Swieta

*************************************************************
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
14 września
.
Święto obchodzone zarówno w kościele zachodnim jak i wschodnim,
Tradycja przypisuje odnalezienie Krzyża św. Helenie, matce cesarza Konstantyna
Wielkiego, w 326 roku. Relikwie złożone zostały w bazylice Grobu Świętego
w Jerozolimie. Od tamtej pory były uroczyście czczone przez wiernych przybywających
z całego świata chrześcijańskiego. Okres ten zakończyło zdobycie Jerozolimy
20 maja 614 roku przez króla perskiego Chosroesa II. Persowie zburzyli świątynię,
a relikwie Krzyża zabrali z Jerozolimy.
W 628 roku cesarz bizantyjski Herakliusz pokonał Persów i odzyskał święte relikwie.
Cesarz sam wniósł je uroczyście do Jerozolimy wchodząc do miasta przez Bramę Złotą.
Jak mówi legenda, cesarz niosąc Krzyż ubrany był w drogocenne szaty i nie mógł
udźwignąć Krzyża aby wejść do miasta.
Dopiero kiedy za poradą biskupa Jerozolimy Zachariasza zdjął bogaty strój,
idąc boso wniósł Krzyż aż do odbudowywanej po zniszczeniu Bazyliki.
związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus.
Jest on dla chrześcijan największą relikwią.
Nabożeństwa ku jego czci sięgają początków chrześcijaństwa.
*
*****************************************************************
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
26 sierpnia
*
26 sierpnia Kościół katolicki obchodzi święto Matki Bożej Częstochowskiej.
W Polsce to jedno z najważniejszych świąt Maryjnych.
Na ten dzień na Jasną Górę, do Czarnej Madonny, zmierzają pielgrzymi z całej Polski,
najczęściej w pieszych pielgrzymkach.
*
Dzisiejsza uroczystość powstała z inicjatywy bł. Honorata Koźmińskiego,
który po upadku styczniowego starał się zjednoczyć naród wokół Królowej Polski - Maryi.
Wraz z ówczesnym przeorem Jasnej Góry, o. Euzebiuszem Rejmanem,
wyjednał on u św. Piusa X ustanowienie w 1904 r. święta Matki Bożej Częstochowskiej.
Papież Pius XI rozciągnął w 1931 r. ten obchód na całą Polskę
oraz zatwierdził nowy tekst Mszy świętej i godzin kanonicznych.
*
Niegdyś Cię, Mario, w świętej Częstochowie
O lud swój polscy błagali królowie,
Niegdyś Cię Polska, jeszcze wielka, cała,
Królową swoją przed zgonem obrała,
Naród ten niegdyś służył Ci orężno,
Bój Chrystusowy tocząc z poganami —
Królowo Polski i Litewska Księżno,
Zmiłuj się nad nami!
Zygmunt Krasiński
*************************************************
UROCZYSTOŚĆ PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
6 sierpnia 
*
Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas wraz z Chrystusem, Piotrem, Jakubem i Janem
na górę Tabor. Tam Chrystus przemienił się wobec swoich Apostołów.
Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty stały się olśniewająco białe.
Apostołowie byli zachwyceni, choć poznali jedynie niewielki odblask wiecznej
chwały Ojca, w której po swoim zmartwychwstaniu zasiadł Jezus.
To wydarzenie pozostało tajemnicą dla pozostałych uczniów;
dowiedzieli się o nim dopiero po Wniebowstąpieniu.
Szczegółowy jego opis przedstawili trzej ewangeliści:
św. Mateusz, św. Marek i św. Łukasz oraz św. Piotr Apostoł.
*
Chrystus okazał się tym, kim jest w swojej naturze i istocie, że jest Synem Bożym.
Przemienienie pozwoliło Apostołom zrozumieć,
jak mizerne i niepełne są ich wyobrażenia o Bogu.
Chrystus przemienił się na oczach Apostołów,
aby w dniach próby ich wiara w Niego nie zachwiała się.
.
Rafael Santi, fragment obrazu „ Przemienienie Pańskie”
*
Uroczystość Przemienienia Pańskiego na Wschodzie obchodzono już w VI wieku;
na Zachodzie lokalnie w VII wieku; w całym Kościele od połowy XVI w.
W Polsce świętuje się ją od XI wieku.
*
Dzisiejsze święto przypomina, że Jezus może w każdej chwili odmienić nasz los;
że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich.
Dlatego dzisiejszy obchód jest dniem wielkiej radości i nadziei,
że nasze przebywanie na ziemi nie jest ostateczne.
W drodze ku wieczności uczeń Jezusa musi jednakże być Mu wierny:
myślą, słowem i chrześcijańskim czynem.
.
*****************************************************************
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
**
.
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
przypada w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała.
Wyraża prawdę, którą zapisał św. Jan Apostoł: „Bóg jest miłością”.
Przedmiotem uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa
jest miłość Boga objawiona w Sercu Jezusa.
*
Celem święta jest:
*rozważanie miłości, którą Chrystus okazał przede wszystkim na krzyżu
i okazuje podczas Mszy Świętej,
*złożenie za nią należnego dziękczynienia i uwielbienia,
*wypełnienie obowiązku przebłagania za winy swoje i wszystkich ludzi,
gdyż grzechy ludzkie zraniły Najświętsze Serce Jezusowe.
*
Korzenie tej uroczystości sięgają czasów starożytnych.
Pierwsi chrześcijanie czcili miłość Chrystusa,
którą przedstawiało serce Dobrego Pasterza.
Ojcowie Kościoła w nawiązaniu do fragmentu ewangelii o otwartym boku Jezusa (J 19,34),
propagowali kult miłości ofiarnej i wiernej aż do śmierci.
Szczególny rozkwit kultu Serca Jezusa przypada na okres Średniowiecza.
Pod wpływem objawień, jakie miała zakonnica św. Małgorzata Maria Alacoque
w latach  1673-1675 został oficjalnie uznany.
Sto lat po objawieniach Stolica Apostolska zaczęła dawać pozwolenie
na wprowadzenie święta Serca Pana Jezusa.
Jako pierwsi otrzymali je biskupi polscy od papieża Klemensa XIII w roku 1765.
Dla całego Kościoła ustanowił to święto papież Pius IX w roku 1865.
W 1928 roku Pius XI podniósł rangę święta do uroczystości.
*
Pan Jezus pokazał skromnej zakonnicy swoje Serce pełne ognia, mówiąc:
"Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom,
że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie.
Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami".
Obiecał też wiele łask dla wiernych, którzy będą oddawać cześć Boskiemu Sercu.
*
12 obietnic Serca Jezusowego:
"Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
Ustalę pokój w ich rodzinach.
Będę ich pocieszał w utrapieniach.
Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały,
będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim,
którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu
w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty,
iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych,
a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia".
***
Od reformy liturgicznej z 1964 roku
w sobotę po Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kościól wspomina Niepokalane Serce Maryi-
dla podkreślenia Jej przywileju Niepokalanego Poczęcia i wszystkich skutków,
jakie ten przywilej na Maryję sprowadził.
*
. **
Początek temu nabożeństwu dało ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi
przez papieża Piusa IX w roku 1854, jak też objawienia Matki Bożej w Lourdes (1858).
Najbardziej jednak przyczyniły się głośne objawienia Matki Bożej w Fatimie w roku 1917.

