Historia

2021-01-05 10:07

Raport finansowy


RAPORT FINANSOWY ZA ROK 2020

.................KASA

Stan 1 stycznia 2020 r.                              3 698,18 zł

Datki, darowizny                                           740,00 zł

Za "cegiełki"                                                 335,00 zł

Za biografię ks.Ignacego Rabsztyna         3 000,00 zł

Opłaty skarbowe i pocztowe                         229,60 zł

Stan 31 grudnia 2020 r.                             7 573,58 zł


...............KONTO

Stan 1 stycznia 2020 r.                                                                         3 137,19 zł

Darowizny na rzecz zabytkowego kościoła                                         1 104,00 zł

Darowizny O.O. Paulinów na Jasnej Górze
na wydanie biografii ks.Ignacego Rabsztyna                                      2 000,00 zł

Darowizna proboszcza Polskiej Parafii Katolickiej w Ludwigsburgu
na wydanie biografii ks.Ignacego Rabsztyna (150 euro )                      631,74 zł

Kwota za 10 egzemplarzy biografii ks.Ignacego Rabsztyna
nabytych przez Polską Parafię Katolicką w Ludwigsburgu (150 euro)  644,69 zł

Kwota otrzymanej refundacj kosztów
prac na organach i prospekcie organowym w 2019 r.
dokonana przez Urząd Marszałkowski (PROW.ARMIR)                     133 532,00 zł

Zwrot pożyczki udzielonej przez Kurię Sosnowieckiej
na opłatę prac na organach i prospekcie organowym w 2019 r.     131 000,00 zł

Zapłata za druk biografii ks.Ignacego Rabsztyna                                4 837,88 zł

Opłaty za energię elektryczną                                                                 988,12 zł

Koszty bankowe                                                                                        355,80 zł

Stan 31 grudnia 2020 r.                                                                         5 867,82 zł

---------------------------------------------------------------------------------------

........................ŁĄCZNIE 31 grudnia 2020 r. 13 341,40 ZŁ