Archiwum

2021-02-03 12:35

Sprawozdanie finansowe


SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA

NA RZECZ OCHRONY ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W BOBROWNIKACH

ZA 2020 ROK

.

WYNIK FINANSOWY ZA 2019 ROK            + 3 932,60 zł
SKŁADKI ZA 2020 ROK                                 1 120,00 zł
PRZEKAZ 1% ZA 2019 ROK                          5 785,10 zł
DAROWIZNY W 2020 ROKU                             550,00 zł

RAZEM PRZYCHODY ZA 2020 ROK               11 387,70 zł

WYDATKI W 2020 ROKU                                  170,00 zł
- obsługa konta bankowego                            90,00 zł
- wiązanki imieninowe
..dla Proboszcza i Prefekta                        2 x 40,00 zł

STAN NA KONCIE BANKOWYM                    10 608,36 zł

STAN GOTÓWKI W KASIE                                609,34 zł

STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU             11 217,70 zł
.

Darczyńcy są wymienieni na liście podanej w zakładce "RAZEM MOŻNA WIĘCEJ".........................................................................Sporządziła
..........................................................Skarbnik Kazimiera Wymysło