Kapłani

2015-08-30 13:26

Nowy wikariusz


1402928372.jpg - 10.08 Kb

Na mocy dekretu z 23 czerwca 2015 r. ordynariusza diecezji sosnowieckiej

wikariuszem Parafii św. Wawrzyńca w Bobrownikach jest ks. Jakub Kuzia, 

urodzony w 1988 r., wyświęcony przez Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka

7 czerwca 2014 r.  w wigilię Zesłania Ducha Świętego podczas Mszy św.

w bazylice katedralnej w Sosnowcu - wraz z pięciu innymi diakonami

Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej w Częstochowie.

.
Ksiądz Jakub na zdjęciu wykonanym po otrzymaniu święceń kapłańskich 

Ksiądz Jakub Mszę św. prymicyjną odprawił w niedzielę Zesłania Ducha Świętego 

w Parafii NMP Różańcowej w Sosnowcu.

Posługę duszpasterską rozpoczął w kościele NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. 

Pierwszą Mszę św. w naszej parafii odprawił w czwartek 27 sierpnia b.r.

Przyjęliśmy Księdza Jakuba z wielką życzliwością dołączając życzenia

wielu łask Bożych w pełnieniu życiowego powołania, bowiem:

Wierność powołaniu kapłańskiemu wymaga odwagi i zaufania Bogu. 
                                                                 Benedykt XVI

************************************************

Ksiądz Jakub o sobie: 

Za szczególnych orędowników w niebie mojej kapłańskiej pracy uważam...

Moim szczególnym orędownikiem w niebie jest mój patron – św. Jakub Starszy.
Już od najmłodszych lat czułem do niego dużą sympatię wynikającą z faktu,
że nosiłem jego imię. Natomiast gdy lepiej poznałem jego życiorys
tym większe ta postać wywarł na mnie wrażenie.

Wspólnoty i ruchy religijne, z którymi byłem / jestem związany to...

Już od pierwszej Komunii św. związany byłem ze Służba Liturgiczną Ołtarza
i wydaje mi się, że przez nią łatwiej było mi odkryć moje powołanie do kapłaństwa.
Prawda jest taka, że to właśnie z ich szeregów mamy najwięcej powołań.

Okres nauki i formacji w seminarium był dla mnie...

Lata seminaryjne minęły mi ekspresowo. Nie zawsze było z górki,
ale też nie mogę powiedzieć, że nie było przez te wszystkie lata radosnych chwil.
Był to czas ciągłego przygotowywania do kapłaństwa, by po ukończeniu mieć
jakiś bagaż doświadczeń, który można wykorzystać w pracy na parafii.

Wzorce z parafii rodzinnej i parafii praktyk, które chciałbym zachować w swojej pracy to...

Wzorem dla mnie w posłudze kapłańskiej są moi proboszczowi ks. Tadeusz Grodek
oraz ks. Janusz Rakoczy. Cenię w nich przede wszystkim dobre podejście do parafian
jak i wielką miłość do nich, bo tylko to daje szansę na udaną współpracę.

Za priorytet w mojej kapłańskiej pracy uważam...

...przyciągnięcie ludzi do Boga, nie zastawiania Go własną osobą.

W chwilach wolnych od obowiązków duszpasterskich będę...

W wolnych chwilach lubię poczytać ciekawą książkę, obejrzeć dobry film,
a także – jeśli tylko jest czas i możliwość – pograć w jakieś gry zespołowe.

Idealna parafia dla mnie to...

Wydaje mi się, że w każdej parafii, jeśli będziesz w pracę wkładał serce,
to zawsze uda ci się stworzyć coś wspaniałego. Tylko wtedy istnieje szansa,
że nie wypalisz się jako ksiądz w kilkanaście lat po święceniach.

(Wywiad zamieszczony na stronie diecezjalnej;
ks. Tadeusz Grodek to proboszcz Parafii NMP Różańcowej w Sosnowcu;
ks.Janusz Rakoczy to proboszcz parafii św. Mikołaja w Targoszycach)

******************************************

*Zdjęcia z prymicji na stronie www.nmprozancowa-sosnowiec.iap.pl/index.html?id=wiadomosci&nrwiad=376738

*Zdjęcia ze swięceń kapłańskich na stronie www.katedra.info.pl/index.php/component/content/article/31-aktualnosci/info-2014/548-swiecenia-kaplanskie-foto 

**********

Admin