Dary i fundacje dla zabytkowego kościoła

DARY

1. Baldachim z XIX w. - dar Pauliny Chmielewskiej z d. Hanisz

2. Modlitewnik z 1897 r. - dar Teresy Głogowskiej

3. Obraz Matki Boskiej Piekarskiej (oleodruk z lat 90. XIX w.) -

...dar Anny Skupień i Elżbiety Dudy, wnuczek Marii i Józefa Dudów

4. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w koralowej sukience (oleodruk z p. XX w.)

. dar Teresy Zając-Krzykawskiej, córki Klary i Pawła Gajdzików

5. Kaszmirowa chusta w tureckie wzory, element odświętnego stroju kobiecego

....zw. "chłopskim" z  z 1. połowy XX w. - dar Józefa, syna Honoraty Głogowskiej

6. Szafki kredensowe do zakrystii - dar Moniki Gajdzik

7. Dwa pluszowe z bogatym ornamentem nakrycia ołtarzy bocznych z połowy XX w.

....dar Józefa Glogowskiego

FUNDACJE

1. Renowacja chorągwi NMP (1. poł. XX w) - fundacja Kół Różańcowych

2. Renowacja białego ornatu typu "skrzypki" (1. poł. XX w) -

....fundacja ks. Daniela Buni

3. Renowacja kredensu w zakrystii i figury Jezusa Zmartwychwstałego -

... fundacja Jarosława Dajnowskiego

4. Reflektory w prezbiterium -

... fundacja PPHU BARBARA Barbary i Józefa Skubaczów

****************************************************************

Stary kościół św. Wawrzyńca czeka na inne jeszcze dary, szczególnie natury

religijnej; oczekuje fundatorów: wiecznej lampki, renowacji krzyża ołtarzowego,

ornatów, skrzyni na ornaty, feretronów, obrazów, fisharmonii, pianina,

balustrady przed ołtarzem...

TE DARY I FUNDACJE TO GESTY OTWARTEGO SERCA I WIELKIEGO UMYSŁU,

TO WKŁAD OSOBISTY W DZIEŁO ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY.