Ogłoszenia

.........

......... 16 stycznia 2022 r.

..........DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dziś druga niedziela w ciągu tzw. Niedziela Zwykła.
Przypomina nam o tym zielony kolor szat liturgicznych.
Prosimy Boga, aby dał nam poznać, co należy czynić
i udzielił siły do wypełnienia

poznanych obowiązków.

2. Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy
o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się
na wspólnych nabożeństwach, konferencjach i spotkaniach ekumenicznych.
W ten sposób podejmują wysiłek, aby przezwyciężyć wszelkie podziały
i doprowadzić do jedności wspólnoty wierzących w Chrystusa.

3. W piątek 21 stycznia przypada Dzień Babci, a w sobotę 22 stycznia – Dzień
Dziadka. Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych
dziadków, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana.
Tak wiele im zawdzięczamy.

4. W tym tygodniu patronują nam:
- poniedziałek 17 stycznia – św. Antoni, opat, który całe życie poświęcił pracy,
..modlitwie i pokucie,
– w środę 19 stycznia – św. Józef Sebastian Pelczar, biskup, założyciel
..Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego,
- w piątek 21 stycznia – św. Agnieszka, dziewica, męczennica, patronka zaręczonych.

5. Przyjmujemy w zakrystii intencje Mszy św. za zmarłych,
które będą odprawiane każdego miesiąca przez cały rok.

6. Bardzo dziękuję za posprzątanie kościoła Panu Wiesławowi Gierasowi, Pani Annie
Wieczorek z córka Nikolą i synem Kacprem, Pani Wioletcie Siudak i Pani Marii Witek.
Wielkie Bóg zapłać!
W nadchodzącym tygodniu o utrzymanie porządku w kościele proszę mieszkańców
spod numerów od 1 do 30 ul. Sienkiewicza.
Sprzątanie będzie w sobotę od godziny 9.00.
Jeśli osoby z wyznaczonych numerów nie mogą przyjść do sprzątania kościoła
z różnych przyczyn może to uczynić w ich imieniu za odpłatą zatrudniona pani.
Taką możliwość zgłaszamy w zakrystii.

7. W przyszłą niedzielę ofiara składana na tacę będzie przeznaczona na ogrzewanie
kościoła. Bardzo prosimy o hojniejszą ofiarę.

8. Powracając do domów zaopatrzmy się w prasę katolicką.
Jest „Niedziela” i „Gość Niedzielny”. Tygodniki kosztują 8 zł.
..

..........9 stycznia 2022 r.

..........NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest,
gdzie Bóg gdzie Bóg potwierdził, ze jest On Jego Synem,
kończy okres Narodzenia Pańskiego. 
Od jutra w liturgii rozpoczyna się tzw. okres zwykły – w ciągu roku.
Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego,
czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej
Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem.
Zapamiętajmy dziś słowa Boga Ojca o Jezusie:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”..

2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym
chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia,
czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem.
W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego
i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła.
Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem.
Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa,
to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich.

3. Bóg zapłać za ofiarę na Misje święte złożoną do puszki 6 stycznia.

4. Przyjmujemy w zakrystii intencje Mszy św. za zmarłych,
które będą odprawiane każdego miesiąca przez cały rok.
Ofiara na cały rok (jak w ubiegłym roku) - 170 zł.

5. Bardzo dziękuję za posprzątanie kościoła Pani Magdalenie Mice,
Pani Wioletcie Siudak oraz Pani Mari Witek, a Panu Stefanowi Krzywickiemu
z ul. 1 Maja oraz Państwu Boroń z ul. Teligi i Państwu Komorowskim
z ul. Sienkiewicza za ofiarę na sprzątanie kościoła. Wielkie Bóg zapłać!
W nadchodzącym tygodniu o utrzymanie porządku w kościele proszę mieszkańców
z ul. Topolowej. Sprzątanie odbywa się w sobotę od godziny 9.00.

6. Powracając do domów zaopatrzmy się w prasę katolicką.
Jest nowy „Gość Niedzielny” oraz „Niedziela”.

,
..........2 stycznia 2022 r.

