Kapłani

KAPŁANI
.

.

OBECNIE

PROBOSZCZ  ♦  Ks. mgr LESZEK ŁUSZCZ

WIKARIUSZ  ♦  Ks. mgr PAWEŁ MAJEWSKI

.

W PRZESZŁOŚCI

KAPŁANI FILIALNI

ks. Rzepecki  ♦ ks. Olewiński

ks. Jan Szpakowicz  (1868-1870) ♦ ks. Jan  Zaborowski  (1870-1874)

ks. Józef Zakrzewski  (1875) ♦ o. Bronisław Kloze  (1875)

ks. Józef Kędrawski  (1876) ♦ ks. Grzegorz Augustyniak  (1879)

ks. Stanisław Majerski  (1879-1886) ♦ ks. Teofil Grudziński  (1887-1903)

PROBOSZCZOWIE

ks. Marian Rykowski  (1904-1914) ♦ ks. Piotr Jezierski  (1914-1915)

ks. Leon Olczakowski  (1915-1929)

ks. Władysław Marcinkowski  (1929-1940)

ks. Ludwik Dudek  (1941-1963) ♦ ks. Stanisław Szmeja  (1963-1970)

ks. Wacław Chmielarski  (1970-1991) ♦ ks. Ryszard Migocki  (1991-2005)

ks. Stanisław Faber ( 2005-2011)

WIKARIUSZE

ks. Stanisław Kaciuba 1941 ♦ ks. Zenon Raczyński  (1957-1959)

ks. Jerzy Kowalski  (1960-1962) ♦ ks. Edward Chrzęstek  (1962-1964)

ks. Karol Karoń  (1965-1966) ♦ ks. Janusz Rakowski  (1967-1968)

ks. Józef Dankowski  (1968-1970) ♦ ks. Stanisław Pacek  (1974-1976)

ks. Stanisław Jasionek  (1979-1980) ♦ ks. Józef Borucki  (1980-1982)

ks. Eugeniusz Sikorski  (1982-1985) ♦ ks. Zygmunt Furgoł  (1986-1989)

ks. Zenon Pawelak  (1989-1991) ♦ ks.  Marek Uczniak  (2000-2005)

ks. Tomasz Koczur ( 2005 - 2006) ♦ ks. Janusz Kania (2006-2011)

ks. Daniel Bunia (2011-2015) ♦ ks. Jakub Kuzia (2015-2016)

ks. Andrzej Milej (2016-2017).

Posługę kapłańską w potrzebie spełniali:

ks. Władysław Gacek

w okresie administrowania ks. Mariana Rykowskiego;

ks. Bronisław Łętkowski,  ks. Wincenty Olejnik  i ks. Jan Pilc

w okresie administrowania ks. Leona Olczakowskiego.

.

KAPŁANI  POWOŁANI  Z  BOBROWNIK

>w kolejności historycznej<

o. January Witkowski ♦ ks. Wawrzyniec Głogowski ♦ ks. Stanisław Witek

ks. Adm Suchanek ♦ ks. Józef Chwistek ♦ ks. Szymon Zaporowski

ks. Ignacy Rabsztyn ♦ ks. Wacław Gajdzik ♦ ks. Henryk Opolka

ks. Antoni Czapla ♦ o. Tomasz Czapla ♦ ks. Jarosław Koczur

***
.
Posługa kapłańska to realizowanie w parafii dzieła ewangelizacji, uświęcanie
wspólnoty parafialnej poprzez udzielanie sakramentów i spełnienie obrzędu
pogrzebania ciała zmarłego - z jednoczesnym pokrzepieniem uczestników
w wierze, iż Chrystus zmartwychwstał i my, złączeni z Nim poprzez sakrament
Chrztu świętego, zmartwychwstaniemy do życia wiecznego.
.

KLIKNIJ STRZAŁKĘ - ZAPISZ - PONÓW PRÓBĘ - OTWÓRZ FOLDER:

... Album ks. Leona Olczakowskiego
...................
..

...Album ks. Władysława Marcinkowskiego
....................

....Album ks. Ludwika Dudka
.....................

.....Prymicje ks. Henryka Opolki
....................

... Droga o. Tomasza do kapłaństwa
....................

....Album ks. Antoniego Czapli
....................

.