*
Serce Maryi jest symbolem matczynej miłości do każdego człowieka.

Jako pierwszy pisze o nim św. Łukasz (Łk 2, 19. 51).
Pierwsze ślady kultu Serca Maryi napotykamy już w XII w.
W XVII w. kult nosił nazwę Najświętszego Serca Maryi lub Najsłodszego Serca Maryi.
i łączył się już ze czcią Serca Pana Jezusa.
Od tego czasu powszechne są obrazy Serca Jezusa i Serca Maryi.
*****************************************************************
BOŻE CIAŁO
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ
*
.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zwana Bożym Ciałem
jest świętem ku czci Eucharystii,
obchodzonym w 60 dniu po Wielkanocy.
Wierni wspominają Ostatnią Wieczerzę
i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. 

*
W Polsce tradycyjne uroczystości związane ze świętem Bożego Ciała
obejmują mszę świętą, po której następuje procesja z Najświętszym Sakramentem
do specjalnie zbudowanych na ten cel czterech ołtarzy.
Przy każdym z ołtarzy odczytywany jest fragment
jednej z czterech Ewangelii, opowiadający o Eucharystii.
Udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to,
że Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny.
*
Święto to zostało ustanowione na skutek widzeń
błogosławionej Julianny z Cornillon.
Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r.
takie święto dla diecezji Liege.
W 1252 r. zostało ono rozszerzone na Germanię.
W 1263 miał miejsce cud eucharystyczny w Orvieto,
hostia w rękach księdza wątpiącego w rzeczywiste przeistoczenie
opłatka w Ciało Jezusa Chrystusa zaczęła krwawić.
W 1264 r. papież Urban IV ustanowił to święto dla całego Kościoła.
*
W Polsce jako pierwszy wprowadził to święto bp Nankier w 1320 r.,
w diecezji krakowskiej.
Pod koniec XIV w. święto Bożego Ciała
obchodzono już we wszystkich diecezjach.
Było ono zawsze zaliczane do świąt głównych.
.
*****************************************************************
ŚWIĘTO TRÓJCY ŚWIETEJ
*
*
Święto Trójcy Świętej – jedno z najważniejszych liturgicznych świąt chrześcijańskich,
obchodzonych ku czci Trójcy Świętej: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.
W kościołach zachodnich przypada na niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego,
zaś według tradycji wschodniej obchodzone jest w niedzielę Pięćdziesiątnicy.
Źródła tego święta sięgają IV i V wieku.
Odrębny obchód ku czci Trójcy Świętej powstał w liturgii dopiero w wieku XI.
Wyznaczony został na najbliższą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego,"albowiem
wkrótce po Zstąpieniu Ducha Świętego prawda Chrystusowa i chrzest przez Niego
nakazany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego były udzielane po całym świecie".
W całym Kościele obowiązuje od roku 1334, wprowadził je papież Jan XXII
W Kościele katolickim święto zaliczane jest do uroczystości liturgicznych
i obchodzone jest jako Uroczystość Najświętszej Trójcy.
Fakt obchodzenia uroczystości Trójcy Świętej zaraz po niedzieli Zesłania Ducha Świętego
nawiązuje do starożytnej teologii Ojców Kościoła, którzy podkreślali,
że dzieło zbawienia pochodzi od Ojca i realizuje się przez Syna w Duchu Świętym.
*
Wiara w jednego Boga w trzech Osobach
jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa.
Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia.
Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary.
Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy.
Objawił nam to Jezus Chrystus.
*
"Fundamentalna nić, która łączy mnie z Ojcem, to moje ISTNIENIE,
fundamentalna nić, która łączy mnie z Synem to CIERPIENIE,
zaś fundamentalna nić, która łączy mnie z Duchem, to TWORZENIE."
(Jacek Konarski na www.prezbiter.pl).
*************************************************************
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
*
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest obchodzona
w pięćdziesiątym dniu po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego,
stąd zwana jest również Pięćdziesiątnicą.
Duch Święty - Trzecia Osoba Trójcy Świetej ukazywana najczęściej pod postacią gołębicy -
określana jest mianem Pocieszyciela, Bożego Palca, Stworzyciela i Sprawcy.
