Ogłoszenia

II Niedziela Wielkiego Postu - 25.02.2024 r.

 

1. Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych. Przypominamy, że w naszym kościele w każdy piątek o godz. 16.20 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 15.30 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach.

2. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę. Uczyńmy osobisty, duchowy wysiłek, wspierając dzieło głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. Po Mszy Świętej będą zbierane także ofiary do puszki na wsparcie dzieł podejmowanych przez misjonarzy. Uczmy się nie tylko postawą świadczyć o naszej przynależności do Chrystusa, lecz również ofiarą i słowem uzasadniać to, co wyznajemy. Temu celowi będzie służyć również czytanie prasy katolickiej. Można nabyć „Gościa Niedzielnego” i „Niedzielę”.

3. W zakrystii można nabyć w cenie 20 zł. duży Paschalik, czyli specjalną świecę Caritas, którą zapalimy w Wielką Sobotę w czasie Wigilii Paschalnej oraz jajko - świecę na świąteczny stół w cenie 17 zł. a także czekoladowego baranka w cenie 12 zł. do koszyczka ze święconkom.

4. W czasie Wielkiego Postu prosimy o ofiarę na kwiaty do Grobu Bożego. Można ją składać do puszki przy prasie katolickiej. Niech to będzie nasza jałmużna wielkopostna.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Okazja do spowiedzi św. pierwszopiątkowej od godz.16.00. Po Mszy św. odmówimy litanię do NSPJ i będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca. Odwiedziny chorych zgłoszonych uprzednio w zakrystii od godz. 8.00. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę, Niepokalanemu Sercu Maryi.

6. Dziękuję za posprzątanie kościoła państwu Katarzynie i Piotrowi Dalida z ul. Słowackiego. Pani Wioletcie Siudak oraz Pani Marii Witek a rodzinie Dyszy oraz Waligóra z ul. Słowackiego za ofiarę na sprzątanie. Wielkie Bóg zapłać! W tym tygodniu o porządek w kościele prosimy mieszkańców z ul. Polnej, Sportowej, Olimpijskiej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej. Kościół sprzątamy w sobotę od godziny 9.00.

 

 

I Niedziela Wielkiego Postu - 18.02.2024 r.

1. Rokrocznie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozważamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus, który zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy, uczy nas sztuki zwyciężania w pokusie. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary nas umacnia w naszych zmaganiach ze złem.

2. Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia rozpoczętego czasu Wielkiego Postu – różne umartwienia bądź dobre postanowienia mogą w tym pomóc. Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty dziś dobiegają końca, ale warto i trzeba rozwijać w sobie ducha umartwienia, do czego bardzo zachęcamy.

3. Caritas naszej diecezji wraz z parafiami włącza się w akcję skarbonki jałmużny wielkopostnej. Dziś wychodząc z kościoła będzie można nabywać skarbonkę składając symboliczną ofiarę w wysokości 3 zł, która zostanie przeznaczona na cele Caritas Diecezji Sosnowieckiej, związane z leczeniem dzieci i osób starszych. Same skarbonki powinny trafić do naszych rodzin, gdzie domownicy podejmując wielkopostne wyrzeczenia i ofiary przez cały okres Wielkiego Postu będą mogli odkładać zaoszczędzone środki. Ofiary te mają być złożone w kościele przy ołtarzu w Drugą Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Bożego Miłosierdzia, która jest świętem patronalnym Caritas. Również od tej niedzieli można nabyć w zakrystii duży Paschalik, czyli specjalną świecę Caritas, którą zapalimy w Wielką Sobotę w czasie Wigilii Paschalnej oraz jajko - świecę na świąteczny stół a także czekoladowego baranka do koszyczka ze święconkom.

4. Nabożeństwa pasyjne tego okresu są również pomocą we właściwym jego przeżywaniu. Zapraszam dziś o godz. 15.30 na pierwsze Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Natomiast w piątki zapraszam na Drogę Krzyżową na godz. 16.20.

5. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii będziemy przeżywali od piątku 08 marca do niedzieli 10 marca.

6. W czwartek, 22 lutego, przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. pamiętajmy w modlitwie o Następcy Świętego Piotra, który nie przestaje prosić o to wsparcie.

7. Przyszła niedziela – druga wielkopostna, to NIEDZIELA AD GENTES – dzień modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Po Mszach Świętych będziemy mogli materialnie wesprzeć dzieło misyjne Kościoła składając ofiarę do puszki.

8. Bóg zapłać za ofiarę złożoną do puszki w Środę Popielcową na potrzebujących pomocy na Ukrainie.

9. W przyszłą niedzielę ofiara złożona na tacę przeznaczona będzie na remont schodów wejściowych do kościoła. Proszę o większą ofiarę.

10. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła Pani Monice Nowak z ulicy Słowackiego, Państwu Wioletcie i Piotrowi Siudak oraz Pani Mari Witek a Pani Joannie Kucharczyk za dekorację wielkopostną. W nadchodzącym tygodniu o utrzymanie porządku w kościele proszę mieszkańców z ul. Słowackiego numery nieparzyste.

11. Zaopatrzmy się w świeżą prasę katolicką, a lektura niej niech będzie realizacją jednego z wielu postanowień wielkopostnych. Tradycyjnie jest tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny”.

 

VI Niedziela Zwykła - 11.02.2024 r.

1. W tę ostatnią karnawałową niedzielę słyszymy w Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego. Padają tam znamienne słowa „Jeśli zechcesz…”. Bóg zawsze pragnie naszego dobra, pragnie nam udzielać swoich dobrodziejstw. A my ze swojej strony podejmijmy trud otwarcia się na Jego łaskę, może podejmijmy pewne zobowiązania z racji na rozpoczynającego się w środę okresu Wielkiego Postu, a dzisiaj rozpoczynający się 57. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

2. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Chorego. W szczególny sposób modlimy się za wszystkich, którzy cierpią na rozmaite choroby.

