Grupy parafialne

Służba liturgiczna ołtarza
.
.

Znalezione obrazy dla zapytania ministranci i lektorzy

Liturgiczne życie naszej parafii koncentruje się w świątyni.
To tutaj ma miejsce sprawowanie sakramentów i sakramentaliów.
Wszystkim modlitwom i nabożeństwom przewodniczą kapłani.
Przy ołtarzu można zobaczyć kogoś jeszcze.
Są to ministranci i lektorzy, którzy usługują przy sprawowaniu nabożeństw.

Ich rolą jest przenoszenie różnego rodzaju sprzętów liturgicznych,
dawanie znaków dzwonkami i gongiem o przebiegu określonej czynności liturgicznej,
czytanie Słowa Bożego, niesienie Krzyża i światła Chrystusa w procesji.

Przebieg celebracji liturgicznych, zwłaszcza przy większych świętach i uroczystościach,
jest dość skomplikowany. Rola pełniących służbę przy ołtarzu jest więc nieoceniona.

Obecnie w naszej parafii posługują:

CEREMONIARZ

Krystian Siudak

LEKTORZY

Igor Kucharczyk

Kacper Wieczorek

Krzysztof Skutnik

MINISTRANCI

Tymoteusz Malinowski * Tymoteusz Wieczorek *

Dorotka Dymianiczuk

KANDYDATKA NA MINISTRANTA

Paulinka Brodowska

*

Opiekunem grupy jest prefekt ks. mgr Paweł Majewski

*

Bliskość Boga daje dzieciom szansę duchowego wzrostu.
Przebywanie zaś w grupie rówieśniczej jest dobrą okazją dla rozwoju dziecka.
Uczy współpracy, zaradności, odpowiedzialności
oraz podnosi poziom kultury osobistejc

Otoczmy modlitwą i życzliwością wszystkich naszych  ministrantów i lektorów,
Niech Pan Bóg, któremu dzielnie służą przy Jego ołtarzu,
zawsze obdarza ich swoim błogosławieństwem,
Maryja uczy miłości służebnej, a święci patronowie wspierają.

♦♦♦

Termin łaciński ministrare oznacza "służyć, pomagać".

Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI.
Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne.
Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie - mają ludziom
wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.

Ministrant powinien sam być ZNAKIEM.

Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne
sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana,
lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii"
to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

Stopnie posługi ministranckiej

Kandydat
Ten, kto dopiero poznaje elementy służby przy ołtarzu.

Ministrant
Ten, kto został pobłogosławiony do pełnienia funkcji ministranta.

Lektor
Ministrant pobłogosławiony do czytania słowa Bożego podczas liturgii,

odczytuje lekcje z Pisma Świętego, odczytuje wezwania Modlitwy Powszechnej,
za zgodą celebransa może odczytać lub zaśpiewać psalm.

Ceremoniarz
Ten, kto odpowiada za przygotowanie i poprawny przebieg Liturgii.

W przypadku braku ministrantów o niższym stopniu,
ich obowiązki przejmuje lektor bądź ceremoniarz.

Strój liturgiczny

sutanela ♦ komża ♦  pelerynka ♦ alba (dla lektorów i ceremoniarzy)

Kolor sutanki i kołnierza odpowiada okresowi liturgicznemu.

.
.
Więcej w zakładce Czytelnia, pod hasłem Historia ministrantury i patronów ministrantów.