Grupy parafialne

2021-05-30 08:21

Uroczystość Trójcy Świętej


Znalezione obrazy dla zapytania trójca święta

Uroczystość Trójcy Świętej, to jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich
obchodzonych ku czci Trójcy Świętej - Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

W kościołach zachodnich przypada na niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego,
zaś według tradycji wschodniej obchodzone jest w niedzielę Pięćdziesiątnicy.
Źródła tego święta sięgają IV i V wieku.
Odrębny obchód ku czci Trójcy Świętej powstał w liturgii dopiero w wieku XI.
Wyznaczony został na najbliższą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego,"albowiem
wkrótce po Zstąpieniu Ducha Świętego prawda Chrystusowa i chrzest przez Niego
nakazany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego były udzielane po całym świecie".
W całym Kościele obowiązuje od roku 1334, wprowadził je papież Jan XXII

Fakt obchodzenia uroczystości Trójcy Świętej zaraz po niedzieli Zesłania Ducha Świętego
nawiązuje do starożytnej teologii Ojców Kościoła, którzy podkreślali,
że dzieło zbawienia pochodzi od Ojca i realizuje się przez Syna w Duchu Świętym.

Wiara w jednego Boga w trzech Osobach
jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa.
Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia.
Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary.
Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy.
Objawił nam to Jezus Chrystus.

**************************************
............."Fundamentalna nić, która łączy mnie z Ojcem, to moje ISTNIENIE,
..............fundamentalna nić, która łączy mnie z Synem to CIERPIENIE,
..............zaś fundamentalna nić, która łączy mnie z Duchem, to TWORZENIE.

..........................................................................Jacek Konarski

 

***Admin