Dotacje

.
.
.
Zadanie
Odsłonięcie polichromi i zabezpieczenie polichromii prezbiterium
zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Bobrownikach
zrealizowane w roku 2022.
dofinansowały:
.
Znalezione obrazy dla zapytania śląski konserwator zabytków
kwotą 40 000 zł
.
GMINA  BOBROWNIKI
.
Znalezione obrazy dla zapytania gmina bobrowniki herb..
kwotą 35 000 zł ..
.
POWIAT BĘDZIŃSKI
.
File:POL Będzin COA.svg
kwotą 8 500 zł

 

*
Całkowita wartość inwestycji
94 377,79 zł

.
.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

MINISTRA KULTURY,

DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU

 

OCHRONA ZABYTKÓW


Bobrowniki, kościół św. Wawrzyńca (1669 r.):

odsłonięcie i zabezpieczenia polichromii ścian  i stropu

prezbiterium kościoła


KWOTA DOFINANSOWANIA
87 000 ZŁ

Całkowita wartość inwestycji
165 147,18 zł

Celem zadania jest zatrzymanie postępującej degradacji polichromii
poprzez usunięcie przemalowań z 2. połowy XX w. 
oraz znajdującej się w stanie szczątkowym warstwy malarskiej z 1923 r.
( skutkiem uderzenia pocisku w czasie działań wojennych w styczniu 1945 r. )

.

7 lipca 2021

**************************************************************
.
.
..
GMINA BOBROWNIKI
.
dofinansowała zadanie:

Odsłonięcie i zabezpieczenia polichromii ścian i stropu

prezbiterium zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca

w Bobrownikach

.

Kwota dofinansowania
60 000 zł
.
Całkowita wartość inwestycji
165 147,18 zł
.
.
lipiec 2021

.
.
*********************************************
.
.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Europa inwestująca w obszary wiejskie”
.
Operację pn. „Prace konserwatorskie na prospekcie organowym
wraz z organami i odsłonięcie polichromii stropu nad prospektem
zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Bobrownikach”
mającą na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego, zrealizowaną w 2019 r.
współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
.
Publiczne środki wspólnotowe:  84 966,41 zł
Publiczne środki krajowe wypłacane przez ARiMR: 48 565,59 zł
.
.
.
.
.
Zadanie
Odsłonięcie polichromii stropu niższej nawy i fragmentu stropu prezbiterium
zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Bobrownikach
zrealizowane w roku 2019.
dofinansowały:
.
GMINA BOBROWNIKI
.
Znalezione obrazy dla zapytania gmina bobrowniki herb..
kwotą 50 000 zł ..
.
POWIAT BĘDZIŃSKI
.
File:POL Będzin COA.svg
kwotą 10 000 zł
.
*************************************************************
.
Zadanie
Odsłonięcie polichromii ścian niższej nawy
zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Bobrownikach
zrealizowane w roku 2018
dofinansował Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach
kwotą 19 937 zł
.
Znalezione obrazy dla zapytania śląski konserwator zabytków
.
Zadanie
Konserwacja gontów na dachu zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca
w Bobrownikach
zrealizowane w roku 2018
sfinansowała Gminy Bobrowniki
kwotą 9 949, 22 zł
.
Znalezione obrazy dla zapytania gmina bobrowniki herb
.
**************************************************************
.
Zadanie
Odsłonięcie polichromii stropu i ścian nawy
zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Bobrownikach
zrealizowane w roku 2017
dofinansowały:
.
.Znalezione obrazy dla zapytania mkidn logo
kwotą 99 714,33 zł
..
.
Znalezione obrazy dla zapytania śląski konserwator zabytków
.kwotą 50 455,00 zł
.
.
GMINA BOBROWNIKI
.
Znalezione obrazy dla zapytania gmina bobrowniki herb
kwotą 22 000,00 zł
...
.
************************************************************
..
Zadanie
Prace konserwatorskie na elewacjach
zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Bobrownikach
zrealizowane w roku 2016
dofinansowała
GMINA BOBROWNIKI
.
Znalezione obrazy dla zapytania gmina bobrowniki herb
kwotą 20 000 zł
.kwotą 2.0 000 zł
****************************************************
.
Zadanie
Modernizacja systemu grzewczego i oświetleniowego
oraz termoizolacja okien wraz z renowacją witraży
zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Bobrownikach
zrealizowane w roku 2015
dofinansowały: 
.
GMINA BOBROWNIKI
.
Znalezione obrazy dla zapytania gmina bobrowniki herb
kwotą 20 000 zł
..
POWIAT BĘDZIŃSKI
.
File:POL Będzin COA.svg
kwotą 13 205 zł
.
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W KATOWICACH
.
Znalezione obrazy dla zapytania wfośigw
kwotą 8 750 zł
.
.
********************************************************
.
Zadanie
Prace konserwatorskie na dachu
zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca
zrealizowane w 2014 r. zostało dofinansowane
przez Gminę Bobrowniki, kwotą 25 000 zł.
..
Znalezione obrazy dla zapytania gmina bobrowniki herb
..
Zadanie
Prace konserwatorskie w zakrystii
zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca
zrealizowane w 2014 r. zostało dofinansowane
przez Powiat Będziński, kwotą 9 000 zł.
.
File:POL Będzin COA.svg
.
Zadanie
Modernizacja instalacji elektrycznych
w zabytkowym kościele św. Wawrzyńca
zrealizowane w 2014 r. zostało dofinansowane
przez Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Katowicach, kwotą 29 407 zł.
..
Znalezione obrazy dla zapytania śląski konserwator zabytków
.
.
*********************************************************************
.
Zadanie
Renowacja cokołu kościoła św. Wawrzyńca
zrealizowane w 2013 r. zostało dofinansowane
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Gminę Bobrowniki
..

Znalezione obrazy dla zapytania gmina bobrowniki herb.
..
Zadanie
Restauracja i zabezpieczenie cokołu
w zabytkowym kościele św. Wawrzyńca
zrealizowane w 2012 r. zostało dofinansowane
przez Gminę Bobrowniki i Powiat Będziński
..
Znalezione obrazy dla zapytania gmina bobrowniki herb File:POL Będzin COA.svg
..
Zadanie
Instalacja systemów sygnalizacji i włamania
w zabytkowym kościele św. Wawrzyńca
zrealizowane w 2011 r. zostało dofinansowane
przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
.
Znalezione obrazy dla zapytania śląski konserwator zabytków
/*********
.
*********************************************************

.Ogółem do 2019 r.
.
INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE I PAŃSTWOWE
DOTUJĄCE REMONT, RENOWACJĘ I KONSERWACJĘ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA
.
.
.Znalezione obrazy dla zapytania gmina bobrowniki herb
.
Gmina Bobrowniki
187 149 zł
.
File:POL Będzin COA.svg
.
Starostwo Powiatu Będzińskiego
119 108 zł
.
.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
240 765 zł
.
.
Plik:POL województwo śląskie COA.svg
.
Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
141 794 zł
.
.
Znalezione obrazy dla zapytania wfośigw
.
WFOŚiGW w Katowicach
8 750 zł
.
.
..

Depatrament Ochrony Zabytków MKiDN
99 714 zł
.
..
.
Departament wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
MSWiA
60 000 zł
.
.
.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Europa inwestująca w obszary wiejskie”
151 132 zł
.
.