Ogłoszenia

19 września 2021 r.

.........................................Dwudziesta Piąta Niedziela zwykła

1. Jezus nie przeminął wraz ze swoją epoką. Zmartwychwstały żyje również w naszych
czasach.Jego zbawczą moc otrzymujemy w sakramentach, w słowie Bożym, w liturgii.
Możemy uczyć się odkrywać to na co dzień. Czasami potrzebujemy trochę czasu
i musimy włożyć pewien wysiłek, żeby usłyszeć i poznać Chrystusa.
Trzeba czasu i wysiłku, by z osoby towarzyszącej, obserwującej Go stać się Jego uczniem.
Dziś Dzień Środków Społecznego Przekazu.
Módlmy się za tych, którzy są odpowiedzialni za przekaz prawdy i faktów.

2. W tym tyodniu patronuja nam:
– w poniedziałek 20 września święci męczennicy Andrzej Kim Taegon, prezbiter,
Paweł Chong Hasang i Towarzysze, pierwsi męczennicy koreańscy
– we wtorek 21 września św. Mateusz, apostoł i ewangelista
– w czwartek 23 września św. Ojciec Pio z Pietrelciny, prezbiter, stygmatyk, mistyk,
czciciel Eucharystii i Matki Bożej, obdarzony bilokacją.

3. Serdecznie dziękuję za posprzątanie kościoła Pani Kazimierze Wymysło, Pani Wioletcie
Siudak oraz pani Marii Witek za sprzątanie i dbanie o kwiaty. Państwu Zofii i Henrykowi
Polakom oraz rodzinie z ul. Sienkiewicza dziękuję za ofiarę na sprzątanie kościoła.
Bóg zapłać!
W tym tygodniu prosimy o zapewnienie porządku w kościele mieszkańców
spod numerów od 271 do 300 ul. Sienkiewicza. Sprzątamy w sobotę od godziny 9.00.

4. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. Jest „Gość Niedzielny” oraz „Niedziela”.
Dla młodszych czytelników jest „Mały Gość Niedzielny” i nowa „Tęcza”.
Zostało jeszcze kilka sztuk bardzo ładnie ilustrowanego kalendarza na rok 2022
”Madonny Europy”.
.

12 września 2021 r.

.........................................Dwudziesta Czwarta Niedziela zwykła

1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
W tym czasie w kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września przypada święto Świętego
Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci, jest on nadal
czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia.
Przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki, będziemy prosili Boga o świętość
naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.

2. Jutro, 13 września, zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej na przedostatnie
Nabożeństwo Fatimskie w tym roku. Nasze modlitwy rozpoczniemy Mszą św. o godz. 18.00.
Następnie odmówimy część modlitwy różańcowej, po której nastąpi uroczyste
błogosławieństwo fatimskie. Po nim odbędzie się procesja światła wokół kościoła,
a na zakończenie Apel Jasnogórski.
Można składać w zakrystii intencje, które będziemy przedstawiali Panu Bogu
przez wstawiennictwo MB Fatimskiej w czasie nabożeństwa.

3. We wtorek 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone
są krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże.
Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża.

4. W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym
pod datą 15 września przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie
możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która –
jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

5. Od wtorku tj. 14 września Msze św. w dni powszednie będą sprawowane o godz. 17.00
lub 7.00 rano.

6. Wielkie podziękowanie składam firmie rodzinnej Państwa Skubacz za udostępnienie
zwyżki, a naszym panom strażakom za sprawdzenie udrożnienia rynien na kościele.

7. Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie kościoła Pani Marii Dygule, Pani Wioletcie Siudak
oraz pani Marii Witek za sprzątanie i dbanie o kwiaty.
Pani Helenie Bacii dziękuję za ofiarę na sprzątanie kościoła.
W tym tygodniu prosimy o zapewnienie porządku w kościele mieszkańców
z ul. Sienkiewicza spod numerów od 241 do 270. Sprzątamy w sobotę od godziny 9.00.

8. Tradycyjnie zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. Jest „Gość Niedzielny”
oraz „Niedziela”. Dla młodszych czytelników jest „Mały Gość Niedzielny” i nowa „Tęcza”.
Mamy również kilka sztuk bardzo ładnie ilustrowanego kalendarza na rok 2022
”Madonny Europy”.
.

5 września 2021 r.

.........................................DwudziestaTrzecia Niedziela zwykła


1. Wrzesień, podobnie jak sierpień, przemierzamy z Maryją. W środę 8 września
przypada jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny.
W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej.
Polecając Bożej Opatrzności, za przyczyną i wstawiennictwem Matki Bożej,
przyszłoroczne plony, pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną rolą”, na którą pada
ziarno słowa Bożego. Jaki ono wydaje w moim życiu owoc – oto pytanie,
jakie w kontekście tego święta warto sobie samemu postawić.

2. W sobotę mija 20 lat od tragicznych zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku.
W modlitwach naszych polecajmy ofiary terroru i reżimów totalitarnych oraz prośmy
o pokój i wzajemne zrozumienie i poszanowanie w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

3. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godzinie 10.00 odbędzie się pierwsze spotkanie
rodziców dzieci klasy trzeciej, które będą się przygotowywać do przyjęcia Pierwszej
Komunii świętej.

4. Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie kościoła Paniom: Jadwidze Kowalik, Ewie Całka,
Krystynie Woźniak, Joannie Kucharczyk i Wioletcie Siudak oraz Pani Marii Witek
za sprzątanie i dbanie o kwiaty.
Pani Halinie Rabsztyn oraz Rodzinom Meres, Witek i Gawlik dziękuję za ofiarę
na sprzątanie kościoła. W tym tygodniu prosimy o zapewnienie porządku w kościele
mieszkańców z ul. Sienkiewicza spod numerów od 211 do 240.
Sprzątamy w sobotę od godziny 9.00.

5. Pamiętajmy o lekturze prasy katolickiej. Dziś polecamy „Gościa Niedzielnego”
i „Niedzielę”,a dla młodszych czytelników na rozpoczęcie nowego roku szkolnego
„Małego Gościa Niedzielnego” oraz „Tęczę”.
.

29 sierpnia 2021 r.

.........................................Dwudziesta Druga Niedziela zwykła

1. Wakacje, urlopy dobiegają końca. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluje

o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej
było od samego początku pełne świadomego zaangażowania.
Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się okazjonalnie,
ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie
i podczas niedzielnej Eucharystii, która jest osobistym spotkaniem z Panem.
Rodzicom przypominamy, że edukacja szkolna i religijna powinna być przedmiotem
właśnie ich troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci zdobywają
wychowanie, w tym też religijne. Szkoła, katecheza i Kościół stanowią w tym niezbędne
uzupełnienie, ale nie zastąpią rodziców.
Pamiętajmy o modlitwie w intencji dzieci, młodzieży i wychowawców.

2. 1 września rozpocznie się nowy rok szkolny.
Dzieciom i młodzieży życzymy wiele zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy,
kształtowaniu dojrzałych postaw, a nauczycielom, katechetom i wychowawcom dużo siły
i mocy Ducha Świętego, potrzebnego w procesie kształtowania dzieci i młodzieży.
Msza Święta, ze szczególną prośbą o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym
oraz poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dla dzieci klas pierwszych
odbędzie się w naszym kościele o godz 18.00. Serdecznie zapraszamy.

3. W środę przypada 82. rocznica wybuchu II wojny światowej.
Naszą powinnością jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945
na frontach i w obozach oraz o pomordowanych po zakończonej wojnie w więzieniach
politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.

4. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca, poświęcony czci Najświętszego
Sakramentu i modlitwie o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
W I piątek miesiąca zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież do skorzystania
z sakramentu pojednania i przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa. Po Mszy św. nabożeństwo pierwszopiątkowe i zmiana tajemnic Żywego
Różańca. Odwiedziny chorych od godziny 8.00.
W I sobotę miesiąca będziemy wynagradzać za grzechy popełnione przeciw
Niepokalanemu Sercu NMP.

5. W przyszła niedzielę na Mszy św. o godzinie 10.00 dzieci klasy czwartej
będą obchodzić rocznicę I Komunii św. Spowiedź dla dzieci w piątek od godz. 17.00.

6. W piątek w liturgii wspominać będziemy świętego Grzegorza Wielkiego, papieża,
wybitnego teologa i reformatora Kościoła.
Jest to dzień imienin Księdza Biskupa naszej diecezji Grzegorza Kaszaka.
Pamiętajmy w modlitwie, aby dobry Bóg darzył Go swoim błogosławieństwem,
a święty patron nieustannie wypraszał potrzebne łaski.