W modlitwach do Niego zwracamy się o dary, które może nam ofiarować:
Mądrość, Rozum, Radę, Męstwo, Umiejętność, Pobożność, Bojaźń Bożą.
Do ducha Świętego uciekamy się nieraz, gdy potrzeba nam "światła Ducha Świętego" -
przed rozmaitymi egzaminami, trudnymi sytuacjami, niełatwymi wyborami.
*
Hymn do Ducha Świętego
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedmiokroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał,
Pokrzep stałością mocy swej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym,
Miniemy zło, co kusi nas
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.
Tekst łaciński z IX wieku Hrabana Maura, przekład Adama Mickiewicza.
*
W tym dniu Kościół, ożywiony Duchem Świętym,
rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest odnowieniem wiary w to,
że żaden człowiek nie jest sam na drodze życia.
Moc Ducha to moc przezwyciężania grzechu, nie tylko swojego,
ale także moc obrony przed złem cudzego grzechu.
Dar Ducha jest darem dla całego Kościoła.
*
W poniedziałek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego
obchodzone jest Święto NMP Matki Kościoła.
*
*************************************************************
VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
*
AscensionofChrist2.jpg
Wniebowstąpienie Pańskie
(Benvenuto Tisi, 1520)
*
Wniebowstąpienie Pańskie – wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa,
święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. dzień po Zmartwychwstaniu Pańskim.
W Polsce w kościele rzymskokatolickim uroczystość ta,
zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
od 2004 r. obchodzona jest w VII Niedzielę Wielkanocną.
*
Wniebowstąpienie kończy czas życia Chrystusa na ziemi
oraz Jego publicznej działalności
i rozpoczyna misyjny rozwój Kościoła kierowanego przez Ducha Świętego.
Od tego dnia, uczniowie Chrystusa, prowadzeni przez Ducha Świętego,
idą na cały świat, by głosić Ewangelię,
by dawać świadectwo o śmierci i zmartwychwstaniu swojego Pana.
Uczą, że nasza prawdziwa i ostateczna ojczyzna znajduje się w niebie,
to znaczy w Bogu w Trójcy Świętej Jedynym.
*
Od 41. dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim trwa nowenna do Ducha Świętego -
przez 9 dni poprzedzających Uroczystość Zesłania Ducha Świętego odmawiamy modlitwę:
Duchu Święty, Boże,
który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów,
aby oświecić ich rozum, zapalić serca,
utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić,
błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny,
abyś również nam raczył udzielić tych samych darów
dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
*********************************************************
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI
3 maja
*
Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski jest obchodzone od 1923 r.

Oficjalnie zatwierdzone zostało w 1920 r. przez papieża Benedykta XV.
Nawiązuje do wydarzeń z historii Polski:
obrony Jasnej Góry w 1655 r.,
ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej,
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która realizowała część ślubowań króla Jana Kazimierza.
Wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą,
jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi.
Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary.
Przykładem może być "Bogurodzica", najstarsza polska pieśń religijna,
która przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu.
W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, przed cudownym
wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz złożył uroczyste Śluby,
w których m.in. zobowiązywał się szerzyć cześć Maryi, wystarać się u papieża
o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej,
a także zająć się losem chłopów i zaprowadzić w państwie sprawiedliwość społeczną.
Temu uroczystemu wydarzeniu towarzyszyło odśpiewanie litanii do Najświętszej Panny.
Zgromadzeni biskupi i senatorowie trzykrotnie powtórzyli dodane do tej modlitwy
przez nuncjusza apostolskiego wezwanie: "Królowo Korony Polskiej, módl się za nami".