..........DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 

1. Przeżywamy radość z narodzenia Pańskiego,
choć to już druga niedziela po Świętach Bożego Narodzenia.

2. W czwartek 6 stycznia przypada uroczystość Objawienia Pańskiego,
w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli, która przypomina, że Syn Boży
przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków.
Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym
polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze litery imion
Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara, dodając cyfry roku Pańskiego.
Ten zapis tłumaczymy też jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom:
„Christus mansionem benedicat”. Takie oznakowanie drzwi naszych domów stanowi
świadectwo wiary wobec naszych braci i sióstr.
Msze św. w tym dniu będą odprawione jak w niedzielę.

3. W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Dzień Pomocy Misjom
i Misyjny Dzień Dzieci. Dlatego do puszek tego dnia będą zbierane ofiary
na Krajowy Fundusz Misyjny. Polecamy tę składkę ofiarności wszystkich Parafian.

4. W przyszłą niedzielę, 9 stycznia, obchodzić będziemy święto Chrztu Pańskiego.

5. Bardzo dziękuję za posprzątanie kościoła Pani Wioletcie Siudak oraz Pani Mari
Witek a mieszkańcom z ul. Akacjowej spod numerów nieparzystych i rodzinie 
Urbańczyków z ul. Sienkiewicza za ofiarę na sprzątanie kościoła. Wielkie Bóg zapłać!
W nadchodzącym tygodniu o utrzymanie porządku w kościele proszę mieszkańców
z ul. Teligi. Sprzątanie odbywa się w sobotę od godziny 9.00.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.
Niedawno, przystąpiliśmy do spowiedzi świętej. Wykorzystajmy to i przyjmijmy
Chrystusa w Komunii św. Pamiętajmy, że istotą pierwszego piątku miesiąca
nie jest spowiedź, lecz przyjęcie Komunii św. w stanie łaski uświęcającej.
Po Mszy św. o godzinie 17.00 będzie nabożeństwo i zmiana Tajemnic Żywego
Różańca. Do chorych udamy się od godz. 8.00.

7. W związku z trwającą pandemią, również w tym roku rezygnujemy z tradycyjnej
formy wizyty duszpasterskiej. Pozostawiamy jednak możliwość błogosławienia 
domów i rodzin, lecz tylko na osobiste zaproszenie samych wiernych.
W związku z zaistniałą sytuacją serdecznie prosimy, podobnie jak w ubiegłym roku,
o ile jest to możliwe, o złożenie podczas spotkania na Mszy św. „kolędowej”
w kościele lub w którąś z niedziel stycznia 2022 roku na tacę w kopercie
z napisem „kolęda” - ofiary, dotychczas przekazywanej przy tej okazji.
Można to uczynić także drogą elektroniczną, przez wpłatę na konto parafii.
Na Mszę św. „kolędową” w intencji mieszkańców z ul. Wyzwolenia, Koszarowej, 
1 Maja i Podlipie zapraszamy dziś o godzinie 16.00.
Na Mszę św. „kolędową” w intencji mieszkańców z ul. Sienkiewicza i Krótkiej -
w czwartek 6 stycznia o godzinie 8.00. a mieszkańców z ul. Słowackiego, Polnej,
Wypoczynkowej, Sportowej, Rekreacyjnej, Piłkarskiej, Olimpijskiej, Bocianów,
Bażantów, Drozdów, Żurawiej i Wolności 6 stycznia o godzinie 10.00.

8. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
Jest nowy numer “Niedzieli” w cenie 8 zł.
.

..........26 grudnia 2021 r.

............ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2021 roku, jest świętem Świętej Rodziny
Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej
zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych
rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim
troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego
i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie
w rodzinie i poprzez rodzinę.
Prośmy Pana Boga, aby w tych niełatwych czasach i mimo zagrożeń nasze rodziny
stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się
i przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi.
Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną,
uczmy się sztuki budowania więzi w oparciu o prawdziwą miłość.

2. Zbliża się koniec roku kalendarzowego 2021. Podobnie jak wszystkie ostatnie
lata był brzemienny w wydarzenia w Kościele powszechnym i naszej wspólnoty,
w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Warto pochylić się nad radościami,
sukcesami, ale także nad najtrudniejszymi momentami i doświadczeniami tego czasu.

3. W piątek 31 grudnia podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-
przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godz. 16.00, –
podziękujemy Bogu dobremu Ojcu, za miniony czas i za otrzymane dobro.
Przeprosimy za popełnione grzechy. Będziemy również prosić o błogosławieństwo
nad nami, naszymi rodzinami i nad naszą Ojczyzną.
Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy”
podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny.

4. W sobotę 1 stycznia z Maryją Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański,
Rok 2022. Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie.
Porządek Mszy Świętych w naszym kościele jak w każdą niedzielę.

5. Msza św. „kolędowa” w intencji mieszkańców z ulicy Teligi, Topolowej
oraz Akacjowej będzie w sobotę 1 stycznia 2022 roku o godzinie 16.00;
w intencji mieszkańców z ulicy Wyzwolenia, Koszarowej oraz 1 Maja i Podlipia
w niedzielę 2 stycznia o godzinie 16.00;
w intencji mieszkańców z ulicy Sienkiewicza i Krótkiej 6 stycznia w czwartek
o godzinie 8.00;
w intencji mieszkańców z ulicy Słowackiego, Polnej, Wypoczynkowej, Sportowej,
Rekreacyjnej, Piłkarskiej, Olimpijskiej, Bocianów, Bażantów, Drozdów, Żurawiej
i Wolności 6 stycznia o godzinie 10.00.

6. W tym tygodniu, we wtorek 28 grudnia patronują nam Święci Młodziankowie,
męczennicy, którzy ponieśli śmierć na rozkaz Heroda z powodu przyjścia na świat
Zbawiciela;

7. Dziękuję bardzo tym rodzinom i pojedynczym osobom, które złożyły większą
ofiarę w ubiegłą niedzielę na ogrzewanie kościoła. Złożona ofiara to 1250 zł.
Wielkie Bóg zapłać!

8. Zostało jeszcze kilka egzemplarzy świątecznego „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli”
oraz „Małego Gościa Niedzielnego”.
Wychodząc z kościoła sięgnijmy chociaż od święta po prasę katolicką.

.
..........25 grudnia 2021 r.

..........UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

l. „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” –
tymi słowami Święty Jan obwieszcza nam tajemnicę narodzin Chrystusa.
Dziś, w uroczystość Narodzenia Pańskiego, pochylamy się nad tajemnicą Boga,
który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem.
Niech to wydarzenie napełnia nas radością i Bożym światłem.
Wszystkim parafianom, gościom i internautom życzymy radosnego świętowania,
otwartości na przychodzącego Pana i Jego moc.
Niech Bóg udziela wam obficie swoich darów,
wspomaga swoim słowem i błogosławieństwem na drogach codzienności.
Szczęść Boże!

2. Niech przejawem radosnego przeżywania tych świąt będzie wspólne śpiewanie
kolęd i pastorałek. To piękny polski zwyczaj, niestety, zanikający już
w naszych rodzinach i w naszej współczesnej kulturze. Polskie kolędy zawierają
bogate treści teologiczne, czerpią z narodowej tradycji i historii.
Niech polskie katolickie domy w tym czasie rozbrzmiewają kolędą
płynącą przede wszystkim z naszych serc.

3. Rozpoczęliśmy okres Narodzenia Pańskiego, niezwykle bogaty w znaki Bożej
obecności, który będzie trwał aż do niedzieli Chrztu Pańskiego, czyli do 9 stycznia.

4. Jutro, W niedzielę 26 grudnia, drugi dzień naszego świętowania
i jednocześnie święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.
Tego dnia otoczmy modlitwą wszystkie rodziny parafii. Prośmy Boga o łaski
dla nich na każdy dzień. Szczególnie módlmy się za te, które przeżywają trudny
czas. Tradycyjnie tego dnia w kościołach całej Polski składamy ofiary na uczelnie
katolickie. Msze św. będą sprawowane o godzinie 8.00, 10.00 oraz o 11.30.

