Grupy parafialne

2021-05-23 06:14

Zesłanie Ducha Świętego


50-go dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim Kościół katolicki obchodzi

uroczystość Zesłania Ducha Świętego, zwanego "Pięćdziesiątnicą".
Tym samym świętuje swoje narodziny, bo w tym dniu, jak pisze św. Łukasz
w Dziejach Apostolskich, grono Apostołów zostało "uzbrojone mocą z wysoka",
a Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm -
wspólnotę.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele okres wielkanocny.
W ten sposób rozpoczyna się nowy etap - czas Kościoła, który ożywiony darem
z nieba rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu w Chrystusie.

Duch Święty dzięki darom: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności,
pobożności i bojaźni Bożej uzdalnia wiernych do dojrzałej obecności w świecie.
Kieruje losami Kościoła, kiedy wybiera do grona Apostołów w miejsce Judasza 
św. Macieja, kiedy prosi o wyznaczenie Barnaby i Pawła, jak pisze św. Łukasz
"do dzieła, które im wyznaczyłem", czy kiedy posyła Apostołów do tego,
by w określonych częściach świata głosili Ewangelię.
Wprowadza wspólnotę wierzących w głębsze rozumienie tajemnicy Chrystusa,
dając im zrozumienie Pisma świętego.

Znalezione obrazy dla zapytania zesłanie ducha świętego
.
.

W Polsce uroczystość tę tradycyjnie nazywa się Zielonymi Świętami,
gdyż w okresie, w którym jest obchodzona, przyroda odnawia się po zimie,
a zieleń jest dominującym kolorem pejzażu.
Wszystkie obrzędy ludowe z nimi związane noszą piętno radości i wesela.
Kościoły, domy, obejścia przybrane są "majem" - najczęściej młodymi
brzózkami; posadzkę kościelną, podłogę chat i wiejskie podwórka potrząsają
wonnym wonnym tatarakiem; wszędzie rozlewa się rzeźwa woń
świeżej majowej zieleni. wonnym

W tym dniu Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie
radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest odnowieniem wiary w to,
że żaden człowiek nie jest sam na drodze życia.
Moc Ducha to moc przezwyciężania grzechu, nie tylko swojego,
ale także moc obrony przed złem cudzego grzechu.
Dar Ducha jest darem dla całego Kościoła.

W poniedziałek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego
obchodzone jest Święto NMP Matki Kościoła.

****************************************
Duch Święty - Trzecia Osoba Trójcy Świętej ukazywana pod postacią gołębicy.
Zwykło się też przedstawiać go w postaci ognistych języków, gdyż tak Dzieje
Apostolskie opisują jego zesłanie na Apostołów

Określany jest mianem Pocieszyciela, Bożego Palca, Stworzyciela i Sprawcy.
W modlitwach do Niego zwracamy się o dary, które może nam ofiarować:
Mądrość, Rozum, Radę, Męstwo, Umiejętność, Pobożność, Bojaźń Bożą.
Do Ducha Świętego uciekamy się gdy potrzeba nam "światła Ducha Świętego",
przed życiowymi egzaminami, trudnymi sytuacjami. niełatwymi wyborami.

...............................Hymn do Ducha Świętego

...............................O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
...............................Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
...............................Niebieską łaskę zesłać racz
...............................Sercom, co dziełem są Twych rąk.
...............................Pocieszycielem jesteś zwan
...............................I najwyższego Boga dar.
...............................Tyś namaszczeniem naszych dusz
...............................Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
...............................Ty darzysz łaską siedmiokroć,
...............................Bo moc z prawicy Ojca masz,
...............................Przez Ojca obiecany nam,
...............................Mową wzbogacasz język nasz.
...............................Światłem rozjaśnij naszą myśl,
...............................W serca nam miłość świętą wlej,
...............................I wątłą słabość naszych ciał,
...............................Pokrzep stałością mocy swej.
...............................Nieprzyjaciela odpędź w dal
...............................Twym pokojem obdarz wraz.
...............................Niech w drodze za przewodem Twym,
...............................Miniemy zło, co kusi nas.
...............................Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
...............................Daj, by i Syn poznany był,
...............................I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
...............................Niech wyznajemy z wszystkich sił.
...............................Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
...............................Synowi, który zmartwychwstał,
...............................I Temu, co pociesza nas,
...............................Niech hołd wieczystych płynie chwał.
...............................Amen.

Tekst łaciński z IX wieku Hrabana Maura, przekład Adama Mickiewicza.

**********************************************************                                            ...............Wg +ks. Henryka Opolki:

Wszystko w Kościele rozpoczyna się od przyjścia Ducha Świętego.
Wszystko zaczyna się i rodzi z Ducha, przynoszącego wspólnocie moc Jezusa
umarłego i zmartwychwstałego oraz siłę świadectwa. Pomyślmy, jak smutne
byłoby nasze życie, jak monotonne i męczące, gdyby nie Duch Święty!
To On sprawia, iż przepełnione jest radością z obecności Pana.
To On rozjaśnia horyzont i serce, często zmęczone i wyczerpane życiem.
To On stwarza nową ludzkość i włącza nas w dynamizm tej nowej ludzkości.
A zatem Kościół jest koniecznie, nieuchronnie misyjny.
Kościół ma obowiązek „wyjść”, jeśli zamierza zanieść powierzone mu Słowo,
które ma być głoszone po całym świecie.

W naszych czasach często się mówi, że należałoby na nowo przeżyć pierwszą
Pięćdziesiątnicę. Czyż byłoby to przyznaniem się, że żyjemy w pełni atmosferą
wieży Babel? Istotnie, ileż wskazujących na to oznak:
Budowanie świata bez Boga, rozbieżność języków, nasilenie nacjonalizmów,
ubóstwienie człowieka, posłuch wszelkim duchom innym niż duch Chrystusa.
Kościół został dotknięty kryzysem. Wyszedł z niego osłabiony.

Jakim więc winien być chrześcijanin Pięćdziesiątnicy?
Winien  być  przede wszystkim takim człowiekiem, który modli się razem
ze wspólnotą, który zważa na naukę Apostołów, na jedność braterską,
pilnie uczestniczy w łamaniu chleba eucharystycznego.

*****************************************************
Admin