8 września 1717 r. dokonało się zczególne związanie kultu Maryi z Jasną Górą,
poprzez koronację jasnogórskiego obrazu NMP na Królową Korony Polskiej,
W 1908 r. za zgodą papieża Piusa X wezwanie "Królowo Polski"
zostało na stałe wpisane do litanii loretańskiej.
W 300. rocznicę królewskich ślubów, nową ich wersję opracował
przebywający wówczas w miejscu internowania Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński.
Jasnogórskie Śluby Narodu - po uwolnieniu Prymasa - złożył uroczyście na Jasnej Górze
Episkopat Polski 26 sierpnia 1956 r., w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej,
w obecności miliona wiernych.
10 lat później, 3 maja 1966 r. na Jasnej Górze
odbyły się centralne uroczystości milenijne chrztu Polski.
Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej
i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat.
W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję Królowę Polski główną Patronką kraju
i niebieską Opiekunką naszego narodu.
Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.
*************************************************************
*
Popielec, Środa Popielcowa to pierwszy dzień Wielkiego Postu.
Jest to dzień pokuty przypadający 46 dni kalendarzowych przed Wielkanocą.
Wielki post trwa 40 dniowy okres postu, (bez wliczania niedziel).
Według obrzędów katolickich tego dnia kapłan czyni popiołem znak krzyża
na głowie wiernego mówiąc jednocześnie:
Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz
lub Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię,
by przypomnieć człowiekowi o kruchości jego życia i nieuchronnej śmierci.
W Polsce praktykowane jest również posypanie głowy popiołem.
*

Środa Popielcowa - www. oltarz.pl
Tradycja posypywania głów popiołem na znak pokuty pojawiła się w VIII wieku.
W XI wieku papież Urban II uczynił go obowiązującym zwyczajem w całym Kościele.
Wówczas postanowiono, że popiół będzie pochodził z palm
poświęconych w Niedzielę Palmową z ubiegłego roku.
***************************************************************************
*
Ofiarowanie Pańskie - www.deon.pl
Uroczystość Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu.

Jest pamiątką ofiarowania Pana Jezusa i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.
Święto Ofiarowania jest związane z tajemnicą Narodzenia Pańskiego
i dlatego w ten dzień wolno jeszcze śpiewać kolędy.
W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej.

Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim,
jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej.
Wtedy to starzec Symeon wypowiedział proroctwo
nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela".
Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła.
W Jerozolimie, Ofiarowanie Pańskie obchodzono już w IV w.
W Kościele zachodnim święto zostało wprowadzone w VII w.
Od X w. pojawia się obrzęd poświęcenia świec, który  podkreśla i ubogaca symbolikę światła.
Nawiązuje ono bezpośrednio do wielkanocnego paschału,
który wyraża zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem.
Ofiarowanie Jezusa oznacza początek nowego przymierza i nowego kapłaństwa,
w którym Syn Boży sam jest Świątynią, Kapłanem i Ofiarą.
Treść tego święta podkreśla zamierzoną przez Boga powszechność zbawienia,
które ma objąć nawet pogan.
*
W Polsce święto ma charakter zdecydowanie maryjny.
Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej,
tak też przynosi światło wierzącym. W kościele dokonuje się poświęcenia gromnic.

Zapalone gromnice daje się do rąk konającym. Gromnice zapala się również w czasie klęsk,
szczególnie podczas burzy, w domach i gospodarstwach.
Jako gromnice służą także świece chrzcielne, które są znakiem światła wiary
prowadzącego przez życie nowoochrzczoną osobę.
*
MB Gromniczna - www.deon.pl
*
Dzień Matki Boskiej Gromnicznej
miał przez cale stulecia wielkie znaczenie w roku kalendarzowym na wsi.
Wtedy to pachołkowie i służące otrzymywali zapłatę za przepracowany rok
i mogli zmienić chlebodawcę.

Z maryjnym świętem łączyły się też przysłowia wyrażające radość na nadchodzącą wiosnę,
jak np. „Na Gromniczną mróz – chowaj chłopie sanie, szykuj wóz",
„Na Gromniczną ciecze – to się zima wlecze” czy „Gromnica – zimy połowica”.
W tym dniu pochmurne niebo zwiastuje dobry, obfity rok,
zaś słoneczne - przeszkody i trudności.
*
Życie konsekrowane w Kościele - www.ekai .pl
2 lutego przypada także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej,
ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu.
*
Uroczystość Bożej Rodzicielki
1 stycznia

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto.
*
Pragnienie wyakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się
w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył
w tym celu dzień 1 stycznia. Od 1931 r. obchodzone było 11 października.
Reforma liturgiczna w roku 1969 podniosła je do rangi uroczystości nakazanych
i przeniosła na 1 stycznia. Wybrano bardzo stosowny, ósmy odzień oktawy Bożego
Narodzenia, aby po wyśpiewaniu hymnów dziękczynnych Wcielonemu Słowu,
złożyć odpowiedni hołd Jego świętej Rodzicielce.

