Kapłani

2018-04-11 10:54

Apel o 1 % podatku


"Tak niewiele może zdziałać tak  wiele...
..Podaruj 1% siebie"
.
Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy za każdą złotówkę przekazaną nam
w ciągu minionych dziewięciu już lat,
i  po raz kolejny prosimy o...
.
............................1% Waszego podatku
.
.
...byśmy mogli zrobić jeszcze więcej.
.
Bez Waszego wparcia nie moglibyśmy pozyskiwać dotacji samorządowych,
państwowych i unijnych na prace konserwatorskie
na naszym zabytkowym kościele św. Wawrzyńca.
Bez Waszego zrozumienia ten jedyny kościół drewniany w Diecezji Sosnowieckiej,
wyjątkowy świadek kilku wieków historii Bobrownik,
byłby już prawdopodobnie tylko wspomnieniem.
.
**************************************************
*
W planach prac konserwatorskich na zabytkowym kościele w 2018 roku 
ujęte są trzy zadania:
1.  Restauracja prospektu organowego wraz z naprawą organów
2.  Odsłonięcie pierwotnej polichromii starszej części kościoła
3.  Konserwacja gontów na dachu
.
Zakładamy, że Parafia otrzyma dotacje MKiDN, ŚW Konserwatora Zabytków
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
..
Jednakże z dofinansowania będzie można skorzystać tylko wtedy,
gdy zapewniony zostanie wkład własny.
Dlatego, jak co roku, zwracamy się z prośbą o przekazanie
choć małej cząstki swojej obowiązkowej daniny obywatelskiej,
jaką jest 1 % podatku dochodowego,
naszej organizacji pożytku publicznego:
.
..........Stowarzyszenie na rzecz ochrony zabytkowego kościoła
..........w Bobrownikach, nr KRS 0000261300.
.
.
Mamy nadzieję, że za głosem serca,
do grona stałych wspomożycieli dołączą następni.
Wszystkim, którzy na naszą prośbę odpowiedzą,
z góry serdecznie dziękujemy - Bóg Zapłać!
Potrzebującym oferujemy wypełnienie PIT-u.
.
****************************************************
.
1% podatku dochodowego
przekazany do tej pory przez sympatyków zabytkowego kościoła,
darowizny i dochody z wydawnictw i organizowanych koncertów,
pozwoliły Stowarzyszeniu dofinansować:
..
» w 2008 r. remont wież i facjaty kwotą 17 610 zł
» w 2009 r. remont dachu i ścian kościoła kwotą 88 995 zł
» w 2010 r. badania archeologiczne kwotą 1 000 zł
» w 2011 r. instalację systemów sygnalizacji pożaru i włamania kwotą 8 362 zł
» w 2012 r. restaurację cokołu wewnątrz kościoła kwotą 10 828 zł
» w 2013 r. renowację zewnętrznej strony cokołu kwotą 6 500 zł
» w 2014 r. konserwację dachu kwotą 10 151 zł
» w 2015 r. modernizację ogrzewania i oświetlenia kościoła
...................oraz renowację witraży i montaż szyb zespolonych kwotą 15 283 zł
» w 2016 r. konserwację elewacji kościoła kwotą 13 500 zł
» w 2017 r. odsłonięcie polichromii stropu i ścian nawy kwotą 7 000 zł

............................Zarząd Stowarzyszenia na rzecz ochrony zabytkowego kościoła
...............  ............................................w Bobrownikach