Kapłani

KAPŁANI
.

.

OBECNIE

PROBOSZCZ  ♦  Ks.  LESZEK ŁUSZCZ


.W PRZESZŁOŚCI

KAPŁANI FILIALNI

ks. Rzepecki  ♦ ks. Olewiński

ks. Jan Szpakowicz  (1868-1870) ♦ ks. Jan  Zaborowski  (1870-1874)

ks. Józef Zakrzewski  (1875) ♦ o. Bronisław Kloze  (1875)

ks. Józef Kędrawski  (1876) ♦ ks. Grzegorz Augustyniak  (1879)

ks. Stanisław Majerski  (1879-1886) ♦ ks. Teofil Grudziński  (1887-1903)

PROBOSZCZOWIE

ks. Marian Rykowski  (1904-1914) ♦ ks. Piotr Jezierski  (1914-1915)

ks. Leon Olczakowski  (1915-1929)

ks. Władysław Marcinkowski  (1929-1940)

ks. Ludwik Dudek  (1941-1963) ♦ ks. Stanisław Szmeja  (1963-1970)

ks. Wacław Chmielarski  (1970-1991) ♦ ks. Ryszard Migocki  (1991-2005)

ks. Stanisław Faber ( 2005-2011)

ks. Leszek Łuszcz (2011)

WIKARIUSZE

ks. Stanisław Kaciuba 1941 ♦ ks. Zenon Raczyński  (1957-1959)

ks. Jerzy Kowalski  (1960-1962) ♦ ks. Edward Chrzęstek  (1962-1964)

ks. Karol Karoń  (1965-1966) ♦ ks. Janusz Rakowski  (1967-1968)

ks. Józef Dankowski  (1968-1970) ♦ ks. Stanisław Pacek  (1974-1976)

ks. Stanisław Jasionek  (1979-1980) ♦ ks. Józef Borucki  (1980-1982)

ks. Eugeniusz Sikorski  (1982-1985) ♦ ks. Zygmunt Furgoł  (1986-1989)

ks. Zenon Pawelak  (1989-1991) ♦ ks.  Marek Uczniak  (2000-2005)

ks. Tomasz Koczur ( 2005 - 2006) ♦ ks. Janusz Kania (2006-2011)

ks. Daniel Bunia (2011-2015) ♦ ks. Jakub Kuzia (2015-2016)

ks. Andrzej Milej (2016-2017).

Posługę kapłańską w potrzebie spełniali:

ks. Władysław Gacek

w okresie administrowania ks. Mariana Rykowskiego;

ks. Bronisław Łętkowski,  ks. Wincenty Olejnik  i ks. Jan Pilc

w okresie administrowania ks. Leona Olczakowskiego.

.

KAPŁANI  POWOŁANI  Z  BOBROWNIK

>w kolejności historycznej<

o. January Witkowski ♦ ks. Wawrzyniec Głogowski ♦ ks. Stanisław Witek

ks. Adm Suchanek ♦ ks. Józef Chwistek ♦ ks. Szymon Zaporowski

ks. Ignacy Rabsztyn ♦ ks. Wacław Gajdzik ♦ ks. Henryk Opolka

ks. Antoni Czapla ♦ o. Tomasz Czapla ♦ ks. Jarosław Koczur

***
.
Posługa kapłańska to realizowanie w parafii dzieła ewangelizacji, uświęcanie
wspólnoty parafialnej poprzez udzielanie sakramentów i spełnienie obrzędu
pogrzebania ciała zmarłego - z jednoczesnym pokrzepieniem uczestników
w wierze, iż Chrystus zmartwychwstał i my, złączeni z Nim poprzez sakrament
Chrztu świętego, zmartwychwstaniemy do życia wiecznego.
.

.

... Album ks. Leona Olczakowskiego
...................
..

. Album ks. Władysława Marcinkowskiego
....................

..Album ks. Ludwika Dudka
.....................

..Prymicje ks. Henryka Opolki
...

Kapłaństwo ks. Henryka Opolki i Jego odejście do Pana Opolki
.....

.Droga o. Tomasza do kapłaństwa
....................

..Album ks. Antoniego Czapli
..

..Album ks. Wacława Chmielarskiego