Wolontariat zabytkowego kościoła

Idea pomagania jest głęboko zakorzeniona nie tylko w religii
ale także w kulturze i naszej historii.
Wolontariat jaki znamy w XXI wieku jest efektem kształtowania się pewnych
idei mających swoje źródła już w antycznej Grecji.

Wolontariat i pomaganie związane są nieustannie z naszymi dziejami,
potrzebą człowieka, by angażować się w zmienianie świata, rozwój społeczny,
wspieranie najsłabszych i wykluczonych.

Stary kościół św. Wawrzyńca w Bobrownikach,
niczym stary opuszczony człowiek wymaga opieki i pomocy.
Wśród parafian i parafianek Bobrownik są osoby,
które tej starej wielowiekowej świątyni z taką pomocą przychodzą.
.

Dyskusja o idei wolontariatu - Podkarpacki Urząd Wojewódzki w ....
.
Wolontariusze zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca

Halina Gajdzik - w ramach porozumienia zawartego 1 lutego 2009 r. wg zapisów
Kodeksu cywilnego,Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
pełni funkcję kustosza zabytkowego kościoła oraz realizuje zobowiązania Parafii
określone w porozumieniu ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zabytkowego
Kościoła:"Parafia zobowiązuje się ubiegać o dotacje na przeprowadzenie remontu
i prac konserwatorskich poprzez zlożenie właściwego wniosku wraz z wymaganymi
załącznikami w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez jednostki samorządu
terytorialnego lub inne organizacje i instytucje;

- pełni funkcję przewodnika po zabytkowym kościele;

- administruje parafialną stroną internetową.
...........................................Kontakt: 505-793-190; halinagajdzik@gmail.com

Irena Bacia, Krystyna Bożek, Aleksandra Dyszy, Halina Gajdzik,
Małgorzata Kosmala,Teresa Zawiślak Kucz, Bogumiła Kukulak, Zofia Muc,

Stanisława Panek, Danuta Wieczorek, Kazimiera Wymysło, 
Elżbieta Wardulińska i Małgorzata Żyrek - biorą udział w porządkowniu kościoła
i jego otoczenia.

Jacek Dyszy - wykonał prace w zakresie starej instalacji elektrycznej.

Mieczysław Jagiełło - uszczelnił odeskowanie wież zabytkowego kościoła.

Jarosław Jaglarz i Marcin Psonka (mieszkaniec Piekar Śl.) - opracowali plan
rekultywacji i zagospodarowania powierzchni cmentarza przy zabytkowym kościele.

Zbigniew Latosik - kosi trawnik na cmentarzu przy zabytkowym kościele
i opiekuje się rosnącymi tam drzewami.

Adam Nocuń - przygotowuje nagłośnienie na uroczyste Msze św.  
i w każdej potrzebie służy pomocą przy komputerze.

Artur Palacz - wykonał wylewkę w zakrystii.

Tadeusz Pudlo - drukuje cegiełki, plakaty i tablice informacyjne.

Zbigniew Sarwa - położył terakotę na posadzce oraz uszczelnił listwami
i zaimpregnował deski w kruchcie.

Józeł Skubacz - opracował ekspertyzę oraz projekt techniczny wraz z kosztorysem
inwestorskim nowej instalacji elektrycznej oświetlenia i ogrzewania zabytkowego
kościoła; pełnił funkcję inspektora nadzoru nad pracami wg w/w projektu;
zabezpiecza oświetlenie placu wokół kościoła. zabezpiecza

Henryk Wadowski - filmuje uroczystości, drukuje dokumenty i ogłoszenia.