5. Szczególną wdzięczność i podziękowanie składam Pani Lucynie Szymanek,
Pani Marii Jędrzejec i Panu Władysławowi Gawlikowi za ofiarowane choinki,
a Panom: Zbigniewowi Latosikowi, Zbigniewowi Sarwie, Władysławowi Gawlikowi,
Piotrowi Dalidzie, Robertowi Demiańczukowi, Romanowi Dyszemu oraz Szymonowi
Zieleńcowi za zamontowanie tych choinek. Wioletcie Siudak, Joannie Kucharczyk,
Krystynie Woźniak oraz Paulinie Sarwie za solidne i piękne przygotowanie kościoła
do przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Wielkie Bóg zapłać!
W przyszłym tygodniu wyjątkowo w piątek 31 grudnia od godz. 9.00 o posprzątanie
kościoła proszę mieszkańców z ul. Akacjowej spod numerów nieparzystych.

6. W związku z trwającą pandemią mutacji koronawirusa, dbając o zdrowie
i bezpieczeństwo wiernych i kapłanów posługujących w parafii
oraz aby uniknąć złośliwych komentarzy przez pewne osoby,
również w tym roku rezygnujemy z tradycyjnej formy wizyty duszpasterskiej.
Pozostawiamy jednak możliwość błogosławienia domów i rodzin,
lecz tylko na osobiste zaproszenie samych wiernych.
W związku z zaistniałą sytuacją serdecznie prosimy, podobnie jak w ubiegłym roku,
o ile jest to możliwe, o złożenie podczas spotkania na Mszy św. „kolędowej”
w kościele lub w którąś z niedziel stycznia 2022 roku na tacę w kopercie
z napisem „kolęda” ofiary, dotychczas przekazywanej przy tej okazji.
Można to uczynić także drogą elektroniczną, przez wpłatę na konto parafii.

7. Piąte przykazanie kościelne mówi :
„Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”.
Ofiary składane na tace w czasie niedzielnych i świątecznych mszy świętych
przeznaczane są między innymi na: opłaty związane z utrzymaniem kościoła np.
prąd, gaz, ogrzewanie, woda, nieczystości, ubezpieczenie, czy  zakup wszystkiego,
co jest potrzebne do sprawowania liturgii np. kadzidło, olej, wino, komunikanty,
stroje liturgiczne czy bielizna kielichowa. Dbać o porządek w kościele i wokół
niego. Do wspólnoty Kościoła należą również kapłani posłani przez biskupa do pracy
w parafii. Kapłan utrzymuje się wyłącznie z ofiar parafian.
Przede wszystkim są to ofiary z intencji mszalnych czy też takich posług jak chrzty,
śluby, pogrzeby ora ofiara z racji „kolędy”. W związku z tym bardzo prosimy,
aby każda rodzina zamówiła chociaż dwie intencje mszalne w roku.
Intencje mszy św. mogą być za zmarłych, ale również dziękczynne, o błogosławień-
stwo Boże dla rodziny, z racji urodzin, chrztu świętego, imienin, rocznicy urodzin,
ślubu itp. Serdecznie prosimy o zrozumienie i hojność.

9. Wychodząc z kościoła zaopatrzmy się w prasę katolicką.
Jest świąteczny i noworoczny numer w zwiększonej objętości „Niedzieli”
oraz „Gościa Niedzielnego” z dodatkiem I cz. Biblii Audio w cenie 10 zł.
Dla młodszych czytelników jest świąteczny numer „Małego Gościa Niedzielnego”.
.

.........19 grudnia 2021 r.

..........IV NIEDZIELA ADWENTU.

1. W piątek o godz. 7.00 będą ostatnie Roraty.
Wszystkich parafian zachęcamy do udziału w tej Mszy Świętej wotywnej..

2. W najbliższych dniach będziemy przeżywali uroczystość Narodzenia Pańskiego.
W najbliższy piątek przypada Wigilia i kolejne świąteczne dni.
Zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy.
Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia
przyjaznej dłoni do kogoś pośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie.
Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma
Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata. Złóżmy sobie nawzajem życzenia,
łamiąc się przy tym opłatkiem, wspólnie zaśpiewajmy kolędy i pastorałki.
Tradycyjnie zachowajmy wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.
Pod żadnym pozorem nie podawajmy na wigilijny stół alkoholu.

3. Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach biednych i samotnych.
Zakorzenione w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostać puste!
Niech czas Bożego Narodzenia będzie przepełniony chrześcijańską wzajemną
życzliwością i dobrocią. Wyrazem naszej solidarności z potrzebującymi niech będzie
między innymi zapalona świeca Caritasu na wigilijnym stole.
Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do Domu Ojca,
a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.

4. W tym duchu przyjdźmy na Pasterkę do naszej parafialnej świątyni, o godz. 22.00.
Tak czynili nasi ojcowie i my chcemy być wierni tej tradycji.
Radośnie i we wspólnocie uczcijmy przychodzącego Pana.
Taca z Pasterki jest przeznaczona na Fundusz Ochrony Życia. Msze święte  
w Uroczystość Narodzenia Pańskiego będą sprawowane o godz. 8.00, 10.00 i 16.00.

5. W drugi dzień świąt w oktawie Bożego Narodzenia - w ostatnią niedzielę roku
kalendarzowego, obchodzimy święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.
Naszą modlitwą otaczamy wszystkie rodziny, aby wzrastały w świętości,
aby były środowiskiem umacniania wiary, nadziei i miłości oraz troski o każdego,
szczególnie starszych i przeżywających życiowe trudności.
Tego dnia Msze św. będą sprawowane o godz. 8.00, 10.00 i 11.30.
Taca z tego dnia przeznaczona jest na uczelnie katolickie
i pomoc studiujących w nich.

6. W poniedziałek na godzinę 8.00 serdecznie proszę panów do pomocy
w instalowaniu choinek, a na godz.9.00 w środę proszę chętne panie
o przygotowanie kościoła do świąt.

7. Bardzo dziękuję za zrobienie porządków w kościele Pani Wioletcie Siudak 
i Pani Marii Witek oraz Pani Julii Twardokęs i rodzinie Koniecznych z ul. Akacjowej
za ofiarę na sprzątanie. Serdeczne Bóg zapłać!

8. Wychodząc z kościoła zaopatrzmy się w prasę katolicką. Jest „Niedziela”
oraz „Gość Niedzielny”. Dla młodszych czytelników jest świąteczny numer
„Małego Gościa Niedzielnego”. Wciąż można nabyć w zakrystii opłatki wigilijne.
.

..........12 grudnia 2021 r.

..........III NIEDZIELA ADWENTU.

1. Dziś trzecia niedziela Adwentu, od pierwszych słów antyfony na wejście:
„Radujcie się zawsze w Panu (…)” nazywana po łacinie „Gaudete”.
Słowa te zostały zaczerpnięte z Listu Świętego Pawła do Filipian
i wyrażają adwentową radość z bliskości Pana.
Podkreśla ją również stosowany dziś różowy kolor szat liturgicznych.

2. Jutro, 13 grudnia, przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego
w Polsce. Módlmy się za wszystkie ofiary tego haniebnego czasu naszej historii
oraz o Boże błogosławieństwo i pokój dla naszej ojczyzny.

3. Od piątku 17 grudnia rozpoczynamy drugą część Adwentu, która stanowi
bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego.
To także dzień 85. urodzin papieża Franciszka. Pamiętajmy w naszej modlitwie
o następcy Świętego Piotra i wypraszajmy obfitość Bożych darów w prowadzeniu
owczarni Chrystusowej.

4. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o naszych
chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych
domach pobłogosławionego wcześniej w kościele wigilijnego opłatka i płonącej
świecy Caritasu. Patrząc na jej płomień podczas wigilii możemy mieć satysfakcję,
że pomogliśmy potrzebującemu dziecku.
Są jeszcze świece  małe w cenie 7 zł i duże w cenie 18 zł oraz poświęcone opłatki
wigilijne. Świece i opłatki można nabyć w zakrystii.

5. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie
rodzin. Będziemy wypraszać Bożą pomoc, aby nasze rodziny były środowiskiem
wzrostu wiary, nadziei i miłości.

