Strona główna

2019-09-08 10:03

Podziękowania


Znalezione obrazy dla zapytania BÓG ZAPŁAĆ ZA WSPARCIE

Składamy serdeczne podziękowania darczyńcom, którzy odpowiedzieli na apel
o finansowe wsparcie prac konserwatorskich w zabytkowym kościele
i pomoc w realizacji wytycznych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,
dotyczących jego zabezpieczenia na wypadek pożaru.
Tym szlachetnym gestem dali wyraz odpowiedzialności
za spadek po wielu pokoleniach bobrowniczan.

Wielkie im Bóg Zapłać!
.

Podobny obraz ŚWIĘTY WAWRZYNIEC

................................Kto kościół ratuje niebo sobie szykuje.
.
Bardzo cieszy rosnące zrozumieniu przez naszą społeczność parafialną
wartości i roli sakralnego dziedzictwa kulturowego naszej małej Ojczyzny.
Dokonano 34 wpłat.
Mamy nadzieję, że liczba ta będzie jeszcze większa,
bo zapewne są jeszcze osoby i rodziny,
które noszą się z zamiarem dołączenia do grona darczyńców
- zarówno wśród tych, którzy mieszkają tu od urodzenia
- jak i wśród tych, którzy wybrali Bobrowniki dla siebie i dla swoich dzieci.

Znalezione obrazy dla zapytania BÓG ZAPŁAĆ ZA WSPARCIE

Przekazane do tej pory wpłaty
razem z kwotą 1% podatku od dochodu 116 podatników
pozwolą pokryć wszystkie tegoroczne zobowiązania.
Kwota ponad tegoroczne należności będzie stanowić podstawę wkładu własnego,
jaki trzeba zadeklarować we wnioskach o dotacje na prace w 2020 r.

Sprawozdanie finansowe zostanie przedstawione pod koniec roku –
w kościele, w gablotce, na stronie TV Bobrowniki
i na internetowej stronie parafialnej,
na której już teraz jest podana aktualna lista darczyńców, w zakładkach:
Darowizny, Stowarzyszenie na rzecz ochrony zabytkowego kościoła.