Kapłani

2015-08-26 20:50

Pożegnanie Księdza Daniela Buni


„Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem”
(Koh 3,1).

26 sierpnia, w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej,
Mszą świętą dziękowaliśmy Panu Bogu
za 4 lata posługi w naszej Parafii Ks. Daniela Buni,
który decyzją Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej został przeniesiony
do Parafii św. Floriana w Sosnowcu,
a tym samym został zwolniony z funkcji wikariusza w naszej parafii.

Liczną obecnością Parafianie podziękowali Księdzu Danielowi
za zawsze żarliwą modlitwę, za wszystkie głoszone nauki,
za entuzjazm, pogodę ducha, okazywaną życzliwość i obecność pośród nas.

Słów podziękowań i wyrazów wielkiej życzliwości nie zabrakło i po Mszy św.
Na dalszą drogę posługi kapłańskiej życzyliśmy Księdzu Danielowi
Bożego błogosławieństwa, wsparcia Ducha Świętego, opieki Matki Maryi
i wstawiennictwa św. Jana Pawła II.

******************************************

Foto Jacek Rapota

Admin