6. Bardzo dziękuję za zrobienie porządków w kościele Państwu Jolancie i Tomaszowi
Wieczorkom z synem Tymoteuszem, Pani Wioletcie Siudak i Pani Marii Witek,
oraz Pani Henryce Kadłubiec, rodzinie Baczewskich i Mańków z ul. Wyzwolenia
za ofiarę na sprzątanie. Serdeczne Bóg zapłać!
W nadchodzącym tygodniu o utrzymanie porządku w kościele proszę mieszkańców
spod numerów parzystych ul. Akacjowej. Sprzątamy w sobotę od godz. 9.00.

7. Ofiara zbierana na tacę w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na ogrzewanie
kościoła. Prosimy o hojniejsze ofiary.

8. Tradycyjnie zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. Jest „Gość Niedzielny”
oraz „Niedziela” w nowej cenie 8 zł.
Dla młodszych czytelników jest nowy „Mały Gość Niedzielny” i „Tęcza”.
Jest też ilustrowany kalendarz diecezji sosnowieckiej na rok 2021 w cenie 10 zł.
.

..........5 grudnia 2021 r.

..........II NIEDZIELA ADWENTU

1. Dziś druga niedziela Adwentu.
Trwamy w radosnym czasie oczekiwania na spotkanie z Panem.
Jednocześnie już po raz 22. obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy materialnej
Kościołowi na Wschodzie. Wpieramy modlitwą wspólnoty chrześcijan za naszą
wschodnią granicą. Po Mszy Świętej możemy także wesprzeć naszych braci
i siostry na Wschodzie ofiarą do puszki.

2. W Adwencie rozważamy z Maryją tajemnicę wcielenia Bożego podczas Mszy Św.
roratnej codziennie o godzinie 17.00. Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci.

3. Jutro wspominamy św. Mikołaja, biskupa Myry żyjącego w III i IV w.,
który zasłynął gorliwością duszpasterską i szczególną troskliwością o potrzeby
materialne bliźnich. Za jego przykładem obdarowujemy się drobnymi upominkami,
które są wyrazem naszej miłości i przyjaźni.

4. W środę czcimy Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny.
Zapalona świeca roratna symbolizuje Niepokalaną. Chociaż jest to dzień pracy,
zachęcamy do udziału we Mszy Świętej. Na Mszę Świętą o 17.00 zapraszamy dzieci
klasy trzeciej wraz z rodzicami. Będzie poświęcenie i rozdanie medalików.

5. ADWENTOWE PRZYGOTOWANIE do świąt Narodzenia Pańskiego w naszej parafii
będziemy przeżywali w najbliższą sobotę i niedzielę. Nasze spotkania będą:

♦ W SOBOTĘ ( 11.12 ) o godz. 9.00 i 17.00.
♦ W NIEDZIELĘ ( 12.12 ) o godz.8.00, 10.00 i 16.00
Sobota będzie dniem sakramentu pojednania i pokuty, czyli spowiedzi świętej
adwentowej. Spowiedź będzie od godz. 8.30 do 9.30 oraz po południu od godz.
16.30 do 17.30. Wszystkich gorąco zachęcamy do skorzystania z tej możliwości
przygotowania się i właściwego przeżycia zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

6. W okresie Adwentu mamy okazję, aby spełnić uczynek miłosierdzia nabywając
świecę wigilijną. Jest ona czytelnym znakiem obecności w naszych
rodzinach
Chrystusa Pana oraz dowodem naszej solidarności z najbardziej bezbronnymi
ofiarami ubóstwa. Wolne miejsce przy wigilijnym stole nie jest
pustym gestem,
bowiem w symbolu zapalonej świecy jest mały człowiek -
dziecko, któremu przyszliśmy z pomocą.
Świece małe w cenie 7 zł, duże po 18 zł oraz poświęcone opłatki wigilijne
można nabyć w zakrystii.
W każdym domu powinny znaleźć się świeże i poświęcone opłatki.

7. We wtorek 7 grudnia patronuje nam – św. Ambroży, biskup Mediolanu,
duszpasterz, teolog, doktor Kościoła.

8. Bardzo dziękuję za zrobienie porządków w kościele Państwu Halinie, Magdalenie
i Markowi Dudkiewiczom, Pani Agnieszce Widerze, Pani Bożenie Roguli,
Panu Marcinowi Rogula oraz Pani Marii Witek. Wielkie Bóg zapłać!
W nadchodzącym tygodniu o utrzymanie porządku w kościele proszę mieszkańców
z ul. Wyzwolenia i Koszarowej. Sprzątamy w sobotę wyjątkowo od godz. 10.00.

