Strona główna

2020-11-21 11:08

Informacje.......................

Suma przekazanej przez podatników obowiązkowej daniny obywatelskiej

zostanie dołączona do wkładu własnego, bez którego nie otrzymamy dotacji

na prace konserwatorskie planowane do realizacji w 2021 r.,

tj. na odsłonięcie malowideł na ścianach  i stropie prezbiterium kościoła,

z których najstarsze wykonano prawdopodobnie w XVII w.

Ponieważ wysokości wkładu własnego ma wpływ na wysokość dotacji,

to wszystkich, którym zależy na zachowaniu dziedzictwa kulturowego

naszej małej Ojczyzny zapraszamy do grona darczyńców.

Darowizny można składać za pokwitowaniem (u p. H. Gajdzik i p. K. Wymysło)

lub przelewem na konta:

...................1.  Parafii Bobrowniki (zabytkowego kościoła)

........................w PKO BP SA. Oddział I w Sosnowcu

........................Nr 53 1020 2498 0000 8202 0470 3387


...................2.  Stowarzyszenia na rzecz zabytkowego kościoła w Bobrownikach

........................w Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie

........................Nr 96 1750 0012 0000 0000 3987 4881

Kwoty złożone przelewem przed końcem roku można odliczyć od dochodu.