i Artur Palaczowie • Janina Kozłowska • Grzegorz Motyka
.
Teresa i Tadeusz Michalikowie • Janusz Antoni Stawarz • Rodzina z ul. Sienkiewicza
.
Alina Niedziałakowska Duda • Marek Duda • Halina Gajdzik
.
Parafianka z ul. Sienkiewicza • Barbara i Roman Dyszy
...
Wacława i Ryszard Kajdasowie • Jadwiga i Tadeusz Koźmińscy • Władysława Muc
.
Maria Maczuga • Stanisława Panek • Aleksandra i Wiesław Sokołowie
.
Henryk Wadowski • Halina Węgrzyn • Lesława i Henryk Mączkowie
.,
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Parafii św. Wojciecha w Radzionkowie
.
Jadwiga Komorowska
.
( Razem 2 860 zł )
(Razem 4 234 zł).
Ɣ
.
W w/w wykazach podano nazwy i nazwiska osób, które dokonały wpłat potwierdzonych
parafialnymi kwitami KP lub na specjalnie wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy
..............................PKO BP S.A. o 1 w Sosnowcu, Kilińskiego 20
..............................Nr  53 1020 2498 0000 8202 0470 3387
Dane posiadacza rachunku:

..............................Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca
..............................ul. Sienkiewicza 244
..............................42-583 Bobrowniki
z dopiskiem: Na restaurację zabytkowego kościoła.
Nazwiska darczyńców...
Nazwiska osob wpłacających na konto lub do kasy Stowarzyszenia są podane w zakładce
Stowarzyszenie na rzezcz ochtony zabytkowego koscioła
.
Nazwiska wszystkich darczyńców sa zapisywane w Pamiatkowej Księdze Darczyńców
wystawionej do wglądu w zabytkowym kościele.
.
Uwaga: Darowizny na cele sakralne przekazane przelewem są odliczane od dochodu podatnika.
..
Szczodrzy darczyńcy zostaną w przyszłości upamiętnieni "na wieczne czasy"
tabliczkami umieszczonymi w kościele.