9. Czas adwentu to czas postanowień. Może warto zrobić sobie postanowienie
czytania prasy katolickiej. Jest „Gość Niedzielny” oraz „Niedziela”.
Dla młodszych czytelników jest nowy „Mały Gość Niedzielny” i „Tęcza”.
Mamy jeszcze dodatkowo kalendarz diecezji sosnowieckiej w cenie 10 zł.
.

..........28 listopada 2021 r.

..........I NIEDZIELA ADWENTU

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania

i przygotowania na przyjście Chrystusa. W pierwszej części (do 16 grudnia)
będziemy pochylać się nad tajemnicą powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów.
Druga część (od 17 do 24 grudnia) będzie stanowić bezpośrednie przygotowanie
do celebrowania pamiątki pierwszego przyjścia Chrystusa
na ziemię –
na uroczystość Narodzenia Pańskiego. 
Wykorzystajmy dobrze ten czas na słowa Bożego oraz wchodzenie w tajemnicę  
bliskości Boga, który przychodzi jako Emmanuel –  Bóg z nami.

2. W Adwencie, tym szczególnym czasie oczekiwania, towarzyszy nam Maryja.
Ona pierwsza odpowiedziała Bogu fiat i przyjęła Jego plan.
Pragniemy, wpatrzeni w Jej przykład, podążać na spotkanie z Nim.  
Każdego dnia zachęcamy do uczestniczenia w Mszy Świętej ku czci
Najświętszej
Najświętszej  Maryi Panny, zwanej  roratami.
W naszym kościele będą odprawiane o godzinie 17.00 lub 7.00 rano.
Zapraszamy wszystkich: dorosłych, młodzież i dzieci.Maryja.

3. W sobotę 4 grudnia na Mszy Świętej o godzinie 16.00 uczcimy św. Barbarę,
patronkę górników i ludzi ciężkiej pracy.
Na tę Mszę Świętą zapraszamy szczególnie górników i ich rodziny.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek oraz pierwsza
sobota miesiąca. Tradycyjne nabożeństwa i zmiana Tajemnic Różańcowych  
wg stałego porządku. Chorych zgłoszonych dziś w zakrystii odwiedzimy
wyjątkowo
w sobotę od 8.30.
Pierwszopiątkowa spowiedź święta od godziny 16.30.

5. Już po raz XXVII zapłonie świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
Jest ona czytelnym znakiem obecności w naszych rodzinach Chrystusa Pana
ale również dowodem naszej solidarności z najbardziej bezbronnymi ofiarami
ubóstwa. Wolne miejsce przy wigilijnym stole nie jest tylko pustym gestem 
bowiem w symbolu zapalonej świecy jest mały człowiek - dziecko,
któremu
przyszliśmy z pomocą.

Zatroszczmy się również o naszych bliskich i sąsiadów, którzy z racji wieku
czy obawy o swoje zdrowie nie mogą być wspólnie z nami w naszych
świątyniach.
Zadbajmy, aby i w ich domach zapłonęła świeca wigilijnego dzieła.
Niech jej płomień rozpali w nich miłość i nadzieję na lepsze dni.
Świece małe w cenie 7 zł, duże po 18 zł oraz poświęcone opłatki wigilijne
można nabyć w zakrystii już od dziś.
W każdym domu powinny znaleźć się świeże (nie z poprzednich lat), 
poświęcone opłatki.

6. W niedzielę 5 grudnia po raz XXII będziemy wspierać modlitwą i darami
materialnymi Kościół  na Wschodzie.
W tym dniu będą zbierane ofiary do puszki na ten cel. 

