Ogłoszenia

28 lutego 2021 r.


..............................................Druga Niedziela Wielkiego Postu

1. Dziś przypada II Niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam
pomóc,abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to
nabożeństw pokutnych.
Przypominamy, że w naszym kościele w każdy piątek o godz. 16.20 razem z Chrystusem
i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 15.30
rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali.
Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach.

2. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności
z Misjonarzami. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą
cenę z własnego życia za swoją posługę. Uczyńmy osobisty, duchowy wysiłek,
wspierając dzieło głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. Po Mszy Świętej będą
zbierane także ofiary do puszki na wsparcie dzieł podejmowanych przez misjonarzy.
Uczmy się nie tylko postawą świadczyć o naszej przynależności do Chrystusa,
lecz również ofiarą i słowem uzasadniać to, co wyznajemy. Temu celowi będzie służyć
również czytanie prasy katolickiej. Można nabyć „Gościa Niedzielnego” oraz „Niedzielę”
a dla młodszych czytelników jest nowy „Mały Gość Niedzielny” i „Tęcza”.

3. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godzinie 12.00 w ramach wizytacji kanonicznej
będzie gościł w naszej parafii Ks. Biskup Piotr Skucha, który udzieli sakramentu
bierzmowania młodzieży z klasy siódmej oraz ósmej. W związku z tym nieco ulegnie
zmianie porządek Mszy świętych - będą sprawowane o godz. 10.00, 12.00 oraz 16.00.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota m-ca.
W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte
powołania do pracy w Kościele. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki
brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Okazja do spowiedzi świetej
pierwszopiątkowej od godz.15.30. Po Mszy św. odmówimy litanię do NSPJ i będzie zmiana
tajemnic Żywego Różańca. Odwiedziny chorych zgłoszonych uprzednio w zakrystii
od godz. 8.00. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę, Niepokalanemu Sercu Maryi.

5. W tym tygodniu, w czwartek 4 marca, patronuje nam św. Kazimierz, królewicz,
pobożny czciciel Niepokalanej i Najświętszego Sakramentu, główny patron Litwy.

6. W zakrystii można nabyć w cenie 5 zł. Paschalik, czyli specjalną świecę Caritas,
którą zapalimy w Wielką Sobotę w czasie Wigilii Paschalnej, a później w Niedzielę
Zmartwychwstania Pańskiego na świątecznych stołach.

7. Okres Wielkiego Postu niech będzie, czasem modlitwy i pokuty w intencji nowych
powołań kapłańskich do diecezjalnego seminarium. Prosimy wszystkich parafian
o włączenie się w to dzieło. Każdy może wybrać sobie dowolny dzień tegorocznego
Wielkiego Postu, który przeżyje o chlebie i wodzie, modląc się Litanią do św. Józefa,
patrona seminarium, w intencji nowych powołań. Zachęcamy do wpisania w zakrystii
swojego imienia i nazwiska oraz wybranej daty na przygotowanej liście.

8. W czasie Wielkiego Postu prosimy o ofiarę na kwiaty do Grobu Bożego.
Można ją składać do koszyczka umieszczonego w kropielnicy.
Niech to będzie nasza jałmużna wielkopostna.

9. Składam podziękowanie rodzinie z ul. Sienkiewicza, która złożyła ofiarę
na posprzątanie kościoła. Dziękuję za posprzątanie kościoła Paniom: Maria Dyguła,
Kazimiera Wymysło, Stanisława Panek, Wioletta Siudak oraz Pani Marii Witek.
Wielkie Bóg zapłać!
W tym tygodniu o przygotowanie kościoła do uroczystości niedzielnej zadba młodzież
oraz rodzice młodzieży bierzmowanej. Sprzątanie będzie w sobotę od godziny 10.00.

.

21 lutego 2021 r.


..........................................Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

1. Od Środy Popielcowej Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej
okazji słowa Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu
jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga
o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi”.
Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały
wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych,
którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.

2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą
i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych:
w piątki w naszym kościele o godz. 16.20 odprawiamy Drogę krzyżową,
a w niedziele o godz. 15.30 Gorzkie Żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach
zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych.
Pamiętajmy o osobistych umartwieniach i o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

3. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii będziemy przeżywali od piątku 19 marca
do niedzieli 21 marca.

4. Caritas naszej diecezji wraz z parafiami włącza się w akcję skarbonki jałmużny
wielkopostnej. Dziś wychodząc z kościoła będzie można nabywać skarbonkę składając
symboliczną ofiarę w wysokości 2 zł 50 gr, która zostanie przeznaczona na cele Caritas
Diecezji Sosnowieckiej, związane z leczeniem dzieci i osób starszych. Same skarbonki
powinny trafić do naszych rodzin, gdzie domownicy podejmując wielkopostne
wyrzeczenia i ofiary przez cały okres Wielkiego Postu będą mogli odkładać zaoszczędzone
środki. Ofiary te mają być złożone w kościele przy ołtarzu w Drugą Niedzielę Wielkanocną,
zwaną Niedzielą Bożego Miłosierdzia, która jest świętem patronalnym Caritas.
Również od tej niedzieli można nabyć w cenie 6 zł. mały Paschalik, czyli specjalną
świecę Caritas, którą zapalimy w Wielką Sobotę w czasie Wigilii Paschalnej, a później
w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego na świątecznych stołach.