3. W najbliższą środę przypada Środa Popielcowa rozpoczynająca czterdziestodniowy okres przygotowania paschalnego – okres Wielkiego Postu. Msza Święta z posypaniem na znak pokuty naszych głów popiołem będzie o godz. 8.00 i 17.00. Zachęcam do licznego uczestnictwa oraz do wejścia i całkowitego zaangażowania się w ten święty czas. Tego dnia rozpoczynamy Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.

4. Środa Popielcowa to dzień postu ścisłego zobowiązującego wiernych między 18 a 60 rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, do jednorazowego posiłku do syta oraz dwóch skromnych posiłków w ciągu dnia. Osoby starsze i nieco młodsze (które ukończyły 14 lat) są zobowiązane tego dnia do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Ponadto do postu ścisłego jesteśmy zobowiązani również w Wielki Piątek. We wszystkie piątki roku obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5. Pamiętajmy, że rozpoczynający się okres wielkopostny to tak zwany „czas zakazany”, okres pokutny w Kościele. Powstrzymajmy się więc od hucznych zabaw, wesel i dyskotek.

6. W najbliższy piątek rozpoczniemy nabożeństwa Drogi Krzyżowej, na które zapraszam wszystkich Parafian o godzinie 16.20. Natomiast od przyszłej niedzieli – pierwszej Wielkiego Postu popołudniami o godz. 15.30 będziemy śpiewać Gorzkie Żale i słuchać nauk pasyjnych. W czasie Wielkiego Postu proszę o ofiarę na kwiaty do Grobu Bożego. Można ją składać do puszki przy prasie katolickiej. Niech to będzie nasza jałmużna wielkopostna.

7. Wielkie Bóg zapłać za posprzątanie kościoła Państwu Wioletcie i Piotrowi Siudak oraz Pani Marii Witek. W tym tygodniu o porządek w kościele zadbają mieszkańcy z ul. Słowackiego numery parzyste. Sprzątanie odbywa się w sobotę od godziny 9.00.

8. Ks. abp Adrian Galbas przychylił się do apelu ks. abpa Stanisława Gądeckiego, zachęcającego do włączenia się w ogólnopolską zbiórkę Caritas na pomoc dla osób najbardziej potrzebujących na Ukrainie. W związku z tym, po każdej mszy świętej w Środę Popielcową będzie przyprowadzona zbiórka do puszki na powyższy cel.

9. Bardzo dziękuję panu Bartoszowi Leśniakowi z firm „Dywatex” za wyczyszczenie tapicerki krzeseł parafialnych.

10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Można nabyć tygodnik „Niedziela” oraz „Gość Niedzielny”.

 


 


 


 


 


 
   


 


 


 


 


 

 


 


  


 


 

 

 
   

 


 


 

 


  


 


 


.....

.........


...........

1. Jutrzejsza uroczystość Wszystkich Świętych będzie miała bardzo radosny
charakter, bowiem będziemy wspominali tych, którzy żyli przed nami
i po wypełnieniu woli Bożej osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem
w niebie.
W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej odprawianej w kościele
czy też na cmentarzu. Msza święta w kościele będzie odprawiona o godzinie 8.00.
Jeśli będzie dobra pogoda, o godzinie 11.00 rozpocznie się procesja na cmentarzu
grzebalnym, gdzie będziemy się modlić za naszych zmarłych, a następnie zostanie
odprawiona Msza Święta.
W razie niepogody Msza św. będzie w kościele o godzinie 12.00.
Taca zbierana w tym dniu będzie przeznaczona na ogrzewanie kościoła.
Bardzo prosimy o hojniejsze ofiary.
W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach,
którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni
drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie.  

2. We wtorek przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny.
Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako
chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona
świętych i błogosławionych. Pamiętajmy, że nie ma „święta zmarłych”.
W drugim dniu listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych
nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem
pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym,
a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się.
Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu.
Ofiarujmy im wielki dar Mszy świętej, komunii świętej, modlitwy wypominkowej,
aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie.
Msze św. w tym dniu o godzinie 8.00 oraz 16.00. Od wtorku 2 listopada do czwartku
po Mszy św. popołudniowej będzie Nabożeństwo Różańcowe za zmarłych z wypominkami.

3. Przez cały listopad możemy ofiarować duszom w czyśćcu wielki dar – odpust zupełny
za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie
pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania
do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach
wyznaczonych przez Ojca Świętego.
Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do miesiąca listopada. Starajmy się
być przy nich częściej i módlmy się za nich. Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami
i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.

4. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek, I sobota miesiąca.
W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić
o liczne i święte powołania kapłańskie.
W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego
miłosierdzia. Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi w naszym kościele od godz. 16.30.
Chorych odwiedzimy od godz. 8.00. Zmiana tajemnic Żywego Różańca będzie po Mszy św.
w czasie nabożeństwa.
W sobotę powierzymy naszą wspólnotę, tych żyjących, ale i tych, którzy odeszli
już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową.

5. Wielkie podziękowanie za zrobienie porządków w kościele składam p.Wioletcie Siudak,
p.Marii Witek oraz p.Agnieszce z ul. 1 Maja. Bóg zapłać!
W nadchodzącym tygodniu o utrzymanie porządku w kościele proszę mieszkańców z ul. 1 Maja
spod numerów od 81 do 100 oraz z ul. Podlipie. Sprzątamy w sobotę od godziny 9.00.

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Jest „Gość Niedzielny” oraz „Niedziela”.
Dla młodszych czytelników jest nowy listopadowy „Mały Gość Niedzielny”.
.