Dotacje

2022-03-14 13:59

Dekret o zmianie granic parafiiDekret o zmianie granic parafii
pw. św. Wawrzyńca w Bobrownikach
i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dobieszowicach

Mając na uwadze prośbę proboszcza parafii pw. św. Wawrzyńca
w Bobrownikach zawartą w piśmie z dnia 25 lutego 2022 roku o wyłączenie
z parafii pw. św. Wawrzyńca i włączenie do parafii pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Dobieszowicach mieszkańców ulic: Bocianów, Bażantów,
Drozdów, Żurawiej oraz przyległych oraz biorąc pod uwagę zgodę proboszcza
parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dobieszowicach w w/w sprawie,
ze względu na odległość od kościołów parafialnych oraz faktyczne
uczestniczenie wiernych w życiu parafialnym, po wysłuchaniu Rady
Kapłańskiej na spotkaniu w dniu 28 lutego 2022 roku, mocą kan. 515 § 2 KP
wyłączam z parafii pw. św. Wawrzyńca w Bobrownikach i włączam do parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dobieszowicach ulice: Bocianów,
Bażantów,  Drozdów, Żurawią i przyległe.

Gdyby ktoś z Wiernych mieszkających na w/w ulicach chciał nadal korzystać
z posług religijnych w kościele pw. św. Wawrzyńca w Bobrownikach, może to
swobodnie czynić. Duszpasterskie odwiedziny kolędowe i sakramentalna
posługa chorym należą do kompetencji proboszcza parafii pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Dobieszowicach.

Dekret należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich w niedzielę,
dnia 13 marca 2022 roku w kościołach wyżej wymienionych parafii.
Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.