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa.
Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany.
W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa,
Kościół obchodzi uroczystość ku czci Matki Bożej, przez którą spełniły się
obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia.
Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej Macierzyństwo.
Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.

Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie.
Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie,
a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa.

****************************************************************
Uroczystość Objawienia Pańskiego
6 stycznia

*

*
Objawienia Pańskie w Kościele katolickim ma rangę uroczystości liturgicznej.
Jest to chrześcijańskie święto mające uczcić objawienie się Boga człowiekowi,
obecność Boga w historii człowieka,
a także uzdolnienie człowieka do rozumowego poznania Boga.
Symbolem święta jest historia opisana w Ewangelii Mateusza,
według której Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi.
*
Objawienie Pańskie należy do pierwszych świąt, które uświęcił Kościół.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa święto to wyznaczało początek roku liturgicznego.
W Kościele wschodnim znane już było w III wieku,
natomiast w Kościele obrządku zachodniego obchodzić je zaczęto od schyłku IV wieku.
Wtedy to dzień 6 stycznia stał się na zachodzie obecnym świętem „Trzech Króli”,
które interpretowane jest jako objawienie się Boga ludom nieżydowskim, pogańskim,
reprezentowanym przez Mędrców ze wschodu.

*
Według chrześcijan Objawienie Pańskie ma swoją symbolikę -
jest pokłonem przed Bogiem Wcielonym zarówno części świata pogan,
jak i ludzi z różnych warstw społecznych oraz narodowych w ogóle
(stąd dużo późniejsze przedstawienie Mędrców, jako trzech osób,
z których jedna jest czarna, druga młoda, a trzecia stara).
Wśród takiej rodziny ludzkiej narodził się Chrystus ze swą zbawczą misją,
a ona w swych przedstawicielach przybyła z różnych stron, aby złożyć mu hołd.
Dlatego w tradycji chrześcijańskiej jeden z magów jest czarnoskóry (od XIV w.).
Uniwersalność zbawienia, ponad wszelkimi podziałami, zaakcentowana jest
poprzez samą nazwę święta i jego wysoką rangę w Kościele powszechnym.
*
W tradycji polskiej Objawienie Pańskie nazywane jest potocznie świętem Trzech Króli.
Od przełomu XV/XVI w. w tym dniu święcono kadzidło i złoto.
Poświęcanym kadzidłem, którym była żywica z jałowca, okadzano domy i obejście,
co miało znaczenie symbolicznego zabezpieczenia go przed chorobami i nieszczęściami.
W tym samym celu poświęconym złotem dotykano całej szyi.
Po uroczystym obiedzie podawano ciasto z migdałem.
Ten, kto go odnalazł w swoim kawałku, zostawał "królem migdałowym".
Znany był też zwyczaj chodzenia dzieci z gwiazdą,
które pukając do domów, otrzymywały rogale, zwane "szczodrakami".
Śpiewano przy tym kolędy o Trzech Królach.
Przy kościołach stały stragany, sprzedawano kadzidło i kredę.

***************************************************************
Święto Chrztu Pańskiego
8 stycznia*

Święto Chrztu Pańskiego w liturgii Kościoła obchodzone jest w pierwszą niedzielę
po uroczystości Objawienia Pańskiego.
Kończy w Kościele okres Bożego Narodzenia i wprowadza w "czas zwykły w ciągu roku".
Objawia wierzącym Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego,
posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka,
a także kieruje uwagę na rzeczywistość chrztu.

***

Ewangeliści opisujący Chrzest Jezusa zawracają uwagę trzy symboliczne elementy chrztu:
woda, Duch Święty i Głos z nieba.

W czasach Jezusa chrzest poprzez zanurzenie w wodzie praktykowali m.in. Esseńczycy.
Jan Chrzciciel nadał mu nowy wymiar. Chrzest Jana miał charakter inicjacji;
wprowadzał do wspólnoty oczekujących bliskiego przyjścia Mesjasza.
Poprzedzało go wyznanie grzechów, które pozostawiano w nurtach wody.
Człowiek obmyty wodą łączył się "z boskim źródłem życia".
Jezus również wszedł w nurty wody, biorąc na siebie grzech świata.
Jest nim ludzka słabość, nędza, a przede wszystkim prometejska pycha,
wskutek której człowiek sądzi, że może zająć miejsce Boga.