7. W tym tygodniu patronują nam:
– we wtorek 30 listopada – św. Andrzej Apostoł, brat Szymona Piotra,
należał do najbliższego grona Pana Jezusa;
– w piątek 3 grudnia – św. Franciszek Ksawery, prezbiter, jezuita,
jeden z największych misjonarzy w dziejach Kościoła;
– w sobotę 4 grudnia – św. Barbara, dziewica i męczennica, patronka górników
i hutników oraz bezrobotnych.

8. Bardzo dziękuję za zrobienie porządków w kościele Państwu Steni, Paulinie
i Zbigniewowi Sarwom, Państwu Katarzynie i Piotrowi Dalidom i Pani Marii
Witek,
a rodzinie Dyszych oraz Kamelów z ul. Słowackiego za ofiarę
na sprzątanie.
Wielkie Bóg zapłać!
W nadchodzącym tygodniu o utrzymanie porządku w kościele proszę
mieszkańców z ul. Polnej, Rekreacyjnej, Wypoczynkowej, Sportowej, Piłkarskiej,
Olimpijskiej, Bażantów i Bocianów. Sprzątamy w sobotę od godz. 9.00.

9. Tradycyjnie zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.
Jest „Gość Niedzielny”z kalendarzem oraz „Niedziela”. Dla młodszych
czytelników
jest nowy adwentowy„Mały Gość Niedzielny”
Można również zakupić  kalendarz diecezji sosnowieckiej
ilustrowany zdjęciami
z ważnych wydarzeń,
w cenie 10 zł.


.

1. Jutrzejsza uroczystość Wszystkich Świętych będzie miała bardzo radosny
charakter, bowiem będziemy wspominali tych, którzy żyli przed nami
i po wypełnieniu woli Bożej osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem
w niebie.
W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej odprawianej w kościele
czy też na cmentarzu. Msza święta w kościele będzie odprawiona o godzinie 8.00.
Jeśli będzie dobra pogoda, o godzinie 11.00 rozpocznie się procesja na cmentarzu
grzebalnym, gdzie będziemy się modlić za naszych zmarłych, a następnie zostanie
odprawiona Msza Święta.
W razie niepogody Msza św. będzie w kościele o godzinie 12.00.
Taca zbierana w tym dniu będzie przeznaczona na ogrzewanie kościoła.
Bardzo prosimy o hojniejsze ofiary.
W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach,
którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni
drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie.  

2. We wtorek przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny.
Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako
chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona
świętych i błogosławionych. Pamiętajmy, że nie ma „święta zmarłych”.
W drugim dniu listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych
nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem
pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym,
a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się.
Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu.
Ofiarujmy im wielki dar Mszy świętej, komunii świętej, modlitwy wypominkowej,
aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie.
Msze św. w tym dniu o godzinie 8.00 oraz 16.00. Od wtorku 2 listopada do czwartku
po Mszy św. popołudniowej będzie Nabożeństwo Różańcowe za zmarłych z wypominkami.

3. Przez cały listopad możemy ofiarować duszom w czyśćcu wielki dar – odpust zupełny
za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie
pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania
do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach
wyznaczonych przez Ojca Świętego.
Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do miesiąca listopada. Starajmy się
być przy nich częściej i módlmy się za nich. Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami
i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.

4. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek, I sobota miesiąca.
W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić
o liczne i święte powołania kapłańskie.
W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego
miłosierdzia. Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi w naszym kościele od godz. 16.30.
Chorych odwiedzimy od godz. 8.00. Zmiana tajemnic Żywego Różańca będzie po Mszy św.
w czasie nabożeństwa.
W sobotę powierzymy naszą wspólnotę, tych żyjących, ale i tych, którzy odeszli
już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową.

5. Wielkie podziękowanie za zrobienie porządków w kościele składam p.Wioletcie Siudak,
p.Marii Witek oraz p.Agnieszce z ul. 1 Maja. Bóg zapłać!
W nadchodzącym tygodniu o utrzymanie porządku w kościele proszę mieszkańców z ul. 1 Maja
spod numerów od 81 do 100 oraz z ul. Podlipie. Sprzątamy w sobotę od godziny 9.00.

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Jest „Gość Niedzielny” oraz „Niedziela”.
Dla młodszych czytelników jest nowy listopadowy „Mały Gość Niedzielny”.
.