7. Serdeczne Bóg zapłać za posprzątanie kościoła Pani Jadwidze Kowalik, Paniom Steni
i Paulinie Sarwom, Państwu Teresie i Jerzemu Kuczom, Pani Wioletcie Siudak
oraz pani Marii Witek za sprzątanie i dbanie o kwiaty.
Państwu Danucie i Józefowi Królom dziękuję za ofiarę na sprzątanie kościoła.
W tym tygodniu prosimy o zapewnienie porządku w kościele mieszkańców
z ul. Sienkiewicza spod numerów od 151 do 180 oraz z ul. Krótkiej.
Sprzątamy w sobotę od godziny 9.00.

8. W pogłębieniu naszych wiadomości religijnych pomaga prasa katolicka.
Zachęcamy do jej nabywania. Dla starszych czytelników jest „Gość Niedzielny”
oraz „Niedziela”,a dla młodszych na nowy rok szkolny „Mały Gość Niedzielny”.
.

22 sierpnia 2021 r.

.........................................Dwudziesta Pierwsza Niedziela zwykła

1. Nietrudno odnieść wrażenie, że ilość informacji jest tak duża, że trzeba stosować
różne filtry, by odróżnić prawdę od fałszu i odnaleźć się w tym gąszczu.
A mowa Pana Jezusa jest prosta, nie ma w niej obcych słów ani skomplikowanych zdań.
Jezus jest prawdą i życiem. Jego prawda jest życiem. Zostaliśmy zaproszeni na ucztę,
na której On daje nam chleb żywy – swoje ciało – abyśmy mieli życie, żyli na wieki.
Tę prawdę uczmy się nieustannie odkrywać.

2. Jutro przypadnie smutna rocznica podpisania paktu Ribbentrop – Mołotow.
Dzień 23 sierpnia w 2008 r. został ustanowiony Europejskim Dniem Pamięci Ofiar
Stalinizmu i Nazizmu, obchodzony po raz pierwszy publicznie w 2011 r. w Warszawie.
Pamiętajmy w modlitwie nie tylko o tych, którzy zginęli w sowieckich łagrach
i niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych, lecz także o tych,
którzy opowiedzieli się za Bogiem i dlatego oddali zdrowie i życie w obronie godności
i praw człowieka. Słyszymy o próbach relatywizowania i podważania współczesnej
historii, naginania faktów w imię tzw. poprawności politycznej.
Warto znać fakty, warto pamiętać i pielęgnować pamięć.

3. W czwartek 26 sierpnia uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Św. Jan Paweł II na Jasnej Górze powtarzał, że tu bije serce narodu.
Na Jasną Górę swoje kroki kierują miliony pielgrzymów. W wielu domach jest czczony
wizerunek Czarnej Madonny. To świadectwo naszej miłości do Matki naszego Pana,
która w jasnogórskiej ikonie przebywa w naszym narodzie od wieków.

4. Dziś ostatni dzień zapisów na pielgrzymkę na Jasną Górę, która odbędzie się
w dniach od 23 do 25 sierpnia.

5. W tym tygodniu patronują nam:
• we wtorek 24 sierpnia – św. Bartłomiej, apostoł
• w piątek 27 sierpnia – św. Monika, matka i orędowniczka nawrócenia św. Augustyna,
patronka matek i wdów
• w sobotę 28 VIII – św. Augustyn, syn św. Moniki, po nawróceniu został biskupem
i wybitnym teologiem; w uznaniu dla jego ciągle aktualnych przemyśleń teologicznych
obwołano go doktorem Kościoła.

6. Serdeczne Bóg zapłać Pani Steni Sarwie, Pani Wioletcie Siudak oraz Pani Marii Witek
za utrzymanie porządku w kościele, a rodzinie Słanów za złożenie ofiary na sprzątanie.
W nadchodzącym tygodniu prosimy o zapewnienie porządku w kościele mieszkańców
z ul. Sienkiewicza spod numerów od 181 do 210.
Sprzątanie odbywa się w sobotę od godziny 9.00.

7. W pogłębieniu naszych wiadomości religijnych pomaga prasa katolicka.
Zachęcamy do jej nabywania. Tradycyjnie jest „Gość Niedzielny” oraz „Niedziela”.
.


................................