Dary i fundacje dla zabytkowego kościoła

2022-05-08 14:05

Apel o wsparcie


W 2022 r. w zabytkowym kościele będą kontynuowane prace konserwatorskie
przy polichromii, w znacznej części sfinansowane przez instytucje państwowe
i samorządowe.

Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zostanie naprawiona nie w pełni sprawna
instalacja odgromowa, poddane sprawdzeniu będą  instalacje:
elektryczna, sygnalizacji pożaru i włamania.

Na realizację tych zadań oraz na opłaty za energię elektryczną
potrzebne jest wsparcie finansowe parafian.
Jak co roku prosimy zatem o składanie darowizn -
przelewem na konto zabytkowego kościoła lub konto Stowarzyszenia,
bądź za pokwitowaniem do kasy
u p. Haliny Gajdzik lub p. Kazimiery Wymysło.

=============================================

Konta zabytkowego kościoła, PKO BP SA.

NR 53 1020 2498 0000 8202 0470 3387

=============================================

Konto Stowarzyszenia Ochrony Zabytkowego Kościoła

Raiffeisen Bank Polska S.A.

NR 96 1750 0012 0000 0000 3987 4881