Drugim symbolem chrztu jest gołębica, która obrazuje Ducha Świętego.
Mamy tutaj odniesienie do Ducha, który unosił się nad pierwotnym chaosem, gdy Bóg
kształtował świat. Gołębica pojawia się również po potopie, gdy przynosi Noemu
radosną wiadomość o ustąpieniu wód, czyli końcu kary Bożej.
W poezji i Biblii gołębica symbolizuje miłość.
W czasie chrztu miłość Boża spłynęła na Jezusa, a poprzez Niego na cały świat.

Chrzest Jezusa jest również otwarciem nieba łaski i miłosierdzia Boga.
Bóg dał usłyszeć "swój głos". Przemówił do nas językiem miłości.
Słowa, które skierował do Syna: "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie",
kieruje do każdego z nas. Pomimo naszych niewierności i odejść, niewłaściwych
grzesznych wyborów, kreowania własnych bogów i służenia im, On pozostaje wierny.
Ciągle na nowo "adoptuje nas" i zapewnia o swojej nieprzerwanej miłości.

***
Św. Jan Apostoł podaje miejsce, gdzie miał być ochrzczony Jezus:
"Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu".
Jako dawną Betanię Zajordańską wskazuje się dzisiejsze Chirbet el Medesz,
gdzie znajduje się potok, wpływający do Jordanu, mający wodę nawet w upalne lata.
Tu według biblistów miał się ukrywać kiedyś Eliasz.
Tu osiemset lat po nim miał wystąpić Jan Chrzciciel.
W pobliżu Jordan jest bardzo płytki, dlatego tędy prowadził szlak ze wschodu na zachód.
Wykorzystał tę dogodną sytuację brodu Jan Chrzciciel, aby zwiastować Mesjasza
i przygotować ludzi na jego przyjście.

*
Chrzest z rąk Jana Chrzciciela nie był sakrament chrztu, jakim jest Chrzest Święty
ustanowiony przez Syna Bożego. Jan chrzcił wodą, a Jezus chrzcił Duchem Świętym.
Chrzest, którego dokonywał w Jordanie prorok był symbolicznym aktem pokuty
i pragnienia oczyszczenia duchowego. Był znakiem przygotowania do pełnego przyjęcia
łaski Bożej, która przychodzi wraz ze Zbawicielem.

Chrzest Świety stanowi początkiem wtajemniczenia chrześcijańskiego, powtórne narodziny,
narodziny z "wody i Ducha Św.". Uwalnia człowieka z grzechu pierworodnego
oraz wszystkich grzechów osobistych(choć nie uwalnia od skłonności do grzechu).
Odnawia obraz i podobieństwo Boże w człowieku, włącza w nadprzyrodzone życie Trójcy
Świętej oraz we wspólnotę Kościoła.
Zanurzenie w wodzie tłumaczy się jako zanurzenie w śmierci Chrystusa i wynurzenie
do nowego życia. Powoduje tak silny związek z Bogiem, że nic, nawet utrata wiary,
nie może go usunąć.
Chrzest jest jednym z trzech sakramentów, które wyciskają tzw. charakter,
"pieczęcią" Ducha Świętego. Oznacza to, że tych sakramentów udziela się tylko raz
i nieodwołalnie. Oprócz chrztu są to bierzmowanie i sakrament święceń.
Chrzest jest podstawą wspólnoty między wszystkimi chrześcijanami,
także tymi, którzy nie są w pełnej jedności.
***************************************************************
Święto Nawrócenia św. Pawła
25 stycznia*

Bartolomé Esteban Murillo

*
Święto to upamiętnia wydarzenia spod Damaszku,
kiedy Szaweł z Tarsu - prześladowca chrześcijan
staje się Pawłem - apostołem głoszącym nauki Jezusa Chrystusa.

*
Oto jak Paweł sam opisuje moment swego nawrócenia:
"W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka
jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie:
Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?. Kto jesteś, Panie? - odpowiedziałem.
Rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz.
Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił nie słyszeli.
Powiedziałem więc: Co mam czynić, Panie?. A Pan powiedział do mnie:
Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić.
Ponieważ zaniewidziałem od blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony
za rękę przez moich towarzyszy. Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający
wiernie Prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo,
przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział: Szawle, bracie, przejrzyj!.
W tejże chwili spojrzałem na niego, on zaś powiedział:
Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego,
i Jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym,
co widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz?
Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia!.
A gdy wróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, wpadłem w zachwycenie.
Ujrzałem Go: Spiesz się i szybko opuść Jerozolimę - powiedział do mnie -
gdyż nie przyjmą twego świadectwa o Mnie.
A ja odpowiedziałem: Panie, oni wiedzą, że zamykałem w więzieniach tych, którzy wierzą
w Ciebie, i biczowałem w synagogach, a kiedy przelewano krew Szczepana, Twego świadka,
byłem przy tym i zgadzałem się, i pilnowałem szat jego zabójcówť.
Idź - powiedział do mnie - bo Ja cię poślę daleko, do pogan."

*

Nawrócenie Szawła było nagłe, gwałtowne i całkowite, podobnie jak gwałtowny
i silny był jego charakter. Z tą samą energią i odwagą, z jakimi kiedyś niszczył Kościół,
przyszły Święty zaczyna głosić żydom i poganom, że Jezus jest Mesjaszem.
Chrystus sprawił, że w jednej chwili nienawiść Szawła przemieniła się w miłość.
Po krótkim pobycie na Pustyni Arabskiej Szaweł rozpoczyna głoszenie Ewangelii w Damaszku.
Następnie udaje się do Jerozolimy, gdzie poznaje św. Piotra Apostoła.
Między rokiem 45 a 49 odbywa pierwszą podróż misyjną.
Na Cyprze Szaweł nawraca prokonsula Pawła Sergiusza i od tego momentu nazywany
jest w Dziejach Apostolskich nie "Szaweł", ale "Paweł".
Później udaje się do Azji Mniejszej, do Koryntu, Efezu i innych greckich miast.
Obchodzi dalekie kraje, głosząc Chrystusa zmartwychwstałego.
Św. Paweł Apostoł pozostawił po sobie ogromną spuściznę duchową.
Jest autorem Listów do Rzymian, Koryntian, Galatów, Efezjan, Filipian, Kolosan,
Tesaloniczan, a także do Tymoteusza, Tytusa i Filemona.

**************************************************************
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
2 lutego
*
Ofiarowanie Pańskie - www.deon.pl
Uroczystość Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu.

Jest pamiątką ofiarowania Pana Jezusa i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.
Święto Ofiarowania jest związane z tajemnicą Narodzenia Pańskiego
i dlatego w ten dzień wolno jeszcze śpiewać kolędy.
W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej.

Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim,
jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej.
Wtedy to starzec Symeon wypowiedział proroctwo
nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela".
Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła.
W Jerozolimie, Ofiarowanie Pańskie obchodzono już w IV w.
W Kościele zachodnim święto zostało wprowadzone w VII w.
Od X w. pojawia się obrzęd poświęcenia świec, który  podkreśla i ubogaca symbolikę światła.
Nawiązuje ono bezpośrednio do wielkanocnego paschału,
który wyraża zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem.
Ofiarowanie Jezusa oznacza początek nowego przymierza i nowego kapłaństwa,
w którym Syn Boży sam jest Świątynią, Kapłanem i Ofiarą.
Treść tego święta podkreśla zamierzoną przez Boga powszechność zbawienia,
które ma objąć nawet pogan.
*
W Polsce święto ma charakter zdecydowanie maryjny.
Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej,
tak też przynosi światło wierzącym. W kościele dokonuje się poświęcenia gromnic.

Zapalone gromnice daje się do rąk konającym. Gromnice zapala się również w czasie klęsk,
szczególnie podczas burzy, w domach i gospodarstwach.
Jako gromnice służą także świece chrzcielne, które są znakiem światła wiary
prowadzącego przez życie nowoochrzczoną osobę.
*
MB Gromniczna - www.deon.pl
*
Dzień Matki Boskiej Gromnicznej
miał przez cale stulecia wielkie znaczenie w roku kalendarzowym na wsi.
Wtedy to pachołkowie i służące otrzymywali zapłatę za przepracowany rok
i mogli zmienić chlebodawcę.

Z maryjnym świętem łączyły się też przysłowia wyrażające radość na nadchodzącą wiosnę,
jak np. „Na Gromniczną mróz – chowaj chłopie sanie, szykuj wóz",
„Na Gromniczną ciecze – to się zima wlecze” czy „Gromnica – zimy połowica”.
W tym dniu pochmurne niebo zwiastuje dobry, obfity rok,
zaś słoneczne - przeszkody i trudności.
*
*
Konsekrowani światu - info.wiara.pl
2 lutego przypada także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej,
ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu.
*
**************************************************************
ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
25 marca
*
Zwiastowanie Pańskie to objawienie się Marii Archanioła Gabriela
i jego zapowiedź narodzenia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.
*
Uroczystość liturgiczna Zwiastowania Pańskiego jest obchodzona
na 9 miesięcy przed uroczystością Bożego Narodzenia.
Początkowo (IV w.) nazywano ją „Świętem Najświętszej Dziewicy”.
Jest świętowana z radosnym uczuciem uwielbieniem i wdzięcznością względem Maryi
i Odkupiciela, bowiem przypomina nam wielką chwilę Wcielenia Syna Bożego.
*
Owo cudowne wydarzenie położyło kres wyczekiwaniu ludzkości na Mesjasza,
rozkrzewiło chwałę Bożą, sprawiło radość aniołów i zgotowało wybawienie człowieka.
Tajemnica ta jest niezmiernie ważna dla każdego człowieka, bo stanowi o ich odkupieniu.
W dniu tym to co zaprzepaściła poprzez swe nieposłuszeństwo Ewa,
to naprawiła i przywróciła nam Maryja, znowu możemy być blisko Boga.
*
Nasi pradziadowie bardzo czcili to święto, na odgłos dzwonów "Na Anioł Pański"
przerywano pracę, aby chwil kilka poświęcić skupieniu i modlitwie.
*
Święto to nosi jeszcze inne nazwy:
Matki Boskiej Otwornej, Zagrzewnej lub Ożywiającej.
Ludność wierzyła że tego dnia Matka Boska otwiera wiosnę, budząc przyrodę do życia.
Stąd powstały przysłowia:
>Na Zwiastowanie przybywaj bocianie<
>Na Zwiastowanie jaskółki się ukazują, ludziom wiosnę zwiastują<
>Kiedy na Zwiastowanie mgła w zaranie
choć słonko jasno wschodzi, znak niechybny powodzi<
>Jaki dzień Zwiastowania, taki sam Wielkiejnocy<

Źródło: Rok Boży w liturgii i tradycji Kościoła świętego (Wyd. św. Stanisława, 1932)
*************************************************************
WIELKANOC
*
Wielkanoc — to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie
upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Od czasu soboru nicejskiego w roku 325
obchodzi się je w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca.
W chrześcijaństwie wprawdzie każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania
Chrystusa, ale Niedziela Zmartwychwstania jest z nich najbardziej uroczysta.
Wielka Niedziela jest pierwszym dniem wielkanocnego okresu świątecznego
zwanego Oktawą Wielkanocną. Okres Wielkanocny rozpoczyna się wigilią wielkanocną.
Czas wielkanocnej radości trwa w liturgii 50 dni
i kończy się niedzielą Zesłania Ducha Świętego.
W 40. dniu obchodzona jest uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa.

*
Z obchodami świąt wielkanocnych związanych jest wiele zwyczajów ludowych,
m. in. święcenie potraw w Wielką Sobotę, śniadanie wielkanocne w Niedzielę
Zmartwychwstania i śmigus-dyngus w Poniedziałek Wielkanocny.

Święcenie potraw w Wielką Sobotę

Tradycja błogosławieństwa żywności sięga VII wieku.
W Polsce swięcenie potraw w Wielką Sobotę niegdyś odbywało na dworach szlacheckich,
ponieważ poświęcone musiało być wszystko, co miało znaleźć się na świątecznym stole.
Zajmowało to proboszczom zbyt wiele czasu, wprowadzono więc zakaz
święcenia pokarmów w domach i zwyczaj ten przeniesiono do kościoła.
Jeszcze w okresie międzywojennym ubiegłego wieku w wiejskich parafiach
przywożono do poświęcenia całość pokarmów przeznaczonych na stół wielkanocny.
Obecnie w wielu miejscowościach święcenie potraw odbywa się nie wewnątrz,
a przed kościołem, gdzie na wystawionych stołach na czas obrzędu
wierni pozostawiają koszyczki z pokarmem na śniadanie w Wielką Niedzielę
zwane "święconym" albo "święconką ".

W koszyczku powinny znajdować się: jaja, baranek, chleb, wędlina,
sól kuchenną, chrzan, pieprz i ciasto świąteczne.
Koszyczek przystraja się listkami bukszpanu i białą serwetką.
Baranek w koszyczku symbolizuje ofiarę Jezusa na krzyżu,
którą złożył dla odkupienia ludzkości.
Jajo symbolizuje nadzieję na życie wieczne -
przebijanie skorupki to przezwyciężanie śmierci,
wykluwający się kurczak to symbol zwycięstwa życia.
Jajo wielkanocnejest znakiem Chrystusowego i ludzkiego zmartwychwstania.
Jajka do "święconki" są malowane i ozdabiane, by spotęgować cudowne własności jajka.
Motywy solarne i geometryczne symbolizują odrodzenie, nieskończoność, wieczność.
Brąz pisanek oznacza szczęście rodzinne, a zieleń odrodzenie przyrody i miłości.
Kolor czerwony jest symbolem zwycięstwa, radości i dobrych wiadomości.

Śniadanie wielkanocne
Polskim zwyczajem, do uroczystego śniadania wielkanocnego zasiada cała rodzina.
Rozpoczyna się je składaniem życzeń i dzieleniem się święconką z koszyczka.
Na stołach znajdują się jajka, wędliny, wielkanocne baby i mazurki.
Stoły zdobione są bukietami z bazi i pierwszych wiosennych kwiatów.

Śmigus-dyngus
To stary polski zwyczaj towarzyszący obchodom Poniedziałku Wielkanocego.
Kiedyś były to dwa odrębne zwyczaje - śmigus oznaczał smaganie rózgami po nogach,
a dyngus - oblewanie wodą i zbieranie datków stanowiących wielkanocny "okup".
Nazywany jest też Lanym Poniedziałkiem, Oblewanką, Polewanką, dniem świętego Lejka.

*