Kapłani

2015-11-22 10:20

Podziękowania darczyńcomFoto Roman Świątkowski

Stowarzyszenie na rzecz ochrony zabytkowego kościoła w Bobrownikach
serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom -
naszym parafianom, ich rodzinom oraz przyjaciołom Bobrownik
za przekazanie 1% ze swojego podatku na remont zabytkowego kościoła.
Jest to kwota 5887,99 zł, wpłacona przez 109 podatników.
Dziękujemy również tym, którzy dokonali wpłat bezpośrednio
na konto stowarzyszenia.
Wszystkie przekazane kwoty zostaną przeznaczone
na dofinansowanie prac remontowych w starym kościele,
w tym roku była to modernizacja ogrzewania i oświetlenia
wraz z termoizolacją okien i restauracją witraży.

Jeszcze raz wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg Zapłać.

Jednocześnie składamy szczere gratulacje pani Halinie Gajdzik
za otrzymane odznaczenie przyznane przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego - „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Dziękujemy za zaangażowanie w dzieło ochrony zabytkowego kościoła,
a także troskę o zachowanie w pamięci dziedzictwa kulturowego
i historycznego Ziemi Bobrownickiej.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia