Historia

۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩
 
 Historia Parafii św.Wawrzyńca

w Bobrownikach

 Parafia św. Wawrzyńca w zastała erygowana w 1904 r.
przez ks. biskupa Augustyna Łozińskiego - ordynariusza diecezji kieleckiej.
W jej skład zostały włączone wydzielone z parafii siemońskiej
Bobrowniki wraz z kolonią Namiarki i Żychcice wraz z kolonią Wygoda.
 
 Pierwszym proboszczem został ks. Marian Rykowski.
Pierwszy akt urodzenia, Bronisława Kulaja - syna Jana i Anny z Wyderków,
 został spisany 16 lutego 1904 r.;
pierwszy akt ślubu, Walentego Zięby z Julianną Błaszczyk, 2 maja 1904 r.;
pierwszy akt zgonu, Katarzyny Sokoła -  córki Franciszka i Tekli z Baciów,
26 lutego 1904 r.
 
 4 maja 1909 r. parafia pomniejszyła się o Żychcice z kolonią Wygoda,
przeniesione do erygowanej wówczas parafii życheckiej;
w 1925 r. została włączona do erygowanej diecezji częstochowskiej,
a w 1992 r. do erygowanej diecezji sosnowieckiej.
 ۩
 Bobrowniki od 1. p. XII w. do 1277 r.
należały do Parafii p.w. św. Małgorzaty w Bytomiu.
Potem do 1820 r. do Parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu;
od 1821 r. do czasu erygowania parafii bobrownickiej w 1904 r.,
do Parafii Wszystkich Świętych w Siemoni, wraz z Żychcicami.
  ۩
 W 1819 r. mieszkańcy Bobrownik i Żychcic podjęli starania o utworzenie parafii
w Bobrownikach przy kościele św. Wawrzyńca.
W lipcu 1820 r. Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
postanowiła, że "parafia będzie urządzona po wydzieleniu półłanka
dla lepszego uposażenia proboszcza".
 
 
 
  Decyzja o utworzeniu parafii Bobrowniki, podpisana przez Radcę Stanu Stanisława Staszica.
Kopia dokumentu ze zbiorów AP Kielce.
 
 ۩
Kilka lat starań parafian o spełnienie tego warunku - w powiecie lelowskim
i w zarządzie Dyrekcji Górniczej w Dąbrowie - zakończyło się niepowodzeniem.
Mimo słania pism do Komisarza Obwodu Olkuskiego,
Komisarza Województwa Krakowskiego, Komisji Rządowej
i Konsystorza Generalnego Diecezji Krakowskiej,
decyzja władz duchownych z 1820 r. została zachowana. 
 ۩
 W 1860 r. starania ponowiono. Po ośmiu latach zakończyły się utworzeniem
w Bobrownikach jedynie filii parafii siemońskiej -
decyzją ks. bpa Macieja Majerczaka, administratora diecezji krakowsko-kieleckiej.
Utrzymaniem rezydujących na plebanii kolejnych wikariuszy było 150 rubli
funduszy gromadzkich rocznie i dochód z 2 mórg łaki i 9,5 morgi roli,
wydzielonych z mienia gromadzkiego.
 ۩
Powodzeniem zakończyły się dopiero starania podjęte pod koniec XIX w.
Prośby słane do władz i do samego cara Aleksandra III zaowocowały decyzją
instalacji parafii - pod warunkiem złożenia 8 tysięcy rubli kapitału żelaznego,
z którego odsetki 300 rubli rocznie miały być pensją proboszcza.
Zbiórkę funduszy rozpoczęto w 1902 r.
Przed końcem 1903 r. wymagana suma została złożona. 
 
 ۩
 W piśmie do Komisji Spraw Wewnętrznych i Duchownych,
wystosowanym przez parafian 5 listopada 1860 r., czytamy:
aby parafia w kościołku farnym niegdyś przywrócona została.
Zatem w przeszłości parafia w Bobrownikach już istniała.
Mogło to być w XVI w. w okresie reformacji -
kiedy kościół w Kamieniu zajmowali luteranie.
۩

Opracowała Halina Gajdzik
25.01.2010.


۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