5. Okres Wielkiego Postu niech będzie, czasem modlitwy i pokuty w intencji nowych
powołań kapłańskich do diecezjalnego seminarium. Prosimy wszystkich parafian
o włączenie się w to dzieło. Każdy może wybrać sobie dowolny dzień tegorocznego
Wielkiego Postu, który przeżyje o chlebie i wodzie, modląc się Litanią do św. Józefa,
patrona seminarium, w intencji nowych powołań. Zachęcamy do wpisania w zakrystii
swojego imienia i nazwiska oraz wybranej daty na przygotowanej liście, która w Wielki
Czwartek będzie złożona w duchowym darze od parafii w sosnowieckiej katedrze.

6. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy złożyli hojniejszą ofiarę w ubiegłą niedzielę
na nowe nagłośnienie kościoła. Bóg zapłać!

7. Składam podziękowanie parafianom, którzy złożyli ofiarę na posprzątanie kościoła.
Dziękuję za posprzątanie kościoła Paniom: Barbara Nowak, Joanna Bodusz, Wioletta
Siudak i Marii Witek. Wielkie Bóg zapłać! W tym tygodniu o porządek w kościele
niech zadbają mieszkańcy z ul. Sienkiewicza od numeru 241 do 270.
Sprzątanie jest w sobotę od godziny 10.00.

8. Zaopatrzmy się w świeżą prasę katolicką, a lektura niej niech będzie realizacją
jednego z wielu postanowień wielkopostnych. Tradycyjnie jest tygodnik „Niedziela”,
„Gość Niedzielny”, a dla młodych czytelników wielkopostny „Mały Gość Niedzielny”.

14 lutego 2021 r.


.......................................................Szósta Niedziela zwykła

1. W Chrystusie istnieje jedność – jest Bogiem-człowiekiem.
Wielokrotnie w Ewangelii widzimy Jezusa, który przejawia czysto ludzkie emocje
i zachowania, pochyla się nad każdym człowiekiem, z wielką miłością lituje się nad ludźmi.
Taki również jest Bóg: pochyla się nad każdą ludzką biedą, doskonale rozumie naszą
sytuację. Każda Eucharystia jest dziękczynieniem za to, że Bóg jest wśród ludu.
Teraz i zawsze.

2. Rozpoczynamy dzisiaj 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielkie spustoszenie w małżeństwach,
rodzinach, w wychowaniu młodego pokolenia sieje nadużywanie alkoholu i społeczne
przyzwolenie na jego picie w wielu sytuacjach. Niech modlitwa i pochylenie się nad tym
problemem obudzą wrażliwość naszych serc i pomogą nam wytrwać w trzeźwości.

3. Wspominamy dziś św. Walentego, patrona ludzi zakochanych, ale także chorych
i cierpiących na różne dolegliwości psychiczne. Za jego wstawiennictwem prośmy
w intencji zakochanych, by nie mylili zakochania z pożądaniem, oraz o zdrowie dla tych,
którzy borykają się z problemami natury psychicznej.

4. Pragniemy serdecznie podziękować za ofiary z racji kolędy złożone w kopertach,
na tacę, osobiście, w czasie wizyty w domu lub przelewem bankowym.
Niech dobry Bóg wynagradza błogosławieństwem waszą hojność.
W przyszłą niedzielę 21 lutego o godzinie 10.00 zostanie odprawiona Msza św.
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla ofiarodawców, którzy ofiarami
wsparli nas kapłanów w tym trudnym czasie pandemii. Wielkie i serdeczne Bóg zapłać! !!!

5. W środę Popielec, którym rozpoczniemy Wielki Post, czas szczególnego zgłębiania
tajemnicy cierpienia i zbawczej śmierci na krzyżu naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
To również czas wyciszenia i głębszej refleksji nad swoim życiem, jego celem
i codziennością. Tego dnia obowiązuje post ścisły.
Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 8.00 i 17.00

6. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie
drogi krzyżowej o godz. 16.30 na którą zapraszamy dorosłych, dzieci i młodzież.
W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 15.30 gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.

7. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła Paniom Steni i Paulinie Sarwom,
Pani Wioletcie Siudak oraz Pani Marii Witek. W tym tygodniu o porządek
w kościele niech zadbają mieszkańcy z ul. Sienkiewicza spod numerów 211 - 240.
Sprzątanie odbywa się w sobotę od godziny 10.00.

8. Caritas naszej diecezji wraz z parafiami włącza się w akcję skarbonki jałmużny
wielkopostnej. W I niedzielę Wielkiego Postu 21 lutego br. będzie można nabywać
skarbonkę składając symboliczną ofiarę w wysokości 2 zł 50 gr,
która zostanie przeznaczona na cele Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
Same skarbonki powinny trafić do naszych rodzin, gdzie domownicy podejmując
wielkopostne wyrzeczenia i ofiary przez cały okres Wielkiego Postu będą mogli
odkładać zaoszczędzone środki.
Ofiary te mają być złożone w kościele przy ołtarzu w Drugą Niedzielę Wielkanocną,
zwaną Niedzielą Bożego Miłosierdzia, która jest świętem patronalnym Caritas.

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
Można nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego” oraz dla młodszych czytelników
„Małego Gościa Niedzielnego” oraz „Tęczę”..


.

................................